1 / 4
Osakesijoittamisen perusteet
Osakesijoittamisen aloittaminen – miten päästä alkuun osakesijoittamisessa?
2 / 4
Kryptovaluutat
Kryptovaluutat – Mitä ovat virtuaalivaluutat ja miten niihin voi sijoittaa? Lue kattava oppaamme kryptojen maailmaan!
3 / 4
Säästöpossu
Rahastosijoittaminen – Kuinka ostaa sijoitusrahastoja ja aloittaa rahastosijoittaminen jo tänään?
4 / 4
Sijoitusrahastoja on moneen lähtöön
Erilaiset sijoitusrahastot – Näin valitset oikean sijoitusrahaston!

Uudet artikkelimme

Etusivu

Osakesijoittaminen – Oletko sinäkin osakesijoittaja

Osakesijoittaminen on yleensä se ensimmäinen sijoittamisen muoto mikä tulee mieleen, kun puhutaan sijoittamisesta. Osakesijoittaminen tarkoittaa sitä, että sijoittaja ostaa yrityksen osakekantaan kuuluvia osakkeita eli osuuden pörssiyrityksestä.

Yleisesti sijoittaminen osakkeisiin tapahtuu siis pörssin kautta, jolloin pörssiosakkeiden ostamista varten tarvitaan arvo-osuustili tai sijoitustili. Myös pörssiin listaamattomien yritysten osakkeita on mahdollista ostaa.

 

Miten osakesijoittaminen tuo tuottoa sijoittajalle?

Osakesijoittamisessa tuottoa voi syntyä kahdella eri tavalla; 1) osakkeiden arvonnousulla ja 2) osinkotuotoilla. Tämän vuoksi osakesijoittaminen eroaa monista muista sijoitusmuodoista, joissa tuottoa syntyy vain yhtä kautta. Kultaan sijoittaminen perustuu pelkkään arvonnousuun, korkotalletuksesta tulee pelkkää korkoa, mutta arvo ei nouse. Sijoittaminen osakkeisiin on vähän sama kuin asuntosijoittaminen, jossa tuottoa voi vuokratulojen lisäksi myös arvonnoususta. Asuntosijoittaminen on ehkä enemmän kuitenkin kassavirtasijoittamista, kun taas osakesijoittaminen perustuu perinteisesti hieman enemmän arvonnousuodotuksiin.

Osingot tarkoittavat tuloa, jota osakeyhtiöt jakavat yhtiön tekemästä tuloksesta. Perinteisesti osinkoja maksetaan osakkeenomistajille vuosittain, mutta jotkut yhtiöt saattavat maksaa useita kertoja vuodessa ja odotuksia paremman tuloksen myötä maksaa normaalin osingon lisäksi ylimääräisen osingon. Osinkotulo ei ole varmaa ja aina pörssiyhtiöt eivät osinkoa jaa mikäli yritys ei tee voitollista tulosta tai on vaikkapa kasvuvaiheessa, jolloin yhtiön on järkevämpi investoida voitot yrityksen kasvuun kuin jakaa pois osinkoina.

Osakeyhtiöiden osingonjaosta vuosittain päättää aina yhtiökokous. Osingon määrä ilmoitetaan aina osakekohtaisesti eli jos yritys päättää jakaa osinkoa 0,5€/osake, saat tuhannen osakkeen omistuksella 500 euroa osinkoja. Osakesijoittajien yhtenä osakkeen valintakriteerinä käyttämä osinkotuotto perustuu osingon määrään suhteessa osakkeen hintaan.

 

Osinkojen verotus

Osakesijoittajan täytyy maksaa saamistaan osinkotuloista veroa ja osinkoja verotetaan pääomatuloina. Vuonna 2020 osinkojen verotus pysyy samana kuin edellisenä vuonna. Pääomatuloja verotetaan 30%:n mukaan 30 000 euroon saakka ja sen ylittävästä osasta veroprosentti on 34%.

Yksityishenkilön osinkotulot ovat osittain verovapaata ja sijoittaja maksaa pääomatuloveroa 85% osuudesta. Osinkoja ei tarvitse itse erikseen maksaa vaan verot menee maksuun ennakonpidätyksenä osinkojen irtoamishetkellä.

Osinkotulojen verotus on siis varsin yksinkertaista, mutta poikkeuksia tulee hieman esimerkiksi silloin, kun osinkoa maksaa listaamaton osakeyhtiö sekä silloin jos osinko tulee ulkomaisesta osakeyhtiöstä.

Tutustu syvemmin osinkojen verotukseen.

 

Osakesijoittamisen riskit

Kaikkeen sijoittamiseen liittyy aina riskejä eikä osakesijoittaminen tee tässä poikkeusta. Osakkeisiin tulee sijoittaa vain sen verran kuin on valmis pahimmassa tapauksessa häviämään, ei yhtään enempää. Hajauttaminen on paras tapa välttyä osakesijoittamisen riskeiltä, hajauta osakesijoituksesi seuraavin keinoin:

  • Osta vähintään viiden eri yhtiön osakkeita
  • Hajauta eri toimialojen osakkeisiin
  • Hajauta maantieteellisesti eri maissa toimiviin pörssiyhtiöihin
  • Muista myös ajallinen hajautus eli tee sijoituksia säännöllisesti tasaisin väliajoin

Sijoittamisen riskiä pystyy pienentämään myös hajauttamalla eri omaisuusluokkiin, kuten vaikkapa raaka-aineisiin, asuntoihin, korkosijoituksiin tai kryptovaluuttoihin.

 

Suora osakesijoittaminen vai sijoitusrahastot?

Suora osakesijoittaminen on se mikä ensimmäisenä tulee mieleen puhuttaessa osakkeisiin sijoittamisesta, mutta osakkeisiin voi sijoittaa myös sijoitusrahastojen kautta. Rahastojen kautta sijoittaminen osakkeisiin on siksi helpompaa kuin suora osakesijoittaminen, koska rahastoyhtiö hoitaa sijoituskohteiden valinnan ja hallinnoinnin. Sijoittajan tarvitsee vain valita sopiva sijoitusrahasto.

Sijoittaja saa rahastosta hyötynä myös paremman hajautuksen, koska rahasto on hajauttanut sijoituksensa yleensä kymmeniin tai jopa satoihin eri yrityksiin, usein myös eri toimialoille sekä maantieteellisesti. Rahastosijoittamisen aloittaminen on myös helpompaa, koska se vaatii pienempiä pääomia. Kuukausisäästämisen voi aloittaa minimissään 20 eurolla.

Rahastojen plussat

  • Parempi hajautus eli matalampi riski
  • Helppous
  • Pienempi alkupääoma

Rahastojen miinukset

  • Rahaston kulut syövät tuottoa
  • Pienemmät tuottomahdollisuudet
  • Osinkotulot menevät rahastoon eli tuottoa saa vasta myydessä

Sijoitusrahastotyyppejä on erilaisia kuten osakerahastoja, indeksirahastoja, indeksiosuusrahastoja ja yhdistelmärahastoja. Tutustu eri sijoitusrahastoihin tai lue opas rahastosijoittamiseen.

 

Verohyötyjä osakesäästötilin kautta

Osakesäästötili on vuoden 2020 alussa voimaantullut uusi verotehostettu tapa sijoittaa osakkeisiin pitkällä aikavälillä. Osakesäästötilin ajatus on kannustaa suomalaisia sijoittamaan varojaan osakkeisiin pitkäjänteisesti, joten se onkin hyvä vaihtoehto normaalin arvo-osuustilin rinnalle.

Osakesäästötilin voi avata vain yksityishenkilöt ja sinne voi tallentaa enintään 50 000 euroa. Osakesäästötilin kautta voi sijoittaa pelkästään kotimaisiin ja ulkomaisiin pörssiosakkeisiin, sijoitusrahastoihin ei osakesäästötilin kautta voi sijoittaa.

Osakesäästötilin suurin hyöty on se, että osingot ja luovutusvoitot ovat verovapaita. Verot tulevat maksuun vasta siinä vaiheessa, kun varoja nostaa pois osakesäästötililtä. Osakesäästötilissä on myös joitain huonoja puolia. Lue niistä lisää sekä osakesäästötilin soveltuvuudesta sinulle osakesäästötileistä kertovasta kirjoituksesta.

 

Osakesijoittamisen aloittaminen

Osakesijoittamisen aloittaminen on nykypäivänä helppoa ja nopeaakin. Ostaaksesi pörssiosakkeita, tarvitse arvo-osuustilin. Arvo-osuustilin voi avata valitsemasi osakevälittäjän kautta. Nopeimmillaan arvo-osuustilin saa auki alle tunnissa esimerkiksi Nordnetin kautta, jonka kautta myös me itse sijoitamme osakkeisiin.

Voit lukea tarkemmat vinkit ja ohjeet osakesijoittamisen aloittamiseen.

 

Kryptovaluutat – nouseva uusi sijoitusmuoto?

Kryptovaluutat ovat nousseet viime vuosina ihmisten tietoisuuteen lähinnä valtavien arvonnousujen myötä. Kryptovaluutat ovat kryptografiaan perustuvia digitaalisia eli sähköisiä valuuttoja, niitä kutsutaan myös virtuaalivaluutoiksi. Kryptovaluutoista selvästi tunnetuimmat ovat Bitcoin, Ethereum ja Litecoin.

Kryptovaluutat eivät vielä ole nousseet valtaosan sijoituskohteeksi, mutta ne tarjoavat mielenkiintoisia mahdollisuuksia koko ajan digitalisoituvassa maailmassa, koska niillä tulee olemaan myös paljon muita käyttökohteita kuin pelkkä rahavaluutta.

Millaisia mahdollisuuksia kryptovaluuttoihin kätkeytyy ja voisiko se olla seuraava nouseva omaisuusluokka sijoitussalkkuun? Tutustu kryptovaluuttoihin tarkemmin

 

Muita vaihtoehtoja osakesijoittamisen rinnalle?

Usein ensimmäinen sijoituskohde suomalaisilla on sijoittaminen osakerahastoon kuukausisäästämällä tai suorien pörssiosakkeiden osto. Ja hyvä niin, siitä on hyvä aloittaa. Jossain vaiheessa kuitenkin sijoituspääomien kasvaessa on hyvä hajauttaa myös muihin omaisuusluokkiin. Niitä voi esimerkiksi olla asunnot, kulta, kryptovaluutat, korkosijoitukset, metsään sijoittaminen tai vaikkapa vertaislainat.

etoro
5/5

Osta osakkeita ja ETF-rahastoja ilman välityspalkkiota!

Vastuuvapauslauseke: eTorossa voit sijoittaa myös CFD-, eli hinnanerotussopimuksiin (viputuotteet). Ne ovat monimutkaisia sijoitustuotteita, joissa on
aina riskinä pääoman menettäminen vipuvaikutuksen vuoksi. Noin 71% piensijoittajista menettää rahaa hinnanerotussopimuksien kanssa. Sinun tulee arvioida,
ymmärräthän sijoitustuotteiden toimintalogiikan ja onko sinulla varaa menettää rahaa.

etoro

Osta osakkeita ja kryptovaluuttoja eTorossa ilman välityspalkkioita!