Etusivu » Kryptovaluutat – Mitä kryptovaluutat ovat ja miten niihin voi sijoittaa? » Ethereum – Mikä on Ethereum ja miten sitä ostetaan?

Ethereum – Mikä on Ethereum ja miten sitä ostetaan?

Ethereum on kenties Bitcoinin jälkeen tunnetuin kryptovaluutta. Ethereum ei tarkalleen ottaen ole tarkoitettu virtuaaliseksi valuutaksi, vaan pikemminkin lohkoketjuteknologiaa hyödyntäväksi alustaksi, jonka päälle voidaan rakentaa monenlaisia sovellutuksia. Tässä artikkelissa käsittelemme perinpohjaisesti Ethereumia, sen tulevaisuutta ja sen ostamista sijoitustarkoituksiin!

Taustaa kryptovaluutoista – Ethereum maksamisen keinona

Kryptovaluuttoihin sijoitetaan monista eri syistä. Siirros käteisestä pankkikortteihin on johtanut muun muassa siihen, että luottokorttiyhtiöt voivat jakaa tiedon asiakkaidensa jokaisesta ostoksesta sekä ostopaikasta Googlen kaltaisille mediajäteille. Yksityisyyden lisäksi yleinen huolenaihe on keskuspankkien ylivalta; antamalla lainoja ne luovat rahaa tyhjästä, tehden tavan kansalaisen säästöistä aina vain arvottomampia.

Nämä ovat kuitenkin vain murto-osa niistä ongelmista, joihin kryptovaluutat pyrkivät tuomaan ratkaisun. Ne sopivat siis myös eettiseksi sijoituskohteeksi huomiseen, jossa rahan arvo todella on markkinoiden itsensä hallinnassa. Nykyisin myös yhä useammat nettikaupat hyväksyvät maksutavaksi kryptovaluutat, mikä tarkoittaa, että ostoksia voi tehdä entistä turvallisemmin.

Ethereumin kohdalla erityistä on, että sen lohkoketjuteknologiaa voidaan hyödyntää digitaalisten rahansiirtojen lisäksi myös moniin muihin arjen tarpeisiin. Monipuolisuus onkin yksi niistä vahvuuksista, joka kannattaa huomioida Ethereumia ja muita kryptoalustoja verratessa.

Mikä on Ethereum?

Ethereum on lohkoketjuteknologiaan perustuva hajautettu, autonominen ja luotettava tietojenkäsittely-ympäristö. Vaikka sen lohkoketjuun onkin mahdollista luoda omia kryptovaluuttoja, tunnetaan se yleisesti parhaiten toisen sukupolven Ether-virtuaalivaluutastaan (ETH), joka on Bitcoinin ohella yksi markkinoiden tunnetuimmista kryptovaluutoista.

Alustan perustana toimiva lohkoketjuteknologia mahdollistaa hajautetun ja läpinäkyvän tietokannan, jota voi hyödyntää moniin eri käyttötarkoituksiin. Avoimuus tarkoittaa, että kuka tahansa voi olla lohkoketjussa mukana ja tarkistaa, mitä siinä on tapahtunut. Tiedonjako onkin sen kautta varsin nopeaa. Vaikka tieto ei olekaan salaista ja transaktioita pystyy seuraamaan kuka vain, ei eri osapuolten henkilöllisyys paljastu.

Lohkoketju toteutuu transaktiolokina, joka jakautuu teknologiaan osallistuvien kesken. Käytännössä tämä tarkoittaa, että tietokannan murtaakseen hakkerin tulisi päästä sisään lukemattomille tietokoneille samanaikaisesti, jotta tämä voisi muuttaa transaktiotietoja. Lohkoketjut ovat siis tietokantoina lähes murtovarmoja, ja sopivat näin myös erityistä luotettavuutta vaativiin kohteisiin.

Ethereumin ydinkonsepti EVM (Ethereum Virtual Machine) on Turing-täydellinen sovellus, joka pyörittää Ethereum-verkkoa. Sen avulla kuka tahansa voi ajaa mitä tahansa ohjelmaa – ohjelmointikielestäkin riippumatta – kunhan aikaa ja muistia on riittävästi. EVM tekee lohkoketjusovellusten rakentamisesta entistä helpompaa ja tehokkaampaa.

Miksi juuri Ethereum?

Alusta

Pääkilpailijastaan Bitcoinista Ethereum erottuu monipuolisuudellaan. Sen kehittäjä, Vitalik Buterin, suunnitteli lohkoketjualustan tavoitteenaan juuri sellaisten ongelmien ratkaisu, johon Bitcoin-teknologia ei kykene. Kilpailijansa tavoin Ethereum ei sijaitse missään yhdessä tietyssä paikassa, vaan on tehty saatavaksi kaikkialla lohkoketjuteknologian arkikäytön yleistymisen helpottamiseksi.

Siinä missä Bitcoin keskittyy kahdenvälisiin digitaalivaluutan siirtoihin, vie Ethereum lohkoketjuajatusta pidemmälle; sen avulla voidaan toteuttaa ohjelmointikieltä mille tahansa hajautetulle sovellukselle. Mikä tahansa keskitetty sovellus voidaan hajauttaa Ethereumin avulla, eli sitä voidaan hyödyntää esimerkiksi äänestysten järjestämiseen. Koska älysopimukset säilyvät muuttumattomina, sopivat ne erityisen hyvin myös rahanvaihtoa sisältäviin toimiin, joissa osapuolten on pystyttävä luottamaan sopimuksen pysyvyyteen.

Ethereum pitääkin sisällään mahdollisuuden huomattavien muutosten edistämiselle. Sitä voidaan käyttää esimerkiksi hajautettujen autonomisten organisaatioiden (DAO, Decentralized Autonomous Organizations) luontiin. DAO:t poikkeavat tavan organisaatioista sillä, ettei niissä ole yhtä ainoaa johtajaa. Ne muodostetaan ohjelmistokoodein useista älysopimuksista. Ohjelmistokoodi on suunniteltu toimimaan perinteisen organisaation tilalla ja se sisältää kaikki organisaation säännöt ja rakenteen. Vaikuttaminen ja omistaminen tapahtuu rahakkeiden välityksellä, joita voidaan hyödyntää myös organiisation päätöksenteossa.

Ether-valuutta

Ethereum-ekosysteemi palkitsee sitä prosessoivia virtuaalirahalla, jonka yksikkö on Ether. Ether-rahalla voidaan Bitcoinin tavoin käydä kauppaa. Kaupankäynnissä voidaan havaita, että sen hintakehitys korreloi laajalti Bitcoinin kanssa, tehden siitä voimakasta ja volatiilia. Ethereumiin sijoittaminen onnistuu monin tavoin, ja näitä käsittelemme artikkelissa myöhemmin.

Ethereumin kaltaisten kryptovaluuttojen etuna on, ettei erilaisten transaktioiden teossa ole osallisena välikäsiä, kuten pankkeja tai rahoituslaitoksia. Tämä tarkoittaa, että transaktiot tapahtuvat nopeasti eivätkä henkilökohtaiset tiedot henkilön sijaintiin tai ostoksiin liittyen välity kolmansille osapuolille, kuten yksilöityihin mainoksiin toimintansa perustaville hakuyhtiöille.

Pitkän aikavälin sijoittajalle Ethereum sopii etenkin siksi, että yhtenä suurimmista kryptovaluutoista sen tulevaisuudennäkymät ovat pienempiin vaihtoehtoihin verrattuna paremmat. Digitaaliset valuutat ovat vetäneet puoleensa jo Iso-Britannian, Japanin, Euroopan sekä Sveitsin keskuspankkien huomion. Tunnettuna valuuttana Ethereumilla on hyvät mahdollisuudet yleistyä maksuvaihtoehtona kilpailijansa Bitcoinin ohella.

Älysopimukset

Ether-valuutta mahdollistaa älysopimusten (engl. Smart contracts) teon. Sen avulla voi maksaa niiden toteutuksen ja toisaalta ansaita valuuttaa sopimusten tekoa auttamalla. Älysopimus on yleisnimitys tietokonekoodille, joka mahdollistaa rahan, tietojen, osuuksien tai minkä tahansa arvoa sisältävän vaihdon.

Kun älysopimuksia toteutetaan lohkoketjussa, muodostuu prosessin tuloksena eräänlainen itseohjautuva tietokoneohjelma, joka toteuttaa sopimuksia automaattisesti tiettyjen kriteerien täyttyessä. Kun älysopimukset ajetaan lohkoketjussa, ne toteutuvat suunnitellusti ilman mahdollisuutta viiveille, sensuurille tai petoksille. Toimintojen automatisointi ja niiden luotettavuus mahdollistavat monien eri arjen osa-alueen tehostamisen.

Älysopimuksen perusteet ymmärtää helpoiten esimerkin kautta:

Mikko on vuokraamassa Minnan asunnon viikoksi. Asunnon ovissa älylukot, jotka aukeavat määrätyllä PIN-koodilla. Minna luo älysopimuksen, jonne kirjataan vuokrauksen ehdot. Ehdoissa lukee, että Mikko maksaa viikosta yhden Etherin viimeistään viikon ennen vuokrausta.

Mikko hyväksyy älysopimuksen ehdot maksamalla yhden Etherin aikataulun mukaisesti. Kun älysopimus vastaanottaa maksun, se tarkistaa, että summa on oikea ja maksettu aikataulun mukaisesti. Jos jompikumpi tai kumpikaan ehdoista ei toteudu, lähettää älysopimus Etherin automaattisesti takaisin Mikolle.

Esimerkissä molemmat ehdot täyttyvät ja älysopimus luo uuden PIN-koodin, jolla asuntoon pääsee sovittuna ajankohtana. Älysopimus lähettää PIN-koodin Mikolle, joka voi käyttää asuntoa sovittuna ajankohtana. Muuttumattoman lohkoketjuälysopimuksen ansiosta kumpikaan ei voi muuttaa vuokrauksen ehtoja, kun älysopimus on luotu.

Esimerkistä voimme havaita, että älysopimuksen molemmat osapuolet voivat luottaa transaktioiden tapahtuvan ennalta sovittujen ehtojen mukaisesti. Älysopimusten avulla voidaan automatisoida useita erilaisia päivittäisen elämän toimia. Autonomisuuden ansiosta niitä voidaan myös linkittää kätevästi yhteen. Ensimmäisen älysopimuksen ehtojen täyttyessä se voi lähettää herätteen toiseen älysopimukseen, joka taas odottaa, että sen ehdot täyttyvät, ja niin edelleen.

Koska älysopimukset ovat autonomisia ja luottamuksellisia, voidaan niitä luoda ilman perinteisesti luottavuuden varmistavia kolmansia osapuolia, kuten asianajajia ja välittäjiä. Näin ollen niissä ei ole kolmannen osapuolen manipuloinnin riskiä. Eri vaiheiden automatisointi myös varmistaa nopeuden ja tehokkuuden silloin, kun se on tarpeen.

Lohkoketjuun tallennettuna sopimus on aina sen osapuolten saatavilla, eikä ongelmia voi siis koitua kenenkään väittäessä hävittäneensä sen. Älysopimusten riski on ohjelmointivirhe, koska tällöin automaattisesti suoritetaan väärät toiminnot. Näistä sopimuksista kuitenkin on hyötyä, kunhan ohjelmoinnin on tehnyt osaava henkilö.

Erilaisia kuluja älysopimuksilla voidaan vähentää huomattavasti, koska aiemmin toiminutta koodia voi hyödyntää kätevästi samanlaisiin tulevaisuuden tarkoituksiin, eikä tällöin tarvitse toimia erilaisten kolmansien tahojen palkkojen maksajana. Ethereumin lohkoketjuteknologia onkin näin osaltaan luomalla aiempaa tasa-arvoisempia ja meritokraattisempia markkinoita, koska myös pienet toimijat voivat hyödyntää systeemejä oman liiketoimintansa edistämiseen ilman huomattavaa menojen kasvua.

Kryptomarkkinat ja Ethereum

Ethereum on edennyt pitkälle sitten perustamisvuotensa 2015. Kryptovaluuttana se on nostanut itsensä maksuvaihtoehdoksi monissa eri netin palveluissa, ja esimerkiksi Shopifyssa liiketoimintaa tekevät ovat pystyneet hyväksymään Ethereum-maksuja jo pidemmän aikaa. Netissä on myös palveluita, joiden avulla omilla nettisivuilla voi alkaa hyväksymään Ethereum-maksuja.

Vaikka tulevaisuus näyttää päällisin puolin lupaavalta, on Ethereumiin sijoittamista harkitsevan tärkeää huomioida kryptovaluutan nykytilanne monilla eri osa-alueilla.

Turvallisuus

Vuonna 2019 kryptoalustan mainetta koetteli hakkerin tekemä hyökkäys, joka kohdistui Ethereumin alkuperäiseen haaraan, Ethereum Classiciin (ETC). Hyökkäyksessä yksi henkilö onnistui hallitsemaan 60 prosenttia louhintavoimasta, luoden pidemmän lohkoketjun ja mahdollistaen näin kaksinkertaisen kulutuskyvyn. Tämä herätti huolen mahdollisista hyökkäyksistä suurempiinkin kryptovaluuttoihin.

Asiantuntijat kuitenkin rauhoittelivat markkinoita huomauttamalla, että suurempiin virtuaalivaluuttoihin tämänkaltaisten hyökkäysten teko olisi lähes mahdotonta. Esimerkiksi Ethereumin (ETH) ns. ”hash rate” eli laskentateho on noin 20-kertainen Ethereum Classiciin (ETC) verrattuna. Toistaakseen vuoden 2019 kaltaisen hyökkäyksen Bitcoiniin hakkeri puolestaan tarvitsisi 4500-kertaa suuremman laskentatehon, kuin ETC:n hallinta edellytti.

Tämän artikkelin kirjoittamisajankohtana Ethereumin (ETH) hinta on lähes kaksinkertainen heti hyökkäyksen jälkeiseen hintaan verrattuna, eli markkinoiden huolen voidaan nähdä laantuneen.

Ethereumin yleisyys

Ethereum on muiden kryptovaluuttojen tavoin nauttinut merkittävää mediahuomiota, mutta se ei ole vielä lähelläkään päivittäiseksi rahankäytön välineeksi muuttumista. Kryptovaluutat ovat laajalti jääneet aktiivisten kryptofanien ja -sijoittajien sekä alan asiantuntijoiden suosimiksi.

Kyseisen ihmisryhmän kiinnostuneina pitävät usein kryptouutisiin keskittyvät sivustot, maailmantalouden heilahdukset sekä eettiset kysymykset, joskin on myös se sijoittajien osa, joka odottaa vuoden 2017 Bitcoin-huipun kaltaista pikarikastumista. Vaikka Ethereum pitää sisällään huomattavan potentiaalin, on siihen sijoittaminen silti monin tavoin riskialtista Applen tapaisten suuryhtiöiden osakkeiden ostoon verrattuna.

Haasteet

Joidenkin arvioiden mukaan kryptovaluutat tulisivat olemaan osa arkea jo vuoteen 2025 mennessä. Vaikka tämä voikin kuulostaa yltiöpositiiviselta, voi historiaan katsomalla havaita, että elämää helpottavat muutokset yleistyvät varsin nopeasti. Esimerkkinä tästä voidaan pitää sitä, miten Bitcoin-automaatit rantautuivat Suomeen jo vuonna 2013, kun itse kryptovaluutta julkaistiin vain neljä vuotta aiemmin.

Ethereumin monimuotoisuus on kryptomarkkinoilla vahvuuden lisäksi eräänlainen heikkous. Sitä hyödyntäen hajautetut sovellukset eivät ole täydellisiä, sillä älysopimusten toimivuus riippuu niiden koodanneiden ihmisten osaavuudesta. Voi myös olla, että moni lohkoketjuteknologiasta kuulematon vain hämmentyy Ethereumista lukiessaan, johtaen sijoitusaikeiden hylkäämiseen.

Toinen merkittävä Ethereumin kohtaama haaste on skaalautuvuus. Suuret maksujärjestelmät kykenevät prosessoimaan noin 2 000 transaktiota sekunnissa, kun taas Bitcoin pystyy prosessoimaan 7 ja Ethereum vain 15. Perustaja Vitalik Buterin suunnittelema ”kymmeniä tuhansia transaktioita sekunnissa” odottaa siis vasta hamassa tulevaisuudessa.

Ethereumin ostaminen

Ethereumin, kuten muidenkin kryptovaluuttojen, hankkiminen tapahtuu kätevimmin verkossa. Halutessaan tämän voi tehdä esimerkiksi perustamalla tilin Coinbaseen, Binanceen tai suomalaiseen Coinmotioniin. Näistä Coinmotionia ylläpitää kotimainen Prasos Oy, joka on saanut Finanssivalvonnan myöntämän maksulaitostoimiluvan ensimmäisenä alan yrityksenä Suomessa.

Coinmotionin käyttö edellyttää rekisteröitymistä, joka vahvistetaan kuvalla jostakin virallisesta henkilöllisyystodistuksesta. Siirrettyään rahaa palveluunsa luomalleen tilille asiakas voi aloittaa kaupankäynnin eri virtuaalivaluutoilla, joihin kuuluvat jo Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple sekä Stellar.

Kryptovaluuttoihin voi sijoittaa myös CFD-tyylisesti osake-, hyödyke- ja kryptokauppaan keskittyvillä palvelualustoilla, kuten eToro- tai Plus500-sivustoilla. Tärkeää on huomioida, että vaikka kryptomarkkinat ovat auki vuorokauden ympäri, voi etenkin niiden lyhyeksi myyntiin sisältyä yö- ja viikonloppumaksuja. Virtuaalivaluuttojen kurssit ovat myös usein varsin volatiileja, mikä puolestaan johtaa siihen, että niiden ostosta ja myynnistä saatavaa tuottoa saattavat pienentää esimerkiksi osakkeita suuremmat spreadit.

Tämän päivän Ethereum-kurssin näet alta:

Verotus

Ethereumin ostosta ja myynnistä saatu luovutusvoitto verotetaan pääomatulona. Verotus toimii Ethereumin osalta samoin kuten osakemarkkinoilla osinkojen verotus: kun kryptokaupasta saadut tulot ovat vuodessa alle 30 000 euroa, maksetaan siitä veroa 30%. Tämän ylittävälle osuudelle veroprosentti on 34%.

Luovutusvoitto realisoituu, jos:

  • Kryptovaluutta vaihdetaan euroiksi
  • Kryptovaluutta vaihdetaan toiseen kryptovaluuttaan
  • Kryptovaluutalla ostetaan hyödykkeitä tai palveluita

Vuodesta 2019 alkaen kryptovaluuttasijoittamisesta aiheutuneet luovutustappiot on voitu vähentää verotuksessa.

Ehtereumin käyttö

Ether-virtuaalivaluuttaa hyväksyvät maksutapana yhä useammat nettikaupat ja palvelut. Jos kotiin haluaa vaikkapa uutta sisustusta, teknologiaa tai harrastusvälineitä, voi näitä ostaa Ethereumilla Sveitsin suurimmasta verkkokaupasta, Digitec Galaxuksesta.

Muita Ethereum-maksuja vastaanottavia palveluntarjoajia ovat esimerkiksi lemmikkitarvikkeita myyvä CryptoPet, VPS-hostingiin keskittyvä Snel.com sekä yksityislentokoneiden varausfirma TapJets. Itsekin lohkoketjuteknologiaa hyödyntävä livestriimipalvelu DLive hyväksyy kryptovaluutat lempivaikuttajien lahjoituksien maksamiseen.

Ethereumin tulevaisuus

Nykypäivänä liian suuri osa internetistä on Facebookin ja Googlen kaltaisten suuryhtiöiden hallinnassa, antaen niille kohtuuttoman laajan vallan siitä, mitä mielipiteitä ihmiset voivat siellä ilmaista. Tämä on ongelmallista siksi, että internet on nykyisin monen toimen elinehto. Verkossa käydään päivittäiset keskustelut ystävien kanssa, jaetaan mielipiteitä vaaleihin liittyen sekä tehdään töitä ja ostoksia.

Kun Visan kaltaiset luottokorttijätit ovat jatkuvassa kommunikaatiossa lähes internetin omistavien yhtiöiden kanssa, on kyseessä uhka yksityisyyden lisäksi myös sananvapaudelle. Väärän mielipiteen ilmaistuaan henkilö voi löytää itsensä tilanteesta, jossa tämä ei voikaan tehdä ostoksia, käydä töissä tai hyödyntää vaikkapa Uberin taksipalveluita.

Ei ole vaikeaa nähdä, miksi tilanteen on muututtava lähitulevaisuudessa. Yksi seuraavista suurista teknologisista askeleista tulee todennäköisesti olemaan internetin hajauttaminen – tässä Ethereum lohkoketjuteknologioineen astuu kuvaan. Hajautetussa järjestelmässä mikään yksittäinen taho ei pysty estämään toisen osallistumista tai sensuroimaan sisältöä. Kuka tahansa voi liittyä osaksi ylläpitämään ja kehittämään järjestelmää koska vain, ja poistua haittaamatta järjestelmän toimintaa.

Lohkoketjuteknologia on tällä hetkellä paras olemassa oleva vaihtoehto, kun pyritään toteuttamaan useiden osapuolten välinen kanssakäyminen ilman keskitettyä valvontaa. Ethereum toimiikin eräänlaisena itseohjautuvana järjestelmänä, joka valvoo itse omia sopimuksiaan. Sen älysopimuksiin osallistuva voi olla varma suunnittelusta toteutuksesta ilman mahdollisuutta vääristymille korruption, poliittisten näkemysten, lahjonnan tai ihmisvalvonnan myötä.

Koska kryptovaluutan taustalla on moniin nykypäivän ongelmiin vastaava lohkoketjuteknologia, erottuu se muiden virtuaalivaluuttojen joukosta edukseen. Nähtäväksi jää se, miten yleisiä kryptovaluutoista tulee ylipäätään. Kilpailu maailman varoja hallussaan pitävien instituutioiden kesken on vaikeaa ja likaista, ja pankit ovatkin pyrkineet hidastamaan kryptovaluuttojen yleistymistä esimerkiksi vedoten anonymiteetin tuomiin terrorin riskeihin.

Loppujen lopuksi Ethereumin, kuten muidenkin kryptovaluuttojen, kohtalo on kuluttajien käsissä. Etuna on, että kryptomaailmalla on uskollinen kannattajakunta, joka kasvaa koko ajan. Mitä kauemmin valtiot jatkavat kohtuutonta velkaantumistaan ja antavat talouskriisien kehittyä aina vain edeltäjiään vakavimmiksi, sitä aktiivisemmin markkinat pyrkivät löytämään vaihtoehtoja perinteisten arvon merkkien tilalle.

Lue lisää aiheeseen liittyvää:

etoro

Osta osakkeita ja kryptovaluuttoja eTorossa ilman välityspalkkioita!