Etusivu » Sijoittaminen » Page 3

Yhteistyösopimus Orionin ja HYKS Syöpäkeskuksen välille

Orion Corporation

Yhteistyösopimus Orionin ja HYKS Syöpäkeskuksen välille

Lehdistötiedote

26.3.2015 klo 9.00

Orion Oyj:n ja HYKS Syöpäkeskuksen kesken on sovittu laaja yhteistyösopimus. Sopimus tuo käytännössä kaikki Orionin aloittamat kliiniset syöpälääketutkimukset Hyksiin, ja mahdollistaa myös laajemman tutkimusyhteistyön lääkekandidaattien kehityksessä.

”Uusi yhteistyösopimus varmistaa potilaiden varhaisen pääsyn syöpälääketutkimuksiin. Sopimuksen avulla saadaan mahdollisuus kehittää syöpäpotilaan hoitoa yhä paremmaksi”, HYKS Syöpäkeskuksen toimialajohtaja Petri Bono sanoo.

”Panostus onkologiaan terapia-alueena on kasvanut merkittävästi Orionissa. Kuten kahdella uudella molekyylillä aloitetut kliiniset kokeet osoittavat, tarvitsemme onkologia-alueelle kokeneita yhteistyökumppaneita. Mielestäni yhteistyömme Helsingin yliopistosairaalan Syöpäkeskuksen kanssa yhdistää monta hyvää asiaa”, toteaa Orionin tutkimuksen ja kehityksen johtaja, Chief Medical Officer Reijo Salonen. ”Syövän perustutkimus ja kliininen tutkimus on Suomessa ja Helsingissä maailman huippua. Meillä Orionilla on puolestaan kokemusta innovatiivisten molekyylien keksimisestä. Uskon, että tämä yhteistyö parantaa mahdollisuuksia tutkia, keksiä ja kehittää Suomessa uusia syöpälääkkeitä niitä kipeästi tarvitseville potilaille.”

”Orionin lääkekehitys on edennyt viime aikoina vahvasti. Erinomainen esimerkki tästä on eturauhassyövän hoitoon tarkoitettu ODM-201, jota Orion nyt yhdessä Bayerin kanssa kehittää eteenpäin. Nyt aukeava mahdollisuus kehittää syöpälääkkeitä molekyylin rakentelusta klinikkaan asti eri asiantuntijoiden osaamista hyödyntäen on täsmälleen sitä, mitä Suomi tarvitsee”, arvioi Syöpäkeskuksen tutkimusjohtaja, professori Heikki Joensuu.

Yhteistyö avaa Orionille myös väylän saada jo kehitys- ja tutkimusvaiheeseen mukaan yhä enemmän potilasnäkökulmaa. Syöpälääkekehityksessä on erittäin tärkeää ottaa huomioon potilaiden monimuotoinen kokonaishoito ja taudin hoidon lisäksi pyrkiä parantamaan myös potilaiden elämänlaatua.

ODM-201

ODM-201 on uudenlainen, kokeellinen, kemiallisesti ainutlaatuinen androgeenireseptorin estäjä, joka on kehitetty estämään kastraatioresistentin eturauhassyövän eteneminen. ODM-201 sitoutuu androgeenireseptoriin korkealla affiniteetilla ja estää androgeenireseptorin toimintaa estämällä reseptorin kulkeutumisen solun tumaan. Muista antiandrogeeneista poiketen ODM-201 ei kulkeudu aivoihin non-kliinisissä malleissa.

HYKS Syöpäkeskus

HYKS Syöpäkeskus on Suomen suurin ja monipuolisin syövänhoitokeskus, jossa annetaan yksilöllistä syövän hoitoa. Keskus on osa Helsingin yliopistollista keskussairaalaa ja vastaa koko Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin aikuisten syöpäpotilaiden onkologisesta hoidosta.

Syöpäkeskuksessa tehdään kliinisiä kokeita aina suppeista ensimmäisen vaiheen tutkimuksista laajoihin kolmannen ja neljännen vaiheen kokeisiin asti. Syöpäkeskuksessa tutkitaan syövän lääke- ja leikkaushoitoja, sädehoitoa, oireenmukaista hoitoa ja syövän psykososiaalisia tekijöitä. Vuosittain Syöpäkeskuksessa käy hoidossa noin 21 000 potilasta, joista noin 8 000 on uusia potilaita.

Lisätietoja:

Reijo Salonen, johtaja, Tutkimus ja kehitys, Orion Oyj , puh. 050 966 3647

Petri Bono, toimialajohtaja, HYKS Syöpäkeskus, puh. 050 427 0943

Heikki Joensuu, professori, tutkimusjohtaja, HYKS Syöpäkeskus, puh. 040 721 0438

Julkaisija:

Orion Oyj

http://www.orion.fi/

http://www.twitter.com/OrionCorpIR

Orion on suomalainen lääkkeiden ja diagnostisten testien kehittäjä – hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä, lääkkeiden vaikuttavia aineita sekä diagnostisia testejä. Yhtiö panostaa jatkuvasti uusien lääkkeiden sekä hoitotapojen tutkimiseen ja kehittämiseen. Orionin lääketutkimuksen ydinterapia-alueita ovat keskushermostosairaudet, syöpäsairaudet sekä hengityselinsairaudet, joiden hoitoon Orion kehittää inhaloitavia Easyhaler®-keuhkolääkkeitä.

Orionin liikevaihto vuonna 2014 oli 1 015 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllisti vuoden lopussa noin 3 500 henkilöä. Orionin A- ja B- osakkeet on listattu NASDAQ Helsingissä.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-03-26 08:00 CET

© Hugin BV.

Permalink: /2015/03/26/Yhteisty%C3%B6sopimus+Orionin+ja+HYKS+Sy%C3%B6p%C3%A4keskuksen+v%C3%A4lille+HUG1906354.html

Enfo Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Enfo

Enfo Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

                                                                                                        

Enfo Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 25.3.2015 Kuopiossa.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2014 osinkoa maksetaan 5,90 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan sille osakkeenomistajalle, joka on merkitty osingonmaksun täsmäytyspäivänä 27.3.2015 Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksupäivä on 29.5.2015.

Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin uudelleen Tapio Hakakari, Mammu Kaario, Lauri Kerman, Timo Kärkkäinen ja Soili Mäkinen. Hallituksen omasta pyynnöstään jättävän Hannu Isotalon tilalle ei valittu uutta jäsentä.

Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Tapio Hakakarin ja varapuheenjohtajaksi Mammu Kaarion.

Yhtiökokouspöytäkirja on saatavilla Enfo Oyj:n verkkosivuilla osoitteessa www.enfo.fi/sijoittajat/talousraportit.

Kuopiossa 25.3.2015

ENFO OYJ

Hallitus

Lisätietoja: Enfo Oyj, CEO Arto Herranen, + 358 44 719 3000, (etunimi.sukunimi@enfo.fi)Jakelu:
keskeiset tiedotusvälineet, www.enfo.fi   

Enfo on pohjoismainen IT-palvelutalo ja tarjoamme IT-ulkoistusta, liiketoimintaprosessien ulkoistuspalveluja sekä IT-konsultointipalveluja asiakkaillemme Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa, jotta asiakkaamme voivat keskittyä ydinliiketoimintaansa. Vahvuutenamme on 50 vuoden kokemus toimivien tietotekniikkaratkaisujen ja -konseptien kehittämisestä sekä lähes 800 huippuluokan IT-ammattilaisen vankka osaaminen. Teemme liiketoimintaprosesseista yksinkertaisia, joustavia ja fiksuja. Enfon liikevaihto on 145 miljoonaa euroa. Lisätietoa Enfosta osoitteissa www.enfo.fi  ja www.enfo.se

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-03-26 08:00 CET

© Hugin BV.

Permalink: /2015/03/26/Enfo+Oyj+n+varsinaisen+yhti%C3%B6kokouksen+p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6kset+HUG1906345.html

Savo-Solarin listautumisannissa merkittyjen uusien osakkeiden rekisteröintiaikataulu

Savo-Solar Oy

Savo-Solarin listautumisannissa merkittyjen uusien osakkeiden rekisteröintiaikataulu

Savo-Solar Oy

Lehdistötiedote                                25.3.2015 klo 18.20 (EET)


Savo-Solar Oy:n listautumisannissa merkittyjen uusien osakkeiden rekisteröintiaikataulu

Savo-Solarin listautumisannissa merkittiin yhteensä 2.036.850 uutta A-sarjan osaketta. Koska maksujen saanti joiltakin merkitsijöiltä on viivästynyt, uusia osakkeita ei ole voitu viedä kaupparekisteriin esitteessä arvioidun aikataulun mukaisesti.

Uudet osakkeet viedään kaupparekisteriin arviolta maanantaina 30.3.2015 ja ne toimitetaan merkitsijöille arviolta tiistaina 31.3.2015.

SAVO-SOLAR OY

Lisätietoja:

Savo-Solar Oy

Toimitusjohtaja Jari Varjotie

Puh: +358 400 419 734

Sähköposti: jari.varjotie@savosolar.fi

Ingrid Östhols, viestintä

Puh: +46 721 810 867

Sähköposti: ingrid.osthols@savosolar.se

Hyväksytty neuvonantaja:

Mangold Fondkommission AB

Puh: +46 (8) 5030 1550

Sähköposti: info@mangold.se

Savo-Solar lyhyesti

Savo-Solar toimittaa aurinkolämpöjärjestelmiä rakennusten, teollisten prosessien ja lämpimän käyttöveden lämmittämiseen. Savo-Solarin järjestelmät perustuvat maailman todennetusti tehokkaimpaan 2 m2:n keräimeen, jonka MPE-absorbereille on haettu useita patentteja.  Absorberit on pinnoitettu selektiivisellä nano-optisella pinnoitteella. Savo-Solar on tietojensa mukaan ainoa yritys, joka pystyy pinnoittamaan valmiita, kokonaisia absorbereita. Yhtiö keskittyy laajamittaisiin teollisiin sovelluksiin kuten kaukolämpöön, teollisuuden prosessilämpöön ja isojen kerrostalojen energiaremontteihin. Yhtiö on myynyt ja toimittanut tuotteitaan vuodesta 2011 lähtien yli 17 maahan neljällä mantereella.  www.savosolar.fi

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-03-25 17:20 CET

© Hugin BV.

Permalink: /2015/03/25/Savo+Solarin+listautumisannissa+merkittyjen+uusien+osakkeiden+rekister%C3%B6intiaikataulu+HUG1906226.html

Tikkurilan varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

Tikkurila Oyj

Tikkurilan varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

Tikkurila Oyj

Pörssitiedote

25.3.2015 klo 15.35 (CET+1)

Varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat

Tikkurila Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti tänään tilikauden 2014 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous vahvisti tilikaudelta 2014 osingoksi 0,80 euroa osakkeelta. Jäljelle jäävät voittovarat jätetään vapaaseen omaan pääomaan. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 27.3.2015 merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 9.4.2015.

Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin kuusi ja hallitukseen valittiin uudelleen seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka Eeva Ahdekivi, Harri Kerminen, Jari Paasikivi, Riitta Mynttinen, Pia Rudengren ja Petteri Walldén.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksettavia vuosipalkkioita korotetaan hieman. Vuosipalkkiot ovat: puheenjohtaja 64 000 euroa, varapuheenjohtaja ja jäsen, joka toimii tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana 40 000 euroa sekä muut hallituksen jäsenet 32 000 euroa vuodessa. Vuosipalkkiosta noin 40 prosenttia maksetaan markkinoilta hankittavina Tikkurila Oyj:n osakkeina ja loput käteisenä. Osakkeet hankitaan suoraan hallituksen jäsenten lukuun kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus ajalta 1.1.-31.3.2015 on julkistettu. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kultakin hallituksen ja sen valiokuntien varsinaiselta kokoukselta (pois lukien päätökset ilman kokousta) palkkiona: jäsenen kotimaassa pidettävät kokoukset 600 euroa sekä jäsenen kotimaan ulkopuolella pidettävät kokoukset 1 200 euroa. Jäsenen osallistuessa kokoukseen puhelin- tai videoyhteyden välityksellä maksetaan 600 euron kokouspalkkio. Matkustuskustannukset korvataan yhtiön matkustussäännön mukaan.

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän tilintarkastajan laskun mukaan. Yhtiökokous valitsi uudelleen tilintarkastajaksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka KPMG Oy Ab:n. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Toni Aaltonen.

Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen ja osakeantiin

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 4 400 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Osakkeita hankitaan käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai -järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, yhtiön oman pääoman rakenteen kehittämiseksi, osakkeen likviditeetin parantamiseksi, käytettäväksi yhtiön hallituksen jäsenten vuosipalkkioiden maksamiseen tai yhtiön osakeperusteisten palkkiojärjestelmien toteuttamiseen. Hankkimisvaltuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2016 saakka.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 4 400 000 yhtiön hallussa olevan yhtiön oman osakkeen luovuttamisesta tai uuden osakkeen antamisesta. Yhtiön hallussa olevat oman osakkeet voidaan luovuttaa ja uudet osakkeet voidaan antaa joko maksua vastaan tai maksutta. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yrityskauppojen tai -järjestelyjen rahoittaminen tai toteuttaminen, yhtiön oman pääoman rakenteen kehittäminen, osakkeen likviditeetin parantaminen tai yhtiön hallituksen vuosipalkkioiden maksaminen. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2016 saakka.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Tikkurilan internetsivuilla viimeistään 8.4.2015.

Tikkurilan hallituksen päätökset

Tikkurilan hallitus on valinnut tänään kokouksessaan keskuudestaan hallituksen puheenjohtajaksi Jari Paasikiven ja varapuheenjohtajaksi Petteri Walldénin.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana jatkaa Eeva Ahdekivi ja jäseninä Riitta Mynttinen ja Pia Rudengren. Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajana jatkaa Jari Paasikivi ja jäseninä Harri Kerminen ja Petteri Walldén.


Tikkurila Oyj

Antti Kiuru, lakiasiainjohtaja


Lisätietoja:

Antti Kiuru, lakiasiainjohtaja, puh. 0400 686 488, antti.kiuru@tikkurila.com


Tikkurila on johtava maalialan ammattilainen Pohjoismaissa ja Venäjällä. Olemme perinteikäs suomalainen yritys, joka toimii nykyään 16 maassa. Laadukkaiden tuotteiden ja kattavien palvelujen avulla varmistamme markkinoiden parhaan käyttäjäkokemuksen. Kestävää kauneutta vuodesta 1862.

www.tikkurilagroup.fi

 

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-03-25 14:35 CET

© Hugin BV.

Permalink: /2015/03/25/Tikkurilan+varsinaisen+yhti%C3%B6kokouksen+ja+hallituksen+p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6kset+HUG1906146.html

Suomi-yhtiöllä oli vaikea vuosi – siksi asiakkaille ei lisäetuja

Suomi Mutual

Suomi-yhtiöllä oli vaikea vuosi – siksi asiakkaille ei lisäetuja

Suomi-yhtiön tilinpäätöstiedote 2014                   

                                                                                                                                   25.3.2015

  

Vuosi 2014 oli taloudellisesti vaikea Keskinäiselle Henkivakuutusyhtiölle Suomelle. Sijoitusten tuotto oli kohtuullisen hyvä 6,8 prosenttia, mutta tulosta heikensi vastuuvelan markkinaehtoisen arvon nousu korkojen laskiessa. Tämän seurauksena yhtiön markkinaehtoinen eli toiminnallinen tulos oli huono. Negatiivisen tuloksen takia yhtiö ei antanut asiakkaille lisäetuja luvattujen, nykyoloissa korkeiden, korkotuottojen päälle.

Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomi eli Suomi-yhtiö täyttää 125 vuotta toukokuun alussa 2015. Yhtiön syntymäpäivän katsotaan olevan 2.5.1890 eli päivä jona yhtiö myönsi ensimmäiset vakuutuksensa. Toiminnallisesta näkökulmasta katsoen juhlavuosi ei näytä kovin valoisalta perinteistä laskuperustekorkoista henki- ja eläkevakuuttamista harjoittavalle yhtiölle.

– Lähes seitsemän prosentin sijoitustuotto ei kyennyt kokonaan kompensoimaan sitä, että yhtiön asiakkaille annettujen tuottolupausten arvot kasvoivat voimakkaasti korkotason pudotessa. Markkinaehtoinen tuloksemme painui uutta säädöskehikkoa ennakoivien laskentaperiaatteidemme mukaan huonoksi, sanoo toimitusjohtaja Jari Sokka.

Suomi-yhtiön vastuu asiakkaille eli vastuuvelka muodostuu pitkäaikaisiin korkosijoituksiin verrattavista sitoumuksista. Siksi niiden arvo nousi merkittävästi yhtiön markkinaehtoisessa taseessa korkojen laskiessa. Markkinaehtoisuus ei kokonaisuudessaan näy nykysäännösten mukaisessa tilinpäätöksessä, koska siinä vastuuvelka arvostetaan pitkälti kiinteällä korolla. Yhtiössä olevat vakuutussäästöt ovat laskuperustekorkoisia ja niissä sijoitusriskin kantaa yhtiö.

– Korkojen lasku ennätysalhaiseksi onkin ajanut yhtiömme kovaan paikkaan, kun ottaa huomioon Suomi-yhtiön korkeat, jopa yli  seitsemän prosentin tuottolupaukset asiakkaille. Nykyinen korkoympäristö yhdistettynä kiristyviin vakavaraisuusvaatimuksiin rajaa kaltaisemme henkivakuutusyhtiön mahdollisuudet vähiin niin sijoituspolitiikassa kuin lisäetujen antamisessa, Sokka jatkaa.

Ryhmäeläkevakuutuskannan siirto vauhditti vakuutuskannan pienenemistä

Yhtiön merkittävin toimenpide tilivuonna oli ryhmäeläkevakuutuskannan siirto Mandatum Lifeen. Vuoden lopussa toteutuneessa kannansiirrossa Mandatum Lifeen siirtyi noin 2 300 vakuutusta ja noin 30 000 vakuutettua. Siirtyvän vastuuvelan määrä oli 1 329 miljoonaa euroa. Kannansiirron yhteydessä ryhmäeläkevakuutuskannan osuus yhtiön nettovarallisuudesta siirtyi Mandatum Lifeen osana vastuuvelkaa. Tämä vaikutti yhtiön tilivuoden kirjanpidolliseen tulokseen arviolta noin 325 miljoonaa euroa tulosta heikentäen.

Yhtiö ei myönnä uusia vakuutuksia, vaan ajaa toimintaansa vähittäin alas. Myös edellä mainitun ryhmäeläkekannan siirron taustalla oli run off -yhtiön alasajon tehostaminen ja elinikäisiin eläkkeisiin liittyvän ns. pitkäikäisyysriskin hallinnan parantaminen vakuutuksenottajien ja edunsaajien näkökulmasta.

Suomi-yhtiön vakuutusmaksutulo oli 43 miljoonaa euroa (50 milj. euroa). Korvauksia maksettiin kaikkiaan 378 miljoonaa euroa (374 milj. euroa).

Suomalaisten vakuutussäästöistä Suomi-yhtiön hoidossa oli vuoden lopussa 6,7 prosenttia (11,1 %), laskuperustekorkoisista vakuutussäästöistä osuus oli 18,0 prosenttia (22,6 %).

Yhtiön liikekulut olivat 15 miljoonaa euroa (12 milj. euroa). Liikekulujen kasvu selittyy vakuutuskannan siirtoon liittyvillä kertaluonteisilla kustannuksilla. Liikekustannussuhde oli 100 prosenttia.

Vuodelta 2014 Suomi-yhtiö jakoi asiakkailleen lisäetuina yhteensä noin 1 miljoonaa euroa. Nämä muodostuivat riskivakuutuksille myönnetyistä lisäsummista ja maksunalennuksista. Vakuutussäästöille ei lisäetuja maksettu laisinkaan. Vuotta aiemmin yhtiö jakoi lisäetuja 43 miljoonaa euroa. Tilinpäätöksessä lisäetujen määrää kasvatti ryhmäeläkkeen kannansiirto ja siihen liittynyt siirtyneen vakuutuskannan osuuden siirtäminen yhtiön nettovarallisuudesta osana vastuuvelkaa.Sijoitustuotot kohtuullisetSuomi-yhtiön sijoituskanta oli käyvin arvoin tilivuoden lopussa 4 728 miljoonaa euroa (6 013 milj. euroa). Sijoitusten tuotto oli 6,8 prosenttia eli euromääräisesti käyvin arvoin 395 miljoonaa euroa (105 milj. euroa).

– Sijoitusvuodesta jäi päällimmäisenä mieleen keväällä vallinnut poikkeuksellinen markkinoiden seesteisyys, joka purkautui kesällä Ukrainan tilanteen kriisiytymiseen, öljyn hinnan romahdukseen ja dollarin nopeaan vahvistumiseen.  Keskuspankkiirit ohjasivat sijoitusmarkkinoita kuitenkin isännän ottein. Sijoitustuotot olivat lopulta suotuisia ultrakevyen rahapolitiikan helliessä varallisuusarvoja. Omistaminen oli kannattavaa vuonna 2014, sijoitusjohtaja Petteri Joensuu sanoo.

Suomi-yhtiön sijoituksista tilivuoden lopussa oli osakkeissa tai erilaisissa osake- ja pääomarahastoissa 11 prosenttia (17 %). Joukkovelkakirjalainojen ja pitkän koron rahastojen osuus emoyhtiön sijoitus-omaisuudesta oli vuoden 2014 lopussa 44 prosenttia (43 %). Samaan aikaan 35 prosenttia (28 %) emoyhtiön sijoitusomaisuudesta oli rahamarkkinavälineitä, talletuksia ja lyhyen koron rahastoja. Kiinteistöjen osuus oli 6 prosenttia (11 %). Kiinteistöihin on tässä luettu myös sijoitukset kiinteistöihin sijoittaviin sijoitus-rahastoihin ja yhteissijoitusyrityksiin.  Absoluuttisen tuoton rahastojen ja muiden vaihtoehtoisten sijoitusten yhteenlaskettu osuus oli 1 prosenttia (1 %) yhtiön sijoitusomaisuudesta.

– Euroopan keskuspankin kesällä aloittama ja tämän vuoden puolella laajentama deflaationvastainen setelirahoitusohjelma on alentanut euroalueen markkinakorot ennätysalhaisiin lukemiin, jopa nollarajan tuolle puolen.  Korkotason laskun myötä euron ulkoinen arvo on keskimäärin laskenut selvästi.  Eurotalous on saanut kaivatun piristysruiskeen.  Yksittäisen valuutta-alueen devalvaatio on kuitenkin toisen revalvaatio. Merkillepantavaa onkin eri keskuspankkien yhä aggressiivisemmaksi käynyt keskinäinen nokittelu ja vastatulien sytyttely valuuttarintamalla.

– Kaiken kaikkiaan setelirahoitusohjelman ja keskuspankkien välisen dynamiikan peräaallot ovat vaikeasti etukäteen arvioitavissa.  Elämme outoja aikoja sijoitusmarkkinoilla, Joensuu kiteyttää. 

Tilivuoden aikana yhtiön sijoitustoiminnassa jatkui sijoitussalkun riskiohjattavuuden edistäminen. Tämä näkyi tilivuoden aikana esimerkiksi epälikvidien omaisuuserien myyntien jatkumisena.Vakavaraisuustilanne rajoittaa lisäetujen jakamista lähivuosinaKonsernin vakavaraisuuspääoma oli vielä tilivuoden lopussa voimassa olevan vakavaraisuussääntelyn mukaisesti 901 miljoonaa euroa. Vastuuvelkaan suhteutettu vakavaraisuusaste oli 23,7 prosenttia (24,6 %).

Vuoden 2016 alussa voimaan tulevien Solvenssi II -vakavaraisuusvaatimusten suhteen tilanne näyttää toiselta. Uuden kehikon mukaisen vähimmäispääomavaatimuksen yhtiö olisi vuoden 2014 lopussa täyttänyt. Uuden kehikon mukaista vakavaraisuuspääomavaatimusta yhtiö ei kuitenkaan olisi ilman mahdollisia siirtymäsäännöksiä täyttänyt vuoden 2014 lopussa. 

Käytännössä vallitseva vakavaraisuustilanne tarkoittaa sitä, että historiallisen alhainen korkotaso rajoittaa lähivuosinakin mahdollisuuksia antaa lisäetuja säästöä sisältäville vakuutuksille.  Yhtiön riskinkantokyky on heikentynyt, kun pääomaa on jouduttu sitomaan entistä enemmän annettujen korkolupausten kattamiseen. Vapautuva pääoma tullaan lähitulevaisuudessa käyttämään ensisijaisesti yhtiön riskinkantokyvyn parantamiseen.

KESKINÄINEN HENKIVAKUUTUSYHTIÖ SUOMI

Tiedotteessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

LIITE:           

Taloudellinen kehitys (tunnusluvut, tulosanalyysi, vakavaraisuus, sijoitustoiminnan nettotuotto, sijoitusjakauma)

LISÄTIETOJA:

Toimitusjohtaja Jari Sokka, puh. 010 253 2150 tai 0400 703620

Talousjohtaja Kai Niemi, puh.  010 253 2803 tai 040 820 5927

Sijoitusjohtaja Petteri Joensuu, puh. 010 253 2006 tai 050 350 4486

Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomi on 125-vuotias henkivakuutusyhtiö. Se hoitaa noin 175 000 asiakkaansa vakuutuksia ja kuuluu maan suurimpiin sijoittajiin. Sijoitusten arvo oli vuoden 2014 lopussa 4,7 miljardia euroa. Uusia vakuutuksia yhtiö ei enää myönnä.

www.suomi-yhtio.fi

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-03-25 08:56 CET

© Hugin BV.

Permalink: /2015/03/25/Suomi+yhti%C3%B6ll%C3%A4+oli+vaikea+vuosi+siksi+asiakkaille+ei+lis%C3%A4etuja+HUG1906043.html

Huhtamäki Oyj: Yhtiökokouskutsu

Huhtamäki Oyj

Huhtamäki Oyj: Yhtiökokouskutsu

HUHTAMÄKI OYJ  PÖRSSITIEDOTE  25.3.2015 klo 9.10

Huhtamäki Oyj: Yhtiökokouskutsu

Huhtamäki Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 21.4.2015 klo 11.00 Finlandia-talon kongressisiivessä, osoitteessa Mannerheimintie 13 e, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänilippujen jakaminen aloitetaan klo 10.00. Kokouksen jälkeen on kahvitarjoilu.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja sen sisältämän konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

    – Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

7. Tilinpäätöksen ja sen sisältämän konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella jaettaisiin osinkona 0,60 euroa osakkeelta. Osinko maksettaisiin osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 23.4.2015 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksettaisiin 30.4.2015.

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista ja kulujen korvausperusteista päättäminen

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiot pidettäisiin ennallaan ja maksettaisiin siten seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 100 000 euroa, varapuheenjohtajalle 60 000 euroa ja muille jäsenille 50 000 euroa. Lisäksi hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa, että kokouspalkkiot maksettaisiin osallistuttujen kokousten mukaisesti seuraavasti: 1 000 euroa kokoukselta, kuitenkin siten, että tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksettaisiin 2 000 euroa kokoukselta, henkilöstövaliokunnan puheenjohtajalle 1 200 euroa kokoukselta ja nimitysvaliokunnan puheenjohtajalle 1 200 euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenten matkakulut korvattaisiin yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin seitsemän (7).

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka valittaisiin uudelleen Eija Ailasmaa, Pekka Ala-Pietilä, William R. Barker, Rolf Börjesson, Maria Mercedes Corrales, Jukka Suominen ja Sandra Turner.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään. Lisäksi kaikki ehdokkaat ovat ilmoittaneet yhtiölle, että mikäli heidät valitaan hallituksen jäseniksi, he tulevat valitsemaan Pekka Ala-Pietilän hallituksen puheenjohtajaksi ja Jukka Suomisen hallituksen varapuheenjohtajaksi.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että tilintarkastajalle suoritettaisiin palkkio hallituksen tarkastusvaliokunnan hyväksymän laskun perusteella.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi tilikaudelle 1.1.-31.12.2015 valittaisiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, joka on ilmoittanut yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Harri Pärssisen.

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään yhteensä enintään 10 776 038 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta kuitenkin siten, että yhtiön hallussa kulloinkin olevien osakkeiden määrä ei ylitä 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2016 asti.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 10 776 038 osaketta, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön nykyisistä osakkeista.

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, ja sillä on oikeus poiketa osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta (suunnattu anti). Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2016 asti.

17. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Huhtamäki Oyj:n internetsivuilla osoitteessa www.huhtamaki.com. Huhtamäki Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat myös saatavilla mainituilla internetsivuilla. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 5.5.2015 alkaen.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 9.4.2015 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään 16.4.2015 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Ilmoittautuminen voi tapahtua:

a) Huhtamäki Oyj:n internetsivuilla osoitteessa www.huhtamaki.com noudattaen sivuilla annettuja ohjeita, tai

b) puhelimitse numeroon 020 770 6879, arkisin kello 9.00-16.00.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus/y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa kyetä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 9.4.2015. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon viimeistään 16.4.2015 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet, jotka koskevat rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.

Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Huhtamäki Oyj, yhtiökokouspalvelut, Miestentie 9, 02150 Espoo, ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

4. Muut tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Huhtamäki Oyj:llä on yhtiökokouskutsun päivänä 11.2.2015 yhteensä 107 760 385 osaketta ja ääntä. Tästä määrästä 4 206 064 osaketta on yhtiön tai sen tytäryhteisöjen hallussa. Näillä osakkeilla ei ole äänioikeutta.

Espoossa, 11.2.2015

HUHTAMÄKI OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Sami Pauni, hallinto- ja lakiasiainjohtaja, puh. 010 686 7872

Huhtamäki on maailmanlaajuisesti toimiva ruuan ja juoman pakkaamisen asiantuntija. 67 tuotantolaitoksen ja 23 myyntikonttorin verkostomme 33 maassa antaa meille erinomaiset valmiudet tukea asiakkaidemme kasvua kaikkialla, missä he toimivat. Noin 16 300 työntekijäämme kehittää ja valmistaa kolmea eri teknologiaa hyödyntäen pakkauksia, jotka auttavat huipputuotteita saavuttamaan enemmän kuluttajia, helpommin. Liikevaihtomme vuonna 2014 oli 2,2 miljardia euroa. Emoyhtiö Huhtamäki Oyj on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä, ja yhtiön pääkonttori on Espoossa. Lisätietoja osoitteessa www.huhtamaki.fi.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-03-25 08:10 CET

© Hugin BV.

Permalink: /2015/03/25/Huhtam%C3%A4ki+Oyj+Yhti%C3%B6kokouskutsu+HUG1905829.html

KONE toimittaa laitteita liikerakennukseen Hefeissä, Anhuin provinsissa Kiinassa

KONE Corporation

KONE toimittaa laitteita liikerakennukseen Hefeissä, Anhuin provinsissa Kiinassa

KONE Oyj, lehdistötiedote, 25.3.2015

KONE toimittaa 64 hissiä ja liukuporrasta Gaosu Binhu Time Square -liikerakennukseen, joka sijaitsee Hefein kaupungissa Anhuin provinssissa Itä-Kiinassa.

Gaosu Binhu Time Square koostuu 238 metriä korkeasta 54-kerroksisesta ja 180 metriä korkeasta 41-kerroksisesta tornista, ja sen kokonaisrakennus-ala on 230 000 neliömetriä. Kohteen on määrä valmistua vuonna 2017 ja siihen tulee saman katon alle toimistoja, hotelli ja ostoskeskus. Gaosu Binhu Time Squaren rakennuttaja on Anhui Highway Real Estate Co, Ltd.

KONE toimittaa kohteeseen 40 KONE MiniSpace(TM) -hissiä, neljä KONE MonoSpace® -hissiä, 20 KONE TravelMaster(TM) -liukuporrasta ja KONE E-Link(TM) -valvontajärjestelmän. Ne varmistavat, että ostoksilla kävijät, hotellivieraat ja toimistotyöntekijät voivat liikkua rakennuksessa sujuvasti ja tehokkaasti varsinkin ruuhka-aikoina.

”Meille on kunnia, että voitimme tämän projektin. Olemme sitoutuneet toimittamaan rakennukseen parhaat People Flow -ratkaisut varmistaaksemme, että liikkuminen Gaosu Binhu Time Squaressa on mahdollisimman sujuvaa”, sanoo KONEen Kiinan aluejohtaja William B. Johnson.

Tilaus kirjattiin vuoden 2014 viimeiselle neljännekselle.

Aikaisemmin osoitteessa www.kone.com/tiedotteet julkaistuja lehdistötiedotteita:

24.3.2015: KONE toimittaa laitteita liike- ja asuinkeskukseen Hangzhoussa Zhejiangin provinssissa Kiinassa

15.12.2014: KONE toimittaa älykkäitä People Flow -ratkaisuja korkeisiin toimistorakennuksiin Hunanin provinssissa Kiinassa

24.03.2014: KONE toimittaa hissit Zhonghai International Centeriin Chengduun Sichuanin provinssissa Kiinassa

Lisätietoja:

Liisa Kivelä, ulkoisen viestinnän johtaja, KONE Oyj, puh. 0204 75 4330, media@kone.com

KONE yrityksenä

KONE on yksi maailman johtavista hissi- ja liukuporrasyhtiöistä. Tavoitteenamme on tarjota paras käyttäjäkokemus kehittämällä ja toimittamalla ratkaisuja, jotka mahdollistavat ihmisten liikkumisen rakennuksissa sujuvasti, turvallisesti, mukavasti ja viivytyksettä yhä enemmän kaupungistuvassa ympäristössä. KONE tarjoaa asiakkailleen edistyksellisiä hissejä, liukuportaita, automaattiovia ja integroituja ratkaisuja parantamaan käyttäjäkokemusta rakennuksissa ja niiden välillä. KONEen palvelut kattavat rakennuksen koko elinkaaren, alkaen suunnittelupalveluista aina laitteiden huoltoon, korjauksiin ja modernisointiin. Vuonna 2014 KONEen liikevaihto oli 7,3 miljardia euroa ja vuoden 2014 lopulla henkilöstömäärä oli yli 47 000. Yhtiön B-sarjan osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.

www.kone.com

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-03-25 07:00 CET

© Hugin BV.

Permalink: /2015/03/25/KONE+toimittaa+laitteita+liikerakennukseen+Hefeiss%C3%A4+Anhuin+provinsissa+Kiinassa+HUG1905864.html

Nexstim Oyj (”Nexstim” tai ”Yhtiö”) Muutos hallituskokoonpanossa

Nexstim Oyj

Nexstim Oyj (”Nexstim” tai ”Yhtiö”) Muutos hallituskokoonpanossa

 

Helsinki, 25. maaliskuuta 2015, klo 8.00

Nexstim Oyj (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) on lääkintälaitteita kehittävä ja tuottava teknologiayritys, joka pyrkii parantamaan aivohalvauspotilaiden kuntoutusta kallon ulkopuolisella aivostimulaatiolla. Yhtiö ilmoittaa, että Tim Irish on joutunut jättämään hallituksen puheenjohtajuuden eturistiriidan vuoksi, joka liittyy tällä hetkellä käynnissä olevaan prosessiin hänen nimittämisekseen Ison-Britannian terveydenhuollon ja kliinisen osaamisen kehitysinstituutin (National Institute of Health and Care Excellence, NICE) hallituksen jäseneksi. Hallitusta johtaa varsinaiseen yhtiökokoukseen asti varapuheenjohtaja Olli Riikkala. 

Tim Irish kommentoi ilmoitusta seuraavasti:”Nexstim on kehittänyt erittäin mielenkiintoisen aivostimulaatioteknologian, jolla saattaa olla erittäin tärkeä merkitys erityisesti aivohalvauspotilaiden hoidossa. Yhtiö on äskettäin toteuttanut onnistuneen listautumisantinsa, ja vahvan johtoryhmänsä ansiosta uskon sen olevan matkalla kohti kaupallista menestystä tärkeän vaiheen III tutkimuksen ollessa käynnissä. Työskentely Suomen tiimin kanssa on ollut erittäin antoisaa, ja mielestäni yhtiön asema on tällä hetkellä vahva sekä potilaiden että osakkeenomistajien näkökulmasta.”

Nexstimin varapuheenjohtaja Olli Riikkala toteaa: ”Tim Irish on antanut arvokkaan panoksen Nexstimiin ohjatessaan yhtiön sen tämänhetkiseen kehitysvaiheeseen. Kiitämme häntä kuluneiden kolmen vuoden aikana tehdystä työstä ja toivotamme hänelle menestystä tulevaisuudessa.”

NEXSTIM OYJ

Toimitusjohtaja Janne Huhtala

Lisätietoja saa verkkosivulta www.nexstim.com tai ottamalla yhteyttä:

Nexstim                                                                                                                       +358 (0)40 8615046

Janne Huhtala, toimitusjohtaja                                                                      janne.huhtala@nexstim.com

UB Capital Oy (sertifioitu neuvonantaja)                                                                      +358 (0)9 2538 0225

Consilium Strategic Communications                                                                           +44 (0)20 3709 5700

Mary-Jane Elliott / Ivar Milligan                                                                 nexstim@consilium-comms.com

Tietoja Nexstim Oyj:stä

Nexstim on Suomessa vuonna 2000 perustettu lääkintälaitteita kehittävä ja tuottava teknologiayritys, joka pyrkii parantamaan aivohalvauspotilaiden kuntoutusta. Nexstim on ensimmäisenä hyödyntänyt teknologiaansa aivojen diagnosoinnissa NBS (Navigated Brain Stimulation) -järjestelmän avulla. Se on ensimmäinen ja ainoa FDA:n hyväksymä ja CE-merkitty navigoivaan kallon läpäisevään magneettiseen stimulaatioon (nTMS) perustuva järjestelmä aivojen puhealueiden ja liikeaivokuoren leikkausta edeltävää kartoitusta varten. Yhtiö on kehittänyt samalle teknologia-alustalle laitteen nimeltä Navigated Brain Therapy (NBT®, navigoitu aivoterapia) aivohalvauspotilaiden hoitoon. Vuoden 2014 alkupuoliskolla Nexstim käynnisti kaksivuotisen vaiheen III avaintutkimuksen 12 paikkakunnalla Yhdysvalloissa tavoitteenaan osoittaa NBT®-laitteiston teho ja saada FDA:n myynti- ja markkinointilupa sen käytölle akuutin vaiheen jälkeisessä aivohalvauskuntoutuksessa Yhdysvalloissa. Nexstimin osakkeet on listattu Nasdaq First North Finlandin ja Nasdaq First North Swedenin markkinapaikoilla. Lisätietoja on verkkosivulla www.nexstim.com.

 

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-03-25 07:00 CET

© Hugin BV.

Permalink: /2015/03/25/Nexstim+Oyj+Nexstim+tai+Yhti%C3%B6+Muutos+hallituskokoonpanossa+HUG1905963.html

United Bankers Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 24.3.2015

United Bankers Oyj

United Bankers Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 24.3.2015

United Bankers Oyj

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 24.3.2015 kello 17:30

United Bankers Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 24.3.2015

United Bankers Oyj:n 24.3.2015 pidetty varsinainen yhtiökokous:

  • vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2014.
  • vahvisti tilikaudelta 1.1.-31.12.2014 maksettavaksi osingoksi 1,38 euroa osaketta kohden Osingonjaon täsmäytyspäivä on 26.3.2015 ja maksupäivä 2.4.2015.
  • hyväksyi ehdotukset, jotka koskivat hallituksen ja tilintarkastajan valintoja ja palkkioita, hallituksen jäsenten lukumäärää sekä hallituksen valtuuttamista päättämään osakeannista ja osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.
  • valitsi hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: Johan Linder, Rasmus Finnilä, Carl-Gustaf von Troil, Jani Lehti, Timo Ronkainen, Jussi Aarnio ja Rainer Häggblom.

             

United Bankers Oyj:n 24.3.2015 Helsingissä pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat:

Tilinpäätöksen vahvistaminen tilikaudelta 1.1.-31.12.2014

Vahvistettiin tilinpäätös tilikaudelta 2014.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Osingon määräksi päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti 1,38 euroa osaketta kohden. Osinko maksetaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 26.3.2015 ja maksupäivä 2.4.2015.

Vastuuvapaudesta päättäminen                     

Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.-31.12.2014

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkioita seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun päättyvältä toimikaudelta 3 000 euroa kuukaudessa eli yhteensä 36 000 euroa vuodessa.

Päätettiin, että hallituksen jäsenelle, joka ei työskentele UB-konsernin palveluksessa, maksetaan hallituksen kokouksiin osallistumisesta kokouspalkkiota 400 euroa hallituksen kokoukselta, ja että hallituksen jäsenelle, joka työskentelee UB-konsernin palveluksessa, ei makseta palkkiota.

Hallituksen kokoonpano

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin seitsemän.

Hallituksen jäseniksi valittiin seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun päättyvälle toimikaudelle hallituksen nykyiset jäsenet Johan Linder, Rasmus Finnilä, Carl-Gustaf von Troil, Timo Ronkainen, Jani Lehti, Rainer Häggblom ja Jussi Aarnio.

Tilintarkastajan valinta ja palkkio

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Oy Tuokko Ltd, joka on ilmoittanut nimeävänsä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Janne Elon.

Tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus valtuutettiin päättämään osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Hallitus voi päättää yhtiön A-osakkeiden tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 200 000 yhtiön uutta tai hallussa olevaa omaa A-osaketta, mikä vastaa noin 13,3 prosenttia yhtiön kaikista nykyisistä osakkeista. Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää osakeannista suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen ja erityisten oikeuksien antamisesta laissa mainituin edellytyksin.

Valtuutusta voidaan käyttää esimerkiksi yritysjärjestelyjen toteuttamiseen ja/tai avainhenkilöiden kannustinjärjestelmiin.

Hallitus valtuutettiin osakeyhtiölain sallimissa rajoissa päättämään kaikista muista osakkeiden ja osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä seikoista ja ehdoista.

Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien ja valtuutus korvaa hallitukselle aikaisemmin annetut valtuutukset päättää osakeanneista ja osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Pöytäkirja yhtiökokouksen päätöksistä julkaistaan vain suomenkielisenä, ja se tulee saataville United Bankers Oyj:n verkkosivuille www.unitedbankers.fi 7.4.2015 mennessä.

Hallituksen järjestäytymiskokouksen 24.3.2015 päätökset

Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajaksi Johan Linderin.

Lisätietoja antaa:

Patrick Anderson, toimitusjohtaja, United Bankers Oyj

Sähköposti: patrick.anderson@unitedbankers.fi

Puhelin: 0400 244 544, 09 25 380 236

Yhtiön hyväksyttynä neuvonantajana toimii Merasco Oy, puhelin: 09 6129 670.

United Bankers lyhyesti:

United Bankers Oyj on vuonna 1986 perustettu, sijoituspalveluihin ja investointipankkitoimintaan erikoistuneen konsernin emoyhtiö. Yhtiö on pääasiassa avainhenkilöidensä omistama ja konsernin palveluksessa työskentelee 85 henkilöä (12/2014). Yhtiön liikevaihto vuonna 2014 oli 20,4 miljoonaa euroa ja liikevoitto 3,9 miljoonaa euroa. Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 1,4 miljardia euroa (12/2014). United Bankers Oyj:n osakkeet on noteerattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Finland -markkinapaikalla. Tutustu tarkemmin United Bankers Oyj:hin osoitteessa www.unitedbankers.fi.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-03-24 16:30 CET

© Hugin BV.

Permalink: /2015/03/24/United+Bankers+Oyj+n+varsinaisen+yhti%C3%B6kokouksen+p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6kset+24+3+2015+HUG1905918.html

Vincent Wauters nimitetty Asusteet-liiketoiminta-alueen johtajaksi

Amer Sports Corporation

Vincent Wauters nimitetty Asusteet-liiketoiminta-alueen johtajaksi

Amer Sports Oyj

PÖRSSITIEDOTE

24.3.2015 klo 17.00

Vincent Wauters nimitetty Asusteet-liiketoiminta-alueen johtajaksi

Arc’teryxin toimitusjohtaja Vincent Wauters on nimitetty Amer Sportsin Asusteet-liiketoiminta-alueen johtajaksi ja Amer Sportsin johtokunnan jäseneksi 24.3.2015 alkaen. Uudessa tehtävässään Wauters jatkaa myös Arc’teryx-brändin johtamista. Hän raportoi Amer Sportsin toimitusjohtajalle Heikki Takalalle. Wauters on johtanut Arc’teryxiä menestyksekkäästi vuodesta 2012 lähtien. Sitä ennen hän toimi Amer Sportsin toimitusketjusta ja informaatiojärjestelmistä vastaavana johtajana ja johtokunnan jäsenenä.

”Viimeisten kolmen vuoden aikana Vincent on johtanut Arc’teryxiä menestyksekkäästi ja vauhdittanut sitä strategiamme mukaisesti. On hienoa nähdä Vincentin kaltaisten vahvojen johtajien nousevan yrityksemme sisältä jatkaessamme valmiuksiemme rakentamista liiketoiminnan vauhdittamiseksi kohti kunnianhimoisia pidemmän tähtäimen tavoitteitamme”, sanoo Amer Sportsin toimitusjohtaja Heikki Takala.

Asusteet-liiketoimintaa johtanut Andy Towne jää samanaikaisesti pois Amer Sportsin palveluksesta. ”Haluan kiittää Andyä hänen positiivisesta panoksestaan Asusteet-liiketoimintamme rakentamisessa tähän välivaiheeseen. Meillä on nyt vahva perusta tulevaa vauhdittamista varten”, kommentoi Takala.

Lisätietoja:

Heikki Takala, toimitusjohtaja, puh. 020 712 2510

Terhi Heikkinen, henkilöstöjohtaja, puh. 020 712 2542

JAKELU:

NASDAQ OMX Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.amersports.com

AMER SPORTS

Amer Sports (www.amersports.com) on urheilualan yhtiö, jonka kansainvälisesti tunnettuja tuotemerkkejä ovat Salomon, Wilson, Atomic, Arc’teryx, Mavic, Suunto ja Precor. Amer Sports tarjoaa teknisesti edistyksellisiä urheiluvälineitä, jalkineita ja asusteita, jotka parantavat urheilusuoritusta ja lisäävät urheilusta ja ulkoilusta saatavaa nautintoa. Yrityksen toimintaa tasapainottavat monipuolinen laji- ja tuotevalikoima sekä läsnäolo kaikilla tärkeillä markkinoilla. Amer Sportsin osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä (AMEAS).

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-03-24 16:00 CET

© Hugin BV.

Permalink: /2015/03/24/Vincent+Wauters+nimitetty+Asusteet+liiketoiminta+alueen+johtajaksi+HUG1905816.html

etoro

Osta osakkeita ja kryptovaluuttoja eTorossa ilman välityspalkkioita!