Etusivu » Arkistot 27.3.2015

AFARAK GROUP OYJ:N VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS ON JULKAISTU

Afarak Group

AFARAK GROUP OYJ:N VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS ON JULKAISTUAfarak Group Oyj, pörssitiedote, 27.3.2015 klo 21:00

AFARAK GROUP OYJ:N VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS ON JULKAISTUAfarak Group Oyj (“Afarak” tai “Yhtiö”) (LSE: AFRK, NASDAQ: AFAGR) on tänään julkaissut vuoden 2014 vuosikertomuksen englanniksi. Vuosikertomus on saatavilla sähköisessä muodossa Yhtiön internetsivuilla www.afarak.com.

 
Yhtiön internetsivuilla on julkaistu suomeksi erillisinä PDF-tiedostoina hallituksen toimintakertomus, vuoden 2014 tilinpäätös, tilintarkastuskertomus, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja palkkioselvitys.
 
Yhtiö julkaisee suomenkielisen käännöksen koko vuosikertomuksesta viikon 14 aikana.
 
Kopio vuoden 2014 vuosikertomuksesta on toimitettu Yhdistyneen kuningaskunnan kansalliseen tiedostovarastoon (National Storage Mechanism) ja on pian saatavilla osoitteessa www.hemscott.com/nsm.do.

AFARAK GROUP OYJ

Danko Koncar

Toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Afarak Group Oyj

Danko Koncar, toimitusjohtaja +44 (0)20 7376 1175, danko.konchar@afarak.com

Afarak Group on kaivos- ja mineraaliyhtiö, joka tavoittelee vakaata kasvua. Yhtiöllä on erikoismetalliliiketoimintaa Etelä-Euroopassa ja rautametalliliiketoimintaa Etelä-Afrikassa. Yhtiön osake on listattu NASDAQ Helsingissä (AFAGR) ja Lontoon pörssissä (AFRK).

www.afarakgroup.com

Jakelu:

NASDAQ Helsinki

Lontoon pörssi

keskeiset tiedotusvälineet

www.afarakgroup.com

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-03-27 20:00 CET

© Hugin BV.

Permalink: /2015/03/27/AFARAK+GROUP+OYJ+N+VUODEN+2014+VUOSIKERTOMUS+ON+JULKAISTU+HUG1906856.html

Soprano Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2014 on julkaistu

Soprano Oyj

Tilinpäätös ja toimintakertomus

Soprano Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2014 on julkaistu

Soprano Oyj pörssitiedote 27.3.2015 klo 18.00

Soprano Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2014 on julkaistu

Soprano Oyj on julkaissut vuoden 2014 konsernin ja emoyhtiön tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen sekä selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä pdf-muodossa yhtiön internet-sivuilla www.soprano.fi kohdassa sijoittajat, vuosikertomukset.

Konsernin rahavirtalaskelma muuttui luokittelun osalta 26.2.2015 julkaistun tilinpäätöstiedotteen rahavirtalaskelmaan nähden. Luokittelun muutokset rahavirtalaskelmassa 1-12 2014 olivat seuraavat: liiketoiminnan rahavirta -1,24 miljoonaa euroa (aiemmin -0,02 me), investointien rahavirta -0,78 (-2,11) ja rahoituksen rahavirta 0,83 (0,93). Konsernin rahavirtalaskelma on esitetty tilinpäätöksen sivulla 15.


Soprano Oyj


Lisätietoja: Soprano Oyj,

Toimitusjohtaja Arto Tenhunen

+358 400 413314

arto.tenhunen(at)soprano.fi

http://www.soprano.fi/


Soprano on Pohjoismaiden suurin talouselämän ja julkishallinnon kouluttaja ja Suomen johtava kansainvälistymiskonsultti. Koulutus- ja valmennuspalvelut on uuden kasvustrategian myötä keskitetty Management Institute of Finland – MIF brändin alle. Tunnetut Tieturi, Informator, Aspectum, Infor, Fintra, Johtamistaidon Opisto JTO sekä kansainväliset yliopistokumppanit Ashridge, Berkeley ja IMD ovat osa tätä kokonaisuutta. Finnish Trade Organisation – FINTRA on Soprano-konsernin kansainvälistymiskonsultti. Yhtiö tarjoaa yhdestä paikasta vientiosaamisen lisäksi johtamisen, viestinnän ja tietoteknologian koulutuksen sekä rahoituksen ja vientitukien hakupalvelut. Sopranon asiantuntijat palvelevat Helsingissä, Tampereella, Jyväskylässä, Oulussa, Tukholmassa, Göteborgissa, Malmössä, Tallinnassa ja Pietarissa, verkoston kautta kymmenissä maissa sekä virtuaalisesti ympäri maailman. Viime vuonna konsernin yksiköt valmensivat 67 000 asiakasta 52 maassa. Soprano Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingin pörssissä, osakkeen tunnus on SOPRA.

Valmet Oyj:n hallituksen valiokuntien kokoonpanot

Valmet Corporation

Valmet Oyj:n hallituksen valiokuntien kokoonpanotValmet Oyj:n pörssitiedote 27.3.2015 klo 17.20

Valmet Oyj:n hallitus on pitänyt järjestäytymiskokouksensa varsinaisen yhtiökokouksen 2015 jälkeen. Hallitus on todennut, että kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista. Valmet noudattaa hallituksen jäsenen riippumattomuuden määrittelyssä Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia.

Valmet Oyj:n hallitus on järjestäytymiskokouksessaan valinnut keskuudestaan tarkastusvaliokunnan sekä palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsenet.

Hallituksen tarkastusvaliokuntaan kuuluvat Lone Fønss Schrøder (puheenjohtaja), Friederike Helfer ja Erkki Pehu-Lehtonen.

Hallituksen palkitsemis- ja henkilöstövaliokuntaan kuuluvat Bo Risberg (puheenjohtaja), Mikael von Frenckell ja Pekka Lundmark.

Henkilöstön edustaja

Valmetin Suomen henkilöstöryhmien valitsemana henkilöstön edustajana hallituksen kokouksiin osallistuu Eija Lahti-Jäntti. Hän osallistuu Valmetin hallituksen kokouksiin kutsuttuna asiantuntijana, ja hänen toimikautensa on sama kuin hallituksen jäsenten toimikausi.

Lisätietoja antaa:

Rasmus Oksala, lakiasiainjohtaja, Valmet Oyj, puh. 010 672 0026

Hanna-Maria Heikkinen, sijoittajasuhdejohtaja, Valmet Oyj, puh. 010 672 0007

VALMET OYJ

Markku Honkasalo

talousjohtaja

Hanna-Maria Heikkinen

sijoittajasuhdejohtaja

Valmet Oyj on maailman johtava sellu-, paperi- ja energiateollisuuden palvelu- ja teknologiatoimittaja. 10 500 ammattilaistamme ympäri maailmaa työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen – joka päivä.

Valmetin asiakkailleen tarjoamat palvelut kattavat kaiken kunnossapidon ulkoistuksesta tehtaiden ja voimalaitosten parannuksiin ja varaosiin. Vahvan teknologiatarjontamme ytimen muodostavat kokonaiset sellutehtaat, pehmopaperin-, kartongin- ja paperinvalmistuslinjat ja bioenergiaa tuottavat voimalaitokset.

Valmetin liikevaihto vuonna 2014 oli noin 2,5 miljardia euroa. Valmetin tavoitteena on tulla maailman parhaaksi asiakkaidensa palvelussa.

Valmetin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osakkeet noteerataan NASDAQ OM Helsinki Oy:ssä.

Lue lisää www.valmet.fi, www.twitter.com/valmetglobal

Seuraa Valmet IR:ää Twitterissä www.twitter.com/valmetir

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-03-27 16:20 CET

© Hugin BV.

Permalink: /2015/03/27/Valmet+Oyj+n+hallituksen+valiokuntien+kokoonpanot+HUG1906897.html

Valmet Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Valmet Corporation

Valmet Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätöksetValmet Oyj:n pörssitiedote 27.3.2015 klo 17.00

Valmet Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2014 tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2014. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotukset, jotka koskivat hallituksen valtuuttamista päättämään omien osakkeiden hankkimisesta sekä osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta.

Osingonmaksu

Yhtiökokous päätti maksaa osinkoa 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta 0,25 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkaalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 31.3.2015 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 10.4.2015.

Hallituksen kokoonpano

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän ja valitsi hallituksen uudeksi jäseneksi Bo Risbergin. Valmet Oyj:n hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Bo Risberg ja varapuheenjohtajaksi Mikael von Frenckell. Hallituksen jäseninä jatkavat Lone Fønss Schrøder, Friederike Helfer, Pekka Lundmark, Erkki Pehu-Lehtonen ja Rogério Ziviani. Hallituksen jäsenten toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.

Hallituksen palkkiot

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 100 000 euroa, varapuheenjohtajalle ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 60 000 euroa ja jäsenille 48 000 euroa vuodessa. Tämän lisäksi niille hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on Pohjoismaissa, maksetaan kokouspalkkiona 700 euroa kokoukselta, ja jäsenille, joiden kotipaikka on muualla Euroopassa 1 400 euroa kokoukselta, ja niille jäsenille, joiden kotipaikka on Euroopan ulkopuolella 2 800 euroa kokoukselta mukaan lukien valiokuntien kokoukset.

Yhtiökokous päätti, että palkkion saannin edellytyksenä hallituksen jäsenen tulee suoraan yhtiökokouksen päätökseen perustuen hankkia 40 prosentilla kiinteästä vuosipalkkiostaan Valmet Oyj:n osakkeita säännellyllä markkinalla Helsingin Pörssissä muodostuvaan hintaan, ja että hankinta toteutetaan kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus ajalta 1.1. – 31.3.2015 on julkistettu.

Tilintarkastajan valinta

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti. Yhteisön päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Jouko Malinen.

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja on 10.4.2015 alkaen luettavissa yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.valmet.com/yhtiokokous.

Lisätietoja antaa:

Rasmus Oksala, lakiasiainjohtaja, Valmet Oyj, puh. 010 672 0026

Hanna-Maria Heikkinen, sijoittajasuhdejohtaja, Valmet Oyj, puh. 010 672 0007

VALMET OYJ

Markku Honkasalo

talousjohtaja

Hanna-Maria Heikkinen

sijoittajasuhdejohtaja

Valmet Oyj on maailman johtava sellu-, paperi- ja energiateollisuuden palvelu- ja teknologiatoimittaja. 10 500 ammattilaistamme ympäri maailmaa työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen – joka päivä.

Valmetin asiakkailleen tarjoamat palvelut kattavat kaiken kunnossapidon ulkoistuksesta tehtaiden ja voimalaitosten parannuksiin ja varaosiin. Vahvan teknologiatarjontamme ytimen muodostavat kokonaiset sellutehtaat, pehmopaperin-, kartongin- ja paperinvalmistuslinjat ja bioenergiaa tuottavat voimalaitokset.

Valmetin liikevaihto vuonna 2014 oli noin 2,5 miljardia euroa. Valmetin tavoitteena on tulla maailman parhaaksi asiakkaidensa palvelussa.

Valmetin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osakkeet noteerataan NASDAQ OM Helsinki Oy:ssä.

Lue lisää www.valmet.fi, www.twitter.com/valmetglobal

Seuraa Valmet IR:ää Twitterissä www.twitter.com/valmetir

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-03-27 16:00 CET

© Hugin BV.

Permalink: /2015/03/27/Valmet+Oyj+n+varsinaisen+yhti%C3%B6kokouksen+p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6kset+HUG1906886.html

EHDOTUS HONKARAKENTEEN YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN JÄSENIKSI

Honkarakenne Oyj

Muutokset hallitus/johto/tilintarkastus

EHDOTUS HONKARAKENTEEN YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN JÄSENIKSI

HONKARAKENNE OYJ Pörssitiedote 27.3.2015 kello 16.30

EHDOTUS HONKARAKENTEEN YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN JÄSENIKSI

 Osakkeenomistajat, joilla on yli 50 % yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ovat päättäneet ehdottaa Honkarakenne Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle, että valittavan hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi, ja että nykyisistä hallituksen jäsenistä Arto Tiitinen, Mauri Saarelainen, Hannu Krook ja Anita Saarelainen. 
 Osakkeenomistajat, joilla on yli 50 % yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ehdottavat, että uusiksi hallituksen jäseniksi valitaan Kati Rauhaniemi ja Jukka Saarelainen.
 Tuusulassa 27. maaliskuuta 2015
 HONKARAKENNE OYJ
 Hallitus
 Lisätietoja: 
 hallituksen puheenjohtaja Arto Tiitinen, puh. 0400 566 875
 JAKELU
 Helsingin Pörssi
 Keskeiset tiedotusvälineet
 Finanssivalvonta
 www.honka.com

KUTSU HONKARAKENNE OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Honkarakenne Oyj

Yhtiökokouskutsu

KUTSU HONKARAKENNE OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

HONKARAKENNE OYJ Pörssitiedote 27.3.2015 KELLO 16:30

KUTSU HONKARAKENNE OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Honkarakenne Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 17.4.2015 klo 14:00 alkaen yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Lahdentie 870, Tuusula. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan kello 13:30.

YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

– Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman tuloksen käsittely ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa ja että voittovarat jätetään vapaaseen omaan pääomaan

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten palkkioksi päätetään 1.500 euroa kuukaudessa, hallituksen puheenjohtajalle 4.000 euroa kuukaudessa ja hallituksen varapuheenjohtajalle 2.000 euroa kuukaudessa. Mikäli hallitus perustaa keskuudestaan valiokuntia, ehdotetaan, että em. kuukausikohtaisen palkkion lisäksi valiokunnan jäsenille maksetaan 500 euroa valiokunnan kokoukselta. Lisäksi ehdotetaan, että jäsenten matka- ja majoituskustannukset korvataan laskua vastaan.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajat, joilla on yli 50 % yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ovat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan 6 jäsentä.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajat, joilla on yli 50 % yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ovat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle, että seuraavat hallituksen nykyiset jäsenet valitaan jatkamaan toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä: Arto Tiitinen, Mauri Saarelainen, Hannu Krook ja Anita Saarelainen. Uusina jäseninä ehdotetaan valittavaksi Kati Rauhaniemi ja Jukka Saarelainen.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Maria Grönroos, KHT.

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 400.000 oman B-osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Valtuutus käsittää myös osakkeiden hankkimisen julkisessa kaupankäynnissä NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä sen ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen ja ohjeiden mukaan tai osakkeenomistajille tehtävän ostotarjouksen kautta. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaistenkannustinohjelmien toteuttamiseen tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Osakkeiden hankinnan tulee perustua osakkeen markkinahintaan julkisessa kaupankäynnissä siten, että hankittavien osakkeiden vähimmäishinta on osakkeen alin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta ja enimmäishinta vastaavasti osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana. Valtuutus käsittää myös oikeuden ottaa pantiksi yhtiön omia B-osakkeita. Hallitus päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka kuitenkin enintään 30.6.2016 saakka.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään maksullisesta tai maksuttomasta osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavin ehdoin:

– Valtuutuksen nojalla hallitus voi antaa uusia osakkeita ja/tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia vanhoja B-osakkeita enintään yhteensä 1.500.000 kappaletta sisältäen myös ne osakkeet, jotka voidaan antaa erityisten oikeuksien nojalla.

– Osakeanti voidaan tehdä myös yhtiölle itselleen lain säätämissä rajoissa.

– Valtuutus oikeuttaa poikkeamaan osakkeenomistajien etuoikeudesta merkitä uusia osakkeita (suunnattu osakeanti) laissa määrätyin edellytyksin.

– Valtuutusta voidaan käyttää yrityshankintojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden toteuttamiseksi, investointien

rahoittamiseksi, yhtiön rahoitusrakenteen parantamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamista tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

– Valtuutus käsittää oikeuden päättää siitä, miten merkintähinta merkitään yhtiön taseeseen. Merkintähinta voidaan maksaa paitsi rahalla myös kokonaan tai osittain muulla omaisuudella (apporttiomaisuus) tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen. Hallituksella on oikeus päättää muista osakeantiin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä seikoista.

– Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka kuitenkin enintään 30.6.2016 saakka.

17. Kokouksen päättäminen

YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen

ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Honkarakenne Oyj:n

internetsivuilla osoitteessa www.honka.com. Honkarakenne Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään viikolla 13. Hallituksen ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 30.4.2015.

OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

OSALLISTUMISOIKEUS JA ILMOITTAUTUMINEN

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 7.4.2015 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on automaattisesti rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään 14.4.2015 kello 16:00. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua

  • sähköpostitse info@honka.com tai
  • kirjeitse osoitteeseen Honkarakenne Oyj, PL 31, 04401 Järvenpää.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi sekä

mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi. Ilmoittautumiskirjeen tai -viestin on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

ASIAMIEHEN KÄYTTÄMINEN JA VALTAKIRJAT

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan myös asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvo-osuustileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä edellä mainittuun osoitteeseen ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

HALLINTAREKISTERÖIDYN OSAKKEEN OMISTAJA

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.

Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröity osakkeenomistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 14.4.2015 klo 10:00, edellyttäen, että osakkeenomistajalla oli samojen osakkeiden perusteella oikeus olla merkittynä yhtiön osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 7.4.2015. Hallintarekisteröityä osakkeenomistajaa koskeva ilmoitus tilapäisestä merkitsemisestä yhtiön osakasluetteloon katsotaan ilmoittautumiseksi varsinaiseen yhtiökokoukseen. Lisätietoa asioista on saatavilla myös yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.honka.com.

MUUT TIEDOT

Honkarakenne Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 4.911.323 B-sarjan osaketta, jotka tuottavat 4.911.323 ääntä ja 300.096 A-sarjan osaketta, jotka tuottavat 6.001.920 ääntä, eli yhteensä 5.211.419 osaketta ja 10.913.243 ääntä.

Tuusulassa 27. maaliskuuta 2015

HONKARAKENNE OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

vt. toimitusjohtaja Mikko Jaskari, puh 0400 535 337 mikko.jaskari@honka.com

JAKELU

NASDAQ OMX Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

Finanssivalvonta

www.honka.com

HONKARAKENTEEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 JULKAISTU

Honkarakenne Oyj

Vuosikertomus

HONKARAKENTEEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 JULKAISTU

HONKARAKENNE OYJ Pörssitiedote 27.3.2015 kello 16:30

HONKARAKENTEEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 JULKAISTU

Honkarakenteen tilinpäätös vuodelta 2014 on julkaistu ja se on saatavana PDF-tiedostona suomeksi ja englanniksi yhtiön verkkosivuilta www.honka.com.

Tuusulassa 27. maaliskuuta 2015

HONKARAKENNE OYJ

Mikko Jaskari

vt. toimitusjohtaja

Lisätietoja:

vt. toimitusjohtaja Mikko Jaskari, puh. 0400 535 337 mikko.jaskari@honka.com

JAKELU

NASDAQ OMX Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

Finanssivalvonta

www.honka.com

POHJOIS-KARJALAN KIRJAPAINO OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

POHJOIS-KARJALAN KIRJAPAINO OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

POHJOIS-KARJALAN KIRJAPAINO OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.3.2015 KLO 16.30

Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n varsinainen yhtiökokous 27.3.2015 vahvisti konsernin ja emoyhtiön tilinpäätöksen vuodelta 2014 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että osinkoa maksetaan 0,30 euroa osakkeelle.

VOITONJAKO

Yhtiökokous päätti, että osinkoa maksetaan hallituksen esityksen mukaisesti 0,30 euroa osakkeelle eli yhteensä 3 755 208 euroa. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 31.3.2015 ja osingon maksupäivä 9.4.2015. Lisäksi yhtiökokous päätti, että hallituksen käyttöön siirretään 100 000 euroa käytettäväksi tilikauden 2015 aikana.

HALLITUS

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin seitsemän (7). Hallituksen jäseniksi valittiin Jyrki Laakkonen, Yrjö Laakkonen, Hannu Laakkonen, Reetta Laakkonen, Juha Mäkihonko, Paavo Pelkonen ja Joona Laakkonen.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi 60 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkioksi 30 000 euroa ja muiden hallituksen jäsenten vuosipalkkioksi 15 000 euroa.

Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Jyrki Laakkonen ja varapuheenjohtajaksi Yrjö Laakkonen.

TILINTARKASTAJAN VALINTA

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy.

Joensuussa 27. päivänä maaliskuuta 2015

POHJOIS-KARJALAN KIRJAPAINO OYJ

Raimo Puustinen

toimitusjohtaja

LISÄTIETOJA:

toimitusjohtaja Raimo Puustinen

puhelin 0500 975 873

TIEDOTTEEN JAKELU:

NASDAQ OMX Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.pkkoyj.com

Tecnotree Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksiä

Tecnotree Oyj

Ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

Tecnotree Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksiä

Tecnotree Oyj

Pörssitiedote

27.3.2015 klo 16.15

Tecnotree Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin tänään 27.3.2015 Helsingissä. Hallitus oli kutsunut ylimääräisen yhtiökokouksen koolle osakeyhtiölain määräysten edellyttämällä tavalla käsittelemään hallituksen Espoon käräjäoikeudelle 5.3.2015 tekemää hakemusta yhtiön asettamisesta yrityssaneerausmenettelyyn.

Ylimääräinen yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen tekemän hakemuksen yhtiön asettamisesta yrityssaneerausmenettelyyn ja yrityssaneerausmenettelyn jatkamisen.


TECNOTREE OYJ

Hallitus

LISÄTIETOJA

Ilkka Raiskinen, toimitusjohtaja, p.045 311 3113

JAKELU

NASDAQ OMX Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.tecnotree.com

Tecnotree lyhyesti

Tecnotree on kansainvälinen teleoperaattoreiden IT-ratkaisujen toimittaja, joka tarjoaa ratkaisuja palveluiden, asiakkaiden ja laskutuksen hallintaan. Tecnotree auttaa tietoliikennepalvelujen tarjoajia kehittämään liiketoimintaansa kohti digitaalisten palvelujen markkinapaikkoja. Tecnotreen ratkaisujen avulla operaattorit voivat tarjota yksilöllisiä palvelupaketteja, parantaa asiakaskokemusta ja kasvattaa lisäarvoa asiakkaidensa elinkaaren kaikissa vaiheissa. Yhtiöllä on yli 1000 työntekijää, jotka palvelevat maailmanlaajuisesti yli 100 operaattoria yli 70 eri maassa. Yhtiön osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n päälistalla tunnuksella TEM1V. Lisää tietoa yrityksestä osoitteessa www.tecnotree.com.

Talentumin varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Talentum Oyj

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Talentumin varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Helsinki, Suomi, 2015-03-27 15:15 CET (GLOBE NEWSWIRE) —

Talentum Oyj Pörssitiedote 27.3.2015 kello 16:15

Talentumin varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Talentum Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 27.3.2015, ja kokouksessa oli edustettuna 65,4 % yhtiön osakkeista.

1

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen 1.1.-31.12.2014 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle.

2

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2014 jaetaan osinkoa 0,05 euroa osakkeelta. Täsmäytyspäivä on 31.3.2015 ja maksupäivä on 9.4.2015.

3

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi. Hallituksen jäseniksi valittiin edelleen MBA, BBA Joachim Berner, viestintäjohtaja Atte Palomäki, liiketoimintaoperaatiojohtaja Mitti Storckovius, toimitusjohtaja Kai Telanne ja toimitusjohtaja Henri Österlund. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin edelleen Kai Telanne ja varapuheenjohtajaksi Henri Österlund. Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat vuosipalkkiot: hallituksen jäsen 24.000 euroa, varapuheenjohtaja 30.000 euroa ja puheenjohtaja 48.000 euroa, ja että noin 40 % vuosipalkkiosta käytetään Talentum Oyj:n osakkeiden hankkimiseen hallituksen jäsenten lukuun. Osakkeina maksettavan palkkion osuus voidaan suorittaa myös luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Siinä tapauksessa, että osakkeiden hankkimista ei voida toteuttaa yhtiöstä tai hallituksen jäsenestä johtuvan tai muun syyn vuoksi, maksetaan vuosipalkkio rahana.

4

Tilintarkastajaksi valittiin edelleen KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy vastuunalaisena tilintarkastajanaan Samuli Perälä, KHT.

5

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen hankkimaan enintään 3.500.000 Talentum Oyj:n omaa osaketta, joka vastaa noin kahdeksaa (8) prosenttia kaikista Talentum Oyj:n osakkeista. Valtuutus on voimassa 30.6.2016 saakka.

6

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista, joka sisältää omien osakkeiden luovutuksen, sekä erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutusten nojalla voidaan antaa uusia osakkeita ja/tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita enintään 3.500.000 kappaletta, joka vastaa noin kahdeksaa (8) prosenttia yhtiön liikkeeseen lasketuista osakkeista. Valtuutukset ovat voimassa 30.6.2016 saakka.

7

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään lisäosingon jakamisesta voittovaroista ja/tai varojen jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta tai molemmista yhdessä siten, että valtuutuksen perusteella jaettavan osingon ja/tai muun varojen jaon määrä on yhteensä enintään 0,20 euroa osakkeelta. Lisäosinko ja/tai muu varojenjako voidaan jakaa yhdellä tai useammalla kerralla. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun saakka. Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen muutoin päättämään lisäosingon jakamiseen ja/tai muuhun varojen jakoon liittyvistä ehdoista.

TALENTUM OYJ

Lasse Rosengren lakiasiainjohtaja

LISÄTIEDOT

Toimitusjohtaja Aarne Aktan, p. 040 342 4440

JAKELU

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.talentum.com

facebook twitter