Etusivu » Osakesijoittaminen » Osakesijoittajan verotus

Osakesijoittajan verotus

Alla oleva artikkeli on vajavainen ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa. Päivitämme sivulle kattavan ja ajantasaisen vero-oppaan kesän 2020 aikana. Ennen sitä, kannattaa osakesijoittamisen verotusasioissa luottaa verottajan omiin verkkosivuihin.

Muutokset vuonna 2016
* Vuoden 2016 alussa tuli  muutos luovutustappioiden vähennysoikeuteen. Vuodesta 2016 lähtien syntyneet luovutustappiot saa vähentää myös osinko- ja vuokratuloista, kun se tätä ennen on ollut mahdollista vähentää ainoastaan luovutusvoitosta.

* Pääomatuloveron progressio kiristyi. Yli 30k€ pääomatulovero oli 33% ja vuodesta 2016 se on 34%

Osakesijoittajan verotus. Jos olet Suomen kansalainen, olet verovelvollinen Suomessa, olit sitten aikuinen tai alaikäinen. Verovelvollisuus käsittää sekä ansiotulot että osakesijoittamisesta saadut tuotot. Vero pääomatulosta on 30 % 30000 euroon saakka.

Osakesijoittajan verotus

Osinkotuoton verotus

Julkisesti noteeratusta yhtiöstä saadusta osingosta 85 prosenttia on veronalaista pääomatuloa ja 15 prosenttia verovapaata pääomatuloa. Ennakkopidätys julkisesti noteeratun yhtiön maksamista osingoista on 25,5%. Osinkotulovero maksetaan suoraan välittäjän toimesta kun osingot maksetaan arvo-osuustilille. Myyntivoitoista pääomatulovero maksetaan aina myyntitapahtumasta seuraavana vuonna.

Vähennysoikeudet

Voit vähentää tulonhankkimiskuluina arvopapereiden hoito- ja säilytyskulut. Näiden suuruus riippuu välittäjästä.
Jos osakkeiden myynnistä on syntynyt luovutustappiota, saa ne vähennettyä verotuksesta. Vuodesta 2010 lähtien syntyneet myyntitappiot voidaan vähentää myyntivoitoista tappion syntymisvuoden ja seuraavan viiden vuoden aikana. Jos kuitenkin vuoden aikana luovutushinnat ja hankintamenot eivät ylitä 1000, luovutustappiota ei voida lyhentää. Vuodesta 2016 lähtien syntyneet luovutustappiot saa vähentää myös osinko- ja vuokratuloista, kun se tätä ennen on ollut mahdollista vähentää ainoastaan luovutusvoitosta.

Pörssisäätiö julkaisee sivuilla vuosittain sijoittajan vero-oppaan, joka olisi jokaisen sijoittan tarpeellista lukea vuosittain. Viime aikoina osakesijoittamisen verotuksesta on ollut paljon puhetta, kun hallitus on kiristänyt esimerkiksi osinkotuloveroa.

Lähde: Verohallinto, Pörssisäätiö
Kirjoitettu 29.4.2014
Päivitetty 7.1.2016

facebook twitter