Etusivu » Yleinen

Kutsu Talenomin pääomamarkkinapäivään 11.11.2020

Logo.jpg

Kutsu Talenomin pääomamarkkinapäivään 11.11.2020

Talenom Oyj, Lehdistötiedote 26.10.2020 kello 13:45

Kutsu Talenomin pääomamarkkinapäivään 11.11.2020

Talenom Oyj järjestää pääomamarkkinapäivän sijoittajille, analyytikoille ja medialle webcast-lähetyksenä 11.11.2020 kello 9.00-11.00. Pääomamarkkinapäivässä Talenom kertoo syvemmin strategiastaan. Päivän ohjelmassa on esityksiä muun muassa uusista palveluista ja pienasiakaskonseptista, automaation kehityksestä ja yhtiön kilpailuedun rakentamisesta asiakaskokemuksella, yrityskaupoista ja kansainvälisestä kasvusta. Toimitusjohtaja Otto-Pekka Huhtalan ja talousjohtaja Antti Ahon lisäksi päivän puhujina esiintyy myös muita Talenomin johtajia.

Tilaisuus on nähtävissä suorana suomenkielisenä webcast-lähetyksenä ja samanaikaisesti englanninkielisenä webcast-tallenteena. Linkki lähetykseen ja tilaisuuden esitysmateriaali julkaistaan ennen tilaisuuden alkamista yhtiön verkkosivuilla osoitteessa Talenom.fi/sijoittajat. Esitysten tallenteet ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla tapahtuman jälkeen.
Osallistuminen on mahdollista myös paikan päällä yhtiön tiloissa Sanomatalossa (osoite Töölönlahdenkatu 2, 00100 Helsinki). Osallistujien terveyden suojelemiseksi ja turvavälien varmistamiseksi osallistujamäärä paikan päällä on hyvin rajattu. Muutokset Sanomatalon tilaisuuden osalta ovat koronatilanteen vuoksi mahdollisia.
Osallistujilla on mahdollisuus esittää yhtiön johdolle kysymyksiä suomeksi ja englanniksi sekä tilaisuuden aikana webcastissa noin kello 10.40 alkaen että lähettämällä kysymykset etukäteen osoitteeseen investors@talenom.fi.

Pääomamarkkinapäivään tulee ilmoittautua viimeistään 6.11.2020 joko sähköpostitse osoitteeseen investors@talenom.fi tai puhelimitse numeroon 0207 525 403. Tarkempaa tietoa tapahtuman lopullisesta agendasta ja aikataulusta sekä käytännön järjestelyistä julkaistaan lähempänä tilaisuutta osoitteessa Talenom.fi/sijoittajat.

TALENOM OYJ

Lisätietoja:
Otto-Pekka Huhtala
toimitusjohtaja, Talenom Oyj
040 703 8554
otto-pekka.huhtala@talenom.fi

Talenom on vuonna 1972 perustettu tilitoimisto, joka tarjoaa asiakkailleen laajan valikoiman tilitoimistopalveluja sekä muita sen asiakkaiden liiketoimintaa tukevia asiantuntijapalveluja. Yhtiöllä on omaa ohjelmistokehitystä ja se tarjoaa tilitoimistoasiakkailleen sähköisen taloushallinnon työkaluja.

Talenom-konsernin liikevaihto vuonna 2019 oli 58,0 miljoonaa euroa, ja liikevaihto kasvoi vuoteen 2018 verrattuna 18,6 %. Talenomin kasvuhistoria on ollut vahva – liikevaihdon keskimääräinen vuosikasvu oli noin 15,7 % vuosina 2005 – 2019.

JAKELU:
Keskeiset tiedotusvälineet
www.talenom.fi

Alkuperäinen artikkeli

Talenom Oyj:n liiketoimintakatsaus tammi­–syyskuu 2020 (tilintarkastamaton): Liikevaihto kasvoi 13 % ja liikevoitto parani 17 % – Kasvustrategian toteuttamiseen uusia elementtejä

Logo.jpg

Talenom Oyj:n liiketoimintakatsaus tammi­–syyskuu 2020 (tilintarkastamaton): Liikevaihto kasvoi 13 % ja liikevoitto parani 17 % – Kasvustrategian toteuttamiseen uusia elementtejä

Talenom Oyj, pörssitiedote 26.10.2020 kello 13:30


Talenom Oyj:n liiketoimintakatsaus tammi­–syyskuu 2020 (tilintarkastamaton): Liikevaihto kasvoi 13 %
ja liikevoitto parani 17 % – Kasvustrategian toteuttamiseen uusia elementtejä

Tammi–syyskuun 2020 yhteenveto:

 • Liikevaihto 48,7 (43,0) milj. euroa, kasvua 13,1 (18,2) %
 • Liikevoitto (EBIT) 10,5 (9,0) milj. euroa eli 21,5 (20,8) % liikevaihdosta
 • Nettotulos 7,8 (6,6) milj. euroa
 • Osakekohtainen tulos 0,18 (0,16) euroa
 • Talenom pitää ennallaan ohjeistuksensa vuodelle 2020: Vuoden 2020 liikevaihdon odotetaan olevan 64–68 miljoonaa euroa ja liikevoiton odotetaan olevan 12–14 miljoonaa euroa.
Konserni 1–9/2020 1–9/2019 Muutos
Liikevaihto, 1 000 euroa 48 698 43 042 5 656
Liikevaihdon kasvu, % 13,1 % 18,2 % -5,1 %-yksikköä
Liikevoitto, 1 000 euroa 10 456 8 951 1 505
Liikevoitto liikevaihdosta, % 21,5 % 20,8 % 0,7 %-yksikköä
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % (rullaava 12 kk) 18,5 % 20,9 % -2,4 %-yksikköä
Likvidit varat, 1 000 euroa 7 681 6 984 697
Osakekohtainen tulos, euroa 0,18 0,16 0,02
Nettotulos, 1 000 euroa 7 776 6 599 1 178

Konserni 7–9/2020 7–9/2019 Muutos
Liikevaihto, 1 000 euroa 14 845 13 497 1 348
Liikevaihdon kasvu, % 10,0 % 21,1 % -11,1 %-yksikköä
Liikevoitto, 1 000 euroa 3 144 2 351 793
Liikevoitto liikevaihdosta, % 21,2 % 17,4 % 3,8 %-yksikköä
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % (rullaava 12 kk) 18,5 % 20,9 % -2,4 %-yksikköä
Likvidit varat, 1 000 euroa 7 681 6 984 697
Osakekohtainen tulos, euroa 0,05 0,04 0,01
Nettotulos, 1 000 euroa 2 320 1 675 646


Tämä liiketoimintakatsaus ei ole IAS34 osavuosikatsaukset -standardin mukainen osavuosikatsaus. Yhtiö noudattaa arvopaperimarkkinalain mukaista puolivuosiraportointia, minkä lisäksi yhtiö julkistaa vuoden kolmen ja yhdeksän ensimmäisen kuukauden osalta liiketoimintakatsaukset. Liiketoimintakatsauksissa esitetään konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat keskeiset tiedot.

Ohjeistus vuodelle 2020 ennallaan

Talenom pitää 27.4.2020 antamansa ohjeistuksen vuodelle 2020 ennallaan:
Vuoden 2020 liikevaihdon odotetaan olevan 64–68 miljoonaa euroa ja liikevoiton odotetaan olevan 12–14 miljoonaa euroa.

Toimitusjohtaja Otto-Pekka Huhtala

Olemme Talenomilla tyytyväisiä hienosti edenneen kannattavan kasvun strategiamme toteuttamiseen. Viimeisen parin vuoden aikana olemme muun muassa ottaneet ensimmäisiä askeleita kansainvälistymisessä Ruotsissa ja laajentaneet palveluvalikoimaamme asiakasyritysten rahoituspalveluilla. Samaan aikaan olemme kasvaneet voimakkaasti Suomessa.

Tänään saavutamme tärkeän etapin tuodessamme markkinoille uusia, yrittäjän arkea helpottavia palveluita. Julkaisemme nyt Suomessa tuotekehityksemme tuloksena pienasiakaskonseptimme mukaisen TiliJaskaTM -palvelun. Valmistaudumme ensi vuonna lanseeraamaan vastaavan palvelun (KontoKalle.se) myös Ruotsissa. Uusi palvelu tuo pienyrittäjille ilmaisen kirjanpitosovelluksen, pankkipalvelut (IBAN-tilit ja kortit) sekä asiakkaan tarpeen mukaan skaalautuvat tilitoimistopalvelut. Samalla lanseeraamme Talenom Kevytyrittäjäpalvelun, joten voimme nyt tarjota palvelualustan osa-aikaisista kevytyrittäjistä aina pörssiyhtiöihin saakka. Talenomin tarjoamien pankkipalveluiden yhdistäminen tilitoimistopalvelujen kanssa samalle palvelualustalle helpottaa yrittäjän arkea ja laskee yrityksen hallintokustannuksia. Omat pankkipalvelumme lisäävät automaatiota omiin prosesseihimme ja syventävät asiakassuhteitamme. Uudet palvelut ovat kuluvan vuoden loppuun saakka beetavaiheessa, jossa asiakasmäärien kasvua rajoitetaan ja pankkipalveluita tarjotaan vain valituille testiasiakkaille.
Uusien palveluiden myötä olemme myös kirkastaneet pitkän aikavälin visiotamme: haluamme tarjota ylivoimaiset tilitoimisto- ja pankkipalvelut pk-yrityksille. Strategiamme tulee jatkossakin pohjautumaan yrittäjäasiakkaidemme arjen helpottamiseen, pitkälle automatisoituun tekemiseemme ja aktiiviseen huolenpitoon asiakkaistamme osaavan henkilöstömme avulla. Tilitoimistoalan digitalisaation edelläkävijänä haluamme viedä osaamistamme myös muualle Eurooppaan ja uudistaa alamme toimintaa aina kirjanpidosta konsultointiin. Tässä meitä tukee tilitoimisto- ja pankkialan digitalisaatiomurros, jota lainsäädännön muutokset – kuten esimerkiksi uusi verkkolaskudirektiivi, PSD2-direktiivi ja Basel-säännökset – omalta osaltaan edistävät.
Katsauskausi oli jälleen vahva ja odotustemme mukainen. Tammi–syyskuun 2020 liikevoitto parani viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden 16,8 % ja oli 10,5 miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 21,5 % liikevaihdosta. Tammi–syyskuun liikevaihto kasvoi vertailukaudesta 13,1 % päätyen 48,7 miljoonaan euroon. Myös kolmas vuosineljännes vastasi odotuksiamme. Liikevoitto parani heinä–syyskuussa 2020 33,7 % viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden ja liikevaihto kasvoi 10,0 %. Korona on vaikuttanut asiakaskuntamme taloudellisen aktiviteetin laskemisen myötä transaktiopohjaiseen laskutukseemme heikentävästi. Olemme onnistuneet etämyynnissä hyvin, vaikka emme ole yltäneet vielä koronaa edeltäville kokonaismyynnin tasoille. Liikevaihdon kasvu hidastui koronasta johtuen, mutta olemme samaan aikaan onnistuneet sopeuttamaan kustannuksiamme automatisaation edistyessä. Näiden seurauksena suhteellinen liikevoittomme parani merkittävästi.

Olemme tänä vuonna laajentuneet yrityskaupoin sekä Suomessa että Ruotsissa ja näin saaneet hyödynnettyä digitalisaatioinvestointejamme entistä laajemmin. Vuoden kolmannella neljänneksellä kasvoimme Suomessa hankkimalla Larsen & Co Tilitoimisto Oy:n liiketoiminnan Helsingissä ja vahvistimme pienasiakonseptimme ja TiliJaska-palvelumme kehittämistä ostamalla Vanaja Technologies Oy:n ohjelmistoliiketoiminnan Hämeenlinnassa. Ruotsin markkinoilla vahvistimme asemaamme uusilla paikkakunnilla Göteborgissa ja Malmössä ostamalla pienasiakkaisiin keskittyneen Frivision AB:n osakekannan. Yrityskauppojen merkitys katsauskauden taloudellisiin lukuihin on vähäinen.

Kerroimme tammi–maaliskuun 2020 liiketoimintakatsauksessa koronaan liittyvistä epävarmuustekijöistä koskien uusasiakashankintaa, asiakasyritysten konkursseja ja volyymilaskutustamme. Vuoden kolmannella neljänneksellä uusmyyntimme oli koronaa edeltävää aikaa alhaisemmalla tasolla. Asiakasyritysten konkurssien määrä kehittyi ennakoidusti ja volyymilaskutus palautui edellisen neljänneksen notkahduksen jälkeen lähes koronaa edeltävälle tasolle. Koronan aiheuttamat epävarmuustekijät niin yhteiskunnassa kuin myös meillä Talenomilla säilyvät ennallaan. Koko vuotta koskeva taloudellinen näkymämme ei ole kuitenkaan olennaisesti muuttunut, ja pidämme huhtikuussa antamamme ohjeistuksen vuodelle 2020 ennallaan sekä liikevaihdon että liikevoiton osalta.

Järjestämme 11.11.2020 klo 9.00 alkaen pääomamarkkinapäivän, jossa esittelemme syvemmin strategiaamme. Aamupäivän aikana kerromme tänään lanseeratuista palveluistamme kuten TiliJaskasta, pankkipalveluistamme ja automaatioratkaisuistamme. Avaamme myös kasvustrategiamme toteuttamista orgaanisen kasvun lisäksi kansainvälistymisen ja yrityskauppojen osalta.

Konsernin taloudellinen kehitys

Tunnusluvut

Konserni 1–9/2020 1–9/2019 Muutos
Liikevaihto, 1 000 euroa 48 698 43 042 5 656
Liikevaihdon kasvu, % 13,1 % 18,2 % -5,1 %-yksikköä
Liikevoitto, 1 000 euroa 10 456 8 951 1 505
Liikevoitto liikevaihdosta, % 21,5 % 20,8 % 0,7 %-yksikköä
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % (rullaava 12 kk) 18,5 % 20,9 % -2,4 %-yksikköä
Korolliset nettovelat, 1 000 euroa 31 685 30 214 1 471
Nettovelkaantumisaste, % 105 % 135 % -30 %-yksikköä
Omavaraisuusaste, % 37,4 % 32,7 % 4,7 %-yksikköä
Käyttöpääoma, 1 000 euroa -3 838 -2 866 -972
Nettoinvestoinnit, 1 000 euroa 15 544 12 045 3 499
Likvidit varat, 1 000 euroa 7 681 6 984 697
Osakekohtainen tulos, euroa 0,18 0,16 0,02
Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo kauden aikana* 42 517 688 41 538 125 979 563
Nettotulos, 1 000 euroa 7 776 6 599 1 178


*) Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä on oikaistu katsauskaudella tehdyn maksuttoman osakeannin mukaisesti kertomalla sitä edeltävät lukumäärät kuudella.


Liikevaihto, kannattavuus ja tuloskehitys – tammi–syyskuu 2020

Talenomin liikevaihto kasvoi tammi–syyskuussa 13,1 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Liikevaihto kasvoi noin 5,7 miljoonaa euroa ja oli 48,7 (43,0) miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu johtui pääosin tilitoimistopalveluiden asiakasmäärän noususta. Lisäksi liikevaihtoa kasvattivat yritysostot. Liikevaihdon kasvua hidastivat koronapandemiasta johtuva transaktiopohjaisen laskutuksen heikentyminen sekä normaalioloja alhaisempi uusmyynnin taso.

Henkilöstökulut olivat tammi–syyskuussa 24,6 (22,1) miljoonaa euroa, eli 50,5 (51,4) % liikevaihdosta.

Muut kulut olivat materiaalit ja palvelut mukaan lukien 6,0 (6,4) miljoonaa euroa. Niiden osuus oli 12,3 (15,0) % liikevaihdosta.

Tammi–syyskuun liikevoitto oli 10,5 (9,0) miljoonaa euroa eli 21,5 (20,8) % liikevaihdosta ja nettotulos 7,8 (6,6) miljoonaa euroa. Liikevoitto parani 16,8 %. Katsauskauden kannattavuutta painoivat koronasta johtuva transaktiopohjaisten tuotteiden alempi laskutus sekä ostettujen liiketoimintojen heikompi kannattavuus, mutta säästöt kiinteissä kuluissa ja automaation edistyminen vaikuttivat kannattavuuden kehittymiseen myönteisesti.

Talenomin liikevaihto kasvoi heinä–syyskuussa 10,0 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Liikevaihto kasvoi noin 1,3 miljoonaa euroa ja oli 14,8 (13,5) miljoonaa euroa. Heinä–syyskuun liikevoitto oli 3,1 (2,4) miljoonaa euroa eli 21,2 (17,4) % liikevaihdosta ja nettotulos
2,3 (1,7) miljoonaa euroa. Heinä–syyskuun liikevoitto parani 33,7 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Tase, rahoitus ja investoinnit

Konsernin taseen loppusumma 30.9.2020 oli 81,0 (68,9) miljoonaa euroa. Konsernin omavaraisuusaste oli 37,4 (32,7) % ja nettovelkaantumisaste 105 (135) %.

Korollista pankkilainaa oli 30.9.2020 yhteensä 30,0 (28,0) miljoonaa euroa, mihin eivät sisälly osamaksuvelat. Muut pitkäaikaiset korolliset velat (osamaksuvelat) olivat 0,2 (0,2) miljoonaa euroa ja muut lyhytaikaiset korolliset velat (osamaksuvelat) 0,2 (0,2) miljoonaa euroa.

IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin mukaisesti konserni käsittelee 1.1.2019 alkaen toimitilojen vuokrat pääosin taseen omaisuuserinä ja velkana. 30.9.2020 IFRS 16:n mukaiset pitkäaikaiset vuokrasopimusvelat olivat 6,2 (6,9) miljoonaa euroa ja lyhytaikaiset vuokrasopimusvelat 2,8 (1,7) miljoonaa euroa.

Konserni käsittelee uusista asiakassopimuksista aiheutuneita kuluja, kuten sopimuksen saamisesta ja täyttämisestä syntyneitä menoja, investointeina IFRS15-standardin edellyttämällä tavalla ja kirjaa ne taseessaan aktivoituihin sopimuksesta aiheutuviin menoihin. Lisäksi konserni käsittelee osan ohjelmistoihin ja digitaalisiin palveluihin liittyvistä kehittämismenoista investointeina IAS38-standardissa esitettyjen vaatimuksien mukaisesti ja kirjaa ne taseessaan muihin aineettomiin hyödykkeisiin. Uusista asiakassopimuksista johtuvia investointeja oli katsauskaudella 3,2 (3,3) miljoonaa euroa. Ohjelmistojen ja digitaalisten palveluiden investoinnit olivat katsauskaudella 7,1 (3,4) miljoonaa euroa.

Yhteensä nettoinvestoinnit 1.1.–30.9.2020 olivat 15,5 (12,0) miljoonaa euroa.

Yhtiö osti helmikuussa 2020 tilitoimisto Addvalue Advisors Oy:n liiketoiminnan, toukokuussa Niva Ekonomi AB:n osakekannan, elokuussa Vanaja Technologies Oy:n ohjelmistoliiketoiminnan ja syyskuussa Frivision AB:n koko osakekannan sekä Larsen & Co Tilitoimisto Oy:n koko liiketoiminnan.

Addvalue Advisors Oy:n kauppahinta oli yhteensä 0,3 miljoonaa euroa, Niva Ekonomi AB:n kauppahinta yhteensä 1,3 miljoonaa euroa, Vanaja Technologies Oy:n kauppahinta 0,4 miljoonaa euroa, Frivision AB:n kauppahinta yhteensä 1,4 miljoonaa euroa ja Larsen & Co Tilitoimisto Oy:n kauppahinta yhteensä 1 miljoonaa euroa. Yrityskaupoissa osa kauppahinnasta maksettiin suunnatuissa anneissa merkittävillä Talenom Oyj:n uusilla osakkeilla. Edellä mainittujen yrityskauppojen osuus nettoinvestoinneista oli 4,4 (4,2) miljoonaa euroa.

Likvidit varat 30.9.2020 olivat 7,7 (7,0) miljoonaa euroa. Tämän lisäksi yhtiöllä oli 30.9.2020 käyttämättömiä tililimiittejä 3,0 (1,0) miljoonaa euroa.

Yleislauseke
Tämän tiedotteen tietyt lausunnot ovat ennusteita ja perustuvat yhtiön ja johdon näkemykseen niiden antohetkellä. Tästä syystä niihin sisältyy riskejä ja epävarmuustekijöitä. Ennusteet saattavat myös muuttua, jos yleisessä taloudellisessa tilanteessa tai yhtiön toimintaympäristössä tapahtuu merkittäviä muutoksia.

TALENOM OYJ
HALLITUS

Lisätietoja:
Otto-Pekka Huhtala
toimitusjohtaja, Talenom Oyj
040 703 8554
otto-pekka.huhtala@talenom.fi

Talenom on vuonna 1972 perustettu tilitoimisto, joka tarjoaa asiakkailleen laajan valikoiman tilitoimistopalveluja sekä muita sen asiakkaiden liiketoimintaa tukevia asiantuntijapalveluja. Yhtiöllä on omaa ohjelmistokehitystä ja se tarjoaa tilitoimistoasiakkailleen sähköisen taloushallinnon työkaluja.
Talenom-konsernin liikevaihto vuonna 2019 oli 58,0 miljoonaa euroa, ja liikevaihto kasvoi vuoteen 2018 verrattuna 18,6 %. Talenomin kasvuhistoria on ollut vahva – liikevaihdon keskimääräinen vuosikasvu oli noin 15,7 % vuosina 2005 – 2019.

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.talenom.fi

Liite

Alkuperäinen artikkeli

Nokia voitti 5G-sopimuksen Suomen Yhteisverkon kanssa (SYV)

Nokia voitti 5G-sopimuksen Suomen Yhteisverkon kanssa (SYV)

Tiedote

Nokia voitti 5G-sopimuksen Suomen Yhteisverkon kanssa (SYV)

 • Nokia on valittu SYVin radioverkkolaitteistojen ja ylläpitopalveluiden toimittajaksi.
 • Sopimus kattaa 5G-radioverkkolaitteistojen toimittamisen sekä nykyisen radioverkon uudistamisen Pohjois- ja Itä-Suomessa.
 • Kolme vuotta kestävä verkon uudistaminen alkaa vuoden 2021 alussa ja sen on suunniteltu valmistuvan vuoden 2023 loppuun mennessä.

26.10.2020

Espoo, Suomi – Nokia on valittu Suomen Yhteisverkon (SYV) 5G-radioverkkolaitteistojen sekä verkonhallinta- ja asennuspalveluiden toimittajaksi. Suomen Yhteisverkko Oy on DNA Oyj:n ja Telia Finland Oyj:n yhteinen verkkoyhtiö. Uudistetun verkon avulla SYV pystyy tarjoamaan kehittyneitä 5G-palveluita kustannustehokkaasti Pohjois- ja Itä-Suomen alueella.

Sopimuksen puitteissa Nokia uudistaa SYVin radioverkon, mahdollistaa palveluiden tuomisen markkinoille entistä nopeammin sekä tarjoaa verkonhallinta- ja asennuspalveluita seuraavien kolmen vuoden ajan. Uudistuksen kärjessä olevan 5G:n käyttöönoton myötä SYV päivittää verkko-infrastruktuurinsa vastaamaan uuden sukupolven digitaalisten palveluiden vaatimuksia sekä parantaa nykyisiä toiminnallisuuksia kaikilla tukiasemilla. Nokia vastaa verkkoinfrastruktuurin uudistamisesta ja tarjoaa verkon ylläpito-, valvonta- ja asennuspalveluita Itä- ja Pohjois-Suomessa. Täysin uuden infrastuktuurin asennus alkaa vuoden 2021 alussa ja sen on suunniteltu valmistuvan vuoden 2023 loppuun mennessä.

Verkon uudistaminen kattaa nykyisten radioverkkolaitteistojen päivittämisen sekä uuden 5G-verkon toteutuksen. Tämä kattaa nykyiset tukiasemat, radioverkko-ohjaimet sekä siirtoverkkolaitteet verkkojen kytkemiseksi DNA:n ja Telian runkoverkkoihin. Nokia vastaa uuden verkon käyttöönotosta ja ylläpidosta, ja tukee kattavaa valikoimaa liiketoimintamalleja ja toimintavalmiuksia, joiden avulla SYV pystyy toimimaan mahdollisimman kustannustehokkaasti samalla kun se parantaa verkkojensa ja palveluidensa suorituskykyä.

Antti Jokinen, toimitusjohtaja, SYV, sanoi: “Haimme pitkäaikaista yhteistyökumppania, joka toimittaisi meille 5G-verkon ja auttaisi meitä uudistamaan verkkoamme pitkäjänteisesti tulevina vuosina. Huolellisen valintaprosessin jälkeen päädyimme valitsemaan Nokian, koska Nokialla on kattava valikoima uusinta tietoturvallista teknologiaa ja palveluita, jotka on tuotettu ympäristön ja yhteiskunnan näkökulmasta kestävästi. Nokia pystyi tarjoamaan meille 5G-verkkomme käyttöönoton vaatimat radioverkko- ja IP-järjestelmät asennuspalveluineen, minkä lisäksi sillä on laaja valikoima verkon operoinnin ja ylläpidon palveluita, sekä maine luotettavana ja vakaana toimijana ympäri maailmaa. On hienoa päästä tekemään yhteistyötä Nokian tiimin kanssa ja tarjoamaan 5G-kyvykkäitä palveluita jo lähitulevaisuudessa.”

Tommi Uitto, Nokian Mobile Networks -liiketoimintaryhmän johtaja sanoi: “Olemme ylpeitä siitä, että SYV valitsi meidät yhteistyökumppanikseen uudistamaan verkkonsa ja rakentamaan perustan tuleville 5G-palveluille. Tuotevalikoimamme tarjoaa ihanteellisen ratkaisun organisaatioille, jotka haluavat saada kaiken irti uusimmasta teknologiasta. On hienoa päästä tekemään yhteistyötä SYVin kanssa ja auttaa heitä tarjoamaan DNA:n ja Telian asiakkaille parhaat mahdolliset 5G-yhteydet ja -palvelut Pohjois- ja Itä-Suomessa.”

Nokia on maailmanlaajuinen johtaja 5G :ssä markkinoiden ainoan maailmanlaajuisesti saatavilla olevan, kattavan tuotevalikoimansa ansiosta. Yli 160 kaupallisen yhteistyökumppanin myötä 5G-ratkaisumme, ohjelmistomme ja palvelumme auttavat asiakkaitamme hyödyntämään uuden sukupolven verkkoteknologian tarjoamia mahdollisuuksia. Lisätietoa: Nokia 5G.

Lisätietoa (englanniksi):

Nokia
Luomme teknologiaa yhdistämään koko maailman. Vain Nokia tarjoaa kokonaisvaltaisen valikoiman verkkoratkaisuja, ohjelmistoja, palveluita ja lisensointimahdollisuuksia maailmanlaajuisesti. Innovaatioidemme ja palkitun Nokia Bell Labsin johdolla olemme 5G-verkkojen kehityksen ja käyttöönoton kärjessä.

Radioverkkojemme avulla viestintäpalveluja tarjoavat asiakkaamme palvelevat yli 6,4 miljardia liittymää, ja yritysasiakkaamme ovat ottaneet käyttöön yli 1 300 teollisuuden verkkoa ympäri maailmaa. Sitoutuen korkeimpiin eettisiin liiketoimintaperiaatteisiin muutamme ihmisten tavan elää, työskennellä ja viestiä. Seuraa meitä verkkosivuillamme www.nokia.com ja Twitterissä @nokia.

Lisätietoja tiedotusvälineille:

Nokia
Viestintä
Puh. +358 (0) 10 448 4900
Sähköposti: press.services@nokia.com

Suomen Yhteisverkko Oy (SYV)
Suomen Yhteisverkko on DNA Oyj:n ja Telia Finland Oyj:n perustama yhteinen verkkoyhtiö. Vastaamme yhteisen matkaviestinverkon suunnitelusta, toteutuksesta ja ylläpidosta Pohjois- ja Itä-Suomen alueella. DNA ja Telia hyödyntävät matkaviestinverkkoamme tarjotessaan omia palvelujaan asiakkailleen.

DNA
DNA on yksi Suomen johtavista tietoliikenneyhtiöistä. Haluamme tehdä asiakkaidemme arjesta mutkattomampaa. Tarjoamme yhteydet, palvelut ja laitteet koteihin sekä töihin ja pidämme näin huolta yhteiskunnan digitalisaatiosta. DNA:n asiakkaat ovat mobiilidatan käyttömäärissä jatkuvasti maailman kärkijoukossa. Olemme Suomen suurin kaapelioperaattori. DNA:lla on yli 4 miljoonaa matkaviestin- ja kiinteän verkon liittymäasiakkuutta. Yhtiö valittiin Suomen parhaaksi työpaikaksi vuonna 2019 Great Place To Work -tutkimuksessa suurten yritysten sarjassa. Vuonna 2019 liikevaihtomme oli 942 miljoonaa euroa ja yhtiössä työskentelee noin 1600 henkilöä ympäri Suomea. DNA on osa Telenoria, joka on Pohjoismaiden johtava tietoliikenneyhtiö. Lisätietoa osoitteessa www.dna.fi, Twitterissä @DNA_fi, Facebookissa @DNA.fi ja LinkedInissä @DNA-Oyj.

Telia
Telia on viime vuosina kasvanut perinteisestä teleoperaattorista nykyaikaiseksi teknologia- ja mediayhtiöksi, joka tarjoaa laajan kirjon tietoliikenne-, it- ja digipalveluita miljoonille kuluttaja- ja yritysasiakkailleen. Telialla on Suomessa 4000 työntekijää ja 4,3 miljoonaa liittymäasiakasta. Tietoliikenneverkkoja Telia rakentaa Suomeen joka vuosi noin 200 miljoonalla eurolla.
Telia Finland on osa Telia Companya, joka toimii pääosin Pohjoismaissa ja Baltiassa. Yhtiön liikevaihto oli vuonna 2019 9,8 miljardia euroa. Yhtiö on sitoutunut olemaan päästötön ja jätteetön koko arvoketjussaan tavarantoimittajista asiakkaisiin vuoteen 2030 mennessä.
Katso täältä, millainen yhtiö Telia on tänään Suomessa ja osallistu keskusteluun sosiaalisessa mediassa @teliafinland.

Alkuperäinen artikkeli

Evlin infrastruktuurirahasto kerännyt jo yli 100 miljoonaa euroa

Evlin infrastruktuurirahasto kerännyt jo yli 100 miljoonaa euroa

EVLI PANKKI OYJ:N LEHDISTÖTIEDOTE 26.10.2020 KLO 10.00 (EET/EEST)

Helmikuussa 2020 perustettu Evli Infrastructure Fund I Ky -vaihtoehtorahaston kolmas sulkeminen tehtiin 35 miljoonan euron kokoisena 15.10.2020. Rahaston koko on nyt 104 miljoonaa euroa. Varainkeruuta jatketaan sulkemisen jälkeen ja rahaston lopullinen sulkeminen tehdään alkuvuonna 2021. Rahaston tavoitekoko on 100-200 miljoonaa euroa.

”Infrastruktuurirahastomme on otettu todella hyvin vastaan markkinoilla ja olemme mielissämme siitä, että olemme jo ylittäneet rahaston vähimmäistavoitekoon. Uskon, että suuren kiinnostuksen taustalla on ollut sekä asiakkaiden kasvanut tarve monipuolistaa salkkujaan infrastruktuurisijoituksilla että koronaviruspandemian tuoma epävarmuus. Noteeraamaton infrastruktuuri on omaisuusluokka, johon nykyinen maailmantilanne on vaikuttanut vain vähän. Lisäksi infrakohteet tuottavat vakaata kassavirtaa, mikä on erityisen houkuttelevaa matalan koron ympäristössä”, sanoo Evlin infrastruktuurirahaston salkunhoitaja Richard Wanamo.

Evli Infrastructure Fund I Ky -vaihtoehtorahasto sijoittaa infrastruktuurikohteisiin, joihin kuuluvat muun muassa vesi- ja kaukolämpöyhtiöt, yhteiskuntaa palveleva sosiaalinen infra, tietoliikenneyhtiöt kuten televerkot ja palvelinkeskukset, tiet ja satamat, energian tuotanto- ja jakeluyhtiöt sekä uusiutuva energia. Investoinnit tehdään pääasiassa Eurooppaan, mutta myös muun muassa Yhdysvaltoihin ja muihin OECD-maihin. Rahasto toimii rahastojen rahasto -strategialla, jonka perusteella valitaan huolellisesti parhaat 7-10 infrastruktuurirahastoa sijoitussalkkuun, ja alla olevia infrakohteita salkussa tulee olemaan arviolta noin 80-120 kappaletta. Ensimmäiset sitoumukset kohderahastoihin tehtiin pian rahaston perustamisen jälkeen ja tavoitteena on tehdä kaikki sijoitussitoumukset vuosien 2020-2022 aikana. Kohderahastot puolestaan hankkivat sijoituskohteita oman sijoitusperiodinsa puitteissa, mikä kestää yleensä 3-4 vuotta.

Wanamon oma ja Evlin kokemus ovat auttaneet rahastoa menestymään. ”Salkunhoitajillamme on hyvä verkosto, paljon sijoituskokemusta ja hyvä kokonaiskuva markkinoista. Lisäksi Evlillä on vahva asiakaskunta, jonka sijoittajat ovat ammattimaisia ja asiantuntevia ja tietävät, mitä haluavat ja etsivät hyviä vaihtoehtoja. On tietenkin myös erittäin tärkeää, että tukena on Evlin kaltainen luotettava, vakiintunut ja kokenut toimija. Tämä mahdollistaa meille pääsyn parhaiten menestyneiden managereiden rahastoihin,” Evli-Rahastoyhtiön toimitusjohtaja, Tero Tuominen, kommentoi.

Vaihtoehtoisten sijoitustuotteiden kehittäminen ja myynti on keskeinen osa Evlin strategiaa. Tällä hetkellä sen vaihtoehtoisten sijoitustuotteiden tuotetarjonta kattaa kiinteistöt, listaamattomat osakkeet, infrastruktuurin ja metsän, ja niihin sijoitetaan yhteensä kahdeksan rahaston voimin. Evlin vaihtoehtoisten sijoitustuotteiden osaaminen juontaa juurensa vuoteen 2005, jolloin Evli aloitti rahastomuotoisen kiinteistösijoittamisen ensimmäisenä Suomessa. Tänään vaihtoehtorahastojen salkunhoidossa työskentelee yhteensä 20 henkilöä, ja rahastojen yhteenlaskettu asiakasvarallisuus on noussut yli miljardiin euroon.Lisätietoja:
Tero Tuominen, toimitusjohtaja, Evli-Rahastoyhtiö Oy, p. 358 50 439 2867, tero.tuominen@evli.com


Evli Pankki Oyj

Evli on sijoittamiseen erikoistunut pankki, joka auttaa yhteisöjä, yrityksiä ja yksityishenkilöitä kasvattamaan varallisuuttaan. Tuote- ja palveluvalikoima sisältää sijoitusrahastoja, varainhoitoa ja pääomamarkkinapalveluita, vaihtoehtoisia sijoitustuotteita, osakeanalyysia, kannustinjärjestelmien hallinnointia ja yritysjärjestelypalveluita. Yhtiö tarjoaa myös asiakkaiden sijoitustoimintaa tukevia pankkipalveluita. Evli on Suomen parhaaksi arvioitu ja suosituin yhteisövarainhoitaja*.

Evlin hallinnoitavana on 13,6 miljardia euroa asiakkaiden varoja (netto 9/2020). Evli-konsernin oma pääoma on 83,9 miljoonaa euroa ja BIS-vakavaraisuussuhde 15,5 prosenttia (30.9.2020). Yhtiön palveluksessa työskentelee noin 250 henkilöä. Evli Pankki Oyj:n B-osake on listattu Nasdaq Helsingissä.

*KANTAR SIFO Prospera External Asset Management Finland 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ja SFR Scandinavian Financial Research Institutional Investment Services, Suomi 2015, 2016, 2017, 2018.


Jakelu: keskeiset tiedotusvälineet, www.evli.com

Alkuperäinen artikkeli

Savosolar Oyj:n liiketoimintakatsaus tammi-syyskuulta 2020: Liikevaihto ja kannattavuus jatkoivat myönteistä kehitystä

Savosolar Oyj:n liiketoimintakatsaus tammi-syyskuulta 2020: Liikevaihto ja kannattavuus jatkoivat myönteistä kehitystä

Savosolar Oyj
Liiketoimintakatsaus 26.10.2020 klo 8.45 (CET)

Savosolar Oyj:n liiketoimintakatsaus tammi-syyskuulta 2020: Liikevaihto ja kannattavuus jatkoivat myönteistä kehitystä

Avainluvut heinä-syyskuussa 2020

 • Liikevaihto heinä-syyskuussa oli 1,7 milj. euroa (7-9/2019: 0,1 milj. euroa).
 • Liiketulos heinä-syyskuussa (EBIT) oli -0,8 milj. euroa (-1,3 milj. euroa).
 • Heinä-syyskuun tulos oli -1,0 milj. euroa (-1,3 milj. euroa).

Avainluvut tammi-syyskuussa 2020

 • Liikevaihto tammi-syyskuussa oli 3,7 milj. euroa (1-9/2019: 1,8 milj. euroa).
 • Liiketulos tammi-syyskuussa (EBIT) oli -2,6 milj. euroa (-3,6 milj. euroa).
 • Katsauskauden tulos oli -3,5 milj. euroa (-4,6 milj. euroa).

Savosolar Oyj:n toimitusjohtaja Jari Varjotie:

“Liiketoimintamme jatkoi vuoden kolmannella neljänneksellä myönteistä kehitystä Covid-19 pandemiasta huolimatta, mistä olemme hyvin tyytyväisiä. Tammi-syyskuun liikevaihtomme kaksinkertaistui edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta.

Pääsimme jatkamaan asiakasprojektien toteutuksia Keski-Euroopassa Covid-19 pandemian aiheuttamien rajoitusten kevennyttyä alkukesän jälkeen. Kolmannella vuosineljänneksellä allekirjoitimme sopimuksen aurinkolämpöjärjestelmästä Ranskan Narbonnen kaupunkiin. Järjestelmän tilaaja on sama asiakas, NewHeat SAS, jolle Savosolar toimitti aurinkolämpöjärjestelmän paperitehtaan prosessilämmitykseen Ranskan Condatiin vuonna 2019. Uusi tilaus osoittaa Savosolarin kyvyn asiakaslupauksen lunastamisessa.

Syyskuun lopun tilauskantamme oli 2,2 miljoonaa euroa (4,8 milj.euroa). Tilauskanta oli katsauskauden päättyessä hyvällä tasolla. Vertailukauden tilauskantaa nosti erityisesti yhtiön toistaiseksi suurimman tilauksen Issoudunin allekirjoitus alkusyksyllä 2019.

Myyntiputkessamme olevien projektien arvo oli katsauskauden päättyessä noin 279 miljoonaa euroa, kun se kesäkuun lopussa oli noin 260 miljoonaa euroa. Siitä tarjous- ja suunnitteluvaiheessa olevia projekteja oli noin 103 miljoonan euron arvosta (kesäkuun lopussa 94). Myyntiputki sisältää yhtiön myynninohjausjärjestelmään kirjatut eri vaiheessa olevat aktiiviset projektit.

Uusiutuvan energian ja erityisesti aidosti puhtaan, päästöttömän energian kysyntä jatkaa kasvuaan ilmastonmuutoksen vastaisten toimien lisääntyessä. Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n mukaan ainoastaan uusiutuvan energian tuotanto jatkoi kasvuaan alkuvuonna Covid-19 pandemiasta huolimatta. Lämmöntuotannon osuus oli yli 50 % koko maailman energiantuotannosta vuonna 2019. IEA:n mukaan tästä vain noin 10 % tuotettiin uusiutuvalla energialla. Savosolarin arvion mukaan aidosti puhtailla energian tuotantomuodoilla tuotettiin alle kolme prosenttia koko maailman lämpöenergiasta vuonna 2019.

Ilmastotoimia edelleen vauhdittaakseen Euroopan unioni on päättänyt, että sen monivuotisesta budjetista ja tuki-instrumentista koronakriisistä toipumiseen vuosille 2021-2023 eli yhteensä noin 1 800 miljardista eurosta 30 prosenttia käytetään ilmastotoimiin, vahvistamaan EU:n Green Deal -ohjelmaa.

Arviomme mukaan Covid-19 pandemia on aiheuttanut joidenkin teollisten asiakkaiden investointipäätösten viivästymistä. Pandemia ja mahdolliset uudet rajoitukset saattavat edelleen siirtää investointipäätöksiä, ja varaudumme pandemian mahdollisiin lisävaikutuksiin liiketoiminnassamme.

Tammi-syyskuun liiketuloksemme oli -2,6 miljoonaa euroa. Myös katsauskauden tulos parani ollen -1,0 miljoonaa euroa. Tulosta paransivat volyymin kasvu sekä sisäiset kehitystoimet. Jatkamme määrätietoisesti toimia myynnin kasvattamiseksi ja sisäisen tehokkuuden parantamiseksi kohti kannattavaa liiketoimintaa.

Strategiamme mukaisesti olemme jatkaneet kansainvälisen yhteistyökumppaniverkostomme rakentamista. Solmimme katsauskauden jälkeen lokakuussa saksalaisen Citrinsolar GmbH:n kanssa sopimuksen yhteistyöstä suurten aurinkolämpöjärjestelmien myynnistä ja toimituksesta Saksassa. Allekirjoitimme lokakuussa yhteistyösopimuksen tuotteidemme edustuksesta myös puolalaisen Eko Ekonin kanssa. Tavoitteenamme on ensimmäinen aurinkolämpöjärjestelmän toimitussopimus Puolaan vuoden 2021 aikana.

Aasiassa yhteistyö kiinalaisen Guangzhou Power Supply Co., Ltd. yhtiön kanssa on edennyt kevään Covid-viivästyksen jälkeen. Tavoitteena on uusiutuvaa lämpöenergiaa tuottavan järjestelmän rakentaminen Nanshassa, Guangzhoussa osana Kiina-Suomi Energiaohjelmaa. Projekti on edennyt tarjousvaiheeseen ja mikäli voitamme tarjouskilpailun, tavoitteena on, että projektin toteuttamisesta syntyy sopimus vuoden 2020 aikana.

Savosolar on vahvasti sitoutunut ilmastonmuutoksen vastaiseen taisteluun tarjoamalla kilpailukykyisen ja laadukkaan teknologian aidosti puhtaan lämpöenergian tuotantoon suuressa mittakaavassa. Vahvuuksiamme ovat edistyksellinen keräinteknologia, vahvat referenssit ja kyky toteuttaa asiakkaan odotukset ylittäviä kokonaisjärjestelmiä. Meidät tunnetaan markkinoilla innovatiivisena ja luotettavana toimijana, joka auttaa asiakasta saavuttamaan ympäristötavoitteensa mahdollisimman kustannustehokkaasti.”


VERTAILU KATSAUSKAUSITTAIN (FAS, tilintarkastamaton)

(1 000 euroa) 7-9/
2020
7-9/
2019
Muutos
%
1-9/
2020
1-9/
2019
Muutos
%
1-12/
2019
Liikevaihto 1 659 96 1 624,2 3 702 1 776 108,5 3 415
Liikevoitto/
-tappio (EBIT)
-847 -1 252 32,3 -2 564 -3 584 28,5 -4 999
Katsauskauden voitto/tappio -969 -1 294 25,1 -3 533 -4 608 23,3 -6 760

LIIKETOIMINNAN KEHITYS TAMMI-SYYSKUUSSA 2020

Savosolarin liikevaihto tammi-syyskuussa kasvoi 108,5 prosenttia ja oli 3,7 miljoonaa euroa (1-9/2019: 1,8 milj. euroa). Heinä-syyskuun liikevaihto kasvoi 1 624 prosenttia ja oli 1,7 (0,1) miljoonaa euroa.

Saksassa Fernwärme Ettenheimin aurinkolämpöjärjestelmä ja lämpövarasto otettiin käyttöön heinäkuussa, ja luovutus tapahtui katsauskauden jälkeen lokakuussa. Järjestelmän arvo on 0,8 miljoonaa euroa, ja se oli Savosolarin ensimmäinen toimitus Saksassa. Kyotherm Solarille Ranskan Issouduniin toimitettavan aurinkolämpöjärjestelmän luovutuksen arvioidaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä. Myös aurinkolämpöjärjestelmä Creutzwaldissa Ranskassa luovutetaan asiakkaalle vuoden 2020 aikana.

Savosolarin vuoden 2020 tammi-syyskuun liiketulos (EBIT) oli -2,6 (-3,6) miljoonaa euroa. Tammi-syyskuun tulos oli -3,5 (-4,6) miljoonaa euroa. Kolmannen vuosineljänneksen liiketulos oli -0,8 (-1,3) miljoonaa euroa ja tulos -1,0 (-1,3) miljoonaa euroa.

Myönteiseen tuloskehitykseen vaikuttivat myynnin kasvu sekä kehitystoimet sisäisen tehokkuuden tehostamiseksi ja henkilökuluista muodostuneet säästöt. Covid-19 pandemian takia yhtiö lomautti yhteistoimintaneuvotteluiden jälkeen 22 henkilöä osa- tai kokoaikaisesti huhti-kesäkuussa. Tämän lisäksi syyskuussa päätettiin lomauttaa 21 henkilöä korkeintaan 90 päiväksi. Savosolarin palveluksessa oli syyskuun lopussa 35 työntekijää. Kolmannella vuosineljänneksellä päätettyjen lomautusten ja johdon palkanalennusten kautta yhtiö laskee saavuttavansa noin 0,2 miljoonan euron säästöt vuoden 2020 loppuun mennessä.

Ranskalainen Sunti SAS on väittänyt Savosolarin rikkoneen yhtiöiden välisen sopimuksen yksinoikeuslauseketta ja vaatii Savosolarilta yhteensä noin 2,0 miljoonan euron vahingonkorvauksia. Osapuolten välinen ensimmäinen suullinen käsittely Montpellierin kauppatuomioistuimessa pidetään 9.11.2020. Kuten aiemmin on todettu, Savosolar katsoo Suntin väitteen sopimusrikkomuksesta ja vahingonkorvausvaatimuksen olevan perusteettomia.

KATSAUSKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISET MERKITTÄVÄT TAPAHTUMAT

Savosolar tiedotti 14.10.2020 allekirjoittaneensa yhteistyösopimuksen tuotteidensa edustuksesta puolalaisen Eko Ekonin kanssa. Savosolar tiedotti 21.10.2020 allekirjoittaneensa yhteistyösopimuksen Citrinsolar GmbH:n kanssa suurten aurinkolämpöjärjestelmien myynnistä ja toimituksesta Saksassa.

SAVOSOLAR OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Jari Varjotie
Puh: +358 400 419 734
Sähköposti: jari.varjotie@savosolar.com

Savosolar lyhyesti

Savosolarin erittäin tehokkaat keräimet ja suuren mittakaavan aurinkolämpöjärjestelmät ovat vieneet aurinkolämpöenergiateknologian aivan uudelle tasolle. Yhtiön keräimissä on patentoidut, nanopinnoitetut suoravirtausabsorberit, ja tällä johtavalla teknologialla Savosolar auttaa asiakkaitaan tuottamaan puhdasta ja kilpailukykyistä energiaa. Savosolarin visio on olla ensisijainen valinta tehokkaiden aurinkolämpöjärjestelmien toimittajana maailmanlaajuisesti. Yhtiö keskittyy suuren mittakaavan projekteihin kaukolämmön tuotannossa, teollisuuden prosessilämmityksessä ja kiinteistöjärjestelmissä – eli markkinoihin, joissa on iso nopean kasvun potentiaali. Yhtiö toimittaa ensisijaisesti kokonaisia järjestelmiä suunnittelusta asennukseen käyttäen parhaita paikallisia yhteistyökumppaneita. Savosolar on tunnustetusti alan innovatiivisin yritys ja haluaa pysyäkin sellaisena. Savosolarin osake on listattu Nasdaq First North Growth Market Swedenissä tunnuksella SAVOS ja Nasdaq First North Growth Market Finlandissa tunnuksella SAVOH. www.savosolar.com

Yhtiön Hyväksytty Neuvonantaja on Augment Partners AB, info@augment.se, puh. +46 8 505 65 172.

Liite

Alkuperäinen artikkeli

VINCIT HYÖKKÄÄ YHDESSÄ ELLUN KANOJEN KANSSA VOIMALLA VASTAAMON JA SEN ASIAKKAIDEN KIRISTÄJIÄ VASTAAN – #vastaisku käynnistyy heti, #terapiassatavataan

VINCIT HYÖKKÄÄ YHDESSÄ ELLUN KANOJEN KANSSA VOIMALLA VASTAAMON JA SEN ASIAKKAIDEN KIRISTÄJIÄ VASTAAN – #vastaisku käynnistyy heti, #terapiassatavataan

Vincit Oyj

Lehdistötiedote 26.10.2020 kello 16:00

VINCIT HYÖKKÄÄ YHDESSÄ ELLUN KANOJEN KANSSA VOIMALLA VASTAAMON JA SEN ASIAKKAIDEN KIRISTÄJIÄ VASTAAN – #vastaisku käynnistyy heti, #terapiassatavataan

“Kiristyksen kohteeksi joutuneet ihmiset ansaitsevat kaiken tukemme – samalla myös tietoturvakysymyksiin liittyvä keskustelua pitää nyt käydä perusteellisesti”, sanoo Mikko Kuitunen, Vincit Oyj:n toimitusjohtaja.

“Kyseessä on paitsi yksityisyyden suojaan liittyvä luottamuksen ilmapiirin asia, myös kollektiivisen ymmärryksen lisääminen liittyen ihmisen mieleen”, sanoo Taru Tujunen, Ellun Kanat Oy:n toimitusjohtaja.

Teknologiayritys Vincit Oyj ja muutostoimisto Ellun Kanat ovat päättäneet hyökätä psykoterapiakeskus Vastaamon asiakkaiden ja työntekijöiden kokemaa kiristystä vastaan. Hyökkäys on tarkoitus käynnistää heti ja siihen liittyy kolme aaltoa, joita nyt ollaan rakentamassa. Ensimmäisessä aallossa Vincit luo verkkosivun, jossa tunnetut henkilöt kertovat suhteestaan terapiaan ja sen luonnollisuudesta oman minän kehittämisessä. Mukana ovat mm. Kirsi Piha, Katleena Kortesuo, Michele Murphy-Kaulanen ja Sampo Kaulanen ja Mikko Kuitunen.

Vincit Oyj:n toimitusjohtaja Mikko Kuitunen: “Sellainen luova mieli, joka voi huikealla tavalla aukaista mitä erilaisempia solmuja, voi myös itse mennä solmuun tavalla, jota ei sitten ihminen itse enää auki saakaan. Tähän tarvitaan ulkopuolista apua – aivan kuten vaikkapa oman fysiikan kehittämiseen henkilökohtaisen valmentajan avulla. Asioiden sanoittaminen toiselle edesauttaa oikeiden narunpäiden löytymistä. Tämä on erittäin luonnollinen asia ja osa ihmismielen toimintamekanismia. Tästä syystä onkin turvallista huikata vaikka somessa, että #terapiassatavataan.”

Alkuvaiheen vertaistuen jälkeen hyökkäys jatkuu Ellun Kanojen taisteluvuorolla ensin organisoimalla tutkimus siitä, kuinka yleistä terapiapalveluiden käyttäminen on ja sen jälkeen siirrytään varsinaiseen asemasotaan, ja suurelle yleisölle luodaan mahdollisuus tehdä verkossa omalla nimellään oma potilaskertomus #terapiassatavataan. Kun verkko täyttyy itse julkaistuista potilaskertomuksista, ovat ne sitten tosia tai eivät, kiristäjien syömähammas on tylpäksi hiottu ja ihmisten yksityisyys paremmin turvattu. Jokainen voi itse päättää mitä kertomukseensa laittaa.

“On tärkeää, että huomaamme kanssaihmisinä kamppailevamme samanlaisten haasteiden kanssa ja että mielen huoltaminen nähdään normaalina ja hyväksyttävänä eikä siihen liity stigmaa, terapiassa käynnin kynnys ei saa nousta tämän tapauksen takia”, sanoo Tujunen.

“Haluamme kiristyksen uhrien pystyvän saamaan paitsi vertaistukea myös huokaisemaan edes hieman helpotuksesta sen johdosta, että kukaan ei enää osaa sanoa onko tietty potilaskertomus totta tai ei, tätä pidämme hyvin tärkeänä”, Kuitunen jatkaa.

Tarkoitus on edetä ihminen ensin ja sitten vasta käydä kiinni teknologisiin kysymyksiin. Viimeisessä vaiheessa avataan keskustelu tietoturvaan liittyvistä yksityiskohdista.

“Yhteiskunnan ja yritysten tasolla meidän on aika päivittää ihmiskäsitys, syleillä ihmisen mielen monimuotoisuutta ja luoda toimintatapoja ihmisestä käsin” sanoo Tujunen.

“On selvää, että jokaisen asian, jonka ihminen on rakentanut, ihminen voi myös rikkoa. Nyt viimeistään on kaikkien yritysten selvitettävä myös oman tietoturvansa aukottomuus, sillä maailma ei ole muuttumassa yhtään turvallisemmaksi. Siksi lupaammekin nyt ilmaisen tietoturvakonsultoinnin niille yrityksille, joita pelottaa oman järjestelmän haavoittuvaisuus”, Kuitunen lopettaa.

Ilmaiseen tietoturvakonsultointiin liittyvät kysymykset pyydetään ohjaamaan osoitteeseen tietoturva@vincit.fi.

Lisätietoja:

Vincit Oyj, toimitusjohtaja Mikko Kuitunen, puhelin: 040 589 8316

Ellun Kanat Oy, toimitusjohtaja Taru Tujunen, puhelin: 050 357 9418

Vincit Oyj lyhyesti:

Vincit on huippuasiantuntijaorganisaatio, joka tarjoaa asiakkailleen aina toimivinta digitaalisuutta ymmärrettävässä paketissa, jotta huominen ei pelota. Vincit Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla, kaupankäyntitunnus VINCIT. www.vincit.fi

Ellun Kanat Oy lyhyesti:

Ellun Kanat on strateginen muutostoimisto, joka uskoo, että kommunikaatio on maailman tehokkain muutostyökalu. Tuplarytmihäiriön nopeasti muuttuvassa maailmassa menestyvät organisaatiot rakentavat vahvan muutosälykkään strategian ja kulttuurin, omaksuvat maailmassa aidosti vaikuttavan ja vastuullisen roolin ja kommunikoivat oivaltavasti. Ellun Kanat auttaa muutoksen kaikissa vaiheissa. www.ellunkanat.fi

Alkuperäinen artikkeli

Huhtamäki Oyj – Johdon liiketoimet

Huhtamäki Oyj – Johdon liiketoimet

HUHTAMÄKI OYJ JOHDON LIIKETOIMET 26.10.2020 KLO 15.30

Huhtamäki Oyj – Johdon liiketoimet
____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Tuomas, Kerttu
Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen
Liikkeeseenlaskija: Huhtamäki Oyj
LEI: 5493007050SJVMXN6L29

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 5493007050SJVMXN6L29_20201026142714_2
____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2020-10-26
Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009000459
Liiketoimen luonne: HANKINTA

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 40 Yksikköhinta: 42,64 EUR
(2): Volyymi: 65 Yksikköhinta: 42,64 EUR
(3): Volyymi: 660 Yksikköhinta: 42,64 EUR
(4): Volyymi: 155 Yksikköhinta: 42,64 EUR
(5): Volyymi: 40 Yksikköhinta: 42,64 EUR
(6): Volyymi: 40 Yksikköhinta: 42,64 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(6): Volyymi: 1 000 Keskihinta: 42,64 EUR

HUHTAMÄKI OYJ
Konserniviestintä

Huhtamäki on maailmanlaajuisesti johtava vastuullisten pakkausratkaisujen toimittaja, joka mahdollistaa hyvinvointia ja sujuvaa arkea kuluttajille ympäri maailmaa. Innovatiiviset tuotteemme suojaavat noutoruokaa ja elintarvikkeita, varmistaen niiden hygieenisyyden ja turvallisuuden, sekä ehkäisevät ruokahävikkiä. Toimimme kaikessa kestävää kehitystä edistäen. Olemme sitoutuneet saavuttamaan hiilineutraalin tuotannon ja suunnittelemaan kaikki tuotteemme kierrätettäviksi, kompostoitaviksi tai uudelleenkäytettäviksi vuoteen 2030 mennessä.

Olemme mukana UN Global Compact -yritysvastuualoitteessa ja vuonna 2020 MSCI ESG Ratings antoi meille A-luokituksen asteikolla AAA ─ CCC. Tehdäksemme osamme ilmastonmuutoksen torjumiseksi olemme sitoutuneet asettamaan Science Based Targets aloitteen hyväksymät tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet. EcoVadis on myöntänyt Huhtamäelle hopeatason tunnustuksen vastuullisuustyöstämme.

Meillä on sadan vuoden historia ja vahva pohjoismainen perintö, ja toimimme 35 maassa ja 81 tuotantolaitoksessa ympäri maailmaa. Arvomme Välitä, Uskalla, Tee valmiiksi ohjaavat toimintaamme ja auttavat 18 600 työntekijäämme saamaan aikaan muutosta siellä missä sitä tarvitaan. Vuonna 2019 liikevaihtomme oli 3,4 miljardia euroa. Huhtamäki-konsernin pääkonttori on Espoossa, ja emoyhtiö Huhtamäki Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja siitä, kuinka kannamme vastuuta ruoan, ihmisten ja maapallon suojelemisesta löydät osoitteesta www.huhtamaki.com.

Alkuperäinen artikkeli

Privanet Group Oyj – Johdon liiketoimet

Privanet Group OyjPrivanet Group Oyj – Johdon liiketoimet

26.10.2020 13:15:03 EET | Privanet Group Oyj | Johtohenkilöiden liiketoimet

Privanet Group Oyj
JOHDON LIIKETOIMET
26.10.2020 kello 13.15

Privanet Group Oyj – Johdon liiketoimet
____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Soini, Jaakko
Asema: Muu ylin johto
Liikkeeseenlaskija: Privanet Group Oyj
LEI: 743700UX7WTIOT3QO547

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 743700UX7WTIOT3QO547_20201026115853_3
____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2020-10-23
Kauppapaikka ei sovellu
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000153515
Liiketoimen luonne: HANKINTA

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 50 000 Yksikköhinta: ,5 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(1): Volyymi: 50 000 Keskihinta: ,5 EUR

Yhteyshenkilöt

Riku Lindström

toimitusjohtaja, Privanet Group Oyj

+358 (0)40 864 4483riku.lindstrom@privanet.fi

Tietoja julkaisijasta Privanet Group Oyj

Privanet Group Oyj on suomalainen sijoituspalvelukonsernin emoyhtiö. Konsernin tytäryhtiö Privanet Securities Oy harjoittaa sijoituspalveluyrityksen toimiluvan mukaista liiketoimintaa keskittyen Suomen johtavan listaamattomien arvopapereiden jälkimarkkinan ylläpitämiseen sekä erinäisiin rahoitusjärjestelyihin. Privanet Groupin toiminnan tarkoituksena on saattaa yhteen suomalaiset rahoitusta tarvitsevat yritykset ja sijoittajat. Yhtiön asiakkaita ovat yksityishenkilöt, yhteisöt sekä institutionaaliset sijoittajat. www.privanet.fi.

Privanet Group Oyj:n Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Valkia Advisors Oy, puh. +358 (0)50 368 6866.

Liitteet

Tilaa pörssitiedotteemme

Pysy ajan tasalla tilaamalla pörssitiedotteemme sähköpostiisi.

Tilaa

Kaikki tiedotteet on koottu uutishuoneeseen.

UutishuoneAlkuperäinen tiedote

Privanet Group Oyj – Johdon liiketoimet

Privanet Group OyjPrivanet Group Oyj – Johdon liiketoimet

26.10.2020 13:15:02 EET | Privanet Group Oyj | Johtohenkilöiden liiketoimet

Privanet Group Oyj
JOHDON LIIKETOIMET
26.10.2020 kello 13.15

Privanet Group Oyj – Johdon liiketoimet
____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Lampén, Linda
Asema: Lähipiiriin kuuluva henkilö

(1):Liikkeeseenlaskijassa johtotehtävissä toimiva henkilö
Nimi: Lindström, Riku
Asema: Toimitusjohtaja

Liikkeeseenlaskija: Privanet Group Oyj
LEI: 743700UX7WTIOT3QO547

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 743700UX7WTIOT3QO547_20201026120014_5
____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2020-10-23
Kauppapaikka ei sovellu
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000153515
Liiketoimen luonne: HANKINTA

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 40 000 Yksikköhinta: ,5 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(1): Volyymi: 40 000 Keskihinta: ,5 EUR

Yhteyshenkilöt

Riku Lindström

toimitusjohtaja, Privanet Group Oyj

+358 (0)40 864 4483riku.lindstrom@privanet.fi

Tietoja julkaisijasta Privanet Group Oyj

Privanet Group Oyj on suomalainen sijoituspalvelukonsernin emoyhtiö. Konsernin tytäryhtiö Privanet Securities Oy harjoittaa sijoituspalveluyrityksen toimiluvan mukaista liiketoimintaa keskittyen Suomen johtavan listaamattomien arvopapereiden jälkimarkkinan ylläpitämiseen sekä erinäisiin rahoitusjärjestelyihin. Privanet Groupin toiminnan tarkoituksena on saattaa yhteen suomalaiset rahoitusta tarvitsevat yritykset ja sijoittajat. Yhtiön asiakkaita ovat yksityishenkilöt, yhteisöt sekä institutionaaliset sijoittajat. www.privanet.fi.

Privanet Group Oyj:n Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Valkia Advisors Oy, puh. +358 (0)50 368 6866.

Liitteet

Tilaa pörssitiedotteemme

Pysy ajan tasalla tilaamalla pörssitiedotteemme sähköpostiisi.

Tilaa

Kaikki tiedotteet on koottu uutishuoneeseen.

UutishuoneAlkuperäinen tiedote

Privanet Group Oyj – Johdon liiketoimet

Privanet Group OyjPrivanet Group Oyj – Johdon liiketoimet

26.10.2020 13:15:02 EET | Privanet Group Oyj | Johtohenkilöiden liiketoimet

Privanet Group Oyj
JOHDON LIIKETOIMET
26.10.2020 kello 13.15

Privanet Group Oyj – Johdon liiketoimet
____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen
Nimi: North Finance Oy
Asema: Lähipiiriin kuuluva henkilö
(X) Oikeushenkilö

(1):Liikkeeseenlaskijassa johtotehtävissä toimiva henkilö
Nimi: Koivula, Kenneth
Asema: Muu ylin johto

Liikkeeseenlaskija: Privanet Group Oyj
LEI: 743700UX7WTIOT3QO547

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 743700UX7WTIOT3QO547_20201026115806_2
____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2020-10-23
Kauppapaikka ei sovellu
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000153515
Liiketoimen luonne: HANKINTA

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 100 000 Yksikköhinta: ,5 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(1): Volyymi: 100 000 Keskihinta: ,5 EUR

Yhteyshenkilöt

Riku Lindström

toimitusjohtaja, Privanet Group Oyj

+358 (0)40 864 4483riku.lindstrom@privanet.fi

Tietoja julkaisijasta Privanet Group Oyj

Privanet Group Oyj on suomalainen sijoituspalvelukonsernin emoyhtiö. Konsernin tytäryhtiö Privanet Securities Oy harjoittaa sijoituspalveluyrityksen toimiluvan mukaista liiketoimintaa keskittyen Suomen johtavan listaamattomien arvopapereiden jälkimarkkinan ylläpitämiseen sekä erinäisiin rahoitusjärjestelyihin. Privanet Groupin toiminnan tarkoituksena on saattaa yhteen suomalaiset rahoitusta tarvitsevat yritykset ja sijoittajat. Yhtiön asiakkaita ovat yksityishenkilöt, yhteisöt sekä institutionaaliset sijoittajat. www.privanet.fi.

Privanet Group Oyj:n Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Valkia Advisors Oy, puh. +358 (0)50 368 6866.

Liitteet

Tilaa pörssitiedotteemme

Pysy ajan tasalla tilaamalla pörssitiedotteemme sähköpostiisi.

Tilaa

Kaikki tiedotteet on koottu uutishuoneeseen.

UutishuoneAlkuperäinen tiedote

etoro

Osta osakkeita ja kryptovaluuttoja eTorossa ilman välityspalkkioita!