Etusivu » Yleinen

Osakkeiden lukumäärä Nexstim Oyj:ssä osakkeiden vähentämisen ensimmäisen vaiheen päättyessä

Osakkeiden lukumäärä Nexstim Oyj:ssä osakkeiden vähentämisen ensimmäisen vaiheen päättyessä

| Source:

Nexstim Oyj

Nexstim Oyj

Helsinki, FINLAND

English
Finnish
Swedish

Yhtiötiedote, Helsinki, 14.5.2021, klo. 21.00 (EEST)

Osakkeiden lukumäärä Nexstim Oyj:ssä osakkeiden vähentämisen ensimmäisen vaiheen päättyessä

Nexstim Oyj:n (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) (”Nexstim” tai ”Yhtiö”) yhtiökokous päätti 11.5.2021 Yhtiön osakemäärän vähentämisestä alentamatta osakepääomaa laskemalla liikkeelle uusia osakkeita ja lunastamalla Yhtiön omia osakkeita siten, että jokaista 100:a Yhtiön tämänhetkistä osaketta vastaa yksi Yhtiön osake sen jälkeen, kun Yhtiön osakemäärän vähentämisjärjestelyt on viety loppuun.

Osana järjestelyitä, jotka koskevat Euroclear Finland Ltd:n ylläpitämään osakasluetteloon alla määriteltynä Transaktiopäivänä rekisteröityjä osakkeenomistajia, yhtiökokous päätti että Yhtiö laskee liikkeelle 14.05.2021 (“Transaktiopäivä”) enintään 1.000.000 Yhtiön uutta osaketta vastikkeetta siten, että jokaisen osakkeenomistajan arvo-osuustilin mukaisen osakkeiden lukumäärä on jaollinen 100:llä. 349 530 osaketta tarvittiin, jotta ko. osakkeenomistajien omistamat Yhtiön osakkeet saadaan jaolliseksi 100:lla. Tänään 14.05.2021 tehdyn hallituksen päätöksen mukaisesti ko. osakkeenomistajille vastikkeetta liikkeeseen laskettujen uusien osakkeiden lukumäärä oli 349 530 osaketta. Ko. osakeannin jälkeen Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä Transaktiopäivänä oli 663 988 900 osaketta. Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti, siten kuin ko. päätöstä täsmennettiin hallituksen päätöksellä tänään 14.05.2021, Yhtiö on Transaktiopäivänä edellä mainitun osakeannin yhteydessä lunastanut kaikilta osakkeenomistajilta vastikkeetta lunastussuhteen 100/1 edellyttämän määrän Yhtiön osakkeita osakkeiden lukumäärän vähentämisen toteuttamiseksi, eli yhteensä 657 349 011 Yhtiön osaketta.

Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti, hallitus on päättänyt mitätöidä 657 349 011 Yhtiön osaketta, jotka tulivat Yhtiön haltuun Transaktiopäivänä. Osakkeiden mitätöinnin jälkeen Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä on 6 639 889.

Osana järjestelyä yhtiökokous päätti 11.5.2021 myös enintään 350.000 uuden osakkeen liikkeeseenlaskusta Yhtiölle itselleen vastikkeetta. Selvyyden vuoksi todetaan, että Yhtiölle itselleen suunnattavien osakkeiden määrä on laskettu Yhtiön osakemäärän vähentämistä edeltävän osakemäärän perusteella, eikä vähentämisen jälkeisen osakemäärän perusteella. Vähennyksen jälkeen vastaava osakemäärä on 3.500. Ko. uudet osakkeet voidaan laskea uudelleen liikkeeseen eli luovuttaa vastikkeetta Yhtiöltä osakkeenomistajille (“Vastaanottavat Osakkeenomistajat”), jotka omistavat Täsmäytyspäivänä eli a) Ruotsin osalta 18.05.2021 Euroclear Sweden AB:n arvopaperijärjestelmään rekisteröityjä osakkeita joko omaisuudenhoitajan tai suoraan ko. Osakkeenomistajan nimissä tai b) Suomen osalta 14.5. Euroclear Finland Ltd:n arvo-osuusrekisteriin merkittyjä hallintarekisteröityjä osakkeita, joiden määrä (a tai b) ei ole jaollinen 100:lla, siinä määrin kuin ko. Osakkeenomistajien omistusosuuden Yhtiössä saamisen jaolliseksi 100:lla edellyttää. Tänään 14.05.2021 tehdyn hallituksen päätöksen mukaisesti Yhtiölle itselleen vastikkeetta liikkeeseen laskettujen uusien osakkeiden lukumäärä oli 3.500 osaketta.

Osakkeiden mitätöinnin sekä edellä mainitun 3.500 uuden osakkeen liikkeellelaskun jälkeen Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä on 6 643 389.

Yhtiön osakkeiden uusi kokonaismäärä merkitään kaupparekisteriin 17.05.2021 mennessä. Kaupankäynti Yhtiön osakkeiden uudella kokonaismäärällä alkaa Nasdaq Helsingissä ja Nasdaq Tukholmassa arviolta 17.05.2021.

Helsingissä, 14.05.2021

NEXSTIM OYJ

Hallitus

Lisätietoja saa verkkosivulta www.nexstim.com tai ottamalla yhteyttä:

Leena Niemistö, hallituksen puheenjohtaja
+358 9 2727 170
leena.niemisto@nexstim.com

Erik Penser Bank AB (Certified Adviser)
+46 8 463 83 00
certifiedadviser@penser.se

Tietoja Nexstim Oyj:stä

Nexstim on suomalainen, kansainvälisillä markkinoilla toimiva lääkintäteknologiayritys. Missionamme on mahdollistaa haastavien aivosairauksien yksilöllinen ja tehokas diagnostiikka ja hoito.

Nexstim on kehittänyt uraauurtavan noninvasiivisen aivostimulaatioteknologian nimeltä SmartFocus®. SmartFocus® perustuu kallon ulkopuoliseen aivostimulaatioon (TMS eli transcranial magnetic stimulation), johon on yhdistetty 3D-navigointijärjestelmä. Uniikki teknologia mahdollistaa halutun aivoalueen tarkan ja yksilöllisen stimuloinnin.

SmartFocus® TMS teknologiaa käytetään Nexstimin kehittämässä NBT® (Navigated Brain Therapy) -laitteistossa, jolla on FDA:n markkinointi- ja jakelulupa vakavan masennuksen hoitoon Yhdysvalloissa. NBT®-laitteisto on CE-hyväksytty Euroopassa käytettäväksi vakavan masennuksen ja kroonisen neuropaattisen kivun hoidossa.

Lisäksi Nexstim markkinoi kehittämäänsä, SmartFocus® TMS teknologiaan perustuvaa NBS (Navigated Brain Stimulation) -laitteistoa. Nexstimin NBS-laitteisto on ainoa FDA:n hyväksymä ja CE-merkitty navigoiva TMS-laitteisto liikeaivokuoren ja aivojen puhealueiden leikkausta edeltävää kartoitusta varten. Nexstimin osakkeet on listattu Nasdaq First North Growth Market Finlandin ja Nasdaq First North Growth Market Swedenin markkinapaikoilla.

Lisätietoja on osoitteessa www.nexstim.com

Liite

Attachments


3.1_Company announcement_Board resolution 14052021_FIN_FINAL II

3.1_Company announcement_Board resolution 14052021_FIN_FINAL II…Alkuperäinen artikkeli

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 14.5.2021

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 14.5.2021

| Source:

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj

Helsinki, FINLAND

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj Pörssitiedote 14.5.2021
Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 14.5.2021
NASDAQ OMX Helsinki
Päivämäärä 14.5.2021
Pörssikauppa Osto
Osakelaji OVARO
Osakemäärä 1,000 osaketta
Keskihinta/ osake 3.7080 EUR
Kokonaishinta 3,708.00 EUR
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 14.5.2021
tehtyjen kauppojen jälkeen: 426 265 kpl.
Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj:n puolesta
Nordea Bank Oyj
Janne Sarvikivi Sami Huttunen
Lisätietoja:
toimitusjohtaja Marko Huttunen, puh. 050 329 2536
www.ovaro.fi

Attachments


OVARO_14.5_trades

OVARO_14.5_trades…Alkuperäinen artikkeli

Kriisinratkaisuviranomainen on päivittänyt OP Ryhmän omien varojen ja alentamiskelpoisten velkojen vähimmäisvaatimuksen

Kriisinratkaisuviranomainen on päivittänyt OP Ryhmän omien varojen ja alentamiskelpoisten velkojen vähimmäisvaatimuksen

| Source:

OP Yrityspankki Oyj

OP Yrityspankki Oyj

Helsinki, FINLAND

English
Finnish
Swedish

OP Yrityspankki Oyj
OP Osuuskunta
Sisäpiiritieto
14.5.2021 klo 17.30

Kriisinratkaisuviranomainen on päivittänyt OP Ryhmän omien varojen ja alentamiskelpoisten velkojen vähimmäisvaatimuksen

Kriisinratkaisuviranomainen on päivittänyt OP Ryhmän omien varojen ja alentamiskelpoisten velkojen MREL-vaateen (Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities, MREL). Osana MREL-vaadetta kriisinratkaisuviranomainen on asettanut OP Ryhmälle EU:n kriisinratkaisuasetuksen mukaisen uuden subordinaatiovaateen. Subordinaatiovaatimuksen perusteella määräytyy, kuinka suuri osa MREL-vaateesta on täytettävä omilla varoilla tai heikommassa etuoikeusasemassa olevilla veloilla.

Päivitetty MREL-vaade on 25,8 prosenttia kokonaisriskin määrästä ja 10,12 prosenttia vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden määrästä, ja se tulee voimaan välittömästi. MREL-vaadetta täydentävä subordinaatiovaade on vuoden 2022 alusta alkaen 22 prosenttia kokonaisriskin määrästä ja 10,11 prosenttia vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden määrästä. Vuoden 2024 alusta alkaen subordinaatiovaade on 24 prosenttia kokonaisriskin määrästä ja 10,12 prosenttia vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden määrästä.

Maaliskuun 2021 lopussa OP Ryhmän MREL-suhdeluku oli arviolta 38 prosenttia ja subordinaatiovaateen mukainen MREL-suhdeluku huonomman etuoikeuden veloilla arviolta 25 prosenttia.

MREL-vaatimukset määritetään vuosittain yhdenmukaisin periaattein kaikille euroalueen pankeille osana EU-tason kriisinratkaisusääntelyä. OP Ryhmän kriisinratkaisuviranomainen on Brysselissä toimiva EU:n kriisinratkaisuneuvosto (Single Resolution Board, SRB).

Kriisinratkaisuviranomainen piti OP Ryhmän kriisinratkaisustrategian ennallaan. Kriisinratkaisutoimet kohdistettaisiin OP-yhteenliittymään ja resoluutiotilanteessa muodostettavaan uuteen OP Yrityspankkiin.

OP Yrityspankki Oyj
OP Osuuskunta
Tuuli Kousa
Viestintä- ja vastuullisuusjohtaja

Lisätiedot:
OP Ryhmän viestintä, p. 010 252 8719, viestinta@op.fi

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Euronext Dublin (Irish Stock Exchange)
LSE London Stock Exchange
SIX Swiss Exchange
Keskeiset tiedotusvälineet
op.fi

OP Ryhmä on Suomen suurin finanssiryhmä, jolla on kaksi miljoonaa omistaja-asiakasta ja yli 12 000 työntekijää. Tarjoamme kattavan pankki- ja vakuutuspalvelujen kokonaisuuden henkilö- ja yritysasiakkaille. OP Ryhmän muodostavat osuuspankit sekä ryhmän keskusyhteisö OP Osuuskunta tytär- ja lähiyhteisöineen. Perustehtävämme on edistää omistaja-asiakkaidemme ja toimintaympäristömme kestävää taloudellista menestystä, turvallisuutta ja hyvinvointia. www.op.fi

Alkuperäinen artikkeli

Korjaus tiedotteeseen Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukainen ilmoitus: Keskisuomalainen Oyj:n omistus Ilkka-Yhtymä Oyj:ssä

Korjaus tiedotteeseen Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukainen ilmoitus: Keskisuomalainen Oyj:n omistus Ilkka-Yhtymä Oyj:ssä

| Source:

Ilkka-Yhtymä Oyj

Ilkka-Yhtymä Oyj

Seinäjoki, FINLAND

Ilkka-Yhtymä Oyj Pörssitiedote 14.5.2021, klo 17.15
KORJAUS TIEDOTTEESEEN ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9 LUVUN 5 §:N MUKAINEN ILMOITUS: KESKISUOMALAINEN OYJ:N OMISTUS ILKKA-YHTYMÄ OYJ:SSÄ
Ilkka-Yhtymä Oyj:n osakepääoman ja äänimäärän jakautumien on korjattu. Ilkka-Yhtymä Oyj:n osakepääoma koostuu yhteensä 25.450.411 osakkeesta (I-sarjan osakkeita 4.194.154 kpl ja II-sarjan osakkeita 21.256.257 kpl). Osakkeilla on yhteensä 105.139.337 ääntä (yhdellä I-sarjan osakkeella on 20 ääntä ja II-sarjan osakkeella 1 ääni).
Alla on esitetty korjauksen sisältävä alkuperäinen pörssitiedote.
ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9 LUVUN 5 §:N MUKAINEN ILMOITUS: KESKISUOMALAINEN OYJ:N OMISTUS ILKKA-YHTYMÄ OYJ:SSÄ
Ilkka-Yhtymä Oyj on saanut 14.5.2021 AML 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen Keskisuomalainen Oyj:ltä, jonka mukaan yhtiön omistusosuus Ilkka-Yhtymä Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä on saavuttanut 10 prosentin rajan.
Liikkeeseenlaskijan nimi ja y-tunnus: Ilkka-Yhtymä Oyj, 0182140-9
Osakkeenomistajan nimi ja y-tunnus: Keskisuomalainen Oyj, 0174445-8
Ilmoituksen peruste: Osakkeiden ja äänioikeuksien hankinta tai luovutus.
Transaktion päivämäärä ja päivämäärä, jona liputusraja ylitettiin: 14.5.2021
Liputusvelvollisen osuus
Keskisuomalainen Oyj:n osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 11,78 prosenttia osakemäärästä.
Ilkka-Yhtymä Oyj:n osakepääoma koostuu yhteensä 25.450.411 osakkeesta (I-sarjan osakkeita 4.194.154 kpl ja II-sarjan osakkeita 21.256.257 kpl). Osakkeilla on yhteensä 105.139.337 ääntä (yhdellä I-sarjan osakkeella on 20 ääntä ja II-sarjan osakkeella 1 ääni).
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus

Kpl-määrä Osuus
osakepääomasta
Osuus
äänimäärästä
II-sarjan osakkeita 797.500 5,44 % 0.83 %

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

Kpl-määrä Osuus
osakepääomasta
Osuus
äänimäärästä
I-sarjan osakkeita 247.677 0,97 % 4,71 % *)
II-sarjan osakkeita 2.751.494 10,81 % 2,62 %
Yhteensä 2.999.171 11.78 % 7,33 % **)

*) Yhtiön I-sarjan osakkeita koskee yhtiöjärjestyksen suostumuslauseke.
**) Keskisuomalainen Oyj:n osuus äänimäärästä yhteensä ennen 14.5.2021 hankittujen I-sarjan osakkeiden mahdollista rekisteröintiä osakasluetteloon on 3,46 %.
ILKKA-YHTYMÄ OYJ
Olli Pirhonen
toimitusjohtaja
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Olli Pirhonen, Ilkka-Yhtymä Oyj
puh. 040 766 5418
JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ilkka-yhtyma.fi
Ilkka-Yhtymä lyhyesti
Informaatio yhdistää Ilkka-Yhtymän asiakkaita, lukijoita ja liiketoimintoja. Media- ja markkinointipalvelujen liiketoiminta-alueella konserniyhtiöistä toimivat I-Mediat Oy sekä sen tytäryhtiöt Myynninmaailma Oy, Digimoguli Oy ja somessa.com Oy Ab. Sanomalehti Ilkka-Pohjalaisen lisäksi I-Mediat Oy julkaisee kahta kaupunkilehteä ja viittä paikallislehteä. Konsernin painopalveluyhtiö I-print Oy:n liiketoiminta koostuu sanomalehti- ja arkkipainamisesta sekä erikoispainon palveluista. Liana Technologies Oy tytäryhtiöineen tuottaa markkinoinnin ja viestinnän teknologiapalveluita. Konsernin palveluista vastaa noin 450 median, markkinoinnin ja teknologian osaajaa.

Alkuperäinen artikkeli

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukainen ilmoitus: Keskisuomalainen Oyj:n omistus Ilkka-Yhtymä Oyj:ssä

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukainen ilmoitus: Keskisuomalainen Oyj:n omistus Ilkka-Yhtymä Oyj:ssä

| Source:

Ilkka-Yhtymä Oyj

Ilkka-Yhtymä Oyj

Seinäjoki, FINLAND

Ilkka-Yhtymä Oyj Pörssitiedote 14.5.2021, klo 16.30
ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9 LUVUN 5 §:N MUKAINEN ILMOITUS: KESKISUOMALAINEN OYJ:N OMISTUS ILKKA-YHTYMÄ OYJ:SSÄ
Ilkka-Yhtymä Oyj on saanut 14.5.2021 AML 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen Keskisuomalainen Oyj:ltä, jonka mukaan yhtiön omistusosuus Ilkka-Yhtymä Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä on saavuttanut 10 prosentin rajan.
Liikkeeseenlaskijan nimi ja y-tunnus: Ilkka-Yhtymä Oyj, 0182140-9
Osakkeenomistajan nimi ja y-tunnus: Keskisuomalainen Oyj, 0174445-8
Ilmoituksen peruste: Osakkeiden ja äänioikeuksien hankinta tai luovutus.
Transaktion päivämäärä ja päivämäärä, jona liputusraja ylitettiin: 14.5.2021
Liputusvelvollisen osuus
Keskisuomalainen Oyj:n osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 11,78 prosenttia osakemäärästä.
Ilkka-Yhtymä Oyj:n osakepääoma koostuu yhteensä 25.665.208 osakkeesta (I-sarjan osakkeita 4.304.061 kpl ja II-sarjan osakkeita 21.361.147 kpl). Osakkeilla on yhteensä 107.442.367 ääntä (yhdellä I-sarjan osakkeella on 20 ääntä ja II-sarjan osakkeella 1 ääni).
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus

Kpl-määrä Osuus
osakepääomasta
Osuus
äänimäärästä
II-sarjan osakkeita 797.500 5,44 % 0.83 %

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

Kpl-määrä Osuus
osakepääomasta
Osuus
äänimäärästä
I-sarjan osakkeita 247.677 0,97 % 4,71 % *)
II-sarjan osakkeita 2.751.494 10,81 % 2,62 %
Yhteensä 2.999.171 11.78 % 7,33 % **)

*) Yhtiön I-sarjan osakkeita koskee yhtiöjärjestyksen suostumuslauseke.
**) Keskisuomalainen Oyj:n osuus äänimäärästä yhteensä ennen 14.5.2021 hankittujen I-sarjan osakkeiden mahdollista rekisteröintiä osakasluetteloon on 3,46 %.
ILKKA-YHTYMÄ OYJ
Olli Pirhonen
toimitusjohtaja
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Olli Pirhonen, Ilkka-Yhtymä Oyj
puh. 040 766 5418
JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ilkka-yhtyma.fi
Ilkka-Yhtymä lyhyesti
Informaatio yhdistää Ilkka-Yhtymän asiakkaita, lukijoita ja liiketoimintoja. Media- ja markkinointipalvelujen liiketoiminta-alueella konserniyhtiöistä toimivat I-Mediat Oy sekä sen tytäryhtiöt Myynninmaailma Oy, Digimoguli Oy ja somessa.com Oy Ab. Sanomalehti Ilkka-Pohjalaisen lisäksi I-Mediat Oy julkaisee kahta kaupunkilehteä ja viittä paikallislehteä. Konsernin painopalveluyhtiö I-print Oy:n liiketoiminta koostuu sanomalehti- ja arkkipainamisesta sekä erikoispainon palveluista. Liana Technologies Oy tytäryhtiöineen tuottaa markkinoinnin ja viestinnän teknologiapalveluita. Konsernin palveluista vastaa noin 450 median, markkinoinnin ja teknologian osaajaa.

Alkuperäinen artikkeli

UPM myy Shottonin paperitehtaan Eren Paper Ltd:lle

UPM myy Shottonin paperitehtaan Eren Paper Ltd:lle

| Source:

UPM-Kymmene Oyj

UPM-Kymmene Oyj

Helsinki, FINLAND

English
Finnish

(UPM, Helsinki, 14.5.2021 klo 15.30 EEST) – UPM on allekirjoittanut sopimuksen Pohjois-Walesissa sijaitsevan UPM Shottonin sanomalehtipaperitehtaan ja kaikkien tehtaaseen liittyvien omistusten myynnistä Eren Paper Ltd:lle. Eren Paperin emoyhtiö Modern Karton Sanayi Ve Ticaret A.Ş. on turkkilaisen teollisuuskonserni Eren Holdingin (”Eren”) kartonki- ja aaltopahviyhtiö. Kauppa on tarkoitus saattaa loppuun kolmannen vuosineljänneksen loppupuolella.

Eren aikoo integroida Shottonin tehtaan nykyisiin liiketoimintayksiköihinsä ja tehdä lisäinvestointeja tehdasalueelle. Kaikki 191 UPM Shottonin työntekijää siirtyvät uudelle työnantajalle vanhoina työntekijöinä.

Sanomalehtipaperituotannon on tarkoitus päättyä syyskuun 2021 loppuun mennessä, ja lokakuun alussa tehdas siirtyy Erenin hallintaan. Ostaja tiedottaa konversiosuunnitelmasta tarkemmin, mutta jo nyt on päätetty, että tehdasalueella uusiutuvaa energiaa tuottava voimalaitos sekä kierrätyspaperin ja -kartongin keräys- ja lajittelukeskus jatkavat toimintaansa normaalisti muutostöiden ajan, koska niillä on merkittävä asema alueen teollisessa infrastruktuurissa.

”Olemme erittäin tyytyväisiä sopimukseen, joka varmistaa Shottonin työntekijöiden tulevaisuuden pitkällä aikavälillä sekä tehtaan infrastruktuurin jatkokäytön. Kauppa auttaa UPM:ää järkeistämään sanomalehtipaperikapasiteettiaan ja hyödyntämään muiden tehtaiden arvon täysimääräisesti. Myynti tukee Erenin liiketoiminnan laajentumista Iso-Britannian markkinoille”, sanoo Winfried Schaur, UPM Communication Papers -liiketoiminta-alueen johtaja.

“Neuvottelut Erenin kanssa ovat olleet avoimet ja reilut, ja olemme sopineet tekevämme läheistä yhteistyötä tulevina kuukausina, jotta siirtymävaihe on sujuva niin sisäisille kuin ulkoisillekin sidosryhmille.”

UPM palvelee Iso-Britannian sanomalehtipaperiasiakkaita Shottonin myynnin jälkeenkin ja jatkaa myös kierrätyspaperin hankintaa maassa. UPM ja Eren tekevät läheistä yhteistyötä siirtymäaikana toimintojen jatkuvuuden varmistamiseksi.

Kaupan toteuduttua UPM:n vuotuinen sanomalehtipaperikapasiteetti vähenee 250 000 tonnilla ja vuotuiset kiinteät kustannukset 30 miljoonalla eurolla. Shottonin myynnistä syntyvien säästöjen lisäksi UPM on aiemmin ilmoittanut 130 miljoonan euron säästöistä kiinteissä kustannuksissa viime vuoden jälkipuoliskolla ja kuluvan vuoden alussa tehtyjen toimenpiteiden seurauksena.

Lisätietoja antavat:
UPM Communication Papers, Sidosryhmäsuhteet, puh. +49 821 3109 225, paperinfo@upm.com

UPM, Mediasuhteet
ma-pe klo 9-16
puh. 040 588 3284
media@upm.com

UPM Communication Papers
UPM Communication Papers on maailman johtava graafisten papereiden valmistaja, jolla on laaja tuotevalikoima papereita mainontaan ja julkaisuun sekä koti- ja toimistokäyttöön. UPM:n erinomaisesti toimivat paperit ja palvelukokonaisuudet tuottavat lisäarvoa asiakkaiden liiketoiminnalle, täyttäen samalla vaativat sosiaalisen ja ympäristövastuun kriteerit. UPM Communication Papers:​in pääkonttori on Saksassa, ja liiketoiminta-alue työllistää noin 7 000 henkilöä. Lue lisää: www.upmpaper.com

Seuraa UPM Communication Papers: LinkedIn

UPM
Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuille kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Alamme johtavana toimijana ja vastuullisuuden edelläkävijänä olemme allekirjoittaneet YK:n 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Ilmastonmuutosta hillitsevät tavoitteemme ja toimenpiteemme perustuvat tieteelliseen tutkimukseen. Yhtiössämme työskentelee noin 18 000 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 8,6 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. UPM Biofore – Beyond fossils. www.upm.fi

Seuraa UPM:ää Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | #UPM #biofore #beyondfossils

Tags

Shotton

upm

UPM ShottonAlkuperäinen artikkeli

Teleste Oyj – Johdon liiketoimet – Tianta Oy

Teleste Oyj – Johdon liiketoimet – Tianta Oy

| Source:

Teleste Oyj

Teleste Oyj

Littoinen, FINLAND

English
Finnish

TELESTE OYJ JOHDON LIIKETOIMET 14.5.2021 KLO 15:00

Teleste Oyj – Johdon liiketoimet

____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Tianta Oy

Asema: Lähipiiriin kuuluva henkilö

(X) Oikeushenkilö

(1):Liikkeeseenlaskijassa johtotehtävissä toimiva henkilö

Nimi: Korpimies, Vesa

Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen

Liikkeeseenlaskija: Teleste Oyj

LEI: 743700CJRQRU0007GN59

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 743700CJRQRU0007GN59_20210514115036_3

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2021-05-12

Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI0009007728

Liiketoimen luonne: HANKINTA

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 894 Yksikköhinta: 6,14 EUR

(2): Volyymi: 814 Yksikköhinta: 6,12 EUR

(3): Volyymi: 611 Yksikköhinta: 6,15 EUR

(4): Volyymi: 20 Yksikköhinta: 6,15 EUR

(5): Volyymi: 18 Yksikköhinta: 6,12 EUR

(6): Volyymi: 158 Yksikköhinta: 6,12 EUR

(7): Volyymi: 1 582 Yksikköhinta: 6,12 EUR

(8): Volyymi: 65 Yksikköhinta: 6,13 EUR

(9): Volyymi: 62 Yksikköhinta: 6,14 EUR

(10): Volyymi: 738 Yksikköhinta: 6,14 EUR

(11): Volyymi: 553 Yksikköhinta: 6,14 EUR

(12): Volyymi: 94 Yksikköhinta: 6,13 EUR

(13): Volyymi: 100 Yksikköhinta: 6,13 EUR

(14): Volyymi: 5 Yksikköhinta: 6,13 EUR

(15): Volyymi: 100 Yksikköhinta: 6,13 EUR

(16): Volyymi: 200 Yksikköhinta: 6,12 EUR

(17): Volyymi: 111 Yksikköhinta: 6,12 EUR

(18): Volyymi: 150 Yksikköhinta: 6,12 EUR

(19): Volyymi: 75 Yksikköhinta: 6,1 EUR

(20): Volyymi: 675 Yksikköhinta: 6,1 EUR

(21): Volyymi: 61 Yksikköhinta: 6,1 EUR

(22): Volyymi: 543 Yksikköhinta: 6,1 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot

(22): Volyymi: 7 629 Keskihinta: 6,1253 EUR

TELESTE OYJ

Jakelu:

Nasdaq Helsinki

www.teleste.com

Alkuperäinen artikkeli

Sampo Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälässä tarkoitettu ilmoitus (BlackRock, Inc.)

Sampo Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälässä tarkoitettu ilmoitus (BlackRock, Inc.)

| Source:

Sampo Oyj

Sampo Oyj

Helsinki, FINLAND

English
Finnish

SAMPO OYJ PÖRSSITIEDOTE 14.5.2021 klo 9.15

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälässä tarkoitettu ilmoitus (BlackRock, Inc.)

Sampo Oyj (y-tunnus 0142213-3) on saanut Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan BlackRock, Inc.:n (USA veronro 32-0174421) ja sen rahastojen suoraan, välillisesti tai rahoitusvälineiden kautta omistamien Sammon A-osakkeisiin (ISIN: FI009003305) liittyvien äänioikeuksien yhteenlaskettu osuus on 12.5.2021 noussut yli viiden (5) prosentin Sampo Oyj:n kaikkiin osakkeisiin liittyvistä äänioikeuksista.

Lisäksi ilmoitusvelvollisuus täyttyi BlackRock, Inc:n ja sen rahastojen suoraan tai välillisesti omistamien Sammon A-osakkeiden ja äänioikeuksien noustua yli viiteen (5) prosenttiin kaikista Sampo Oyj:n osakkeista ja äänioikeuksista.

Sampo Oyj:n osakepääoma koostuu yhteensä 555 351 850 osakkeesta, joista A-sarjan osakkeita on 554 151 850 ja B-sarjan osakkeita 1 200 000 kappaletta. Kukin A-sarjan osake tuottaa yhden (1) äänen ja B-sarjan osake viisi (5) ääntä, joten Sammon kaikkien osakkeiden tuottama äänimäärä on yhteensä 560 151 850 ääntä.

BlackRock, Inc:n ja sen rahastojen osuus ilmoituksen mukaan:

% osakkeista ja äänistä (A:n yhteismäärä) % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (B:n yhteismäärä) Yhteenlaskettu
%-osuus (A+B)
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 5,12 % osakkeista
5,08 % äänistä
0,05 % osakkeista
0,05 % äänistä
5,17 % osakkeista
5,12 % äänistä
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu) 4,99 % osakkeista
alle 5 % äänistä
0,05 % osakkeista
alle 5 % äänistä
5,04 % osakkeista
alle 5 % äänistä

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet:

Osakesarja/ osakelaji
ISIN-koodi
Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
FI0009003305 28 429 342 osaketta
28 429 342 ääntä
5,12 % osakkeista
5,08 % äänistä
A YHTEENSÄ 28 429 342 osaketta
28 429 342 ääntä
5,12 % osakkeista
5,08 % äänistä

B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet:

Rahoitusvälineen luonne Eräpäivä Toteutusaika Toimitustapa (osakeomistus / nettoarvon tilitys) Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
American Depository Receipt (US79588J1025) Osakeomistus 273 889 osaketta
273 889 ääntä
0,05 % osakkeista
0,05 % äänistä
CFD Nettoarvon tilitys 953 osaketta
953 ääntä
0,00 % osakkeista
0,00 % äänistä
B YHTEENSÄ 274 842 osaketta
274 842 ääntä
0,05 % osakkeista
0,05 % äänistä

SAMPO OYJ

Maria Silander
viestintäpäällikkö, mediayhteydet
puh. 010 516 0031

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Lontoon pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
Finanssivalvonta
www.sampo.com

Alkuperäinen artikkeli

Martela Oyj palkitsemisraportti 2020

Martela Oyj palkitsemisraportti 2020

| Source:

Martela Oyj

Martela Oyj

Helsinki, FINLAND

English
Finnish

Martela Oyj:n julkistanut yhtiökokouksessa 18.3.2021 esitetyn uuden hallinnointikoodin mukaisen palkitsemisraportin verkkosivuillaan osoitteessa www.martela.com.

Palkitsemisraportti on saatavilla pdf tiedostona myös tämän tiedotteen liitteenä.

Helsinki 14.5.2021

Kalle Lehtonen
Talousjohtaja

Jakelu
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

www.martela.fi

Missiomme ”better working” ja visiomme ”people centric workplaces” määrittelevät strategisen suuntamme. Martela toimittaa käyttäjälähtöisiä työympäristöjä, joissa käyttäjät ja heidän hyvinvointi ovat keskiössä. Keskitymme Pohjoismaihin, sillä yhteisen avoimen työkulttuuritaustamme ja tarpeidemme myötä Pohjoismaat ovat hybridien työympäristöjen edelläkävijöitä.

Liite

Attachments


Martelan palkitsemisraportti 2020

Martelan palkitsemisraportti 2020…Alkuperäinen artikkeli

Sampo Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälässä tarkoitettu ilmoitus (BlackRock, Inc.)

Sampo Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälässä tarkoitettu ilmoitus (BlackRock, Inc.)

| Source:

Sampo Oyj

Sampo Oyj

Helsinki, FINLAND

English
Finnish

SAMPO OYJ PÖRSSITIEDOTE 14.5.2021 klo 8.30

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälässä tarkoitettu ilmoitus (BlackRock, Inc.)

Sampo Oyj (y-tunnus 0142213-3) on saanut Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan BlackRock, Inc.:n (USA veronro 32-0174421) ja sen rahastojen suoraan, välillisesti tai rahoitusvälineiden kautta omistamien Sammon A-osakkeiden (ISIN: FI009003305) yhteenlaskettu osuus on 11.5.2021 noussut yli viiden (5) prosentin Sampo Oyj:n kaikista osakkeista.

Sampo Oyj:n osakepääoma koostuu yhteensä 555 351 850 osakkeesta, joista A-sarjan osakkeita on 554 151 850 ja B-sarjan osakkeita 1 200 000 kappaletta. Kukin A-sarjan osake tuottaa yhden (1) äänen ja B-sarjan osake viisi (5) ääntä, joten Sammon kaikkien osakkeiden tuottama äänimäärä on yhteensä 560 151 850 ääntä.

BlackRock, Inc:n ja sen rahastojen osuus ilmoituksen mukaan:

% osakkeista ja äänistä (A:n yhteismäärä) % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (B:n yhteismäärä) Yhteenlaskettu
%-osuus (A+B)
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 4,99 % osakkeista
alle 5 % äänistä
0,05 % osakkeista
alle 5 % äänistä
5,04 % osakkeista
alle 5 % äänistä
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu) alle 5 % osakkeista
alle 5 % äänistä
alle 5 % osakkeista
alle 5 % äänistä
alle 5 % osakkeista
alle 5 % äänistä

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet:

Osakesarja/ osakelaji
ISIN-koodi
Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
FI0009003305 27 724 260 osaketta
alle 5 % äänistä
4,99 % osakkeista
alle 5 % äänistä
A YHTEENSÄ 27 724 260 osaketta
alle 5 % äänistä
4,99 % osakkeista
alle 5 % äänistä

B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet:

Rahoitusvälineen luonne Eräpäivä Toteutusaika Toimitustapa (osakeomistus / nettoarvon tilitys) Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
American Depository Receipt (US79588J1025) Osakeomistus 274 318 osaketta
alle 5 % äänistä
0,05 % osakkeista
alle 5 % äänistä
CFD Nettoarvon tilitys 953 osaketta
alle 5 % äänistä
0,00 % osakkeista
alle 5 % äänistä
B YHTEENSÄ 275 271 osaketta
alle 5 % äänistä
0,05 % osakkeista
alle 5 % äänistä

SAMPO OYJ

Maria Silander
viestintäpäällikkö, mediayhteydet
puh. 010 516 0031

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Lontoon pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
Finanssivalvonta
www.sampo.com

Alkuperäinen artikkeli

etoro

Osta osakkeita ja kryptovaluuttoja eTorossa!

Vastuuvapaus: Sijoittaessa voit menettää rahaa. Tee sijoituspäätökset omalla vastuulla.