Etusivu » Pörssitiedotteet

Ohjeita Eezy Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 21.4.2020 liittyen

EEZY OYJ — YHTIÖTIEDOTE — 7.4.2020 KLO 12.30

Ohjeita Eezy Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 21.4.2020 liittyen

Eezy Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään 21.4.2020 kello 10.00 Kämp Symposion -kokoustilassa osoitteessa Kluuvikatu 2, Helsinki. Kokous pidetään suomeksi.

Koronavirustilanteen (COVID-19) vuoksi Eezy Oyj pyrkii järjestämään yhtiökokouksen mahdollisimman lyhyenä ja osallistujamäärältään rajoitettuna tartuntariskin pienentämiseksi. Yhtiö ei esimerkiksi järjestä kokouksen yhteyteen tarjoiluja, minkä lisäksi yhtiön hallituksen jäsenten ja yhtiön muun johdon osallistuminen yhtiökokoukseen minimoidaan.

Koronavirustilanteen vuoksi yhtiö pyytää kaikkia osakkeenomistajiaan harkitsemaan vakavasti osallistumistaan yhtiökokoukseen henkilökohtaisesti. Henkilökohtaisen osallistumisen sijasta osakkeenomistaja voi halutessaan käyttää oikeuksiaan yhtiökokouksessa asiamiehen välityksellä. Asiamiehen käyttämisestä annettiin ohjeita yhtiökokouskutsussa.

Yhtiö pyytää lisäksi, että osakkeenomistajat ilmoittautuisivat yhtiökokoukseen vain, mikäli tosiasiassa aikovat osallistua kokoukseen joko henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä.

Kokouksen seuraaminen verkkolähetyksenä

Yhtiön osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 7.4.2020 merkityt osakkeenomistajat voivat seurata yhtiökokousta verkossa reaaliaikaisesti. Osakkeenomistajat voivat rekisteröityä seuraamaan verkkolähetetystä osoitteessa:
https://ir.innovatics.fi/ir/fi/eezy/Agm/Registration/2020_1/Accept

Verkkolähetyksen seuraaminen ei edellytä virallista ilmoittautumista yhtiökokoukseen, joten osakkeenomistaja voi rekisteröityä seuraamaan verkkolähetystä ilman ilmoittautumista yhtiökokoukseen.

Verkkolähetykseen rekisteröityminen on avoinna 16.4.2020 klo 10 saakka. Suosittelemme rekisteröitymistä hyvissä ajoin etukäteen. Rekisteröitymien edellyttää pankkitunnuksia tai mobiilivarmennetta.

Osakkeenomistajia pyydetään huomioimaan, että kokouksen seuraaminen videoyhteydellä ei tarkoita virallista osallistumista yhtiökokoukseen, eikä mahdollista osakkeenomistajan puhe- ja äänioikeuden käyttämistä yhtiökokouksessa. Voidakseen käyttää puhe- ja äänioikeuttaan osakkeenomistajien, jotka eivät osallistu yhtiökokoukseen henkilökohtaisesti, tulee valtuuttaa kokoukseen asiamies.

Eezy Oyj seuraa aktiivisesti koronavirustilanteen etenemistä. Mahdollisista muista tilanteen aiheuttamista muutoksista kokousjärjestelyihin ilmoitetaan yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://eezy.fi/yhtiokokous-2020/

Lisätietoja:

Hannu Nyman
talousjohtaja
hannu.nyman@eezy.fi
puh. +358 (0)50 306 9913

Hyväksytty neuvonantaja:
Danske Bank A/S, Suomen sivuliike, puh. +358 (0)10 546 7934

Digitalist Group siirtää Q1/2020 Johdon osavuotisen selvityksen julkistamispäivää

Digitalist Group Oyj Pörssitiedote 7.4.2020 klo 09:15

Digitalist Group Oyj (”Yhtiö”) on päättänyt siirtää tilikauden 2020 ensimmäisen vuosineljänneksen (Q1) Johdon osavuotisen selvityksen julkistamispäivää. Yhtiön Q1/2020 Johdon osavuotinen selvitys oli tarkoitus julkistaa 24.4.2020. Uusi julkistamispäivä on 29.5.2020.

DIGITALIST GROUP OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Digitalist Group Oyj

Toimitusjohtaja Petteri Poutiainen, CEO,

puh. +358 40 865 4252, petteri.poutiainen@digitalistgroup.com

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

Home

Liite

Digitalist Group Plc_New disclosure day Q1_stockrelease_FI_202000407

Silmäaseman tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus sekä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2019 on julkaistu

Silmäaseman tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus sekä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2019 on julkaistu

Silmäasema Oyj
Pörssitiedote – Tilinpäätös ja toimintakertomus
7.4.2020 klo 9.00

Silmäaseman tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus vuodelta 2019 on julkaistu. Julkaisu on tämän tiedotteen liitteenä sekä saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://company.silmaasema.fi/fi/raportit-ja-esitykset.

Silmäaseman selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, sisältäen palkka- ja palkkioselvityksen, vuodelta 2019 on julkaistu. Se on saatavilla tämän tiedotteen liitteenä sekä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://company.silmaasema.fi/fi/hallinto-ja-johtaminen.

SILMÄASEMA OYJ

Lisätietoja antaa
Viestintä- ja sijoittajasuhdepäällikkö Niina Streng p. 050 322 5195

Silmäasema on kotimainen yritys, joka tarjoaa maanlaajuisesti kaikki näkemisen ja silmäterveyden tuotteet ja palvelut. Silmäasema on Suomen suurin yksityinen silmäleikkauksia tarjoava silmäsairaalaketju sekä toiseksi suurin optikkoketju. Silmäasema-ketjulla on lähes 150 myymälää ja 13 silmäsairaalaa Suomessa sekä kahdeksan myymälää Virossa. Silmäasema-ketjun palveluksessa työskentelee noin tuhat näkemisen ja silmäterveyden ammattilaista. Silmäasema-konsernin liikevaihto vuonna 2019 oli 131,1 miljoonaa euroa ja oikaistu käyttökate 21,5 miljoonaa euroa.

Liitteet

Tilinpäätös 2019Silmäasema Oyj – Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2019

Finanssivalvonta poisti Kuntarahoitukselle asetetun järjestelmäriskipuskurin, ei muutoksia muihin pääomavaatimuksiin

Kuntarahoitus Oyj
Pörssitiedote
7.4.2020 klo 9.00

Finanssivalvonta poisti Kuntarahoitukselle asetetun järjestelmäriskipuskurin, ei muutoksia muihin pääomavaatimuksiin

Finanssivalvonta on 6.4.2020 tekemällään päätöksellä poistanut Kuntarahoitusta koskevan lisäpääomavaatimuksen (järjestelmäriskipuskuri). Ydinpääomalla (CET1) katettava järjestelmäriskipuskurivaatimus oli aiemmin 1,5 %. Finanssivalvonta ei muuttanut muita Kuntarahoitusta koskevia pääomavaatimuksia. Muutos alentaa Kuntarahoituksen pääomavaatimusta 1,0 prosenttiyksiköllä, koska järjestelmäriskipuskuri ja Kuntarahoitukselle asetettu 0,5 prosenttiyksikön O-SII-lisäpääomavaatimus ovat päällekkäisiä pääomavaatimuksia. Muutoksen jälkeen Kuntarahoituksen vähimmäispääomavaade valvojan asettama pilari 2 -vaade mukaan lukien on CET1-vakavaraisuudelle 10,5 % ja kokonaisvakavaraisuudelle 14,0 %.

Kuntarahoitus pitää yleisesti hyvänä, että valvontaviranomaiset reagoivat koronapandemian aiheuttamaan tilanteeseen joustamalla pääomavaatimusten osalta. Vuoden 2019 lopussa Kuntarahoituksen CET1-vakavaraisuus oli 83,1 % ja kokonaisvakavaraisuus 107,9 %. Yhtiö on täyttänyt selvästi myös aiemmat lisäpääomavaatimukset. Yhtiö on varautunut pääoman- ja likviditeetinhallinnassaan äkillisiin taloudellisiin ja yhteiskunnallisiin sokkeihin ja pystyy siksi myös nykyisessä tilanteessa vastaamaan asiakkaidensa rahoitustarpeisiin.

Finanssivalvonnan päätös tulee voimaan välittömästi. Samanaikaisesti Finanssivalvonta on päivittänyt kaikkia Suomen suurimpia luottolaitoksia koskevat pääomavaatimukset. Näiden päivitysten tavoitteena on yleisesti lieventää koronaviruspandemian kielteisiä vaikutuksia finanssimarkkinoiden vakauteen sekä luottolaitosten kykyyn rahoittaa taloutta.

KUNTARAHOITUS OYJ

Lisätietoja:

Harri Luhtala
johtaja, talous
puh. 050 592 9454

Kuntarahoitus Oyj on Suomen suurimpia luottolaitoksia: yhtiön tase on noin 39 miljardia euroa. Kuntarahoituksen omistavat kunnat, Keva ja Suomen valtio.

Kuntarahoituksen tehtävänä on rakentaa vastuullisesti parempaa tulevaisuutta yhdessä asiakkaiden kanssa. Yhtiön asiakkaita ovat Suomen kunnat, kuntayhtymät, niiden määräysvallassa olevat yhteisöt sekä yleishyödylliset asuntoyhteisöt. Asiakkaamme rahoittavat Kuntarahoituksen tarjoamilla rahoitusratkaisuilla ympäristön kannalta kestäviä ja yhteiskunnallisesti vastuullisia kohteita, kuten julkisen liikenteen hankkeita, kestävää rakentamista, sairaaloita ja terveyskeskuksia, päiväkoteja ja kouluja sekä erityisryhmien asumista

Kuntarahoituksen asiakaskunta on kotimaista, mutta toimintaympäristö on globaali. Yhtiö on aktiivisin suomalainen joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskija kansainvälisillä pääomamarkkinoilla ja ensimmäinen suomalainen vihreiden joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskija. Kuntarahoituksen varainhankinnalla on Kuntien takauskeskuksen takaus.

Kuntarahoitus-konserniin kuuluu myös tytäryhtiö Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy.

Lue lisää: www.kuntarahoitus.fi

Digitalist Group –konsernin koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet

Digitalist Group Oyj Sisäpiiritieto 7.4.2020 klo 09:00

Digitalist Group Oyj (”Digitalist Group” tai ”Yhtiö”) koko konsernin henkilökuntaa koskevat yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet. Yhteistoimintaneuvotteluiden käynnistämisestä tiedotettiin 17.3.2020.

Yhteistoimintaneuvotteluiden lopputuloksena Digitalist Groupin henkilöstö lomautetaan Suomessa enintään 90 päivän ajaksi. Lomautukset toteutetaan porrastetusti osa- ja/tai kokoaikaisesti siten, että asiakasprojektien toimitukset varmistetaan. Lisäksi enintään 9 työntekijää irtisanotaan Suomessa ja arviolta enintään yhteensä 22 työntekijää Yhtiön ulkomaisissa tytäryhtiöissä. Digitalist Group on myös päättänyt sulkea Yhtiön Yhdysvalloissa olevan toimipisteen.

Yhtiö arvioi saavansa uudelleenjärjestelyiden ja organisaatiota koskevien tehostamistoimenpitei-den kautta arviolta 2,3 miljoonan euron säästöt vuositasolla.

DIGITALIST GROUP OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Digitalist Group Oyj

Toimitusjohtaja Petteri Poutiainen, CEO,

puh. +358 40 865 4252, petteri.poutiainen@digitalistgroup.com

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

Home

Liite

Digitalist Group Plc_Co-operation negotiations_stockrelease_FI_202000407

79 971 kpl Orion Oyj:n A-osaketta muunnettu B-osakkeiksi

ORION OYJ PÖRSSITIEDOTE 7.4.2020 KLO 8.45

79 971 kpl Orion Oyj:n A-osaketta muunnettu B-osakkeiksi

Orion Oyj:n yhtiöjärjestyksen 3 §:n nojalla on muunnettu 79 971 A-osaketta 79 971 B-osakkeeksi. Muuntaminen on merkitty kaupparekisteriin 7.4.2020.

Orion Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä on 141 257 828 kpl. Muuntamisen jälkeen A-osakkeita on 36 027 269 kpl ja B-osakkeita 105 230 559 kpl. Yhtiön osakkeiden tuottama äänimäärä muunnon jälkeen on yhteensä 825 775 939.

Orion Oyj

Jari Karlson
Talousjohtaja
Olli Huotari
Johtaja, Esikuntatoiminnot

Yhteyshenkilö:
Tuukka Hirvonen, Orionin sijoittajasuhteet, p. 010 426 2721

Julkaisija:
Orion Oyj
Viestintä
Orionintie 1A, 02200 Espoo
www.orion.fi

Orion on suomalainen lääkeyhtiö – hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä sekä lääkkeiden vaikuttavia aineita. Yhtiö panostaa jatkuvasti uusien lääkkeiden sekä hoitotapojen tutkimiseen ja kehittämiseen. Orionin lääketutkimuksen ydinterapia-alueita ovat keskushermostosairaudet, syöpäsairaudet, suomalaisen tautiperimän harvinaissairaudet sekä hengityselinsairaudet, joiden hoitoon Orion kehittää inhaloitavia Easyhaler®-keuhkolääkkeitä. Orionin liikevaihto vuonna 2019 oli 1 051 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllisti vuoden lopussa noin 3 300 henkilöä. Orionin A- ja B- osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.

Rovio Entertainment Oyj: Omien osakkeiden hankinta 06.04.2020

Rovio Entertainment Oyj PÖRSSITIEDOTE 06.04.2020 klo 18.45
Rovio Entertainment Oyj – Omien osakkeiden hankinta 06.04.2020
Rovio Entertainment Oyj
Helsingin Pörssi
Päivämäärä6.4.2020
PörssikauppaOsto
OsakelajiROVIO
Määrä20686
Keskihinta4,302898
Kokonaiskustannus89009,76
Yhtiön hallussa on 06.04.2020 tehtyjen kauppojen jälkeen 4 443 526 osaketta
Rovio Entertainment Oyj:n puolesta
OP Yrityspankki Oyj
Marko Niemi
Ville Orava

Lisätietoja:
Rene Lindell, talousjohtaja
+358 207 888 300 (vaihde)
RovioIR@rovio.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oyj
Keskeiset tiedotusvälineet
www.rovio.com

Rovio lyhyesti:
Rovio Entertainment Oyj on maailmanlaajuinen, peleihin keskittyvä viihdeyhtiö, joka luo, kehittää ja julkaisee mobiilipelejä, joita on jo tähän mennessä ladattu 4,5 miljardia kertaa. Rovio tunnetaan parhaiten Angry Birds -brändistään, joka sai alkunsa mobiilipelistä vuonna 2009 ja on sittemmin lisensointinsa kautta laajentunut peleistä erilaisiin viihde- ja kuluttajatuotekategorioihin. Tänään Rovio tarjoaa useita mobiilipelejä, animaatioita ja on tuottanut Angry Birds -elokuvan, joka oli ensi-iltaviikonloppunaan lipputulojen kärjessä 50 maassa, ja jonka jatko-osan, Angry Birds -elokuva 2 julkaistiin elokuussa 2019. Rovion pääkonttori on Espoossa ja yhtiö on listattu NASDAQ Helsingin päälistalla tunnuksella ROVIO. (www.rovio.com)

Liite

Rovio trades 06042020

SCANFIL OYJ: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 6.4.2020

logo.jpg

SCANFIL OYJPÖRSSI-ILMOITUS6.4.2020
SCANFIL OYJ: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 6.4.2020
Helsingin Pörssi
Päivämäärä6.4.2020
PörssikauppaOsto
OsakelajiSCANFL
Osakemäärä13,150osaketta
Keskihinta/ osake4.4315EUR
Kokonaishinta58,274.23EUR
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 6.4.2020
tehtyjen kauppojen jälkeen: 408 356 kpl.
Scanfil Oyj:n puolesta
Nordea Pankki Oyj
Janne SarvikiviSami Huttunen
Lisätietoja:
Petteri Jokitalo, CEO
puh. +358 8 4882 111
www.scanfil.com

Liite

SCANFIL_6.4_trades

Investors House Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 6.4.2020

Investors House OyjPörssitiedote4/6/2020
Investors House Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 6.4.2020
NASDAQ OMX Helsinki
Päivämäärä4/6/20
PörssikauppaOsto
OsakelajiINVEST
Osakemäärä940osaketta
Keskihinta/ osake4.9000EUR
Kokonaishinta4,606.00EUR
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 6.4.2020
tehtyjen kauppojen jälkeen: 194 055 kpl.
Investors House Oyj:n puolesta
Nordea Bank Oyj
Janne SarvikiviIlari Isomäki
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Petri Roininen, puh 040 761 96 69
www.investorshouse.fi

Liite

INVEST_6.4_trades

F-Secure Oyj – Omien osakkeiden luovutus osakesäästöohjelmaan perustuen

F-Secure Oyj, Pörssitiedote, 6.4.2020 klo 18:00

F-Secure Oyj – Omien osakkeiden luovutus osakesäästöohjelmaan perustuen

F-Secure Oyj on luovuttanut 6.4.2020 yhteensä 93 029 yhtiön hallussa ollutta omaa osaketta vastikkeetta F-Securen työntekijöille, jotka osallistuivat henkilöstölle suunnattuun osakesäästöohjelmaan.

Osakkeiden siirron jälkeen F-Secure Oyj:llä on hallussaan 677 866 kappaletta yhtiön omia osakkeita.

F-Secure tiedotti 15.12.2017 perustaneensa osakesäästöohjelman kaikille F-Securen työntekijöille. F-Secure lupasi antaa yhden palkkio-osakkeen (bruttona) kutakin kahta säästöohjelman kautta ostettua osaketta kohti noin kahden vuoden pituisen rajoitusjakson päätyttyä, edellyttäen, että osallistuja edelleen omistaa ostamansa osakkeet ja on työsuhteessa F-Secureen, kun palkkio-osakkeet luovutetaan.

Lisätietoja:

Henri Kiili, Johtaja – Sijoittajasuhteet ja Treasury, F-Secure Oyj
+358 40 840 5450
investor-relations@f-secure.com

facebook twitter