Etusivu » Sampo Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälässä tarkoitettu ilmoitus (BlackRock, Inc.)

Sampo Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälässä tarkoitettu ilmoitus (BlackRock, Inc.)

Sampo Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälässä tarkoitettu ilmoitus (BlackRock, Inc.)

| Source:

Sampo Oyj

Sampo Oyj

Helsinki, FINLAND

English
Finnish

SAMPO OYJ PÖRSSITIEDOTE 14.5.2021 klo 9.15

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälässä tarkoitettu ilmoitus (BlackRock, Inc.)

Sampo Oyj (y-tunnus 0142213-3) on saanut Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan BlackRock, Inc.:n (USA veronro 32-0174421) ja sen rahastojen suoraan, välillisesti tai rahoitusvälineiden kautta omistamien Sammon A-osakkeisiin (ISIN: FI009003305) liittyvien äänioikeuksien yhteenlaskettu osuus on 12.5.2021 noussut yli viiden (5) prosentin Sampo Oyj:n kaikkiin osakkeisiin liittyvistä äänioikeuksista.

Lisäksi ilmoitusvelvollisuus täyttyi BlackRock, Inc:n ja sen rahastojen suoraan tai välillisesti omistamien Sammon A-osakkeiden ja äänioikeuksien noustua yli viiteen (5) prosenttiin kaikista Sampo Oyj:n osakkeista ja äänioikeuksista.

Sampo Oyj:n osakepääoma koostuu yhteensä 555 351 850 osakkeesta, joista A-sarjan osakkeita on 554 151 850 ja B-sarjan osakkeita 1 200 000 kappaletta. Kukin A-sarjan osake tuottaa yhden (1) äänen ja B-sarjan osake viisi (5) ääntä, joten Sammon kaikkien osakkeiden tuottama äänimäärä on yhteensä 560 151 850 ääntä.

BlackRock, Inc:n ja sen rahastojen osuus ilmoituksen mukaan:

% osakkeista ja äänistä (A:n yhteismäärä) % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (B:n yhteismäärä) Yhteenlaskettu
%-osuus (A+B)
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 5,12 % osakkeista
5,08 % äänistä
0,05 % osakkeista
0,05 % äänistä
5,17 % osakkeista
5,12 % äänistä
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu) 4,99 % osakkeista
alle 5 % äänistä
0,05 % osakkeista
alle 5 % äänistä
5,04 % osakkeista
alle 5 % äänistä

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet:

Osakesarja/ osakelaji
ISIN-koodi
Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
FI0009003305 28 429 342 osaketta
28 429 342 ääntä
5,12 % osakkeista
5,08 % äänistä
A YHTEENSÄ 28 429 342 osaketta
28 429 342 ääntä
5,12 % osakkeista
5,08 % äänistä

B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet:

Rahoitusvälineen luonne Eräpäivä Toteutusaika Toimitustapa (osakeomistus / nettoarvon tilitys) Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
American Depository Receipt (US79588J1025) Osakeomistus 273 889 osaketta
273 889 ääntä
0,05 % osakkeista
0,05 % äänistä
CFD Nettoarvon tilitys 953 osaketta
953 ääntä
0,00 % osakkeista
0,00 % äänistä
B YHTEENSÄ 274 842 osaketta
274 842 ääntä
0,05 % osakkeista
0,05 % äänistä

SAMPO OYJ

Maria Silander
viestintäpäällikkö, mediayhteydet
puh. 010 516 0031

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Lontoon pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
Finanssivalvonta
www.sampo.com

Alkuperäinen artikkeli

etoro

Osta osakkeita ja kryptovaluuttoja eTorossa!

Vastuuvapaus: Sijoittaessa voit menettää rahaa. Tee sijoituspäätökset omalla vastuulla.