Etusivu » Korjaus tiedotteeseen Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukainen ilmoitus: Keskisuomalainen Oyj:n omistus Ilkka-Yhtymä Oyj:ssä

Korjaus tiedotteeseen Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukainen ilmoitus: Keskisuomalainen Oyj:n omistus Ilkka-Yhtymä Oyj:ssä

Korjaus tiedotteeseen Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukainen ilmoitus: Keskisuomalainen Oyj:n omistus Ilkka-Yhtymä Oyj:ssä

| Source:

Ilkka-Yhtymä Oyj

Ilkka-Yhtymä Oyj

Seinäjoki, FINLAND

Ilkka-Yhtymä Oyj Pörssitiedote 14.5.2021, klo 17.15
KORJAUS TIEDOTTEESEEN ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9 LUVUN 5 §:N MUKAINEN ILMOITUS: KESKISUOMALAINEN OYJ:N OMISTUS ILKKA-YHTYMÄ OYJ:SSÄ
Ilkka-Yhtymä Oyj:n osakepääoman ja äänimäärän jakautumien on korjattu. Ilkka-Yhtymä Oyj:n osakepääoma koostuu yhteensä 25.450.411 osakkeesta (I-sarjan osakkeita 4.194.154 kpl ja II-sarjan osakkeita 21.256.257 kpl). Osakkeilla on yhteensä 105.139.337 ääntä (yhdellä I-sarjan osakkeella on 20 ääntä ja II-sarjan osakkeella 1 ääni).
Alla on esitetty korjauksen sisältävä alkuperäinen pörssitiedote.
ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9 LUVUN 5 §:N MUKAINEN ILMOITUS: KESKISUOMALAINEN OYJ:N OMISTUS ILKKA-YHTYMÄ OYJ:SSÄ
Ilkka-Yhtymä Oyj on saanut 14.5.2021 AML 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen Keskisuomalainen Oyj:ltä, jonka mukaan yhtiön omistusosuus Ilkka-Yhtymä Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä on saavuttanut 10 prosentin rajan.
Liikkeeseenlaskijan nimi ja y-tunnus: Ilkka-Yhtymä Oyj, 0182140-9
Osakkeenomistajan nimi ja y-tunnus: Keskisuomalainen Oyj, 0174445-8
Ilmoituksen peruste: Osakkeiden ja äänioikeuksien hankinta tai luovutus.
Transaktion päivämäärä ja päivämäärä, jona liputusraja ylitettiin: 14.5.2021
Liputusvelvollisen osuus
Keskisuomalainen Oyj:n osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 11,78 prosenttia osakemäärästä.
Ilkka-Yhtymä Oyj:n osakepääoma koostuu yhteensä 25.450.411 osakkeesta (I-sarjan osakkeita 4.194.154 kpl ja II-sarjan osakkeita 21.256.257 kpl). Osakkeilla on yhteensä 105.139.337 ääntä (yhdellä I-sarjan osakkeella on 20 ääntä ja II-sarjan osakkeella 1 ääni).
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus

Kpl-määrä Osuus
osakepääomasta
Osuus
äänimäärästä
II-sarjan osakkeita 797.500 5,44 % 0.83 %

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

Kpl-määrä Osuus
osakepääomasta
Osuus
äänimäärästä
I-sarjan osakkeita 247.677 0,97 % 4,71 % *)
II-sarjan osakkeita 2.751.494 10,81 % 2,62 %
Yhteensä 2.999.171 11.78 % 7,33 % **)

*) Yhtiön I-sarjan osakkeita koskee yhtiöjärjestyksen suostumuslauseke.
**) Keskisuomalainen Oyj:n osuus äänimäärästä yhteensä ennen 14.5.2021 hankittujen I-sarjan osakkeiden mahdollista rekisteröintiä osakasluetteloon on 3,46 %.
ILKKA-YHTYMÄ OYJ
Olli Pirhonen
toimitusjohtaja
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Olli Pirhonen, Ilkka-Yhtymä Oyj
puh. 040 766 5418
JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ilkka-yhtyma.fi
Ilkka-Yhtymä lyhyesti
Informaatio yhdistää Ilkka-Yhtymän asiakkaita, lukijoita ja liiketoimintoja. Media- ja markkinointipalvelujen liiketoiminta-alueella konserniyhtiöistä toimivat I-Mediat Oy sekä sen tytäryhtiöt Myynninmaailma Oy, Digimoguli Oy ja somessa.com Oy Ab. Sanomalehti Ilkka-Pohjalaisen lisäksi I-Mediat Oy julkaisee kahta kaupunkilehteä ja viittä paikallislehteä. Konsernin painopalveluyhtiö I-print Oy:n liiketoiminta koostuu sanomalehti- ja arkkipainamisesta sekä erikoispainon palveluista. Liana Technologies Oy tytäryhtiöineen tuottaa markkinoinnin ja viestinnän teknologiapalveluita. Konsernin palveluista vastaa noin 450 median, markkinoinnin ja teknologian osaajaa.

Alkuperäinen artikkeli

etoro

Osta osakkeita ja kryptovaluuttoja eTorossa!

Vastuuvapaus: Sijoittaessa voit menettää rahaa. Tee sijoituspäätökset omalla vastuulla.