Etusivu » Verkkokauppa.comin puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2020: Vahva myynti ja ennätystulos poikkeuksellisessa ympäristössä

Verkkokauppa.comin puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2020: Vahva myynti ja ennätystulos poikkeuksellisessa ympäristössä

Verkkokauppa.comin puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2020: Vahva myynti ja ennätystulos poikkeuksellisessa ympäristössä

PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1.–30.6.2020: Vahva myynti ja ennätystulos poikkeuksellisessa ympäristössä

Verkkokauppa.com Oyj – puolivuosikatsaus (tilintarkastamaton) 24.7.2020 klo 8.00

1.4.–30.6.2020 lyhyesti

 • Liikevaihto 123 miljoonaa euroa (4–6/2019:108), kasvua 14,1 %
 • Myyntikate 21,4 miljoonaa euroa (15,3), kasvua 39,7 %
 • Myyntikate 17,4 % liikevaihdosta (14,2 %)
 • Liiketulos 4,4 miljoonaa euroa (0,2)
 • Liiketulosprosentti 3,5 % liikevaihdosta (0,2 %)
 • Vertailukelpoinen liiketulos 4,8 miljoonaa euroa (0,2)
 • Vertailukelpoinen liiketulosprosentti 3,9 % liikevaihdosta (0,2 %)
 • Katsauskauden tulos 3,3 miljoonaa euroa (-0,2)
 • Osakekohtainen tulos 0,07 euroa (0,00)
 • Investoinnit 0,4 miljoonaa euroa (0,8)
 • Liiketoiminnan kassavirta -2,6 miljoonaa euroa (-2,2)
 • Yhtiö kertoi katsauskauden jälkeen alustavat tiedot toisen vuosineljänneksen liikevaihdosta ja vertailukelpoisesta liiketuloksesta sekä antoi positiivisen tulosvaroituksen.
 • Yhtiön hallitus on hyväksynyt katsauskauden jälkeen toisen vuosineljänneksen osingon 0,054 euroa osaketta kohti
KESKEISET TUNNUSLUVUT 4-6/20204-6/2019Muutos%1-6/20201-6/2019Muutos%1-12/2019
Liikevaihto, tuhatta euroa123 050107 84814,1 %248 305223 64511,0 %504 113
Myyntikate, tuhatta euroa21 40515 32739,7 %40 82532 72724,7 %73 874
Myyntikate-%17,4 %14,2 %22,4 %16,4 %14,6 %12,4 %14,7 %
Käyttökate, tuhatta euroa5 6021 448286,9 %10 2505 029103,8 %16 330
Käyttökate-%4,6 %1,3 %239,1 %4,1 %2,2 %83,6 %3,2 %
Liiketulos, tuhatta euroa4 3561902198,6 %7 7732 490212,2 %11 290
Liiketulos-%3,5 %0,2 %1914,6 %3,1 %1,1 %181,1 %2,2 %
Vertailukelpoinen liiketulos, tuhatta euroa4 8261902446,8 %8 5802 490244,6 %11 290
Vertailukelpoinen liiketulos %3,9 %0,2 %2132,2 %3,5 %1,1 %210,3 %2,2 %
Kauden tulos, tuhatta euroa3 298-1542243,4 %5 7421 371318,7 %7 810
Investoinnit396750-47,2 %662845-21,7 %1 245
Liiketoiminnan kassavirta-2 605-2 210-17,9 %1 033-13 394107,7 %9 690

1.1.–30.6.2020 lyhyesti

 • Liikevaihto 248 miljoonaa euroa (1–6/2019:224), kasvua 11,0 %
 • Myyntikate 40,8 miljoonaa euroa (32,7), kasvua 24,7 %
 • Myyntikate 16,4 % liikevaihdosta (14,6 %)
 • Liiketulos 7,8 miljoonaa euroa (2,5)
 • Liiketulosprosentti 3,1 % liikevaihdosta (1,1 %)
 • Vertailukelpoinen liiketulos 8,6 miljoonaa euroa (2,5)
 • Vertailukelpoinen liiketulosprosentti 3,5 % liikevaihdosta (1,1 %)
 • Katsauskauden tulos 5,7 miljoonaa euroa (1,4)
 • Osakekohtainen tulos 0,13 euroa (0,03)
 • Investoinnit 0,7 miljoonaa euroa (0,8)
 • Liiketoiminnan kassavirta 1,0 miljoonaa euroa (-13,4)

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Yhtiön keskipitkän aikavälin kasvunäkymiä pidetään positiivisina. Toimiva johto uskoo yhtiön onnistuvan kasvattamaan markkinaosuuttaan yhtiön valitsemilla segmenteillä. Vahva tase mahdollistaa toiminnan strategian mukaisen laajentamisen. Yhtiö arvioi, että COVID-19 pandemian vaikutus kysyntään ei välttämättä ole niin suuri kuin aikaisemmin ennakoitiin. Yhtiö uskoo, että kuluttajakysyntä jatkuu tai ei merkittävästi vähene toisen vuosipuoliskon aikana, jota tukevat osittain muuttuvat kulutustottumukset ja muuttuva kuluttajakäyttäytyminen. Tulevaisuuden näkymiin kohdistuva epävarmuus on kasvanut merkittävästi etenkin liittyen makrotalouden tekijöihin. Vaikka COVID-19-pandemian tilanne on toistaiseksi ennakoitua parempi Suomessa, sen vaikutuksia taloudelliseen kehitykseen sekä kuluttajien ostokäyttäytymiseen, yritysmyyntiin ja tukkukauppaan on vielä vaikea arvioida. Epävarmuus talouden ja ostovoiman ennustetusta kehityksestä ja sen vaikutuksista on lisääntynyt, ja yhtiö uskoo tämän mahdollisesti heijastuvan kasvavina haasteina sen liiketoimintaan toisen vuosipuoliskon aikana.

TULOSOHJEISTUS

Yhtiö päivitti tulosohjeistustaan 21.7.2020 koskien vuoden 2020 liikevaihtoa ja vertailukelpoista liiketulosta. Yhtiö arvioi liikevaihdon olevan 520-545 miljoonan euron välillä (504 miljoona euroa vuonna 2019) ja vertailukelpoisen liiketuloksen olevan 13-18 miljoonan euron välillä (11,3 miljoonaa euroa vuonna 2019) vuonna 2020. Aiemmin yhtiö arvio liikevaihdon olevan 510–530 miljoonan euron välillä ja vertailukelpoisen liiketuloksen olevan 12-15 miljoonan euron välillä vuonna 2020.

TOIMITUSJOHTAJA PANU PORKAN KOMMENTIT

Verkkokauppa.comin liikevaihto kasvoi odotuksia enemmän toisella vuosineljänneksellä. Liikevaihto kasvoi 14 % ja oli 123 miljoonaa euroa. Toisen vuosineljänneksen myynnin kasvu saavutettiin vahvalla verkkomyynnillä, keskisuurten ja kehittyvien kategorioiden hyvällä suoriutumisella sekä tehokkaalla markkinoinnilla, joka johti verkkoliikenteen kasvuun. Suomessa kuluttajaelektroniikan markkina kasvoi GfK:n mukaan 9,1 %, ja kuluttajakäyttäytyminen jatkoi muutostaan kaupan siirtyessä nopeasti verkkoon. COVID-19-pandemialla oli vaikutuksia markkinaan: etätyöskentely ja muutokset kuluttajakäyttäytymisessä kasvattivat kysyntää useissa tuoteryhmissä. Toisen vuosineljänneksen aikana Verkkokauppa.com pystyi hyödyntämään monikanavaista liiketoimintamalliaan ja siten kasvamaan markkinaa nopeammin ja vastaamaan asiakkaiden muuttuvaan käyttäytymiseen ja tarpeisiin. Laaja tuotevalikoima, tuotteiden erinomainen saatavuus ja monipuoliset toimitusvaihtoehdot johtivat kasvaviin kävijämääriin. Myynti kasvoi yli 40 prosenttia useissa tuoteryhmissä.

Toisen vuosineljänneksen myyntikate oli 17,4 % ja edellisvuotta korkeampi (Q2/2019 14,2 %) johtuen myynnin hyvästä kehityksestä parempi katteisissa tuoteryhmissä, paremmasta valikoimanhallinnasta sekä alemmasta myynnistä matalamman katteen tukkukaupassa. Yhtiön toisen vuosineljänneksen vertailukelpoinen liiketulos oli ennätyksellinen 4,8 miljoonaa euroa (Q2/2019: 0,2 miljoonaa euroa) pääosin kasvaneen myynnin ja parempien katteiden ansiosta. Toisen vuosineljänneksen liiketulos oli 4,4 miljoonaa euroa (Q2/2019: 0,2 miljoonaa euroa) mukaan lukien Nasdaq Helsingin päälistalle 5.6.2020 siirtymiseen liittyvät neuvonantokulut.

Yhtiö keskittyi toisella vuosineljänneksellä valikoimanhallintaan sekä markkinoinnin tehostamiseen kannattavuuden edelleen parantamiseksi. Verkkokauppa.com onnistui houkuttelemaan uusia asiakkaita verkkokauppaansa hyödyntämällä laajaa tuotevalikoimaansa ja mielenkiintoisilla sesonkituotteilla. Yhtiö lanseerasi uusia tuotteita ja brändejä ja paransi BrandIndexin mukaan tunnettuuttaan. Osana asiakaskokemuksen parantamista Verkkokauppa.com jatkaa verkkokauppansa kehitystä, muun muassa parantamalla tuotetietoja ja tarjoamalla parhaita mahdollisia toimitusvaihtoehtoja.

Yhtiö odottaa kuluttajaelektroniikkamarkkinan pysyvän kilpailtuna ja erikoisliikkeiden vähentymisen jatkuvan edelleen. Verkkokauppa.comin toimenpiteet työntekijöiden ja asiakkaiden turvallisuuden varmistamiseksi COVID-19-pandemian aikana ovat olleet riittävät ja yhtiö seuraa tarkasti tilanteen kehittymistä. Verkkokauppa.comin kilpailuetuja ovat jatkossakin markkinoiden paras tuotteiden saatavuus, bränditunnettuus, monipuoliset toimitusvaihtoehdot sekä kilpailijoita laajempi tuotevalikoima. Yhtiö säilyttää kustannusrakenteensa matalana ja tavoittelee johtavaa asemaa Suomen kuluttajaelektroniikkamarkkinassa. Edullisen kustannusrakenteensa ansiosta yhtiö on hyvin asemoitunut toteuttaakseen asiakaslupaustaan ”todennäköisesti aina halvempi”.

Vahvan ja suotuisan ensimmäisen vuosipuoliskon jälkeen epävarmuus lyhyen aikavälin makrotalouden, kuluttajakäyttäytymisen ja ostovoiman kehityksessä tulevat jatkumaan. Vastaavasti myös poikkeuksellisessa toimintaympäristössä yritys- ja tukkumyyntiin liittyvä riski kysynnän volatiliteetista on lisääntynyt. Korkea kysyntä monissa kategorioissa, kuten tietokoneissa, toisen vuosineljänneksen aikana saattaa myös heijastua negatiivisena kysyntään kolmannen vuosineljänneksen osalta. Epävarmuus talouden ja ostovoiman ennustetusta kehityksestä ja sen vaikutuksista on lisääntynyt, ja yhtiö uskoo tämän mahdollisesti heijastuvan kasvavina haasteina sen liiketoimintaan toisen vuosipuoliskon aikana. On todennäköistä, että nykyinen yhden prosentin vauhti Suomen kivijalkakaupan siirtymisessä verkkoon kiihtyy tulevaisuudessa toimialan disruptoitumisen ja digitaalisten ratkaisujen nopean kehityksen myötä. Tällä hetkellä verkkokaupan osuus Suomen vähittäiskaupan markkinasta on arviolta 12–13 %, mikä on edelleen vähemmän kuin Euroopassa tai Pohjoismaissa keskimäärin.

LIIKEVAIHTO JA TULOKSEN KEHITYS

Huhti-kesäkuu 2020

Verkkokauppa.comin liikevaihto kasvoi huhti-kesäkuussa 14,1 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Liikevaihto kasvoi 15,2 miljoonaa euroa ja oli 123,1 miljoonaa euroa (107,8). Erityisesti kasvoi suurten kodinkoneiden, urheilutarvikkeiden, audio- ja hifi-tuotteiden, grillaustuotteiden, komponenttien sekä tietokoneiden myynti.

Verkkokauppa.comin omarahoitteisen asiakasrahoituksen kasvu jatkui, sen tuotot olivat 0,9 miljoonaa euroa (0,8) sisältäen sekä korkotuotot että palkkiot. Johtuen erääntyneiden saatavien jatkuvan kaupan hintamuutoksista sekä epävarmuudesta rahoitusasiakkaiden maksukäyttäytymisessä, luottotappiovarausta kasvatettiin toisen vuosineljänneksen aikana 0,5 miljoonaa euroa (-0,2). Huhtikuusta 2019 alkaen Verkkokauppa.com on myynyt kaikki erääntyneet saatavansa ns. jatkuvan kaupan mallilla, jossa kaikki yli 60 päivää erääntyneet saatavat myydään kolmansille osapuolille. Tämä pienentää yhtiön saatavariskiä.

Henkilöstökulut kasvoivat huhti-kesäkuussa 3,7 % ja olivat 8,4 miljoonaa euroa (8,1). Kasvu johtui pääasiallisesti tietohallinnon, asiakaspalvelun ja osto-osaston kasvaneista henkilöstökuluista. Katsauskauden liiketoiminnan muut kulut kasvoivat 27,5 % ja olivat 7,5 miljoonaa euroa (5,9). Kasvu johtui pääosin luottotappiovarauksen kasvusta, ulkoistetun logistiikan palvelumaksuista sekä 0,5 miljoonan euron asiantuntijakuluista liittyen yhtiön siirtymiseen Nasdaq Helsingin päälistalle.

Yhtiön liiketulos huhti-kesäkuussa 2020 oli 4,4 miljoonaa euroa (0,2), vertailukelpoinen liiketulos oli 4,8 miljoonaa euroa (0,2) ja kauden tulos 3,3 miljoonaa euroa (-0,2). Vertailukelpoiseen tulokseen vaikutti päälistalle siirtymiseen liittyvien asiantuntijakulujen oikaiseminen, yhteensä 0,5 miljoonaa euroa (0,0).

Tuhatta euroa4-6/20204-6/20191-6/20201-6/20191-12/2019
Liiketulos4 3561907 7732 49011 290
– Nasdaq Helsingin päälistalle siirtymiseen liittyvät kulut470807
Vertailukelpoinen liiketulos4 8261908 5802 49011 290

Osakekohtainen tulos oli huhti-kesäkuussa 0,07 euroa (0,00). Tammi-kesäkuun osakekohtainen tulos oli 0,13 euroa (0,03).

Tammi-kesäkuu 2020

Verkkokauppa.comin liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa 11,0 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Liikevaihto kasvoi 24,7 miljoonaa euroa ja oli 248,3 miljoonaa euroa (223,6). Erityisesti kasvoi urheilutarvikkeiden, audio- ja hifi-tuotteiden, TV- ja videotuotteiden, grillaustuotteiden, tietokoneiden sekä suurten kodinkoneiden myynti.

Verkkokauppa.comin omarahoitteinen asiakasrahoitus jatkoi kasvua, sen tuotot olivat 1,8 miljoonaa euroa (1,6) sisältäen sekä korkotuotot että palkkiot. Johtuen erääntyneiden saatavien jatkuvan kaupan hintamuutoksista sekä epävarmuudesta rahoitusasiakkaiden maksukäyttäytymisessä, luottotappiovarausta kasvatettiin vuodenvaihteeseen verrattuna 1,1 miljoonaan euroon (0,5). Huhtikuusta 2019 alkaen Verkkokauppa.com on myynyt kaikki erääntyneet saatavansa ns. jatkuvan kaupan mallilla, jossa kaikki yli 60 päivää erääntyneet saatavat myydään kolmansille osapuolille. Tämä pienentää yhtiön saatavariskiä.

Henkilöstökulut kasvoivat tammi-kesäkuussa 7,4 % ja olivat 17,0 miljoonaa euroa (15,9). Kasvu johtui pääasiallisesti tietohallinnon, asiakaspalvelun ja osto-osaston kasvaneista henkilöstökuluista. Katsauskauden liiketoiminnan muut kulut kasvoivat 13,8 % ja olivat 13,8 miljoonaa euroa (12,1). Kasvu johtui pääosin luottotappiovarauksen kasvusta, ulkoistetun logistiikan palvelumaksuista, IT-järjestelmiin liittyvistä kustannuksista sekä 0,8 miljoonan euron asiantuntijakuluista liittyen yhtiön siirtymiseen Nasdaq Helsingin päälistalle.

Yhtiön liiketulos tammi-kesäkuussa 2020 oli 7,8 miljoonaa euroa (2,5), vertailukelpoinen liiketulos oli 8,6 miljoonaa euroa (2,5) ja kauden tulos 5,7 miljoonaa euroa (1,4). Vertailukelpoiseen tulokseen vaikutti päälistalle siirtymiseen liittyvien asiantuntijakulujen oikaiseminen, yhteensä 0,8 miljoonaa euroa (0,0).

RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Tammi-kesäkuussa 2020 liiketoiminnan rahavirta oli yhteensä 1,0 miljoonaa euroa (-13,4). Liiketoiminnan rahavirran suhteellinen paraneminen katsauskaudella johtui pääosin myyntikatteiden paranemisesta ja käyttöpääoman lisääntymisestä.

Normaalin kausivaihtelun mukaan kassa, rahavirta ja ostovelat ovat yleensä suurimmillaan neljännen vuosineljänneksen lopussa ja alhaisimmillaan toisen vuosineljänneksen lopussa.

Yhtiö investoi katsauskauden aikana uusiin tietojärjestelmiin sekä toiminnanohjausjärjestelmän uusien ominaisuuksien kehittämiseen, ja näihin liittyviä palkkamenoja ja yhtiön ulkopuolisten järjestelmäkonsulttien kustannuksia aktivoitiin taseeseen yhteensä 0,4 miljoonaa euroa (0,1). Yhtiö investoi myös tavanomaisiin myymälöiden kalustohankintoihin. Investoinnit olivat huhti-kesäkuussa 2020 0,4 miljoonaa euroa (0,8). Kokonaisinvestoinnit tammi-kesäkuussa 2020 olivat 0,7 miljoonaa euroa (0,8).

Yhtiöllä on 20 miljoonaa euroa valmiusluottolimiittejä, jotka ovat käyttämättömiä. Niistä 15 miljoonaa euroa on voimassa 3 vuotta ja 5 miljoonaa euroa on voimassa 5 vuotta 1.7.2019 alkaen.

OSAKEVAIHTO JA OSAKKEET

Katsauskaudella yhtiön osakkeita vaihdettiin 4. kesäkuuta asti Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla ja 5. kesäkuuta alkaen Nasdaq Helsingin Oy:n pörssilistalla
8 766 185 kappaletta, mikä oli 19,5 prosenttia yhtiön koko osakemäärästä. Osakkeen ylin kurssi oli 5,74 euroa ja alin 2,49 euroa. Vaihdettujen osakkeiden keskihinta oli 4,00 euroa. Kauden osakevaihto oli 35,0 miljoonaa euroa. Katsauskauden päätöskurssi oli 5,20 euroa ja koko osakekannan markkina-arvo kauden lopussa oli 232,5 miljoonaa euroa.

Yhtiön osakemäärä 30.6.2020 oli 45 065 130 osaketta, sisältäen yhtiön hallussa olevat omat osakkeet. Yhtiö on luovuttanut tilikauden 2020 aikana yhteensä 15 370 hallussaan olevaa omaa osaketta osana hallituspalkkioiden maksamista. Yhtiön hallussa 30.6.2020 oli 353 151 omaa osaketta. Näiden omien osakkeiden osuus osakkeiden lukumäärästä oli 0,78 %. Yhtiön hallussa olevilla omilla osakkeilla ei voi äänestää eikä niille makseta osinkoa.

Yhtiön hallituksella on voimassa oleva valtuutus päättää enintään 4 506 513 osakkeen osakeannista yhdellä tai useammalla päätöksellä (Osakeantivaltuutus 2020). Hallitus ei ole käyttänyt osakeantivaltuutustaan muutoin kuin osana hallituspalkkioiden maksamista.

PITKÄN AIKAVÄLIN KANNUSTINJÄRJESTELMÄT

Yhtiöllä on käytössä kaksi erillistä toimitusjohtajalle ja johtoryhmälle suunnattua osakepohjaista kannustinjärjestelmää, lisäosakeohjelma (Matching Share Plan) 2018-2020 ja suoritusperusteinen lisäosakeohjelma (Performance Matching Share Plan) 2020-2022. Ohjelmien tarkoituksena on yhdistää osakkeenomistajien ja johdon tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä, rohkaista johtoa sijoittamaan henkilökohtaisesti yhtiön osakkeisiin, sitouttaa johtohenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden hankkimiseen, ansaitsemiseen ja kerryttämiseen perustuva palkkiojärjestelmä.

Osakesijoitukseen perustuvassa lisäosakeohjelmassa (Matching Share Plan) 2018–2020 henkilö voi ansaita hallituksen päättämän määrän lisäosakkeita Verkkokauppa.com Oyj:n osakkeisiin tekemänsä sijoituksen perusteella. Lisäosakeohjelmassa on kaksi sitouttamisjaksoa: 2018–2020 ja 2019–2021.Sitouttamisjaksolta 2018–2020 maksettavat palkkiot vastaavat enintään 50 000:n Verkkokauppa.com Oyj:n osakkeen arvoa ja sitouttamisjaksolta 2019–2021 enintään 45 000:n Verkkokauppa.com Oyj:n osakkeen arvoa, mukaan lukien myös rahana maksettavat osuudet.

Uudessa osakesijoitukseen perustuvassa suoriteperusteisessa lisäosakeohjelmassa (Performance Matching Share Plan) 2020–2022 henkilö voi ansaita lisäosakkeita Verkkokauppa.com Oyj:n osakkeisiin tekemänsä sijoituksen ja osakkeen kokonaistuoton (Total Shareholder Return, TSR) perusteella. Suoriteperusteisessa lisäosakeohjelmassa on yksi ansaintajakso, joka kattaa kalenterivuodet 2020–2022. Osallistujalle maksettava palkkio määräytyy hallituksen asettamien TSR-tavoitetasojen saavuttamisen perusteella. Maksimissaan palkkiona maksetaan kolme lisäosaketta kutakin kohdennettua osaketta kohden. Ohjelman perusteella maksettavat palkkiot vastaavat arviolta enintään noin 540 000:n Verkkokauppa.com Oyj:n osakkeen arvoa (bruttomäärä).

HENKILÖSTÖ

Henkilöstön määrä kasvoi katsauskaudella 2,2 % ja oli kesäkuun 2020 lopussa 747 (731). Henkilöstömäärä sisältää sekä koko- että osa-aikaiset työntekijät.

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Verkkokauppa.comin riskit ja epävarmuustekijät liittyvät yhtiön toimintaympäristöön ja yleiseen taloudelliseen kehitykseen, kuten kodinelektroniikan kysyntään, tukkukaupan luonteeseen, liiketoimintaympäristöön ja kilpailutilanteeseen. Lisäksi yhtiön liiketoimintaan liittyy riskejä ja epävarmuustekijöitä, kuten liiketoimintastrategiaan ja investointien toteuttamiseen liittyvät riskit, hankintatoimeen ja logistiikkaan liittyvät riskit sekä tietojärjestelmiin ja muihin yhtiön liiketoiminnan operatiivisiin tekijöihin liittyvät riskit. Edellä kuvatuilla riskeillä ja epävarmuustekijöillä voi olla negatiivinen tai positiivinen vaikutus yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan tai tulokseen. Yhtiötä koskevia riskejä ja epävarmuustekijöitä on esitetty tarkemmin vuoden 2019 vuosikertomuksessa.

Taloudellinen kehitys ja rahoitusmarkkinoiden käyttäytymisen epävarmuus Suomessa, Euroopassa ja muualla maailmassa voivat vaikuttaa haitallisesti Verkkokauppa.comin liiketoimintaan ja kasvumahdollisuuksiin. COVID-19-pandemia on vaikuttanut ja vaikuttaa edelleen merkittävästi ihmisten elämään ja yritysten toimintaan Suomessa ja globaalisti. COVID-19-pandemia jatkuu edelleen ja siitä seuraavia vaikutuksia on vaikea vielä arvioida tässä kohtaa.

OIKEUDENKÄYNNIT JA RIITA-ASIAT

Verkkokauppa.comilla ei ole avoimia oikeudenkäyntejä eikä merkittäviä riita-asioita.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2020

Varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 31.3.2020. Yhtiökokouksessa vahvistettiin vuoden 2019 tilinpäätös, käsiteltiin palkitsemispolitiikka sekä myönnettiin hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus tilikaudelta 2019. Osinkoa päätettiin jakaa 0,052 euroa osaketta kohti (yhteensä 2 339 612,96 euroa).

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään harkintansa mukaan osingon jakamisesta seuraavasti: Valtuutuksen perusteella jaettavan osingon määrä on yhteensä enintään 0,162 euroa osakkeelta (erät voivat olla keskenään erisuuruiset). Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti. Ellei hallitus päätä toisin, valtuutuksen perusteella jaetaan osinkoa kolme kertaa valtuutuksen voimassaoloaikana ja osinkojen maksupäivät ovat 6.5.2020, 4.8.2020 ja 3.11.2020. Hallitus päättää täsmäytyspäivästä jokaisen osingonmaksua koskevan päätöksen yhteydessä ja yhtiö julkaisee tällaiset päätökset erikseen.

Hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin kuusi jäsentä. Kaikki nykyiset hallituksen jäsenet Christoffer Häggblom, Robert Burén, Mikael Hagman, Kai Seikku, Arja Talma ja Samuli Seppälä valittiin. Yhtiön hallitus valitsi uudelleen Christoffer Häggblomin hallituksen puheenjohtajaksi ja päätti jatkaa tarkastus- ja palkitsemisvaliokunnilla. Tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin hallituksen jäsenet Kai Seikku (puheenjohtaja), Arja Talma (varapuheenjohtaja), Christoffer Häggblom ja Samuli Seppälä. Palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittiin hallituksen jäsenet Christoffer Häggblom (puheenjohtaja), Samuli Seppälä ja Kai Seikku.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Ylva Eriksson.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhteensä enintään 4 506 513 oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla, ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön tai sen tytäryhtiöiden hallussa olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä. Osakemäärä vastaa enintään kymmentä (10) prosenttia yhtiön koko osakemäärästä. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2021 asti. Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät yhtiön omien osakkeiden hankkimista koskevat valtuutukset.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista yhdellä tai useammalla päätöksellä. Valtuutuksen perusteella voidaan antaa yhteensä enintään 4 506 513 osaketta. Valtuutuksen enimmäismäärä vastaa kymmentä (10) prosenttia yhtiön koko osakemäärästä. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2021 asti. Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantivaltuutukset.

Lisäksi yhtiökokous päätti perustaa osakkeenomistajan nimitystoimikunnan valmistelemaan hallituksen jäsenten valintaa ja hallituksen jäsenten palkitsemista koskevia ehdotuksia yhtiökokoukselle sekä vahvistaa nimitystoimikunnan työjärjestyksen. Nimitystoimikunta koostuu neljästä jäsenestä, joista kolme on Yhtiön kolme suurinta osakkeenomistajaa tai näiden osakkeenomistajien nimeämiä edustajia. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja toimii nimitystoimikunnan neljäntenä jäsenenä. Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on niillä kolmella osakkeenomistajalla, jotka on rekisteröity toukokuun viimeisenä arkipäivänä varsinaista yhtiökokousta edeltävänä vuonna Euroclear Finland Oy:n pitämään tai muualla pidettävään Yhtiön osakasluetteloon ja joiden osuus tämän osakasluettelon mukaan Yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on suurin.

OSINKO

Varsinainen yhtiökokous 2020 päätti maksaa osinkoa 0,052 euroa (yhteensä 2 339 612,96 euroa) osaketta kohti. Osingon maksupäivä oli 9.4.2020.

Hallitus päätti 24.4.2020 maksaa osinkoa 0,053 euroa osakkeelta (yhteensä 2 384 605,52 euroa). Osingon maksupäivä oli 6.5.2020.

Hallitus päätti 24.7.2020 maksaa osinkoa 0,054 euroa osakkeelta (yhteensä enintään 2 433 517,02 euroa).

Verkkokauppa.com Oyj:n varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään harkintansa mukaan osingon jakamisesta enintään 0,162 euroa osaketta kohden kolmessa erässä vuoden 2020 aikana.

MUUT TAPAHTUMAT KATSAUSKAUDELLA

Verkkokauppa.com tiedotti 24.4.2020, että se aloittaa omien osakkeiden hankinnan.

Verkkokauppa.com tiedotti 14.5−30.6.2020 välisenä aikana omien osakkeiden hankinnoista yhteensä 25 tiedotteella.

Verkkokauppa.com tiedotti 28.5.2020, että se hakee osakkeidensa listausta Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle.

Verkkokauppa.com tiedotti 29.5.2020, että Finanssivalvonta on hyväksynyt Verkkokauppa.com Oyj:n suomenkielisen listalleottoesitteen.

Verkkokauppa.com tiedotti 4.6.2020, että sen listalleottohakemus on hyväksytty ja kaupankäynti osakkeilla alkaa Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla 5.6.2020.

OLENNAISET TAPAHTUMAT KATSAUSKAUDEN JÄLKEEN

Verkkokauppa.com tiedotti 1.7.2020 omien osakkeiden hankinnasta.

Verkkokauppa.com tiedotti 2.7.2020, että se on päättänyt omien osakkeiden hankinnan.

Verkkokauppa.com tiedotti 21.7.2020 alustavat tiedot toisen vuosineljänneksen liikevaihdosta ja vertailukelpoisesta liiketuloksesta sekä antoi positiivisen tulosvaroituksen.

Yhtiöllä ei ole ollut muita olennaisia normaalista liiketoiminnasta poikkeavia tapahtumia katsauskauden jälkeen.

TIEDOTUSTILAISUUDET

Tiedotustilaisuus analyytikoille, sijoittajille ja tiedotusvälineiden edustajille järjestetään LiveStream-lähetyksenä suomeksi perjantaina 24.7.2020 klo 10.00, jossa Verkkokauppa.com Oyj:n toimitusjohtaja Panu Porkka kertoo katsauskauden kehityksestä.

Englanninkielinen tiedotustilaisuus järjestetään LiveStream-lähetyksenä perjantaina 24.7.2020 klo 11.00. Kysymyksiä voi esittää etukäteen tai esityksen aikana sähköpostitse osoitteeseen investors@verkkokauppa.com.

Tilaisuuksien esitysmateriaalit löytyvät osoitteesta www.verkkokauppa.com osiosta Sijoittajat > Esitykset. Molempia tilaisuuksia voi seurata LiveStream-lähetyksenä www.verklive.com.

TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN VUONNA 2020

Verkkokauppa.com Oyj julkaisee tulevat taloudelliset katsaukset seuraavasti:

·Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2020, perjantaina 23.10.2020

Helsingissä 24. heinäkuuta 2020

Verkkokauppa.com Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Panu Porkka, toimitusjohtaja
sähköposti panu.porkka@verkkokauppa.com
Puhelinnumero +358 10 309 5555

Mikko Forsell, talousjohtaja
sähköposti mikko.forsell@verkkokauppa.com
Puhelinnumero +358 10 309 5555

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.verkkokauppa.com

VERKKOKAUPPA.COM OYJ PUOLIVUOSIKATSAUKSEN TALOUDELLISET TIEDOT 1.1.–30.06.2020

Tuloslaskelma

4-6/4-6/1-6/1-6/1-12/
Tuhatta euroaLiite20202019202020192019
Liikevaihto1.3123 050107 848248 305223 645504 113
Liiketoiminnan muut tuotot116119243283555
Materiaalit ja palvelut-101 645-92 521-207 480-190 919-430 239
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut-8 417-8 114-17 036-15 866-32 595
Poistot-1 246-1 258-2 476-2 539-5 040
Liiketoiminnan muut kulut-7 503-5 884-13 782-12 115-25 504
Liiketulos4 3561907 7732 49011 290
Rahoitustuotot213464
Rahoituskulut-359-382-720-779-1 591
Tulos ennen veroja3 999-1917 0561 7159 763
Tuloverot-70137-1 315-344-1 953
Kauden tulos 3 298-1545 7421 3717 810
Kauden tuloksen jakautuminen
Yhtiön omistajille3 298-1545 7421 3717 810
Yhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos
Osakekohtainen tulos, laimentamaton ja laimennettu (euroa)0,070,000,130,030,17

Laaja tuloslaskelma

4-6/4-6/1-6/1-6/1-12/
Tuhatta euroa20202019202020192019
Kauden tulos3 298-1545 7421 3717 810
Kauden laaja tulos3 298-1545 7421 3717 810
Kauden laajan tuloksen jakautuminen
Yhtiön omistajille3 298-1545 7421 3717 810

Tase

Tuhatta euroaLiite30.6.202031.12.2019
Pitkäaikaiset varat
Aineettomat hyödykkeet856592
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet2 1872 381
Käyttöoikeusomaisuuserät1.517 23518 770
Oman pääoman ehtoiset sijoitukset266266
Laskennalliset verosaamiset1 3081 195
Myyntisaamiset1.6/1.72 3021 882
Muut pitkäaikaiset saamiset425435
Pitkäaikaiset varat yhteensä24 57925 521
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus56 65966 702
Myyntisaamiset1.6/1.711 89014 620
Muut saamiset1 4211 143
Tuloverosaamiset278
Siirtosaamiset7 4959 424
Rahavarat1.734 89842 495
Lyhytaikaiset varat yhteensä112 364134 662
Varat yhteensä136 943160 183
Oma pääoma
Osakepääoma100100
Omat osakkeet-2 156-701
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto25 76425 707
Kertyneet voittovarat6 9233 647
Kauden tulos5 7427 810
Oma pääoma yhteensä36 37336 563
Pitkäaikaiset velat
Vuokrasopimusvelat1.717 97519 676
Laskennalliset verovelat77
Varaukset740660
Pitkäaikaiset velat yhteensä18 72220 343
Lyhytaikaiset velat
Vuokrasopimusvelat1.73 8993 758
Saadut ennakkomaksut4 1443 819
Ostovelat1.752 13273 068
Muut lyhytaikaiset velat7 3347 892
Siirtovelat14 31114 741
Tuloverovelat29
Lyhytaikaiset velat yhteensä81 848103 277
Velat yhteensä100 570123 620
Oma pääoma ja velat yhteensä136 943160 183

Rahavirtalaskelma

1-6/1-6/1-12/
Tuhatta euroa202020192019
Liiketoiminnan rahavirta
Tulos ennen veroja7 0561 7159 763
Oikaisut
Poistot ja arvonalentumiset2 4762 5395 040
Rahoitustuotot ja -kulut7167751 527
Muut oikaisut213236476
Liiketoiminnan rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta10 4615 26516 806
Käyttöpääoman muutos
Pitkäaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys (-) / vähennys (+) -410175 -335
Lyhytaikaisten myynti- ja muiden saamisten lisäys (‒) / vähennys (+)4 3806 5381 653
Vaihto-omaisuuden lisäys (‒) / vähennys (+)10 04312 881 -918
Lyhytaikaisten velkojen lisäys (+) / vähennys (‒) -21 601 -36 510 -3 650
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja2 874 -11 65213 557
Maksetut korot -40 -19 -59
Saadut korot347
Vuokrasopimusvelkojen koron osuus -679 -760 -1 483
Maksetut välittömät verot -1 124 -967 -2 333
Liiketoiminnan rahavirta1 033 -13 3949 690
Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin -222 -716 -1 016
Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin -440 -87 -186
Luovutustulot oman pääoman ehtoisista sijoituksista57
Investointien rahavirta -662 -802 -1 145
Rahoituksen rahavirta
Vuokrasopimusvelkojen vähennys (-) -1 909 -1 864 -3 690
Maksetut osingot -4 724 -4 366 -8 908
Omien osakkeiden hankinta -1 335 -198 -198
Rahoituksen rahavirta -7 968 -6 428 -12 796
Rahavarojen lisäys (+) / vähennys (‒) -7 597 -20 625 -4 251
Rahavarat kauden alussa42 49546 74646 746
Rahavarat kauden lopussa34 89826 12242 495

Laskelma oman pääoman muutoksista

A OsakepääomaE Kertyneet voittovarat
B Omat osakkeetF Oma pääoma yhteensä
C Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
D Käyvän arvon rahasto

Tuhatta euroaABCDEF
Oma pääoma 1.1.2020100 -70125 707 -011 45736 563
Kauden tulos5 7425 742
Käyvän arvon muutokset oman pääoman ehtoisista sijoituksista0
Kauden laaja tulos yhteensä5 7425 742
Osingonjako -4 724 -4 724
Omien osakkeiden hankinta -1 455 -1 455
Omien osakkeiden luovutukset -hallituspalkkiot5757
Osakeperusteiset maksut191191
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä -1 45557 -4 534 -5 932
Oma pääoma 30.06.2020100 -2 15625 764 -012 66536 373
Tuhatta euroaABCDEF
Oma pääoma 1.1.2019100 -50225 585 -3312 41637 565
Kauden tulos7 8107 810
Käyvän arvon muutokset oman pääoman ehtoisista sijoituksista3333
Kauden laaja tulos yhteensä337 8107 843
Osingonjako -8 908 -8 908
Omien osakkeiden hankinta -198 -198
Omien osakkeiden luovutukset -hallituspalkkiot122122
Osakeperusteiset maksut139139
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä -198122 -8 769 -8 845
Oma pääoma 31.12.2019100 -70125 707011 45736 563
Tuhatta euroaABCDEF
Oma pääoma 1.1.2019100 -50225 585 -3312 41637 565
Kauden tulos1 3711 371
Käyvän arvon muutokset oman pääoman ehtoisista sijoituksista0
Kauden laaja tulos yhteensä1 3711 371
Osingonjako -4 366 -4 366
Omien osakkeiden hankinta -198 -198
Omien osakkeiden luovutukset – hallituspalkkiot6161
Osakeperusteiset maksut8080
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä -19861 -4 286 -4 423
Oma pääoma 30.06.2019100 -70125 646 -339 50134 513

Liitetiedot

1.1Puolivuosikatsauksen laatimisperiaatteet

Verkkokauppa.com Oyj on julkinen osakeyhtiö, jonka osakkeet ovat olleet kaupankäynnin kohteena 4. kesäkuuta asti Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla ja 5. kesäkuuta alkaen Nasdaq Helsingin Oy:n pörssilistalla. Yhtiön pääkonttorin rekisteröity osoite on Tyynenmerenkatu 11, Helsinki.

Verkkokauppa.com Oyj:n puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2020 on laadittu IAS 34, Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti ja sitä tulee lukea yhdessä Verkkokauppa.com Oyj:n 4. maaliskuuta 2020 julkistetun tilinpäätöksen kanssa. Verkkokauppa.com Oyj on noudattanut puolivuosikatsauksen laadinnassa samoja laskentaperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 2019.

Verkkokauppa.com Oyj ei ole ottanut raportointikaudella 2020 käyttöön uusia laskentaperiaatteita, joilla olisi merkittävää vaikutusta tähän puolivuosikatsaustiedotteeseen.
Puolivuosikatsauksessa esitetyt tiedot ovat tilintarkastamattomia. Kaikki esitetyt luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen summa saattaa erota esitetystä summasta. Kaikki luvut tässä raportissa on esitetty tuhansina euroina, ellei toisin ole mainittu.

Arvioiden ja johdon harkinnan käyttö sekä toimenpiteet COVID-19-pandemian johdosta

Tätä puolivuosikatsausta laadittaessa johto on joutunut tekemään arvioita ja oletuksia sekä tekemään harkintaan perustuvia päätöksiä, jotka vaikuttavat tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden soveltamiseen sekä raportoitujen varojen, velkojen, tuottojen ja kulujen määrään. Toteumat voivat poiketa näistä arvioista.
Yhtiö on aloittanut useita toimenpiteitä liiketoiminnan jatkuvuuden ja henkilöstön turvallisuuden varmistamiseksi. COVID-19-pandemiaan liittyvät tiheä seuranta ja raportointi on yhtiössä käytössä. Vaikka COVID-19-pandemian tilanne on toistaiseksi ennakoitua parempi Suomessa, sen vaikutuksia taloudelliseen kehitykseen sekä kuluttajien ostokäyttäytymiseen, yritysmyyntiin ja tukkukauppaan on vielä vaikea arvioida. Epävarmuus talouden ja ostovoiman ennustetusta kehityksestä ja sen vaikutuksista on lisääntynyt, ja yhtiö uskoo tämän mahdollisesti heijastuvan kasvavina haasteina sen liiketoimintaan toisen vuosipuoliskon aikana. Yhtiö on maaliskuusta 2020 alkaen päivittäin seurannut rahoitusasiakkaidensa maksukäyttäytymistä ja luottotappioiden kehittymistä, päättänyt luottolimiiteistä ja sekä arvioinut ja päivittänyt luottotappiovarausta. Asiakkaiden maksukäyttäytymisessä ei olla havaittu merkittäviä muutoksia. COVID-19-pandemia ei myöskään ole vaikuttanut merkittävästi varaston kiertoaikaan tai vaihto-omaisuuteen kohdistettuun arvonalennukseen. Yhtiön vuokrasopimuksissa tai niiden maksuehdoissa ei ole COVID-19-pandemian vaikutuksesta tapahtunut sellaisia merkittäviä muutoksia, joilla olisi olennaista vaikutusta käyttöoikeusomaisuuseriin tai niistä kirjattuun vuokrasopimusvelkaan. Yhtiön nykyinen kassa sekä voimassaolevat käyttämättömät luottolimiitit (20 miljoonaa euroa) tukevat liiketoiminnan jatkuvuutta myös poikkeusoloissa.

1.2Segmenttiraportointi

Verkkokauppa.com Oyj:llä on yksi raportoitava segmentti. Verkkokauppa.com Oyj:n johto on käyttänyt harkintaa, kun se on soveltanut yhdistelykriteerejä yhdistelläkseen toimintasegmentit yhdeksi raportoitavaksi segmentiksi. Asiakkaat ovat samoja kaikilla toimintasegmenteillä, jotka tarjoavat samoja tuotteita ja palveluita yhdenmukaisilla ehdoilla yhdellä pääasiallisella markkina-alueella eli Suomessa. Keskeistä yhtiön liiketoimintamallille on verkkokaupan ja myymälöiden vahva integraatio, koko liiketoimintaa palvelevat yhteiset tukitoiminnot sekä keskitetyn liiketoiminnan mahdollistama volyymietu.

1.3Liikevaihto asiakassopimuksista

Yhtiön tuottovirrat muodostuvat tuotemyynnistä sekä palvelumyynnistä. Tuotevalikoimassa on 26:lta eri päätuotealueelta yli 65 000 tuotetta, joita yhtiö myy kuluttajille verkkokauppansa ja neljän vähittäismyymälänsä kautta Suomessa. Yhtiön harjoittamaan palvelumyyntiin kuuluvat esimerkiksi asennus- ja huoltopalvelut, liittymämyynnit sekä näkyvyyden myynti. Maantieteellisesti liikevaihto kertyy pääasiallisesti Suomesta.

Tuotemyynti tuloutetaan ajankohtana, jolloin määräysvalta on siirtynyt. Palvelumyynti tuloutetaan pääsääntöisesti ajan kuluessa.

Liikevaihdon jaottelu

Liikevaihto asiakassopimuksista

4-6/4-6/1-6/1-6/1-12/
Tuhatta euroa20202019202020192019
Yhtenä ajankohtana121 898106 373246 291220 913498 343
Ajan kuluessa1 1531 4752 0142 7325 770
Liikevaihto yhteensä123 050107 848248 305223 645504 113

Liikevaihdon jakautuminen maantieteellisesti

4-6/4-6/1-6/1-6/1-12/
Tuhatta euroa20202019202020192019
Suomi114 75695 815219 848199 743442 540
Muu maailma8 29412 03328 45723 90261 573
Liikevaihdon jakautuminen maantieteellisesti123 050107 848248 305223 645504 113

Asiakasrahoituksen tuotot

Yhtiö esittää kaikki asiakasrahoitukseen liittyvät tuotot päälaskelmilla osana liikevaihtoa.

Alla olevassa taulukossa kuvataan kaudella kirjatut omarahoitteisen Apuraha-asiakasrahoituksen tuotot jaoteltuna efektiivisen koron mukaan kirjattuihin korkotuottoihin sekä muihin tuottoihin. Muut tuotot koostuvat muista palkkioista.

4-6/4-6/1-6/1-6/1-12/
Tuhatta euroa20202019202020192019
Efektiivisen koron menetelmällä kirjatut korkotuotot4733149126351 293
Muut oman asiakasrahoituksen tuotot4084618499721 983
Omarahoitteisen Apurahan tuotot yhteensä8817751 7621 6073 276

1.4Toiminnan kausiluontoisuus

Yhtiön liiketoiminnan luonteeseen liittyy kausivaihtelua. Kausivaihtelun mukaan kassa, rahavirta ja ostovelat ovat suurimmillaan vuodenvaihteessa ja alhaisimmillaan toisen vuosineljänneksen lopulla.

1.5Käyttöoikeusomaisuuserät

Tuhatta euroa30.6.202031.12.2019
Kirjanpitoarvo 1.1.18 77021 764
Lisäykset405113
Uudelleenarvostukset700
Vähennykset-56-33
Poistot ja arvonalentumiset-1 884-3 774
Kirjanpitoarvo kauden lopussa17 23518 770

Tilikausilla 2019 ja 2020 tehdyt uudelleenarvostukset liittyvät vuokrasopimusten indeksikorotuksiin ja uudelleenneuvoteltuihin vuokrasopimuksiin.

1.6Myyntisaamiset

30.6.202030.6.201931.12.2019
Tuhatta euroaMyynti-saamisetTappiota koskeva vähennyseräMyynti-saamisetTappiota koskeva vähennyseräMyynti-saamisetTappiota koskeva vähennyserä
Erääntymättömät saamiset11 23350110 67811112 226101
1-60 päivää erääntyneet3 7324353 4372364 399331
61-120 päivää erääntyneet24985115101419110
Yli 121 päivää erääntyneet747415151717
Yhteensä15 2881 09514 24546317 061559

1.7Rahoitusvarojen ja -velkojen luokittelu arvostusryhmittäin

30.06.2020, tuhatta euroaKäypään arvoon muun laajan tuloksen kauttaJaksotet-tuun hankinta-menoonVuokra-sopimus-velat
Arvostusryhmä
Tasearvo
Pitkäaikaiset rahoitusvarat
Oman pääoman ehtoiset sijoitukset (taso 3)266266
Myyntisaamiset ja muut saamiset2 7272 727
Pitkäaikaiset rahoitusvarat yhteensä2662 7272 993
Lyhytaikaiset rahoitusvarat
Myyntisaamiset11 89011 890
Rahavarat34 89834 898
Lyhytaikaiset rahoitusvarat yhteensä46 78946 789
Rahoitusvarat arvostusryhmittäin yhteensä26649 51549 782
Pitkäaikaiset rahoitusvelat
Vuokrasopimusvelat17 97517 975
Pitkäaikaiset rahoitusvelat yhteensä17 97517 975
Lyhytaikaiset rahoitusvelat
Vuokrasopimusvelat3 8993 899
Ostovelat52 13252 132
Lyhytaikaiset rahoitusvelat yhteensä52 1323 89956 031
Rahoitusvelat arvostusryhmittäin yhteensä52 13221 87474 006

31.12.2019, tuhatta euroaKäypään arvoon muun laajan tuloksen kauttaJaksotet-tuun hankinta-menoonVuokra-sopimus-velat
Arvostusryhmä
Tasearvo
Pitkäaikaiset rahoitusvarat
Oman pääoman ehtoiset sijoitukset (taso 3)266266
Myyntisaamiset ja muut saamiset2 3172 317
Pitkäaikaiset rahoitusvarat yhteensä2662 3172 583
Lyhytaikaiset rahoitusvarat
Myyntisaamiset14 62014 620
Rahavarat42 49542 495
Lyhytaikaiset rahoitusvarat yhteensä57 11657 116
Rahoitusvarat arvostusryhmittäin yhteensä26659 43259 699
Pitkäaikaiset rahoitusvelat
Vuokrasopimusvelat19 67619 676
Pitkäaikaiset rahoitusvelat yhteensä19 67619 676
Lyhytaikaiset rahoitusvelat
Vuokrasopimusvelat3 7583 758
Ostovelat73 06873 068
Lyhytaikaiset rahoitusvelat yhteensä73 0683 75876 826
Rahoitusvelat arvostusryhmittäin yhteensä73 06823 43496 502

Käypien arvojen määrittäminen

Taso 1: Käyvät arvot perustuvat täysin samanlaisten omaisuuserien tai velkojen noteerattuihin (oikaisemattomiin) hintoihin toimivilla markkinoilla.

Taso 2: Rahoitusinstrumenteilla ei käydä kauppaa aktiivisilla ja likvideillä markkinoilla, mutta niiden käyvät arvot ovat laskettavissa markkinoilta saatavilla tiedoilla.

Taso 3: Rahoitusinstrumenttien arvostus ei perustu todennettavissa olevaan markkinatietoon, eivätkä muutkaan instrumenttien käypään arvoon vaikuttavat tekijät ole saatavilla eivätkä todennettavissa.

Käyvän arvon tasolla 3 olevat oman pääoman ehtoiset sijoitukset sisältävät noteeraamattomia osakkeita. Johdon arvioiden mukaan hankintamenoon arvostaminen on lähinnä käypää arvoa. Kirjanpitoarvossa ei ole tapahtunut muutoksia vuoden 2020 aikana. Käyvän arvon tasojen välillä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia vertailukauden aikana.

1.8Osingot

Katsauskauden aikana päätetyt maksettavat osingot ja vertailuvuoden aikana maksetut osingot

2020
Edelliseltä vuodeltaMaksupäiväOsinko/osake, euroa
9.4.20200,052
6.5.20200,053
Osingot yhteensä, tuhatta euroa4 724


2019
Edelliseltä vuodeltaMaksupäiväOsinko/osake, euroa
8.4.20190,048
21.5.20190,049
20.8.20190,050
5.11.20190,051
Osingot yhteensä, tuhatta euroa8 908

1.9Lähipiiritapahtumat

Lähipiiriin Verkkokauppa.com Oyj:ssä katsotaan kuuluvan Verkkokauppa.com Oyj:n hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja, Verkkokauppa.com Oyj:n johtoryhmän muut jäsenet, edellä mainittujen henkilöiden läheiset perheenjäsenet sekä edellä mainittujen henkilöiden määräysvaltayhteisöt. Liiketoimet lähipiirin kanssa ovat tapahtuneet tavanomaisin kaupallisin ehdoin. Yhtiön lähipiiriin kuuluu hallituksen jäsen Samuli Seppälä, joka raportointihetkellä 30.06.2020 omisti yhtiön osakkeista ja äänistä 49,1%.

Tuhatta euroa30.6.202031.12.2019
Tavaroiden ja palveluiden myynti
Johtoon kuuluville avainhenkilöille ja heidän lähipiireilleen3646
Tavaroiden ja palveluiden osto
Johtoon kuuluvilta avainhenkilöiltä ja heidän lähipiireiltään1
Tuhatta euroa30.6.202031.12.2019
Tavaroiden/palveluiden ostoista/myynneistä aiheutuvat loppusaldot
Myyntisaamiset johtoon kuuluvilta avainhenkilöiltä ja heidän lähipiireiltään17
Ostovelat johtoon kuuluvilta avainhenkilöiltä ja heidän lähipiireiltään2

Osakepohjainen kannustinjärjestelmä

Verkkokauppa.com Oyj:n hallitus päätti 13.2.2020 perustaa uuden osakepohjaisen kannustinohjelman yhtiön toimitusjohtajalle ja johtoryhmälle. Ohjelman tarkoituksena on yhdistää osakkeenomistajien ja johdon tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä, rohkaista johtoa sijoittamaan henkilökohtaisesti yhtiön osakkeisiin, sitouttaa johtohenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden hankkimiseen, ansaitsemiseen ja kerryttämiseen perustuva palkkiojärjestelmä.
Uudessa osakesijoitukseen perustuvassa suoriteperusteisessa lisäosakeohjelmassa (Performance Matching Share Plan) 2020–2022 henkilö voi ansaita lisäosakkeita Verkkokauppa.com Oyj:n osakkeisiin tekemänsä sijoituksen ja osakkeen kokonaistuoton (Total Shareholder Return, TSR) perusteella. Suoriteperusteisessa lisäosakeohjelmassa on yksi ansaintajakso, joka kattaa kalenterivuodet 2020–2022. Osallistujalle maksettava palkkio määräytyy hallituksen asettamien TSR-tavoitetasojen saavuttamisen perusteella. Maksimissaan palkkiona maksetaan kolme lisäosaketta kutakin kohdennettua osaketta kohden. Osallistumisen ja palkkion saamisen edellytyksenä on, että osallistuja kohdentaa vapaasti siirrettävissä olevia hallussaan pitämiään yhtiön osakkeita ohjelmaan tai hankkii yhtiön osakkeita hallituksen päättämään määrään asti. Palkkion maksaminen perustuu lisäksi osallistujan työ- tai toimisuhteen voimassaoloon palkkion maksuhetkellä. Palkkiota ei pääsääntöisesti makseta, jos osallistujan työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista.

Ohjelman kohderyhmään kuuluu kahdeksan ihmistä, toimitusjohtaja ja kaikki johtoryhmän jäsenet. Henkilö on oikeutettu saamaan ohjelman perusteella bruttomäärän osakkeita, mutta hänelle maksetaan nettomäärä osakkeita ennakonpidätyksen pidättämisen jälkeen. Yhtiö pidättää osan osakkeista ja suorittaa ennakonpidätyksen verottajalle. Ohjelman perusteella maksettavat palkkiot vastaavat arviolta enintään noin 540 000:n Verkkokauppa.com Oyj:n osakkeen arvoa (bruttomäärä).

1.10Vakuudet ja vastuusitoumukset

Tuhatta euroa30.6.202031.12.2019
Omasta puolesta annetut vakuudet
Takaukset2 2582 652
Muut vastuut ja vastuusitoumukset1111

Takaukset liittyvät vuokravakuuksiin, tullivakuuteen ja rembursseihin. Muut vastuut ja vastuusitoumukset jäännösarvovastuisiin.

1.11Myöhemmin voimaan tulevat IFRSstandardit

Millään julkaistulla, muttei vielä voimassa olevalla IFRS-standardilla, IFRIC-tulkinnalla tai IFRS-standardeihin tehtävällä vuosittaisella parannuksella tai muutoksella ei odoteta olevan olennaista vaikutusta tilinpäätökseen.

1.12Raportointipäivän päättymisen jälkeiset tapahtumat

Yhtiöllä ei ole ollut muita olennaisia normaalista liiketoiminnasta poikkeavia tapahtumia katsauskauden jälkeen.

LISÄINFORMAATIO

Tuloslaskelma vuosineljänneksittäin

4-61-310-127-94-6/1-3/
Tuhatta euroa202020202019201920192019
Liikevaihto123 050125 255159 908120 560107 848115 797
Liiketoiminnan muut tuotot116127153118119164
Materiaalit ja palvelut -101 645 -105 835 -137 710 -101 611 -92 521 -98 398
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -8 417 -8 619 -9 115 -7 614 -8 114 -7 751
Poistot -1 246 -1 230 -1 246 -1 255 -1 258 -1 281
Liiketoiminnan muut kulut -7 503 -6 280 -7 523 -5 866 -5 884 -6 231
Liiketulos4 3563 4184 4674 3331902 301
Rahoitustuotot2225913
Rahoituskulut -359 -362 -421 -391 -382 -397
Tulos ennen veroja3 9993 0574 0484 000 -1911 906
Tuloverot -701 -613 -812 -79737 -381
Kauden tulos 3 2982 4443 2363 203 -1541 525
Kauden tuloksen jakautuminen
Yhtiön omistajille3 2982 4443 2363 203 -1541 525
Yhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos
Osakekohtainen tulos, laimentamaton ja laimennettu (euroa)0,070,050,070,070,000,03

Vaihtoehtoiset tunnusluvut

Verkkokauppa.com Oyj esittää tässä puolivuosikatsauksessa joitakin keskeisiä tunnuslukuja, jotka eivät ole IFRS-tilinpäätösnormistossa määriteltyjä tunnuslukuja. Niitä pidetään tämän vuoksi vaihtoehtoisina tunnuslukuina. Verkkokauppa.com Oyj soveltaa vaihtoehtoisten tunnuslukujen raportoinnissa Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen ESMA:n (European Securities and Market Authority) suosituksia.

Verkkokauppa.com Oyj käyttää vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvaamaan liiketoimintansa taloudellista kehitystä ja parantaakseen vertailukelpoisuutta eri kausien välillä. Johto uskoo näiden tunnuslukujen tarjoavan merkityksellistä täydentävää tietoa laajasta tuloslaskelmasta sekä taseesta.

Vaihtoehtoiset tunnusluvut eivät korvaa IFRS-tunnuslukuja

2020FY2019FY
Q1Q2Q3Q42020Q1Q2Q3Q42019
Liikevaihto, tuhatta euroa125 255123 050115 797107 848120 560159 908504 113
Myyntikate, tuhatta euroa19 42021 40517 39915 32718 94922 19873 874
Myyntikate-%15,5 %17,4 %15,0 %14,2 %15,7 %13,9 %14,7 %
Käyttökate, tuhatta euroa4 6485 6023 5811 4485 5885 71316 330
Käyttökate-%3,7 %4,6 %3,1 %1,3 %4,6 %3,6 %3,2 %
Liiketulos, tuhatta euroa3 4184 3562 3011904 3334 46711 290
Liiketulos-%2,7 %3,5 %2,0 %0,2 %3,6 %2,8 %2,2 %
Vertailukelpoinen liiketulos, tuhatta euroa3 7544 8262 3011904 3334 46711 290
Vertailukelpoinen liiketulos%3,0 %3,9 %2,0 %0,2 %3,6 %2,8 %2,2 %
Kauden tulos, tuhatta euroa2 4443 2981 525-1543 2033 2367 810
Korollinen nettovelka, tuhatta euroa-22 339-13 024-8 869-895-10 078-19 061-19 061
Investoinnit, tuhatta euroa26639695750283721 245
Omavaraisuusaste, %24,527,426,527,725,623,423,4
Nettovelkaantumisaste, %-60,8-35,8-24,0-2,6-28,4-52,1-52,1
Henkilöstö kauden lopussa*693747657731688758758
Laimentamaton osakekohtainen tulos, euroa0,050,070,030,000,070,070,17
Laimennettu osakekohtainen tulos, euroa0,050,070,030,000,070,070,17
Osakkeiden lukumäärä yhteensä45 065 13045 065 13045 065 13045 065 13045 065 13045 065 13045 065 130
Omien osakkeiden lukumäärä72 573353 15157 164101 00190 92881 29681 296
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä, painotettu keskiarvo44 987 08344 971 23545 003 68644 964 12944 954 05644 944 42444 944 424
Laimennusvaikutuksella oikaistu ulkona olevien osakkeiden lukumäärä, painotettu keskiarvo44 987 08344 971 23545 096 26945 057 71245 057 71245 042 00745 042 007

*Henkilöstö sisältää sekä koko- että osa-aikaiset työntekijät.

Tunnuslukujen laskentaperiaatteet

TUNNUSLUKUMÄÄRITELMÄPERUSTELUT VAIHTOEHTOISTEN
TUNNUSLUKUJEN ESITTÄMISELLE
MYYNTIKATELiikevaihto – materiaalit ja palvelutMyyntikate kertoo myynnin
kannattavuuden.
MYYNTIKATE, %(Liikevaihto – materiaalit ja palvelut) /
Liikevaihto
x 100Myyntikateprosentti mittaa
Verkkokauppa.comin myynnin
kannattavuutta.
KÄYTTÖKATE Liiketulos + poistot + arvonalentumisetKäyttökate kertoo liiketoiminnan
operatiivisen kannattavuuden.
KÄYTTÖKATE %(Liiketulos + poistot + arvonalentumiset) /
Liikevaihto
x 100Käyttökateprosentti mittaa
Verkkokauppa.comin operatiivista
kannattavuutta.
LIIKETULOS Liiketulos on tulos ennen veroja ja
nettorahoitustuottoja
Liiketulos kertoo liiketoiminnan
tuloksen ja on keskipitkän aikavälin tavoitteissa käytettävä keskeinen mittari
LIIKETULOS %Liiketulos/
Liikevaihto
x 100Liikevoittoprosentti mittaa
Verkkokauppa.comin operatiivista
kannattavuutta.
VERTAILUKELPOISUUTEEN VAIKUTTAVAT ERÄTOlennaiset tavanomaiseen liiketoimintaan kuulumattomat erät kuten suunniteltuun listautumiseen liittyvät menot, uudelleenjärjestelyihin liittyvät kulut sisältäen henkilöstön irtisanomiskorvaukset ja muut uudelleenjärjestelyihin liittyvät erät, käyttöomaisuuden arvonalentumistappiot, käyttöomaisuuserien/liiketoimintojen luovutuksesta syntyvät voitot ja tappiot, liiketoimintojen hankintaan liittyvät transaktiokulut, vahingonkorvaukset ja oikeudenkäyntikulut
VERTAILUKELPOINEN LIIKETULOSVertailukelpoinen liiketulos on tulos oikaistuna vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erilläVertailukelpoisen liiketuloksen avulla voidaan vertailla eri tilikausilla toteutunutta liiketulosta ilman olennaisesti tavanomaiseen liiketoimintaan kuulumattomien erien vaikutusta
VERTAILUKELPOINEN LIIKETULOS, %Vertailukelpoinen liiketulos/liikevaihtox 100Vertailukelpoinen liikevoittoprosentti mittaa Verkkokauppa.comin vertailukelpoista operatiivista kannattavuutta
OMAVARAISUUSASTE, %Oma pääoma yhteensä/
Taseen loppusumma – saadut ennakot
Omavaraisuusaste mittaa
Verkkokauppa.comin
vakavaraisuutta, tappion
sietokykyä, sekä kykyä selvitä
sitoumuksista pitkällä tähtäimellä.
KOROLLINEN NETTOVELKAVuokrasopimusvelat – rahat ja pankkisaamisetTunnusluku kuvaa Yhtiön velkaantuneisuutta
NETTOVELKAANTUMISASTE, %Vuokrasopimusvelat –
rahat ja pankkisaamiset –
korolliset saamiset/
Oma pääoma yhteensä
x 100Tunnusluku mittaa
Verkkokauppa.comin korollisen
nettovelan ja oman pääoman
suhdetta ja kuvaa yrityksen
velkaantuneisuutta.
INVESTOINNITTaseen aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden lisäykset tilikauden aikanaInvestoinnit tunnusluku antaa lisätietoa operatiivisen liiketoiminnan rahavirtatarpeista
LAIMENTAMATON
OSAKEKOHTAINEN TULOS
Yhtiön omistajille kuuluva kauden tulos/
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärän
painotettu keskiarvo
Tunnusluvut kuvaavat Yhtiön tuloksen jakautumista omistajilleen.
LAIMENNETTU OSAKEKOHTAINEN TULOSYhtiön omistajille kuuluva kauden tulos/
Ulkona olevien osakkeiden painotettu
keskiarvo + laimentavat potentiaaliset
osakkeet

Vaihtoehtoisten tunnuslukujen täsmäytykset

Tuhatta euroa4-6/20204-6/20191-6/20201-6/20191-12/2019
Liiketulos4 3561907 7732 49011 290
– Nasdaq Helsingin päälistalle siirtymiseen
liittyvät kulut
470807
Vertailukelpoinen liiketulos4 8262 3018 5802 49011 290

Liite

Alkuperäinen artikkeli

Jätä kommentti

facebook twitter