Etusivu » UPM puolivuotiskatsaus 2020: Sulkutoimet vaikuttivat Q2:lla, strategiset kasvuhankkeet etenevät aikataulussa

UPM puolivuotiskatsaus 2020: Sulkutoimet vaikuttivat Q2:lla, strategiset kasvuhankkeet etenevät aikataulussa

UPM puolivuotiskatsaus 2020: Sulkutoimet vaikuttivat Q2:lla, strategiset kasvuhankkeet etenevät aikataulussa

UPM-Kymmene Oyj Puolivuotiskatsaus 23.7.2020 klo 09.20 EET

UPM puolivuotiskatsaus 2020:
Sulkutoimet vaikuttivat Q2:lla, strategiset kasvuhankkeet etenevät aikataulussa

Q2 2020 lyhyesti

 • Liikevaihto laski 20 % ja oli 2 077 (Q2 2019: 2 605) miljoonaa euroa graafisten paperien toimitusten vähentymisen sekä sellun ja paperin hintojen laskun johdosta
 • Vertailukelpoinen liikevoitto laski 41 % ja oli 203 (345) miljoonaa euroa, mikä oli 9,8 % (13,2 %) liikevaihdosta
 • COVID-19-sulkutoimet vähensivät merkittävästi graafisten paperien kysyntää
 • Tarrojen ja erikoispaperien kysyntä lisääntyi sulkutoimien aikana
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 156 (436) miljoonaa euroa
 • UPM Chapellen paperitehdas ja UPM Jyväskylän vaneritehdas suljettiin

H1 2020 lyhyesti

 • Liikevaihto laski 18 % ja oli 4 364 (H1 2019: 5 298) miljoonaa euroa graafisten paperien toimitusten vähentymisen sekä sellun ja paperin hintojen laskun johdosta
 • Vertailukelpoinen liikevoitto laski 33 % ja oli 482 (719) miljoonaa euroa, mikä oli 11,0 % (13,6 %) liikevaihdosta
 • UPM:n sellutehdashanke Uruguayssa ja biokemikaalihanke Saksassa etenevät suunnitellussa aikataulussa
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 293 (756) miljoonaa euroa
 • Nettovelka laski 301 (366) miljoonaan euroon
 • Rahavarat ja käyttämättömät luottolimiitit olivat 2,0 miljardia euroa kesäkuun lopussa

Tunnuslukuja

Q2/2020Q2/2019Q1/2020Q1–Q2/2020Q1–Q2/2019Q1–Q4/2019
Liikevaihto, milj. euroa2 0772 6052 2874 3645 29810 238
Vertailukelpoinen EBITDA, milj. euroa3204663987199541 851
% liikevaihdosta15,417,917,416,518,018,1
Liikevoitto, milj. euroa1483192433916921 344
Vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT), milj. euroa2033452794827191 404
% liikevaihdosta9,813,212,211,013,613,7
Voitto ennen veroja, milj. euroa1383002403786641 307
Vertailukelpoinen voitto ennen veroja, milj. euroa1933252764696911 367
Kauden voitto, milj. euroa1032451922955491 073
Vertailukelpoinen kauden voitto, milj. euroa1572712313885761 119
Tulos per osake (EPS), euroa0,190,460,360,551,031,99
Vertailukelpoinen EPS, euroa0,290,510,430,721,082,07
Oman pääoman tuotto (ROE), %4,310,07,76,011,410,7
Vertailukelpoinen ROE, %6,611,19,37,911,911,2
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), %5,411,28,97,212,812,3
Vertailukelpoinen ROCE, %7,512,210,28,813,312,8
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa1564361372937561 847
Liiketoiminnan rahavirta per osake, milj. euroa0,290,820,260,551,423,46
Oma pääoma per osake kauden lopussa, euroa17,5017,9117,9017,5017,9118,87
Sijoitettu pääoma kauden lopussa, milj. euroa10 76710 82011 00910 76710 82011 474
Nettovelka kauden lopussa, milj. euroa301366-405301366-453
Nettovelka/EBITDA (viim. 12 kk)0,190,19-0,230,190,19-0,24
Henkilöstö kauden lopussa19 02919 76018 57319 02919 76018 742

Toimitusjohtaja Jussi Pesonen kommentoi Q2 2020 tulosta:

“Vuoden toisella neljänneksellä COVID-19-pandemia ja siihen liittyvät sulkutoimet vaikuttivat ihmisiin ja yrityksiin kaikkialla maailmassa. Vaikutukset UPM:ään olivat kaksijakoiset. Graafisten paperien kysyntä kärsi huomattavasti sulkutoimista, kun taas tarrojen ja erikoispaperien kysyntä oli vahvaa ja tuloskehitys erinomaista. Yhtiön taloudellinen asema on vahva, ja strategiset kasvuhankkeet etenevät suunnitellusti.

Olemme suojautuneet aktiivisesti ja tehneet mittavia toimia, joilla olemme varmistaneet työntekijöiden turvallisuuden ja toimintojen jatkuvuuden. Vain harvat UPM:n työntekijät ovat sairastuneet, ja olemme voineet palvella asiakkaitamme keskeytyksettä. Tämä on ehdottoman hieno saavutus, ja osin tämän ansiosta teimme tyydyttävän tuloksen erittäin poikkeuksellisissa olosuhteissa.

Liikevaihto laski 20 % ja oli 2 077 miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevoitto laski 41 % ja oli 203 miljoonaa euroa. Liiketoiminnan rahavirta oli 156 miljoonaa euroa. Nettovelka laski viime vuoden vertailuajankohdasta 301 miljoonaan euroon, ja likviditeettimme oli katsauskauden lopussa 2,0 miljardia euroa.

Yritysten, toimistojen ja koulujen sulkeminen vähensi tuntuvasti printtimainontaa ja kopiopaperien käyttöä. Toisella vuosineljänneksellä graafisten paperien kysyntä Euroopassa laski 32 % viime vuodesta. Säästimme merkittävästi kiinteissä kustannuksissa, mikä ei kuitenkaan riittänyt kumoamaan markkinoiden huonoa kehitystä. UPM Communication Papersin vuosineljännes oli tappiollinen ensimmäisen kerran viiteen vuoteen.

Samaan aikaan sulkutoimet vaikuttivat myönteisesti UPM:n joihinkin liiketoimintoihin. UPM Raflatac ja UPM Specialty Papers hyötyivät päivittäistavaroiden voimakkaasta kysynnästä ja verkkokaupan kasvusta, mikä lisäsi etikettien ja pakkausratkaisujen tarvetta. Euroopassa tarrojen kysyntä kasvoi toisella vuosineljänneksellä 10 % viime vuodesta. Kummankin liiketoiminta-alueen erinomainen tulos oli seurausta suotuisista markkinoista sekä pitkäaikaisista pyrkimyksistä parantaa marginaaleja.

UPM Biorefiningissa sellutoimitukset jatkuivat vahvoina toisella vuosineljänneksellä. Pandemian vuoksi huoltoseisokit on lykätty viimeiselle vuosineljännekselle, ja sellukapasiteetti oli täydessä käytössä. Hinnat olivat kuitenkin matalat, joten liiketoiminta-alueen tulokseen jäi parantamisen varaa.

UPM Energyn tulos oli hyvä huolimatta alemmista hinnoista entistä voimakkaammin vaihtelevilla markkinoilla. UPM Plywoodin neljännes oli suhteellisen vakaa, mutta koivuvanerimarkkina on edelleen heikko.

Tulevilla vuosineljänneksillä keskitymme erityisesti kahteen asiaan. Ensinnäkin varmistamme kaikkien liiketoimintojemme hyvän tulostason näinä poikkeuksellisina aikoina. Toiseksi toteutamme päättäväisesti kasvuhankkeemme Uruguayssa ja Saksassa.

Nykyisessä epävarmassa tilanteessa olemme sopeuttaneet toimintojamme muun muassa tilapäisten lomautusten ja vuorojärjestelyjen avulla. Lisäksi olemme tehneet ja jatkamme edelleen toimia, joilla kannattavuus ja kilpailukyky varmistetaan niin nykyisessä laskusuhdanteessa kuin pitkällä aikavälillä. Viime viikolla ilmoitimme UPM Chapellen tehtaan sulkemisesta, mikä vähentää sanomalehtipaperikapasiteettiamme 240 000 tonnia. Tällä viikolla päätimme sulkea pysyvästi UPM Jyväskylän vaneritehtaan.

Ilokseni voin todeta, että kasvuhankkeemme etenevät suunnitellusti. Monista Latinalaisen Amerikan maista poiketen Uruguay soveltaa tiukkoja pandemian vastaisia toimia ja on onnistunut pitämään tartuntojen määrän vähäisenä koko maassa. Viranomaistoimien ja UPM:n omien turvallisuusprosessien ansiosta UPM:n Uruguayn toimipaikoissa ei ole todettu yhtään COVID-19-tartuntaa. Paso de los Torosissa on alettu rakentaa tehtaan perustuksia, ja majoitustilat valmistautuvat ottamaan vastaan kasvavan joukon työntekijöitä syksyllä. Saksan biokemikaalijalostamon suunnittelu on edistynyt hyvin, ja työt tontilla Leunassa ovat alkamassa.
UPM:n arvonluonti tänään ja tulevaisuudessa perustuu kestävien tuotteiden ja ratkaisujen tarjoamiseen kuluttajille ja yrityksille. Luotamme Biofore-strategiaamme, ja olemme sitoutuneet kasvattamaan liiketoimintoja, jotka tarjoavat tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisille ratkaisuille.”

Näkymät vuodelle 2020

COVID-19-pandemia, siihen liittyvät sulkutoimenpiteet ja laskusuhdanne aiheuttavat edelleen suurta epävarmuutta vuoden 2020 jälkimmäisellä puoliskolla.

COVID-19-sulkutoimenpiteillä oli erittäin negatiivinen vaikutus graafisten paperien kysyntään. Sulkutoimet myös tukivat merkittävästi tarramateriaalien ja erikoispaperien kysyntää vuoden 2020 ensimmäisellä puoliskolla. Väliaikaisten kysyntävaikutusten, niin positiivisten kuin negatiivisten, normalisoitumisesta on joitain varhaisia merkkejä. Kehitys on kuitenkin epävarmaa ja todennäköisesti asteittaista sen mukaan, miten sulkutoimia puretaan ja miten kuluttajakäyttäytyminen muuttuu.

Yleinen taloudellinen toimeliaisuus samoin kuin taloudellisen toipumisen laajuus ja nopeus vaikuttavat useimpien UPM:n tuotteiden kysyntään.

Paperin hintojen odotetaan laskevan hieman vuoden 2020 jälkipuoliskolla alkuvuoteen verrattuna. Sellun myyntihinnat ovat alhaiset vuoden jälkimmäisen puoliskon alkaessa.

Toisella vuosipuoliskolla huoltotoimenpiteitä tehdään enemmän kuin vuoden alkupuoliskolla erityisesti siksi, että kahden sellutehtaan huoltoseisokit siirtyvät toiselta vuosineljännekseltä viimeiselle neljännekselle.

UPM jatkaa toimenpiteitä kiinteiden ja muuttuvien kustannusten vähentämiseksi.
UPM:n vertailukelpoisen liikevoiton 2020 odotetaan jäävän selvästi vuoden 2019 liikevoitosta.

Kutsu UPM:n 2020 puolivuotiskatsauksen webcastiin ja lehdistötilaisuuteen

Analyytikoille ja sijoittajille tarkoitettu englanninkielinen webcast-lähetys ja puhelinkonferenssi alkaa klo 13.15. UPM:n tulosta esittelevät toimitusjohtaja Jussi Pesonen ja talousjohtaja Tapio Korpeinen. Webcastiä voivat seurata kaikki UPM:n verkkosivuilla, mutta kysymyksiä voivat esittää vain puhelinkonferenssiin osallistuvat. Ilmoittautuminen konferenssiin tapahtuu soittamalla alla olevaan numeroon:

Puhelinkonferenssin nimi: UPM Interim Report for January – June 2020
Puhelinnumero: +358 (0)9 817 103 10
PIN-koodi: 86281598#

Toivomme osallistujien soittavan numeroon 5–10 minuuttia ennen lähetyksen alkua, jotta lähetys voi alkaa aikataulussa. Tallenne webcastista on katsottavissa 12 kuukauden ajan osoitteessa www.upm.fi.

Sijoittajapuhelun jälkeen klo 14.30 toimitusjohtaja Pesonen esittelee tuloksen medialle suomenkielisessä tiedotustilaisuudessa UPM:n Biofore-toimitalossa Alvar Aallon katu 1, Helsinki. Tilaisuutta voi seurata myös verkkolähetyksenä, johon voi ilmoittautua tästä linkistä. Vain ilmoittautuneille lähetetään linkki itse tilaisuuteen. Verkkolähetyksessä on mahdollista esittää kysymyksiä chat-toiminnon kautta.

**

Ne tämän katsauksen kannanotot, jotka eivät koske jo toteutuneita tosiasioita, ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi odotukset, jotka koskevat markkinoiden kasvua ja kehitystä, kasvua ja kannattavuutta koskevat odotukset sekä lausumat, joissa esiintyy sana "uskoa", "odottaa", "ennakoida", "aavistaa" tai muu vastaava ilmaisu. Koska nämä arviot perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin ja arvioihin, ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattavat johtaa siihen, että todelliset tulokset poikkeavat olennaisesti niitä koskevista kannanotoista. Tällaisia tekijöitä ovat mm. (1) toimintaedellytykset, kuten esim. tuotannon jatkuva onnistuminen ja siitä saatava tehokkuushyöty, tuotantopanosten saatavuus ja kustannukset, tuotekehityksen jatkuva onnistuminen, uusien tuotteiden kysyntä, nykyisten ja tulevien yhteistyöjärjestelyiden onnistuminen, liiketoimintastrategian tai kehityssuunnitelmien tai -kohteiden muuttuminen, konsernin patenttien ja muiden immateriaalioikeuksien tuottaman suojan muuttuminen, edellytysten muuttuminen koskien pääoman saantia hyväksyttävillä ehdoilla; (2) alan olosuhteet, kuten esim. tuotteiden kysynnän voimakkuus, kilpailutilanne, konsernin tuotteiden maailmanlaajuiset vallitsevat ja tulevat markkinahinnat ja niitä koskevat hinnoittelupaineet, konsernin asiakkaiden ja kilpailijoiden taloudellinen tilanne, kilpailijoiden mahdolliset uudet kilpailevat tuotteet ja teknologia; ja (3) yleinen taloudellinen tilanne, kuten esim. konsernin maantieteellisten päämarkkina-alueiden taloudellinen kasvuaste tai valuuttakurssien ja korkotason muutokset. Keskeiset tulokseen vaikuttavat tekijät ja konsernin kustannusrakenne esitellään vuoden 2019 vuosikertomuksen sivuilla 160–161. Riskit ja mahdollisuudet esitellään vuosikertomuksen sivuilla 28–29 ja 129-131 sekä riskienhallinta sivuilla 189–194.

**

UPM-Kymmene Oyj
Pirkko Harrela
Johtaja, Sidosryhmäsuhteet

UPM, Mediasuhteet
ma-pe klo 9-16
puh. 040 588 3284
media@upm.com

UPM
Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Alamme johtavana toimijana ja vastuullisuuden edelläkävijänä olemme allekirjoittaneet YK:n 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Ilmastonmuutosta hillitsevät tavoitteemme ja toimenpiteemme perustuvat tieteelliseen tutkimukseen. Yhtiössämme työskentelee noin 18 700 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10,2 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. UPM Biofore – Beyond fossils. www.upm.fi

Seuraa UPM:ää Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | #UPM #biofore #beyondfossils

UPM esittää tiettyjä tunnuslukuja toiminnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta ja rahavirroista, jotka ovat European Securities and Markets Authorityn (ESMA) antaman ohjeen mukaisia vaihtoehtoisia tunnuslukuja. Vaihtoehtoisten tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty konsernitilinpäätöksen liitetiedoissa UPM:n vuosikertomuksessa.

Liite

Alkuperäinen artikkeli

Jätä kommentti

facebook twitter