Etusivu » Teleste 1-3/2020: Liikevaihto ja oikaistu liiketulos laskivat, tilauskanta kasvoi. Teleste keskittyy teknologialiiketoimintoihin sekä niitä tukeviin korkeamman lisäarvon palveluihin ja luopuu Saksan palveluliiketoiminnasta

Teleste 1-3/2020: Liikevaihto ja oikaistu liiketulos laskivat, tilauskanta kasvoi. Teleste keskittyy teknologialiiketoimintoihin sekä niitä tukeviin korkeamman lisäarvon palveluihin ja luopuu Saksan palveluliiketoiminnasta

Teleste 1-3/2020: Liikevaihto ja oikaistu liiketulos laskivat, tilauskanta kasvoi. Teleste keskittyy teknologialiiketoimintoihin sekä niitä tukeviin korkeamman lisäarvon palveluihin ja luopuu Saksan palveluliiketoiminnasta

TELESTE OYJ OSAVUOSIKATSAUS 15.5.2020 KLO 08:30

TELESTE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 31.3.2020

LIIKEVAIHTO JA OIKAISTU LIIKETULOS LASKIVAT, TILAUSKANTA KASVOI. TELESTE KESKITTYY TEKNOLOGIALIIKETOIMINTOIHIN SEKÄ NIITÄ TUKEVIIN KORKEAMMAN LISÄARVON PALVELUIHIN JA LUOPUU SAKSAN PALVELULIIKETOIMINNASTA

Teleste tiedotti 14.5.2020 uudesta strategiasta, jonka mukaan yhtiö keskittyy teknologialiiketoimintoihin ja niitä tukeviin korkeamman lisäarvon palveluihin. Tämän seurauksena yhtiö on päättänyt luopua Saksan palveluliiketoiminnasta. Teleste Oyj:n hallitus on päättänyt luokitella Saksassa toimivien Cableway-yhtiöiden palveluliiketoiminnan IFRS 5:n ”Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot” mukaisesti myytävänä olevaksi ja raportoi liiketoiminnan standardin mukaisesti lopetettuna toimintona ensimmäisestä vuosineljänneksestä alkaen. Kyseinen liiketoiminta on raportoitu aiemmin Network Services -liiketoiminta-alueen luvuissa. Tässä osavuosikatsauksessa esitetyt tuloslaskelmaan liittyvät luvut sisältävät vain jatkuvat toiminnot, jollei toisin ole erikseen mainittu. Taseeseen ja rahavirtaan liittyvät luvut sisältävät sekä jatkuvat että lopetetut toiminnot.

Vuoden 2020 ensimmäinen vuosineljännes, jatkuvat toiminnot

– Liikevaihto oli 36,6 (41,3) miljoonaa euroa, laskua 11,4 %
– Oikaistu liiketulos oli 1,4 (1,7) miljoonaa euroa, laskua 18,3 %
– Liiketulos oli 1,4 (-5,6) miljoonaa euroa, vertailukausi sisälsi ulkomaiseen tytäryhtiöön kohdistuneen rikoksen seurauksena menetyt varat ja varauksen yhteensä 7,3 miljoonaa euroa
– Osakekohtainen tulos oli 0,06 (-0,32) euroa osakkeelta
– Osakekohtainen tulos lopetetut toiminnot mukaan lukien oli -0,07 (-0,35) euroa osakkeelta
– Liiketoiminnan rahavirta lopetetut toiminnot mukaan lukien oli 0,1 (-0,9) miljoonaa euroa
– Saadut tilaukset olivat 45,9 (45,7) miljoonaa euroa, kasvua 0,4 %
– Tilauskanta oli 82,6 (75,4) miljoonaa euroa, kasvua 9,5 %

Näkymät vuodelle 2020

COVID-19 -pandemiasta johtuen monet Euroopan maat Telesten päämarkkinoilla ovat asettaneet ankaria ja laajoja rajoituksia yhteiskunnan toimintaan. Toimenpiteiden laajuudesta ja kestosta riippuen on erittäin vaikeaa arvioida pandemian negatiivisia vaikutuksia Telesten liikevaihtoon ja liiketulokseen. Teleste päivittää näkymiään ja antaa uuden ohjeistuksen, kun näkyvyys paranee ja pandemian aiheuttamia vaikutuksia voidaan arvioida luotettavammin.

Teleste peruutti 27.3. yhtiön aiemmin, tilinpäätöstiedotteen yhteydessä antaman taloudellisen ohjeistuksen vuodelle 2020.

Toimitusjohtaja Jukka Rinnevaaran katsaus:

”Teleste uudisti strategiansa, jonka mukaan yhtiö keskittyy teknologia- ja tuoteliiketoimintoihin ja niitä tukeviin korkeamman lisäarvon palveluihin. Tämän seurauksena tulemme luopumaan kaapeliverkon kenttäpalveluoperaatioista Saksassa. Saksan kenttäpalveluoperaatiolla on ollut rajalliset synergiat Telesten teknologia- ja tuoteliiketoiminnan kanssa. Kenttäpalveluiden operatiivinen kehittäminen ja laajentaminen uusille alueille vaatisi investointeja, jotka eivät tue Telesten teknologia- ja tuoteliiketoimintaa. Teleste harjoittaa palveluliiketoimintaa Saksassa Cableway-yhtiöissä, joilla on johtava markkina-asema kaapeliverkon kenttäpalveluissa. Liiketoiminnan kehittäminen ja kasvuinvestoinnit sopivat paremmin omistajalle, jolle laajat tietoliikenneverkkojen kenttäpalvelut ovat ydinliiketoimintaa. Teleste Oyj:n hallitus on päättänyt luokitella Saksassa toimivien Cableway-yhtiöiden palveluliiketoiminnan IFRS 5:n ” Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot” mukaisesti. Tavoitteena on ensisijaisesti myydä Saksassa toimivien Cableway-yhtiöiden palveluliiketoiminta lähikuukausien aikana.

COVID-19 -pandemia alkoi vaikuttaa Telesten liiketoimintaan maaliskuussa. Eri maiden rajoitustoimenpiteiden seurauksena operaattorit rajasivat tai keskeyttivät laajakaistaverkon rakennustöitä ja osa matkustajaliikenteen informaatioratkaisujen asiakkaista joutui sulkemaan tehtaitaan ja viivästämään projektejaan muun muassa Italiassa, Saksassa ja Puolassa. Pandemian vaikutukset Telesten toimitusketjuun ja komponenttien saatavuuteen ovat olleet rajallisia. Henkilöstömme ja oma tuotantomme ovat pysyneet toimintakykyisinä. Mikäli liikkumisrajoitukset jatkuisivat toisen vuosineljänneksen loppuun, arvioimme negatiivisten vaikutusten Telesten liikevaihtoon olevan merkittäviä tilikauden 2020 aikana. Tässä vaiheessa pandemian vaikutusten arviointi on kuitenkin erittäin vaikeaa. Olemme käynnistäneet toimenpiteitä kustannussäästöjen saavuttamiseksi sekä toimituskykymme ja likviditeetin turvaamiseksi. Palvelutuotannon alihankintaa on sopeutettu operaattoreiden kysyntämuutoksiin, työtunteja on vähennetty ja lomautuksia käynnistetty huhtikuussa. Vähennämme ulkoisten palvelujen käyttöä ja viivästämme ei-kriittisiä projekteja ja investointeja. Pandemian pitkittyessä joudumme lisäämään säästötoimenpiteitä. Haluan kiittää tässä haastavassa tilanteessa henkilöstöämme, joka on osoittanut joustavuutta toiminnallaan niin kustannussäästöjen kuin uusien toimintatapojenkin osalta. Telesten prioriteettina on suojella työntekijöidensä turvallisuutta sekä varmistaa liiketoiminnan jatkuvuus asiakkaiden tarpeiden täyttämiseksi.

Ensimmäisen vuosineljänneksen saadut tilaukset saavuttivat vertailukauden tason ja tilauskanta nousi kaikkien aikojen ennätystasolle. Liikevaihto ja oikaistu liiketulos laskivat vertailukaudesta kaapeliverkkojen teknologiamurroksen seurauksena.

Video and Broadband Solutions -liiketoiminta-alueen saadut tilaukset kasvoivat ensimmäisen vuosineljänneksen aikana ja tilauskanta kasvoi Telesten historian korkeimmaksi. Tilauskanta kasvoi matkustajaliikenteen informaatioratkaisuissa. Tilauskannasta vajaa 60 % ajoittuu kuluvalle vuodelle, mutta COVID-19 -pandemia voi viivästyttää toimituksia. Liikevaihto laski vertailukaudesta tilaajaverkkotuotteissa asiakkaiden valmistautuessa hajautetun verkkoarkkitehtuurin käyttöönottoon. HFC-tuotteiden liikevaihdon laskiessa, vähennämme tuotantokapasiteettia ja toteutamme kustannussäästöjä tehtaallamme. Arviomme mukaan olemme säilyttäneet markkinaosuutemme verkkoarkkitehtuurin teknologiamurroksen aikana. Hajautetun verkkoarkkitehtuurin uusia tuotteita testataan parhaillaan yhdessä asiakkaiden kanssa USA:ssa ja Euroopassa, mutta COVID-19 -pandemia hidastaa jonkin verran testauksia.

Network Services -liiketoiminta-alueen jatkuvien toimintojen liikevaihto laski Englannissa, missä keskityttiin korkean lisäarvon suunnittelupalveluihin ja karsittiin matalamman katteen projektipalveluita viime vuoden lopulla. Näiden muutosten ansiosta liiketulos parani. COVID-19 -pandemiasta johtuen operaattoriasiakkaat alkoivat rajoittaa asennuksia verkoissaan Sveitsissä, Englannissa ja Suomessa maaliskuun aikana. Taloudelliset vaikutukset eivät kuitenkaan olleet merkittäviä ensimmäisen vuosineljänneksen aikana.

Teleste jatkaa liiketoiminnan kehittämistä erityisesti seuraavilla alueilla: videovalvonta- ja informaatioratkaisujen kannattava kasvu, hajautetun verkkoarkkitehtuurin tuotekehitys sekä myynnin käynnistäminen USA:n kaapelioperaattorimarkkinoilla.”

Konsernin liiketoiminta tammi-maaliskuu 2020, jatkuvat toiminnot

Avainluvut 1-3/2020 1-3/2019Muutos %1-12/2019
Liikevaihto, M€36,641,3-11,4 %165,3
Oikaistu liiketulos, M€ 1)1,41,7-18,3 %8,6
Oikaistu liiketulos, % 1)3,9 %4,2 %5,2 %
Liiketulos, M€1,4-5,61,6
Liiketulos, %3,9 %-13,5 %1,0 %
Kauden tulos, M€1,2-5,80,3
Tulos per osake, €0,06-0,320,02
Tulos per osake, € 2)-0,07-0,35-0,07
Liiketoiminnan rahavirta, M€ 2)0,1-0,94,1
Nettovelkaantumisaste, % 2)39,6 %20,6 %34,1 %
Omavaraisuusaste, % 2)46,9 %46,4 %49,5 %
Saadut tilaukset, M€45,945,7+0,4 %167,5
Tilauskanta, M€82,675,4+9,5 %73,2
Henkilöstö kauden lopussa859900-4,6 %867

1) Vaihtoehtoinen tunnusluku, joka on määritelty raportin taulukko-osassa.
2) Lopetetut toiminnot mukaan lukien

Konsernin ensimmäisen vuosineljänneksen saadut tilaukset saavuttivat vertailukauden tason ja olivat 45,9 (45,7) miljoonaa euroa, kasvua 0,4 %. Tilauskanta kasvoi vertailukauden lopusta 9,5 % ollen 82,6 (75,4) miljoonaa euroa. Liikevaihto oli 36,6 (41,3) miljoonaa euroa laskien 11,4 % vertailukaudesta. Liikevaihto laski kummallakin liiketoiminta-alueella.

Materiaali- ja tuotantopalvelujen kulut olivat 17,5 (21,2) miljoonaa euroa, laskua 17,6 %. Henkilöstökulut kasvoivat 2,0 % ollen 11,7 (11,5) miljoonaa euroa. Poistot olivat 1,7 (1,7) miljoonaa euroa laskien 1,1 %. Liiketoiminnan muut kulut olivat 4,9 (13,0) miljoonaa euroa. Vertailukaudella liiketoiminnan muihin kuluihin sisältyi ulkomaiseen tytäryhtiöön kohdistuneen rikoksen seurauksena menetyt varat ja tapauksen käsittelyyn liittyvä varaus yhteensä 7,3 miljoonaa euroa. Oikaistu liiketulos laski 18,3 % ollen 1,4 (1,7) miljoonaa euroa eli 3,9 % (4,2 %) liikevaihdosta. Oikaistu liiketulos laski Video and Broadband Solutions ‑liiketoiminta-alueen liikevaihdon laskun seurauksena. Liiketulos oli 1,4 (-5,6) miljoonaa euroa. Rahoituserien nettotuotot olivat 0,3 (0,3) miljoonaa euroa. Välittömät verot olivat 0,6 (0,5) miljoonaa euroa. Kauden tulos jatkuvista toiminnoista oli 1,2 (-5,8) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos jatkuvista toiminnoista oli 0,06 (-0,32) euroa osakkeelta. Osakekohtainen tulos lopetetut toiminnot mukaan lukien oli -0,07 (-0,35) euroa osakkeelta.

Liiketoiminnan rahavirta lopetetut toiminnot mukaanlukien oli 0,1 (-0,9) miljoonaa euroa.

Video and Broadband Solutions tammi-maaliskuu 2020, jatkuvat toiminnot

1000 euroa1-3/20201-3/2019Muutos1-12/2019
Saadut tilaukset40 49839 690+2,0 %143 455
Liikevaihto31 20335 277-11,5 %141 351
Liiketulos1 2082 208-45,3 %8 056
Liiketulos %3,9 %6,3 %5,7 %

Saadut tilaukset kasvoivat 2,0 % ja olivat 40,5 (39,7) miljoonaa euroa. Tilauskanta kasvoi vertailukauden lopusta 9,5 % ollen 82,6 (75,4) miljoonaa euroa. Liikevaihto laski 11,5 % ja oli 31,2 (35,3) miljoonaa euroa. Liikevaihto laski tilaajaverkkotuotteissa, mutta kasvoi videovalvonta- ja informaatiojärjestelmissä. Liiketulos laski 45,3 % ollen 1,2 (2,2) miljoonaa euroa eli 3,9 % (6,3 %) liikevaihdosta. Liiketulos laski tilaajaverkkotuotteiden liikevaihdon laskun seurauksena.

Tuotekehitysmenot olivat 3,2 (2,9) miljoonaa euroa eli 10,3 % (8,3 %) liiketoiminta-alueen liikevaihdosta. Tuotekehitysprojektit painottuivat hajautettuun verkkoarkkitehtuuriin mukaan lukien USA:n markkinoille suunnatut ratkaisut, tilannekuva- ja videovalvontaratkaisuihin, matkustajaliikenteen informaatio­järjestelmiin sekä asiakaskohtaisiin projekteihin. Tuotekehitysmenoja aktivoitiin 1,2 (1,1) miljoonaa euroa. Aktivoitujen tuotekehitysmenojen poistot olivat 0,6 (0,7) miljoonaa euroa.

Network Services tammi-maaliskuu 2020, jatkuvat toiminnot

Teleste on uudistanut strategiansa, jonka mukaan yhtiö keskittyy teknologialiiketoimintoihin ja niitä tukeviin korkeamman lisäarvon palveluihin. Uuden strategian mukaan Teleste luopuu laajoista kenttäpalveluoperaatioista Saksan markkinoilla ja keskittyy jatkossa korkeamman lisäarvon palveluihin. Teleste Oyj:n hallitus on päättänyt luokitella Saksassa toimivien Cableway-yhtiöiden palveluliiketoiminnan IFRS 5:n ”Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot” mukaisesti myytävänä olevaksi ja Teleste alkaa raportoida sen standardin mukaisesti lopetettuna liiketoimintona. Teleste jatkaa korkeamman lisäarvon palveluliiketoimintaa Englannissa, Sveitsissä, Suomessa, Puolassa ja Belgiassa.

1000 euroa1-3/20201-3/2019Muutos1-12/2019
Saadut tilaukset5 3595 978-10,4 %23 996
Liikevaihto5 3595 978-10,4 %23 996
Liiketulos215-467532
Liiketulos %4,0 %-7,8 %2,2 %

Jatkuvien toimintojen saadut tilaukset ja liikevaihto laskivat 10,4 % ja olivat 5,4 (6,0) miljoonaa euroa. Liikevaihto laski Englannissa, missä keskityttiin korkean lisäarvon suunnittelupalveluihin ja karsittiin matalamman katteen projektipalveluita. Liiketulos parani ja oli 0,2 (-0,5) miljoonaa euroa. Liiketulos oli 4,0 % (‑7,8 %) liikevaihdosta. Liiketulos parani Englannissa, missä keskityttiin korkean lisäarvon suunnittelupalveluihin. COVID-19 -pandemiasta johtuen operaattoriasiakkaat alkoivat rajoittaa asennuksia verkoissaan Sveitsissä ja Suomessa maaliskuun aikana. Taloudelliset vaikutukset eivät kuitenkaan olleet merkittäviä ensimmäisen vuosineljänneksen aikana.

Lopetetut toiminnot

IFRS 5:n ”Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot” mukaan luokiteltujen toimintojen liikevaihto oli 70,1 miljoonaa euroa ja liiketulos oli -0,9 miljoonaa euroa vuonna 2019. Liikevaihto oli 29,8 % konsernin liikevaihdosta. Myytävänä olevaksi luokitellun liiketoiminnan nettovarat konsernin taseessa olivat 15,0 miljoonaa euroa 31.3.2020. Myytävänä olevaksi luokitellun liiketoiminnan arvostusta arvioidaan luopumiseen tähtäävien eri vaihtoehtojen perusteella. Luopumalla Saksan palveluliiketoiminnoista Teleste pyrkii varmistamaan rahoitusasemansa ja kyvyn investoida teknologia- ja tuoteliiketoiminnan kasvualueisiin. Myytävänä olevaksi luokiteltua liiketoimintoa ei vuoden ensimmäisestä vuosineljänneksestä alkaen enää raportoida Network Services -liiketoiminta-alueen luvuissa, vaan IFRS 5 -standardin mukaan se raportoidaan lopetetuissa toiminnoissa.

Henkilöstö ja organisaatio tammi-maaliskuu 2020

Konsernin palveluksessa oli katsauskaudella keskimäärin 860 henkilöä (899), joista 667 (672) Video and Broadband Solutions ja 194 (226) Network Services liiketoiminta-alueella. Katsauskauden lopussa konsernin palveluksessa oli 859 (900) henkilöä, joista ulkomailla työskenteli 45 % (48 %). Euroopan ulkopuolella työskenteli noin 3 % konsernin henkilöstöstä.

Henkilöstökulut kasvoivat 2,0 % vertailukaudesta ja olivat 11,7 (11,5) miljoonaa euroa. Henkilöstökulut kasvoivat palkankorotusten seurauksena.

Investoinnit ja tuotekehitys tammi-maaliskuu 2020, lopetetut toiminnot mukaan lukien

Konsernin investoinnit olivat 2,8 (2,5) miljoonaa euroa eli 5,3 % (4,2 %) liikevaihdosta. Investoinneista 1,0 (1,0) miljoonaa euroa toteutettiin vuokra- tai rahoitusleasing-sopimuksilla.

Tuotekehitysinvestoinnit olivat 1,2 (1,1) miljoonaa euroa. Tuotekehitysprojektit painottuivat hajautettuun verkkoarkkitehtuuriin mukaan lukien USA:n markkinoille suunnatut ratkaisut, tilannekuva- ja videovalvontaratkaisuihin, matkustajaliikenteen informaatio­järjestelmiin sekä asiakaskohtaisiin projekteihin.

Rahoitus ja pääomarakenne tammi-maaliskuu 2020, lopetetut toiminnot mukaan lukien

Liiketoiminnan rahavirta oli 0,1 (-0,9) miljoonaa euroa.

Teleste Oyj:llä on luottolimiitti- ja luottosopimukset yhteisarvoltaan 50,0 miljoonaa euroa. 20,0 miljoonaa euron luottolimiittisopimus on voimassa elokuun loppuun 2020. Teleste Oyj solmi 1.4.2020 sopimuksen 20 miljoonan euron luottolimiitin uusimiseksi elokuun loppuun 2021. Sopimus sisältää option jatkaa luottolimiittiä yhdellä vuodella. 30,0 miljoonan euron luottosopimus erääntyy elokuussa 2022. Luottoa lyhennetään 3,0 miljoonan euron vuotuisin lyhennyksin, luoton pääomaa oli lyhentämättä 24,0 miljoonaa euroa 31.3.2020. Käyttämättömiä sitovia valmiusluottoja oli katsauskauden lopussa 18,8 (20,0) miljoonaa euroa.

Konsernilla oli 31.3.2020 korollista velkaa 34,1 (32,7) miljoonaa euroa. Konsernin omavaraisuusaste oli 46,9 % (46,4 %) ja nettovelkaantumisaste 39,6 % (20,6 %).

Liiketoiminta-alueiden keskeiset riskit

Teleste on teknologia- ja palveluyhtiö, jonka nykyiset liiketoiminta-alueet ovat Video and Broadband Solutions ja Network Services. Päämarkkina-alue ja toiminta keskittyvät Eurooppaan, mutta yhtiön tavoitteena on laajentaa liiketoimintaa erityisesti Pohjois-Amerikassa. Telesten asiakkaina ovat kaapelioperaattorit, joukkoliikenneoperaattorit, junavalmistajat sekä tietyt julkishallinnon organisaatiot.

Video and Broadband Solutions liiketoiminta-alueella asiakaskohtaiset ja integroidut ratkaisutoimitukset luovat hyvät kasvuedellytykset, mutta toimitusten resurssointi ja tekninen toteutus ovat vaativia, ja sisältävät näin ollen myös kohtuullisia riskejä. Operaattoriasiakkaiden verkkoinvestoinnit vaihtelevat teknologiakehityksen, verkkojen päivitystilanteen ja asiakkaiden rahoitusrakenteen mukaan. Videovalvonta- ja informaatioratkaisujen kokonaisvaltaiset järjestelmätoimitukset saattavat olla kooltaan suuria ja projektien tarjouslaskenta ja hallinta ovat vaativia ja sisältävät riskejä. Uusien palvelutarjoajien lisäämä kilpailu saattaa heikentää kaapelioperaattoreiden investointikykyä. Oikeat teknologiavalinnat, tuotekehitys ja niiden ajoitus ovat keskeisiä menestyksen kannalta. Tuotteissa ja ratkaisuissa hyödynnetään erilaisia teknologioita, joiden soveltamiseen liittyviä immateriaalioikeuksia eri osapuolet voivat tulkita eri tavoin. Tulkintaerimielisyydet voivat johtaa kalliisiin selvityksiin tai oikeudenkäynteihin. Asiakkaiden vaatimukset tuotteiden suorituskyvystä, kestävyydestä vaativissa olosuhteissa ja yhteensopivuudesta integroiduissa kokonaisuuksissa ovat huomattavan korkeita. Huolellisesta suunnittelusta ja laadunvarmistuksesta huolimatta, monimutkaiset tuotteet voivat vikaantua asiakkaan verkossa ja johtaa kalliisiin korjausvelvoitteisiin. Luonnonilmiöiden ja globaalien häiriöiden, kuten epidemian seuraukset tai onnettomuudet, kuten tulipalo, saattavat heikentää komponenttien saatavuutta elektroniikkateollisuuden tilaus-toimitusketjussa tai keskeyttää oman valmistustoiminnan. Maailmantalouden suurvaltojen asettamat tullit ja muut kauppasodan toimenpiteet voivat vaikuttaa komponenttien hankintaketjuihin ja erityisesti Yhdysvaltoihin vietyjen tuotteiden kannattavuuteen negatiivisesti. Useat liiketoiminta-alueen kilpailijat ovat amerikkalaisia, joten euron kurssi suhteessa Yhdysvaltain dollariin vaikuttaa kilpailukykyyn. Erityisesti Yhdysvaltain dollarin ja Kiinan renminbin kurssikehitys suhteessa euroon vaikuttavat tuotekustannuksiin. Lyhytaikaiselta valuuttariskiltä yhtiö suojautuu valuuttatermiineillä. Britannian ja Euroopan unionin väliset tulevat sopimukset voivat vaikeuttaa toimituksia englantilaisille asiakkaille.

Network Services liiketoiminta-alueen liikevaihto kertyy pääosin muutamilta isoilta eurooppalaisilta asiakkailta, joten merkittävä muutos yhdenkin asiakkaan palvelukysynnässä vaikuttaa liiketoiminta-alueen toimituksiin ja kannattavuuteen. Asiakastyytyväisyys ja tuottavuuden parantaminen vaativat toimivaa palveluprosessin ohjausjärjestelmää sekä innovatiivisia prosessi-, tuote- ja logistiikkaratkaisuja palvelujen laadun ja kustannustehokkuuden varmistamiseksi. Kaapeliverkkojen häiriötön toiminta edellyttää verkkojen tehokasta teknistä hallintaa ja toimivia laiteratkaisuja sopimusvelvoitteiden mukaisesti. Tämä puolestaan vaatii oman ja alihankkijoiden henkilöstön osaamisen jatkuvaa kehittämistä. Lisäksi oman henkilöstön ja alihankkijaverkoston kapasiteetin riittävyys ja käyttöasteet vaikuttavat yhtiön toimituskykyyn ja kannattavuuteen. Alihankkijoiden kustannukset voivat nousta nopeammin, kuin Telesten on mahdollista nostaa palvelujen hintoja omille asiakkailleen. Suurien kokonaisvastuuprojektien tarjouslaskenta ja hallinta ovat vaativia ja sisältävät riskejä. Vaikeat sääolosuhteet voivat vaikuttaa palvelujen toimitusedellytyksiin.

Telesten strategiaan liittyy riskejä ja epävarmuustekijöitä, kuten se, ettei uusia liiketoimintamahdollisuuksia pystytä tunnistamaan tai hyödyntämään menestyksekkäästi. Liiketoiminta-alueiden on huomioitava markkinoiden liikkeet, kuten asiakkaiden ja kilpailijoiden konsolidoitumisen merkitys. Teknologiset murrosvaiheet, kuten operaattoreiden siirtyminen hajautettuun verkko­arkkitehtuuriin tilaajaverkoissa, voivat muuttaa merkittävästi nykyisten toimittajien kilpailu­asetelmia ja houkutella markkinoille uusia kilpailijoita. Kiristyvä kilpailu voi laskea tuotteiden ja ratkaisujen hintoja nopeammin kuin tuotteiden valmistus- ja toimituskustannuksia pystytään alentamaan.

Erilaiset tietojärjestelmät ovat kriittisiä tuotteiden kehittämisessä, valmistamisessa ja toimittamisessa asiakkaille. Tietojärjestelmien ylläpitoon ja uusien järjestelmien käyttöönottoon liittyy riskejä, jotka voivat vaikuttaa tuotteiden ja palvelujen toimituskykyyn. Tietojärjestelmiin kohdistuu myös ulkoisia uhkia, joilta pyritään suojautumaan teknisin ratkaisuin ja henkilöstön turvallisuusosaamista lisäämällä. Teleste-konserniin voi kohdistua myös laittomia toimia ja petosyrityksiä, jotka voivat vaikuttaa merkittävästi taloudelliseen tulokseen. Tällaisia riskejä pyritään minimoimaan kehittämällä edelleen hyviä hallintotapoja ja lisäämällä henkilöstön turvallisuusosaamista. Osaavan henkilöstön hankkiminen ja ylläpitäminen edellyttävät kannustamista, kehittämistä ja rekrytointeja, joissa voidaan epäonnistua.

COVID-19 -pandemia aiheuttaa riskejä Telesten toimitusketjulle, yhtiön omalle toimintakyvylle, asiakkaiden toimintakyvylle sekä Telesten tuotteiden ja palvelujen kysynnälle. Tähän mennessä COVID-19 –pandemian seurauksena operaattorit ovat rajanneet tai keskeyttäneet laajakaistaverkon rakennustöitä ja osa matkustajaliikenteen informaatioratkaisujen asiakkaista on joutunut sulkemaan tehtaitaan ja viivästämään projektejaan muun muassa Italiassa, Saksassa ja Puolassa. Pandemian vaikutukset Telesten toimitusketjuun ja komponenttien saatavuuteen ovat olleet rajallisia. Henkilöstömme ja oma tuotantomme on pysynyt toimintakykyisenä. Mikäli eri maiden määrämät yhteiskunnan rajoitustoimenpiteet jatkuisivat toisen vuosineljänneksen loppuun, arvioimme negatiivisten vaikutusten Telesten liikevaihtoon olevan merkittäviä tilikauden 2020 aikana. Yhtiö käynnisti ensimmäisen vuosineljänneksen aikana toimenpiteet likviditeetin ja rahoitusaseman turvaamiseksi.

Hallitus käy vuosittain läpi liiketoiminnan keskeiset riskit ja niiden hallinnan. Riskienhallinta on organisoitu osaksi liiketoiminta-alueiden strategista ja operatiivista toimintaa. Riskit raportoidaan tarkastusvaliokunnalle säännöllisesti.

Katsauskaudella ei ollut vireillä sellaisia oikeudenkäyntejä tai oikeudellisia menettelyjä, joilla olisi ollut oleellista merkitystä konsernin toiminnalle.

Konsernirakenne, lopetetut toiminnot mukaan lukien

Emoyhtiöllä on sivuliike Hollannissa sekä tytäryhtiöt 14 maassa Suomen ulkopuolella.

Osakkeet ja osakepääoman muutokset

Tianta Oy oli 31.3.2020 suurin yksittäinen osakkeenomistaja 23,2 % omistusosuudella.

Yhtiön osakekurssi oli katsauskaudella alimmillaan 3,51 (5,26) euroa ja korkeimmillaan 5,78 (6,80) euroa. Päätöskurssi 31.3.2020 oli 3,75 (5,90) euroa. Arvo-osuusjärjestelmän mukaan osakkaiden lukumäärä katsauskauden lopussa oli 5 474 (5 550). Ulkomaalaisten ja hallintarekisteröityjen omistajien osuus osakkeista oli 5,5 % (6,8 %). Osakkeiden vaihto Nasdaq Helsingin pörssissä ajalla 1.1.-31.3.2020 oli 0,8 (0,6) miljoonaa kappaletta ja vaihdon arvo oli 3,9 (3,4) miljoonaa euroa.

31.3.2020 konsernilla oli omia osakkeita 798 821 (821 182) kappaletta, jotka kaikki olivat emoyhtiö Teleste Oyj:n hallussa. Konsernin omistus katsauskauden lopun osakemäärästä oli 4,2 % (4,3 %).

Yhtiön rekisteröity osakepääoma 31.3.2020 oli 6 966 932,80 euroa jakautuen 18 985 588 osakkeeseen.

31.3.2020 voimassa olleet valtuutukset:
– Hallitus voi hankkia enintään 1 200 000 yhtiön omaa osaketta muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä.
– Hallitus voi päättää uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta siten, että annettavien ja/tai luovutettavien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 2 000 000 kappaletta.
– Yhtiön antamien erityisten oikeuksien nojalla merkittävien uusien osakkeiden ja yhtiön hallussa olevien luovutettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään yhteensä 1 000 000 kappaletta, joka määrä sisältyy edellä mainittuihin uusia osakkeita ja yhtiön hallussa olevia omia osakkeita koskevaan enimmäismäärään.
– Valtuutukset olivat voimassa 3.10.2020 asti.
– Varsinaisen yhtiökokouksen 22.4.2020 päättämät uudet valtuutukset kumosivat vanhat valtuutukset.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

COVID-19 -pandemia
COVID-19 -pandemian vaatimiin sopeutustoimenpiteisiin tähdänneet yhteistoimintaneuvottelut saatiin päätökseen Suomen yhtiöissä 3.4.2020. Neuvotteluiden tuloksena sovittiin Suomen henkilöstöä koskevista enintään 90 päivää kestävistä lomautuksista, joita ryhdyttiin toteuttamaan huhtikuun aikana. Lomautuksia toteutetaan pääsääntöisesti siirtymällä 4-päiväiseen työviikkoon syyskuun 2020 loppuun asti. Vastaavia työajan lyhennyksiä ja lomautuksia ryhdyttiin toteuttamaan myös ulkomaisissa tytäryhtiöissä. Muut käynnistetyt sopeutustoimenpiteet sisältävät tuotannon alihankinnan vähennykset, ulkoisten palvelujen käytön vähentämisen, ei-kriittisten projektien, investointien ja rekrytointien viivästämisen. Osana säästötoimenpiteitä Telesten johtoryhmä leikkasi palkkojaan 20 prosentilla 1.4.2020 alkaen.

Luottolimiitin uusiminen
Teleste Oyj solmi sopimuksen 20 miljoonan euron luottolimiitin uusimiseksi elokuun loppuun 2021. Sopimus sisältää option jatkaa luottolimiittiä yhdellä vuodella.

HFC-tuotteiden tuotantokapasiteetin vähentäminen
Teleste Oyj sai päätökseen yhteistoimintaneuvottelut HFC-tuotteiden tuotantokapasiteetin ja -asiakastukitoimintojen henkilöstön vähentämisestä yhteensä 20 henkilöllä. Sopeuttamistarpeen syynä on teknologiamurroksen seurauksena Network Products -liiketoimintaan kuuluvien tilaajaverkkotuotteiden kysynnän muutos, kuten vuoden 2019 tilinpäätöstiedotteessa todettiin. Tämä muutos vähentää tuotannon ja tukitoimintojen kapasiteetin tarvetta. Yhtiön ennusteen mukaan hajautetun verkkoarkkitehtuurin tuotteiden toimitukset käynnistyvät vuoden 2021 alussa. Uusien hajautetun verkkoarkkitehtuurin tuotteiden valmistuksen ei arvioida vaativan nyt vähennettävää tuotantokapasiteettia.

Suunnattu osakeanti
Teleste Oyj:n hallitus päätti 22.4.2020 suunnatusta maksuttomasta osakeannista Teleste-konsernin osakepohjaisen kannustinjärjestelmän 2015 ansaintajakson 2017-2019 palkkion maksamiseksi. Osakeannissa luovutettiin 22 402 yhtiön hallussa olevaa Teleste Oyj:n osaketta vastikkeetta osakepohjaiseen kannustinjärjestelmään kuuluville avainhenkilöille järjestelmän ehtojen mukaisesti.

Yhtiökokous
Teleste Oyj:n 22.4.2020 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2019 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2019. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään harkintansa mukaan enintään 0,10 euron varojenjaosta osakkeelta osinkona kertyneistä voittovaroista ja/tai pääoman palautuksena sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun. Yhtiö julkistaa hallituksen mahdolliset varojenjakopäätökset erikseen ja vahvistaa samassa yhteydessä asiaankuuluvat täsmäytys- ja maksupäivät.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi kuusi henkilöä. Hallituksen jäsenille päätettiin maksaa vuosipalkkiot seuraavasti: puheenjohtajalle 66 000 euroa vuodessa ja kullekin jäsenelle 33 000 euroa vuodessa. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana toimivan hallituksen jäsenen vuosipalkkio on 49 000 euroa. Vuosipalkkiot maksetaan siten, että hallituksen jäsenille hankitaan 40 %:lla palkkion brutto-osuudesta Teleste Oyj:n osakkeita Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä ja loppuosa suoritetaan rahana. Lisäksi hallituksen tarkastusvaliokunnan jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 400 euroa kokoukselta. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle ei makseta erillistä kokouspalkkiota.

Teleste Oyj:n hallituksen jäseniksi valittiin Jussi Himanen, Vesa Korpimies, Mirel Leino, Timo Luukkainen, Heikki Mäkijärvi ja Kai Telanne.

Yhtiökokouksen jälkeen 22.4.2020 pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Timo Luukkainen. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Mirel Leino sekä jäseniksi Jussi Himanen ja Vesa Korpimies.

Yhtiökokous päätti, että Teleste Oyj:lle valitaan yksi tilintarkastaja. Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on nimennyt päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Petri Kettusen.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Valtuutuksen perusteella hallitus voi hankkia enintään 1 200 000 yhtiön omaa osaketta muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita, tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Uudet osakkeet voidaan antaa myös maksuttomana osakeantina yhtiölle itselleen.
Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta siten, että annettavien ja/tai luovutettavien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 2 000 000 kappaletta. Yhtiön antamien erityisten oikeuksien nojalla merkittävien uusien osakkeiden ja yhtiön hallussa olevien luovutettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään yhteensä 1 000 000 kappaletta, joka määrä sisältyy edellä mainittuihin uusia osakkeita ja yhtiön hallussa olevia omia osakkeita koskevaan enimmäismäärään. Valtuutukset ovat voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta varsinaisen yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Valtuutukset kumoavat aiemmin myönnetyt valtuutukset päättää osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Valtuutukset ovat voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta varsinaisen
yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Valtuutukset kumoavat aiemmin myönnetyt valtuutukset päättää osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan, joka valmistelee hallituksen nimitys- ja palkitsemisasiat. Yhtiökokous myös vahvisti nimitystoimikunnan työjärjestyksen hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Lisäksi yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen yhtiön toimielinten palkisemispolitiikaksi.

Toimintaympäristö vuonna 2020

Video and Broadband Solutions -liiketoiminnan tavoitteena on säilyttää vahva markkina-asema Euroopassa ja vahvistaa markkina-asemaa erityisesti Pohjois-Amerikassa.

Kaapelioperaattoreiden laajakaistapalvelujen kysyntä jatkaa kasvuaan. Kotitalouksien laajakaistaliikenteen arvioidaan kasvavan tulevina vuosina 30-40 % vuodessa. COVID-19 -pandemian aikana laajakaistaliikenne on kasvanut voimakkaasti etätyön ja etäkoulutuksen yleistyttyä sekä suoratoistoviihdepalvelujen kulutuksen kasvun myötä. On mahdollista, että osa pandemian aikaisesta kasvusta jää pysyväksi ilmiöksi ja näin ollen voi kiihdyttää verkkoinvestointeja kun pandemiarajoitukset poistuvat. Euroopan kaapelioperaattorit ovat pystyneet kilpailukykyisesti vastaamaan kysynnän kasvuun investoimalla DOCSIS 3.1 -standardin mukaisiin 1,2 GHz:n taajuusalueen verkkopäivityksiin. Perinteisen HFC-verkkoinfrastruktuurin taajuusalueen laajentamisinvestoinnit jatkuvat edelleen, mutta alhaisemmalla volyymillä. Operaattorit suunnittelevat jo seuraavan sukupolven hajautetun verkkoarkkitehtuurin mukaisia verkkoinvestointeja. Kaapelitoimiala, Teleste mukaan lukien, on valmistautunut jo vuosia seuraavaan teknologia-aaltoon, jolla investointeja kaapeliverkkoinfrastruktuuriin voidaan jatkaa kilpailukykyisesti tulevinakin vuosina. Teleste jatkaa panostuksia osaamisen ja uuden teknologian kehitykseen sekä asiakasprojekteihin. Operaattoreiden hajautetun verkkoarkkitehtuurin investoinnit ovat viivästyneet aikaisemmista aikatauluarvioista ja COVID-19 -pandemia tullee aiheuttamaan vielä lisäviivettä, kun operaattoreiden kenttätestauksia joudutaan viivästyttämään vuoden 2020 jälkipuoliskolle. Arviomme mukaan operaattoreiden hajautetun verkkoarkkitehtuurin käyttöönottoprojektit alkavat vuoden 2021 alussa. Hajautettuun arkkitehtuuriin siirtyminen tarjoaa Telestelle kasvumahdollisuuksia, mutta sisältää myös riskejä. Kasvun mahdollistaa niin tilaajaverkon optisten tuotteiden arvon nousu kuin myös mahdollisuus hyödyntää teknologiamurrosta liiketoiminnan laajentamiseksi Pohjois-Amerikan markkinoille. Merkittävin riski on yhteensopivuuden saavuttaminen kaapeliverkkojen keskusjärjestelmien kanssa. COVID-19 –pandemiasta johtuen tilaajaverkkotuotteiden vuoden 2020 liikevaihdon kehitystä on vaikea ennustaa, mutta operaattoreiden verkkopäivitysten hidastuminen pandemian aikana tullee vaikuttamaan negatiivisesti toisen ja kolmannen vuosineljänneksen liikevaihtoon.

Kasvavien kaupunkiympäristöjen turvallisuuden varmistaminen, lisääntyvä joukkoliikenne sekä arkea helpottavien älykkäiden digitaalisten järjestelmien yleistyminen luovat pohjaa kasvavalle liiketoiminnalle. Joukkoliikenneoperaattoreiden sekä muiden viranomaisten tulee varmistaa palvelujen ja infrastruktuurin häiriötön toiminta sekä ihmisten turvallisuus. Joukkoliikenteen informaatiojärjestelmien sekä videovalvonta- ja tilannekuvajärjestelmien markkinoiden kasvua tulee vuoden 2020 aikana hidastamaan COVID-19 -pandemian aiheuttamat investointien ja projektien viivästämiset. Joukkoliikenteen informaatiojärjestelmät kehittyvät jatkuvasti entistä älykkäämmiksi ja reaaliaikaisiksi. Videovalvontaratkaisujen älykkyys lisääntyy muun muassa hahmontunnistuksen ja tekoälyn suuntaan. Lisäksi markkinoille on syntymässä tarve kokonaisvaltaisille tilannekuvajärjestelmille, missä videon lisäksi hallitaan muita sensoritason tietovirtoja ja automatisoidaan toimintaprosesseja poikkeustilanteissa. Kilpailukyvyn varmistaminen edellyttää Telesteltä jatkuvia tuotekehitysinvestointeja uusiin älykkäisiin ratkaisuihin. Myös tuottavuuden ja kustannustehokkuuden parantaminen liiketoiminnassa on välttämätöntä. Teleste on kasvattanut markkinaosuuttaan videovalvonta- ja informaatioratkaisuissa vuoden 2019 aikana ja tilauskanta jatkoi kasvuaan vuoden 2020 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Kuten liiketoiminnan luonteeseen kuuluu, ajoittuu merkittävä osa toimituksista useammalle tulevalle vuodelle. COVID-19 -pandemia tulee viivästyttämään useita projekteja ja toimituksia vuonna 2020. Tästä syystä arvioimme videovalvonta- ja informaatioratkaisujen vuoden 2020 liikevaihdon pysyvän jokseenkin edellisen vuoden tasolla, mutta arvioon sisältyy epävarmuutta.

Network Services -liiketoiminta-alueella operaattoreiden verkkoinvestointien odotetaan kasvattavan myös palvelujen kysyntää pitkällä aikavälillä. Telesten tavoitteena on keskittyä korkean lisäarvon palveluihin ja lisätä palveluliiketoiminnan operatiivista tehokkuutta. Uuden strategian seurauksena yhtiö luopuu laajoista kenttäpalveluoperaatoista Saksassa. Saksan palveluliiketoiminta on luokiteltu myytävänä olevaksi ja yhtiö raportoi sen IFRS 5 -standardin mukaan lopetetuissa toiminnoissa. Jatkuvien palveluliiketoimintojen osalta näemme kasvumahdollisuuksia erityisesti verkon suunnittelupalveluissa. COVID-19 -pandemiasta johtuen operaattoriasiakkaat alkoivat rajoittaa päivityksiä verkoissaan maaliskuusta lähtien. Pandemian vaikutusten arviointi loppuvuoden liikevaihtoon on tässä vaiheessa vaikeaa.

Näkymät vuodelle 2020

Teleste peruutti 27.3. yhtiön aiemmin, tilinpäätöstiedotteen yhteydessä antaman taloudellisen ohjeistuksen vuodelle 2020.

COVID-19 -pandemiasta johtuen monet Euroopan maat Telesten päämarkkinoilla ovat asettaneet ankaria ja laajoja rajoituksia yhteiskunnan toimintaan. Toimenpiteiden laajuudesta ja kestosta riippuen on erittäin vaikeaa arvioida negatiivista vaikutusta Telesten liikevaihtoon ja liiketulokseen. Teleste päivittää näkymiään ja antaa uuden ohjeistuksen, kun näkyvyys paranee ja vaikutuksia voidaan arvioida luotettavammin.

14. päivänä toukokuuta 2020

Teleste Oyj Jukka Rinnevaara
Hallitus Toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 osavuosikatsaukset standardin mukaisesti siten kuin EU on sen hyväksynyt käyttäen samoja laadintaperiaatteita kuin vuosi-tilinpäätöksessä lukuun ottamatta 1.1.2020 voimaantulleita uusia ja muutettuja standardeja. Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.

KONSERNIN TULOSLASKELMA (TEUR)1-3/20201-3/2019Muutos %1-12/2019
Jatkuvat toiminnot
Liikevaihto36 56241 256-11,4 %165 348
Liiketoiminnan muut tuotot542565-4,1 %2 210
Materiaalikäyttö ja ostetut palvelut-17 451-21 185-17,6 %-83 340
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut-11 687-11 4592,0 %-46 049
Poistot-1 670-1 689-1,1 %-6 747
Muut liiketoiminnan kulut-4 874-13 045-62,6 %-29 776
Liiketulos1 423-5 557-125,6 %1 646
Rahoitustuotot3403187,0 %1 036
Rahoituskulut-25-251,2 %-418
Tulos rahoituserien jälkeen1 738-5 264-133,0 %2 265
Tulos ennen veroja1 738-5 264-133,0 %2 265
Välittömät verot-560-5227,2 %-1 987
Kauden tulos jatkuvista toiminnoista1 178-5 786-120,4 %278
Lopetetut toiminnot
Kauden tulos lopetetuista toiminnoista-2 590-612323,1 %-1 931
Kauden tulos-1 412-6 398-77,9 %-1 653
Jakautuminen
Emoyhtiön omistajille-1 353-6 358-78,7 %-1 327
Määräysvallattomille omistajille-59-4048,3 %-327
-1 412-6 398-77,9 %-1 653
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu
osakekohtainen tulos:
laimentamaton osakekohtainen tulos (EUR)-0,07-0,35-78,7 %-0,07
laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (EUR)-0,07-0,35-78,7 %-0,07
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta jatkuvien toimintojen tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos:
laimentamaton osakekohtainen tulos (EUR)0,06-0,32-120,3 %0,02
laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (EUR)0,06-0,32-120,4 %0,02
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta lopetettujen toimintojen tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos:
laimentamaton osakekohtainen tulos (EUR)-0,14-0,03322,6 %-0,11
laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (EUR)-0,14-0,03323,4 %-0,11
Laaja tuloslaskelma (tEUR)
Kauden tulos-1 412-6 398-77,9 %-1 653
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisesti
Muuntoero-1 167210-654,8 %299
Käyvän arvon rahasto112402,6 %19
Kauden laaja tulos-2 567-6 186-58,5 %-1 335
Jakautuminen
Emoyhtiön omistajille-2 513-6 155-59,2 %-1 019
Määräysvallattomille omistajille-54-3079,1 %-316
-2 567-6 185-58,5 %-1 335

TASE (TEUR)
Pitkäaikaiset varat31.3.202031.3.2019Muutos %31.12.2019
Aineettomat hyödykkeet13 22911 57214,3 %12 907
Liikearvo30 10930 686-1,9 %30 668
Aineelliset hyödykkeet10 01015 371-34,9 %17 038
Muut pitkäaikaiset rahoitusvarat65056415,2 %645
Laskennallinen verosaaminen1 0142 258-55,1 %1 924
55 01160 451-9,0 %63 182
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus22 68737 410-39,4 %37 409
Myyntisaamiset ja muut saamiset38 13447 670-20,0 %40 112
Tuloverosaaminen65734192,5 %683
Rahavarat6 08018 022-66,3 %8 249
67 558103 443-34,7 %86 452
Myytävänä olevat varat27 957
Varat yhteensä150 526163 894-8,2 %149 634
Oma pääoma ja velat
Osakepääoma6 9676 9670,0 %6 967
Muu oma pääoma63 23963 696-0,7 %65 606
70 20570 663-0,6 %72 573
Määräysvallattomat omistajat152492-69,1 %206
OMA PÄÄOMA70 35671 154-1,1 %72 779
Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat1 6111 618-0,4 %1 603
Korolliset velat25 25026 016-2,9 %26 501
Korottomat pitkäaikaiset velat7379-6,7 %79
Varaukset6268-97,9 %93
26 94127 981-3,7 %28 275
Lyhytaikaiset velat
Lyhytaikaiset korolliset velat5 9006 671-11,6 %6 531
Ostovelat ja muut korottomat velat31 86955 385-42,5 %39 238
Tuloverovelka1 12297515,1 %1 283
Varaukset1 3371 728-22,6 %1 528
40 22864 759-37,9 %48 579
Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät velat13 001
Oma pääoma ja velat yhteensä150 526163 894-8,2 %149 634

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (TEUR), lopetetut toiminnot mukaan lukien1-3/20201-3/2019Muutos % 1-12/2019
Liiketoiminnan rahavirrat
Kauden tulos-1 412-6 398-77,9 %-1 653
Oikaisut3 5452 85424,2 %12 405
Maksetut rahoituserät315117169,3 %-380
Maksetut verot-518-686-24,6 %-1 725
Nettokäyttöpääoman muutos-1 8633 200-158,2 %-4 589
Liiketoiminnan nettorahavirta67-913-107,4 %4 057
Investointien rahavirrat
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin-2 129-1 55337,1 %-8 749
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myynnit16123-87,1 %475
Tytäryritysten hankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla00n/a-1 050
Investoinnit muihin sijoituksiin1010n/a-77
Investointien nettorahavirta-2 012-1 43040,7 %-9 401
Rahoituksen rahavirrat
Lainojen nostot1 1580n/a0
Lainojen takaisinmaksut0-876-100,0 %-489
Rahoitusleasingvelkojan maksut-1 224-1 08712,6 %-4 499
Maksetut osingot00n/a-3 630
Rahoituksen nettorahavirta-67-1 963-96,6 %-8 618
Rahavarojen muutos
Rahavarat kauden alussa8 24922 240-62,9 %22 240
Valuuttakurssien muutosten vaikutus2188-76,7 %-28
Kauden rahavirta-2 011-4 306-53,3 %-13 962
Rahavarat kauden lopussa6 25818 021-65,3 %8 249

TUNNUSLUVUT1-3/20201-3/2019Muutos % 1-12/2019
Liiketulos, jatkuvat toiminnot1 423-5 557-125,6 %1 646
Osakekohtainen tulos, EUR-0,07-0,35-78,7 %-0,07
Osakekohtainen tulos, laimennettu EUR-0,07-0,35-78,7 %-0,07
Osakekohtainen oma pääoma, EUR3,713,92-5,4 %4.00
Oman pääoman tuotto-7,9 %-34,5 %-77,1 %-2,2 %
Sijoitetun pääoman tuotto0,9 %-21,9 %-103,9 %1,6 %
Omavaraisuusaste46,9 %46,4 %1,0 %49,5 %
Nettovelkaantumisaste39,6 %20,6 %92,6 %34,1 %
Investoinnit, tEUR2 8462 45116,1 %12 981
Investoinnit % liikevaihdosta lopetetut toiminnot mukaan lukien5,3 %4,2 %86,1 %7,9 %
Tilauskanta, tEUR82 55875 4299,5 %73 223
Henkilöstö keskimäärin1 3271 369-3,1 %1 363
Osakkeiden lukumäärä keskimäärin (tuhansia)sis omat osakkeet18 98618 9860,0 %18 986
Kauden ylin kurssi, EUR5,786,80-15,3 %6,80
Kauden alin kurssi, EUR3,515,26-31,7 %5,04
Kauden keskikurssi, EUR4,796,09-21,3 %5,72
Osakevaihto, milj kpl0,80,638,8 %1,6
Osakevaihto, MEUR3,93,414,1 %9,2
VAIHTOEHTOISET TUNNUSLUVUT
Oikaistu liiketulos, jatkuvat toiminnot, tEUR1 4231 741-18,3 %8 588
Oikaistu osakekohtainen tulos, EUR, lopetetut toiminnot mukaan lukien-0,070,05-243,9 %0,31
SILTALASKELMA
Liiketulos, jatkuvat toiminnot1 423-5 557-125,6 %1 646
Rikoksesta johtuva kertaluonteinen erä07 298-100,0 %6 942
Oikaistu liiketulos, jatkuvat toiminnot1 4231 741-18,3 %8 588
Emoyhtiön omistajille kuuluva kauden tulos-1 353-6 358-78,7 %-1 327
Kauden aikana ulkona olevien osakkeiden lkm. painotettu keskiarvo18 16418 1640,0 %18 181
laimentamaton osakekohtainen tulos (EUR)-0,07-0,35-78,7 %-0,07
Emoyhtiön omistajille kuuluva kauden tulos-1 353-6 358-78,7 %-1 327
Rikoksesta johtuva kertaluonteinen erä07 298-100,0 %6 942
Kauden aikana ulkona olevien osakkeiden lkm. painotettu keskiarvo18 16418 1640,0 %18 181
Oikaistu osakekohtainen tulos-0,070,05-243,9 %0,31
Omat osakkeet
Määrä
Kpl
Osuus
osakkeista
Osuus
äänistä
Konsernin omistuksessa/hallinnassa omia osakkeita 31.3.2020798 8214,21 %4,21 %
Vastuusitoumukset (tEUR) lopetetut toiminnot mukaan lukien
Vuokra- ja leasingvastuut9038535,9 %886
Johdannaissopimukset (tEUR) kirjattu tulokseen ja taseeseen
Valuuttatermiinit, kohdearvo17 39020 490-15,1 %21 146
Valuuttatermiinit, käypä arvo40923971,1 %-48
Koronvaihtosopimukset10 00010 0000,0 %10 000
Koronvaihtosopimusten käypä arvo-50-98-49,0 %-65
Veroina otettu huomioon kauden tulosta vastaavat vero.

TOIMINTASEGMENTIT (TEUR), jatkuvat toiminnot 1-3/2020 1-3/2019Muutos % 1-12/2019
Video and Broadband Solutions
Saadut tilaukset40 49839 6902,0 %143 455
Liikevaihto31 20335 277-11,5 %141 351
Liiketulos1 2082 208-45,3 %8 056
Liiketulos %3,9 %6,3 %5,7 %
Network Services
Saadut tilaukset5 3595 978-10,4 %23 996
Liikevaihto5 3595 978-10,4 %23 996
Liiketulos215-467-146,0 %532
Liiketulos %4,0 %-7,8 %2,2 %
Segmentit yhteensä
Saadut tilaukset45 85745 6680,4 %167 451
Liikevaihto36 56241 256-11,4 %165 348
Liiketulos1 4231 741-18,3 %8 588
Liiketulos %3,9 %4,2 %5,2 %
Konserni yhteensä
Segmenteille kohdistamaton kulu0-7 298-100,0 %-6 942
Liiketulos1 423-5 557-125,6 %1 646
Liiketulos %3,9 %-13,5 %1,0 %
Rahoituserät3152937,5 %618
Tulos ennen veroja1 738-5 264-133,0 %2 265
Liikevaihto lajeittain 1-3/2020 1-3/2019Muutos % 1-12/2019
Tavaroiden myynti30 21534 411-12,2 %133 990
Palvelut6 3476 844-7,3 %31 358
Yhteensä36 56241 256-11,4 %165 348
Tilauskanta 1-3/2020 1-3/2019Muutos % 1-12/2019
VBS tilauskanta82 55875 4299,5 %73 223

Informaatio per kvartaali(tEUR) 1-3/20 10-12/19 7-9/19 4-6/19 1-3/194/2019-3/2020
Video and Broadband Solutions
Saadut tilaukset40 49841 80725 86436 09439 690144 263
Liikevaihto31 20336 14234 64135 29135 277137 277
Liiketulos1 2081 2663 0131 5692 2087 056
Liiketulos %3,9 %3,5 %8,7 %4,4 %6,3 %5,1 %
Network Services
Saadut tilaukset5 3595 4195 6056 9945 97823 377
Liikevaihto5 3595 4195 6056 9945 97823 377
Liiketulos215492-56581-4671 232
Liiketulos %4,0 %9,1 %-1,0 %8,3 %-7,8 %5,3 %
Segmentit yhteensä
Saadut tilaukset45 85747 22631 46943 08845 668167 640
Liikevaihto36 56241 56140 24642 28541 256160 654
Liiketulos1 4231 7582 9572 1501 7418 288
Liiketulos %3,9 %4,2 %7,3 %5,1 %4,2 %5,1 %
Konserni yhteensä
Segmenteille kohdistamaton kulu035600-7 298356
Liiketulos1 4232 1152 9572 150-5 5578 644
Liiketulos %3,9 %5,1 %7,3 %5,1 %-13,5 %5,4 %

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma (tEUR)
AOsakepääoma
BYlikurssirahasto
CMuuntoerot
DKertyneet voittovarat
ESVOP rahasto
FMuut rahastot
GOma pääoma yhteensä
HMääräysvallattomien omistajien osuus
IOma pääoma yhteensä
ABCDEFGHI
Oma pääoma 1.1.20206 9671 504-1 59462 6163 140-6272 57320672 779
Tilikauden voitto/
tappio
-1 353-1 353-59-1 412
Osake-perusteiset maksut146146146
Muuntoerot-507-665-1 1715-1 167
Rahavirran suojaus111111
Oma pääoma 31.3.20206 9671 504-2 10160 7443 140-5070 20415270 356
Oma pääoma 1.1.20196 9671 504-1 57066 6913 140-9276 64052277 162
Tilikauden voitto/
tappio
-6 358-6 358-40-6 398
Osake-perusteiset maksut177177177
Muuntoerot351662019210
Rahavirran suojaus222
Oma pääoma 31.3.20196 9671 504-1 53460 6763 140-9070 66349271 154

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERIAATTEET

Oman pääoman tuottoTilikauden tulos
—————————— * 100
Taseen oma pääoma (keskim. kauden aikana)
Sijoitetun pääoman tuottoTilikauden tulos rahoituserien jälkeen + rahoituskulut
——————————- * 100
Taseen loppusumma – korottomat velat (keskim. kauden
aikana)
OmavaraisuusasteOma pääoma
—————————- * 100
Taseen loppusumma – saadut ennakot
NettovelkaantumisasteKorolliset velat – rahat ja pankkisaamiset – korolliset saamiset
—————————- * 100
Oma pääoma
Osakekohtainen tulosEmoyrityksen omistajille kuuluva kauden voitto
————————————–
Kauden aikana ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo
Osakekohtainen laimennettu tulosEmoyrityksen omistajille kuuluva laimennettu kauden voitto
————————————
Kauden aikana ulkona olevien osakkeiden laimennetun lukumäärän painotettu keskiarvo

VAIHTOEHTOISET TUNNUSLUVUT
Teleste on alkanut raportoida vuoden 2019 alusta vaihtoehtoisia tunnuslukuja, jotka eivät ole IFRS-standardien mukaisia. Vaihtoehtoisten tunnuslukujen laskennassa ei huomioida vertailukelpoisuuteen vaikuttavia, tavallisesta liiketoiminnasta poikkeavia tuottoja tai kuluja, jotka syntyvät kerran tai harvoin tapahtuvan asian seurauksena. Vaihtoehtoisten tunnuslukujen esittämisen tarkoituksena on parantaa vertailukelpoisuutta eivätkä ne korvaa muita IFRS-pohjaisia tunnuslukuja. Raportoitavat vaihtoehtoiset tunnusluvut ovat oikaistu liiketulos ja oikaistu osakekohtainen tulos. Oikaistun liiketuloksen ja oikaistun osakekohtaisen tuloksen ulkopuolelle jäävät vertailukelpoisuuteen vaikuttavat olennaiset tavalliseen liiketoimintaan kuulumattomat erät. Oikaisuerät kirjataan tuloslaskelmaan aiheuttamisperiaatteensa mukaiseen tuotto- tai kuluryhmään.

Oikaistu liiketulosLiiketulosta oikaistaan erällä, joka syntyy kerran tai harvoin tapahtuvan asian seurauksena.
Oikaistu osakekohtainen tulosEmoyhtiön omistajille kuuluva kauden voitto oikaistuna kuluerällä, joka syntyy kerran tai harvoin tapahtuvan asian seurauksena
——————————————-
Kauden aikana ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo

Suurimmat osakkeenomistajat osakemäärän mukaan 31.03.2020
Osakemäärä% osakkeista
Tianta Oy4 409 71223,2
Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö1 683 2008,9
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen899 4754,7
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva824 6414,3
Teleste Oyj798 8214,2
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma521 1502,8
Valtion Eläkerahasto500 0002,6
Mariatorp Oy499 7912,6
Wipunen varainhallinta Oy425 0002,2
OP-Suomi Pienyhtiöt -sijoitusrahasto260 4081,4

Suurimmat osakkeenomistajat sektoreittain 31.03.2020
Osakkeenomistajat sektorin mukaanOmistajien määrä% osakkeen- omistajistaOsakkeet% osakkeista
Kotitaloudet5 14494,04 797 58625,3
Julkisyhteisöt30,11 920 62510,1
Rahoitus-ja vakuutuslaitokset230,44 500 84523,7
Yritykset2514,67 636 27540,2
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt210,444 1280,2
Ulkomaalaisomistus320,686 1290,5
Yhteensä5 474100,018 985 588100,0
Joista hallintarekisteröityjä110,2963 4785,1

Suurimmat osakkeenomistajat osakkeiden jakauman mukaan 31.03.2020
OsakemääräOmistajien määrä% osakkeen- omistajistaOsakemäärä% osakkeista
1-1001 52827,988 7820,5
101-5002 24541,0603 0593,2
501-1 00075813,9609 4623,2
1 001-5 00075813,91 670 4318,8
5 001-10 000761,4525 7712,8
10 001-50 000791,41 584 0048,3
50 001-100 00070,1514 2822,7
100 001-500 000160,33 498 83818,4
500 001-70,19 902 09452,2
Yhteensä5 474100,018 985 588100,0
Hallintarekisteri110,2963 4785,1

LISÄTIETOJA:

Toimitusjohtaja Jukka Rinnevaara, puh 02 2605 611

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.teleste.com

Liite

Alkuperäinen artikkeli

Jätä kommentti

facebook twitter