Etusivu » Consti Yhtiöt Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 6.4.2020

Consti Yhtiöt Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 6.4.2020

Consti Yhtiöt Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 6.4.2020

CONSTI YHTIÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE

6.4.2020 klo 16.30

Consti Yhtiöt Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 6.4.2020

Consti Yhtiöt Oyj:n 6.4.2020 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja tilikauden aikana toimineille toimitusjohtajille vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.–31.12.2019. Yhtiökokous hyväksyi yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikan.

Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2019 jaetaan osinkoa 0,16 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonjaon täsmäytyspäivänä 8.4.2020 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään omistajaluetteloon. Osingon maksupäiväksi päätettiin 17.4.2020.

Hallitus ja tilintarkastaja

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten määräksi kuusi (6). Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen seuraavaksi toimikaudeksi nykyisen hallituksen jäsenet Tapio Hakakari, Erkki Norvio, Petri Rignell, Pekka Salokangas ja Anne Westersund ja uutena jäsenenä Johan Westermarck.

Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy ja päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Toni Halonen.

Hallituksen jäsenille päätettiin maksaa vuosipalkkiot seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 36 000 euroa ja hallituksen jäsenille 24 000 euroa. Hallituksen jäsenille päätettiin myös maksaa 500 euron kokouskohtainen palkkio hallituksen kokouksista. Hallituksen kokouksiin osallistumisesta aiheutuneet matkakustannukset päätettiin korvata laskun mukaan. Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiökokous päätti, että yhtiöjärjestyksen 1§ muutetaan kuulumaan seuraavasti:

Yhtiön toiminimi on Consti Oyj, englanniksi Consti Plc ja sen kotipaikka on Helsinki.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta sekä osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus valtuutettiin päättämään enintään 580 000 oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä osakkeille muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen), ja osakkeet voidaan hankkia esimerkiksi yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää miten omia osakkeita hankitaan sekä kaikista muista osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

Valtuutus korvaa varsinaisen yhtiökokouksen 2.4.2019 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2021 saakka.

Hallitus valtuutettiin päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta. Annettavien osakkeiden määrä, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, voi olla yhteensä enintään 780 000 osaketta. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen. Valtuutusta käytetään esimerkiksi yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista uusien osakkeiden ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä seikoista.

Valtuutus korvaa varsinaisen yhtiökokouksen 2.4.2019 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2021 saakka.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Consti Yhtiöt Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.investor.consti.fi viimeistään 20.4.2020 alkaen.

Consti Yhtiöt Oyj
Esa Korkeela, Toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Esa Korkeela, Toimitusjohtaja, Consti Yhtiöt Oyj, puh. +358 40 730 8568

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.consti.fi

Consti on yksi Suomen johtavia korjausrakentamiseen ja taloteknisiin palveluihin keskittyneitä yhtiöitä. Consti tarjoaa kattavasti korjausrakentamisen ja talotekniikan palveluita taloyhtiöille, yrityksille ja sijoittajille sekä julkiselle sektorille Suomen kasvukeskuksissa. Yhtiöllä on neljä toimialaa: Taloyhtiöt, Yritykset, Julkiset ja Talotekniikka. Vuonna 2019 Consti-konsernin liikevaihto oli 315 miljoonaa euroa, ja se työllistää noin 1000 korjausrakentamisen ja talotekniikan ammattilaista.

Consti Yhtiöt Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla, ja sen kaupankäyntitunnus on CONSTI. www.consti.fi

Jätä kommentti

facebook twitter