Etusivu » Arkistot 6.4.2020

Rovio Entertainment Oyj: Omien osakkeiden hankinta 06.04.2020

Rovio Entertainment Oyj PÖRSSITIEDOTE 06.04.2020 klo 18.45
Rovio Entertainment Oyj – Omien osakkeiden hankinta 06.04.2020
Rovio Entertainment Oyj
Helsingin Pörssi
Päivämäärä6.4.2020
PörssikauppaOsto
OsakelajiROVIO
Määrä20686
Keskihinta4,302898
Kokonaiskustannus89009,76
Yhtiön hallussa on 06.04.2020 tehtyjen kauppojen jälkeen 4 443 526 osaketta
Rovio Entertainment Oyj:n puolesta
OP Yrityspankki Oyj
Marko Niemi
Ville Orava

Lisätietoja:
Rene Lindell, talousjohtaja
+358 207 888 300 (vaihde)
RovioIR@rovio.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oyj
Keskeiset tiedotusvälineet
www.rovio.com

Rovio lyhyesti:
Rovio Entertainment Oyj on maailmanlaajuinen, peleihin keskittyvä viihdeyhtiö, joka luo, kehittää ja julkaisee mobiilipelejä, joita on jo tähän mennessä ladattu 4,5 miljardia kertaa. Rovio tunnetaan parhaiten Angry Birds -brändistään, joka sai alkunsa mobiilipelistä vuonna 2009 ja on sittemmin lisensointinsa kautta laajentunut peleistä erilaisiin viihde- ja kuluttajatuotekategorioihin. Tänään Rovio tarjoaa useita mobiilipelejä, animaatioita ja on tuottanut Angry Birds -elokuvan, joka oli ensi-iltaviikonloppunaan lipputulojen kärjessä 50 maassa, ja jonka jatko-osan, Angry Birds -elokuva 2 julkaistiin elokuussa 2019. Rovion pääkonttori on Espoossa ja yhtiö on listattu NASDAQ Helsingin päälistalla tunnuksella ROVIO. (www.rovio.com)

Liite

Rovio trades 06042020

SCANFIL OYJ: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 6.4.2020

logo.jpg

SCANFIL OYJPÖRSSI-ILMOITUS6.4.2020
SCANFIL OYJ: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 6.4.2020
Helsingin Pörssi
Päivämäärä6.4.2020
PörssikauppaOsto
OsakelajiSCANFL
Osakemäärä13,150osaketta
Keskihinta/ osake4.4315EUR
Kokonaishinta58,274.23EUR
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 6.4.2020
tehtyjen kauppojen jälkeen: 408 356 kpl.
Scanfil Oyj:n puolesta
Nordea Pankki Oyj
Janne SarvikiviSami Huttunen
Lisätietoja:
Petteri Jokitalo, CEO
puh. +358 8 4882 111
www.scanfil.com

Liite

SCANFIL_6.4_trades

Investors House Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 6.4.2020

Investors House OyjPörssitiedote4/6/2020
Investors House Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 6.4.2020
NASDAQ OMX Helsinki
Päivämäärä4/6/20
PörssikauppaOsto
OsakelajiINVEST
Osakemäärä940osaketta
Keskihinta/ osake4.9000EUR
Kokonaishinta4,606.00EUR
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 6.4.2020
tehtyjen kauppojen jälkeen: 194 055 kpl.
Investors House Oyj:n puolesta
Nordea Bank Oyj
Janne SarvikiviIlari Isomäki
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Petri Roininen, puh 040 761 96 69
www.investorshouse.fi

Liite

INVEST_6.4_trades

F-Secure Oyj – Omien osakkeiden luovutus osakesäästöohjelmaan perustuen

F-Secure Oyj, Pörssitiedote, 6.4.2020 klo 18:00

F-Secure Oyj – Omien osakkeiden luovutus osakesäästöohjelmaan perustuen

F-Secure Oyj on luovuttanut 6.4.2020 yhteensä 93 029 yhtiön hallussa ollutta omaa osaketta vastikkeetta F-Securen työntekijöille, jotka osallistuivat henkilöstölle suunnattuun osakesäästöohjelmaan.

Osakkeiden siirron jälkeen F-Secure Oyj:llä on hallussaan 677 866 kappaletta yhtiön omia osakkeita.

F-Secure tiedotti 15.12.2017 perustaneensa osakesäästöohjelman kaikille F-Securen työntekijöille. F-Secure lupasi antaa yhden palkkio-osakkeen (bruttona) kutakin kahta säästöohjelman kautta ostettua osaketta kohti noin kahden vuoden pituisen rajoitusjakson päätyttyä, edellyttäen, että osallistuja edelleen omistaa ostamansa osakkeet ja on työsuhteessa F-Secureen, kun palkkio-osakkeet luovutetaan.

Lisätietoja:

Henri Kiili, Johtaja – Sijoittajasuhteet ja Treasury, F-Secure Oyj
+358 40 840 5450
investor-relations@f-secure.com

Rush Factory Oyj käynnistää henkilöstön lomautukset koronaviruspandemian johdosta

Yhtiötiedote

Rush Factory Oyj käynnistää henkilöstön lomautukset koronaviruspandemian johdosta

Koronaviruspandemian vaikutusten seurauksena Rush Factory Oyj on tänään lomauttanut koko henkilöstönsä osa-aikaisesti enintään 90 päivän ajaksi. Lomautuksen ulkopuolella on yhtiön toimitusjohtaja. Muu johto työskentelee osa-aikaisesti kunnes tapahtumat lähtevät taas käyntiin tai mikäli tilanne sitä vaatii. Rush Factory Oyj:llä on 14 työntekijää.

“Lomautuksista huolimatta säilytämme valmiuden seurata epidemian vaiheita eri markkina-alueillamme. Pystymme tekemään päätöksiä ja mukauttamaan operatiivisia toimintojamme mahdollisimman tehokkaasti erityisesti kriisin laskuvaiheen koittaessa eri alueilla. Pyrimme varautumaan myös siihen, että epidemian helpottaessa tapahtumien kysyntä saattaa joko kasvaa räjähdysmäisesti tai vaihtoehtoisesti voi mennä hetki, ennen kuin ihmiset jälleen uskaltautuvat ulkoilma- tai sisätapahtumiin.

Olemme onnellisessa asemassa siinä, että toimimme niin monessa eri maassa ja teemme useita kymmeniä tapahtumia vuosittain. Korona-kriisin jälkeinen kilpailukenttä saattaa hyvinkin olla meidän alallamme hieman väljempi kuin ennen. Kun se aika koittaa, uskon yhtiömme olevan erinomaisissa asemissa.”

-Markus Niemelä, toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Markus Niemelä

Toimitusjohtaja

Rush Factory Oyj

markus@rushfactory.fi

Mika Metsämäki

Kaupallinen johtaja

Rush Factory Oyj

mika@rushfactory.fi

+358 44 5544 894

Hyväksytty neuvonantaja: Aalto Capital Partners Oy, puh. 050 539 47 81

JAKELU:

Nasdaq Helsinki Oy, Keskeiset tiedotusvälineet

www.rushfactory.fi

Rush Factory Oyj

Rush Factory on kansainvälinen elämystehdas, joka kehittää ja toteuttaa ainutlaatuisia tapahtuma- ja elämyskonsepteja. Raumalta lähtöisin olevan Rush Factoryn kansainväliset hyvinvointipainotteiset liikunta- ja elämystapahtumakiertueet ovat tarjonneet hauskanpitoa ja unohtumattomia elämyksiä jo yli 400 000 asiakkaalle vuodesta 2015 alkaen. Rush Factoryn kasvua ja liiketoimintaa tukee Yhtiön liiketoimintamalli, joka haastaa alan perinteisiä toimintamalleja ratkomalla tyypillisiä tapahtumatuotannon ja toteutuksen ongelmakohtia mm. vähentämällä ulkoistamisen aiheuttamia riskejä ja kustannuksia, sekä olemalla riippumaton tapahtumapaikasta tai esiintyjästä. Tämän lisäksi Rush Factoryn liiketoiminnan liikkuva luonne ja kyky tuoda ainutlaatuisia tapahtumaelämyksiä sinne missä asiakkaat ovat, mahdollistavat sen riippumattomuuden markkinoiden suhdanteista.

HUOMAUTUS

Tämän tiedotteen sisältämän tiedon levittäminen tiettyihin maihin, kuten Australiaan, Etelä-Afrikkaan, Hongkongiin, Japaniin, Kanadaan, Singaporeen, Uudessa Seelannissa ja Yhdysvaltoihin on lakisääteisesti rajoitettu eikä tiedotteen sisältämää tietoa ole tarkoitettu levitettäväksi näissä maissa.

Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta.

Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kukin “Relevantti jäsenvaltio”), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu “tarjota arvopapereita yleisölle” tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, kuten ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltiossa tehtyjen Esitedirektiivin täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Ilmaisu “Esitedirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön Relevantissa jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa jäsenvaltiossa, ja ilmaisu “2010 Muutosdirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.

Tässä yhtiötiedotteessa esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (“Määräys”) 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii) Määräyksen 49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä “Relevantit Henkilöt”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan Relevanttien Henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan Relevanttien Henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole Relevantti Henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Cramo Oyj:n vähemmistöosakkeiden lunastamista koskevaan välimiesmenettelyyn on nimetty välimies

logo.gif

Cramo Oyj Pörssitiedote 6.4.2020 klo 17.00 EET

Cramo Oyj:n vähemmistöosakkeiden lunastamista koskevaan välimiesmenettelyyn on nimetty välimies

Boels Topholding B.V.:ltä (“Boels”) saadun tiedon mukaan Keskuskauppakamarin lunastuslautakunta on nimennyt yksijäsenisen välimiesoikeuden muiden kuin Boelsin omistuksessa olevien Cramo Oyj:n (“Cramo”) ulkona olevien osakkeiden lunastamista koskevaan lunastusmenettelyyn. Välimiesoikeuden muodostaa OTT Pekka Timonen.

Kuten aiemmin on julkistettu, Boels on 14.2.2020 käynnistänyt Cramon vähemmistöosakkeita koskevan osakeyhtiölain 18 luvun mukaisen lunastusmenettelyn saadakseen omistukseensa kaikki Cramon liikkeeseen lasketut ja ulkona olevat osakkeet. Aiemmin on julkistettu myös, että Itä-Uudenmaan käräjäoikeus on 5.3.2020 antamallaan päätöksellä määrännyt lunastusmenettelyyn uskotuksi mieheksi professori Kari Hopun.

CRAMO OYJ

Lisätietoja:

Ville Halttunen, talous- ja rahoitusjohtaja, puh: +358 50 346 0868, sähköposti: ville.halttunen@cramo.com

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.cramogroup.com

Cramo on yksi Euroopan johtavista kone- ja laitevuokrauspalveluyrityksistä, jonka liikevaihto oli 613 miljoonaa euroa vuonna 2019. Cramon noin 300 toimipistettä 11 markkina-alueella palvelee noin 150 000 asiakasta täyden valikoiman kone- ja laitevuokrauspalveluilla. Cramolla on vankka markkina-asema kaikilla avainmarkkinoilla sekä vahva fokus vaativimpiin asiakkaisiin korjaus- ja uudisrakentamisen, teollisuuden sekä julkisen sektorin markkinoilla. Cramo (CRA1V) on listattu Nasdaq Helsingissä. Boels Topholding B.V. on hankkinut yli 90 prosenttia kaikista Cramon osakkeista ja tulee poistamaan yhtiön Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalta heti kun se on sovellettavien lakien mukaan sallittua.

Lisätietoja: www.cramogroup.com, www.twitter.com/cramogroup

Consti Yhtiöt Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 6.4.2020

Consti Yhtiöt Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 6.4.2020

CONSTI YHTIÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE

6.4.2020 klo 16.30

Consti Yhtiöt Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 6.4.2020

Consti Yhtiöt Oyj:n 6.4.2020 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja tilikauden aikana toimineille toimitusjohtajille vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.–31.12.2019. Yhtiökokous hyväksyi yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikan.

Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2019 jaetaan osinkoa 0,16 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonjaon täsmäytyspäivänä 8.4.2020 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään omistajaluetteloon. Osingon maksupäiväksi päätettiin 17.4.2020.

Hallitus ja tilintarkastaja

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten määräksi kuusi (6). Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen seuraavaksi toimikaudeksi nykyisen hallituksen jäsenet Tapio Hakakari, Erkki Norvio, Petri Rignell, Pekka Salokangas ja Anne Westersund ja uutena jäsenenä Johan Westermarck.

Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy ja päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Toni Halonen.

Hallituksen jäsenille päätettiin maksaa vuosipalkkiot seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 36 000 euroa ja hallituksen jäsenille 24 000 euroa. Hallituksen jäsenille päätettiin myös maksaa 500 euron kokouskohtainen palkkio hallituksen kokouksista. Hallituksen kokouksiin osallistumisesta aiheutuneet matkakustannukset päätettiin korvata laskun mukaan. Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiökokous päätti, että yhtiöjärjestyksen 1§ muutetaan kuulumaan seuraavasti:

Yhtiön toiminimi on Consti Oyj, englanniksi Consti Plc ja sen kotipaikka on Helsinki.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta sekä osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus valtuutettiin päättämään enintään 580 000 oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä osakkeille muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen), ja osakkeet voidaan hankkia esimerkiksi yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää miten omia osakkeita hankitaan sekä kaikista muista osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

Valtuutus korvaa varsinaisen yhtiökokouksen 2.4.2019 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2021 saakka.

Hallitus valtuutettiin päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta. Annettavien osakkeiden määrä, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, voi olla yhteensä enintään 780 000 osaketta. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen. Valtuutusta käytetään esimerkiksi yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista uusien osakkeiden ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä seikoista.

Valtuutus korvaa varsinaisen yhtiökokouksen 2.4.2019 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2021 saakka.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Consti Yhtiöt Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.investor.consti.fi viimeistään 20.4.2020 alkaen.

Consti Yhtiöt Oyj
Esa Korkeela, Toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Esa Korkeela, Toimitusjohtaja, Consti Yhtiöt Oyj, puh. +358 40 730 8568

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.consti.fi

Consti on yksi Suomen johtavia korjausrakentamiseen ja taloteknisiin palveluihin keskittyneitä yhtiöitä. Consti tarjoaa kattavasti korjausrakentamisen ja talotekniikan palveluita taloyhtiöille, yrityksille ja sijoittajille sekä julkiselle sektorille Suomen kasvukeskuksissa. Yhtiöllä on neljä toimialaa: Taloyhtiöt, Yritykset, Julkiset ja Talotekniikka. Vuonna 2019 Consti-konsernin liikevaihto oli 315 miljoonaa euroa, ja se työllistää noin 1000 korjausrakentamisen ja talotekniikan ammattilaista.

Consti Yhtiöt Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla, ja sen kaupankäyntitunnus on CONSTI. www.consti.fi

Ovaron maaliskuun kuukausiraportti

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj
Lehdistötiedote 6.4.2020 klo 15.00

Ovaron maaliskuun kuukausiraportti

Ovaron asuntomyynti ja Ydintoiminnan vuokrausaste maaliskuussa

Ovaron strategiana on omistaa ja kehittää vuokraukseen hyvin sopivia kiinteistöjä (Ydintoiminta) sekä 2019 – 2021 aikana luopua omistusasumiseen soveltuvista asunnoista (Muu toiminta). Ovaro julkaisee kuukausittain Muun toiminnan myyntitiedot ja Ydintoiminnan vuokrausasteen.

Maaliskuussa 2020 yhtiö myi 8 asuntoa velattomilta hinnoiltaan 1,6 M€ (4,0 M€ 3/2019). Vuokrauksen neliöpohjainen vuokrausaste oli 85,6 %.

”Tammi- ja maaliskuussa asuntokauppa sujui hyvin ja myyntejä tehtiin yhteensä 7,6 Meur (7,4 Meur) arvosta. Vuokrausasteeseen (85,6%) emme ole tyytyväisiä ja teemme aktiivisesti toimenpiteitä sen parantamiseksi. Vallitsevalla markkinatilanteella voi olla vaikutuksia asuntokaupan ja vuokraustoiminnan volyymiin tulevien kuukausien aikana”, kommentoi toimitusjohtaja Marko Huttunen.

Ydintoiminnan vuokrausaste

Neliömetripohjaisesti laskettu vuokrausaste:

31.3.2020 28.02.2020 31.12.2019
85,6 % 85,7 % 85,8 %

Helsinki 6.4.2020

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj

Lisätiedot:

Toimitusjohtaja Marko Huttunen puh. 050-329 2563

Jakelu: Nasdaq, www.ovaro.fi, tärkeimmät tiedotusvälineet

Valmetin tammi–maaliskuun 2020 osavuosikatsauksen julkistaminen 23. huhtikuuta 2020

Valmet Oyj:n lehdistötiedote 6. huhtikuuta 2020 klo 14.00

Valmetin osavuosikatsaus ajalta 1. tammikuuta – 31. maaliskuuta 2020 julkistetaan torstaina 23. huhtikuuta 2020 noin klo 12.00 Suomen aikaa. Pörssitiedote ja esitysmateriaali sekä suomeksi että englanniksi ovat tällöin saatavilla Valmetin kotisivuilla osoitteessa www.valmet.com/sijoittajat.

Webcast-lähetys

Valmet järjestää englanninkielisen tiedotustilaisuuden suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa www.valmet.com/webcastit torstaina 23. huhtikuuta 2020 klo 13.30 Suomen aikaa. Webcast-lähetyksessä esiintyvät toimitusjohtaja Pasi Laine sekä talousjohtaja Kari Saarinen. Lähetyksen tallenne on katsottavissa samassa osoitteessa pian tilaisuuden jälkeen.

Puhelinkonferenssi

Tiedotustilaisuuteen voi osallistua puhelinkonferenssin kautta. Puhelinkonferenssiin osallistutaan soittamalla viimeistään viisi minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon +44 (0) 2071 928000. Osallistujia pyydetään antamaan konferenssipuhelun ID-numero: 3685355. Kysymykset tulee esittää englanniksi.

Tilaisuutta voi myös seurata Twitterin välityksellä osoitteessa www.twitter.com/valmetir.

COVID-19 pandemian vuoksi tiedotustilaisuuteen ei ole mahdollista osallistua paikan päällä.

VALMET
Konserniviestintä

Lisätietoja antaa:
Pekka Rouhiainen, sijoittajasuhdejohtaja, Valmet, puh. 010 672 0020
Medialle: Anu Salonsaari-Posti, johtaja, markkinointi, viestintä ja kestävä kehitys, Valmet, puh. 010 672 0033

Valmet on maailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja palvelujen toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Tavoitteemme on tulla maailman parhaaksi asiakkaidemme palvelussa.

Vahvan teknologiatarjonnan ytimen muodostavat sellutehtaat, pehmopaperin-, kartongin- ja paperinvalmistuslinjat ja bioenergiaa tuottavat voimalaitokset. Valmetin edistykselliset palvelut ja automaatioratkaisut parantavat asiakkaidemme tuotantoprosessien luotettavuutta ja suorituskykyä sekä tehostavat raaka-aineiden ja energian käyttöä.

Valmetin liikevaihto vuonna 2019 oli noin 3,5 miljardia euroa. Yli 13 000 ammattilaistamme ympäri maailmaa työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen – joka päivä. Valmetin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä.

Lue lisää www.valmet.fi, www.twitter.com/valmetglobal

Seuraa Valmetin sijoittajasuhteita Twitterissä www.twitter.com/valmetir

Henkilötietojen käsittely

Nokian vastuullisuusraportti vuodelta 2019 on julkaistu  

Lehdistötiedote

Nokian vastuullisuusraportti vuodelta 2019 on julkaistu

6.4.2020

Espoo, Suomi – Nokia on tänään julkaissut vuosittaisen vastuullisuusraporttinsa. Raportissa kerrotaan yhtiön kestävän kehityksen tasosta vuonna 2019 erityisesti neljällä painopistealueella: ihmisten elämän parantaminen teknologian avulla, ympäristön suojeleminen, liiketoiminnan johtaminen rehellisesti sekä ihmisten kunnioittaminen.

Nokian People & Planet Report 2019 -raportin julkaisuajankohta osuu COVID-19-pandemian aikaan. Kokonaisten maiden ollessa eristettyinä ja ihmisten lopetettua tai vähennettyä fyysinen kanssakäyminen minimiin verkkoliikenteen määrät ovat kasvaneet räjähdysmäisesti ympäri maailmaa. Tämä osoittaa, miten välttämättömiä verkot ja yhteydet ovat meille.

“Nokian People & Planet Report 2019 -raportti kertoo, miten voimme parantaa ihmisten elämänlaatua – työntekijöidemme, asiakkaidemme, ja laajemman yhteiskunnan – sekä pitää parempaa huolta ympäristöstä. Olosuhteet, joissa raportti julkaistaan, ovat muuttuneet koronaviruspandemian myötä, mutta perimmäiset kysymykset ovat pysyneet ennallaan tai niiden merkitys on jopa kasvanut maailman tällä hetkellä kohtaamien haasteiden valossa”, sanoi Nokian toimitusjohtaja Rajeev Suriblogissaan.

”Jo aiemmin käynnistyneiden trendien ja teknologioiden kehitys kiihtyy. Lisääntynyt etätyöskentely ja videoneuvottelutyökalujen käyttö vaatii entistä parempia yhteyksiä. 5G:n kapasiteetti ja lyhyemmät viiveet eivät ole enää vieraita valtaosalle ihmisiä, vaan yhtäkkiä niistä on tullut välttämättömiä niin digitaalisessa terveydenhuollossa ja virtuaalisissa luokkahuoneissa kuin julkishallinnossa ja kansainvälisessä diplomatiassakin”, Suri jatkoi.

“Huolehdimme omalta osaltamme siitä, että maailman yhteydet toimivat kriisin aikana. Haluamme myös kantaa vastuumme paremman maailman rakentamisessa kaikille, kun kriisi on ohi”, Suri sanoi.

Nokian saavutuksia kestävässä kehityksessä vuonna 2019:

Vuonna 2019 Nokian asiakkailleen toimittamat verkot mahdollistivat 6,4 miljardia liittymää maailmanlaajuisesti. Nokian ensimmäinen riippumattoman arvioijan suorittama Global Network Initiative (GNI) -arviointi valmistui lokakuussa 2019. GNI:n hallituksen näkemyksen mukaan Nokia on pyrkinyt vilpittömästi toteuttamaan ja edistämään GNI:n sananvapautta ja yksityisyyttä koskevia periaatteita.Osana toimintaansa monimuotoisen edistämiseksi vuonna 2019 Nokia kuroi umpeen selittämättömän palkkaeron, joka löytyi konsultointiyritys Mercerin kanssa tehdyssä analyysissä koskien Nokian työntekijöiden palkkojen tasa-arvoa.Toukokuussa 2019 Nokia käynnisti työntekijöilleen tarkoitetun Helping Hands -vapaaehtoisohjelman. Yhteiskuntatyöohjelmiensa myötä Nokia on kumulatiivisesti parantanut 1 633 500 ihmisen elämää ympäri maailmaa vuodesta 2016 lähtien – vahva suoritus, ottaen huomioon tavoitteen, joka on 2 000 000 ihmistä vuoteen 2025 mennessä. YK :n 2019 ilmastokokouksessa Nokia liittyi osaksi 87 yrityksen joukkoa sitoutuen asettamaan uudet tieteeseen perustuvat päästövähennystavoitteet. Tavoite on linjassa pyrkimykseen rajoittaa keskiarvolämpötilojen nousu 1,5 asteeseen.Nokia toimitti nollapäästötuotteita noin 150 asiakkaalle maailmanlaajuisesti. Nokian vuoden 2019 aikana modernisoimat tukiasemat käyttivät keskimäärin 46 % vähemmän energiaa kuin ne tukiasemat, joita ei modernisoitu.

Nokian People & Planet 2019 – raportti on laadittu Global Reporting Initiativen GRI-standardien mukaisesti ja se noudattaa YK:n Global Compact -aloitteen periaatteita. Valitut kestävän kehityksen mittarit ovat Nokian riippumattoman tilintarkastusyhtiön PricewaterhouseCoopers Oy:n hyväksymiä.

Nokia on julkaissut vuosittaisia vastuullisuusraportteja vuodesta 1999 lähtien. Raportit ovat saatavilla digitaalisessa muodossa vuodesta 2003 lähtien osoitteessa www.nokia.com/sustainability.

Nokia
Luomme teknologiaa yhdistämään koko maailman. Vain Nokia tarjoaa kokonaisvaltaisen valikoiman verkkoratkaisuja, ohjelmistoja, palveluita ja lisensointimahdollisuuksia maailmanlaajuisesti. Innovaatioidemme ja palkitun Nokia Bell Labsin johdolla olemme 5G-verkkojen kehityksen ja käyttöönoton kärjessä.

Radioverkkojemme avulla viestintäpalveluja tarjoavat asiakkaamme palvelevat yli 6,4 miljardia liittymää, ja yritysasiakkaamme ovat ottaneet käyttöön yli 1 300 teollisuuden verkkoa ympäri maailmaa. Sitoutuen korkeimpiin eettisiin liiketoimintaperiaatteisiin muutamme ihmisten tavan elää, työskennellä ja viestiä. Seuraa meitä verkkosivuillamme www.nokia.com ja Twitterissä @nokia.

Lisätietoja tiedotusvälineille:
Nokia
Viestintä
Puh. +358 (0) 10 448 4900
Sähköposti: press.services@nokia.com

facebook twitter