Etusivu » Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan päivitetty ehdotus Aktia Pankin hallituksen kokoonpanosta ja palkitsemisesta

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan päivitetty ehdotus Aktia Pankin hallituksen kokoonpanosta ja palkitsemisesta

Aktia Pankki Oyj
Pörssitiedote
25.3.2020 klo 16.00

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan päivitetty ehdotus Aktia Pankin hallituksen kokoonpanosta ja palkitsemisesta

Aktia Pankki Oyj:n omistajapohjassa on tapahtunut merkittäviä muutoksia sen jälkeen, kun osakkeenomistajien nimitystoimikunta ilmoitti ehdotuksensa yhtiökokoukselle hallituksen kokoonpanoksi 31.1.2020. Nimitystoimikunta on siksi päivittänyt yhtiökokoukselle antamansa ehdotuksen sen varmistamiseksi, että myös Aktian uudet suurimmat osakkeenomistajat tukevat ehdotusta.

Nimitystoimikunta esittelee Aktia Pankki Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle 2020 seuraavan ehdotuksen päivitettynä ehdotuksenaan:

Ehdotetaan, että hallituksen jäsenten lukumäärää nostetaan kahdeksasta ja vahvistetaan yhdeksään.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen nykyiset jäsenet Christina Dahlblom, Johan Hammarén, Maria Jerhamre Engström, Johannes Schulman, Arja Talma ja Lasse Svens suostumustensa mukaisesti valitaan uudelleen toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka. Tarkemmat tiedot uudelleen valittaviksi ehdotettavista hallituksen jäsenistä ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla www.aktia.com.

Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että Kari A. J. Järvinen, Harri Lauslahti ja Olli-Petteri Lehtinen valitaan suostumustensa mukaisesti uusiksi hallituksen jäseniksi samalle toimikaudelle. Valittaviksi ehdotettavista uusista hallituksen jäsenistä löytyy lisätietoa tämän viestin liitteestä ja yhtiön verkkosivuilla www.aktia.com.

Kaikki ehdotetut henkilöt ovat hallinnointikoodin määritelmän mukaisesti riippumattomia yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallitukseen ehdolla olevat henkilöt ovat ilmoittaneet, että mikäli he tulevat valituiksi, he valitsevat keskuudestaan Lasse Svensin hallituksen puheenjohtajaksi.

Hallituksen jäsenet Stefan Damlin ja Tarja Wist ovat ilmoittaneet, että he eivät ole käytettävissä hallituksen jäseniksi.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten palkkiot vahvistetaan seuraavanlaisesti:

puheenjohtaja, 64 300 euroa (2019: 61 200 euroa)varapuheenjohtaja, 36 400 euroa (2019: 34 650 euroa)jäsen, 28 500 euroa (2019: 27 140 euroa)

Kokouspalkkiot ehdotetaan pidettäviksi ennallaan, eli 500 euroa kokouksesta, jossa jäsen on ollut läsnä, ja valiokunnan puheenjohtajalle 1 000 euroa kokouksesta, jossa hän on toiminut puheenjohtajana. Matka- ja majoittumiskustannusten korvaamisessa ja päivärahan maksamisessa noudatetaan verohallinnon ohjeita.

Carl Pettersson (Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritaksen nimeämänä) on toiminut Aktia Pankki Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtajana omistajapohjan muutosten jälkeen. Lisäksi nimitystoimikunnan työhön ovat osallistuneet Stefan Björkman (Hammarén & Co Oy Ab:n nimeämänä), Gisela Knuts (Åbo Akademin säätiön nimeämänä) sekä asiantuntijana Aktia Pankki Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Lasse Svens. Stiftelsen Tre Smeder ja Svenska litteratursällskapet i Finland r.f. ovat luopuneet nimitystoimikunnan työhön osallistumisesta.

Aktia Pankki Oyj

Lisätietoja:
Carl Pettersson, nimitystoimikunnan puheenjohtaja, puh. 050 321 3071

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Tiedotusvälineet
www.aktia.com

Aktia on suomalainen varainhoitaja, pankki ja henkivakuuttaja, joka on luonut vaurautta ja hyvinvointia sukupolvelta toiselle jo 200 vuoden ajan. Palvelemme asiakkaitamme digitaalisten kanavien kautta kaikkialla ja kasvokkain toimipisteissämme pääkaupunkiseudulla sekä Turun, Tampereen, Vaasan ja Oulun seuduilla. Palkitun varainhoitomme rahastoja myydään myös kansainvälisesti. Työllistämme noin 750 henkilöä eri puolella Suomea. Aktian hallinnoitavat asiakasvarat (AuM) 31.12.2019 olivat 9,9 miljardia euroa ja taseen arvo 9,7 miljardia euroa. Aktian osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä (AKTIA). aktia.com.

Liite

Tietoa ehdotetuista uusista Aktia Pankin hallituksen jäsenistä

Jätä kommentti

facebook twitter