Etusivu » Arkistot 10.3.2020

Investors House Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 10.3.2020

Investors House OyjPörssitiedote3/10/2020
Investors House Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 10.3.2020
NASDAQ OMX Helsinki
Päivämäärä3/10/20
PörssikauppaOsto
OsakelajiINVEST
Osakemäärä870osaketta
Keskihinta/ osake5.9420EUR
Kokonaishinta5,169.54EUR
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 10.3.2020
tehtyjen kauppojen jälkeen: 172 705 kpl.
Investors House Oyj:n puolesta
Nordea Bank Oyj
Janne SarvikiviIlari Isomäki
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Petri Roininen, puh 040 761 96 69
www.investorshouse.fi

Liite

INVEST_10.3_trades

SCANFIL OYJ: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 10.03.2020

logo.jpg

SCANFIL OYJPÖRSSI-ILMOITUS10.3.2020
SCANFIL OYJ: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 10.03.2020
Helsingin Pörssi
Päivämäärä10.3.2020
PörssikauppaOsto
OsakelajiSCANFL
Osakemäärä5,370osaketta
Keskihinta/ osake4.4513EUR
Kokonaishinta23,903.48EUR
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 10.03.2020
tehtyjen kauppojen jälkeen: 305 370 kpl.
Scanfil Oyj:n puolesta
Nordea Pankki Oyj
Janne SarvikiviSami Huttunen
Lisätietoja:
Petteri Jokitalo, CEO
puh. +358 8 4882 111
www.scanfil.com

Liite

SCANFIL_10.3_trades

UNITED BANKERS OYJ:n OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 10.03.2020

United Bankers Oyj ILMOITUS

10.03.2020 klo 18:30

UNITED BANKERS OYJ:n OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 10.03.2020

Päivämäärä 10.03.2020
Pörssikauppa Osto
Osakelaji UNIAV
Osakemäärä 300 kpl
Keskihinta/osake 8,7000 EUR
Ylin hinta/osake 8,7000 EUR
Alin hinta/osake 8,7000 EUR
Kokonaishinta 2 610,00 EUR

Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 10.03.2020:

UNIAV 33 587 kpl

United Bankers Oyj:n puolesta

Skandinaviska Enskilda Banken AB (Publ)

Antti Salakka Mikko Virtanen

Lisätietoja antaa:
Patrick Anderson, toimitusjohtaja, United Bankers Oyj
Sähköposti: patrick.anderson@unitedbankers.fi
Puhelin: 0400 244 544,09 25 380 236
www.unitedbankers.fi

Liite

UB SBB 10032020

Täydennys Admicom Oyj:n 10.3.2020 klo 10:00 julkaistuun yhtiötiedotteeseen: Admicom ostaa rakennusalan kustannuslaskennan ohjelmistotalo Tocoman Oy:n

ADMICOM OYJ SISÄPIIRITIETO 10.3.2020 KLO 17:30

Täydennys Admicom Oyj:n 10.3.2020 klo 10:00 julkaistuun yhtiötiedotteeseen: Admicom ostaa rakennusalan kustannuslaskennan ohjelmistotalo Tocoman Oy:n

Admicom täydentää tänään 10.3.2020 klo 10:00 julkaisemansa yhtiötiedotteen tietoja koskien kaupankäynnin kohteena olevan Tocoman Oy:n tasetta.

Täydennetyt tiedot ovat esitettyinä alla.

Tocoman Oy:n edellisen 30.6.2019 päättyneen tilikauden tase oli vahva ja taseen loppusumma oli 899 teur. Yhtiön oma pääoma oli 258 teur ja omavaraisuusaste 38 %, pitkäaikaisen velan ollessa 36 teur. Koneiden ja kaluston osuus oli alle 100 teur.

Alla on esitetty täydennyksen sisältävä alkuperäinen yhtiötiedote.

ADMICOM OSTAA RAKENNUSALAN KUSTANNUSLASKENNAN OHJELMISTOTALO TOCOMAN OY:N

Admicom Oyj toteuttaa strategisen yrityskaupan hankkimalla helsinkiläisen ohjelmistoyritys Tocoman Oy:n (”Tocoman”) koko osakekannan. Yritysoston avulla Admicom vahvistaa sen entuudestaan merkittävää markkina-asemaa rakennusalan järjestelmätoimittajana.

Tocoman Oy:n tilikauden 30.6.2019 liikevaihto kasvoi n. 10 % edellisvuodesta 3,3 miljoonaan euroon ja 90 % yhtiön liikevaihdosta oli toistuvaa laskutusta. Yhtiö on tehnyt kuluvina vuosina merkittäviä panostuksia sen tuotteiden muuttamiseksi pilvipalveluiksi, mikä on hidastanut osittain myynnin kasvua ja vaikuttanut kannattavuuteen. Yhtiön raportoitu käyttökate (EBITDA) oli 7 % liikevaihdosta viimeksi päättyneellä tilikaudella ja kannattavuuden ennakoidaan kehittyvän positiivisesti tulevaisuudessa. Tocoman Oy:n edellisen 30.6.2019 päättyneen tilikauden tase oli vahva ja taseen loppusumma oli 899 teur. Yhtiön oma pääoma oli 258 teur ja omavaraisuusaste 38 %, pitkäaikaisen velan ollessa 36 teur. Koneiden ja kaluston osuus oli alle 100 teur. Yhtiöllä ei ole aktivoituja tuotekehitysmenoja taseessa.

Kauppahinta on 10,3 miljoonaa euroa, josta 7,3 miljoonaa euroa suoritetaan käteisvastikkeena ja noin 3 miljoonaa suuntaamalla yhteensä 41 923 osakkeen osakeanti Tocomanin emoyhtiö Tocoman Group Oy:lle (”Tocoman Group Oy”, ”Myyjä”). Osakkeiden merkintähintana käytetään tammikuun (1.1. – 31.1.2020) kaupankäyntivolyymillä painotettua keskikurssia (71,56 euroa). Käteisellä maksettava osa kauppahinnasta rahoitetaan Admicomin likvideillä varoilla.

Tocomanin kehittämillä kustannuslaskennan ja tuotannonhallinnan ohjelmistoilla on rakennusalalla jo pitkä historia ja vankka markkina-asema erityisesti keskisuurten ja suurten rakennusyritysten segmentissä. Yhdistämällä Tocomanin tuotevahvuuksia Adminetin vahvuuksiin, syntyy rakennusalalle kirkkaasti kokonaisvaltaisin pilvipalvelu.

Admicom Oyj:n toimitusjohtaja Antti Seppä: ”Olemme erittäin iloisia saadessamme Tocomanin mukaan osaksi Admicom-konsernia. Asiakkaidemme kautta aloitettu yhteistyö kääntyi keskusteluissa hyvin loogisesti syvemmälle tasolle ja yhdessä luomme rakennusalalle ylivertaisen kokonaisuuden. Tässä vaiheessa tiedämme sen, että Tocomanin kustannuslaskennan ja tuotannonhallinnan ohjelmat ovat arvostettuja myös Admicomin asiakaskunnassa.

Uusi vaihe Tocomanissa alkaa toimitusjohtajavaihdoksella, kun Tocomanin tuotestrategiasta aiemmin vastannut Miikka Enkovaara ottaa tehtävät haltuun yhtiön aiemmalta toimitusjohtajalta Henri Lähdesmäeltä. Haluamme kunnioittaa Tocomanin vahvuuksia ja katsomme rauhassa, millä tavoilla ja millä aikajänteellä toimintojamme voidaan yhdistää syvemmin.”

Tocoman Oy työllistää noin 20 asiantuntijaa Helsingissä. Tocoman Oy:n henkilöstöllä on pitkä toimialatuntemus rakennusalalta sekä ohjelmistokehityksestä, mikä vahvistaa Admicomin toimialaosaamista edelleen.

Tocoman Oy – rakennusalan kustannuslaskennan ratkaisujen edelläkävijä

Tocoman Oy on Helsingissä vuonna 1989 perustettu kasvava rakennusalan ohjelmistoihin keskittynyt yritys ja edelläkävijä etenkin kustannuslaskennan, aikataulutuksen, BIM:n sekä kustannusseurannan työkalujen kehittämisessä. Tocoman on ollut luomassa kustannuslaskennan standardia rakennusalalle Suomessa ja Tocomanin ratkaisuja käyttää Suomessa yli 4 000 rakennusalan ammattilaista alan johtavista yrityksistä aina pienempiin paikallisiin toimijoihin. Sekä Admicomin että Tocomanin visiota yhdistää rakennusalan ratkaisujen modernisoiminen ja siirtäminen digiaikaan.

Tocoman Oy:n uusi toimitusjohtaja Miikka Enkovaara: ”Admicomin ja Tocomanin yhteisellä osaamisella ja voimavaroilla luomme Suomeen vahvan rakennusalan ohjelmistotalon, jolla on alan johtavat tuotteet. Pystymme tarjoamaan jokaiselle rakennusliikkeelle mahdollisuuden tehostaa toimintaa digitalisaatiolla. Uskon myös siihen mahdollisuuteen, että tulevaisuudessa pääsemme toteuttamaan rakennus- ja talotekniikka-alan digitalisaatiota myös Suomen ulkopuolella.”

Yrityskaupan vaikutukset Admicomin liiketoimintaan

Kauppa on osa Admicomin kasvustrategiaa. Tocomanin palvelut täydentävät hyvin Admicomin nykyistä liiketoimintamallia ja tarjoavat entistä vahvempia kilpailuetuja rakentamisen sekä talotekniikan sektoreilla. Kauppa tukee Admicomin uusmyynnin kehittymistä lähivuosina.

Kaupalla ennakoidaan olevan noin 2,5 – 3 miljoonan euron positiivinen vaikutus Admicomin vuoden 2020 liikevaihtoon. Koko vuoden osalta liikevaihdon kasvun arvioidaan ylittävän viime vuoden tason (37 %). Kannattavuuden eli EBITDA:n ennakoidaan pysyvän aiemmin annetussa ohjeistuksessa eli 35 – 45 % haarukassa.

Suunnattu osakeanti

Admicom Oyj:n hallitus on päättänyt suunnatusta osakeannista Tocoman Oy:n pääomistajalle Tocoman Group Oy:lle. Myyjän merkittäviksi annettavien uusien osakkeiden kokonaismäärä on 41 923 ja suunnatun annin jälkeen Admicom Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä nousee 4 927 698 osakkeeseen. Uusien osakkeiden määrä vastaa noin 0,85 prosenttia Yhtiön osakekannasta suunnatun annin jälkeen. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, jotta yrityskaupassa varmistetaan myyjän ja ostajan yhteiset intressit myös lähivuosille.

Osakkeen merkintähinta on 71,56 euroa ja se vastaa Admicom Oyj:n osakkeen Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla määräytynyttä kaupankäyntimäärillä painotettua tammikuun (1.1. – 31.1.2020) keskikurssia. Merkintäaika alkoi välittömästi kauppakirjan allekirjoittamisen jälkeen. Osakkeiden merkintäpäivä on 10.3.2020, ellei Yhtiön hallitus pidennä merkintäaikaa. Myyjä maksaa sille merkittäväksi annettavien Yhtiön osakkeiden merkintähinnan kokonaisuudessaan luovuttamalla Yhtiölle apporttina Tocoman Oy:n osakkeet.

Päätös suunnatusta osakeannista perustui Admicom Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 31.1.2020 hallitukselle myöntämään osakeantivaltuutukseen. Uudet osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin mahdollisimman pian osakkeiden merkinnän jälkeen, ja ne tuottavat osakkeenomistajan oikeudet sen jälkeen, kun Myyjä on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Yhtiö hakee suunnatussa osakeannissa liikkeeseen laskettavien osakkeiden ottamista kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla.

Myyjä on sitoutunut kauppakirjassa Admicomin osakkeiden luovutusta koskeviin rajoituksiin (Lock-up), joiden myötä osakkeiden myyntirajoitteet purkautuvat kokonaisuudessaan viimeistään kahden vuoden kuluttua kauppakirjan allekirjoituksesta.

Lisätietoja antavat:

Antti Seppä
Toimitusjohtaja
antti.seppa@admicom.fi
+358 40 575 9709

Jenni Renko
Markkinointijohtaja
jenni.renko@admicom.fi
+358 44 332 2248

Hyväksytty neuvonantaja:

Oaklins Merasco Oy
puhelin: 09-6129 670

Admicom Oyj

Admicom on vuonna 2004 perustettu rakentamisen, talotekniikan ja teollisuuden järjestelmäkehityksen edelläkävijä ja kokonaisvaltainen ohjelmisto- ja tilitoimistokumppani. Yhtiön pilvipalveluna toimiva SaaS-pohjainen Adminet-toiminnanohjausjärjestelmä auttaa pieniä ja keskisuuria yrityksiä parantamaan kilpailukykyään automatisoimalla työmaan ja toimiston rutiineja saumattomasti kirjanpitoon asti. Yhtiöllä on yli 150 työntekijää Jyväskylässä, Vantaalla, Tampereella ja Oulussa sijaitsevissa toimipisteissään. Lisätietoa: www.admicom.fi

Admicomin tiedotteet ja tulosraportit: https://www.admicom.fi/sijoittajille/tiedotteet-ja-julkaisut/

JAKELU

Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Cramo Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset ja hallituksen järjestäytyminen

logo.gif

Cramo Oyj Pörssitiedote 10.3.2020 klo 16.00

Cramo Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset ja hallituksen järjestäytyminen

Cramo Oyj:n (“Cramo”) tänään 10.3.2020 pidetty ylimääräinen yhtiökokous (“Yhtiökokous”) päätti seuraavista asioista:

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiökokous päätti yhtiöjärjestyksen 4. kohdan muuttamisesta kuulumaan seuraavasti:

“Yhtiön hallitukseen kuuluu kolmesta viiteen jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan, tai tämän ollessa estyneenä, varapuheenjohtajan kutsusta.

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka nimittää hallitus. Yhtiöllä voi olla toimitusjohtajan sijainen.”

Muilta osin yhtiöjärjestys säilyy muuttumattomana.

Hallituksen kokoonpano ja palkitseminen

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi kolme (3) ja valitsi Peter (Pierre) Boelsin hallituksen puheenjohtajaksi, Elisabeth (Lilian) Boels-van Kerkomin hallituksen varapuheenjohtajaksi ja Johannes (Jan Piet) Valkin hallituksen jäseneksi toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokous vahvisti myös nykyisten hallituksen jäsenten toimikauden päättyvän uusien hallituksen jäsenten toimikauden alkaessa yhtiöjärjestyksen 4. kohtaa koskevan muutoksen tultua rekisteröidyksi kaupparekisteriin.

Yhtiökokous päätti lisäksi, että Yhtiökokouksessa valituille hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita, ja että kaikille Yhtiökokouksessa valituille hallituksen jäsenille korvataan matkakulut ja muut suoraan hallituksen työskentelyyn liittyvät kulut.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan lakkauttaminen

Yhtiökokous päätti lakkauttaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan.

Hallituksen järjestäytyminen

Cramon hallituksen toimikausi alkoi edellä mainitun yhtiöjärjestysmuutoksen tultua rekisteröidyksi kaupparekisteriin tänään 10.3.2020 ja järjestäytymiskokous pidettiin tänään. Hallitus päätti, että hallituksen valiokunnat lakkautetaan, ja että hallitus hoitaa tarkastusvaliokunnalle kuuluvat tehtävät.

Johtuen siitä, että Boels Topholding B.V. omistaa yli 90 prosenttia Cramon osakkeista, lunastusmenettely koskien Cramon jäljellä olevia vähemmistöosakkeita on aloitettu ja että Cramon osakkeet tullaan poistamaan Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalta heti, kun se on sovellettavien lakien mukaan sallittua ja käytännössä mahdollista, Cramo ei jatkossa kaikilta osin noudata Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia.

Muut tiedot

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Cramon internetsivuilla www.cramogroup.com viimeistään 24.3.2020 alkaen.

CRAMO OYJ

Lisätietoja:

Leif Gustafsson, toimitusjohtaja, puh. 010 661 10, sähköposti: leif.gustafsson@cramo.com
Aku Rumpunen, talous- ja rahoitusjohtaja, puh: 040 556 3546, sähköposti: aku.rumpunen@cramo.com
Jaakko Liljeroos, päälakimies, puh: 040 162 2331 sähköposti: jaakko.liljeroos@cramo.com

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.cramogroup.com


Cramo on yksi Euroopan johtavista kone- ja laitevuokrauspalveluyrityksistä, jonka liikevaihto oli 613 miljoonaa euroa vuonna 2019. Cramon noin 300 toimipistettä 11 markkina-alueella palvelee noin 150 000 asiakasta täyden valikoiman kone- ja laitevuokrauspalveluilla. Cramolla on vankka markkina-asema kaikilla avainmarkkinoilla sekä vahva fokus vaativimpiin asiakkaisiin korjaus- ja uudisrakentamisen, teollisuuden sekä julkisen sektorin markkinoilla. Cramo (CRA1V) on listattu Nasdaq Helsingissä. Boels Topholding B.V. on hankkinut yli 90 prosenttia kaikista Cramon osakkeista ja tulee poistamaan yhtiön Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalta heti kun se on sovellettavien lakien mukaan sallittua.

Lisätietoja: www.cramogroup.com, www.twitter.com/cramogroup

Tilannepäivitys Metso Mineralsin ja Outotecin yhdistymiselle vaadittavista kilpailuviranomaisten hyväksynnöistä

OUTOTEC OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 10.3.2020 KLO 15.30

Tilannepäivitys Metso Mineralsin ja Outotecin yhdistymiselle vaadittavista kilpailuviranomaisten hyväksynnöistä

Metso Oyj:n (“Metso”) ja Outotec Oyj:n (“Outotec”) ylimääräiset yhtiökokoukset hyväksyivät 29.10.2019 yhdistymissopimuksen ja jakautumissuunnitelman, joiden mukaan Metson Minerals‑liiketoiminta siirtyy Outotecille (“Yhdistyminen”) luoden yhdistyneen yhtiön, jonka nimeksi tulee Metso Outotec Oyj. Yhdistyminen on ehdollinen kaikkien lakisääteisten ja muiden hyväksyntöjen saamiselle, mukaan lukien kilpailuviranomaisten hyväksynnät.

Aikaisemmin tiedotetun Yhdysvaltain oikeusministeriöltä marraskuussa 2019 saadun hyväksynnän lisäksi Metso ja Outotec ovat tähän mennessä saaneet hyväksynnät Yhdistymiselle lukuisten muiden maiden kilpailuviranomaisilta, mukaan lukien Australia, Venäjä, Etelä-Afrikka sekä itäisen ja eteläisen Afrikan alueellinen talousyhteisö COMESA.

Aikaisemmin tiedotetun mukaisesti, ottaen huomioon lakisääteisten hyväksyntöjen saamisen etenemisen, Metso ja Outotec odottavat edelleen, että Yhdistymisen täytäntöönpano tapahtuisi 30.6.2020 ehdollisena kaikkien lakisääteisten hyväksyntöjen saamiselle, mukaan lukien vireillä olevat Euroopan komissiolta ja tiettyjen Euroopan unionin ulkopuolisten maiden kilpailuviranomaisilta saatavat hyväksynnät.

Lisätietoja:

OUTOTEC

Nina Kiviranta, lakiasiain- ja yritysvastuujohtaja
puhelin 020 529 2017

JAKELU:
Keskeiset tiedotusvälineet
www.outotec.com

Ilmoitus hakemuksen jättämisestä arvopaperin ottamiseksi kaupankäynnin kohteeksi säännellylle markkinalle

Lappeenrannan kaupunki

Ilmoitus hakemuksen jättämisestä arvopaperin ottamiseksi kaupankäynnin kohteeksi säännellylle markkinalle

Lappeenrannan kaupunki
Pörssitiedote
10.3.2020 klo 12:00

Lappeenrannan kaupunki on jättänyt hakemuksen alla mainitun arvopaperinsa (joukkovelkakirjalaina) ottamiseksi kaupankäynnin kohteeksi säännellylle markkinalle.

Lainan nimi: City of Lappeenranta Notes EUR 40.000.000 1/2020
ISIN-koodi: FI4000415757
Lainan määrä: 40.000.000 EUR
Laina lasketaan liikkeeseen 11.3.2020. Nordea Bank Oyj toimii joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskun pääjärjestäjänä.

Lisätietoja antaa:

Lappeenrannan kaupunki
Jari Iskanius
Puh. 040 631 6231, jari.iskanius@lappeenranta.fi
www.lappeenranta.fi

Privanet Group Oyj:n vuosikertomus 2019 on julkaistu

Privanet Group Oyj
YHTIÖTIEDOTE
10.03.2020 kello 10.30

Privanet Group Oyj:n vuosikertomus 2019 on julkaistu

Privanet Group Oyj:n vuoden 2019 vuosikertomus on tänään julkaistu osoitteessa www.privanetgroup.fi. Vuosikertomus sisältää toimitusjohtajan katsauksen, hallituksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä tilintarkastuskertomuksen. Vuosikertomus on pdf-tiedostona myös tämän tiedotteen liitteenä.

Tilintarkastuskertomukseen on kirjattu tietyn seikan painottamista koskeva lisätieto. Tilintarkastaja on halunnut kiinnittää huomiota konsernin ja emoyhtiön tuloslaskelmiin, jotka osoittavat tuloskehityksen heikentyneen tilikauden aikana, sekä todennut konsernin taseaseman ja omavaraisuusasteen myös heikentyneen. Tilintarkastajan lausuntoa ei ole mukautettu tämän seikan osalta.

Lisätietoja:
Privanet Group Oyj
Timo T. Laitinen, hallituksen puheenjohtaja
+358 (0)500 701 230
timo.laitinen@privanet.fi

Privanet Group Oyj
Riku Lindström, toimitusjohtaja
+358 (0)40 864 4483
riku.lindstrom@privanet.fi

Privanet Group Oyj:n Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Valkia Advisors Oy, puh. +358 (0)50 368 6866

Privanet Group lyhyesti
Privanet Group Oyj on suomalainen sijoituspalvelukonsernin emoyhtiö. Konsernin tytäryhtiö Privanet Securities Oy harjoittaa sijoituspalveluyrityksen toimiluvan mukaista liiketoimintaa keskittyen Suomen johtavan listaamattomien arvopapereiden jälkimarkkinan ylläpitämiseen sekä erinäisiin rahoitusjärjestelyihin. Privanet Groupin toiminnan tarkoituksena on saattaa yhteen suomalaiset rahoitusta tarvitsevat yritykset ja sijoittajat. Yhtiön asiakkaita ovat yksityishenkilöt, yhteisöt sekä institutionaaliset sijoittajat. www.privanet.fi, www.privanetgroup.fi

Jakelu
NASDAQ Helsinki Oy
Nordic Growth Market NGM AB
Keskeiset tiedotusvälineet
www.privanetgroup.fi

Liitteet

Announcement100320Privanet Group – Annual report 2019Privanet Group – Vuosikertomus 2019

SATOlle 77 uutta vuokra-asuntoa Espoon Niittykumpuun

SATO Oyj
Lehdistötiedote 10.3.2020 klo 10.30

Kuva, joka sisältää kohteen ulko, rakennus, taivas, kerrostalo Kuvaus luotu automaattisesti

Suomen suurimpiin vuokrakotien tarjoajiin kuuluva SATO rakennuttaa Espoon Niittykumpuun metroaseman läheisyyteen 77 vuokra-asuntoa. Rakentaminen alkaa maaliskuussa 2020 ja asunnot ovat muuttovalmiita joulukuussa 2021. Kohteen lämmönlähteenä on maalämpö.

SATO allekirjoitti urakkasopimuksen Lujatalo Oy:n kanssa Kiinteistö Oy Espoon Kappelitie 5:n rakentamisesta 6.3.2020. Kohteeseen rakennetaan omalle tontille yhteensä 77 vuokra-asuntoa. Kohteen sijainti on erinomainen Niittykummun metroaseman läheisyydessä ja lähellä palveluja.

”Vuokra-asunnoille metroaseman ja palvelujen lähellä on kysyntää”, kertoo SATO Oyj:n investoinneista vastaava liiketoimintajohtaja Antti Aarnio.

Kohteen lämmönlähteeksi valittiin maalämpö, jossa hyödynnetään maaperään varastoitunutta auringon energiaa. Maalämpö vähentää hiilidioksidipäästöjä ja etenkin ilmaston lämmetessä maalämmön etuna on, että sitä voidaan käyttää myös rakennuksen viilentämiseen. Kohde on käytönaikaisesti hiilineutraali, kun maalämmön lisäksi käytetään uusiutuvaa sähköä.

”Tarkistamme kaikissa peruskorjaus- ja uudiskohteissa onko rakennuksiin mahdollista ottaa energiaa maasta – tämä on vastuullisuusohjelmamme tavoitteiden mukaista”, SATOn investoinneista vastaava liiketoimintajohtaja Antti Aarnio sanoo.

SATO tähtää hiilineutraaliksi vuoteen 2030 mennessä kiinteistöjen energiankäyttöä koskevien hiilidioksidipäästöjen osalta. Lämmityksen kautta päästöjä voidaan vähentää eniten.

Niittykumpu on noin viidentuhannen asukkaan puistomainen kaupunginosa kaakkois-Espoossa, jossa on hyvät julkiset liikenneyhteydet. Metro ja lukuisat bussilinjat yhdistävät kaupunginosan muuhun Espooseen ja pääkaupunkiseutuun. Niittykummun metroasema on kiihdyttänyt alueen täydennysrakentamista. Vuoteen 2030 mennessä asukasmärän odotetaan kasvavan 12 000:een.

Lisätietoja: SATO Oyj, Antti Aarnio, liiketoimintajohtaja, investoinnit p. 040 164 7052, antti.aarnio@sato.fi
www.sato.fi

SATO Oyj on yksi Suomen johtavista vuokranantajista. SATOn tavoitteena on tarjota kattavat vuokra-asumisen vaihtoehdot ja erinomainen asiakaskokemus. SATOn omistuksessa oli vuoden 2019 lopussa yhteensä yli 26 000 asuntoa Suomen suurimmissa kasvukeskuksissa ja Pietarissa.

Edistämme toiminnallamme kestävää kehitystä ja aloitteellisuutta sekä toimimme avoimessa vuorovaikutuksessa sidosryhmiemme kanssa lisäarvon tuottamiseksi. Toimimme pitkäjänteisesti ja kannattavasti. Kasvatamme asunto-omaisuuden arvoa investoinnein ja realisoinnein sekä korjaustoiminnalla.

SATO-konsernin liikevaihto vuonna 2019 oli 296 miljoonaa euroa, liikevoitto 726 miljoonaa euroa ja tulos ennen veroja 671 miljoonaa euroa. SATOn sijoitusomaisuuden arvo on noin 4,7 miljardia euroa.

Admicom Oyj: Admicom ostaa rakennusalan kustannuslaskennan ohjelmistotalo Tocoman Oy:n

Admicom Oyj -konserni: Yhtiötiedote

ADMICOM OSTAA RAKENNUSALAN KUSTANNUSLASKENNAN OHJELMISTOTALO TOCOMAN OY:N

ADMICOM OYJ SISÄPIIRITIETO 10.3.2020 KLO 10:00

Admicom Oyj toteuttaa strategisen yrityskaupan hankkimalla helsinkiläisen ohjelmistoyritys Tocoman Oy:n (”Tocoman”) koko osakekannan. Yritysoston avulla Admicom vahvistaa sen entuudestaan merkittävää markkina-asemaa rakennusalan järjestelmätoimittajana.

Tocoman Oy:n tilikauden 30.6.2019 liikevaihto kasvoi n. 10 % edellisvuodesta 3,3 miljoonaan euroon ja 90 % yhtiön liikevaihdosta oli toistuvaa laskutusta. Yhtiö on tehnyt kuluvina vuosina merkittäviä panostuksia sen tuotteiden muuttamiseksi pilvipalveluiksi, mikä on hidastanut osittain myynnin kasvua ja vaikuttanut kannattavuuteen. Yhtiön raportoitu käyttökate (EBITDA) oli 7 % liikevaihdosta viimeksi päättyneellä tilikaudella ja kannattavuuden ennakoidaan kehittyvän positiivisesti tulevaisuudessa. Yhtiöllä ei ole aktivoituja tuotekehitysmenoja taseessa.

Kauppahinta on 10,3 miljoonaa euroa, josta 7,3 miljoonaa euroa suoritetaan käteisvastikkeena ja noin 3 miljoonaa suuntaamalla yhteensä 41 923 osakkeen osakeanti Tocomanin emoyhtiö Tocoman Group Oy:lle (”Tocoman Group Oy”, ”Myyjä”). Osakkeiden merkintähintana käytetään tammikuun (1.1. – 31.1.2020) kaupankäyntivolyymillä painotettua keskikurssia (71,56 euroa). Käteisellä maksettava osa kauppahinnasta rahoitetaan Admicomin likvideillä varoilla.

Tocomanin kehittämillä kustannuslaskennan ja tuotannonhallinnan ohjelmistoilla on rakennusalalla jo pitkä historia ja vankka markkina-asema erityisesti keskisuurten ja suurten rakennusyritysten segmentissä. Yhdistämällä Tocomanin tuotevahvuuksia Adminetin vahvuuksiin, syntyy rakennusalalle kirkkaasti kokonaisvaltaisin pilvipalvelu.

Admicom Oyj:n toimitusjohtaja Antti Seppä: ”Olemme erittäin iloisia saadessamme Tocomanin mukaan osaksi Admicom-konsernia. Asiakkaidemme kautta aloitettu yhteistyö kääntyi keskusteluissa hyvin loogisesti syvemmälle tasolle ja yhdessä luomme rakennusalalle ylivertaisen kokonaisuuden. Tässä vaiheessa tiedämme sen, että Tocomanin kustannuslaskennan ja tuotannonhallinnan ohjelmat ovat arvostettuja myös Admicomin asiakaskunnassa.

Uusi vaihe Tocomanissa alkaa toimitusjohtajavaihdoksella, kun Tocomanin tuotestrategiasta aiemmin vastannut Miikka Enkovaara ottaa tehtävät haltuun yhtiön aiemmalta toimitusjohtajalta Henri Lähdesmäeltä. Haluamme kunnioittaa Tocomanin vahvuuksia ja katsomme rauhassa, millä tavoilla ja millä aikajänteellä toimintojamme voidaan yhdistää syvemmin.”

Tocoman Oy työllistää noin 20 asiantuntijaa Helsingissä. Tocoman Oy:n henkilöstöllä on pitkä toimialatuntemus rakennusalalta sekä ohjelmistokehityksestä, mikä vahvistaa Admicomin toimialaosaamista edelleen.

Tocoman Oy – rakennusalan kustannuslaskennan ratkaisujen edelläkävijä

Tocoman Oy on Helsingissä vuonna 1989 perustettu kasvava rakennusalan ohjelmistoihin keskittynyt yritys ja edelläkävijä etenkin kustannuslaskennan, aikataulutuksen, BIM:n sekä kustannusseurannan työkalujen kehittämisessä. Tocoman on ollut luomassa kustannuslaskennan standardia rakennusalalle Suomessa ja Tocomanin ratkaisuja käyttää Suomessa yli 4 000 rakennusalan ammattilaista alan johtavista yrityksistä aina pienempiin paikallisiin toimijoihin. Sekä Admicomin että Tocomanin visiota yhdistää rakennusalan ratkaisujen modernisoiminen ja siirtäminen digiaikaan.

Tocoman Oy:n uusi toimitusjohtaja Miikka Enkovaara: ”Admicomin ja Tocomanin yhteisellä osaamisella ja voimavaroilla luomme Suomeen vahvan rakennusalan ohjelmistotalon, jolla on alan johtavat tuotteet. Pystymme tarjoamaan jokaiselle rakennusliikkeelle mahdollisuuden tehostaa toimintaa digitalisaatiolla. Uskon myös siihen mahdollisuuteen, että tulevaisuudessa pääsemme toteuttamaan rakennus- ja talotekniikka-alan digitalisaatiota myös Suomen ulkopuolella.”

Yrityskaupan vaikutukset Admicomin liiketoimintaan

Kauppa on osa Admicomin kasvustrategiaa. Tocomanin palvelut täydentävät hyvin Admicomin nykyistä liiketoimintamallia ja tarjoavat entistä vahvempia kilpailuetuja rakentamisen sekä talotekniikan sektoreilla. Kauppa tukee Admicomin uusmyynnin kehittymistä lähivuosina.

Kaupalla ennakoidaan olevan noin 2,5 – 3 miljoonan euron positiivinen vaikutus Admicomin vuoden 2020 liikevaihtoon. Koko vuoden osalta liikevaihdon kasvun arvioidaan ylittävän viime vuoden tason (37 %). Kannattavuuden eli EBITDA:n ennakoidaan pysyvän aiemmin annetussa ohjeistuksessa eli 35 – 45 % haarukassa.

Suunnattu osakeanti

Admicom Oyj:n hallitus on päättänyt suunnatusta osakeannista Tocoman Oy:n pääomistajalle Tocoman Group Oy:lle. Myyjän merkittäviksi annettavien uusien osakkeiden kokonaismäärä on 41 923 ja suunnatun annin jälkeen Admicom Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä nousee 4 927 698 osakkeeseen. Uusien osakkeiden määrä vastaa noin 0,85 prosenttia Yhtiön osakekannasta suunnatun annin jälkeen. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, jotta yrityskaupassa varmistetaan myyjän ja ostajan yhteiset intressit myös lähivuosille.

Osakkeen merkintähinta on 71,56 euroa ja se vastaa Admicom Oyj:n osakkeen Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla määräytynyttä kaupankäyntimäärillä painotettua tammikuun (1.1. – 31.1.2020) keskikurssia. Merkintäaika alkoi välittömästi kauppakirjan allekirjoittamisen jälkeen. Osakkeiden merkintäpäivä on 10.3.2020, ellei Yhtiön hallitus pidennä merkintäaikaa. Myyjä maksaa sille merkittäväksi annettavien Yhtiön osakkeiden merkintähinnan kokonaisuudessaan luovuttamalla Yhtiölle apporttina Tocoman Oy:n osakkeet.

Päätös suunnatusta osakeannista perustui Admicom Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 31.1.2020 hallitukselle myöntämään osakeantivaltuutukseen. Uudet osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin mahdollisimman pian osakkeiden merkinnän jälkeen, ja ne tuottavat osakkeenomistajan oikeudet sen jälkeen, kun Myyjä on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Yhtiö hakee suunnatussa osakeannissa liikkeeseen laskettavien osakkeiden ottamista kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla.

Myyjä on sitoutunut kauppakirjassa Admicomin osakkeiden luovutusta koskeviin rajoituksiin (Lock-up), joiden myötä osakkeiden myyntirajoitteet purkautuvat kokonaisuudessaan viimeistään kahden vuoden kuluttua kauppakirjan allekirjoituksesta.

Lisätietoja antavat:

Antti Seppä
Toimitusjohtaja
antti.seppa@admicom.fi
+358 40 575 9709

Jenni Renko
Markkinointijohtaja
jenni.renko@admicom.fi
+358 44 332 2248

Hyväksytty neuvonantaja:

Oaklins Merasco Oy
puhelin: 09-6129 670

Admicom Oyj

Admicom on vuonna 2004 perustettu rakentamisen, talotekniikan ja teollisuuden järjestelmäkehityksen edelläkävijä ja kokonaisvaltainen ohjelmisto- ja tilitoimistokumppani. Yhtiön pilvipalveluna toimiva SaaS-pohjainen Adminet-toiminnanohjausjärjestelmä auttaa pieniä ja keskisuuria yrityksiä parantamaan kilpailukykyään automatisoimalla työmaan ja toimiston rutiineja saumattomasti kirjanpitoon asti. Yhtiöllä on yli 150 työntekijää Jyväskylässä, Vantaalla, Tampereella ja Oulussa sijaitsevissa toimipisteissään. Lisätietoa: www.admicom.fi

Admicomin tiedotteet ja tulosraportit: https://www.admicom.fi/sijoittajille/tiedotteet-ja-julkaisut/

JAKELU

Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

facebook twitter