Etusivu » Arkistot 9.3.2020

Vincit Oyj: Vincit Californialle 1,1 miljoonan euron sopimus data-analytiikkaan erikoistuneelta nykyiseltä asiakkaaltaan

Vincit Oyj

Sisäpiiritieto 9.3.2020 kello 21:00

Vincit Californialle 1,1 miljoonan euron sopimus data-analytiikkaan erikoistuneelta nykyiseltä asiakkaaltaan

Vincit California on allekirjoittanut yhteistyösopimuksen ohjelmistokehityksen alihankintapalveluista data-analytiikkaan erikoistuneen nykyisen asiakkaansa kanssa. Sopimus koskee vuotta 2020 ja sen arvo on noin 1,1 miljoonaa euroa.

Vincit Californian toimitusjohtaja Ville Houttu: “On hienoa, että usean vuoden mittainen yhteistyö asiakkaan kanssa laajenee entisestään. Minulle se on ennen kaikkea osoitus tiimin erinomaisesta työstä ja korkealaatuisesta palvelusta. Vaikka sopimukset ovat bisnesmielessä merkkipaaluja, pitää asiakkaan tyytyväisyys ansaita joka päivä.”

Vincit Oyj:n toimitusjohtaja Mikko Kuitunen: “Data-analytiikka ja datan monipuolinen hyödyntäminen liiketoiminnan kehittämisessä ovat nousutrendissä. Sen todistaa myös tämä yhteistyö. Upeaa duunia Villeltä ja koko Californian tiimiltä. Uskomme Vincit Californian kasvun jatkuvan vahvana ja tämänkaltaisten asiakkuuksien varaan sitä onkin hyvä rakentaa.”

Lisätietoja:

Vincit California Inc., toimitusjohtaja Ville Houttu, puhelin: +1 415 960 5673

Vincit Oyj, toimitusjohtaja Mikko Kuitunen, puhelin: 040 589 8316

Hyväksytty neuvonantaja: Alexander Corporate Finance Oy, puhelin: 050 520 4098

Vincit Oyj lyhyesti:

Vincit on huippuasiantuntijaorganisaatio, joka tarjoaa asiakkailleen aina toimivinta digitaalisuutta ymmärrettävässä paketissa. Vincit Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla, kaupankäyntitunnus VINCIT. www.vincit.fi

Investors House Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 9.3.2020

Investors House OyjPörssitiedote3/9/20
Investors House Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 9.3.2020
NASDAQ OMX Helsinki
Päivämäärä3/9/20
PörssikauppaOsto
OsakelajiINVEST
Osakemäärä750osaketta
Keskihinta/ osake5.8067EUR
Kokonaishinta4,355.03EUR
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 9.3.2020
tehtyjen kauppojen jälkeen: 171 835 kpl.
Investors House Oyj:n puolesta
Nordea Bank Oyj
Janne SarvikiviIlari Isomäki
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Petri Roininen, puh 040 761 96 69
www.investorshouse.fi

Liite

INVEST_9.3_trades

UNITED BANKERS OYJ:n OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 09.03.2020

United Bankers Oyj ILMOITUS

09.03.2020 klo 18:30

UNITED BANKERS OYJ:n OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 09.03.2020

Päivämäärä 09.03.2020
Pörssikauppa Osto
Osakelaji UNIAV
Osakemäärä 690 kpl
Keskihinta/osake 8,3929 EUR
Ylin hinta/osake 8,4000 EUR
Alin hinta/osake 8,3500 EUR
Kokonaishinta 5 791,10 EUR

Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 09.03.2020:

UNIAV 33 287 kpl

United Bankers Oyj:n puolesta

Skandinaviska Enskilda Banken AB (Publ)

Antti Salakka Mikko Virtanen

Lisätietoja antaa:
Patrick Anderson, toimitusjohtaja, United Bankers Oyj
Sähköposti: patrick.anderson@unitedbankers.fi
Puhelin: 0400 244 544,09 25 380 236
www.unitedbankers.fi

Liite

UB SBB 09032020

Ilkka-Yhtymä Oyj:n palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan ehdotukset yhtiökokoukselle

Ilkka-Yhtymä Oyj Pörssitiedote 9.3.2020, klo 17.00

ILKKA-YHTYMÄ OYJ:N PALKITSEMIS- JA NIMITYSVALIOKUNNAN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

Ilkka-Yhtymä Oyj:n palkitsemis- ja nimitysvaliokunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka on suunniteltu pidettäväksi 16.4.2020, että hallintoneuvoston jäsenmäärä pysyy entisellään yhdeksässätoista (19) jäsenessä.

Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallintoneuvoston erovuoroisista jäsenistä Vesa-Pekka Kangaskorpi, Raimo Puustinen, Kimmo Simberg ja Jyrki Viitala valitaan uudelleen seuraavalle nelivuotiskaudelle.

Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot pidetään ennallaan eli hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 1 500 euroa/kk ja kokouspalkkiona 400 euroa kokoukselta ja jäsenille 400 euroa kokoukselta. Hallintoneuvoston jäsenten matkakulut ehdotetaan korvattavaksi verohallituksen vahvistaman kulloisenkin matkakorvausperusteen enimmäismäärän mukaisena.

Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan edelleen Ernst & Young Oy, tilintarkastusyhteisö, päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Terhi Mäkinen.

Ilkka-Yhtymä Oyj:ssä on kaksiportainen hallintomalli. Yhtiökokous valitsee hallintoneuvoston jäsenet ja hallintoneuvosto valitsee hallituksen jäsenet yhtiökokouksen jälkeisessä järjestäytymiskokouksessaan. Ilkka-Yhtymä Oyj:n palkitsemis- ja nimitysvaliokunta ehdottaa 4.6.2020 kokoontuvalle hallintoneuvostolle, että hallituksen erovuoroinen jäsen Timo Aukia valitaan uudelleen.

Hallituksen jäsen Riitta Viitala on ilmoittanut luopuvansa hallitusjäsenyydestä. Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta ehdottaa 4.6.2020 kokoontuvalle hallintoneuvostolle, että hallituksen kokoonpanoa täydennetään ja hallitukseen valitaan yksi uusi jäsen. Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta ehdottaa, että uudeksi hallituksen jäseneksi (kausi päättyy 2022) valitaan DI Raimo Mäkilä Helsingistä.

Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot pidetään ennallaan.

ILKKA-YHTYMÄ OYJ

Olli Pirhonen
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Olli Pirhonen, Ilkka-Yhtymä Oyj
puh. 040 766 5418

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ilkka-yhtyma.fi

Robit Oyj: JUKKA PIHAMAA, HEAD OF SUPPLY CHAIN JÄTTÄÄ TEHTÄVÄNSÄ ROBITISSA

ROBIT OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.3.2020 KLO 16.00

JUKKA PIHAMAA, HEAD OF SUPPLY CHAIN JÄTTÄÄ TEHTÄVÄNSÄ ROBITISSA

Robit Oyj ja Jukka Pihamaa, Head of Supply Chain ovat sopineet, että Pihamaa jättää yhtiön maaliskuun lopussa 2020. Pihamaa on vastannut yhtiön toimitusketjusta vuodesta 2017. Hän on myös toiminut yhtiön johtoryhmän jäsenenä.

“Haluan kiittää Jukkaa yhtiön puolesta Robitin eteen tehdystä työstä hankintatoimen kansainvälistämisessä”, toteaa Robitin CEO Tommi Lehtonen.

Yhtiön johtoryhmän muodostavat huhtikuusta 2020 lähtien CEO Tommi Lehtonen, CFO Ilkka Miettinen,
HR Director Jaana Rinne ja COO Arto Halonen.

ROBIT OYJ

Tommi Lehtonen, CEO

Lisätietoja:
Robit Oyj
Tommi Lehtonen, CEO
+358 40 724 9143

Robit on voimakkaasti kansainvälistynyt kasvuyhtiö, joka myy kulutusosia eli porakalustoa globaalisti asiakkailleen seuraavilla markkinasegmenteillä: kaivosteollisuus, louhinta ja tuenta, maanalainen rakentaminen sekä kaivonporaus. Yhtiön tarjonta jakaantuu kahteen tuote- ja palvelualueeseen: Top Hammer ja Down-the-Hole. Yhtiöllä on maailmalla 13 omaa myynti- ja palvelupistettä ja aktiivinen myyntiverkosto yli 100 maassa. Robitilla on tuotantoyksiköt Suomessa, Etelä-Koreassa, Australiassa ja Englannissa. Robitin osake noteerataan NASDAQ Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja osoitteessa: www.robitgroup.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.robitgroup.com

Evli Pankki Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset 9.3.2020

EVLI PANKKI OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.3.2020 KLO 16.00 EST/EEST

Evli Pankki Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset 9.3.2020

Evli Pankki Oyj:n 9.3.2020 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilivuodelta 2019. Yhtiökokous vahvisti osingoksi hallituksen ehdotuksen mukaisesti 0,66 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkaalle, joka täsmäytyspäivänä 11.3.2020 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osingonmaksupäiväksi päätettiin 18.3.2020.

Yhtiökokous hyväksyi yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikan.

Kiinteän ja muuttuvan palkkion välinen suhde johdon ja avainhenkilöiden palkitsemisessa

Yhtiökokous päätti, että Evlin palveluksessa olevan palkkionsaajan muuttuvan palkkion osuus saa ylittää 100 prosenttia kunkin palkkionsaajan vuotuisen kiinteän palkkion kokonaismäärästä alla kuvattujen ehtojen mukaisesti. Muuttuvan palkkion osuus ei saa kuitenkaan ylittää 200 prosenttia palkkionsaajan vuotuisen kiinteän palkkion kokonaismäärästä.

Yksilön lyhyen aikavälin (yhden vuoden ansaintakriteeri) muuttuvat palkkiot eivät voi ylittää 100 prosenttia yksilön vuotuisesta kiinteästä palkkiosta. Lyhyen aikavälin muuttuvat palkkiot ja pitkän aikavälin sitouttamisohjelman mukaisesti maksettavat palkkiot voivat kuitenkin yhdessä ylittää 100 prosenttia yksilön vuotuisesta kiinteästä palkkiosta. Lyhyen aikavälin muuttuvat palkkiot ja pitkän aikavälin sitouttamisohjelman perusteella maksettavat palkkiot eivät voi kuitenkaan yhdessä ylittää 200 prosenttia yksilön vuotuisesta kiinteästä palkkiosta.

Muuttuvan palkkion enimmäismäärää sovelletaan noin kolmenkymmenen (30) henkilön, eli toimivan johdon ja tiettyjen avainhenkilöiden, palkitsemiseen. Muuttuvaa palkkiota ei käytetä hallituksen palkitsemiseen. Muuttuvan palkkion enimmäismäärää sovelletaan toistaiseksi.

Hallitus ja tilintarkastaja

Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin yhteensä kuusi (6) jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Henrik Andersin, Fredrik Hacklin, Sari Helander, Robert Ingman, Mikael Lilius ja Teuvo Salminen.

Hallituksen jäsenille maksettavan palkkion suuruus on 5.000,00 euroa kuukaudessa, valiokuntien puheenjohtajille maksettavan palkkion suuruus 6.000,00 euroa kuukaudessa ja hallituksen puheenjohtajan palkkion suuruus on 7.500,00 euroa kuukaudessa.

Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Jukka Paunonen. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien A-sarjan ja B-sarjan osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti:

Hankittavien omien A-sarjan osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 1.516.088 osaketta, ja hankittavien omien B-sarjan osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 874.055 osaketta, mikä määrä vastaa yhteensä noin 10 prosenttia yhtiön osakkeiden kokonaismäärästä yhtiökokouskutsun päivämääränä.

Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä B-osakkeille muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Hallitus päättää miten omia osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä B-osakkeille muodostuvaan hintaan Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä.

Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät valtuutukset omien osakkeiden hankkimiseen. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2021 saakka.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta.

Valtuutuksen nojalla annettavien tai luovutettavien osakkeiden määrä, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, voi olla yhteensä enintään 2.390.140 B-sarjan osaketta, mikä määrä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön osakkeiden kokonaismäärästä yhtiökokouskutsun päivämääränä. Kuitenkin edellä mainitusta enimmäismäärästä enintään 239.014 osaketta voidaan antaa käytettäväksi yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelyiden osana, mikä määrä vastaa noin 1 prosenttia yhtiön osakkeiden kokonaismäärästä yhtiökokouskutsun päivämääränä.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita.

Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantia ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2021 asti.

Pöytäkirja yhtiökokouksen päätöksistä julkaistaan verkkosivuilla www.evli.com/yhtiokokous viimeistään 23.3.2020.

Evli Pankki Oyj:n hallituksen päätöksiä

Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Henrik Andersinin ja varapuheenjohtajaksi Mikael Liliuksen.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Teuvo Salminen ja jäseniksi Sari Helander ja Robert Ingman. Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Mikael Lilius ja jäseniksi Henrik Andersin ja Fredrik Hacklin.

Fredrik Hacklin, Sari Helander, Mikael Lilius ja Teuvo Salminen ovat riippumattomia sekä yhtiöstä että merkittävistä osakkeenomistajista.

EVLI PANKKI OYJ

Lisätietoja:
Juho Mikola, talousjohtaja, Evli Pankki Oyj, p. +358 40 717 8888, juho.mikola@evli.com

Evli Pankki Oyj
Evli on sijoittamiseen erikoistunut pankki, joka auttaa yhteisöjä, yrityksiä ja yksityishenkilöitä kasvattamaan varallisuuttaan. Tuote- ja palveluvalikoima sisältää sijoitusrahastoja, varainhoitoa ja pääomamarkkinapalveluita, vaihtoehtoisia sijoitustuotteita, osakeanalyysia, kannustinjärjestelmien hallinnointia ja yritysjärjestelypalveluita. Yhtiö tarjoaa myös asiakkaiden sijoitustoimintaa tukevia pankkipalveluita. Evli on Suomen parhaaksi arvioitu ja suosituin yhteisövarainhoitaja*.

Evlin hallinnoitavana on 14,3 miljardia euroa asiakkaiden varoja (netto 12/2019). Evli-konsernin oma pääoma on 81,8 miljoonaa euroa ja BIS-vakavaraisuussuhde 15,1 prosenttia (31.12.2019). Yhtiön palveluksessa työskentelee noin 250 henkilöä. Evli Pankki Oyj:n B-osake on listattu Nasdaq Helsingissä.

*KANTAR SIFO Prospera External Asset Management Finland 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ja SFR Scandinavian Financial Research Institutional Investment Services, Finland 2015, 2016, 2017, 2018.

Jakelu: Nasdaq Helsinki Oy, keskeiset tiedotusvälineet, www.evli.com

Outotec toimittaa teknologiaa alumiinioksidijalostamon laajennukseen Intiaan

OUTOTEC OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 9.3.2020 KLO 15.00

Outotec toimittaa teknologiaa alumiinioksidijalostamon laajennukseen Intiaan

Outotec on saanut tilauksen National Aluminium Company Ltd:ltä (NALCO) teknologian ja palvelujen toimittamisesta Intian Odishassa sijaitsevan alumiinioksidijalostamon laajennukseen. Noin 15 miljoonan euron tilaus on kirjattu Outotecin vuoden 2020 ensimmäisen vuosineljänneksen tilauskertymään.

Outotec suunnittelee jalostamoon kaksi prosessilinjaa alumiinioksidin kalsinointiin ja hydraatin suodatukseen. Lisäksi Outotec toimittaa prosessilinjojen tärkeimmät laitteet sekä asennus- ja käynnistyspalveluja. Uudet prosessilinjat kasvattavat NALCOn vuotuista alumiinioksidin tuotantoa noin miljoona tonnia. Toimitukset ajoittuvat vuodelle 2021.

“Olemme aikaisemmin toimittaneet kolme prosessilinjaa NALCOn alumiinioksidijalostamolle. Näistä kaksi vanhinta ovat olleet käytössä vuodesta 1987 lähtien. On hienoa jatkaa yhteistyötä NALCOn kanssa ja toimittaa uusinta teknologiaa heidän laajennushankkeeseensa. Edistyksellinen lämmön talteenotto varmistaa optimaalisen tuotannon, ja asiakkaamme saa parhaan tuoton laitoksestaan”, sanoo Metals Refining -liiketoiminnan johtaja Kalle Härkki.

Alumiinioksidiliiketoiminta säilyy osana Outotecin teknologiavalikoimaa eikä kuulu myytävään alumiiniliiketoimintaan (tiedotettu 10.12.2019).

Lisätietoja:

OUTOTEC

Kalle Härkki, Metals Refining -liiketoimintayksikön johtaja
Puhelin 020 529 2901

Saija Kinanen, viestintäjohtaja
puhelin 020 529 2044, 040 187 5353

sähköpostit etunimi.sukunimi@outotec.com

JAKELU
Keskeiset tiedotusvälineet
www.outotec.com

SATO julkistaa vihreän rahoituksen viitekehyksen (Green Finance Framework)

SATO Oyj
Lehdistötiedote 9.3.2020 klo 13.30

Kuva, joka sisältää kohteen puu, ulko, ruoho, puisto Kuvaus luotu automaattisesti

Sato julkaisee vihreän rahoituksen viitekehyksen, joka kytkee kestävän kehityksen ja ilmastonmuutoksen hillinnän konsernin investointeihin ja niihin liittyviin rahoitusratkaisuihin. Viitekehys perustuu yhtiön strategiaan ja viime vuonna julkaistuun vastuullisuusohjelmaan.

Viime vuonna julkaistussa SATOn vastuullisuusohjelmassa vuosille 2019-2022 painottuvat hiilineutraalit kaupungit sekä asukkaiden ja naapurustojen hyvinvointi. SATO vastaa ilmastonmuutokseen vähentämällä toiminnasta aiheutuvia päästöjä ja pienentämällä kiinteistöjen koko elinkaaren hiilijalanjälkeä sekä tarjoamme asukkaille mahdollisuuksia ympäristöystävällisiin arjen asumisratkaisuihin.

”Edistämme toiminnallamme kestävää kehitystä ja vastuullisuus on olennainen osa pitkäaikaista arvonluontiamme sijoittajille ja muille sidosryhmille. SATO julkaisee nyt vihreän rahoituksen viitekehyksen, joka kytkee yhtiön vastuullisuustavoitteet yhtiön rahoitusratkaisuihin”, kertoo Group Treasurer Janne Runsamo SATOsta.

Viitekehyksen tarkoituksena on kuvata sijoittajille ja rahoittajille SATOn toimintaa ja päämääriä, jotka tukevat siirtymistä kestävään ja vähäpäästöiseen talouteen. Viitekehyksen puitteissa SATO voi laskea liikkeelle vihreitä joukkovelkakirjoja, yritystodistuksia ja muita lainoja, joilla (uudelleen)rahoitetaan mm. energiatehokkaita rakennuksia, energiatehokkuutta parantavia korjausinvestointeja sekä hankkeita, jotka liittyvät uusiutuvaan energiaan tai jätehuoltoon.

Viitekehys perustuu ja on linjassa vihreiden bondien ja vihreiden lainojen periaatteiden (Green Bond Principles 2018 ja Green Loan Principles 2018) kanssa. SATOn neuvonantajana viitekehyksen laatimisessa on toiminut Swedbank. Kansainvälinen, johtava vihreiden joukkovelkakirjojen arviointiin erikoistunut palveluntarjoaja, Cicero, on antanut viitekehykselle riippumattoman, ulkopuolisen arvion. SATOn viitekehys sai arvosanaksi ”medium green” Ciceron ”Shades of Green”-luokituksessa. Viitekehys ja ulkopuolinen arvio ovat saatavilla SATOn nettisivuilla osoitteessa: https://www.sato.fi/fi/talous-sijoittajat/vihrea-rahoitus

SATOlla on Standard & Poor’silta luottoluokitus BBB vakain näkymin.

Lisätietoja:
SATO Oyj, Janne Runsamo, Group Treasurer, p. 045 671 3567, janne.runsamo@sato.fi
SATO Oyj talousjohtaja Markku Honkasalo, p. 050 598 8728, markku.honkasalo@sato.fi
www.sato.fi

SATO Oyj on yksi Suomen johtavista vuokranantajista. SATOn tavoitteena on tarjota kattavat vuokra-asumisen vaihtoehdot ja erinomainen asiakaskokemus. SATOn omistuksessa oli vuoden 2019 lopussa yhteensä yli 26 000 asuntoa Suomen suurimmissa kasvukeskuksissa ja Pietarissa.

Edistämme toiminnallamme kestävää kehitystä ja aloitteellisuutta sekä toimimme avoimessa vuorovaikutuksessa sidosryhmiemme kanssa lisäarvon tuottamiseksi. Toimimme pitkäjänteisesti ja kannattavasti. Kasvatamme asunto-omaisuuden arvoa investoinnein ja realisoinnein sekä korjaustoiminnalla.

SATO-konsernin liikevaihto vuonna 2019 oli 296 miljoonaa euroa, liikevoitto 726 miljoonaa euroa ja tulos ennen veroja 671 miljoonaa euroa. SATOn sijoitusomaisuuden arvo on noin 4,7 miljardia euroa.

Ovaron asuntomyynti ja Ydintoiminnan vuokrausaste helmikuussa

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj
Lehdistötiedote 9.3.2020 klo 13.00

Ovaron asuntomyynti ja Ydintoiminnan vuokrausaste helmikuussa

Ovaron strategiana on omistaa ja kehittää vuokraukseen hyvin sopivia kiinteistöjä (Ydintoiminta) sekä 2019 – 2021 aikana luopua omistusasumiseen soveltuvista asunnoista (Muu toiminta). Ovaro julkaisee kuukausittain Muun toiminnan myyntitiedot ja Ydintoiminnan vuokrausasteen.

Helmikuussa 2020 yhtiö myi 13 asuntoa velattomilta hinnoiltaan 3,7 M€ (2,6 M€ 2/2019).

”Tammi- ja helmikuun asuntomyynnit lähtivät hyvin liikkeelle. Alkuvuodesta vuokraustoimintaan panostetaan aktiivisesti vuokrausasteen nostamiseksi”, kommentoi toimitusjohtaja Marko Huttunen.

Ydintoiminnan vuokrausaste

Neliömetripohjaisesti laskettu vuokrausaste:

28.2.2020 31.01.2020 31.12.2019
85,7 % 85,4 % 85,8 %

Helsinki 9.3.2020

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj

Lisätiedot:

Toimitusjohtaja Marko Huttunen puh. 050-329 2563.

Jakelu: Nasdaq, www.ovaro.fi, tärkeimmät tiedotusvälineet

Aspon tilinpäätös ja vastuullisuusraportti vuodelta 2019 on julkaistu

ASPO Oyj
Pörssitiedote
9.3.2020 klo 12.00

Aspon tilinpäätös ja vastuullisuusraportti vuodelta 2019 on julkaistu

Aspo-konsernin tilinpäätös, toimintakertomus ja vastuullisuusraportti vuodelta 2019 on julkaistu yhtiön kotisivuilla www.aspo.fi. Aspon vuosi 2019 -julkaisun voi tilata myös painotuotteena joko yhtiön kotisivuilta, puhelimitse numerosta (09) 521 4100 tai sähköpostitse viestinta@aspo.com. Pdf-versio on tämän tiedotteen liitteenä.

Lisäksi yhtiön kotisivuilla on julkaistu yhteenveto Aspon vuodesta 2019. Yhteenvedossa esitellään Aspon vuoden 2019 avainluvut ja kerrotaan lyhyesti konsernin tapahtumista ja liiketoiminnasta.

Aspo on julkaissut myös erillisen selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja palkkioselvityksen vuodelta 2019 yhtiön kotisivuilla www.aspo.fi > Hallinnointi > Hallinnointiperiaatteet.

Raportit on julkaistu suomeksi ja englanniksi.

ASPO OYJ

Aki Ojanen
toimitusjohtaja

Lisätiedot:
Sijoittajaviestintä: Keijo Keränen, rahoitusjohtaja, puh. 09 521 4035, keijo.keranen@aspo.com

LIITTEET
Aspon Vuosi 2019 -julkaisu
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2019

Aspo on monialayhtiö, joka omistaa ja kehittää liiketoimintoja Pohjois-Euroopan lisäksi kasvumarkkinoilla keskittyen vaativiin B-to-B -asiakkaisiin. Vahvojen yritysbrändien, ESL Shipping, Leipurin, Telko ja Kauko, tavoitteena on olla toimialojensa markkinajohtajia. Ne vastaavat omasta toiminnastaan, asiakassuhteistaan ja niiden kehittämisestä. Kokonaisuutena ne tuottavat Aspon liikearvon. Aspon konsernirakennetta ja liiketoimintoja kehitetään pitkäjänteisesti ilman ennalta määriteltyä aikataulua.

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.aspo.fi

Liitteet

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmistä 2019Aspo Vuosi 2019

facebook twitter