Etusivu » Arkistot 6.3.2020

Soprano Oyj konserni tilinpäätöstiedote 2019: Liiketulos voitollinen, vientiin ja tuotekehitykseen iso panostus

Soprano Oyj tilinpäätöstiedote 6.3.2020 klo 09.00

Soprano Oyj konserni tilinpäätöstiedote 2019 (Tilintarkastamaton)

Liiketulos voitollinen, vientiin ja tuotekehitykseen iso panostus

Soprano Oyj konsernin liikevaihto vuonna 2019 oli 14,9 (1-12 2018 15,5) ja liiketulos 0,1 (0,4) miljoonaa euroa. Konsernin ydinliiketoiminta Suomessa oli kannattavaa. Ruotsin ja Venäjän toiminnoissa oli haasteita eivätkä kehittyvien maiden isot koulutusvientihankkeet edenneet vielä toivotulla tavalla tilauksiksi. Katsauskauden aikana Soprano panosti osaamisen vientiin ja tuotekehitykseen enemmän kuin kertaakaan historiansa aikana.

IT GROUP ja MIF-liiketoimintasegmentit tekivät katsauskautena yhteensä 1,5 (1,6) miljoonan euron käyttökatteen ja 1,0 (1,3) miljoonaa euron liiketuloksen. Vuoden 2019 aikana koulutettavien määrä 29 111 (25 905) kasvoi 12 prosenttia ja asiakasorganisaatioiden määrä 2 457 (2 250) kasvoi 9 prosenttia edellisvuodesta. Liiketoimintasegmenttien tulorahoituksen ja T&K-rahoituksen turvin konserni panosti tuotekehitykseen vuonna 2019 yhteensä 1,6 (1,4) miljoonaa euroa.

Soprano Oyj konserni heinä-joulukuu 2019

Liikevaihto oli 6 883 (7-12 2018 7 317) tuhatta euroa.Liiketulos oli -119 (156) tuhatta euroa.Konsernin katsauskauden tulos oli -136 (143) tuhatta euroa.Konsernin laimentamaton osakekohtainen tulos oli -0,01 (0,00) euroaKonsernin liiketoiminnan rahavirta oli 636 (-540) tuhatta euroa.

Soprano Oyj konserni tammi-joulukuu 2019

Liikevaihto oli 14 863 (1-12 2018 15 542)Liiketulos oli 82 (412) tuhatta euroa.Konsernin tilikauden tulos oli -90 (287) tuhatta euroa.Konsernin laimentamaton osakekohtainen tulos oli -0,01 (0,01) euroa.Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli 1 365 (23) tuhatta euroa.

Soprano Oyj on kehitysyhtiö ja konsernin emoyhtiö, johon kuuluu kaksi liiketoimintasegmenttiä: pohjoismainen ICT-koulutukseen erikoistunut Informator Tieturi Group sekä suomalainen johtamis- ja esimieskoulutukseen erikoistunut Management Institute of Finland MIF.

Konsernin kuuden businesskoulun 1500 koulutusohjelmaa ovat erikoistuneet johtamiseen, viestintään, kansainväliseen kauppaan, taloushallintoon ja informaatioteknologiaan sekä usean eri alan ammattitutkintoihin. Tarjoamme diplomit, sertifikaatit ja ammattitutkinnot perinteisesti luokkahuonekoulutuksena, verkon yli remote-koulutuksena ja tekoälyavusteisesti online-koulutuksena. EU- ja ETA-alueen ulkopuolella tarjoamme myös korkeakoulututkintoja yhdessä kumppaneidemme kanssa. Tutkintomme ovat hyväksyttyjä kaikissa Euroopan maissa.

Soprano panostaa uuteen teknologiaan, digitaalisten koulutussisältöjen tuottamiseen tekoälyalustalle ja markkina-alueen laajentamiseen kansainvälisesti. Tekoälyavusteisen online-koulutuksen ansiosta teoreettiset opinnot, käytännön projektit, testit ja keskustelut kollegoiden ja kouluttajien välillä voidaan tehdä yhä useammin kokonaan verkossa.

Asiakkaamme ovat pohjoismaisten organisaatioiden henkilöstöä Suomessa, Ruotsissa ja ympäri maailmaa. Sopranon kasvustrategia tiivistyy yhteen sanaan: Collaboration. Rakennamme koulutusalan yhteistyöverkostoa ja pyrimme laajentamaan kansainvälistä koulutustoimintaamme.

Tilauskanta vuodelle 2020 oli 5. maaliskuuta kuusi prosenttia pienempi kuin edellisen vuoden vastaavaan aikaan.

Arvio tulevasta kehityksestä vuodelle 2020

Tulevaan kehitykseen vuonna 2020 ja lähivuosina vaikuttavat yrityskoulutuksen digitalisoituminen, kasvava oppimisen ja opettajien tarve maailmalla ja sekä megatrendien vaikutus toimialaan. Soprano tavoittelee tulevina vuosina liikevaihdon kasvua ja kannattavuutta ja sen myötä osingonjakokyvyn palauttamista.

Toimitusjohtaja Arto Tenhunen:


Verkkokoulutuksen kiinnostavuus kasvussa

Kyselyjen määrä online-koulutusten ja verkon yli tapahtuvien koulutusten mahdollisuuksista on kasvanut. Etäopiskelu kiinnostaa aiempaa enemmän vastuullisuuteen ja ilmastonmuutokseen liittyvän, ei-välttämättömän liikematkustuksen vähenemisen myötä sekä aivan viime aikoina myös globaalisti leviävien epidemioiden vuoksi. Muutos on nähtävissä sekä Sopranon kotimarkkinoilla, että osaamisen vientihankkeissa maailmalla.

Jatkuvan oppimisen merkitys korostuu voimakkaasti yhteiskunnan kaupungistuessa, digitalisoituessa ja työelämän muutoksen yhä nopeutuessa. Koulutuksen tarpeesta puhutaan paljon ja uutisoidaan myös mediassa. Toisin kuin saattaisi olettaa, Tilastokeskuksen aikuiskoulutustutkimuksen mukaan Suomessa henkilöstökoulutuksen määrä on kuitenkin pienentynyt yhtämittaisesti jo viisi vuotta. Tätä kehitystä kääntämään Soprano Group on lanseerannut #koulutushaaste -kampanjan.

Nähtävissä oleva taloudellisen toimeliaisuuden väheneminen globaalisti ja Pohjoismaissa vaikuttaa epäilemättä myös koulutuksen kysyntään. Samaan aikaan erilaisiin etäkoulutuksen ratkaisuihin kohdistuu aiempaa suurempi huomio. Soprano Group on valmistautunut nähtävissä oleviin uhkiin ja uusiin mahdollisuuksiin investoimalla koulutuksen modernisointiin jo usean vuoden ajan. Uskomme, että korkeatasoiset pedagogiset sisällöt, halutuimmat kouluttajat ja helppokäyttöinen teknologinen verkko-oppimisympäristö yhdessä luovat yhtiölle ainutlaatuisen kilpailuedun.

Soprano valmistautuu maksamaan osinkoja

Soprano kiittää osakkeenomistajia luottamuksesta yhtiöön ja valmistautuu usean vuoden tauon jälkeen maksamaan osinkoja yhtiön seuraavien vuosien tuloksista. Yhtiön Suomen liiketoiminnat on saatu tuloskuntoon, Ruotsissa prosessi on käynnissä ja globaalisti tarjouskanta on suuri. Sopranon koulutusviejä, MIF Academy odottaa merkittävästi nykyistä suurempia vientikauppoja kuluvan tilikauden aikana. Konsernin sisäisten järjestelyjen ansiosta emoyhtiön tulos nousi lievästi positiiviseksi.

Koulutettavien määrä kasvoi 12 prosenttia

Vuonna 2019 Soprano Group koulutti 29 111 rekisteröitynyttä opiskelijaa 2 457 organisaatiosta 27 maassa. Nykyisin online-koulutuksiin ja webinaareihin osallistuneita ei lainkaan rekisteröidä ilman asiakkaan aktiivista valtuutusta.

Katsauskautena opiskelijoiden määrä kasvoi 12 prosenttia ja maksavien asiakkaiden määrä kasvoi 9 prosenttia. Samaan aikaan liikevaihto ja liiketulos kuitenkin laskivat. Keskihintaan vaikuttaa erityisesti lisääntyvä webinaarien ja online-koulutettavien lukumäärä. Verkkokoulutusten myyntikate on hyvä mutta vaatii investointeja etupainotteisesti.

Liikevaihdosta yli 60 prosenttia tuli Suomesta, jossa Soprano koulutti 22 066 opiskelijaa 1 431 organisaatiosta. Konsernin tulos tehtiin Suomessa. Koulutusvienti on toistaiseksi ollut vahvasti tappiollista. Yhtiöllä on kuitenkin vahva usko siihen, että koulutusvientiin tehdyt merkittävät investoinnit tuottavat jatkossa tulosta suunnitellusti.

Suomen ulkopuolella Soprano Group koulutti 7045 opiskelijaa 1026 organisaatiosta. Koulutuksiin osallistui rekisteröityneitä opiskelijoita Suomen ulkopuolelta seuraavista maista: Brasilia, Etelä-Afrikka, Hollanti, Intia, Irlanti, Iso-Britannia, Kazakstan, Kiina, Liechtenstein, Meksiko, Mosambik, Nepal, Norja, Puola, Saksa, Slovenia, Ranska, Romania, Saudi-Arabia, Ruotsi, Tanska, Ukraina, USA, Venäjä, Viro ja Yhdistyneet Arabiemiirikunnat.”

Avainluvut7-12 20197-12 201820192018
Liikevaihto6 8837 31714 86315 542
Käyttökate*5332951 370717
Liiketulos**-11915682412
Liiketulos %-1,72,10,62,6
Kauden tulos-136143-90287
Tulos/osake-0,010,00-0,010,01
Liiketoiminnan rahavirta***636-5401 36523
Sijoitetun pääoman tuotto, %***-4,2-2,3-0,92,0
Oman pääoman tuotto, %-11,6-9,3-5,0-2,5
Omavaraisuusaste, %***40,145,640,145,6
Nettovelkaantumisaste, %***76,644,976,644,9
Henkilöstö kauden lopussa,94989498
– josta Suomen ulkopuolella26322632
*) IFRS 16 -standardin käyttöönotto paransi 1-12 2019 konsernin käyttökatetta 867 tuhatta euroa verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Muutos ei vaikuttanut liiketoimintasegmenttien käyttökatteeseen.
**) IFRS 16 -standardin käyttöönotto paransi 1-12 2019 konsernin liiketulosta 48 tuhatta euroa verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Muutos ei vaikuttanut liiketoimintasegmenttien liiketulokseen.
***) IFRS 16 -standardin käyttöönotto vaikutti 1.1.2019 alkaen tunnuslukuihin, jotka on laskettu taseen loppusumman tai korollisten velkojen perusteella, sekä rahavirtalaskelmaan.

Toimintaympäristö

Sopranon päämarkkina-alueet ovat Suomi ja Ruotsi. Kummassakin maassa vuodelle 2020 ennakoidaan hidastuvaa bruttokansantuotteen kasvua. Suhdannevaihtelut heijastuvat koulutuspalveluiden kysyntään. Soprano tavoittelee koulutusviennistä kasvua, joka osaltaan vähentäisi lähimarkkina-alueiden suhdanteiden vaikutusta konsernin liiketoimintaan.

Asiakkaat odottavat entistä vaikuttavampaa osaamisen kehittämistä. Koulutustoimiala on muutoksessa digitaalisten koulutussisältöjen tullessa vahvemmin osaksi koulutustapahtumia. Ne koulutustarjoajat, jotka pystyvät tarjoamaan parhaat oppimistulokset, tulevat menestymään.

Strategia

Sopranon strategia kiteytyy yhteen sanaan: Collaboration. Missiomme ’Lifelong Learning for Working Professionals’ mukaisesti Soprano tarjoaa työssä käyville jatkuvasti uusia taitoja. Soprano Oyj konsernin arvot ovat luottamus, rohkeus, sitoutuminen ja tulokset.

Konsernin tulevaan menestykseen vaikuttavat megatrendit liittyvät nousevaan vastuullisuuteen; ilmaston muutoksen pelkoon, tarpeeseen pienentää hiilijalanjälkeä ja maailmanlaajuisten infektioiden riskeihin sekä kaupungistumiseen, työelämän muutokseen, digitalisaatioon, verkkoyhteyksien kehittymiseen ja lisääntyneeseen tarpeeseen elinikäiselle oppimiselle. Soprano Group on määritellyt strategiset tavoitteensa, korkean prioriteetin alueet sekä kehityskohteet tuleville vuosille.

Konserni panostaa vientiin ja tuotekehitykseen kilpailukyvyn parantamiseksi Suomessa ja Pohjoismaissa sekä laajentaakseen markkina-aluettaan kansainvälisesti. Nämä panostukset ovat konsernin suurin riski ja toisaalta suurin mahdollisuus merkittävään kasvuun.

Liikevaihto

Vuoden 2019 aikana Sopranon tytäryhtiöiden järjestämiin koulutuksiin osallistui 29 111 (25 905) henkilöä 2 457 (2 250) yrityksestä ja organisaatiosta. Jokaiselta konsernin koulutettavalta kysytään palautetta jokaisen koulutuksen päätteeksi. Kaikki palautteet käsitellään välittömästi liiketoimintayksiköissä ja kattavasti ISO 9001 -laatujärjestelmän mukaisesti konsernissa.

Sopranon vuoden 2019 liikevaihto oli 14 863 (15 542 vuonna 2018) tuhatta euroa.

MIF-liiketoimintasegmentin -3,5 prosentin liikevaihdon lasku johtui vuonna 2019 ammatillisten tutkintojen lainsäädäntömuutosten aiheuttamasta muutoksesta. Viestintäkoulutusten kysyntä oli kasvussa, mutta johtamistaidon- ja vientikoulutusten osalta oli haasteellisempaa.

IT GROUP -liiketoimintasegmentin -6,4 prosentin liikevaihdon lasku johtui erityisesti Ruotsin markkinan hintakilpailun lisääntymisestä.

Liikevaihto segmenteittäin (t€)7-12 20197-12 20181-12 20191-12 2018
IT GROUP4 5994 9939 92510 605
MIF2 1582 2874 6974 868
Yhteiset erät6362341 185509
Konsernierät-510-197-944-440
Soprano Oyj konserni6 8837 31714 86315 542

Taloudellinen tulos

Soprano-konsernin liiketulos vuonna 2019 oli 82 (412 vuonna 2018) tuhatta euroa. Liikevoittoprosentti oli 0,6 (2,6) prosenttia. Vuosina 2019 ja 2018 ei ollut vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.

Konsernin myyntikatemarginaali nousi hieman ollen 58 (57) prosenttia.

Henkilöstömenot laskivat kuusi prosenttia 5 852 tuhanteen euroon (6 225). Henkilöstömenot laskivat erityisesti Ruotsin yksikössä, jossa haettiin kulusäästöjä ja synergiaetuja Suomen ja Ruotsin yksiköiden välillä.

Liiketoiminnan muut kulut olivat 2 265 (2 906) euroa sekä poistot ja arvonalentumiset 1 288 tuhatta euroa (306). IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin mukaisten vuokrasopimusten kirjaaminen taseeseen vaikutti liiketoiminnan muita kuluja pienentävästi ja poistoja kasvattavasti. Muutoksesta on kerrottu taulukko-osan kohdassa laadintaperiaatteet.

Konsernin rahoituskulut olivat 206 (333) tuhatta euroa. Osakkeiden arvonalentumiskirjauksia ei ollut tilikaudella 2019 (139). Osakkeiden arvonalentuminen vuonna 2018 liittyivät osakkuusyhtiöiden osuuksiin.

Liiketulos segmenteittäin (t€)7-12 20197-12 20181-12 20191-12 2018
IT GROUP100443509793
MIF165336478494
Yhteiset erät-435-631-1 007-906
Konsernierät52810431
Soprano Oyj konserni-11915682412

Liiketoimintasegmentit

Soprano Oyj konsernin liiketoimintasegmentit ovat Informator Tieturi Group (IT GROUP) ja Management Institute of Finland MIF (MIF). Sen lisäksi raportoidaan yhteiset erät –segmentti, johon kuuluvat emoyhtiön ja siihen kuuluvien vientitoimintojen lisäksi osakkuusyhtiöt

IT GROUP –liiketoimintasegmentti

Sopranon kokonaan omistama Tieturi Oy on Informator Utbildning Svenska AB:n emoyhtiö. IT GROUP on johtava yksityinen koulutusyritys Pohjoismaissa. Myynnistä tulee noin 55 prosenttia Ruotsista ja 45 prosenttia Suomesta. Uusien pilvipalveluiden, noin 50 koulutusasiantuntijan ja 300 verkostokouluttajan avulla asiakkaiden työntekijöitä koulutetaan kymmenissä maissa. Kiinteät koulutuskeskukset sijaitsevat Tukholmassa, Göteborgissa, Helsingissä, Tampereella ja Oulussa.

IT GROUP7-12 20197-12 20181-12 20191-12 2018
Liikevaihto4 5994 9939 92510 605
Käyttökate162463628822
Liiketulos100443509793

IT GROUP –liiketoimintasegmentin tilauskanta kuluvalle vuodelle 5. maaliskuuta 2020 on 18 prosenttia pienempi kuin edellisen vuoden vastaavaan aikaan.

MIF-liiketoimintasegmentti

Management Institute of Finland MIF Oy on Suomen johtava yksityinen työelämän kouluttaja. MIF:in koulutusyksiköt ovat Johtamistaidon Opisto JTO, Infor, MIF Tutkinnot ja Fintra ja uusimpana MIF Financial. Liikevaihdosta yli puolet tulee pitkistä tutkinnoista ja tutkintokoulutuksesta. Uusien pilvipalveluiden, noin 40 koulutusasiantuntijan ja lähes 300 verkostokouluttajan ansiosta yhtiö pystyy tarjoamaan koulutuspalveluja ympäri maailman. Koulutuskeskukset ovat Helsingissä, Tampereella, Jyväskylässä, Oulussa ja Pietarissa.

MIF7-12 20197-12 20181-12 20191-12 2018
Liikevaihto2 1582 2874 6974 868
Käyttökate348479844755
Liiketulos165336478494

MIF-liiketoimintasegmentin tilauskanta kuluvalle vuodelle 5. maaliskuuta 2020 on 5 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden vastaavaan aikaan.

Yhteiset erät –segmentti

Emoyhtiö Soprano Oyj:n kanssa samassa yhteiset erät –segmentissä raportoidaan konsernin vientihanke MIF Academy sekä osakkuusyhtiöt Ambientia E-commerce Oy -konserni ja Brain Alliance Oy. Emoyhtiön MIF Academy on 14 henkilön koulutusvientiorganisaatio, johon konsernissa on ladattu merkittäviä kasvuodotuksia.

MIF Academyn globaali tarjouskanta on suuri. Sopranon koulutusviejä, MIF Academy odottaa merkittävästi nykyistä suurempia vientikauppoja kuluvan tilikauden aikana.

Yhteiset erät7-12 20197-12 20181-12 20191-12 2018
Liikevaihto6362341 185509
Käyttökate-403-622-951-895
Liiketulos-435-631-1 007-906

Segmentin liiketulos 1-12 2019 oli -1007 tuhatta euroa (1-12 2018 -906). MIF Academy -koulutusviennin kehityshankeen kulut vaikuttivat tilikaudella liiketulosta heikentävästi.

Sopranon 40 prosenttisesti omistama Ambientia E-commerce Oy konserni tarjoaa verkkokaupparatkaisuja ja niihin liittyviä palveluja. Ambientia E-commerce Oy:n liikevaihto vuonna 2019 oli 2,05 miljoonaa ja liiketulos -0,38 miljoonaa euroa.

Sopranon 49 prosenttisesti omistama Brain Alliance Oy tarjoaa verkon kehityspalveluita. Yhtiön liikevaihto 2019 oli 0,11 miljoonaa ja liiketulos -0,01 miljoonaa euroa.

Osuus osakkuusyrityksen tuloksesta kirjataan liiketuloksen alapuolelle osuuteen osakkuusyrityksen tuloksesta.

Tuotekehitys ja investoinnit

Yhtiö on investoinut merkittävästi tuotekehitykseen parantaakseen valmiuksiaan pohjoismaisessa ja kansainvälisessä kilpailussa. Konsernin tuotekehitysmenot olivat katsauskaudella yhteensä 1,6 (1,4) miljoonaa euroa.

Marraskuussa 2018 Business Finland myönsi edullisen 1,457 miljoonan euron lainan, jonka ennakkomaksu 0,44 miljoonaa euroa maksettiin joulukuussa 2018. Business Finlandin avustushanke ajalle 6.10.2017-31.10.2019 päättyi. Hankkeen kokonaiskustannusarvio oli 2,1 miljoonaa euroa, josta Soprano käytti noin 93 prosenttia avustuksen ollessa noin 50 prosenttia hankkeen kuluista.

Tase

Konsernin tase 31.12.2019 oli 15 109 (13 838) tuhatta euroa. Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma oli 5 914 (6 122) tuhatta euroa eli 0,32 (0,33) euroa osaketta kohden. Omaa pääomaa kasvatti hallituksen vuosipalkkion maksu osakeantina, ja laski tilikauden tulos sekä oman pääomanehtoisen lainan korkojen maksu. Konserniyhtiöillä on yhteensä noin 3 miljoonaa euroa laskennallisia verosaamisia, joista omaan pääomaan on kirjattu 1 412 (1 193) tuhatta euroa.

IFRS 16 mukaisten vuokrasopimusten kirjaaminen taseeseen vaikuttaa 1.1.2019 alkaen tasetta kasvattavasti. Muutoksesta on kerrottu taulukko-osan kohdassa laadintaperiaatteet.

Taulukko-osan kohdassa lyhennetty konsernitase, korjaus luokitteluun 30.6.2019 on IAS 17 mukaiset laiterahoitusleasingit korjattu aineellisista hyödykkeistä ja rahoitusveloista käyttöoikeusomaisuuserien ja vuokrasopimusvelkojen tiliryhmiin.

Rahavirta ja rahoitus

Liiketoiminnan rahavirta oli 1-12 2019 1 365 (1-12 2018 23) tuhatta euroa, korolliset velat 31.12.2019 olivat 4 994 ( 4 108) tuhatta euroa. Korollisiin velkoihin sisältyvät vuokrasopimusvelat olivat 31.12.2019 2 164 (IAS 17 mukainen rahoitusleasingvelka 31.12.2018 389) tuhatta euroa. Konsernin rahavarat olivat 466 (1 358) tuhatta euroa.

Konsernin omavaraisuusaste oli 40,1 (45,6) prosenttia ja nettovelkaantumisaste (gearing) 76,6 (44,9) prosenttia. IFRS 16 vuokrasopimusten kirjaaminen taseeseen 1.1.2019 alkaen vaikutti omavaraisuusastetta pienentävästi ja nettovelkaantumisastetta nostavasti. Niistä on kerrottu lisää taulukko-osan kohdassa laadintaperiaatteet. Vuoden 2019 rahavirtalaskelmassa vuokrasopimusvelan lyhennykset esitetään rahoituksen rahavirrassa ja korko liiketoiminnan rahavirrassa. Muutos vaikutti liiketoiminnan rahavirtaa parantavasti +771 tuhatta euroa sekä rahoituksen rahavirtaa heikentävästi -771 tuhatta euroa.

Korolliset rahoitusvelat lyhenivät 1-12 2019 1 135 tuhannella eurolla ja vuokrasopimusvelat 889 tuhannella eurolla. Konsernilla on käytettävissä 450 tuhannen euron tililimiitit, joista oli käytössä 31.12.2019 248 tuhatta euroa.

Soprano-konserni sopi 14.11.2018 2,0 miljoonan euron kasvurahoituksesta digitaalisten koulutuspalveluiden ja -sisältöjen kehittämiseksi sekä koulutusviennin vauhdittamiseksi. Viisivuotisen pankkilainan takaajina ovat Euroopan Investointirahasto EIR ja Finnvera. Rahoitus sisältää omavaraisuutta koskevan kovenanttiehdon, jonka konserni täytti 31.12.2019.

Business Finland myönsi Soprano Oyj:lle 23.11.2018 enintään 1,457 miljoonan euron tutkimus- ja kehittämistoiminnan lainan yhtiön digitaalisten koulutussisältöjen kehittämishankkeeseen, jonka kokonaiskustannusarvio on 2,082 miljoonaa euroa. Laina-aika on 7 vuotta, joista kolme ensimmäistä vuotta lyhennysvapaita. Korko on 3 prosenttiyksikköä alle peruskoron, vähintään kuitenkin 1 prosentti. Lainan ennakkomaksu 0,437 miljoonaa euroa maksettiin Soprano Oyj:lle joulukuussa 2018, vuonna 2019 ei nostettu lisää lainaa.

Hallinto

Soprano Oyj:n varsinainen yhtiökokous 26.4.2019 vahvisti hallituksen jäsenmääräksi seitsemän. Hallituksessa jatkoivat Harri Koponen, Antti Palola, Kirsti Lonka, Aleksi Randell, Jorma Turunen, Pauliina Lautanen-Nissi ja Arto Tenhunen. Kokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajaksi Harri Koposen ja varapuheenjohtajaksi Antti Palolan.

Yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Esa Kailiala.

Yhtiökokous vahvisti vuoden 2018 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiö ei jaa osinkoa tilikaudelta 2018.

Yhtiökokous antoi hallitukselle valtuutuksen päättää harkintansa mukaan lisäosingon jakamisesta voittovaroista ja/tai varojen jakamisesta vapaan oman pääoman rahastoista tai molemmista yhdessä siten, että valtuutuksen perusteella jaettavan lisäosingon ja/tai pääoman palautuksen määrä on yhteensä enintään 0,02 euroa osakkeelta. Lisäosinko ja/tai pääoman palautus voidaan jakaa yhdellä tai useammalla kerralla. Hallitus voi myös päättää olla käyttämättä tätä valtuutusta. Hallituksella on lisäksi oikeus päättää muista lisäosingonjakoon ja/tai pääomanpalautukseen liittyvistä ehdoista. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun saakka. Valtuutusta ei käytetty 31.12.2019 päättyneellä tilikaudella.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen nojalla osakkeita voidaan laskea liikkeeseen yhdessä tai useammassa erässä yhteensä enintään 1.000.000 uutta tai yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta, joka vastaa noin 5,4 prosenttia yhtiön nykyisistä osakkeista. Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta ja niiden ehdoista. Valtuutus korvaa aikaisemmat valtuutukset käyttämättömiltä osin ja se on voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Valtuutusta ei käytetty 31.12.2019 päättyneellä tilikaudella.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja pantiksi ottamisesta. Valtuutuksen nojalla osakkeita voidaan hankkia tai ottaa pantiksi yhdessä tai useammassa erässä yhteensä enintään 1.000.000 osaketta, joka vastaa noin 5,4 prosenttia yhtiön nykyisistä osakkeista. Hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen tulee perustua markkinahintaan. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta muuten kuin osakkeenomistajien omistajien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen) laissa määrätyin edellytyksin. Valtuutus on voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Valtuutusta ei käytetty 31.12.2019 päättyneellä tilikaudella.

Tilikaudella 2019 Soprano Oyj:n toimitusjohtajana on toiminut Arto Tenhunen. Johtoryhmään ovat kuuluneet Arto Tenhunen ja Panu Kauppinen.

Henkilöstö

Vuonna 2019 henkilöstöä oli keskimäärin konsernin palveluksessa 95 (96). Katsauskauden lopussa oli 94 (98) henkilöä, joista 26 (32) työskenteli ulkomailla, Ruotsissa ja Venäjällä. Henkilöstön työtyytyväisyyttä ja -hyvinvointia seurataan kuukausittain henkilöstökyselyllä. Kyselyn mittarit olivat tavoitteita paremmalla tasolla koko vuoden 2019.

Osake ja osakkeenomistajat

Osakkeet ja osakepääoma

Vuoden 2019 päättyessä yhtiön kaupparekisteriin merkitty täysin maksettu osakepääoma oli 96 000 euroa ja osakkeiden lukumäärä 18 570 047 (18 294 190) kappaletta. Yhtiökokouksessa kullakin osakkeella on yksi ääni.

Hallituksen vuosipalkkiot

Hallituspalkkiona vuodelta 2019 maksettiin hallituksen jäsenille yhteensä 80 000 euroa yhtiön osakkeina. Maksu suoritettiin yhtiökokouksen antaman valtuutuksen mukaisesti suunnattuna osakeantina joulukuussa 2019, jolloin osakkeiden lukumäärä kasvoi 1,5 prosentilla eli 275 857 osakkeella. Merkintähinta oli yhtiön osakkeen kesä-syyskuun 2019 päätöskurssien keskikurssi eli 0,290 euroa osakkeelta.

Hallituspalkkiona vuodelta 2018 maksettiin hallituksen jäsenille yhteensä 80 000 euroa yhtiön osakkeina. Maksu suoritettiin yhtiökokouksen antaman valtuutuksen mukaisesti suunnattuna osakeantina marraskuussa 2018, jolloin osakkeiden lukumäärä kasvoi 0,9 prosentilla eli 170 209 osakkeella. Merkintähinta oli yhtiön osakkeen kesä-syyskuun 2018 päätöskurssien keskikurssi eli 0,470 euroa osakkeelta.

Osakeomistus

Vuoden lopussa 100 suurinta osakkeenomistajaa omisti 17 476 844 (17 207 976) osaketta eli 94,1 (94,1) prosenttia kaikista osakkeista. Yhtiön hallituksen jäsenten ja konsernin johtoryhmän suorassa tai välillisessä omistuksessa oli 5 680 392 (5 404 535) osaketta eli 30,6 (29,5) prosenttia yhtiön osakkeiden lukumäärästä ja äänivallasta. Yhtiöllä ei ollut katsauskauden lopussa eikä 31.12.2018 hallussaan omia osakkeita. Tiedot suurimmista osakkeenomistajista löytyvät yhtiön kotisivuilta www.soprano.fi kohdasta Sijoittajille / Osakkeenomistajat.

Osakkeiden vaihto ja yhtiön markkina-arvo

Sopranon osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. Kaupankäyntitunnus on SOPRA. Yhtiön markkina-arvo 31.12.2019 oli 5 013 913 (4 482 077) euroa. Sopranon osakkeen kappalemääräinen vaihto vuonna 2019 oli 2 629 535 (1 568 765) kappaletta eli 14,4 (8,6) prosenttia yhtiön keskimäärin ulkona olevasta osakekannasta. Osakkeiden yhteenlaskettu vaihtoarvo vuonna 2019 oli 769 156 (716 241) euroa. Osakkeen alin kurssi oli 0,246 (0,222) euroa, ylin 0,420 (0,548) ja keskikurssi 0,293 (0,457) euroa. Vuoden 2019 osakkeen päätöskurssi oli 0,270 (0,245) euroa.

Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

Konsernin merkittävimmät liiketoimintariskit liittyvät epävarmuuteen digitaalisten koulutussisältöjen tuottamisessa tekoälyavusteiseen oppimisympäristöön sekä koulutusviennin onnistumiseen. Olennaista on, että yhtiö ei yli- tai ali-investoi näihin uutta liiketoimintaa kehittäviin hankkeisiin.

Maksuvalmiuden varmistaminen edellyttää voitollista liiketoimintaa. Kausivaihtelu heikentää maksuvalmiutta erityisesti heinä-syyskuussa ja paranee vuoden loppua kohden.

MIF Tutkinnot yksikössä liikevaihtoa on pienentänyt ammatillisten tutkintojen lainsäädäntömuutokset. Riskiä on pienennetty hyvällä toimialakohtaisella osaamisella ja ns. kovan rahan tarjonnalla.

Talouden laskusuhdanteet Suomessa ja Ruotsissa vaikuttavat suhdanneherkkää yrityskoulutuksen kysyntää heikentävästi. Kysynnän vaihteluihin vastataan verkostomallilla eli kevyellä omalla organisaatiolla, jota täydentävät partnereina toimivat kouluttajat ja konsultit. Koulutusviennissä onnistuminen osaltaan vähentäisi lähimarkkina-alueiden suhdanteiden vaikutusta konsernin liiketoimintaan.

Strategia-kohdassa mainittujen megatrendien vaikutus konsernin liiketoimintaan on samalla sekä mahdollisuus ja myös riski.

Suurimmat toiminnalliset riskit liittyvät riskiin menettää avainhenkilöitä.

Katsauskauden jälkeiset olennaiset tapahtumat

Katsauskauden jälkeen ei ole ollut olennaisia tapahtumia.

Voitonjakoehdotus

Emoyhtiö Soprano Oyj:n voitonjakokelpoiset varat ovat 4 286 771,87 euroa, josta tilikauden tulos on 3 509,40 euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikauden tuloksesta ei jaeta osinkoa ja tilikauden tulos siirretään edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

Taloudellinen tiedottaminen ja yhtiökokous 2020

Vuosikertomus ja tilinpäätös vuodelta 2019 sekä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä julkaistaan keskiviikkona 3.4.2020.
Varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi Helsingissä perjantaina 27.4.2020 klo 14.
Puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2020 julkaistaan torstaina 27.8.2020 klo 9.00.

Soprano Oyj

Hallitus

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Arto Tenhunen, 0400 413 314, arto.tenhunen@soprano.fi
Talousjohtaja Panu Kauppinen, 044 236 3740, panu.kauppinen@soprano.fi

Tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2019 kokonaisuudessaan on tämän tiedotteen liitteenä PDF-muodossa. Se on julkaistu myös yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.soprano.fi

Liite

Soprano Oyj konserni tilinpäätöstiedote 1-12 2019

Nexstim Oyj:n vuosikertomus vuodelta 2019 on julkaistu

Yhtiötiedote, Helsinki, 6.3.2020 klo 9.00

Nexstim Oyj:n vuosikertomus vuodelta 2019 on julkaistu

Nexstim Oyj (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) (”Nexstim” tai ”Yhtiö”) on julkaissut vuosikertomuksen (annual report) vuodelta 2019. Dokumentit ovat saatavilla “Investor Relations” osiossa yhtiön verkkosivuilla osoitteessa nexstim.com/investors/financial-reports-and-presentations.

Vuosikertomus sisältää hallituksen toimintakertomuksen, emoyhtiön ja konsernin tilinpäätöksen sekä tilintarkastuskertomuksen. Kopio vuosikertomuksesta on tämän tiedotteen liitteenä.

NEXSTIM OYJ

Mikko Karvinen, toimitusjohtaja

Lisätietoja saa verkkosivulta www.nexstim.com tai ottamalla yhteyttä:

Mikko Karvinen, toimitusjohtaja
+358 50 326 4101
mikko.karvinen@nexstim.com

Sisu Partners Oy (hyväksytty neuvonantaja)
Jussi Majamaa
+ 358 40 842 4479
jussi.majamaa@sisupartners.com

Tietoja Nexstim Oyj:stä

Nexstim on suomalainen, kansainvälisillä markkinoilla toimiva lääkintäteknologiayritys. Missionamme on mahdollistaa haastavien aivosairauksien yksilöllinen ja tehokas diagnostiikka ja hoito.

Nexstim on kehittänyt uraauurtavan noninvasiivisen aivostimulaatioteknologian nimeltä SmartFocus®. SmartFocus® perustuu kallon ulkopuoliseen aivostimulaatioon (TMS eli transcranial magnetic stimulation), johon on yhdistetty 3D-navigointijärjestelmä. Uniikki teknologia mahdollistaa halutun aivoalueen tarkan ja yksilöllisen stimuloinnin.

SmartFocus® TMS teknologiaa käytetään Nexstimin kehittämässä NBT® (Navigated Brain Therapy) -laitteistossa, jolla on FDA:n markkinointi- ja jakelulupa vakavan masennuksen hoitoon Yhdysvalloissa. NBT®-laitteisto on CE-hyväksytty Euroopassa käytettäväksi vakavan masennuksen ja kroonisen neuropaattisen kivun hoidossa.

Lisäksi Nexstim markkinoi kehittämäänsä, SmartFocus® TMS teknologiaan perustuvaa NBS (Navigated Brain Stimulation) -laitteistoa. Nexstimin NBS-laitteisto on ainoa FDA:n hyväksymä ja CE-merkitty navigoiva TMS-laitteisto liikeaivokuoren ja aivojen puhealueiden leikkausta edeltävää kartoitusta varten. Nexstimin osakkeet on listattu Nasdaq First North Growth Market Finlandin ja Nasdaq First North Growth Market Swedenin markkinapaikoilla.

Lisätietoja on osoitteessa www.nexstim.com

Liitteet

Nexstim Plc_Company Announcement_Annual Report 2019_FINexstim AR19_FI_WEB

Plc Uutechnic Group Oyj: KORJAUS 4.3.2020 JULKAISTUUN YHTIÖKOKOUSKUTSUUN

KORJAUS 4.3.2020 JULKAISTUUN YHTIÖKOKOUSKUTSUUN

Yhtiökokouskutsussa, joka julkaistiin 4.3.2020 kello 9:20 oli osiossa C: Ohjeita kokoukseen osallistujille, kohdassa b) virheellinen sähköpostiosoite. Kohta b) korjattuna: sähköpostitse osoitteeseen leena.junninen@utgmix.com,

Yhtiökokouskutsu kokonaisuudessaan alla:

KUTSU PLC UUTECHNIC GROUP OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Plc Uutechnic Group Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen keskiviikkona 25. maaliskuuta 2020 klo 13.00 alkaen Hotelli Scandic Simonkentässä, osoitteessa Simonkatu 9, Helsinki.

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Kokouksen avaaminenKokouksen järjestäytyminenPöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminenKokouksen laillisuuden toteaminenLäsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminenTilikauden 1.1.–31.12.2019 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen sekä toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminenToimitusjohtajan katsauksen esittäminen.Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminenHallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1.-31.12.2019 kertynyt voitto lisättäisiin kertyneisiin voittovaroihin ja että yhtiökokouksen vahvistaman taseen 31.12.2019 perusteella jaettaisiin voittovaroista osinkoa 0,01 euroa osaketta kohti. Osingonjaon täsmäytyspäivä olisi 27. maaliskuuta 2020 ja osinko maksettaisiin 3. huhtikuuta 2020.Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajallePalkitsemispolitiikan käsittelyHallituksen jäsenten palkkioista päättäminenHallitus esittää palkitsemispolitiikan mukaisesti valittaville hallituksen jäsenille maksettavaksi toimikaudelta vuosipalkkiota seuraavasti: Hallituksen puheenjohtajalle 36 000 euroa (vuonna 2019: 60 000 euroa sillä erolla, että puheenjohtajan tehtävä oli puolipäivätoiminen). Myös muiden hallitusten jäsenten palkkioiden esitetään olevan ennallaan 22 000 euroa. Vuosipalkkion lisäksi hallituksen jäsenille ei makseta muita palkkioita (esim. kokouspalkkiota). Matka- ja vastaavat hallitustyön hoitamisesta aiheutuvat kustannukset korvataan yhtiön normaalin käytännön mukaan. Yhtiöön päätoimisessa työ- tai toimisuhteessa olevalle henkilölle ei makseta hallituksen jäsenyydestä tai puheenjohtajuudesta palkkiota.Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminenOsakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä, ovat tuoneet hallituksen tietoon, että he esittävät valittavaksi yhtiön hallitukseen 3 jäsentä.Hallituksen jäsenten valitseminenOsakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä, ovat tuoneet hallituksen tietoon, että he esittävät valittavaksi yhtiön hallitukseen uudelleen Jouko Peräahon ja Hannu Kottosen (riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista ja yhtiöstä) sekä uutena jäsenenä Carl Johan Slotten (riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista ja yhtiöstä).Kaikki ehdotetut ovat antaneet suostumuksensa tehtävään. Ehdotetut hallituksen jäsenet ovat saattaneet yhtiön tietoon, että jos he tulevat valituiksi, he valitsevat hallituksen puheenjohtajaksi Hannu Kottosen.Tilintarkastajan palkkiosta päättäminenOsakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä, ovat tuoneet hallituksen tietoon, että he esittävät valittavalle tilintarkastajalle maksettavaksi palkkiota laskun mukaan.Tilintarkastajan valitseminenOsakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä, ovat tuoneet hallituksen tietoon, että he esittävät valittavaksi tilintarkastajaksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka yhtiön nykyisen tilintarkastajan Tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n, joka on ilmoittanut nimeävänsä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Osmo Valovirran.Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisestaHallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden annista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Annettavien uusien osakkeiden määrä voi olla enintään 10 000 000 osaketta, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet.Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin ja erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen.Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, ellei yhtiökokous muuta tai peruuta valtuutusta sitä ennen. Tämä valtuutus kumoaa kaikki aikaisemmin myönnetyt käyttämättä olevat osakeantivaltuutukset.Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset, palkitsemispolitiikka sekä tämä yhtiökokouskutsu ovat saatavilla Plc Uutechnic Group Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.utgmix.com. Plc Uutechnic Group Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, on nähtävillä yhtiön pääkonttorissa sekä mainituilla internet-sivuilla 4.3.2020 lähtien. Päätösehdotukset, palkitsemispolitiikka ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja mainituista asiakirjoista sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään 8.4.2020 alkaen.

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 13.3.2020 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 20.3.2020 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a) puhelimitse numeroon +358 400 613 896;

b) sähköpostitse osoitteeseen leena.junninen@utgmix.com.; tai

c) kirjeitse osoitteeseen Plc Uutechnic Group Oyj, Muottitie 2, 23500 Uusikaupunki.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan nimi. Osakkeenomistajien Plc Uutechnic Group Oyj:lle luovuttamia tietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä eli 13.3.2020. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 20.3.2020 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvo-osuustileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Plc Uutechnic Group Oyj, Muottitie 2, 23500 Uusikaupunki ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Muut ohjeet ja tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Yhtiöllä on kokouskutsun päivänä yhteensä 56 501 730 osaketta, jotka tuottavat yhteensä 56 501 730 ääntä.

Uudessakaupungissa 4. päivänä maaliskuuta 2020

PLC UUTECHNIC GROUP OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Jouko Peräaho, toimitusjohtaja, Plc Uutechnic Group Oyj +358 500 740 808

www.utgmix.com

LIITE Palkitsemispolitiikka

Liite

Liite_UTG_Palkitsemispolitiikka

INVESTORS HOUSE KIINTEISTÖVARALLISUUDENHOITO: MUUTTO MAALLE VAI KAUPUNKIIN?

Investors House Oyj

Lehdistötiedote 6.3.2020 klo 8.00

INVESTORS HOUSE KIINTEISTÖVARALLISUUDENHOITO: MUUTTO MAALLE VAI KAUPUNKIIN?

Vakiintuneen käsityksen mukaan Suomen ennustetaan kaupungistuvan ja maalta muutetaan kaupunkeihin. Toisaalta Sitran tulevaisuustutkija Mikko Dufva pohti hiljan kysymystä voisiko maallemuutto olla kaupungistumistrendin vastavoima.

”Kaupungistuminen ei tarkoita, että kaikki muuttavat Helsingin, Tampereen tai Turun keskustaan vaan, että hakeuduttaan kaupunkeihin hyvien kulkuyhteyksien varrelle. Esimerkiksi Joensuussa ilmiö näkyy vuokrausten kasvuna ja myös työssäkäyvien vuokralaisasiakkaiden lisääntymisenä. Myös monipaikkainen asuminen lisääntyy – asutaan viikot ja viikonloput eri paikoissa ” sanoo Kiinteistövarallisuudenhoidosta vastaava johtaja Marita Polvi-Lohikoski.

Kiinteistöliiketoiminnan koko arvoketjussa toimivan Investors House-konsernin Kiinteistövarallisuudenhoito -yksikkö vuokrasi helmikuussa yhteensä 320 asuntoa, kahdeksan prosenttia enemmän kuin edellisvuoden helmikuussa. Kokonaispalvelusopimusten määrä kasvoi 2.630 asuntoon, mikä on 58% suurempi kuin vuotta aiemmin. Asuntovuokrausta ja Kokonaispalvelua Investors Housen Kiinteistövarallisuudenhoidon yksikössä tekee franchise-yrittäjyyteen perustuva OVV -ketju 12 paikkakunnalla. Investors House Kiinteistövarallisuudenhoito julkistaa kuukausittain vuokraus- ja kokonaispalvelumäärät.

Investors House Kiinteistövarallisuudenhoito palvelee yritys- ja yksityisasiakkaita. Palvelut muodostuvat kiinteistöjohtamisesta, transaktiopalveluista sekä isännöinnistä, taloushallinnosta sekä vuokravälityksestä. ’’Palvelemme noin sataa yritysasiakasta ja noin 10.000 yksityisasiakasta koko Suomessa 50 hengen voimin. Tarjoamme keskusyksiköstämme kokonaispalvelun yrityksille ja yhteisöille’’, sanoo Kiinteistövarallisuudenhoidosta vastaava johtaja Marita Polvi-Lohikoski.

Helsinki 6.3.2020

Investors House Oyj

Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Marita Polvi-Lohikoski, Investors House Kiinteistövarallisuudenhoito Oy, puh 044 231 8648

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.investorshouse.fi

Investors House on kiinteistöalan aktiivinen sijoitusyhtiö, joka toimii kiinteistöliiketoiminnan koko arvoketjussa aina tontin hankinnasta ja hankekehityksestä omistamisen ja vuokrauksen kautta kiinteistövarallisuuden hoitoon ja kiinteistörahastojen hallinnointiin. Liiketoimintamalli tarjoaa useita arvonluonnin mahdollisuuksia ja vakaata tuottoa. Omistaja-arvon kasvattaminen on yhtiön keskeinen tavoite.

facebook twitter