Etusivu » Arkistot 4.3.2020

NORDIC ID OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2019

NORDIC ID OYJ

YHTIÖTIEDOTE 04.03.2020 KELLO 09:30

TILIKAUDEN LIIKEVAIHTO OLI 9,23 MILJOONAA EUROA, STRATEGISESTI KESKEISTEN PILVIPOHJAISTEN RATKAISUJEN MYYNTI KASVANUT SELVÄSTI

Nordic ID Oyj:n Ratkaisupalvelut-liiketoiminta kasvoi heinä-joulukuussa ja sen liikevaihto nousi 1,07 (0,73) miljoonaan euroon. Strategisesti keskeisten pilvipohjaisten PaaS-palveluiden (Platform as a Service) osuus kokonaisliikevaihdosta kasvoi toisella vuosipuoliskolla 5,9 %:iin (1,0). Laitteet-liiketoiminnan liikevaihto nousi 11,3 % ja oli 3,52 (3,16) miljoonaa euroa. Laiteliiketoiminnan liikevaihtoon vaikutti mittava portfoliouudistus, jossa vuoden 2019 toisella puoliskolla lanseerattujen uusien Android-pohjaisten laitteiden arvioitua hitaampi myynnin aloitus ei vielä täysin kompensoinut valikoimasta poistettujen Windows-pohjaisten laitteiden myyntiä.

Nordic ID Oyj:n heinä-joulukuun 2019 liikevaihto kasvoi 17,9 % ja oli 4,59 (3,89) miljoonaa euroa.

Heinä-joulukuun myyntikate oli 60,3 % (59,0). Vaikka tuotekehitykseen ja tarjoaman kasvattamiseen liittyneet kulut rasittivat kannattavuutta, yhtiön käyttökate kääntyi vuoden toisella puoliskolla positiiviseksi yltäen 0,03 (-0,86) miljoonaan euroon. Heinä-joulukuun liiketappio supistui ja oli -0,35 (-1,06) miljoonaa euroa.

Ratkaisupalvelut -liiketoiminta-alueen liikevaihto kasvoi 30,0 % ja oli 1,76 (1,35) miljoonaa euroa. Ratkaisupalveluiden asiakasmäärä yli kolminkertaistui ja käyttöönottoja vietiin onnistuneesti läpi. Kuukausittain laskutettavan myynnin, eli PaaS-palveluiden osuus Nordic ID:n kokonaisliikevaihdosta, kasvoi 4,3 %:iin (0,6). Laitteet-liiketoiminta-alueen koko tilikauden liikevaihto laski 2,7 % ja oli 7,47 (7,68) miljoonaa euroa. Koko tilikauden 2019 liikevaihto kasvoi 2,2 % ja oli 9,23 (9,03) miljoonaa euroa.

Koko tilikauden myyntikate oli 61,6 % (61,0). Käyttökate oli -0,24 (-0,36) miljoonaa euroa ja liiketappio -0,88 (-0,68) miljoonaa euroa.

Katsauksessa annetut vertailutiedot suluissa viittaavat aina edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ole mainittu. Nordic ID Oyj:n tilikausi muutettiin 20.6.2018 vastaamaan kalenterivuotta. Edellinen tilikausi oli siten yhdeksän (9) kuukauden mittainen, ja tämän tiedotteen vertailuluvut on yhdistelty kahdesta tilikaudesta laskennalliseksi 12 kuukauden jaksoksi. Lisäksi jatkuvalaskutteisten sopimusten tuloutusperiaate tilikauden 2019 osalta on muutettu vastaamaan SaaS-yhtiöiden tyypillistä tapaa jaksottaa jatkuvalaskutteisten palveluiden liikevaihtoa. Tämän vuoksi liikevaihtoluvut eivät ole täysin vertailukelpoisia aiempiin tilikausiin, ja nykyinen tapa on heikentänyt tilikaudella 2019 raportoitua kasvua.

Kaikki tilinpäätöstiedotteessa julkaistut luvut ovat tilintarkastamattomia.

Heinä-joulukuu

Liikevaihto 4,59 (3,89) miljoonaa euroa, kasvua 17,9 %Käyttökate 0,03 (-0,86) miljoonaa euroaLiikevoitto -0,35 (-1,06) miljoonaa euroa, -7,6 % (-27,3) liikevaihdostaOsakekohtainen tulos* -0,19 (-0,62) euroa

Tammi-joulukuu

Liikevaihto 9,23 (9,03) miljoonaa euroa, kasvua 2,2 %Käyttökate -0,24 (-0,36) miljoonaa euroaL)iikevoitto -0,88 (-0,68) miljoonaa euroa, -9,5 % (-7,5) liikevaihdostaOsakekohtainen tulos* -0,45 (-0,48) euroaSijoitetun pääoman tuotto -32,1 % (-58,0)Omavaraisuusaste 18,9 % (40,2)PaaS-liikevaihto 0,40 (0,06) miljoonaa euroa, kasvua 585,5 %PaaS-liikevaihdon osuus kokonaisliikevaihdosta 4,3 % (0,6)PaaS-asiakkaita 7 (2)

Nordic ID Oyj:n hallitus ehdottaa, että päättyneeltä tilikaudelta ei makseta osinkoa. Viiden vuoden strategiakaudella yhtiö aikoo käyttää varojaan kasvun rahoittamiseen, eikä yhtiö pyri ensisijaisesti maksamaan osakkeenomistajilleen osinkoa.

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

1.1.2019-
31.12.2019
1.1.2018-
31.12.2018
1.7.2019-
31.12.2019
1.7.2018-
31.12.2018
(Tilintarkastamaton)12kk12kk6kk6kk
Liikevaihto, t€9 2349 0324 5903 894
Käyttökate (EBITDA), t€-243-35834-864
Käyttökate (EBITDA), % liikevaihdosta-2,6 %-3,8 %0,7 %-22,2 %
Liikevoitto, t€-879-681-350-1,061
Liikevoitto, % liikevaihdosta-9,5 %-7,5 %-7,6 %-27,3 %
Oikaistu käyttökate, (EBITDA), t€**-243-38534-456
Oikaistu käyttökate, (EBITDA), % liikevaihdosta-2,6 %-4,3 %0,7 %-11,7 %
Oman pääoman tuotto, %-65,9 %-79,8 %-34,0 %-105,5 %
Sijoitetun pääoman tuotto, %-32,1 %-58,0 %-12,9 %-62,3 %
Omavaraisuusaste, %18,9 %40,2 %18,0 %40,2 %
Nettovelkaantumisaste, %228,5 %-12,3 %247,1 %-12,3 %
Osakekohtainen tulos, €*-0,45-0,48-0,19-0,62
Osakekohtainen tulos, oikaistu, €*-0,45-0,12-0,19-0,33

*Vertailukelpoisen osakekohtaisen tuloksen laskennassa on käytetty päättyneen tilikauden lopun osakemäärää.
**Oikaistu käyttökate on käyttökate ilman listautumiskuluja.

TOIMITUSJOHTAJA JUHA REIMA

“Nordic ID:n liikevaihdon kasvu vauhdittui vertailujaksosta selvästi vuoden 2019 toisella vuosipuoliskolla. Liikevaihtomme nousi heinä-joulukuussa 4,59 (3,89) miljoonaan euroon verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan. Voitimme useita merkittäviä asiakkuuksia vuoden lopulla ja tilauskantamme kehittyi suotuisasti.

Nordic ID:lle strategisesti keskeisen Ratkaisupalvelut-liiketoiminnan kehitys oli vuonna 2019 positiivista, ja myönteinen vire vahvistui vuoden loppua kohti. Kaikki liiketoiminnan kasvun tärkeimmät mittarit – liikevaihto, jatkuva vuosilaskutus (ARR) sekä asiakkaiden lukumäärä – nousivat merkittävästi vuodesta 2018.

Ratkaisupalveluiden liikevaihto kasvoi heinä-joulukuussa vertailujaksosta 46,1 % ja oli 1,07 miljoonaa euroa. Meille keskeisten pilvipohjaisten PaaS (Platform as a Service) -ratkaisujen myynti eteni toisella vuosipuoliskolla vahvasti. Jatkuva vuosilaskutus (ARR) oli heinä-joulukuussa 0,27 (0,02) miljoonaa euroa ja asiakkaiden lukumäärä nousi seitsemään (2).

Laitteet-liiketoiminnan liikevaihto nousi vertailukaudesta heinä-joulukuussa 11,3 % ja oli 3,52 (3,16) miljoonaa euroa. Liikevaihtoon vaikutti mittava portfoliouudistus, jossa vuoden 2019 toisella puoliskolla lanseerattujen uusien Android-pohjaisten laitteiden arvioitua hitaampi myynnin aloitus ei vielä täysin kompensoinut valikoimasta poistettujen Windows-pohjaisten laitteiden myyntiä.

Koko tilikaudella 2019 Ratkaisupalvelut -liiketoiminta-alueen liikevaihto kasvoi edellisvuodesta 30,0 % ja oli 1,76 (1,35) miljoonaa euroa. PaaS-palveluiden osuus kokonaisliikevaihdosta kasvoi 4,3 %:iin (0,6). Laitteet-liiketoiminta-alueen koko tilikauden liikevaihto laski 2,7 % ja oli 7,47 (7,68) miljoonaa euroa. Nordic ID:n koko tilikauden liikevaihto oli 9,23 (9,03) miljoonaa euroa, kasvua 2,2 %. PaaS – liikevaihdolla tarkoitetaan kuukausilaskutteista liikevaihtoa, ja ratkaisuliiketoiminnan kokonaisliikevaihto sisältää kuukausilaskutuksen lisäksi projektimyyntiä.

Tuotekehitykseen ja tarjoaman kasvattamiseen liittyvät kulut rasittivat edelleen kannattavuuttamme. Jatkoimme tilikaudella vahvaa panostustamme Nordic ID Radea -palvelualustan, ratkaisujen ja uuden sukupolven laitteiden kehitykseen, mikä vaikutti kannattavuuteemme ja ennen kaikkea kassavirtaan. Nämä olivat kuitenkin keskeisiä sijoituksia varmistamaan strategiakauden kilpailukykyämme.

Yhtiö käynnisti tilikaudella yhteistoimintaneuvottelut kannattavuuden parantamiseksi ja toimintojen tehostamiseksi. Niiden yhteydessä tehtäviä yhdisteltiin ja töitä järjesteltiin uudelleen. Neuvottelujen tuloksena kahdeksan työsuhdetta päättyi. Henkilöstövähennysten ja muiden säästöohjelmamme kustannuksia pienentäneiden toimenpiteiden tuloksena käyttökatteemme (EBITDA) nousi positiiviseksi toisella vuosipuoliskolla ja yhtiön toiminnan tehokkuus parantui selvästi. Kulurakenne vastaa nyt paremmin yhtiön strategiaa, jonka mukaan Nordic ID keskittyy pilvipohjaisiin ratkaisupalveluihin.

Koko tilikauden osalta operatiiviset kulut saatiin pidettyä vertailukauden tasolla. Koko vuoden 2019 osalta käyttökate parani merkittävästi, mutta jäi vielä tappiollisiksi.

Yhtiön kassatilanne on haastava johtuen etupainotteisesti tehdyistä investoinneistamme tuotekehitykseen ja muihin kasvua tukeviin toimenpiteisiin (yhteensä 1,68 miljoonaa euroa), tappiollisesta käyttökatteesta (0,60 miljoonaa euroa) sekä uuden lippulaivalukijamme toimitusten varmistamiseksi kasvattamastamme komponenttivarastosta (0,56 miljoonaa euroa). Olemme käynnistäneet tarvittavat toimenpiteet rahoituksen riittävyyden varmistamiseksi ja käyneet neuvotteluja käyttöpääoman lisäämiseksi. Toisella vuosipuoliskolla yhtiö toteutti myös säästöohjelman operatiivisten kulujen pienentämiseksi.

Kasvutavoitteemme on ennallaan: tähtäämme yli 40 miljoonan euron liikevaihtoon vuonna 2023.”

OSINKOEHDOTUS

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 133 285,72 euroa, josta tilikauden tappio 0,89 miljoonaa euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikaudelta ei jaeta osinkoa.

TILINPÄÄTÖS JA VUOSIKERTOMUS 2019

Yhtiön tilinpäätöstiedote julkaistaan 4.3.2020 yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://www.nordicid.fi/sijoittajille/tiedotteet-ja-julkaisut.

Nordic ID Oyj:n sähköinen vuosikertomus tilikaudelta 2019, joka sisältää tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, julkaistaan 18.3.2020 yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://www.nordicid.fi/sijoittajille/yhtiokokous2020

Yhtiökokous järjestetään 25.3.2020 klo 17.00 Salo IoT Campuksella, Joensuunkatu 7, 24100 Salo.

Liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuu 2020 julkaistaan 24.4.2020.
Puolivuotiskatsaus tammi-kesäkuu 2020 julkaistaan 21.8.2020.
Liiketoimintakatsaus tammi-syyskuu 2020 julkaistaan 23.10.2020.

Lisätietoja:

Juha Reima, toimitusjohtaja, puh. 050 555 3224
Hyväksytty Neuvonantaja: Aalto Capital Partners Oy, puh. 040 587 7000

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.nordicid.fi

Nordic ID Oyj lyhyesti:

Nordic ID Oyj on suomalainen RFID-teknologiayhtiö, joka tarjoaa asiakkailleen pilvipohjaista, palveluratkaisua (PaaS, Platform as a Service) tavaravirtojen ja tuotteiden reaaliaikaiseen seurantaan ja hallintaan. Yhtiön liikevaihto tilikaudella 1.1. – 31.12.2019 oli 9,2 miljoonaa euroa. Liikevaihdosta 76 % muodostuu viennistä; yhtiön tavoitteena on vahvistaa entisestään asemaansa Euroopassa sekä kasvattaa markkinaosuuttaan Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa. Yhtiö on listattu Nasdaq First North Growth Market Finland-markkinapaikalla.

www.nordicid.fi

Liite

Nordic ID Oyj_Tilinpäätöstiedote2019

Plc Uutechnic Group Oyj: KUTSU PLC UUTECHNIC GROUP OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

PLC UUTECHNIC GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.3.2020 klo 9:20

KUTSU PLC UUTECHNIC GROUP OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Plc Uutechnic Group Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen keskiviikkona 25. maaliskuuta 2020 klo 13.00 alkaen Hotelli Scandic Simonkentässä, osoitteessa Simonkatu 9, Helsinki.

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Kokouksen avaaminenKokouksen järjestäytyminenPöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminenKokouksen laillisuuden toteaminenLäsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminenTilikauden 1.1.–31.12.2019 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen sekä toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminenToimitusjohtajan katsauksen esittäminen.Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminenHallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1.-31.12.2019 kertynyt voitto lisättäisiin kertyneisiin voittovaroihin ja että yhtiökokouksen vahvistaman taseen 31.12.2019 perusteella jaettaisiin voittovaroista osinkoa 0,01 euroa osaketta kohti. Osingonjaon täsmäytyspäivä olisi 27. maaliskuuta 2020 ja osinko maksettaisiin 3. huhtikuuta 2020.Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle Palkitsemispolitiikan käsittelyHallituksen jäsenten palkkioista päättäminenHallitus esittää palkitsemispolitiikan mukaisesti valittaville hallituksen jäsenille maksettavaksi toimikaudelta vuosipalkkiota seuraavasti: Hallituksen puheenjohtajalle 36 000 euroa (vuonna 2019: 60 000 euroa sillä erolla, että puheenjohtajan tehtävä oli puolipäivätoiminen). Myös muiden hallitusten jäsenten palkkioiden esitetään olevan ennallaan 22 000 euroa. Vuosipalkkion lisäksi hallituksen jäsenille ei makseta muita palkkioita (esim. kokouspalkkiota). Matka- ja vastaavat hallitustyön hoitamisesta aiheutuvat kustannukset korvataan yhtiön normaalin käytännön mukaan. Yhtiöön päätoimisessa työ- tai toimisuhteessa olevalle henkilölle ei makseta hallituksen jäsenyydestä tai puheenjohtajuudesta palkkiota.Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminenOsakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä, ovat tuoneet hallituksen tietoon, että he esittävät valittavaksi yhtiön hallitukseen 3 jäsentä.Hallituksen jäsenten valitseminenOsakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä, ovat tuoneet hallituksen tietoon, että he esittävät valittavaksi yhtiön hallitukseen uudelleen Jouko Peräahon ja Hannu Kottosen (riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista ja yhtiöstä) sekä uutena jäsenenä Carl Johan Slotten (riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista ja yhtiöstä).Kaikki ehdotetut ovat antaneet suostumuksensa tehtävään. Ehdotetut hallituksen jäsenet ovat saattaneet yhtiön tietoon, että jos he tulevat valituiksi, he valitsevat hallituksen puheenjohtajaksi Hannu Kottosen.Tilintarkastajan palkkiosta päättäminenOsakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä, ovat tuoneet hallituksen tietoon, että he esittävät valittavalle tilintarkastajalle maksettavaksi palkkiota laskun mukaan.Tilintarkastajan valitseminenOsakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä, ovat tuoneet hallituksen tietoon, että he esittävät valittavaksi tilintarkastajaksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka yhtiön nykyisen tilintarkastajan Tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n, joka on ilmoittanut nimeävänsä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Osmo Valovirran.Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisestaHallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden annista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Annettavien uusien osakkeiden määrä voi olla enintään 10 000 000 osaketta, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet.Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin ja erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen.Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, ellei yhtiökokous muuta tai peruuta valtuutusta sitä ennen. Tämä valtuutus kumoaa kaikki aikaisemmin myönnetyt käyttämättä olevat osakeantivaltuutukset.Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset, palkitsemispolitiikka sekä tämä yhtiökokouskutsu ovat saatavilla Plc Uutechnic Group Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.utgmix.com. Plc Uutechnic Group Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, on nähtävillä yhtiön pääkonttorissa sekä mainituilla internet-sivuilla 4.3.2020 lähtien. Päätösehdotukset, palkitsemispolitiikka ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja mainituista asiakirjoista sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään 8.4.2020 alkaen.

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 13.3.2020 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 20.3.2020 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a) puhelimitse numeroon +358 400 613 896;

b) sähköpostitse osoitteeseen leena.junninen@utgmix.com.fi; tai

c) kirjeitse osoitteeseen Plc Uutechnic Group Oyj, Muottitie 2, 23500 Uusikaupunki.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan nimi. Osakkeenomistajien Plc Uutechnic Group Oyj:lle luovuttamia tietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä eli 13.3.2020. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 20.3.2020 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvo-osuustileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Plc Uutechnic Group Oyj, Muottitie 2, 23500 Uusikaupunki ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Muut ohjeet ja tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Yhtiöllä on kokouskutsun päivänä yhteensä 56 501 730 osaketta, jotka tuottavat yhteensä 56 501 730 ääntä.

Uudessakaupungissa 4. päivänä maaliskuuta 2020

PLC UUTECHNIC GROUP OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Jouko Peräaho, toimitusjohtaja, Plc Uutechnic Group Oyj +358 500 740 808

www.utgmix.com

LIITE Palkitsemispolitiikka

UTG Mixing Group on maailmanlaajuisesti toimiva teknologiakonserni, joka tarjoaa kilpailukykyisiä sekoitusteknisiä ratkaisuja asiakaslähtöisesti minimoimalla elinkaarikustannukset. “Partnership built to last – and perform”, on brändilupauksemme. Palvelemme asiakasta aina parhaalla mahdollisella tavalla viemällä globaalin kyvykkyytemme paikallisesti lähelle asiakasta.

Tärkeimmät asiakassektorimme ovat kemian-, elintarvike-, metallurginen- ja lannoiteteollisuus sekä ympäristöteknologia, vesienkäsittely ja lääketeollisuus.

UTG Mixing Groupin emoyhtiö on Plc Uutechnic Group Oyj, jonka osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Liiketoimintaa harjoitetaan konsernin tytäryhtiöissä, joita ovat Uutechnic Oy ja Stelzer Rührtechnik International GmbH.

Liite

Liite_UTG_Palkitsemispolitiikka

Plc Uutechnic Group Oyj: KONSERNITILINPÄÄTÖS, SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2019 ON JULKAISTU

PLC UUTECHNIC GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.3.2020 klo 9:15

UTG:N KONSERNITILINPÄÄTÖS, SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2019 ON JULKAISTU

Plc Uutechnic Group Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää tilintarkastetun konsernitilinpäätöksen vuodelta 2019 on julkaistu pdf-muodossa yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.utgmix.com.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja palkkioselvitys vuodelta 2019 on julkaistu yhtiön internetsivuilla.

Uudessakaupungissa 4.3.2020

PLC UUTECHNIC GROUP OYJ

Hallitus

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Jouko Peräaho, +358 50 074 0808

www.utgmix.com

UTG Mixing Group on maailmanlaajuisesti toimiva teknologiakonserni, joka tarjoaa kilpailukykyisiä sekoitusteknisiä ratkaisuja asiakaslähtöisesti minimoimalla elinkaarikustannukset. “Partnership built to last – and perform”, on brändilupauksemme. Palvelemme asiakasta aina parhaalla mahdollisella tavalla viemällä globaalin kyvykkyytemme paikallisesti lähelle asiakasta.

Tärkeimmät asiakassektorimme ovat kemian-, elintarvike-, metallurginen- ja lannoiteteollisuus sekä ympäristöteknologia, vesienkäsittely ja lääketeollisuus.

UTG Mixing Groupin emoyhtiö on Plc Uutechnic Group Oyj, jonka osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Liiketoimintaa harjoitetaan konsernin tytäryhtiöissä, joita ovat Uutechnic Oy ja Stelzer Rührtechnik International GmbH.

Liitteet

UTG_Vuosikertomus_Tilinpäätös_2019UTG_Corporate_Governance_Statement_2019_FIUTG_palkkajapalkkioselvitys_2019_FI

KUTSU TRAINERS’ HOUSE OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

TRAINERS’ HOUSE OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 4.3.2020 KLO 8:45

Trainers’ House Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 25.3.2020 klo 14.00 alkaen yhtiön toimistolla osoitteessa Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen alkaa klo 13.45.

A. Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2019 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen sekä toimitusjohtajan katsaus

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman tuloksen käsitteleminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö maksaa osinkoa 0,01 euroa kutakin yhtiön osaketta kohden. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 27.3.2020 merkittynä yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 3.4.2020.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Toimielinten palkitsemispolitiikan käsittely

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka omistavat yhteensä noin 42% yhtiön äänivallasta, ovat ilmoittaneet yhtiölle tulevansa ehdottamaan yhtiökokouksessa, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin neljä (4).

12. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka omistavat yhteensä noin 42 % yhtiön äänivallasta, ovat ilmoittaneet yhtiölle tulevansa ehdottamaan yhtiökokouksessa, että hallituksen jäsenten palkkiot pidettäisiin ennallaan, ja hallituksen puheenjohtajalle maksettaisiin 3.500 euroa kuukaudessa ja jäsenelle 1.500 euroa kuukaudessa.

13. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajat, jotka omistavat yhteensä noin 42 % yhtiön äänivallasta, ovat ilmoittaneet yhtiölle tulevansa ehdottamaan yhtiökokouksessa, että hallituksen jäseniksi valittaisiin uudelleen Aarne Aktan, Jari Sarasvuo, Jarmo Hyökyvaara ja Nina Ignatius.

14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

15. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa, että Ernst & Young Oy valitaan jatkamaan yhtiön tilintarkastajana.

16. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset, tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä tämä kokouskutsu ovat osakkeenomistajien saatavilla Trainers’ House Oyj:n Internet-sivuilla osoitteessa www.trainershouse.fi viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta. Ko. asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 8.4.2020 alkaen.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 13.3.2020 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 20.3.2020 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä yhtiössä.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua kirjallisesti osoitteella Trainers’ House Oyj, Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki tai puhelimitse numeroon 050 430 7039 tai sähköpostin välityksellä osoitteella iiris.nummila@trainershouse.fi.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien yhtiölle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 13.3.2020.

Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 20.3.2020 klo 10.00. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan yhtiölle yllä mainittuun ilmoittautumisosoitteeseen sähköpostin liitteenä tai kirjeitse ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

4. Muut tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Trainers’ House Oyj:llä on kokouskutsun päivämääränä yhteensä 21.471.412 osaketta. Yhtiöllä on yksi osakelaji ja jokainen osake tuottaa yhden äänen.

4.3.2020

TRAINERS’ HOUSE OYJ
Hallitus

Liite

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

TRAINERS’ HOUSEN VUODEN 2019 VUOSIKERTOMUS, TILINPÄÄTÖS JA PALKITSEMISPOLITIIKKA JULKAISTU

TRAINERS’ HOUSE OYJ, PÖRSSITIEDOTE 4.3.2020 KLO 8:30

Trainers’ House Oyj:n vuoden 2019 vuosikertomus, tilinpäätös ja palkitsemispolitiikka on julkaistu tämän pörssitiedotteen liitteenä sekä yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.trainershouse.fi/sijoittajat.

Saku Keskitalo, puhelin 0404 111 111
talousjohtaja

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset mediat
www.trainershouse.fi – Sijoittajille

Liitteet

Tilinpäätös 2019Vuosikertomus 2019Palkitsemispolitiikka

Hoivatilat Oyj: Hoivatilat Oyj:n vuosikertomus vuodelta 2019 on julkaistu

Hoivatilat Oyj

Pörssitiedote 4.3.2020 kello 8:00 EET

Hoivatilat Oyj:n vuosikertomus vuodelta 2019 on julkaistu

Hoivatilojen vuosikertomus vuodelta 2019 on julkaistu Hoivatilojen verkkosivuilla osoitteessa https://hoivatilat.fi/sijoittajille/raportit-ja-esitykset/. Vuosikertomuksen PDF-tiedosto on lisäksi tämän tiedotteen liitteenä.

Vuosikertomus sisältää hallituksen toimintakertomuksen, konsernitilinpäätöksen, tilintarkastuskertomuksen sekä selvityksen hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä.

Lisätietoja:

Riikka Säkkinen
Henkilöstö- ja viestintäjohtaja
p. 040 524 2768
riikka.sakkinen(a)hoivatilat.fi

Hoivatilat lyhyesti:

Hoivatilat Oyj on erikoistunut päivä- ja hoivakotikiinteistöjen sekä palvelukortteleiden ja koulujen tuottamiseen, omistamiseen ja vuokraamiseen. Hoivatilat on perustettu vuonna 2008 ja yhtiö on tehnyt yhteistyötä jo noin 60 suomalaisen kunnan kanssa ja käynnistänyt yli 200 kiinteistöhanketta eri puolille Suomea ja Ruotsia. www.hoivatilat.fi

Liite

Hoivatilat_vuosikertomus_2019