Etusivu » Arkistot 2.3.2020

Orion Oyj: 94 317 oman B-osakkeen luovutus 2.3.2020

ORION OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.3.2020 KLO 18.50

Orion Oyj: 94 317 oman B-osakkeen luovutus 2.3.2020

Orion Oyj:n hallituksen päätöksen mukaisesti Orion Oyj on 2.3.2020 luovuttanut yhteensä 94 317 kpl yhtiön hallussa olevaa Orion Oyj:n B-osaketta Orion-konsernin avainhenkilöiden kannustinjärjestelmään kuuluville henkilöille ansaintajaksoilta 2017–2019 ja 2019 maksettavina osakepalkkioina. Luovutus perustuu yhtiökokouksen 26.3.2019 antamaan valtuutukseen.

Luovutettujen osakkeiden osakekohtainen luovutushinta on 36,2999 euroa, joka on Orion Oyj:n B-osakkeen kaupankäyntimäärällä painotettu keskikurssi 2.3.2020. Luovutettujen osakkeiden luovutushinta on näin ollen yhteensä 3 423 697,67 euroa.

Luovutuksen jälkeen Orion Oyj:n hallussa on 671 082 kpl yhtiön omia B-osakkeita.

Kannustinjärjestelmistä on tiedotettu 2.2.2016 ja 6.2.2019 annetuilla pörssitiedotteilla.

ORION OYJ

Timo Lappalainen
Toimitusjohtaja
Olli Huotari
Johtaja, Esikuntatoiminnot

Yhteyshenkilö:
Olli Huotari, Johtaja, Esikuntatoiminnot, puh. 010 426 3054 tai 050 966 3054

Julkaisija:
Orion Oyj
Viestintä
Orionintie 1A, 02200 Espoo
www.orion.fi
http://www.twitter.com/OrionCorpIR

Orion on suomalainen lääkeyhtiö – hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä sekä lääkkeiden vaikuttavia aineita. Yhtiö panostaa jatkuvasti uusien lääkkeiden sekä hoitotapojen tutkimiseen ja kehittämiseen. Orionin lääketutkimuksen ydinterapia-alueita ovat keskushermostosairaudet, syöpäsairaudet, suomalaisen tautiperimän harvinaissairaudet sekä hengityselinsairaudet, joiden hoitoon Orion kehittää inhaloitavia Easyhaler®-keuhkolääkkeitä. Orionin liikevaihto vuonna 2019 oli 1 051 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllisti vuoden lopussa noin 3 300 henkilöä. Orionin A- ja B- osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.

Privanet Group Oyj: Kaupankäynti Nordic SME -markkinapaikalla päättyy 13.3.2020

Privanet Group Oyj
YHTIÖTIEDOTE
02.03.2020 kello 18.30

Privanet Group Oyj: Kaupankäynti Nordic SME -markkinapaikalla päättyy 13.3.2020

Nordic Growth Market NGM AB (”NGM”) on tänään hyväksynyt Privanet Group Oyj:n (”Yhtiö”) hakemuksen Yhtiön osakkeen poistamiseksi NGM:n ylläpitämältä Nordic SME (aiemmin Nordic MTF) -markkinapaikalta. Viimeinen kaupankäyntipäivä Yhtiön osakkeella markkinapaikalla on 13.3.2020. Kaupankäynti Yhtiön osakkeella jatkuu Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla.

Rinnakkaislistautumisen päättyessä Privanet Group Oyj muuttaa tiedottamispolitiikkaansa siten, että Nordic SME -markkinapaikan sääntöjä ei enää sovelleta Yhtiön tiedottamisessa. Näin ollen Yhtiö julkaisee tämän jälkeen sääntömääräiset tiedotteensa ainoastaan suomen kielellä.

Lisätietoja:
Privanet Group Oyj
Timo T. Laitinen, hallituksen puheenjohtaja
+358 (0)500 701 230
timo.laitinen@privanet.fi

Privanet Group Oyj
Riku Lindström, toimitusjohtaja
+358 (0)40 864 4483
riku.lindstrom@privanet.fi

Privanet Group Oyj:n Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Valkia Advisors Oy, puh. +358 (0)50 368 6866

Privanet Group lyhyesti
Privanet Group Oyj on suomalainen sijoituspalvelukonsernin emoyhtiö. Konsernin tytäryhtiö Privanet Securities Oy harjoittaa sijoituspalveluyrityksen toimiluvan mukaista liiketoimintaa keskittyen Suomen johtavan listaamattomien arvopapereiden jälkimarkkinan ylläpitämiseen sekä erinäisiin rahoitusjärjestelyihin. Privanet Groupin toiminnan tarkoituksena on saattaa yhteen suomalaiset rahoitusta tarvitsevat yritykset ja sijoittajat. Privanet Group -konserni palvelee noin 17 000 asiakasta ympäri Suomen. Yhtiön asiakkaita ovat yksityishenkilöt, yhteisöt sekä institutionaaliset sijoittajat. www.privanet.fi, www.privanetgroup.fi

Jakelu
NASDAQ Helsinki Oy
Nordic Growth Market NGM AB
Keskeiset tiedotusvälineet
www.privanetgroup.fi

Liite

Announcement020320

Rush Factory Oyj – Muutoksia hallituksen kokoonpanossa

Yhtiötiedote

Rush Factory Oyj

2.3.2020

Muutoksia hallituksen kokoonpanossa

Juhani Salo ja Mika Ali-Rantala ovat ilmoittaneet eroavansa yhtiön hallituksesta.

Juhani Salo on toiminut hallituksen puheenjohtajana 20.6.2018 alkaen. Mika Ali-Rantala nimitettiin yhtiön hallitukseen 11.10.2018. Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksessa on vähintään kolme ja enintään seitsemän varsinaista jäsentä.

Yhtiön hallitus haluaa kiittää molempia, Saloa ja Ali-Rantalaa heidän panoksestaan ja toivottaaa molemmille menestystä tulevaisuuden tehtävissään.

Hallitus valitsee nykyisistä jäsenistään puheenjohtajan ja jatkaa nykyisessä kokoonpanossaan seuraavaan yhtiökokoukseen.

Lisätietoja:

Markus Niemelä

Toimitusjohtaja

Rush Factory Oyj

markus@rushfactory.fi

+358 44 370 3795

Mika Metsämäki

Kaupallinen johtaja

Rush Factory Oyj

mika@rushfactory.fi

+358 44 554 4894

Hyväksytty neuvonantaja: Aalto Capital Partners Oy, puh. 050 539 47 81
JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy, Keskeiset tiedotusvälineet
www.rushfactory.fi

Rush Factory Oyj
Rush Factory on kansainvälinen elämystehdas, joka kehittää ja toteuttaa ainutlaatuisia tapahtuma- ja elämyskonsepteja. Raumalta lähtöisin olevan Rush Factoryn kansainväliset hyvinvointipainotteiset liikunta- ja elämystapahtumakiertueet ovat tarjonneet hauskanpitoa ja unohtumattomia elämyksiä jo yli 400 000 asiakkaalle vuodesta 2015 alkaen. Rush Factoryn kasvua ja liiketoimintaa tukee Yhtiön liiketoimintamalli, joka haastaa alan perinteisiä toimintamalleja ratkomalla tyypillisiä tapahtumatuotannon ja toteutuksen ongelmakohtia mm. vähentämällä ulkoistamisen aiheuttamia riskejä ja kustannuksia, sekä olemalla riippumaton tapahtumapaikasta tai esiintyjästä. Tämän lisäksi Rush Factoryn liiketoiminnan liikkuva luonne ja kyky tuoda ainutlaatuisia tapahtumaelämyksiä sinne missä asiakkaat ovat, mahdollistavat sen riippumattomuuden markkinoiden suhdanteista.

Robit Oyj: ROBIT OYJ:N VUOSIKERTOMUS 2019 ON JULKAISTU

ROBIT OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.3.2020 klo 16.35

ROBIT OYJ:N VUOSIKERTOMUS 2019 ON JULKAISTU

Robit Oyj:n vuoden 2019 vuosikertomus on tänään julkaistu suomeksi ja englanniksi pdf-muodossa yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://www.robitgroup.com/investor/taloudellinen-informaatio/.

Vuosikertomus sisältää hallituksen toimintakertomuksen sekä vuoden 2019 tilinpäätöksen. Tilinpäätös sisältää konsernitilinpäätöksen, emoyhtiön tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen. Vuosikertomus löytyy pdf-tiedostona myös tämän tiedotteen liitteenä.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja palkkioselvitys vuodelta 2019 on saatavilla osoitteessa: https://www.robitgroup.com/investor/taloudellinen-informaatio/.

ROBIT OYJ
Ilkka Miettinen, talousjohtaja

Lisätiedot:
Ilkka Miettinen, talousjohtaja
Puh. +358 50 384 8318
ilkka.miettinen@robitgroup.com

Robit on voimakkaasti kansainvälistynyt kasvuyhtiö, joka myy kulutusosia eli porakalustoa globaalisti asiakkailleen seuraavilla markkinasegmenteillä: kaivosteollisuus, louhinta ja tuenta, maanalainen rakentaminen sekä kaivonporaus. Yhtiön tarjonta jakaantuu kahteen tuote- ja palvelualueeseen: Top Hammer ja Down-the-Hole. Yhtiöllä on maailmalla 13 omaa myynti- ja palvelupistettä ja aktiivinen myyntiverkosto 115 maassa. Robitilla on tuotantoyksiköt Suomessa, Etelä-Koreassa, Australiassa ja Englannissa. Robitin osake noteerataan NASDAQ Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja osoitteessa: www.robitgroup.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.robitgroup.com

Liite

Robit Oyj, Vuosikertomus 2019

KORJAUS: Digitalist Group Oyj:n tilinpäätös tilikaudelta 2019 julkaistu

Digitalist Group Oyj Pörssitiedote 2.3.2020 klo 16:00

Tällä pörssitiedotteella korjataan 28.2.2020 klo 09:00 julkistetun pörssitiedotteen liitteenä olleessa Digitalist Group Oyj:n tilinpäätöksessä tilikaudelta 2019 olleet virheet seuraavissa kohdissa:

Sivu 42 (Emoyhtiön tase/FAS):

– Osuudet saman konsernin yrityksissä

– Sijoitukset yhteensä

– Pysyvät vastaavat yhteensä

– Vastaavaa yhteensä

Sivu 43 (Emoyhtiön tase/FAS):

– Vastattavaa yhteensä

Korjattu tilinpäätös on tämän pörssitiedotteen liitteenä.

Lisäksi Digitalist Group Oyj:n tilinpäätös tilikaudelta 2019 on julkaistu yhtiön kotisivuilla osoitteessa https://investor.digitalistgroup.com/fi/investor/financial/financial-statements.

DIGITALIST GROUP OYJ

Petteri Poutiainen

Lisätietoja:

Digitalist Group Oyj

Mervi Södö, Interim CFO, puh. +358 40 136 5959, mervi.sodo@digitalistgroup.com

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

Home

Liitteet

20200302 Digitalist Group Plc_ Correction_stockrelease_FIDigitalist Tilinpäätös 2019

Kutsu Eezy Oyj:n tilinpäätöstiedotteen 2019 tiedotustilaisuuteen

EEZY OYJ — SIJOITTAJAUUTINEN — 2.3.2020 KLO 15.30

Kutsu Eezy Oyj:n tilinpäätöstiedotteen 2019 tiedotustilaisuuteen

Eezy Oyj julkistaa tilinpäätöstiedotteen vuodelta 2019 torstaina 5.3.2020 noin klo 8.00.

Suomenkielinen tiedotustilaisuus sijoittajille, analyytikoille ja medialle järjestetään 5.3.2020 klo 12.00 Ravintola Salutorgetissa, Pohjoisesplanadi 15, Helsinki, ja on nähtävissä webcast-lähetyksenä osoitteessa https://eezy.videosync.fi/tulosjulkistus-2019

Tilaisuutta isännöivät toimitusjohtaja Sami Asikainen ja talousjohtaja Hannu Nyman. Tilaisuuden aikana voit esittää kysymyksiä verkon välityksellä.

Tilaisuuden nauhoitus on saatavilla yhtiön verkkosivuilta myöhemmin päivän aikana.

Lisätietoja:

Hannu Nyman
talousjohtaja
Eezy Oyj
hannu.nyman@eezy.fi
puh. +358 (0)50 306 9913

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ ON SAANUT PÄÄTÖKSEEN MACHINERY GROUPIN YRITYSOSTON

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ ON SAANUT PÄÄTÖKSEEN MACHINERY GROUPIN YRITYSOSTON

Pörssitiedote 2.3.2020 KLO 15:15

Yleiselektroniikka on tänään saanut päätökseen Machinery Group Oy:n yritysoston. Yritysosto julkistettiin 3.2.2020. Sen toteutuminen oli ehdollinen 2.3.2020 pidetyn Yleiselektroniikka Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen hyväksynnälle, josta tiedotettiin 2.3.2020 klo 12:30.

Yleiselektroniikka konsolidoi Machinery Group -konsernin 1.3.2020 lähtien.

Espoossa, 2. päivänä maaliskuuta 2020

Yleiselektroniikka Oyj

Martti Yrjö-Koskinen
Toimitusjohtaja

Jakelu:
Helsingin pörssi,
keskeiset tiedotusvälineet,
www.yeint.fi

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Martti Yrjö-Koskinen
puh +358(0)40 6844 643

Yleiselektroniikka lyhyesti:
Yleiselektroniikka on Pohjois-Euroopan vanhin itsenäinen elektroniikan komponenttien jakelija. Käytämme markkinoinnissa Suomen ulkopuolella YE International nimeä. Vuonna 1969 Yleiselektroniikka aloitti myymälätoiminnan Helsingin keskustassa. Noista ajoista yritys on muuttunut paljon, vaikka edelleenkin myymälät ovat osa liiketoimintaamme. Toimimme 5 maassa ja meitä on 238 työntekijää. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti tuotannon siirtyessä maasta toiseen. Yleiselektroniikka Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

Teleste käynnistää YT-neuvottelut

TELESTE OYJ SIJOITTAJAUUTINEN 2.3.2020 KLO 14:10

TELESTE KÄYNNISTÄÄ YT-NEUVOTTELUT

Teleste Oyj aloittaa yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut toimenpiteistä, joiden tavoitteena on toiminnan sopeuttaminen, mikä johtaa mahdollisiin irtisanomisiin, lomautuksiin ja osa-aikaisuuksiin tuotannollisista ja taloudellisista syistä.

Sopeuttamistarpeen syynä on teknologiamurroksen seurauksena Network Products -liiketoimintaan kuuluvien tilaajaverkkotuotteiden kysynnän muutos, kuten vuoden 2019 tilinpäätöstiedotteessa todettiin. Tämä muutos vähentää tuotannon ja tukitoimintojen kapasiteetin tarvetta. Yhtiön ennusteen mukaan hajautetun verkkoarkkitehtuurin tuotteiden toimitukset käynnistyvät loppuvuonna. Näiden uusien tuotteiden valmistus ei kuitenkaan edellytä vähennystarvetta vastaavaa tuotantokapasiteettia.

Neuvottelut koskevat Teleste Oyj:n Operations, Logistics and Sourcing -osaston sekä HFC-liiketoimintaan liittyvien asiakastukitoimintojen henkilöstöä Littoisten toimipisteessä Suomessa. Työvoiman vähennystarpeeksi on arvioitu enintään 35 henkilöä.

Suunnitelluilla toimenpiteillä pyritään sopeutumaan toimialan teknologiamurroksen vaikutuksiin vaarantamatta yhtiön kasvumahdollisuuksia.

TELESTE OYJ

Jukka Rinnevaara
Toimitusjohtaja

LISÄTIETOJA: Toimitusjohtaja Jukka Rinnevaara, puh:02 2605 611

JAKELU:
Keskeiset tiedotusvälineet
www.teleste.com

Taaleri SolarWind II -rahaston koko nousi 275 miljoonaan euroon

Taaleri Oyj.jpg

TAALERI OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 2.3.2020 KLO 13:30

Taaleri SolarWind II -rahaston koko nousi 275 miljoonaan euroon

Taaleri SolarWind II -rahasto, Taaleri Energia Funds Management Oy:n hallinnoima viides uusiutuvan energian rahasto, on saavuttanut 275 miljoonan euron sijoitussitoumukset toisen varainhankintakierroksen päätteeksi.

Toisella varainhankintakierroksella rahastoon sijoitti uutena sijoittajana Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankki (EBRD), jonka lisäksi Taaleri Pääomarahastot Oy:n hallinnoima Taaleri Aurinkotuuli II -syöttörahasto, Taaleri -konserni ja Taaleri Energian tiimi korottivat sijoituksiaan.

EBRD on sitoutunut sijoittamaan 10 % rahaston kokonaissitoumuksista jokaisen varainhankintakierroksen päättyessä, aina 40 miljoonaan euroon saakka. EBRD on tehnyt sijoituksensa rinnakkaisrahaston, Taaleri SolarWind II CEE rahaston, kautta. Kyseinen rahasto tekee sijoituksia yhdessä päärahaston kanssa hankkeisiin Baltiassa, Puolassa ja Kaakkois-Euroopassa.

Merkittävä määrä kotimaisia ja ulkomaisia sijoittajia on osoittanut kiinnostusta rahastoa kohtaan, mikä tukee vahvasti tulevaa varainhankintaa. Taaleri SolarWind II -rahaston tavoitekoko on 300 miljoonaa euroa ja enimmäiskoko 400 miljoonaa euroa.

Taaleri SolarWind II -rahasto sijoittaa teollisen kokoluokan tuulivoiman ja aurinkoenergian tuotantolaitoksiin. Sijoitukset hajautetaan pääasiassa rakennusvalmiisiin hankkeisiin Euroopassa (n. 80 %) ja Yhdysvalloissa (n. 20 %). Taaleri SolarWind II tulee rahoittamaan noin 850 megawattia uusiutuvan energian tuotantokapasiteettia, mikä vähentää hiilidioksidipäästöjä vuosittain yli miljoona tonnia tuotantolaitosten yli 25-vuotisen eliniän aikana.1

Taaleri Energian 28 hengen tiimillä on vahvaa kokemusta tuuli- ja aurinkohankkeiden kehittämisestä, sijoituskohteiden tunnistamisesta, teknisestä due diligence -selvitystyöstä, transaktioiden toteuttamisesta, sekä hankkeiden rakentamisesta ja käytönvalvonnasta. Taaleri Energia on saanut tunnustuksen toiminnastaan Preqinin vuoden 2019 kansainvälisessä infrastruktuurirahastojen vertailussa – ”a Consistent Top Performing Infrastructure Manager”.

”Olemme iloisia toivottaessamme EBRD:n tervetulleeksi rahastoomme. EBRD on aktiivinen toimija Itä-Euroopassa ja heillä on huomattava määrä kokemusta uusiutuvan energian rahoituksessa kohdemaissaan. Yhdessä kumppanimme Masdarin kanssa olemme rakentaneet erittäin vahvan tiimin kyseiselle alueelle. Näillä markkinoilla tämänhetkinen työnalla olevien sijoitusten portfoliomme on merkittävä. Rahasto on tähän mennessä tehnyt kaksi sijoitusta rakennusvaiheen maatuuliprojekteihin Suomessa ja Norjassa ja odotamme tämän sijoitustahdin jatkuvan vuonna 2020 ”, kommentoi Taaleri Energian toimitusjohtaja Kai Rintala.

1 Arvioidut vaikutukset on laskettu käyttäen rahaston perusoletuksia ja hiilidioksidikompensaatio on laskettu käyttämällä Euroopan investointipankin menetelmää.

Tietoa Taaleri Energiasta

Taaleri Energia on suomalainen tuulivoimaan ja aurinkoenergiaan keskittyvä hankekehittäjä ja rahastonhoitaja. Yhtiöllä on yksi Euroopan suurimmista tuuli- ja aurinkoenergiaan keskittyvistä sijoitustiimeistä. Taaleri Energia kehittää, investoi ja hallinnoi teollisen mittakaavan tuulivoima- ja aurinkoenergiahankkeita pääasiassa Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Yhtiön hankeportfolion koko on 1.6 gigawattia. Taaleri Energia on Suomen tuulivoimamarkkinoiden suurin omistava ja operoiva pääomasijoittaja. Yhtiö hallinnoi 110 tuulivoimalaa, jotka tuottavat noin yhden prosentin koko maan sähköstä. Taaleri Energia on osa Taaleri-konsernia.

Taaleri Oyj
Viestintä

Lisätietoja antavat:
Kai Rintala, toimitusjohtaja, Taaleri Energia, 040 162 5711, kai.rintala@taaleri.com
www.taalerienergia.com

Taaleri lyhyesti

Taaleri on finanssiryhmä, jonka emoyhtiö Taaleri Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle pörssilistalle. Taaleri-konserni koostuu kolmesta liiketoiminta-alueesta: Varainhoito, Rahoitus ja Energia. Lisäksi konserni tekee sijoituksia omasta taseestaan.

Taalerilla oli vuoden 2019 lopussa hallinnoitavia varoja 7,1 miljardia euroa ja varainhoidon asiakkaita 5 500. Taaleri Oyj:llä on noin 4 700 osakkeenomistajaa. Taalerin toiminta on Finanssivalvonnan valvomaa.

Lisää tietoa yrityksestämme ja palveluistamme:

www.taaleri.com
www.taalerivarainhoito.com
www.taalerienergia.com
www.taalerikapitaali.com
www.garantia.fi

www.fellowfinance.fi

Taaleri Twitterissä

Sophie Jolly, Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 828 7317, sophie.jolly@taaleri.com

Orion-konsernin tilinpäätösasiakirjat 2019 sekä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä julkaistu

ORION OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.3.2020 KLO 12.00

Orion-konsernin tilinpäätösasiakirjat 2019 sekä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä julkaistu

Orion-konsernin vuoden 2019 tilinpäätösasiakirjat on julkaistu suomeksi ja englanniksi yhtiön verkkosivuilla osoitteessa http://www.orion.fi.

Yhtiön viralliset tilinpäätösasiakirjat, jotka sisältävät tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, on julkaistu suomeksi osoitteessa http://www.orion.fi/yhtiokokous2020.

Hallituksen vahvistama selvitys Orionin hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuonna 2019 on julkaistu erillisenä kertomuksena suomeksi ja englanniksi yhtiön verkkosivuilla osoitteessa http://www.orion.fi.

ORION OYJ

Olli Huotari Terhi Ormio
Johtaja, Esikuntatoiminnot Viestintäjohtaja

Yhteyshenkilö:
Tuukka Hirvonen, sijoittajasuhteet, puhelin 010 426 2721

Julkaisija:
Orion Oyj
Viestintä
Orionintie 1A, 02200 Espoo
www.orion.fi
http://www.twitter.com/OrionCorpIR

Orion on suomalainen lääkeyhtiö – hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä sekä lääkkeiden vaikuttavia aineita. Yhtiö panostaa jatkuvasti uusien lääkkeiden sekä hoitotapojen tutkimiseen ja kehittämiseen. Orionin lääketutkimuksen ydinterapia-alueita ovat keskushermostosairaudet, syöpäsairaudet, suomalaisen tautiperimän harvinaissairaudet sekä hengityselinsairaudet, joiden hoitoon Orion kehittää inhaloitavia Easyhaler®-keuhkolääkkeitä. Orionin liikevaihto vuonna 2019 oli 1 051 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllisti vuoden lopussa noin 3 300 henkilöä. Orionin A- ja B- osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.

Liitteet

Orion_Tilinpaatosasiakirjat_2019Orion_CG_selvitys_2019

facebook twitter