Etusivu » Verkkokauppa.comin liikevaihto kasvoi 3 % viimeisellä vuosineljänneksellä ja yhtiö aloittaa valmistelut siirtymisestä Nasdaq Helsingin pörssilistalle vuoden 2020 aikana

Verkkokauppa.comin liikevaihto kasvoi 3 % viimeisellä vuosineljänneksellä ja yhtiö aloittaa valmistelut siirtymisestä Nasdaq Helsingin pörssilistalle vuoden 2020 aikana

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.–31.12.2019: Verkkokauppa.comin liikevaihto kasvoi 3 % viimeisellä vuosineljänneksellä ja yhtiö aloittaa valmistelut siirtymisestä Nasdaq Helsingin pörssilistalle vuoden 2020 aikana

Verkkokauppa.com Oyj – tilinpäätöstiedote (tilintarkastamaton) 14.2.2020 klo 8.00

1.10.–31.12.2019 lyhyesti

Liikevaihto 160 miljoonaa euroa (10–12/2018:156), kasvua 3 %Myyntikate 22,2 miljoonaa euroa (22,9), pieneni -3 %Myyntikate 13,9 % liikevaihdosta (14,7 %)Liiketulos 4,5 miljoonaa euroa (5,9)Liiketulosprosentti 2,8% liikevaihdosta (3,8%)Katsauskauden tulos 3,2 miljoonaa euroa (4,4)Osakekohtainen tulos 0,07 euroa (0,10)

KESKEISET TUNNUSLUVUT (IFRS)10-12/201910-12/2018Muutos%1-12/20191-12/2018Muutos%
Liikevaihto, tuhatta euroa159 908155 8523 %504 113477 8335 %
Myyntikate, tuhatta euroa22 19822 933-3 %73 87472 0203 %
Myyntikate-%13,9 %14,7 %-6 %14,7 %15,1 %-3 %
Käyttökate, tuhatta euroa5 7137 205-21 %16 33018 414-11 %
Käyttökate-%3,6 %4,6 %-23 %3,2 %3,9 %-16 %
Liiketulos, tuhatta euroa4 4675 946-25 %11 29013 324-15 %
Liiketulos-%2,8 %3,8 %-27 %2,2 %2,8 %-20 %
Kauden tulos, tuhatta euroa3 2364 443-27 %7 8109 334-16 %

1.1.–31.12.2019 lyhyesti

Liikevaihto 504 miljoonaa euroa (1–12/2018: 478), kasvua 5 %Myyntikate 73,9 miljoonaa euroa (72,0), kasvua 5 %Myyntikate 14,7 % liikevaihdosta (15,1 %)Liiketulos 11,3 miljoonaa euroa (13,3)Liiketulosprosentti 2,2 % liikevaihdosta (2,8%)Katsauskauden tulos 7,8 miljoonaa euroa (9,3)Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle neljännesvuosittain jaettavaa osinkoa yhteensä 0,214 euroa osaketta kohti tilikaudelta 2019Osakekohtainen tulos 0,17 euroa (0,21)

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Yhtiön keskipitkän aikavälin kasvunäkymiä pidetään positiivisina. Toimiva johto uskoo yhtiön onnistuvan kasvattamaan markkinaosuuttaan yhtiön valitsemilla segmenteillä. Vahva tase mahdollistaa toiminnan strategian mukaisen laajentumisen. Tulevaisuuden näkymiin kuitenkin kohdistuu epävarmuutta etenkin liittyen makrotalouden tekijöihin. Valtiovarainministeriö arvioi 18.12.2019, että Suomen BKT kasvaa 1,0 % vuonna 2020.

TULOSOHJEISTUS

Yhtiö odottaa liikevaihdon olevan 510–530 miljoonan euron välillä (504 miljoonaa euroa vuonna 2019) ja vertailukelpoisen liiketuloksen olevan 12–15 miljoonan euron välillä (11,3 miljoonaa euroa) vuonna 2020.

TOIMITUSJOHTAJA PANU PORKAN KOMMENTIT

Verkkokauppa.comin liikevaihto kasvoi neljännellä vuosineljänneksellä 3 % ja oli 160 miljoonaa euroa. Neljännen vuosineljänneksen myynnin kasvu saavutettiin onnistuneella Black Friday -myynnillä, lisääntyneillä markkinointipanostuksilla sekä tehokkaalla kampanjoinnilla. Black Friday -kampanjoiden aikana yhtiö rikkoi kaikki aiemmat myyntiennätyksensä kaikissa kanavissa, mikä korvasi maltillisen myynnin kehityksen ennen ja jälkeen Black Fridayn. Muutokset veronpalautusten aikatauluissa sekä kuluttajien epävarmuus tuotteiden toimituksista lakosta johtuen vaikuttivat negatiivisesti kuluttajien käyttäytymiseen joulun myyntisesongin aikana.

Kodinelektroniikan markkinan keskittyminen kolmelle isolle toimijalle jatkui. Markkina kasvoi GfK:n mukaan loka-joulukuussa 4,4 %. Verkkokauppa.com jatkoi edelleen markkinointipanostuksiaan sekä kilpailukykyistä hinnoittelua. Näiden toimenpiteiden ansiosta yhtiö kasvoi markkinoita nopeammin pienemmissä tuotealueissa, parhaissa jopa 40 %. Myynti suurissa tuotekategorioissa laski tiukan markkinatilanteen takia. Neljännen vuosineljänneksen myyntikate oli 13,9 % ja edellisvuotta matalampi (Q4/2018 14,7 %) johtuen erityisesti Black Fridayn aikaisesta kampanjoinnista. Yhtiön viimeisen neljänneksen liiketulos oli 4,5 miljoonaa euroa (Q4/2018: 5,9 miljoonaa euroa) pääosin alhaisemman myyntikatteen vuoksi. Koko vuoden liikevaihto kasvoi 6 % 504 miljoonaan euroon liiketuloksen ollessa 11,3 miljoonaa euroa. GfK:n mukaan kodinelektroniikan markkina kasvoi Suomessa tammi-joulukuussa 2,9 %.

Paremman kannattavuuden saavuttamiseksi yhtiö investoi teknologioiden kehittämiseen useissa liiketoiminnoissaan. Nämä investoinnit parantavat entisestään yhtiön kustannusrakennetta. Yhtiö selvittää uusia kustannustehokkaita logistiikkaratkaisuja tuotekategorioiden laajentamiseksi. Hyödyntämällä ensiluokkaisen matalia operatiivisia kuluja ja jatkuvasti paranevia prosesseja yhtiö uskoo parantavansa kannattavuutta tulevien vuosien aikana. Markkinoita nopeampi kasvu uskotaan saavutettavan kasvattamalla markkinaosuutta keskisuurissa tuotekategorioissa. Yhtiö valmistelee lisäksi uusien alakategorioiden julkaisua vuoden 2020 ensimmäisen vuosipuoliskon loppuun mennessä. Verkkokauppa.comin brändin tunnettuus oli yhtiön historian korkein vuoden 2019 toisella vuosipuoliskolla parantuneen brändimainonnan ja mediamixin ansiosta. Brändin spontaanin tunnettuuden (top of mind) vahvistamista jatketaan seuraavaksi kevään aikana televisiossa valtakunnallisten mainoskampanjoiden muodossa. Vahva bränditunnettuus yhdistettynä tehokkaaseen markkinointiin parantaa yhtiön kannattavuutta myös jatkossa. Asiointikokemuksen parantaminen jatkuu muun muassa nettikaupan käytettävyyttä, hakutoimintoja ja tuotetietojen saatavuutta kehittämällä. Tämän lisäksi Jätkäsaaren myymälän uudistamista jatketaan asiakaskokemuksen parantamiseksi.

Yhtiö odottaa kuluttajaelektroniikkamarkkinan pysyvän kireänä. Erikoisliikkeiden vähentyminen jatkuu edelleen, mikä tukee vähittäiskaupan nopeaa siirtymistä verkkoon. Lisäksi läpinäkyvyys ja vastuullisuus vaikuttavat yhä enemmän kuluttajien ostopäätöksiin. Verkkokauppa.com aikoo määrätietoisesti jatkaa markkinaosuutensa kasvattamista saavuttaakseen johtavan aseman Suomen kuluttajaelektroniikkamarkkinassa. Matkallaan kohti markkinajohtajuutta yhtiö vahvistaa jatkuvasti kilpailuetujaan ja parantaa asiakaskokemusta. Tuotteiden erinomainen saatavuus, tunnetuin brändi, monipuoliset toimitusvaihtoehdot sekä pääkilpailijoita laajempi valikoima ovat yhtiön tärkeimpiä kilpailuetuja tämän strategisen tavoitteen saavuttamiseksi. Myös tänä vuonna arviolta 1 % tai 400 miljoonaa euroa Suomen kivijalkakaupasta siirtyy verkkoon. Tällä hetkellä verkkokaupan osuus Suomen vähittäiskaupan markkinasta on arviolta 12–13 %, mikä on edelleen vähemmän kuin Euroopassa keskimäärin.

Yhtiön seuraava merkkipaalu lähestyy sen aloittaessa valmistelut siirtymisestä Nasdaq Helsingin pörssilistalle vuoden 2020 aikana. Suunnitellun muutoksen tavoitteena on viestiä Verkkokauppa.comin kasvua julkisena osakeyhtiönä, parantaa yhtiön tunnettuutta sijoittajien keskuudessa ja lisätä yhtiön osakkeen likviditeettiä.

LIIKEVAIHTO JA TULOKSEN KEHITYS

Loka-joulukuu 2019

Verkkokauppa.comin liikevaihto kasvoi loka-joulukuu 2,6 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Liikevaihto kasvoi 4,1 miljoonaa euroa ja oli 159,9 miljoonaa euroa (155,9). Erityisesti kasvoi, urheilutarvikkeiden, audio- ja hifi-tuotteiden, lelujen, kellojen sekä suurten kodinkoneiden myynti.

GfK:n mukaan kodinelektroniikan tuotteiden kysyntä kasvoi Suomessa loka-joulukuussa 4,4 %.

Verkkokauppa.comin omarahoitteinen asiakasrahoitus säilyi vertailuvuoden tasolla. Sen tuotot olivat 0,9 miljoonaa euroa (0,9) sisältäen sekä korkotuotot että palkkiot. Luottotappiovaraus kasvoi 0,6 miljoonaan euroon (0,5). Huhtikuusta 2019 alkaen Verkkokauppa.com on myynyt kaikki erääntyneet saatavansa ns. jatkuvan kaupan mallilla, jossa kaikki yli 60 päivää erääntyneet saatavat myydään kolmansille osapuolille. Tämä pienentää yhtiön saatavariskiä.

Henkilöstökulut kasvoivat loka-joulukuussa 9,1 % ja olivat 9,1 miljoonaa euroa (8,4). Kasvu johtui pääasiallisesti tietohallinnon, myymälöiden ja osto-osaston kasvaneista henkilöstökuluista. Katsauskauden liiketoiminnan muut kulut pienenivät 0,4 % ja olivat 7,5 miljoonaa euroa (7,6). Verkkokauppa.com lisäsi markkinointipanostuksiaan edellisvuodesta, mikä aiheutti kulujen kasvua. Samalla muut liiketoiminnan kulut pienenivät.

Yhtiön liiketulos loka-joulukuussa 2019 oli 4,5 miljoonaa euroa (5,9) ja kauden tulos 3,2 miljoonaa euroa (4,4).

Osakekohtainen tulos oli 0,07 euroa (0,10).

Tammi-joulukuu 2019

Verkkokauppa.comin liikevaihto kasvoi tammi-joulukuussa 5,5 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Liikevaihto kasvoi 26,3 miljoonaa euroa ja oli 504,1 miljoonaa euroa (477,8). Erityisesti kasvoi pienten kodinkoneiden, audio- ja hifi-tuotteiden, grillaustarvikkeiden, oheislaitteiden, suurten kodinkoneiden, kellojen sekä urheilutarvikkeiden myynti.

GfK:n mukaan kodinelektroniikan tuotteiden kysyntä kasvoi Suomessa tammi-joulukuussa 2,9 %.

Verkkokauppa.comin omarahoitteinen asiakasrahoitus kasvoi vertailuvuodesta. Sen tuotot olivat 3,3 miljoonaa euroa (3,1) sisältäen sekä korkotuotot että palkkiot. Verkkokauppa.com myi katsauskaudella erääntyneitä asiakasrahoitussaamisia osana riskienhallintaa. Luottotappiovaraus kasvoi 0,6 miljoonaan euroon (0,5). Huhtikuusta 2019 alkaen Verkkokauppa.com on myynyt kaikki erääntyneet saatavansa ns. jatkuvan kaupan mallilla, jossa kaikki yli 60 päivää erääntyneet myydään kolmansille osapuolille. Tämä pienentää yhtiön saatavariskiä.

Henkilöstökulut kasvoivat tammi-joulukuussa 7,6 % ja olivat 32,6 miljoonaa euroa (30,3). Kasvu johtui pääasiallisesti myymälöiden, osto-osaston ja tietohallinnon kasvaneista henkilöstökuluista. Katsauskauden liiketoiminnan muut kulut kasvoivat 7,6 % ja olivat 25,5 miljoonaa euroa (23,7). Verkkokauppa.com uudisti ja lisäsi markkinointipanostuksiaan edellisvuodesta, mikä aiheutti kulujen kasvua.

Yhtiön liiketulos tammi-joulukuussa 2019 oli 11,3 miljoonaa euroa (13,3) ja kauden tulos 7,8 miljoonaa euroa (9,3).

Osakekohtainen tulos oli 0,17 euroa (0,21).

RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Tammi-joulukuussa 2019 liiketoiminnan rahavirta oli yhteensä 9,7 miljoonaa euroa (8,9). Liiketoiminnan rahavirran suhteellinen paraneminen katsauskaudella johtui pääosin käyttöpääoman vähenemisestä.

Normaalin kausivaihtelun mukaan kassa, rahavirta ja ostovelat ovat yleensä suurimmillaan vuodenvaihteessa ja alhaisimmillaan toisen vuosineljänneksen lopulla. Verkkokauppa.comin käytäntö on maksimoida kassa-alennusten käyttö nykyisessä korkoympäristössä.

Yhtiö investoi katsauskauden aikana uusiin tietojärjestelmiin sekä toiminnanohjausjärjestelmän uusien ominaisuuksien kehittämiseen, minkä vuoksi tietohallinnon palkkamenoja sekä yhtiön ulkopuolisten järjestelmäkonsulttien kustannuksia aktivoitiin taseeseen yhteensä 0,1 miljoonaa euroa (0,4). Yhtiö investoi myös tavanomaisiin myymälöiden kalustohankintoihin. Nettoinvestoinnit tammi-joulukuussa 2019 olivat 1,2 miljoonaa euroa (1,4).

Yhtiöllä on 20 miljoonaa euroa valmiusluottolimiittejä, jotka ovat käyttämättömiä. Niistä 15 miljoonaa euroa on voimassa 3 vuotta ja 5 miljoonaa euroa on voimassa 5 vuotta alkaen 1.7.2019.

OSAKEVAIHTO JA OSAKKEET

Katsauskaudella yhtiön osakkeita vaihdettiin Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla 6 813 481 kappaletta, mikä oli 15,1 prosenttia yhtiön koko osakemäärästä. Osakkeen ylin kurssi oli 4,455 euroa ja alin 2,85 euroa. Vaihdettujen osakkeiden keskihinta oli 3,67 euroa. Kauden osakevaihto oli 25,0 miljoonaa euroa. Katsauskauden päätöskurssi oli 3,53 euroa ja koko osakekannan markkina-arvo kauden lopussa oli 159 miljoonaa euroa.

Yhtiön osakemäärä 31.12.2019 oli 45 065 130 osaketta, sisältäen yhtiön hallussa olevat omat osakkeet. Yhtiö on luovuttanut tilikauden 2019 aikana yhteensä 35 337 hallussaan olevaa omaa osaketta osana hallituspalkkioiden maksamista. Yhtiön hallussa 31.12.2019 oli 81 296 omaa osaketta. Näiden omien osakkeiden osuus osakkeiden lukumäärästä oli 0,18 %. Yhtiön hallussa olevilla omilla osakkeilla ei voi äänestää eikä niille makseta osinkoa.

Yhtiön hallituksella on voimassa oleva valtuutus päättää enintään 4 506 513 osakkeen osakeannista yhdellä tai useammalla päätöksellä (Osakeantivaltuutus 2019). Hallitus ei ole käyttänyt osakeantivaltuutustaan muutoin kuin osana hallituspalkkioiden maksamista.

PITKÄN AIKAVÄLIN KANNUSTINJÄRJESTELMÄT

Yhtiö perusti 16.5.2018 osakepohjaisen kannustinohjelman yhtiön avainhenkilöille. Ohjelman tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä, kannustaa avainhenkilöitä sijoittamaan henkilökohtaisesti yhtiön osakkeisiin sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen osakepalkkio-ohjelma.

Osakesijoitukseen perustuvassa lisäosakeohjelmassa (Matching Share Plan) 2018–2020 henkilö voi ansaita hallituksen päättämän määrän lisäosakkeita Verkkokauppa.com Oyj:n osakkeisiin tekemänsä sijoituksen perusteella. Lisäosakeohjelmassa oli kolme sitouttamisjaksoa: 2018–2020, 2019–2021 ja 2020–2022. Hallitus päättää vuosittain sitouttamisjaksojen alkamisesta ja yksityiskohdista. Palkkion saamisen edellytyksenä on, että ohjelmaan osallistuva henkilö kohdentaa omistamiaan vapaasti luovutettavissa olevia yhtiön osakkeita ohjelmaan tai hankkii yhtiön osakkeita hallituksen vahvistaman määrän. Palkkion maksaminen perustuu lisäksi osallistujan työ- tai toimisuhteen voimassaoloon palkkion maksuhetkellä.

Sitouttamisjaksolta 2018–2020 maksettavat palkkiot vastaavat arviolta enintään 50 000:n Verkkokauppa.com Oyj:n osakkeen arvoa ja sitouttamisjaksolta 2019–2021 arviolta enintään 45 000:n Verkkokauppa.com Oyj:n osakkeen arvoa, mukaan lukien myös rahana maksettavat osuudet. Ohjelman kohderyhmään kuuluu molemmilla sitouttamisjaksoilla noin kymmenen henkilöä, mukaan lukien toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet.

Verkkokauppa.com Oyj:n hallitus on päättänyt 13.2.2020 perustaa uuden osakepohjaisen kannustinohjelman yhtiön toimitusjohtajalle ja johtoryhmälle. Ohjelman tarkoituksena on yhdistää osakkeenomistajien ja johdon tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä, rohkaista johtoa sijoittamaan henkilökohtaisesti yhtiön osakkeisiin, sitouttaa johtohenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden hankkimiseen, ansaitsemiseen ja kerryttämiseen perustuva palkkiojärjestelmä.

Uudessa osakesijoitukseen perustuvassa suoriteperusteisessa lisäosakeohjelmassa (Performance Matching Share Plan) 2020–2022 henkilö voi ansaita lisäosakkeita Verkkokauppa.com Oyj:n osakkeisiin tekemänsä sijoituksen ja osakkeen kokonaistuoton (Total Shareholder Return, TSR) perusteella. Suoriteperusteisessa lisäosakeohjelmassa on yksi ansaintajakso, joka kattaa kalenterivuodet 2020–2022. Osallistujalle maksettava palkkio määräytyy hallituksen asettamien TSR-tavoitetasojen saavuttamisen perusteella. Maksimissaan palkkiona maksetaan kolme lisäosake kutakin kohdennettua osaketta kohden. Osallistumisen ja palkkion saamisen edellytyksenä on, että osallistuja kohdentaa vapaasti siirrettävissä olevia hallussaan pitämiään yhtiön osakkeita ohjelmaan tai hankkii yhtiön osakkeita hallituksen päättämään määrään asti. Palkkion maksaminen perustuu lisäksi osallistujan työ- tai toimisuhteen voimassaoloon palkkion maksuhetkellä.

Ohjelmasta maksettavat palkkiot maksetaan osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana vuonna 2023. Rahaosuudella on tarkoitus kattaa palkkiosta osallistujalle aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut. Palkkiota ei pääsääntöisesti makseta, jos osallistujan työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista.

Ohjelman kohderyhmään kuuluu kahdeksan ihmistä, toimitusjohtaja ja kaikki johtoryhmän jäsenet. Ohjelman perusteella maksettavat palkkiot vastaavat arviolta enintään 540 000:n Verkkokauppa.com Oyj:n osakkeen arvoa, mukaan lukien myös rahana maksettava osuus.

Yhtiön lisäosakeohjelman 2018–2020 viimeistä sitouttamisjaksoa 2020–2022 ei toteuteta lainkaan, sillä se korvataan tällä uudella, perustetulla suoriteperusteisella lisäosakeohjelmalla 2020–2022.

HENKILÖSTÖ JA JOHTO

Henkilöstön määrä kasvoi katsauskaudella 4 % ja oli joulukuun 2019 lopussa 758 (683). Henkilöstömäärä sisältää sekä koko- että osa-aikaiset työntekijät.

Taina Suorsa nimitettiin johtoryhmän jäseneksi 1.1.2019 alkaen. Vesa Järveläinen nimitettiin kaupalliseksi johtajaksi 1.1.2019 alkaen. Järveläinen jatkaa johtoryhmän jäsenenä. Kalle Koutajoki nimitettiin myyntijohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi 21.12.2018. Koutajoki aloitti Verkkokauppa.comissa 25.2.2019. Talousjohtaja Jussi Tallgren jätti tehtävänsä 20.8.2019 ja yhtiön uudeksi talousjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi nimitettiin Mikko Forsell 2.9.2019 alkaen.

Verkkokauppa.com Oyj:n johtoryhmä:

Panu Porkka, toimitusjohtajaMikko Forsell, talousjohtajaHenrik Weckström, IT-kehitysjohtajaMiika Heinonen, logistiikkajohtajaVesa Järveläinen, kaupallinen johtajaSeppo Niemelä, markkinointi- ja viestintäjohtajaTaina Suorsa, henkilöstöjohtajaKalle Koutajoki, myyntijohtaja

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Verkkokauppa.comin riskit ja epävarmuustekijät liittyvät yhtiön toimintaympäristöön ja yleiseen taloudelliseen kehitykseen, kuten kodinelektroniikan kysyntään, tukkukaupan luonteeseen, liiketoimintaympäristöön ja kilpailutilanteeseen. Lisäksi yhtiön liiketoimintaan liittyy riskejä ja epävarmuustekijöitä, kuten liiketoimintastrategiaan ja investointien toteuttamiseen liittyvät riskit, hankintatoimeen ja logistiikkaan liittyvät riskit sekä tietojärjestelmiin ja muihin yhtiön liiketoiminnan operatiivisiin tekijöihin liittyvät riskit. Edellä kuvatuilla riskeillä ja epävarmuustekijöillä voi olla negatiivinen tai positiivinen vaikutus yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan tai tulokseen. Yhtiötä koskevia riskejä ja epävarmuustekijöitä on esitetty tarkemmin vuoden 2018 vuosikertomuksessa.

OIKEUDENKÄYNNIT JA RIITA-ASIAT

Verkkokauppa.comilla ei ole avoimia oikeudenkäyntejä eikä merkittäviä riita-asioita.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2019

Varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 28.3.2019. Yhtiökokouksessa vahvistettiin vuoden 2018 tilinpäätös sekä myönnettiin hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus tilikaudelta 2018. Osinkoa päätettiin jakaa yhteensä 2 160 382,33 euroa eli 0,048 euroa osaketta kohti.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään harkintansa mukaan osingon jakamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen perusteella jaettavan osingon määrä on yhteensä enintään 0,150 euroa osakkeelta (erät voivat olla keskenään erisuuruiset), yhteensä enintään 6 759 769,50 euroa. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti.

Ellei hallitus päätä toisin, valtuutuksen perusteella jaetaan osinkoa kolme kertaa valtuutuksen voimassaoloaikana ja osinkojen maksupäivät ovat 21.5.2019, 20.8.2019 ja 5.11.2019. Hallitus päättää täsmäytyspäivästä jokaisen osingonmaksua koskevan päätöksen yhteydessä ja yhtiö julkaisee tällaiset päätökset erikseen.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 28.3.2019 hallitukseen valittiin uudelleen Christoffer Häggblom, Robert Burén, Mikael Hagman, Kai Seikku, Arja Talma ja Samuli Seppälä seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka. Yhtiön hallitus valitsi Christoffer Häggblomin hallituksen puheenjohtajaksi.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Ylva Eriksson.

Varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen Verkkokauppa.com Oyj:n hallitus piti järjestäytymiskokouksen, jossa se päätti hallituksen valiokunnista. Hallitus päätti jatkaa seuraavilla valiokunnilla: tarkastusvaliokunta sekä nimitys- ja palkitsemisvaliokunta. Tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin hallituksen jäsenet Kai Seikku puheenjohtaja, Samuli Seppälä, Arja Talma ja Christoffer Häggblom. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittiin hallituksen jäsenet Christoffer Häggblom puheenjohtaja, Samuli Seppälä ja Kai Seikku.

OSINKO

Varsinainen yhtiökokous 2019 päätti maksaa osinkoa 0,048 euroa (yhteensä 2 160 382,33 euroa) osaketta kohti. Verkkokauppa.com Oyj:n varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään harkintansa mukaan osingon jakamisesta enintään 0,150 euroa osaketta kohden kolmessa erässä vuoden 2019 aikana.

Hallitus päätti 10.5.2019 maksaa osinkoa 0,049 euroa osakkeelta (yhteensä 2 208 191,37 euroa).

Hallitus päätti 9.8.2019 maksaa osinkoa 0,050 euroa osakkeelta (yhteensä 2 253 256,50 euroa).

Hallitus päätti 25.10.2019 maksaa osinkoa 0,051 euroa osakkeelta (yhteensä enintään 2 298 321,63 euroa).

EHDOTUS OSINGONJAOSTA

Yhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2019 olivat 35 952 543,57 euroa. Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että Verkkokauppa.com Oyj:n tilikauden voitto 7 810 067,76 euroa siirretään kertyneet voittovarat -tilille ja että osinkoa jaetaan yhteensä 0,214 euroa osaketta kohti vuodelta 2019.

MUUT TAPAHTUMAT KATSAUSKAUDELLA

Verkkokauppa.com antoi 16.1.2019 tulosvaroituksen ja ennakkotietoja yhtiön liikevaihdosta ja vertailukelpoisesta käyttökatteesta vuonna 2018. Verkkokauppa.com antoi 13.2.2019 tulosvaroituksen ja ennakkotietoja yhtiön vertailukelpoisesta käyttökatteesta vuonna 2018.

Verkkokauppa.com julkaisi 12.2.2019 IFRS vertailutiedot tilikaudelta 2017.

Verkkokauppa.com julkaisi 15.2.2019 IFRS-standardien mukaan päivitetyt keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet.

Verkkokauppa.com tiedotti 1.7.2019 sopineensa yhteensä 20 miljoonan euron valmiusluottolimiiteistä (RCF). Niistä 15 miljoonaa euroa on voimassa 3 vuotta ja 5 miljoonaa euroa on voimassa 5 vuotta.

OLENNAISET TAPAHTUMAT KATSAUSKAUDEN JÄLKEEN

Verkkokauppa.com tiedotti 13.2.2020, että se selvittää parhaillaan mahdollisuutta siirtyä Nasdaq Helsingin pörssilistalle vuoden 2020 aikana.

Verkkokauppa.com tiedotti 13.2.2020 uudesta osakepohjaisesta kannustinohjelmasta yhtiön toimitusjohtajalle ja johtoryhmälle.

Yhtiöllä ei ole ollut muita olennaisia normaalista liiketoiminnasta poikkeavia tapahtumia katsauskauden jälkeen.

TIEDOTUSTILAISUUDET

Tiedotustilaisuus analyytikoille, sijoittajille ja tiedotusvälineiden edustajille järjestetään suomeksi perjantaina 14.2.2020 klo 10.00 Helsingin Jätkäsaaren toimitiloissa Tyynenmerenkatu 11, 6. kerroksessa, jossa Verkkokauppa.com Oyj:n toimitusjohtaja Panu Porkka kertoo katsauskauden kehityksestä.

Englanninkielinen tiedotustilaisuus järjestetään LiveStream-lähetyksenä perjantaina 14.2.2020 klo 11.00. Kysymyksiä voi esittää etukäteen tai esityksen aikana sähköpostitse osoitteeseen investors@verkkokauppa.com.

Tilaisuuksien esitysmateriaalit löytyvät osoitteesta www.verkkokauppa.com osiosta Sijoittajat > Esitykset. Molempia tilaisuuksia voi seurata myös LiveStream-lähetyksenä www.verklive.com.

TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN VUONNA 2020

Verkkokauppa.com Oyj julkaisee tulevat taloudelliset katsaukset seuraavasti:

Vuosikertomus 2019 julkaistaan verkossa viikon 10 aikana, 2020Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2020, perjantaina 24.4.2020Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2020, perjantaina 24.7.2020Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2020, perjantaina 23.10.2020

Helsingissä 14. helmikuuta 2020

Verkkokauppa.com Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Panu Porkka, toimitusjohtaja
sähköposti panu.porkka@verkkokauppa.com
Puhelinnumero +358 10 309 5555

Mikko Forsell, talousjohtaja
sähköposti mikko.forsell@verkkokauppa.com
Puhelinnumero +358 10 309 5555

Hyväksytty neuvonantaja Nordea Bank Oyj
puhelinnumero +358 9 5300 6785

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.verkkokauppa.com

VERKKOKAUPPA.COM OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.–31.12.2019

Sisällysluettelo

1 Päälaskelmat

1.1 Tuloslaskelma

1.2 Laaja tuloslaskelma

1.3 Tase

1.4 Rahavirtalaskelma

1.5 Laskelma oman pääoman muutoksista

2 Liitetiedot

2.1 Tilinpäätöstiedotteen laatimisperiaatteet

2.2 Segmenttiraportointi

2.3 Liikevaihto asiakassopimuksista

2.4 Toiminnan kausiluontoisuus

2.5 Käyttöoikeusomaisuuserät

2.6 Myyntisaamiset

2.7 Rahoitusvarojen ja -velkojen luokittelu arvostusryhmittäin

2.8 Osingot

2.9 Lähipiiritapahtumat

2.10 Vakuudet ja vastuusitoumukset

2.11 Myöhemmin voimaan tulevat IFRS-standardit

2.12 Raportointipäivän päättymisen jälkeiset tapahtumat

3 Lisäinformaatio

3.1 Tuloslaskelma vuosineljänneksittäin

3.2 Vaihtoehtoiset tunnusluvut

3.3 Tunnuslukujen laskentaperiaatteet

1Päälaskelmat

1.1Tuloslaskelma

10-12/10-12/1-12/1-12/
Tuhatta euroaLiite2019201820192018
Liikevaihto2.3159 908155 852504 113477 833
Liiketoiminnan muut tuotot153175555389
Materiaalit ja palvelut-137 710-132 919-430 239-405 813
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut-9 115-8 352-32 595-30 300
Poistot-1 246-1 259-5 040-5 090
Liiketoiminnan muut kulut-7 523-7 551-25 504-23 696
Liiketulos4 4675 94611 29013 324
Rahoitustuotot22649
Rahoituskulut-421-399-1 591-1 670
Tulos ennen veroja4 0485 5509 76311 662
Tuloverot-812-1 106-1 953-2 328
Kauden tulos3 2364 4437 8109 334
Kauden tuloksen jakautuminen
Yhtiön omistajille3 2364 4437 8109 334
Yhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos
Osakekohtainen tulos, laimentamaton ja laimennettu (euroa)0,070,100,170,21

1.2Laaja tuloslaskelma

10-12/10-12/1-12/1-12/
Tuhatta euroa2019201820192018
Kauden tulos3 2364 4437 8109 334
Erät, joita ei siirretä myöhemmin tulosvaikutteisiksi
Realisoituneet käyvän arvon muutokset oman pääoman ehtoisista sijoituksista
Käyvän arvon muutokset oman pääoman ehtoisista sijoituksista00-15
Muut laajan tuloksen erät yhteensä verojen jälkeen000-15
Kauden laaja tulos3 2364 4437 8109 319
Kauden laajan tuloksen jakautuminen
Yhtiön omistajille3 2364 4437 8109 319

1.3Tase

Tuhatta euroaLiite31.12.201931.12.2018
Pitkäaikaiset varat
Aineettomat hyödykkeet5921 067
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet2 3811 970
Käyttöoikeusomaisuuserät2.518 77021 764
Oman pääoman ehtoiset sijoitukset2.7266275
Laskennalliset verosaamiset1 1951 112
Myyntisaamiset2.6,2.71 8821 544
Muut pitkäaikaiset saamiset2.7435438
Pitkäaikaiset varat yhteensä25 52128 171
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus66 70265 784
Myyntisaamiset2.6,2.714 62015 266
Muut saamiset1 1431 752
Tuloverosaamiset278199
Siirtosaamiset9 4249 823
Rahavarat2.742 49546 746
Lyhytaikaiset varat yhteensä134 662139 570
Varat yhteensä160 183167 741
Oma pääoma
Osakepääoma100100
Omat osakkeet-701-502
Käyvän arvon rahasto00-33
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto25 70725 585
Kertyneet voittovarat3 6473 082
Kauden tulos7 8109 334
Oma pääoma yhteensä1.536 56337 565
Pitkäaikaiset velat
Vuokrasopimusvelat2.719 67622 753
Laskennalliset verovelat718
Varaukset660560
Pitkäaikaiset velat yhteensä20 34323 331
Lyhytaikaiset velat
Vuokrasopimusvelat2.73 7583 592
Saadut ennakkomaksut3 8194 301
Ostovelat2.773 06880 695
Muut lyhytaikaiset velat7 8924 077
Siirtovelat14 74114 181
Lyhytaikaiset velat yhteensä103 277106 845
Velat yhteensä123 620130 176
Oma pääoma ja velat yhteensä160 183167 741

1.4Rahavirtalaskelma

1-121-12/
Tuhatta euroa20192018
Liiketoiminnan rahavirta
Tulos ennen veroja9 76311 662
Oikaisut
Poistot ja arvonalentumiset5 0405 090
Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot sekä romutukset
Rahoitustuotot ja -kulut1 5271 630
Muut oikaisut47669
Liiketoiminnan rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta16 80618 451
Käyttöpääoman muutos
Pitkäaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys (-) / vähennys (+) -335 -506
Lyhytaikaisten myynti- ja muiden saamisten lisäys (‒) / vähennys (+)1 653 -7 384
Vaihto-omaisuuden lisäys (‒) / vähennys (+) -918 -18 772
Lyhytaikaisten ostovelkojen ja muiden velkojen lisäys (+) / vähennys (‒) -3 65021 276
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja13 55713 065
Maksetut korot -59 -38
Saadut korot79
Vuokrasopimusvelkojen koron osuus -1 483 -1 632
Maksetut välittömät verot -2 333 -2 543
Liiketoiminnan rahavirta9 6908 861
Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin -1 016 -582
Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin -186 -774
Investoinnit oman pääoman ehtoisiin sijoituksiin
Luovutustulot oman pääoman ehtoisista sijoituksista57
Investointien rahavirta -1 145 -1 356
Rahoituksen rahavirta
Vuokrasopimusvelkojen vähennys (-) -3 690 -3 939
Maksetut osingot -8 908 -8 195
Omien osakkeiden hankinta -198 -502
Rahoituksen rahavirta -12 796 -12 636
Rahavarojen lisäys (+) / vähennys (‒) -4 251 -5 131
Rahavarat tilikauden alussa46 74651 878
Rahavarat tilikauden lopussa42 49546 746

1.5Laskelma oman pääoman muutoksista

A OsakepääomaE Kertyneet voittovarat
B Omat osakkeetF Oma pääoma yhteensä
C Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
D Käyvän arvon rahasto
Tuhatta euroaABCDEF
Oma pääoma 1.1.201810025 493 -1811 22236 797
Kauden tulos9 3349 334
Käyvän arvon muutokset oman pääoman ehtoisista sijoituksista -15 -15
Kauden laaja tulos yhteensä -159 3349 319
Osingonjako -8 195 -8 195
Omien osakkeiden hankinta -502 -502
Omien osakkeiden luovutukset -hallituspalkkiot9292
Osakeperusteiset maksut5454
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä -50292 -8 141 -8 551
Oma pääoma 31.12.2018100 -50225 585 -3312 41637 565
Tuhatta euroaABCDEF
Oma pääoma 1.1.2019100 -50225 585 -3312 41637 565
Kauden tulos7 8107 810
Käyvän arvon muutokset oman pääoman ehtoisista sijoituksista3333
Kauden laaja tulos yhteensä337 8107 843
Osingonjako -8 908 -8 908
Omien osakkeiden hankinta -1980 -198
Omien osakkeiden luovutukset – hallituspalkkiot122122
Osakeperusteiset maksut139139
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä -198122 -8 769 -8 845
Oma pääoma 31.12.2019100 -70125 70711 45736 563

2 Liitetiedot

2.1Tilinpäätöstiedotteen laatimisperiaatteet

Verkkokauppa.com Oyj on julkinen osakeyhtiö, jonka osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsinki Oy:n First North Growth -markkinapaikalla. Yhtiön pääkonttorin rekisteröity osoite on Tyynenmerenkatu 11, Helsinki.

Verkkokauppa.com Oyj:n tilinpäätöstiedote tammi-joulukuulta 2019 on laadittu IAS34, Osavuosikatsaukset -säännösten mukaisesti ja sitä tulee lukea yhdessä Verkkokauppa.com Oyj:n 7. maaliskuuta 2019 julkistetun tilinpäätöksen kanssa. Verkkokauppa.com Oyj on noudattanut tilinpäätöstiedotteen laadinnassa samoja laskentaperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 2018.

Verkkokauppa.com Oyj julkaisi 12.2.2019 erillisellä yhtiötiedotteella IFRS-standardien mukaiset vertailutiedot suomalaiseen tilinpäätösnormistoon verrattuna. Yhtiötiedotteessa on kuvattu myös keskeisimmät muutokset laatimisperiaatteisiin.

Verkkokauppa.com Oyj ei ole ottanut raportointikaudella 2019 käyttöön uusia laskentaperiaatteita, joilla olisi merkittävää vaikutusta tähän tilinpäätöstiedotteeseen.

Tilinpäätöstiedotteessa esitetyt tiedot ovat tilintarkastamattomia. Kaikki esitetyt luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen summa saattaa erota esitetystä summasta. Kaikki luvut tässä raportissa on esitetty tuhansina euroina, ellei toisin ole mainittu.

Arvioiden ja johdon harkinnan käyttö

Tätä tilinpäätöstiedotetta laadittaessa johto on joutunut tekemään arvioita ja oletuksia sekä tekemään harkintaan perustuvia päätöksiä, jotka vaikuttavat tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden soveltamiseen sekä raportoitujen varojen, velkojen, tuottojen ja kulujen määrään. Toteumat voivat poiketa näistä arvioista.

2.2Segmenttiraportointi

Verkkokauppa.com Oyj:llä on yksi raportoitava segmentti. Verkkokauppa.com Oyj:n johto on käyttänyt harkintaa, kun se on soveltanut yhdistelykriteerejä yhdistelläkseen toimintasegmentit yhdeksi raportoitavaksi segmentiksi. Asiakkaat ovat samoja kaikilla toimintasegmenteillä, jotka tarjoavat samoja tuotteita ja palveluita yhdenmukaisilla ehdoilla yhdellä pääasiallisella markkina-alueella eli Suomessa. Keskeistä yhtiön liiketoimintamallille on verkkokaupan ja myymälöiden vahva integraatio, koko liiketoimintaa palvelevat yhteiset tukitoiminnot sekä keskitetyn liiketoiminnan mahdollistama volyymietu.

2.3Liikevaihto asiakassopimuksista

Yhtiön tuottovirrat muodostuvat tuotemyynnistä sekä palvelumyynnistä. Tuotevalikoimassa on 26:lta eri päätuotealueelta yli 65 000 tuotetta, joita yhtiö myy kuluttajille verkkokauppansa ja neljän vähittäismyymälänsä kautta Suomessa. Yhtiön harjoittamaan palvelumyyntiin kuuluvat esimerkiksi asennus- ja huoltopalvelut, liittymämyynnit sekä näkyvyyden myynti. Maantieteellisesti liikevaihto kertyy pääasiallisesti Suomesta.

Tuotemyynti tuloutetaan ajankohtana, jolloin määräysvalta on siirtynyt. Palvelumyynti tuloutetaan pääsääntöisesti ajan kuluessa.

Liikevaihdon jaottelu

Liikevaihto asiakassopimuksista

10-12/10-12/1-12/1-12/
Tuhatta euroa2019201820192018
Yhtenä ajankohtana158 266153 997498 343470 971
Ajan kuluessa1 6411 8555 7706 862
Liikevaihto yhteensä159 908155 852504 113477 833

Asiakasrahoituksen tuotot

Yhtiö esittää kaikki asiakasrahoitukseen liittyvät tuotot päälaskelmilla osana liikevaihtoa.

Alla olevassa taulukossa kuvataan kaudella kirjatut omarahoitteisen Apuraha-asiakasrahoituksen tuotot jaoteltuna efektiivisen koron mukaan kirjattuihin korkotuottoihin sekä muihin tuottoihin. Muut tuotot koostuvat muista palkkioista.

10-12/10-12/1-12/1-12/
Tuhatta euroa2019201820192018
Efektiivisen koron menetelmällä kirjatut korkotuotot3463301 2931 123
Muut oman asiakasrahoituksen tuotot5195621 9832 019
Omarahoitteisen Apurahan tuotot yhteensä8658923 2763 142

2.4Toiminnan kausiluontoisuus

Yhtiön liiketoiminnan luonteeseen liittyy kausivaihtelua. Kausivaihtelun mukaan kassa, rahavirta ja ostovelat ovat suurimmillaan vuodenvaihteessa ja alhaisimmillaan toisen vuosineljänneksen lopulla.

2.5Käyttöoikeusomaisuuserät

Tuhatta euroa31.12.201931.12.2018
Kirjanpitoarvo 1.1.21 76424 589
Lisäykset113284
Uudelleenarvostukset700716
Vähennykset-33
Poistot ja arvonalentumiset-3 774-3 825
Kirjanpitoarvo kauden lopussa18 77021 764

Verkkokauppa.com Oyj on soveltanut IFRS16 -vuokrasopimusstandardia ennenaikaisesti ja täysin takautuvasti IFRS-standardeihin siirtymisen yhteydessä vuonna 2018. Kirjaamisperiaatteita on kuvattu tarkemmin erillisessä 12.2.2019 julkaistussa yhtiötiedotteessa.

Tilikausilla 2018 ja 2019 tehdyt uudelleenarvostukset liittyvät vuokrasopimusten indeksikorotuksiin ja uudelleenneuvoteltuihin vuokrasopimuksiin sekä vuonna 2018 tapahtuneeseen muutokseen Jätkäsaaren vuokrasopimuksessa perustuen alkuperäisiin sopimusehtoihin.

2.6Myyntisaamiset

31.12.201931.12.2018
Tuhatta euroaMyynti-saamisetTappiota koskeva vähennyseräMyynti-saamisetTappiota koskeva vähennyserä
Erääntymättömät saamiset12 22610112 553212
1-60 päivää erääntyneet4 3993314 305173
61-120 päivää erääntyneet419110455136
Yli 121 päivää erääntyneet17173314
Yhteensä17 06155917 345535

2.7Rahoitusvarojen ja -velkojen luokittelu arvostusryhmittäin

31.12.2019, tuhatta euroaKäypään arvoon muun laajan tuloksen kauttaJaksotet-tuun hankinta-menoonVuokra-sopimus-velat
Arvostusryhmä
Tasearvo
Pitkäaikaiset rahoitusvarat
Oman pääoman ehtoiset sijoitukset (taso 2)
Oman pääoman ehtoiset sijoitukset (taso 3)266266
Myyntisaamiset ja muut saamiset2 3172 317
Pitkäaikaiset rahoitusvarat yhteensä2662 3172 583
Lyhytaikaiset rahoitusvarat
Myyntisaamiset14 62014 620
Rahavarat42 49542 495
Lyhytaikaiset rahoitusvarat yhteensä57 11657 116
Rahoitusvarat arvostusryhmittäin yhteensä26659 43259 698
Pitkäaikaiset rahoitusvelat
Vuokrasopimusvelat19 67619 676
Pitkäaikaiset rahoitusvelat yhteensä19 67619 676
Lyhytaikaiset rahoitusvelat
Vuokrasopimusvelat3 7583 758
Ostovelat73 06873 068
Lyhytaikaiset rahoitusvelat yhteensä73 0683 75876 826
Rahoitusvelat arvostusryhmittäin yhteensä73 06823 43496 502
31.12.2018, tuhatta euroaKäypään arvoon muun laajan tuloksen kauttaJaksotet-tuun hankinta-menoonVuokra-sopimus-velat
Arvostusryhmä
Tasearvo
Pitkäaikaiset rahoitusvarat
Oman pääoman ehtoiset sijoitukset (taso 2)99
Oman pääoman ehtoiset sijoitukset (taso 3)266266
Myyntisaamiset ja muut saamiset1 9821 982
Pitkäaikaiset rahoitusvarat yhteensä2751 9822 257
Lyhytaikaiset rahoitusvarat
Myyntisaamiset15 26615 266
Rahavarat46 74646 746
Lyhytaikaiset rahoitusvarat yhteensä62 01262 012
Rahoitusvarat arvostusryhmittäin yhteensä27563 99464 269
Pitkäaikaiset rahoitusvelat
Vuokrasopimusvelat22 75322 753
Pitkäaikaiset rahoitusvelat yhteensä22 75322 753
Lyhytaikaiset rahoitusvelat
Vuokrasopimusvelat3 5923 592
Ostovelat80 69580 695
Lyhytaikaiset rahoitusvelat yhteensä80 6953 59284 287
Rahoitusvelat arvostusryhmittäin yhteensä80 69526 344107 039

Käypien arvojen määrittäminen

Taso 1: Käyvät arvot perustuvat täysin samanlaisten omaisuuserien tai velkojen noteerattuihin (oikaisemattomiin) hintoihin toimivilla markkinoilla.

Taso 2: Rahoitusinstrumenteilla ei käydä kauppaa aktiivisilla ja likvideillä markkinoilla, mutta niiden käyvät arvot ovat laskettavissa markkinoilta saatavilla tiedoilla.

Taso 3: Rahoitusinstrumenttien arvostus ei perustu todennettavissa olevaan markkinatietoon, eivätkä muutkaan instrumenttien käypään arvoon vaikuttavat tekijät ole saatavilla eivätkä todennettavissa.

Käyvän arvon tasolla 3 olevat oman pääoman ehtoiset sijoitukset sisältävät noteeraamattomia osakkeita. Johdon arvioiden mukaan hankintamenoon arvostaminen on lähinnä käypää arvoa. Kirjanpitoarvossa ei ole tapahtunut muutoksia vuoden 2019 aikana. Käyvän arvon tasojen välillä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia vertailukauden aikana.

2.8Osingot

Katsauskauden ja vertailuvuoden aikana maksetut osingot

2019
Edelliseltä vuodeltaMaksupäiväOsinko/osake, euroa
8.4.20190,048
21.5.20190,049
20.8.20190,050
5.11.20190,051
Osingot yhteensä, tuhatta euroa8 908
2018
Edelliseltä vuodeltaMaksupäiväOsinko/osake, euroa
3.4.20180,044
16.5.20180,045
21.8.20180,046
6.11.20180,047
Osingot yhteensä, tuhatta euroa8 195

2.9Lähipiiritapahtumat

Lähipiiriin Verkkokauppa.com Oyj:ssä katsotaan kuuluvan Verkkokauppa.com Oyj:n hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja, Verkkokauppa.com Oyj:n johtoryhmän muut jäsenet, edellä mainittujen henkilöiden läheiset perheenjäsenet sekä edellä mainittujen henkilöiden määräysvaltayhteisöt. Liiketoimet lähipiirin kanssa ovat tapahtuneet tavanomaisin kaupallisin ehdoin.

Tuhatta euroa20192018
Tavaroiden ja palveluiden myynti
Johtoon kuuluville avainhenkilöille ja heidän lähipiireilleen4631
Tavaroiden ja palveluiden osto
Johtoon kuuluvilta avainhenkilöiltä ja heidän lähipiireiltään19
Tuhatta euroa31.12.201931.12.2018
Tavaroiden/palveluiden ostoista/myynneistä aiheutuvat loppusaldot
Myyntisaamiset johtoon kuuluvilta avainhenkilöiltä ja heidän lähipiireiltään77
Ostovelat johtoon kuuluvilta avainhenkilöiltä ja heidän lähipiireiltään02

2.10Vakuudet ja vastuusitoumukset

Tuhatta euroa31.12.201931.12.2018
Omasta puolesta annetut vakuudet
Takaukset2 6522 850
Muut vastuut ja vastuusitoumukset1114

2.11Myöhemmin voimaan tulevat IFRS-standardit

Millään julkaistulla, muttei vielä voimassa olevalla IFRS-standardilla, IFRIC-tulkinnalla tai IFRS-standardeihin tehtävällä vuosittaisella parannuksella tai muutoksella ei odoteta olevan olennaista vaikutusta tilinpäätökseen.

2.12Raportointipäivän päättymisen jälkeiset tapahtumat

Yhtiö selvittää parhaillaan mahdollisuutta siirtyä Nasdaq Helsingin pörssilistalle vuoden 2020 aikana.

Yhtiöllä ei ole ollut muita olennaisia normaalista liiketoiminnasta poikkeavia tapahtumia katsauskauden jälkeen.

3Lisäinformaatio

3.1Tuloslaskelma vuosineljänneksittäin

10-127-94-6/1-3/10-12/
Tuhatta euroa20192019201920192018
Liikevaihto159 908120 560107 848115 797155 852
Liiketoiminnan muut tuotot153118119164175
Materiaalit ja palvelut -137 710 -101 611 -92 521 -98 398 -132 919
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -9 115 -7 614 -8 114 -7 751 -8 352
Poistot -1 246 -1 255 -1 258 -1 281 -1 259
Liiketoiminnan muut kulut -7 523 -5 866 -5 884 -6 231 -7 551
Liiketulos4 4674 3331902 3015 946
Rahoitustuotot259132
Rahoituskulut -421 -391 -382 -397 -399
Tulos ennen veroja4 0484 000 -1911 9065 550
Tuloverot -812 -79737 -381 -1 106
Kauden tulos3 2363 203 -1541 5254 443
Kauden tuloksen jakautuminen
Yhtiön omistajille3 2363 203 -1541 5254 443
Yhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos
Osakekohtainen tulos, laimentamaton ja laimennettu (euroa)0,070,070,000,030,10

3.2Vaihtoehtoiset tunnusluvut

Verkkokauppa.com Oyj esittää tässä osavuosikatsauksessa joitakin keskeisiä tunnuslukuja, jotka eivät ole IFRS-tilinpäätösnormistossa määriteltyjä tunnuslukuja. Niitä pidetään tämän vuoksi vaihtoehtoisina tunnuslukuina. Verkkokauppa.com Oyj soveltaa vaihtoehtoisten tunnuslukujen raportoinnissa Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen ESMA:n (European Securities and Market Authority) suosituksia.

Verkkokauppa.com Oyj käyttää vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvaamaan liiketoimintansa taloudellista kehitystä ja parantaakseen vertailukelpoisuutta eri kausien välillä. Johto uskoo näiden tunnuslukujen tarjoavan merkityksellistä täydentävää tietoa laajasta tuloslaskelmasta sekä taseesta.

Vaihtoehtoiset tunnusluvut eivät korvaa IFRS-tunnuslukuja.

2019FY 2018FY
Q1Q2Q3Q42019Q1Q2Q3Q42018
Liikevaihto, tuhatta euroa115 797107 848120 560159 908504 113102 693102 414116 874155 852477 833
Myyntikate, tuhatta euroa17 39915 32718 94922 19873 87416 70615 02417 35822 93372 020
Myyntikate-%15,0 %14,2 %15,7 %13,9%14,7%16,3 %14,7 %14,9 %14,7 %15,1 %
Käyttökate, tuhatta euroa3 5811 4485 5885 71316 3303 9552 2914 9627 20518 414
Käyttökate-%3,1 %1,3 %4,6 %3,6%3,2%3,9 %2,2 %4,2 %4,6 %3,9 %
Liiketulos, tuhatta euroa2 3011904 3334 46711 2902 6631 0123 7025 94613 324
Liiketulos-%2,0 %0,2 %3,6 %2,8%2,2%2,6 %1,0 %3,2 %3,8 %2,8 %
Kauden tulos, tuhatta euroa1 525-1543 2033 3267 8101 8134622 6154 4439 334
Omavaraisuusaste, %26,527,725,623,423,429,928,627,823,023,0
Nettovelkaantumisaste, %-24,0-2,6-28,4-52,1-52,13,020,03,8-54,3-54,3
Henkilöstö kauden lopussa*657731688758758681687659683683
Laimentamaton osakekohtainen tulos, euroa0,030,000,070,070,170,040,010,060,100,21
Laimennettu osakekohtainen tulos, euroa0,030,000,070,070,170,040,010,060,100,21
Osakkeiden lukumäärä yhteensä45 065 13045 065 13045 065 13045 065 13045 065 13045 065 13045 065 13045 065 13045 065 13045 065 130
Omien osakkeiden lukumäärä57 164101 00190 92881 29681 296082 50071 36864 63364 633
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo45 003 68644 964 12944 944 05644 98 83444 983 83445 065 13045 058 17945 046 43345 042 61645 042 616
Laimennusvaikutuksella oikaistu ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo45 096 26945 057 71245 057 71244 944 42444 944 42445 065 13045 058 17945 096 43345 092 61645 092 616

*Henkilöstö sisältää sekä koko- että osa-aikaiset työntekijät.

3.3Tunnuslukujen laskentaperiaatteet

TUNNUSLUKUMÄÄRITELMÄPERUSTELUT VAIHTOEHTOISTEN
TUNNUSLUKUJEN ESITTÄMISELLE
MYYNTIKATE

Liikevaihto – materiaalit ja palvelut

Myyntikate kertoo myynnin
kannattavuuden.

MYYNTIKATE, %

(Liikevaihto – materiaalit ja palvelut) /
Liikevaihto
x 100Myyntikateprosentti mittaa
Verkkokauppa.comin myynnin
kannattavuutta.
KÄYTTÖKATE (EBITDA)Liiketulos + poistot + arvonalentumisetKäyttökate kertoo liiketoiminnan
operatiivisen kannattavuuden.

KÄYTTÖKATE (EBITDA), %

(Liiketulos + poistot + arvonalentumiset) /
Liikevaihto
x 100Käyttökateprosentti mittaa
Verkkokauppa.comin operatiivista
kannattavuutta.

LIIKETULOS

Liiketulos on tulos ennen veroja ja
nettorahoitustuottoja
Liiketulos kertoo liiketoiminnan
tuloksen.

LIIKETULOS, %

Liiketulos/
Liikevaihto
x 100Liikevoittoprosentti mittaa
Verkkokauppa.comin operatiivista
kannattavuutta.

OMAVARAISUUSASTE, %

Oma pääoma yhteensä/
Taseen loppusumma – saadut ennakot
Omavaraisuusaste mittaa
Verkkokauppa.comin
vakavaraisuutta, tappion
sietokykyä, sekä kykyä selvitä
sitoumuksista pitkällä tähtäimellä.

NETTOVELKAANTUMISASTE, %

Korolliset velat + vuokrasopimusvelat –
rahat ja pankkisaamiset –
korolliset saamiset/
Oma pääoma yhteensä
x 100Tunnusluku mittaa
Verkkokauppa.comin korollisen
nettovelan ja oman pääoman
suhdetta ja kuvaa yrityksen
velkaantuneisuutta.
LAIMENTAMATON
OSAKEKOHTAINEN TULOS
Yhtiön omistajille kuuluva kauden tulos/

Ulkona olevien osakkeiden lukumäärän
painotettu keskiarvo

LAIMENNETTU OSAKEKOHTAINEN TULOSYhtiön omistajille kuuluva kauden tulos/

Ulkona olevien osakkeiden painotettu
keskiarvo + laimentavat potentiaaliset
osakkeet

Liite

Verkkokauppa.com Oyj IFRS tilinpäätöstiedote tammi-joulukuu 2019

Jätä kommentti

facebook twitter