Etusivu » Arkistot 23.12.2019

Rovio Entertainment Oyj: Omien osakkeiden hankinta 23.12.2019

Rovio Entertainment Oyj – Omien osakkeiden hankinta 23.12.2019

Rovio Entertainment Oyj PÖRSSITIEDOTE 23.12.2019 klo 18.45

Helsingin Pörssi

Päivämäärä 23.12.2019
Pörssikauppa Osto

Osakelaji ROVIO
Osakemäärä 25979 osaketta
Keskihinta/osake 4,322907 euroa
Kokonaiskustannus 112304,80 euroa

Yhtiön hallussa on 23.12.2019 tehtyjen kauppojen jälkeen 1 574 566 osaketta.

Rovio Entertainment Oyj:n puolesta

OP Yrityspankki Oyj

Marko Niemi Ville Viertola

Lisätietoja:
Rene Lindell, talousjohtaja
+358 207 888 300 (vaihde)
RovioIR@rovio.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oyj
Keskeiset tiedotusvälineet
www.rovio.com

Rovio lyhyesti:
Rovio Entertainment Oyj on maailmanlaajuinen, peleihin keskittyvä viihdeyhtiö, joka luo, kehittää ja julkaisee mobiilipelejä, joita on jo tähän mennessä ladattu 4,5 miljardia kertaa. Rovio tunnetaan parhaiten Angry Birds -brändistään, joka sai alkunsa mobiilipelistä vuonna 2009 ja on sittemmin lisensointinsa kautta laajentunut peleistä erilaisiin viihde- ja kuluttajatuotekategorioihin. Tänään Rovio tarjoaa useita mobiilipelejä, animaatioita ja on tuottanut Angry Birds -elokuvan, joka oli ensi-iltaviikonloppunaan lipputulojen kärjessä 50 maassa, ja jonka jatko-osan, Angry Birds -elokuva 2 julkaistiin elokuussa 2019. Rovion pääkonttori on Espoossa ja yhtiö on listattu NASDAQ Helsingin päälistalla tunnuksella ROVIO. (www.rovio.com)

Liite

Rovio trades 23122019

Huhtamäki hankkii brasilialaisen yhteisyrityksensä Laminorin kokonaan omistukseensa

HUHTAMÄKI OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 23.12.2019 KLO 16.00

Huhtamäki hankkii brasilialaisen yhteisyrityksensä Laminorin kokonaan omistukseensa

Huhtamäki on sopinut hankkivansa Brasiliassa toimivan yhteisyrityksensä Laminor S.A:n kokonaan omistukseensa. Laminor on erikoistunut korkealaatuisten suuhygieniatuotteissa käytettävien tuubilaminaattien valmistukseen. Se perustettiin vuonna 2002 50/50 yhteisyrityksenä Bemis Companyn kanssa, josta on nyt tullut osa Amcoria.

Tuubilaminaatit ovat tärkeä osa Huhtamäen joustopakkausvalikoimaa ja kauppa mahdollistaa tuubilaminaattiliiketoimintojen laajentamisen. Laminorin palveluksessa on noin 130 työntekijää ja sen liikevaihto vuonna 2018 oli noin 25 milj. euroa. Kaupan myötä Laminor liitetään tytäryhtiönä konsernin taloudelliseen raportointiin ja se tullaan raportoimaan osana Huhtamäen Flexible Packaging ‑liiketoimintasegmenttiä. Osakkeista maksettava kauppahinta on noin 30 milj. euroa.

Kaupan toteutuminen edellyttää kilpailuviranomaisten hyväksyntää Brasiliassa ja sen arvioidaan toteutuvan vuoden 2020 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana.

Lisätietoja:
Calle Loikkanen, sijoittajasuhteet, puh. 010 686 7125

HUHTAMÄKI OYJ
Konserniviestintä

Huhtamäki on maailmanlaajuisesti toimiva ruuan ja juoman pakkaamisen asiantuntija. 80 tuotantolaitoksen ja 24 vain myyntiin keskittyvän yksikön verkostomme yhteensä 35 maassa antaa meille erinomaiset valmiudet tukea asiakkaidemme kasvua kaikkialla, missä he toimivat. Noin 18 800 työntekijäämme kehittää ja valmistaa kolmea eri teknologiaa hyödyntäen pakkauksia, jotka auttavat huipputuotteita saavuttamaan enemmän kuluttajia, helpommin. Liikevaihtomme vuonna 2018 oli 3,1 miljardia euroa. Emoyhtiö Huhtamäki Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä, ja yhtiön pääkonttori on Espoossa. Lisätietoja osoitteessa www.huhtamaki.fi.

Heeros Oyj: Heeros Oyj:n toimitusjohtajalle uusi osakepohjainen pitkän aikavälin kannustinpalkkiojärjestelmä

Heeros Oyj:n toimitusjohtajalle uusi osakepohjainen pitkän aikavälin kannustinpalkkiojärjestelmä
HEEROS OYJ Yhtiötiedote 23.12.2019 klo 15.30

Heeros Oyj:n toimitusjohtajalle uusi osakepohjainen pitkän aikavälin kannustinpalkkiojärjestelmä

Heeros Oyj:n (”Heeros” tai ”Yhtiö”) hallitus on tänään päättänyt uudesta toimitusjohtajan osakepohjaisesta pitkän aikavälin kannustinpalkkiojärjestelmästä, joka koostuu suunnatusta osakeannista ja optio-ohjelmasta. Kannustinpalkkiojärjestelmän piiriin kuuluu Mikko Pilkama, joka aloittaa Heeroksen toimitusjohtajana 1.1.2020, kuten on tiedotettu 5.12.2019.

Mikko Pilkamalle suunnatun osakeannin suuruus on enintään 50.000 uutta Yhtiön osaketta. Osakeannin merkintäaika alkaa 23.12.2019 klo 16.00 ja päättyy 30.12.2019 klo 16.00. Osakkeiden merkintähinta on 2,18 euroa osakkeelta. Merkintähinta vastaa Yhtiön osakkeen Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla määräytynyttä kaupankäyntimäärillä painotettua keskikurssia (VWAP) merkintään oikeutetun toimitusjohtajasopimuksen allekirjoittamista edeltävien kolmenkymmenen (30) päivän ajalta. Merkintähinta on maksettava viimeistään 31.12.2019 klo 16:00 mennessä. Osakkeiden merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Suunnatulle osakeannille on Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska osakeannin tarkoituksena on toimitusjohtajan kannustinjärjestelmän toteuttaminen.

Optio-ohjelman ehtojen mukaisesti Mikko Pilkamalle tarjotaan merkittäväksi optio-oikeuksia yhteensä enintään 75.000 kappaletta, ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 75.000 Yhtiön uutta tai Yhtiön hallussa olevaa Yhtiön osaketta. Annettavat optiot jakautuvat kolmeen optiosarjaan 1/2019A, 1/2019B ja 1/2019C. Jokaisen optiosarjan lukumäärä on 25.000 kappaletta ja osakkeiden merkintähinta on 2,20 euroa. Osakkeen merkintähinta perustuu Yhtiön osakkeen markkinahintaan toimitusjohtajasopimuksen allekirjoitushetkellä.

Optiosarjan 1/2019A ansaintajakso päättyy 31.3.2021 ja osakkeiden merkintäaika on 1.4.2022 – 31.3.2025. Optiosarjan 1/2019B ansaintajakso päättyy 31.3.2022 ja osakkeiden merkintäaika on 1.9.2023 – 31.3.2026. Optiosarjan 1/2019C ansaintajakso päättyy 31.3.2023 ja osakkeiden merkintäaika on 1.9.2024 – 31.3.2026. Optiot tarjotaan vastikkeetta Mikko Pilkaman merkittäväksi. Yhtiö säilyttää optiot toimitusjohtajan lukuun. Optioita ei saa luovuttaa tai pantata ilman hallituksen lupaa. Optioiden merkintäaika alkaa 23.12.2019 klo 16.00 ja päättyy 30.12.2019 klo 16.00. Optioiden antamiselle on Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska optiot annetaan toimitusjohtajan kannustinjärjestelmän toteuttamiseksi.

Kunkin optiosarjan ansaintajakson päättymispäivän saavuttamisen edellytyksenä on se, ettei toimitusjohtajan toimisuhdetta ole irtisanottu, purettu tai se ei ole päättynyt ennen kyseisen optiosarjan ansaintajakson päättymispäivää ja että toimitusjohtaja on merkinnyt ja maksanut 23.12.2019 päätetyssä suunnatussa osakeannissa kaikki tarjotut 50.000 Yhtiön osaketta ja omistaa kunakin ansaintajakson päättymispäivänä edelleen kaikki kyseiset Yhtiön osakkeet. Mikäli toimitusjohtaja luovuttaa edellä mainittuja osakkeita ja omistusehto ei enää täyty, katsotaan toimitusjohtajan kyseisenä päivänä luovuttaneen ja siirtäneen Yhtiölle vastikkeetta kaikki optiot, joiden osalta yllä määriteltyä optiosarjan ansaintajakson päättymispäivää ei ole vielä saavutettu.

Mikäli toimitusjohtajan toimitusjohtajasopimus Yhtiön kanssa irtisanotaan, puretaan tai se päättyy mistä syystä tahansa ennen kuin yllä mainittu ansaintajakson päättymispäivä on saavutettu kaikkien optiosarjojen osalta, katsotaan toimitusjohtajan em. sopimuksen irtisanomis-, purku-, tai päättymispäivänä luovuttaneen ja siirtäneen Yhtiölle vastikkeetta kaikki sellaiset optiot, joiden osalta osakesarjan ansaintajakson päättymispäivää ei ole vielä saavutettu.

Osakeannin ja optio-ohjelman tarkemmat ehdot löytyvät Heeroksen verkkosivuilta: https://www.heeros.com/sijoittajille/tietoja-osakkeesta/

Suunnattua osakeantia ja optio-ohjelmaa koskevat päätökset perustuvat Heeroksen varsinaisen yhtiökokouksen 16.4.2019 antamaan valtuutukseen. Kannustinjärjestelmän tarkoituksena on toimitusjohtajan sitouttaminen. Osakeannilla ja optio-ohjelmalla tapahtuvien osakemerkintöjen seurauksena Yhtiön osakkeiden lukumäärä voi nousta enintään 125.000 osakkeella.

Lisätietoja:

Heeros Oyj,

hallituksen puheenjohtaja Kimmo Rasila, puhelin 040 732 7524

sähköposti kimmo.rasila@execnet.fi

Hyväksytty neuvonantaja: Ernst & Young Oy, puhelin 0207 280 190

Sähköposti: antti.uusitalo@fi.ey.com

Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.heeros.com/sijoittajille

Heeros on taloushallinnon pilvipalveluratkaisuiden uranuurtaja ja tunnustettu asiantuntijayritys. Yhtiö perustettiin vuonna 2000 ja olemme kasvaneet nopeasti koko olemassaolomme ajan. Yhtiön osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla kaupankäyntitunnuksella HEEROS.

Nexstim Oyj:n taloustiedotus vuonna 2020

Yhtiötiedote, Helsinki, 23.12.2019 klo 15.00

Nexstim Oyj:n taloustiedotus vuonna 2020

Nexstim Oyj (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) (”Nexstim” tai ”Yhtiö”) ilmoittaa, että Yhtiön taloustiedotteiden aikataulu vuonna 2020 on seuraava:

Vuoden 2019 tilinpäätöstiedote ja puolivuotiskatsaus heinä-joulukuu 2019 (H2) perjantaina 28.2.2020. Puolivuotiskatsaus tammi-kesäkuu 2020 (H1) perjantaina 14.8.2020.

Nexstimin vuosikertomus 2019 julkaistaan yhtiön internetsivuilla perjantaina 6.3.2020.

Yhtiökokous on alustavasti suunniteltu pidettäväksi tiistaina 31.3.2020 klo 10.00.

NEXSTIM OYJ

Martin Jamieson, toimitusjohtaja

Lisätietoja saa verkkosivulta www.nexstim.com tai ottamalla yhteyttä:

Martin Jamieson, toimitusjohtaja
+44 (0)771 516 3942
martin.jamieson@nexstim.com

Sisu Partners Oy (hyväksytty neuvonantaja)
Jussi Majamaa
+ 358 40 842 4479
jussi.majamaa@sisupartners.com

Tietoja Nexstim Oyj:stä

Nexstim on suomalainen, kansainvälisillä markkinoilla toimiva lääkintäteknologiayritys. Missionamme on mahdollistaa haastavien aivosairauksien yksilöllinen ja tehokas diagnostiikka ja hoito.

Nexstim on kehittänyt uraauurtavan noninvasiivinen aivostimulaatioteknologia nimeltä SmartFocus®. SmartFocus® perustuu kallon ulkopuoliseen aivostimulaatioon (TMS eli transcranial magnetic stimulation), johon on yhdistetty 3D-navigointijärjestelmä. Uniikki teknologia mahdollistaa halutun aivoalueen tarkan ja yksilöllisen stimuloinnin.

SmartFocus® TMS teknologiaa käytetään Nexstimin kehittämässä NBT® (Navigated Brain Therapy) -laitteistossa, jolla on FDA:n markkinointi- ja jakelulupa vakavan masennuksen hoitoon Yhdysvalloissa. NBT®-laitteisto on CE-hyväksytty Euroopassa käytettäväksi vakavan masennuksen ja kroonisen neuropaattisen kivun hoidossa.

Lisäksi Nexstim markkinoi kehittämäänsä, SmartFocus® TMS teknologiaan perustuvaa NBS (Navigated Brain Stimulation) -laitteistoa. Nexstimin NBS-laitteisto on ainoa FDA:n hyväksymä ja CE-merkitty navigoiva TMS-laitteisto liikeaivokuoren ja aivojen puhealueiden leikkausta edeltävää kartoitusta varten. Nexstimin osakkeet on listattu Nasdaq First North Growth Market Finlandin ja Nasdaq First North Growth Market Swedenin markkinapaikoilla.

Lisätietoja on osoitteessa www.nexstim.com

Liite

Nexstim Oyjn taloustiedotus vuonna 2020 FIN 23122019 Final

SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO UCITS ETF: SÄILYTYSYHTEISÖ- JA SÄÄNTÖMUUTOS 1.2.2020

Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj
PÖRSSITIEDOTE 23.12.2019

SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO UCITS ETF: SÄILYTYSYHTEISÖ- JA SÄÄNTÖMUUTOS 1.2.2020

Seligson & Co OMX Helsinki 25 pörssinoteerattu rahasto UCITS ETF:n rahastokohtaiset ja Seligson & Co Rahastoyhtiön hallinnoimien rahastojen yhteiset säännöt muuttuvat 1.2.2020. Muutoksen jälkeen Seligson & Co OMXH25 pörssinoteeratun rahaston säilytysyhteisö on OP Säilytys Oy. Lisäksi sääntöihin on tehty teknisluonteinen päivitys.

Finanssivalvonta on hyväksynyt sääntömuutokset 20.12.2019. Muutokset eivät edellytä osuudenomistajilta toimenpiteitä.

Säännöt ovat tämän tiedotteen liitteenä ja löytyvät internet-osoitteesta www.seligson.fi.

Lisätietoja: Mari Rautanen, sähköposti: mari.rautanen@seligson.fi, puh. +358 (0)9 68178 224.

Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj
Ari Kaaro
toimitusjohtaja
email: ari.kaaro@seligson.fi
Puh. +358 (0)9 68178 217

Liite

Pörssitiedote_20191223 liite

Taaleri Oyj – Johdon liiketoimet – Björklund Elina

Taaleri Oyj.jpg

TAALERI OYJ JOHDON LIIKETOIMET 23.12.2019 KLO 11:00

Taaleri Oyj – Johdon liiketoimet

Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Björklund, Elina
Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen
Liikkeeseenlaskija: Taaleri Oyj
LEI: 743700LSJBDD7TMLAD92

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 743700LSJBDD7TMLAD92_20191223100150_2
____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2019-12-20
Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000062195
Liiketoimen luonne: HANKINTA

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 851 Yksikköhinta: 7,98 EUR
(2): Volyymi: 68 Yksikköhinta: 7,96 EUR
(3): Volyymi: 144 Yksikköhinta: 7,98 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(3): Volyymi: 1 063 Keskihinta: 7,97872 EUR

Taaleri Oyj
Viestintä

Sophie Jolly, Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 828 7317, sophie.jolly@taaleri.com

Aspo Oyj – Johdon liiketoimet – Gustav Nyberg

Aspo Oyj
Johtohenkilöiden liiketoimet
23.12.2019 klo 11.00

Aspo Oyj – Johdon liiketoimet – Gustav Nyberg

Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Nyberg, Gustav
Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen
Liikkeeseenlaskija: Aspo Oyj
LEI: 7437000TB0GHDHLPX677

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 7437000TB0GHDHLPX677_20191220160921_3
____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2019-12-20
Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009008072
Liiketoimen luonne: LUOVUTUS
(X) Liiketoimi on tehty omaisuudenhoidon nojalla
(X) Liiketoimi on toteutettu henkivakuutuksen yhteydessä

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 20 000 Yksikköhinta: 7,58 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(1): Volyymi: 20 000 Keskihinta: 7,58 EUR

ASPO OYJ

Arto Meitsalo
talousjohtaja

Lisätietoja:
Arto Meitsalo, talousjohtaja, puh. 040 551 1422, arto.meitsalo@aspo.com

Aspo on monialayhtiö, joka omistaa ja kehittää liiketoimintoja Pohjois-Euroopan lisäksi kasvumarkkinoilla keskittyen vaativiin B-to-B -asiakkaisiin. Vahvojen yritysbrändiemme, ESL Shipping, Leipurin, Telko ja Kauko, tavoitteena on olla toimialojensa markkinajohtajia. Ne vastaavat omasta toiminnastaan, asiakassuhteistaan ja niiden kehittämisestä. Kokonaisuutena ne tuottavat Aspon liikearvon. Aspon konsernirakennetta ja liiketoimintoja kehitetään pitkäjänteisesti ilman ennalta määriteltyä aikataulua.

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
www.aspo.fi

Kalmarin huippuluokan nosturit ja mobiililaitteet ARISE Mauritanian Nouakchottin konttiterminaaliin

CARGOTEC OYJ, LEHDISTÖTIEDOTE, 23. JOULUKUUTA 2019 KLO 10

Cargoteciin kuuluva Kalmar on allekirjoittanut sopimuksen konttikenttänosturien ja mobiililaitteiden toimittamisesta ARISE Mauritanialle. Tilaukseen kuuluu neljä Kalmar Zero Emission -mobiilipukkinosturia, yksi konttikurottaja, yksi tyhjien konttien käsittelylaite ja kaksi haarukkatrukkia. Tilaus on kirjattu Cargotecin vuoden 2019 viimeisen vuosineljänneksen tilauskantaan, ja kaikkien laitteiden toimitukset toteutetaan vuoden 2020 kolmannella vuosineljänneksellä.

ARISE Mauritania (Arise Mauritania SA) on afrikkalaisen infrastruktuuri- ja logistiikkatoimittaja Arisen ja kestävää infrastruktuuria kehittävän sijoitusyhtiö Meridiamin yhteisyritys, joka kehittää uutta, edistyksellistä konttiterminaalia Nouakchottin satamaan yhdessä Mauritanian tasavallan kanssa. Yritys suunnittelee, rakentaa ja rahoittaa uuden terminaalin, jonka kapasiteetti on aluksi 250 000 TEU:ta ja jota voidaan laajentaa 600 000 TEU:hun tulevaisuudessa. Projektiin kuuluu uuden satamalaiturin ja 25 hehtaarin laajuisen varastoalueen rakentaminen vientiä, tuontia ja niihin liittyviä satamapalveluita varten.

Neljässä Kalmar Zero Emission -mobiilipukkinosturissa on täysin sähköinen voimanlähde, joka on käyttökohteessaan päästötön ja meluton. Nosturissa ei myöskään tarvita lainkaan hydrauliöljyä. Laadukkaat ja lujatekoiset Kalmar Essential -malliston terminaalitraktorit, haarukkatrukit, konttikurottajat ja tyhjien konttien käsittelylaitteet tarjoavat asiakkaille korkean käyttöasteen ja erinomaisen turvallisuuden kilpailukykyiseen hintaan.

Mohit Agrawal, toimitusjohtaja, ARISE Mauritania: ”Valitsimme Kalmarin kumppaniksemme, koska heillä on johtava asema maailmanluokan laitteiden ja tukipalveluiden toimittajana. Se, että saamme yhdeltä toimittajalta sekä konttikenttänosturit että mobiililaitteet yksinkertaistaa toimintaamme, ja siitä on etua myös jatkuvan huollon näkökulmasta. Kalmarin uudet laitteet tukevat terminaalimme turvallista ja tehokasta toimintaa sekä varmistavat, että olemme valmiita automatisointiin tulevaisuudessa.”

Mikko Mononen, EMEIA-alueen myyntijohtaja, Kalmar: ”Olemme erittäin tyytyväisiä saadessamme ARISE Mauritanian Kalmarin asiakkaaksi ja odotamme innolla, että voimme auttaa heitä saavuttamaan Nouakchottin terminaalille asetetut kunnianhimoiset tavoitteet. Tämä tilaus on seuraus erinomaisesta maineestamme turvallisten ja luotettavien laitteiden toimittajana.”

Lisätietoja medialle:

Mikko Mononen, EMEIA-alueen myyntijohtaja, puh. +358 40 536 0596, mikko.mononen@kalmarglobal.com

Maija Eklöf, markkinointi- ja viestintäjohtaja, Kalmar, puh. 020 777 4096, maija.eklof@kalmarglobal.com

Kalmar tarjoaa markkinoiden kattavimman valikoiman lastinkäsittelyratkaisuja ja -palveluja satamiin, terminaaleihin, jakelukeskuksiin ja raskaan teollisuuden käyttöön. Kalmar on edelläkävijä terminaalien automatisoinnissa ja energiatehokkaassa konttien käsittelyssä. Joka neljäs kontti ympäri maailman siirretään Kalmar-ratkaisun avulla. Kalmarin laaja tuotevalikoima, maailmanlaajuinen palveluverkosto ja kyky integroida terminaalien eri prosessit saumattomasti toisiinsa tehostavat asiakkaan liiketoiminnan tuottavuutta kaikilla osa-alueilla. www.kalmarglobal.com

Kalmar on osa Cargotec-konsernia. Cargotecin (Nasdaq Helsinki: CGCBV) liikevaihto vuonna 2018 oli noin 3,3 miljardia euroa, ja konserni työllistää noin 13 000 henkilöä. www.cargotec.com

Liitteet

Kuva 1: Kalmar-mobiilipukkinosturiKuva 2: Kalmar Essential -sarja

Aktia Varainhoito siirtyy kokonaisuudessaan Aktia Pankin omistukseen

Aktia Pankki Oyj
Sisäpiiritieto
23.12.2019 klo 9.30

Aktia Varainhoito siirtyy kokonaisuudessaan Aktia Pankin omistukseen

Aktia Pankki Oyj ja Aktia Varainhoito Oy:n vähemmistöomistaja Evergreen Holding Oy ovat sopineet, että Aktia Pankki ostaa koko Aktia Varainhoidon 24 prosentin vähemmistöosuuden. Aktia Varainhoito siirtyy näin kokonaisuudessaan Aktia Pankin omistukseen vuoden 2020 ensimmäisen vuosineljänneksen loppuun mennessä. Omistusrakenteen yksinkertaistamisen on tarkoitus tukea varainhoidon johtamista ja kehittämistä Aktian päivitetyn strategian mukaisesti.

Aktia Pankki aikoo kaupan vastineeksi laskea liikkeelle noin 651 000 uutta Aktian osaketta, mikä vastaa noin 1 prosenttia Aktian koko osakekannasta. Tämän johdosta Evergreen Holdingin osakkeenomistajista, jotka ovat kaikki Aktia Varainhoidon työntekijöitä, tulee Aktian Pankin osakkeenomistajia, mikä osaltaan vahvistaa entisestään osapuolten yhteistä tavoitetta työskennellä Aktian entistä paremman arvonkehityksen puolesta. Oikeus vastineosakkeisiin on osin ehdollinen sille, että työntekijät jatkavat Aktia Varainhoidossa koko strategiakauden 2019−2023.

Järjestelyllä odotetaan olevan yli 1 miljoonan euron positiivinen tulosvaikutus vuodesta 2021 alkaen tämän hetkisten strategisten kasvutavoitteiden toteutuessa.

”Varainhoito on keskeinen osa Aktian kasvustrategiaa, jossa tavoitteemme on olla yksi eturivin varainhoitajista ja päämäärätietoisesti hakea kasvua niin yksityis- kuin instituutioasiakkaista. Yksinkertaistetun omistajarakenteen on tarkoitus entisestään tukea strategian toteuttamista”, kertoo Aktian toimitusjohtaja Mikko Ayub.

Aktia Varainhoito vastaa muun muassa Aktian rahastojen hallinnoinnista sekä institutionaalisten asiakkaiden konsultatiivisesta ja täyden valtakirjan varainhoidosta. Aktia hakee kasvua varainhoidosta ja kehittää varainhoidon tarjoomaa sekä tuo asiantuntemuksensa yhä laajemman asiakaskunnan saataville niin Suomessa kuin kansainvälisesti.

”Me olemme vahvasti sitoutuneita laajentamaan kilpailukykyistä tarjontaamme entisestään ja jatkamaan institutionaalisen varainhoitomme vahvaa kansainvälistämistä uusille markkina-alueille”, toteaa Aktia Varainhoito Oy:n varatoimitusjohtaja ja sijoitustoimintojen johtaja Jetro Siekkinen.

AKTIA PANKKI OYJ

Lisätietoja:

Outi Henriksson, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 040 545 5810
Mia Bengts, konsernilakimies, puh. 050 308 7676

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Tiedotusvälineet
www.aktia.com

Aktia tarjoaa laajan valikoiman pankki- ja varainhoitoratkaisuja sekä henkilövakuutuksia. Aktia palvelee asiakkaitaan konttoreissa, verkossa, mobiileissa käyttöliittymissä ja puhelimitse. Aktian osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja Aktiasta saa osoitteesta www.aktia.com.

Rush Factory Oyj:n taloudellisten katsausten aikataulu 2020

Yhtiötiedote

Rush Factory Oyj:n taloudellisten katsausten aikataulu 2020

Tilinpäätöstiedote vuodelta 2019 13.3.2020
Seuraava varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi 20.4.2020. Yhtiön hallitus esittää yhtiökokouskutsun myöhemmin.Q1 neljännesvuositiedote 20.4.2020Puolivuosikatsaus tammi­-kesäkuu 25.8.2020Q3 neljännesvuositiedote 19.10.2020

Lisätietoja:

Markus Niemelä

Toimitusjohtaja

Rush Factory Oyj

markus@rushfactory.fi

Mika Metsämäki

Kaupallinen johtaja

Rush Factory Oyj

mika@rushfactory.fi

+358 44 5544 894

Hyväksytty neuvonantaja: Aalto Capital Partners Oy, puh. 050 539 47 81

JAKELU:

Nasdaq Helsinki Oy, Keskeiset tiedotusvälineet

www.rushfactory.fi

Rush Factory Oyj

Rush Factory on kansainvälinen elämystehdas, joka kehittää ja toteuttaa ainutlaatuisia tapahtuma- ja elämyskonsepteja. Raumalta lähtöisin olevan Rush Factoryn kansainväliset hyvinvointipainotteiset liikunta- ja elämystapahtumakiertueet ovat tarjonneet hauskanpitoa ja unohtumattomia elämyksiä jo yli 400 000 asiakkaalle vuodesta 2015 alkaen. Rush Factoryn kasvua ja liiketoimintaa tukee Yhtiön liiketoimintamalli, joka haastaa alan perinteisiä toimintamalleja ratkomalla tyypillisiä tapahtumatuotannon ja toteutuksen ongelmakohtia mm. vähentämällä ulkoistamisen aiheuttamia riskejä ja kustannuksia, sekä olemalla riippumaton tapahtumapaikasta tai esiintyjästä. Tämän lisäksi Rush Factoryn liiketoiminnan liikkuva luonne ja kyky tuoda ainutlaatuisia tapahtumaelämyksiä sinne missä asiakkaat ovat, mahdollistavat sen riippumattomuuden markkinoiden suhdanteista.

HUOMAUTUS

Tämän tiedotteen sisältämän tiedon levittäminen tiettyihin maihin, kuten Australiaan, Etelä-Afrikkaan, Hongkongiin, Japaniin, Kanadaan, Singaporeen, Uudessa Seelannissa ja Yhdysvaltoihin on lakisääteisesti rajoitettu eikä tiedotteen sisältämää tietoa ole tarkoitettu levitettäväksi näissä maissa.

Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta.

Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kukin “Relevantti jäsenvaltio”), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu “tarjota arvopapereita yleisölle” tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, kuten ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltiossa tehtyjen Esitedirektiivin täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Ilmaisu “Esitedirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön Relevantissa jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa jäsenvaltiossa, ja ilmaisu “2010 Muutosdirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.

Tässä yhtiötiedotteessa esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (“Määräys”) 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii) Määräyksen 49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä “Relevantit Henkilöt”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan Relevanttien Henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan Relevanttien Henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole Relevantti Henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

facebook twitter