Etusivu » Arkistot 19.12.2019

Rovio Entertainment Oyj: Omien osakkeiden hankinta 19.12.2019

Rovio Entertainment Oyj – Omien osakkeiden hankinta 19.12.2019

Rovio Entertainment Oyj PÖRSSITIEDOTE 19.12.2019 klo 18.45

Helsingin Pörssi

Päivämäärä 19.12.2019
Pörssikauppa Osto

Osakelaji ROVIO
Osakemäärä 34389 osaketta
Keskihinta/osake 4,288855 euroa
Kokonaiskustannus 147489,43 euroa

Yhtiön hallussa on 19.12.2019 tehtyjen kauppojen jälkeen 1 515 995 osaketta.

Rovio Entertainment Oyj:n puolesta

OP Yrityspankki Oyj

Marko Niemi Igor Kilpeläinen

Lisätietoja:
Rene Lindell, talousjohtaja
+358 207 888 300 (vaihde)
RovioIR@rovio.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oyj
Keskeiset tiedotusvälineet
www.rovio.com

Rovio lyhyesti:
Rovio Entertainment Oyj on maailmanlaajuinen, peleihin keskittyvä viihdeyhtiö, joka luo, kehittää ja julkaisee mobiilipelejä, joita on jo tähän mennessä ladattu 4,5 miljardia kertaa. Rovio tunnetaan parhaiten Angry Birds -brändistään, joka sai alkunsa mobiilipelistä vuonna 2009 ja on sittemmin lisensointinsa kautta laajentunut peleistä erilaisiin viihde- ja kuluttajatuotekategorioihin. Tänään Rovio tarjoaa useita mobiilipelejä, animaatioita ja on tuottanut Angry Birds -elokuvan, joka oli ensi-iltaviikonloppunaan lipputulojen kärjessä 50 maassa, ja jonka jatko-osan, Angry Birds -elokuva 2 julkaistiin elokuussa 2019. Rovion pääkonttori on Espoossa ja yhtiö on listattu NASDAQ Helsingin päälistalla tunnuksella ROVIO. (www.rovio.com)

Liite

Rovio trades 19122019

Asiakastieto Groupin hallitus päätti avainhenkilöiden pitkän aikavälin kannustinjärjestelmästä

ASIAKASTIETO GROUP OYJ, PÖRSSITIEDOTE 19.12.2019 KLO 15.00

Asiakastieto Groupin hallitus päätti avainhenkilöiden pitkän aikavälin kannustinjärjestelmästä

Asiakastieto Group Oyj:n hallitus on päättänyt perustaa uuden pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän, Suoriteperusteisen osakepalkkiojärjestelmän 2020—2022, Asiakastieto Group Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden avainhenkilöille. Tarkoituksena on perustaa uusia pitkän aikavälin kannustinjärjestelmiä vuosittain.

Uuden järjestelmän tarkoituksena on yhdistää osakkeenomistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet Asiakastieto Groupin arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä, sitouttaa avainhenkilöt Asiakastieto Groupiin ja palkita heitä hallituksen asettamien tavoitteiden saavuttamisesta.

Järjestelmässä on yksi ansaintajakso, joka kattaa kalenterivuodet 2020—2022. Järjestelmän mahdolliset palkkiot maksetaan osittain Asiakastieto Group Oyj:n osakkeina ja osittain rahana ansaintajakson päättymisen jälkeen. Rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta osallistujille aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja. Jos osallistujan työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta.

Järjestelmä tarjoaa osallistujille mahdollisuuden ansaita palkkiota Asiakastieto Group Oyj:n osakkeen vuosien 2020—2022 kokonaistuotolle (TSR) ja Asiakastieto Group -konsernin kumulatiiviselle vuosien 2020—2022 oikaistulle käyttökatteelle (Adjusted EBITDA) asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta.

Järjestelmän perusteella maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 100 000 Asiakastieto Group Oyj:n osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden. Järjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 35 avainhenkilöä mukaan lukien johtoryhmän jäsenet.

Johtoryhmän jäsenen on omistettava järjestelmän perusteella saamansa netto-osakkeet siihen asti, kunnes hänen osakeomistuksensa yhtiössä on yhteensä hänen bruttovuosipalkkansa arvoinen. Osakkeet on omistettava niin kauan kuin johtoryhmän jäsenen työ- tai toimisuhde Asiakastieto Groupissa jatkuu.

ASIAKASTIETO GROUP OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Jukka Ruuska
toimitusjohtaja
puh. 010 270 7111

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
investors.asiakastieto.fi

Asiakastieto Group on yksi Pohjoismaiden johtavista digitaalisten yritys- ja kuluttajatietopalveluiden tarjoajista. Konsernin tuotteita ja palveluita käytetään ensisijaisesti riskienhallinnassa, taloushallinnossa, päätöksenteossa sekä myynnissä ja markkinoinnissa. Yhtiöbrändimme Suomen markkinoilla on Suomen Asiakastieto ja Ruotsissa UC. Vuoden 2018 pro forma -liikevaihtomme oli 134 miljoonaa euroa ja työntekijöitä oli noin 450. Konserni palvelee useita toimialoja, joista suurimpiin kuuluvat rahoitus- ja pankkitoiminta, tukku- ja vähittäiskauppa sekä asiantuntijapalveluyritykset. Asiakastieto Group on listattu Nasdaq Helsinkiin kaupankäyntitunnuksella ATG1V. Lisätietoa Asiakastieto Groupista saa verkkosivuilta www.asiakastieto.fi ja www.uc.se.

Valmetin hallitus on päättänyt osakepohjaisista avainhenkilöiden kannustinjärjestelmistä ja omien osakkeiden hankkimisesta

Valmet Oyj:n pörssitiedote 19. joulukuuta 2019 klo 14:30

Valmet Oyj:n hallitus on hyväksynyt pitkän aikavälin osakepohjaisen kannustinjärjestelmän sekä ehdollisen osakepalkkio-ohjelman Valmetin avainhenkilöille. Kannustinjärjestelmien tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon kasvattamiseksi pitkällä aikavälillä, sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen, yhtiön osakkeiden omistukseen perustuva palkkiojärjestelmä.

Kannustinjärjestelmässä on kolme ansaintajaksoa, jotka ovat kalenterivuodet 2018, 2019 ja 2020. Valmetin hallitus päättää järjestelmän ansaintakriteerit ja niille asetettavat tavoitteet kunkin ansaintajakson alussa. Järjestelmän mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2020 perustuu Valmetin vertailukelpoiseen EBITA-marginaaliin ja vakaan liiketoiminnan, eli Palvelut- ja Automaatio-liiketoimintalinjojen, saatujen tilausten kasvuun (%). Järjestelmän mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2020 maksetaan osittain Valmetin osakkeina ja osittain rahana vuonna 2021. Rahaosuus on tarkoitettu kattamaan palkkiosta avainhenkilölle aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja.

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän palkkiona maksettuja osakkeita ei saa siirtää tai luovuttaa sitouttamisjakson aikana. Sitouttamisjakso päättyy kahden vuoden kuluttua ansaintajakson päättymisestä. Mikäli avainhenkilön työ- tai toimisuhde Valmetilla päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta. Mikäli avainhenkilön työ- tai toimisuhde päättyy sitouttamisjakson aikana, hänen on pääsääntöisesti palautettava palkkiona annetut osakkeet Valmetille vastikkeetta.

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä on suunnattu noin 130 henkilölle (sisältäen johtoryhmän jäsenet, avainhenkilöitä ja johtajapotentiaaleiksi tunnistettuja henkilöitä). Ansaintajakson 2020 perusteella maksettavien palkkioiden kokonaismäärä vastaa yhteensä enintään noin 440 000 Valmet Oyj:n osaketta, joka on bruttomäärä sisältäen osakepalkkioista aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut. Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän arvioitu kokonaiskustannus ansaintajaksolta 2020 on 9 miljoonaa euroa.

Osana kokonaispalkitsemista, esimerkiksi sitouttamistarkoitukseen, hallitus on päättänyt käyttää edelleen vuodelle 2020 lisäkannustinelementtinä ehdollista osakepalkkio-ohjelmaa, josta voidaan myöntää osakkeita valituille avainhenkilöille. Vuonna 2020 enintään 66 000 osaketta voidaan kohdentaa ehdollisen osakepalkkio-ohjelman mahdollisille osallistujille. Pääsääntöisesti sitouttamisjakso näille osakkeille on kolme vuotta. Edellytys ehdolliseen osakepalkkio-ohjelmaan perustuvien osakepalkkioiden maksamiselle on, että Valmetin tuloksen (vertailukelpoinen EBITA) kynnysarvo ylittyy, ja että osallistujan työsuhde Valmetin kanssa jatkuu palkkion maksupäivään saakka.

Sekä pitkän aikavälin osakepohjaisessa kannustinjärjestelmässä että ehdollisessa osakepalkkio-ohjelmassa Valmetin johtoryhmän jäsenille annetaan suositus omistaa ja säilyttää omistuksessaan heidän kiinteää bruttomääräistä vuosiansiotaan vastaava määrä yhtiön osakkeita (100 prosentin osakeomistussuositus).

Omien osakkeiden hankkiminen

Valmetin hallitus on kokouksessaan 19. joulukuuta 2019 päättänyt käyttää 21. maaliskuuta 2019 pidetyn yhtiökokouksen antamaa valtuutusta hankkia yhtiön omia osakkeita. Valtuutuksen nojalla hallitus on päättänyt aloittaa määräaikaisen osakkeiden takaisinosto-ohjelman, jonka tarkoituksena on hankkia yhtiön omia osakkeita kattamaan osan pitkän aikavälin osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä ja ehdollisesta osakepalkkio-ohjelmasta johtuvista velvoitteista. Osakkeiden hankinta aloitetaan aikaisintaan 6. helmikuuta 2020 ja lopetetaan viimeistään 28. helmikuuta 2020. Hankittava määrä on enintään 270 000 osaketta, joka tämän tiedotteen päiväystä edeltävän viimeisen kaupankäyntipäivän päätöskurssilla laskettuna vastaa arvoltaan noin 5,7 miljoonaa euroa. Osakkeet hankitaan markkinahintaan julkisessa kaupankäynnissä Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

Lisätietoja antaa:
Julia Macharey, henkilöstö- ja liiketoiminnan kehitysjohtaja, Valmet, puh. 010 672 0022
Pekka Rouhiainen, sijoittajasuhdejohtaja, Valmet, puh. 010 672 0020

VALMET

Kari Saarinen
talousjohtaja

Pekka Rouhiainen
sijoittajasuhdejohtaja

Valmet on maailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja palvelujen toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Tavoitteemme on tulla maailman parhaaksi asiakkaidemme palvelussa.

Vahvan teknologiatarjonnan ytimen muodostavat sellutehtaat, pehmopaperin-, kartongin- ja paperinvalmistuslinjat ja bioenergiaa tuottavat voimalaitokset. Valmetin edistykselliset palvelut ja automaatioratkaisut parantavat asiakkaidemme tuotantoprosessien luotettavuutta ja suorituskykyä sekä tehostavat raaka-aineiden ja energian käyttöä.

Valmetin liikevaihto vuonna 2018 oli noin 3,3 miljardia euroa. Yli 13 000 ammattilaistamme ympäri maailmaa työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen – joka päivä. Valmetin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä.

Lue lisää www.valmet.fi, www.twitter.com/valmetglobal

Seuraa Valmetin sijoittajasuhteita Twitterissä www.twitter.com/valmetir

Henkilötietojen käsittely

Nokia Oyj:n taloudellinen kalenteri vuodelle 2020

Nokia Oyj
Pörssitiedote
19.12.2019 klo 14.00

Nokia Oyj:n taloudellinen kalenteri vuodelle 2020

Nokia julkistaa tässä pörssitiedotteessa taloudellisen kalenterinsa vuodelle 2020, joka sisältää yhtiön taloudellisten katsausten suunnitellut julkistamisajankohdat.

Taloudellisten katsausten suunnitellut julkistamisajankohdat vuonna 2020:

vuoden 2019 viimeisen neljänneksen ja koko vuoden 2019 katsaus: 6.2.2020;vuoden 2020 ensimmäisen neljänneksen osavuosikatsaus: 30.4.2020;vuoden 2020 toisen neljänneksen katsaus ja tammi-kesäkuun puolivuosikatsaus: 31.7.2020; javuoden 2020 kolmannen neljänneksen ja tammi-syyskuun 2020 osavuosikatsaus: 29.10.2020.

“Nokia vuonna 2019” -vuosikertomuksen julkistaminen
Nokia suunnittelee julkistavansa hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastetun tilinpäätöksen sisältävän “Nokia vuonna 2019” -vuosikertomuksensa viikolla 10 vuonna 2020.

Nokian varsinainen yhtiökokous
Nokian vuoden 2020 varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi 8.4.2020.

Nokia

Luomme teknologiaa yhdistämään koko maailman. Nokialla on toimialan ainoa maailmanlaajuisesti saatavilla oleva kokonaisvaltainen valikoima verkkoratkaisuja, ohjelmistoja, palveluita ja lisensointimahdollisuuksia. Asiakkaitamme ovat viestintäpalvelujen tarjoajat, joiden verkoissa on yhteensä yli 6,1 miljardia käyttäjää, sekä yrityksiä yksityisellä ja julkisella sektorilla, jotka käyttävät ratkaisujamme parantaakseen tuottavuutta ja rikastuttaakseen asiakkaidensa elämää.

Maailmankuulun Nokia Bell Labsin ja muiden tutkimusyksiköidemme työn ansiosta johdamme siirtymää kohti nopeampia ja turvallisempia 5G-verkkoja, joilla on käänteentekevä vaikutus ihmisten elämään sekä yhteiskuntaamme. Nokia sitoutuu korkeimpiin eettisiin liiketoimintaperiaatteisiin ja luo laadukasta teknologiaa, jolla on yhteiskunnallista merkitystä. www.nokia.com.

Lisätietoja tiedotusvälineille:

Nokia
Viestintä
Puh. +358 (0) 10 448 4900
Sähköposti: press.services@nokia.com
Katja Antila, johtaja, mediasuhteet

Incapin taloustiedottamisen aikataulu vuonna 2020

Incap Oyj
Tulosjulkistamisajankohdat 19.12.2019 klo 14.00 (EET)

INCAPIN TALOUSTIEDOTTAMISEN AIKATAULU VUONNA 2020

Incap Oyj julkaisee vuonna 2020 seuraavat taloudelliset raportit:
– tilinpäätöstiedote vuodelta 2019 keskiviikkona 26.2.2020
– vuosikertomus vuodelta 2019 viikolla 13/2020 (23.3.2019 alkavalla viikolla)
– liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuulta 2020 tiistaina 12.5.2020
– puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2020 keskiviikkona 26.8.2020
– liiketoimintakatsaus tammi-syyskuulta 2020 keskiviikkona 25.11.2020.

Vuosikertomus sisältää hallituksen toimintakertomuksen, konsernin ja emoyhtiön tilinpäätöksen sekä tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2019. Samalla yhtiö julkaisee selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja palkkioselvityksen.
Incapin varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi maanantaina 20.4.2020 Helsingissä. Osakkeenomistajalla on oikeus saada yhtiökokoukselle osakeyhtiölain mukaan kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi ja tätä koskeva mahdollinen pyyntö tulee toimittaa yhtiölle 30.1.2020 mennessä osoitteeseen Incap Oyj/Hallitus, Bulevardi 21, 00180 Helsinki tai sähköpostilla communications@incapcorp.com.

Kaikki taloudellinen informaatio julkaistaan suomeksi ja englanniksi. Tiedotteet ovat luettavissa ajantasaisina myös Incap Oyj:n kotisivuilla www.incapcorp.com.

INCAP OYJ
Lisätietoja (englanniksi):
Otto Pukk, toimitusjohtaja, puh. +372 508 0798

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.incapcorp.com

INCAP LYHYESTI
Incap on kansainvälisesti toimiva sopimusvalmistaja. Incapin asiakkaat ovat oman alansa johtavia korkean teknologian laitetoimittajia, joille Incap tuottaa kilpailukykyä strategisena kumppanina. Incapilla on toimintaa Suomessa, Virossa, Intiassa ja Kiinassa. Yhtiö työllistää noin 830 henkilöä. Incapin osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä vuodesta 1997 lähtien. Lisätietoja: www.incapcorp.com.

SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ:N TALOUDELLISET TIEDOTTEET VUONNA 2020

Pörssitiedote 19.12.2019 klo 13:00

Vuoden 2020 aikana SSH Communications Security Oyj julkistaa taloudellisia tiedotteita seuraavasti:

Vuoden 2019 tilinpäätöstiedote: 14.02.2020Vuoden 2019 vuosikertomus: viikko 10Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu (Q1): 23.4.2020Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu (Q2): 21.7.2020Osavuosikatsaus tammi-syyskuu (Q3): 22.10.2020

SSH Communications Security Oyj:n varsinainen yhtiökokous suunnitellaan pidettäväksi torstaina 26.3.2020 Helsingissä.

SSH Communications Security noudattaa 30 päivän hiljaista jaksoa (ns. silent period) ennen osavuosikatsauksen ja tilipäätöstiedotteen julkistamista.

SSH Communications Security Oyj

Niklas Nordström
talousjohtaja

Lisätietoja:
Niklas Nordström, talousjohtaja, puh. +358 50 5410543

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ssh.com

SSH Communications Security Oyj
SSH Communications Security suunnittelee ja toimittaa yrityskäyttöön vaativia tietoturvaratkaisuja, jotka valvovat, säätelevät, ja automatisoivat turvattuja yhteyksiä liiketoimintakriittiseen informaatioon. Yhtiö on maailmanlaajuiseksi standardiksi muodostuneen SSH-protokollan alkuperäinen keksijä. Vaativat asiakkaat ympäri maailman luottavat ratkaisuihin liiketoimintojensa suojauksessa, toimintakulujensa optimoinnissa, ja tietoturvariskiensä hallinnassa. Yhtiö toimii maailmanlaajuisesti, ja ylläpitää toimipisteitä Helsingin pääkonttorin ja myyntipartneriverkoston lisäksi Pohjois-Amerikassa, Manner-Euroopassa, sekä Aasiassa. Yhtiön osakkeet (SSH1V) on listattu Helsingin pörssissä. Lisätietoja meistä löydät Internet-osoitteestamme www.ssh.com.

SCANFIL OYJ:N TALOUDELLINEN INFORMAATIO JA YHTIÖKOKOUS VUONNA 2020

logo.jpg

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 19.12.2019 KLO 13.00

SCANFIL OYJ:N TALOUDELLINEN INFORMAATIO JA YHTIÖKOKOUS VUONNA 2020

Scanfil Oyj julkaisee vuoden 2019 tilinpäätöstiedotteen keskiviikkona 19.2.2020. Vuoden 2019 vuosikertomus sisältäen tilinpäätöksen julkaistaan maaliskuussa 2020 viikolla 12.

Scanfil Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 23.4.2020. Osakkeenomistajan mahdollinen pyyntö saada vaatimansa asia varsinaisen yhtiökokouksen 2020 käsiteltäväksi tulee toimittaa kirjallisesti Scanfil Oyj:n hallitukselle viimeistään perjantaina 28.2.2020 osoitteeseen Scanfil Oyj, Hallitus, Yritystie 6, 85410 Sievi.

Vuonna 2020 Scanfil Oyj julkistaa osavuosikatsaukset seuraavasti:
– Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2020 perjantaina 24.4.2020
– Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2020 perjantaina 7.8.2020
– Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2020 tiistaina 27.10.2020

SCANFIL OYJ

Petteri Jokitalo
Toimitusjohtaja

Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Petteri Jokitalo
puh. +358 8 4882 111

JAKELU NASDAQ OMX, Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.scanfil.com

Scanfil Oyj on kansainvälinen elektroniikkateollisuuden sopimusvalmistaja ja järjestelmätoimittaja, jolla on yli 40 vuoden kokemus vaativasta sopimusvalmistustoiminnasta. Scanfil tarjoaa asiakkaiden käyttöön laajan palvelukokonaisuuden, joka ulottuu tuotesuunnittelusta tuotteen valmistukseen, materiaalien hallintaan sekä logistisiin ratkaisuihin. Vertikaalisesti integroitu tuotanto ja kokonaisvaltainen toimitusketju luovat pohjan Scanfilin kilpailuvalteille: nopeudelle, joustavuudelle ja luotettavuudelle.

Tyypillisiä Scanfilin valmistamia tuotteita ovat mobiili- ja tietoliikenneverkkolaitteet, automaatiojärjestelmien moduulit, taajuusmuuttajat, hissien ohjausjärjestelmät, analysaattorit, erilaiset peli- ja itsepalveluautomaatit sekä hoitoteknologiaan ja säähavainnointiin liittyvät laitteet. Scanfilin palveluita käyttävät monet kansainväliset automaatio-, energia-, tietoliikenne- ja terveystekniikan alan toimijat sekä kaupungistumiseen liittyvien toimialojen yritykset. Scanfilin tehdasverkostoon kuuluu Euroopassa, Aasiassa sekä Pohjois-Amerikassa sijaitsevat 11 tuotantoyksikköä, joissa työskentelee noin 3 600 henkilöä.

Privanet antaa tulosvaroituksen

Privanet Group Oyj
YHTIÖTIEDOTE, SISÄPIIRITIETO
19.12.2019 kello 13.00

Privanet antaa tulosvaroituksen

Privanet Group Oyj:n hallitus on päättänyt merkittävistä konserniyhtiöidensä taseessa olevien arvopapereiden alaskirjauksista. Alaskirjausten vaikutus tulokseen ja sijoituspalvelutoiminnan tuottoihin on yhteensä 3,8 miljoonaa euroa. Alaskirjausten lisäksi hallitus on päätynyt tekemään 2,4 miljoonan euron arvosta kuluvarauksia koskien yhtiön aiemman johdon aikaisista liiketoimista mahdollisesti realisoituvia vastuita sekä saamisten arvonalentumisia. Toimenpiteiden seurauksena konsernin sijoituspalvelutoiminnan tuotot vuodelta 2019 jäävät -0,9 miljoonaan euroon (2018: 8,3 miljoonaa euroa) ja liiketulos on noin -11 miljoonaa euroa (2018: -3,4 miljoonaa euroa).

Tehtyjen alaskirjausten taustalla on yhtiön strateginen päätös, jonka mukaan oman taseen kautta harjoitettavasta sijoitustoiminnasta pääsääntöisesti luovutaan. Arvopapereiden käyvän arvon määrittämisessä on käytetty viimeisintä tietoa kohdeyhtiöistä ja aiempaa varovaisempaa arvonmääritystä. Näin ollen konserniyhtiöiden omistamien arvopapereiden osalta on pyritty arvostuksiin, joilla niistä voidaan irtautua lyhyellä aikavälillä. Yhtiö on myös päättänyt pääsääntöisesti luopua huomattavasti pääomia sitoneesta käytännöstä, jossa se on toiminut oman taseensa kautta ankkurisijoittajana kaikilla konserniyhtiöidensä järjestämillä rahoituskierroksilla.

Kuluvan vuoden aikana konsernin toiminnan tehostaminen on vaatinut kustannusrakenteen merkittävää keventämistä, hallituksen kokoonpanon muutoksia ja ylimmän johdon vaihtamista, vakavaraisuuden ja likviditeetin vahvistamista sekä strategian selkeyttämistä. Strategiset muutokset edellyttävät vielä konsernin yhtiörakenteen yksinkertaistamista ja toimiluvallisen toiminnan keskittämistä yhteen toimilupayhtiöön. Strategiset panostukset on tarkoitus suunnata ennen kaikkea Premarket-jälkimarkkinapaikan kehittämiseen ja rahoitusjärjestelyihin entistä suuremmille kohdeyhtiöille, joille uskotaan olevan kysyntää entistä laajemman sijoittajajoukon keskuudessa.

Mittavista alaskirjauksista huolimatta konsernin vakavaraisuus säilyy riittävällä tasolla, eikä kertaluonteisilla tasejärjestelyillä ole negatiivisia vaikutuksia kassavirtaan. Konsernin likviditeetti on toisella vuosipuoliskolla vahvistunut, ja arvopapereiden realisoinnin edistämisellä tavoitellaan osaltaan myös sen parantamisesta entisestään. Yhtiö katsoo, että konsernin taseeseen ei enää sisälly olennaista riskiä tulevien alaskirjaustarpeiden osalta. Yhtiö arvioikin konsernin liiketuloksen vuodelta 2020 olevan positiivinen. Yhtiö on julkaissut vuotta 2020 koskevan sijoittajakalenterinsa verkkosivuillaan www.privanetgroup.fi.

Lisätietoja:
Privanet Group Oyj
Timo T. Laitinen, hallituksen puheenjohtaja
+358 (0)500 701 230
timo.laitinen@privanet.fi

Privanet Group Oyj
Riku Lindström, toimitusjohtaja
+358 (0)40 864 4483
riku.lindstrom@privanet.fi

Privanet Group Oyj:n Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Valkia Advisors Oy, puh. +358 (0)50 368 6866

Privanet Group lyhyesti
Privanet Group Oyj on suomalainen sijoituspalvelukonsernin emoyhtiö. Konserniin kuuluvat Privanet Capital Markets Oy, joka keskittyy pääomajärjestelyihin, sekä Privanet Securities Oy, joka ylläpitää Suomen johtavaa listaamattomien yritysten arvopapereiden jälkimarkkinaa. Privanet Groupin toiminnan tarkoituksena on saattaa yhteen suomalaiset rahoitusta tarvitsevat yritykset ja sijoittajat. Privanet Group -konserni palvelee noin 17 000 asiakasta ympäri Suomen, ja sillä on paikallistoimistoja kahdeksalla paikkakunnalla. Yhtiön asiakkaita ovat yksityishenkilöt, yhteisöt sekä institutionaaliset sijoittajat. www.privanet.fi, www.privanetgroup.fi

Jakelu
NASDAQ Helsinki Oy
Nordic Growth Market NGM AB
Keskeiset tiedotusvälineet
www.privanetgroup.fi

Liite

Announcement191219

Next Games Oyj: Tiedonantopolitiikan päivitys sekä taloudellinen tiedottaminen ja yhtiökokous vuonna 2020

Next Games Oyj Yhtiötiedote 19.12.2019 klo:13:00

Next Games päivittää tiedonantopolitiikkaansa näkymien ja raportointiaikataulun osalta. Next Games julkaisee jatkossa vuositasolla markkinoille suunnatun näkemyksensä yhtiön tulevaisuudennäkymistä. Yhtiö julkaisee näkymät vuodelle 2020 tilikauden 2019 tilinpäätöstiedotteen yhteydessä.

Tämän lisäksi yhtiö julkaisee Nasdaq First North -markkinapaikan sääntöjen mukaisesti jatkossa puolivuotiskatsauksen ja tilinpäätöstiedotteen aiemman neljännesvuosittaisen raportoinnin sijaan.

Yhtiö julkistaa vuoden 2020 aikana seuraavat taloudelliset tiedotteet:

Tilinpäätöstiedote tilikaudelta 2019 perjantaina 28.2.2020Puolivuotiskatsaus tammi-kesäkuulta 2020 perjantaina 28.8.2020

Next Gamesin vuosikertomus 2019 julkaistaan viimeistään viikolla 11 vuonna 2020 ja varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi keskiviikkona 20.5.2020.

Next Gamesin sijoittajakalenteri ja päivitetty tiedonantopolitiikka löytyvät yhtiön verkkosivuilta www.nextgames.com/sijoittajille

Lisätietoja:
Saara Bergström
Markkinointi- ja viestintäjohtaja sekä sijoittajasuhteet
investors@nextgames.com
+358 (0)50 483 3896

Certified Adviser: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike, tel. +358 10 546 7938

Next Games
Next Games (Helsinki Nasdaq First North: NXTGMS) on lisensoituihin peleihin keskittyvä mobiilipelien kehittäjä ja julkaisija sekä ensimmäinen Suomessa pörssiin listautunut mobiilipeliyritys. Hyvän vastaanoton saaneiden The Walking Dead -peliensä ansiosta, Next Games on suunnannäyttäjä massaviihdetuotteiden pohjalta luotavien, palvelupohjaisten mobiilipelien alalla. Yhtiö julkaisi kesällä 2018 The Walking Dead: Our World -pelin, joka käyttää viimeisintä AR-teknologiaa ja Google Mapsia. Tällä hetkellä Next Games kehittää useaa viihdebrändilisensseihin perustuvaa peliä, mukaan lukien Blade Runner Nexus -peliä, joka perustuu suosittuihin Blade Runner-elokuviin sekä Netflixin Stranger Things -sarjaan perustuvaa mobiilipeliä. www.nextgames.com/fi

Investors House Oyj:n taloudellinen raportointi vuonna 2020

Investors House Oyj

Pörssitiedote

Julkaistavissa 19.12.2019 klo 9.30

Investors House Oyj:n taloudellinen raportointi vuonna 2020

Investors House Oyj julkaisee tulostiedotteensa vuonna 2020 seuraavasti:

Tilinpäätöstiedote vuodelta 2019 julkaistaan 2.3.2020

Osavuosikatsaus 1-3/2020 julkaistaan 18.5.2020

Puolivuosikatsaus 1-6/2020 julkaistaan 24.8.2020

Osavuosikatsaus 1-9/2020 julkaistaan 30.11.2020

Tilinpäätös vuodelta 2019 julkaistaan 23.3.2020. Varsinainen yhtiökokous pidetään 28.4.2020.

Helsinki 19.12.2019

Investors House Oyj

Lisätiedot: Toimitusjohtaja Petri Roininen, puh 040 761 9669

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.investorshouse.fi

Investors House on kiinteistöalan aktiivinen sijoitusyhtiö, joka toimii kiinteistöliiketoiminnan koko arvoketjussa aina tontin hankinnasta ja rakennuttamisesta kiinteistövarallisuuden hoitoon ja kiinteistörahastojen hallinnointiin. Liiketoimintamalli tarjoaa useita arvonluonnin mahdollisuuksia ja vakaata tuottoa. Omistaja-arvon kasvattaminen on yhtiön keskeinen tavoite.

facebook twitter