Etusivu » Arkistot 16.12.2019

Keskisuomalainen Oyj hankkii omia osakkeitaan ja kasvattaa omistustaan Ilkka-Yhtymä Oyj:ssä; osana järjestelyä osapuolet ovat sopineet Keskisuomalaisen K-osakkeita koskevan lunastusriidan ratkaisemisesta

Keskisuomalainen Oyj hankkii omia osakkeitaan ja kasvattaa omistustaan Ilkka-Yhtymä Oyj:ssä; osana järjestelyä osapuolet ovat sopineet Keskisuomalaisen K-osakkeita koskevan lunastusriidan ratkaisemisesta

Keskisuomalainen Oyj, Sisäpiiritieto, 16.12.2019 klo 19.15

Keskisuomalainen Oyj (”Keskisuomalainen” tai ”Yhtiö”) ja Kalevi Takalan kuolinpesä, Lea Takalan kuolinpesä, Herttaässä Oy, Herttakuutonen Oy, Secfin Oy sekä Lea Takalan testamentinsaajat (yhdessä ”Myyjät”) ovat tänään sopineet osakekaupasta, jossa Keskisuomalainen ostaa kaikki Myyjien omistamat Keskisuomalaisen ja Ilkka-Yhtymä Oyj:n osakkeet.

Kaupan kohteena on yhteensä 445 059 Keskisuomalaisen A-osaketta, 223 315 Keskisuomalaisen K-osaketta, 44 268 Ilkka-Yhtymä Oyj:n I-osaketta ja 586 854 Ilkka-Yhtymä Oyj:n II-osaketta. Kauppahinta on 13,40 euroa kultakin Keskisuomalaisen A-osakkeelta, 15,00 euroa kultakin Keskisuomalaisen K-osakkeelta, 4,30 euroa kultakin Ilkka-Yhtymä Oyj:n I-osakkeelta ja 4,11 euroa kultakin Ilkka-Yhtymä Oyj:n II-osakkeelta, kokonaiskauppahinnan ollessa yhteensä n. 11,9 miljoonaa euroa. Kauppahinta rahoitetaan olemassa olevin kassavaroin ja se maksetaan kokonaisuudessaan käteisellä kaupan täytäntöönpanon yhteydessä.

Kaupan toteuttamisen myötä Keskisuomalaisen omistusosuus Ilkka-Yhtymä Oyj:ssä kasvaa 8,63%:iin ja ääniosuus n. 2,89%:iin. Keskisuomalaisen hallussa olevien omien osakkeiden lukumäärä tulee välittömästi kaupan toteuttamisen jälkeen olemaan n. 6,47% kaikista osakkeista. Kaupan ehtona on lisäksi sovittu Keskisuomalaisen ja tiettyjen Myyjien välisen kahtatoista K-osaketta koskeneen lunastusriidan sovinnollisesta ratkaisemisesta, ja Yhtiötä vastaan asiassa nostettu kanne on tänään peruutettu.

Keskisuomalaisen toimitusjohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi kommentoi kauppaa seuraavasti: ”Keskisuomalainen Oyj on vahva ja kasvuhakuinen toimija suomalaisessa mediakentässä. Näillä osakekaupoilla pyrimme entisestään vahvistamaan yhtiön kykyä operoida ja hakea kasvua. Yhtiön vahva tuloksentekokyky ja tase mahdollistavat tehdyt kaupat.”

Kauppa tukee Keskisuomalaisen kasvustrategian toteuttamista ja vahvistaa Yhtiön asemaa suomalaisessa mediakentässä. Kauppa mahdollistaa Keskisuomalaisen strategisen omistuksen kasvattamisen Ilkka-Yhtymä Oyj:ssä sekä vireillä olleen lunastusriidan ja Yhtiön ja Myyjien välisten muiden Yhtiön kehittämiseen liittyvien näkemyserojen ratkaisemisen Yhtiötä ja sen kaikkia osakkeenomistajia hyödyttävällä tavalla. Kaupan myötä Yhtiön haltuun tulee merkittävä määrä omia osakkeita, joita voidaan käyttää Yhtiön kasvustrategian toteuttamiseksi ja omistaja-arvon kasvattamiseen tähtäävissä järjestelyissä.

Kaupan kohteena olevista pörssilistatuista osakkeista maksettava osakekohtainen kauppahinta sisältää preemion, joka on Keskisuomalaisen A-osakkeiden osalta n. 21,3% verrattuna osakkeen päätöskurssiin 13.12.2019 ja n. 29,8% verrattuna osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettuun keskikurssiin järjestelyn julkistamista välittömästi edeltäneiden kuuden kuukauden aikana (Ilkka-Yhtymä Oyj:n I-osakkeiden osalta vastaavasti n. 13,2% ja n. 10,8%, ja Ilkka-Yhtymä Oyj:n II-osakkeiden osalta vastaavasti n. 17,4% ja n. 14,8%). Kaupan kohteena olevista osakkeista maksettava kauppahinta perustuu kaupan osapuolten välisissä kaupallisissa neuvotteluissa sovittuun arvostustasoon huomioiden kokonaisjärjestelyn tarkoituksena oleva lunastusriidan ja muiden Yhtiön ja Myyjien välisten Yhtiön kehittämiseen liittyvien näkemyserojen ratkaiseminen, ja huomioiden lisäksi muut kokonaisjärjestelyllä tavoiteltavat hyödyt Yhtiölle ja sen osakkeenomistajille, sekä Keskisuomalaisen erilajisten osakkeiden väliset äänivaltaerot.

Kaupan toteuttamiseksi Keskisuomalaisen hallitus on päättänyt kaupan kohteena olevien Yhtiön omien A- ja K-osakkeiden suunnatusta hankkimisesta varsinaisen yhtiökokouksen 26.4.2019 myöntämään valtuutuksen nojalla. Kaupan toteutuminen edellyttää Keskisuomalaisen tiettyjä K-osakkeita koskevan lunastusmenettelyn loppuun saattamista Yhtiön ja Myyjien välillä sovitun mukaisesti, ja kaupan arvioidaan toteutuvan 31.12.2019 mennessä.

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi, Keskisuomalainen Oyj, puh. +358 (0)50 688 33
https://www.keskisuomalainen.com

Keskisuomalainen Oyj

Vesa-Pekka Kangaskorpi

toimitusjohtaja

www.keskisuomalainen.com

Rovio Entertainment Oyj: Omien osakkeiden hankinta 16.12.2019

Rovio Entertainment Oyj – Omien osakkeiden hankinta 16.12.2019

Rovio Entertainment Oyj PÖRSSITIEDOTE 16.12.2019 klo 18.45

Helsingin Pörssi

Päivämäärä 16.12.2019
Pörssikauppa Osto

Osakelaji ROVIO
Osakemäärä 27809 osaketta
Keskihinta/osake 4,287403 euroa
Kokonaiskustannus 119228,39 euroa

Yhtiön hallussa on 16.12.2019 tehtyjen kauppojen jälkeen 1 418 810 osaketta.

Rovio Entertainment Oyj:n puolesta

OP Yrityspankki Oyj

Marko Niemi Antti Kerätär

Lisätietoja:
Rene Lindell, talousjohtaja
+358 207 888 300 (vaihde)
RovioIR@rovio.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oyj
Keskeiset tiedotusvälineet
www.rovio.com

Rovio lyhyesti:
Rovio Entertainment Oyj on maailmanlaajuinen, peleihin keskittyvä viihdeyhtiö, joka luo, kehittää ja julkaisee mobiilipelejä, joita on jo tähän mennessä ladattu 4,5 miljardia kertaa. Rovio tunnetaan parhaiten Angry Birds -brändistään, joka sai alkunsa mobiilipelistä vuonna 2009 ja on sittemmin lisensointinsa kautta laajentunut peleistä erilaisiin viihde- ja kuluttajatuotekategorioihin. Tänään Rovio tarjoaa useita mobiilipelejä, animaatioita ja on tuottanut Angry Birds -elokuvan, joka oli ensi-iltaviikonloppunaan lipputulojen kärjessä 50 maassa, ja jonka jatko-osan, Angry Birds -elokuva 2 julkaistiin elokuussa 2019. Rovion pääkonttori on Espoossa ja yhtiö on listattu NASDAQ Helsingin päälistalla tunnuksella ROVIO. (www.rovio.com)

Liite

Rovio trades 16122019

UNITED BANKERS OYJ:n OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 16.12.2019

United Bankers Oyj ILMOITUS

16.12.2019 klo 18:30

UNITED BANKERS OYJ:n OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 16.12.2019

Päivämäärä 16.12.2019
Pörssikauppa Osto
Osakelaji UNIAV
Osakemäärä 100 kpl
Keskihinta/osake 9,0000 EUR
Ylin hinta/osake 9,0000 EUR
Alin hinta/osake 9,0000 EUR
Kokonaishinta 900,00 EUR

Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 16.12.2019:

UNIAV 37 701 kpl

United Bankers Oyj:n puolesta

Skandinaviska Enskilda Banken AB (Publ)

Antti Salakka Mikko Virtanen

Lisätietoja antaa:
Patrick Anderson, toimitusjohtaja, United Bankers Oyj
Sähköposti: patrick.anderson@unitedbankers.fi
Puhelin: 0400 244 544,09 25 380 236
www.unitedbankers.fi

Liite

UB SBB 16122019

Huhtamäki nimittää kaksi uutta jäsentä konsernin johtoryhmään

HUHTAMÄKI OYJ PÖRSSITIEDOTE 16.12.2019 KLO 16.10

Huhtamäki nimittää kaksi uutta jäsentä konsernin johtoryhmään

Huhtamäki nimittää kaksi uutta jäsentä konsernin johtoryhmään 1.1.2020 alkaen.

Marina Madanat (40), KTM, TkK, on nimitetty Huhtamäen strategia- ja liiketoiminnan kehitysjohtajaksi (Executive Vice President, Strategy and Business Development). Marina on työskennellyt Huhtamäellä strategiajohtajan tehtävässä kesäkuusta 2018 alkaen.

Antti Valtokari (44), DI, on nimitetty Huhtamäen tietohallinto- ja prosessitehokkuusjohtajaksi (Executive Vice President, IT and Process Performance). Antti aloitti Huhtamäellä tietojärjestelmäjohtajan tehtävässä elokuussa 2018.

”Olen iloinen voidessani toivottaa Marinan ja Antin tervetulleeksi konsernin johtoryhmään. Maailma ympärillämme muuttuu alati kiihtyvällä tahdilla. Marinalla ja Antilla on runsaasti strategista osaamista, tarmoa ja kykyä konseptuaaliseen ajatteluun, joita vaaditaan yhtiön kehittämiseksi tulevaisuutta kohti”, sanoo Charles Héaulmé, Huhtamäen toimitusjohtaja.

Yllä mainittujen nimitysten jälkeen konsernin johtoryhmän jäsenet ovat 1.1.2020 alkaen:

Charles Héaulmé (puheenjohtaja), toimitusjohtaja;
Clay Dunn, johtaja, North America;
Olli Koponen, johtaja, Flexible Packaging;
Eric Le Lay, johtaja, Foodservice Europe-Asia-Oceania and Fiber Packaging
Thomas Geust, talousjohtaja;
Leena Lie, markkinointi- ja viestintäjohtaja;
Marina Madanat, johtaja, strategia ja liiketoiminnan kehitys
Sami Pauni, hallinto- ja lakiasiainjohtaja;
Teija Sarajärvi, henkilöstöjohtaja; ja
Antti Valtokari, johtaja, tietohallinto ja prosessitehokkuus

Lisätietoja:
Teija Sarajärvi, henkilöstöjohtaja, puh. 010 686 7027

HUHTAMÄKI OYJ
Konserniviestintä

Huhtamäki on maailmanlaajuisesti toimiva ruuan ja juoman pakkaamisen asiantuntija. 79 tuotantolaitoksen ja 24 vain myyntiin keskittyvän yksikön verkostomme yhteensä 35 maassa antaa meille erinomaiset valmiudet tukea asiakkaidemme kasvua kaikkialla, missä he toimivat. Noin 18 100 työntekijäämme kehittää ja valmistaa kolmea eri teknologiaa hyödyntäen pakkauksia, jotka auttavat huipputuotteita saavuttamaan enemmän kuluttajia, helpommin. Liikevaihtomme vuonna 2018 oli 3,1 miljardia euroa. Emoyhtiö Huhtamäki Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä, ja yhtiön pääkonttori on Espoossa. Lisätietoja osoitteessa www.huhtamaki.fi.

Liitteet

Marina Madanat_FIAntti Valtokari_FI

Muutoksia Siili-konsernin johtoryhmässä 1.1.2020 alkaen

logo.jpg

Siili Solutions Oyj Pörssitiedote 16.12.2019 kello 15:30

Siili Solutions Oyj (”Siili”) uudistaa johtamismalliaan johtoryhmän kokoonpanon ja vastuualueiden osalta 1.1.2020 alkaen.

Uutena johtoryhmän jäsenenä aloittaa 1.1.2020 alkaen DI Jerry Jalassola vastaten heimoverkostosta, johon tehtävään hän siirtyy Siilin Data-kompetenssialueen johtajan paikalta. Jerry on ollut Siilin palveluksessa vuodesta 2014 lähtien. Hän on aiemmin toiminut johto-, konsultointi-, myynti- ja asiantuntijatehtävissä Accenturella ja Kemira Growhow’lla.

Väinö Leskinen, Siilin autoteollisuutta palvelevan liiketoiminnan johtaja, keskittyy Portfolioon kuuluvan Siili Auto Oy:n liiketoiminnan kasvattamiseen sen toimitusjohtajana ja jättää tehtävänsä konsernin johtoryhmän jäsenenä 1.1.2020 alkaen. Aiemmin tiedotetulla tavalla Siilin autoteollisuutta palveleva liiketoiminta yhtiöitetään omaan yhtiöönsä Siili Auto Oy:hyn 1.1.2020 lukien. Siilin Portfolio-yhtiöihin kuuluu myös Vala Group Oy, jonka toimitusjohtaja on Sami Tuomisaari. Siili Solutions Oyj:n toimitusjohtaja Marko Somerma toimii Portfolio-yhtiöiden hallitusten puheenjohtajana.

Siili-konsernin johtoryhmän vastuualueet ja kokoonpano 1.1.2020 alkaen:

Marko Somerma, toimitusjohtajaKristiina Burtsoff, henkilöstöjohtajaJerry Jalassola, johtaja, heimoverkostoAleksi Kankainen, talousjohtajaAntti Kiukas, johtaja, markkinointi ja viestintäJarkko Malviniemi, johtaja, tarjooma ja teknologiaKari Pirttikangas, johtaja, operatiivinen suunnittelu ja Siili_onePasi Ropponen, kaupallinen johtajaHanna Seppänen, johtaja, lakiasiat ja sijoittajasuhteetKristian Takala, liiketoimintajohtaja, Cloud Managed Services

”Johtoryhmän tarkennetut vastuualueet ja muutokset tukevat Siilin lokakuussa julkaistun uuden strategian toteuttamista sekä Core- ja Portfolio-liiketoimintojen kasvun johtamista. Lisäksi Jerry tuo johtoryhmään kaivattua konsultin työn arjen ymmärrystä. Tällä monipuolisella kokoonpanolla on hienoa lähteä luomaan Siilin seuraavaa versiota”, sanoo Siilin toimitusjohtaja Marko Somerma.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Marko Somerma

puhelin: 050 518 1496, sähköposti: marko.somerma(at)siili.com

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.siili.com/fi

Siili Solutions lyhyesti:

Siili Solutions Oyj on uuden ajan ohjelmistointegraattori ja digitaalisten palveluiden kumppani, joka tuottaa koko tietojärjestelmän kattavia teknologiariippumattomia IT-asiantuntijapalveluita Suomen ja maailman johtaville yrityksille. Siilillä on toimistot Suomessa, Saksassa, Puolassa ja USA:ssa. Siili Solutions Oyj:n osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla. Siili on kasvanut nopeasti ja kannattavasti perustamisestaan vuodesta 2005 lähtien. www.siili.com/fi

Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia:n osakeomistus Taalerista on noussut yli 5 prosentin rajan

logo.jpg

TAALERI OYJ PÖRSSITIEDOTE 16.12.2019 KLO 14:30

Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia:n osakeomistus Taalerista on noussut yli 5 prosentin rajan

Taaleri Oyj on vastaanottanut 16.12.2019 arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia:lta.

Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia:n ja sen hallinnoimien rahastojen omistusosuus Taaleri Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä on 13.12.2019 noussut yli viiden (5) prosentin.

Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia:n ja sen rahastojen osuus:

% osakkeista ja äänistä % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Yhteenlaskettu
% -osuus
Taaleri Oyj:n osakkeiden ja äänten kokonaismäärä
Osuus liputus-rajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 5,18 % 0 5,18 % 1 469 208

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet:

Osakesarja / osakelaji ISIN-koodi Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten % -osuus
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
FI000062195 1 469 208 0 5,18 % 0
YHTEENSÄ A 1 469 208 5,18 %

Taalerin osakepääoma koostuu yhteensä 28 350 620 osakkeesta ja kullakin osakkeella on yksi ääni yhtiön yhtiökokouksessa.

Taaleri Oyj
Viestintä

Lisätietoja:
Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja Sophie Jolly, puh. 040 552 8907, sophie.jolly@taaleri.com

Taaleri lyhyesti

Taaleri on finanssiryhmä, jonka emoyhtiö Taaleri Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle pörssilistalle. Taaleri-konserni koostuu kolmesta liiketoiminta-alueesta: Varainhoito, Rahoitus ja Energia. Lisäksi konserni tekee sijoituksia omasta taseestaan.

Taalerilla oli kesäkuun 2019 lopussa hallinnoitavia varoja 6,6 miljardia euroa ja varainhoidon asiakkaita 5 300. Taaleri Oyj:llä on noin 4 300 osakkeenomistajaa. Taalerin toiminta on Finanssivalvonnan valvomaa.

Lisää tietoa yrityksestämme ja palveluistamme:

www.taaleri.com
www.taalerivarainhoito.com
www.taalerienergia.com
www.taalerikapitaali.com
www.garantia.fi
www.fellowfinance.fi

Taaleri Twitterissä

Sophie Jolly, Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 828 7317, sophie.jolly@taaleri.com

PunaMusta Media Oyj:n taloudelliset tiedotteet vuonna 2020

PUNAMUSTA MEDIA OYJ PÖRSSITIEDOTE 16.12.2019 KLO 14.00

PunaMusta Media Oyj julkistaa vuonna 2020 taloudellisia tiedotteita seuraavasti:

– perjantaina 28.2.2020 tilinpäätös vuodelta 2019
– maanantaina 27.4.2020 liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuulta 2020
– perjantaina 21.8.2020 puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2020
– perjantaina 23.10.2020 liiketoimintakatsaus tammi-syyskuulta 2020.

Yhtiön varsinainen yhtiökokous pidetään perjantaina 27.3.2020. Yhtiön hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle erikseen myöhemmin. Yhtiön vuosikertomus julkaistaan viikolla 13/2020.

Joensuussa 16. päivänä joulukuuta 2019

PUNAMUSTA MEDIA OYJ

Raimo Puustinen
toimitusjohtaja

LISÄTIETOJA:
toimitusjohtaja Raimo Puustinen
puhelin 0500 975 873

TIEDOTTEEN JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.punamustamedia.fi

PunaMusta Media Oyj on kotimainen media- ja painotoimialan ammattilainen, jonka palveluksessa on noin 650 alan osaajaa. Konsernissa on Sanomalehti Karjalaisen lisäksi kuusi muuta sanomalehtiyhtiötä ja kaksi paikallisradiokanavaa. Konsernin painotoimialaan kuuluvan PunaMusta Oy:n liiketoiminta koostuu aikakaus-, sanomalehti- ja digipainamisesta, yritysnäkyvyyden luomisesta, suurkuvatulostamisesta sekä mainospaino-tuotteiden painamisesta ja lehtituotteiden suunnittelusta sekä tuotannosta. PunaMusta Media -konsernin liikevaihto on lähes 90 miljoonaa euroa (2018).

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 ja 6 pykälän mukainen ilmoitus: Bolero Holdings SARL:n omistus Suomisessa on ylittänyt 5 prosenttia

Suominen Oyj pörssitiedote 16.12.2019 klo 13.15

Suominen Oyj on 13. joulukuuta 2019 vastaanottanut Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 ja 6 pykälän mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Bolero Holdings SARL:n omistus Suominen Oyj:ssä ylittää 5 % liputusrajan.

1. Kohdeyhtiö: Suominen Oyj

2. Liputusilmoituksen peruste: Osakkeiden tai äänioikeuksien osto tai luovutus

3. Tiedot liputusvelvollisesta ja osakkeenomistajan koko nimi: Bolero Holdings SARL, kotipaikka Luxembourg, Luxemburgin suurherttuakunta

5. Päivä, jona liputusraja saavutettiin tai rikottiin: 11.12.2019

6. Liputusvelvollisen osuus:

% osakkeista ja äänistä (7.A:n yhteismäärä) % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (7.B:n yhteismäärä) Yhteenlaskettu %-osuus (7.A + 7.B) Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 5,81 % n/a 5,81 % 58 259 219

7. Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet
Osakesarja/-laji Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
Suora (AML 9:5) Välillinen (AML 9:6 ja 9:7) Suora (AML 9:5) Välillinen (AML 9:6 ja 9:7)
FI0009010862 3 382 052 n/a 5,81 % n/a

8. Tietoja liputusvelvollisesta (liputusvelvollisuuden syntymisen jälkeen)

Koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta tai oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia tai rahoitusvälineitä hallitaan:

Nimi %-osuus osakkeista ja äänistä %-osuus osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Osakkeet, äänet
ja rahoitusvälineet
yhteensä
Peder Prahl 0 % n/a 0 %
Carey Trustee Limited 0 % n/a 0 %
Bolero Trust 0 % n/a 0 %
Gondelero Holdings Sarl 0% n/a 0 %

Bolero Holdings Sarl on ainoa yhteisö, joka omistaa Suominen Oyj:n osakkeita. Bolero Holdings Sarl on sataprosenttisesti Gondelero Holdings Sarl omistama. Gondolero Holdings Sarl on sataprosenttisesti Bolero Tustin omistama.

SUOMINEN OYJ
Petri Helsky, toimitusjohtaja

Lisätietoja: Petri Helsky, toimitusjohtaja, Suominen Oyj, puh. 010 214 3080

Suominen lyhyesti

Suominen valmistaa kuitukankaita rullatavarana pyyhintä- ja hygieniatuotteisiin sekä terveydenhuollon sovelluksiin. Suomisen kuitukankaista valmistetut lopputuotteet – esimerkiksi kosteuspyyhkeet, terveyssiteet ja haavataitokset – luovat lisäarvoa kuluttajien ja ammattilaisten käytössä eri puolilla maailmaa. Suominen on pyyhintään tarkoitettujen kuitukankaiden globaali markkinajohtaja ja sillä on lähes 700 työntekijää Euroopassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Suomisen liikevaihto vuonna 2018 oli 431,1 milj. euroa. Suomisen osake (SUY1V) noteerataan Nasdaq Helsingissä keskisuurten yhtiöiden listalla. Lue lisää: www.suominen.fi.

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.suominen.fi

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 ja 6 pykälän mukainen ilmoitus: TVF TopCo Limitedin omistus Suomisessa on alittanut 5 prosenttia

Suominen Oyj pörssitiedote 16.12.2019 klo 13.00

Suominen Oyj on 13. joulukuuta 2019 vastaanottanut Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 ja 6 pykälän mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan TVF TopCo Limitedin omistus Suominen Oyj:ssä alittaa 5 % liputusrajan. TVF TopCo Limited on Triton Value Fundin (TVF) välillisesti omistama yhtiö.

1. Kohdeyhtiö: Suominen Oyj

2. Liputusilmoituksen peruste: Osakkeiden tai äänioikeuksien osto tai luovutus

3. Tiedot liputusvelvollisesta ja osakkeenomistajan koko nimi: TVF TopCo Limited, kotipaikka St. Helier, Jersey

5. Päivä, jona liputusraja saavutettiin tai rikottiin: 11.12.2019

6. Liputusvelvollisen osuus:

% osakkeista ja äänistä (7.A:n yhteismäärä) % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (7.B:n yhteismäärä) Yhteenlaskettu %-osuus (7.A + 7.B) Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen Alle 5 % n/a Alle 5 % 58 259 219
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu) 5,68 % n/a 5,68 %

7. Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet
Osakesarja/-laji Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
Suora (AML 9:5) Välillinen (AML 9:6 ja 9:7) Suora (AML 9:5) Välillinen (AML 9:6 ja 9:7)
FI0009010862 Alle 5 % n/a Alle 5 % n/a

8. Tietoja liputusvelvollisesta (liputusvelvollisuuden syntymisen jälkeen)

Koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta tai oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia tai rahoitusvälineitä hallitaan:

Nimi %-osuus osakkeista ja äänistä %-osuus osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Osakkeet, äänet
ja rahoitusvälineet
yhteensä
Triton Value Fund Alle 5 % Alle 5 % Alle 5 %

TVF Topco Limited on välillisesti Triton Value Fundin (TVF) omistama yhtiö. TVF viittaa yritysten ryhmään, joka kokonaisuutena muodostaa rahaston.

SUOMINEN OYJ
Petri Helsky, toimitusjohtaja

Lisätietoja: Petri Helsky, toimitusjohtaja, Suominen Oyj, puh. 010 214 3080

Suominen lyhyesti

Suominen valmistaa kuitukankaita rullatavarana pyyhintä- ja hygieniatuotteisiin sekä terveydenhuollon sovelluksiin. Suomisen kuitukankaista valmistetut lopputuotteet – esimerkiksi kosteuspyyhkeet, terveyssiteet ja haavataitokset – luovat lisäarvoa kuluttajien ja ammattilaisten käytössä eri puolilla maailmaa. Suominen on pyyhintään tarkoitettujen kuitukankaiden globaali markkinajohtaja ja sillä on lähes 700 työntekijää Euroopassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Suomisen liikevaihto vuonna 2018 oli 431,1 milj. euroa. Suomisen osake (SUY1V) noteerataan Nasdaq Helsingissä keskisuurten yhtiöiden listalla. Lue lisää: www.suominen.fi.

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.suominen.fi

Kemira sijoittuu yhtiönä vastuullisimman yhden prosentin joukkoon globaalin EcoVadis-luokitusalustan arvioinnissa

Kemira Oyj
Lehdistötiedote
16.12.2019 klo 9.00

Kemira sijoittuu yhtiönä vastuullisimman yhden prosentin joukkoon globaalin EcoVadis-luokitusalustan arvioinnissa

Globaali EcoVadis-vastuullisuusluokitusalusta on myöntänyt Kemiralle Gold-tason luokituksen. Kemira sai arvioinnissa 75 pistettä sadasta, mikä tarkoittaa, että se sijoittuu yhtiöistä eniten pisteitä saaneen yhden prosentin joukkoon.

62–100 pistettä saaneille yhtiöille myönnetään Gold-luokitus. Näitä on kaikista yhtiöistä viisi prosenttia. Tämä on viides peräkkäinen vuosi, jolloin Kemira on saavuttanut Gold-tason.

Tämä tulos kuvastaa Kemiran pitkäaikaista sitoutumista vastuullisuuteen ja läpinäkyvyyteen sen raportoinnissa. Se antaa asiakkaillemme luottamusta siihen, että heidät on suojattu toimitusketjuun liittyviltä riskeiltä ja osoittaa sidosryhmillemme, että reagoimme kaikkiin vastuullisuuteen liittyviin asioihin.

”Aikana, jolloin asiakkaat ja suuri yleisö odottavat yhtiöiltä päättäväisyyttä vastuullisuuteen liittyvien asioiden, kuten ilmastonmuutoksen, suhteen, tämä omistautumisemme tieteelle ja vertailukelpoisille mittaustavoille huomioiva tunnustus on meille erittäin rohkaiseva”, yritysvastuujohtaja Rasmus Valanko toteaa.

Jo yli puolet Kemiran liikevaihdosta tulee tuotteista ja ratkaisuista, jotka parantavat asiakkaidensa prosessien resurssitehokkuutta. Kun lisäksi huomioidaan, että Kemiran ydinliiketoimintaa on teknologioiden ja ratkaisujen kehittäminen helpottamaan veden kierrätystä ja uudelleenkäyttöä, on ilmiselvää, että Kemiralla on merkittävä positiivinen vaikutus vastuullisuuteen.

”Vastuullisuus on olennainen osa Kemiran liiketoimintaa. Se edistää kannattavuuttamme ja erottaa meidät muista markkinoidemme toimijoista”, toimitusjohtaja Jari Rosendal lisää.

EcoVadis on yhteistyöalusta, joka tarjoaa vastuullisuusluokituksia ja työkaluja suorituskyvyn parantamiseen maailmanlaajuisille toimitusketjuille. EcoVadis arvioi yritysten toimintaperiaatteita ja toimintaa sekä julkaistuja raportteja ympäristöstä, työkäytännöistä ja ihmisoikeuksista, eettisestä liiketoiminnasta ja vastuullisesta hankinnasta. EcoVadis perustuu Global Reporting Initiativen, UN Global Compactin (UNGC) ja ISO 26000:n kansainvälisiin vastuullisuusstandardeihin.

Lisätietoja

Kemira Oyj
Rasmus Valanko, yritysvastuujohtaja
Tel. +358 40 658 1979

Kemira on globaali kemianyhtiö, joka palvelee asiakkaita runsaasti vettä käyttävillä teollisuudenaloilla. Kilpailuetumme perustuu asiakkaiden prosessi- ja resurssitehokkuutta sekä laatua parhaiten tukeviin tuotteisiin ja asiantuntemukseen. Keskitymme massa- ja paperi-, öljy- ja kaasuteollisuuteen sekä veden käsittelyyn. Vuonna 2018 Kemiran liikevaihto oli noin 2,6 miljardia euroa ja henkilöstön määrä 4 915. Kemiran osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.kemira.fi

facebook twitter