Etusivu » Arkistot 18.11.2019

Rovio Entertainment Oyj – Omien osakkeiden hankinta 18.11.2019

Rovio Entertainment Oyj PÖRSSITIEDOTE 18.11.2019 klo 18.45
Rovio Entertainment Oyj – Omien osakkeiden hankinta 18.11.2019
Rovio Entertainment Oyj
Helsingin Pörssi
Päivämäärä18.11.2019
PörssikauppaOsto
OsakelajiROVIO
Määrä64386,00
Keskihinta4,152091
Kokonaiskustannus267336,53
Yhtiön hallussa on 18.11.2019 tehtyjen kauppojen jälkeen 633380 osaketta
Rovio Entertainment Oyj:n puolesta
OP Yrityspankki Oyj
Marko NiemiVille Orava

Lisätietoja:
Rene Lindell, talousjohtaja
+358 207 888 300 (vaihde)
RovioIR@rovio.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oyj
Keskeiset tiedotusvälineet
www.rovio.com

Rovio lyhyesti:
Rovio Entertainment Oyj on maailmanlaajuinen, peleihin keskittyvä viihdeyhtiö, joka luo, kehittää ja julkaisee mobiilipelejä, joita on jo tähän mennessä ladattu 4,5 miljardia kertaa. Rovio tunnetaan parhaiten Angry Birds -brändistään, joka sai alkunsa mobiilipelistä vuonna 2009 ja on sittemmin lisensointinsa kautta laajentunut peleistä erilaisiin viihde- ja kuluttajatuotekategorioihin. Tänään Rovio tarjoaa useita mobiilipelejä, animaatioita ja on tuottanut Angry Birds -elokuvan, joka oli ensi-iltaviikonloppunaan lipputulojen kärjessä 50 maassa, ja jonka jatko-osan, Angry Birds -elokuva 2 julkaistiin elokuussa 2019. Rovion pääkonttori on Espoossa ja yhtiö on listattu NASDAQ Helsingin päälistalla tunnuksella ROVIO. (www.rovio.com)

Liite

Rovio trades 18112019

Silmäasema Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus: Cor Group Oy:n tytäryhtiön Coronaria Oy:n omistus- ja ääniosuus Silmäasema Oyj:ssä on ylittänyt 90 % rajan

Silmäasema Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus: Cor Group Oy:n tytäryhtiön Coronaria Oy:n omistus- ja ääniosuus Silmäasema Oyj:ssä on ylittänyt 90 % rajan

Silmäasema Oyj
Pörssitiedote
18.11.2019 klo 18.31

Silmäasema Oyj on 18.11.2019 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Cor Group Oy:n tytäryhtiön Coronaria Oy:n omistus- ja ääniosuus Silmäasema Oyj:ssä on 15.11.2019 ylittänyt 90 prosentin rajan.

Ilmoituksen mukaan Cor Group Oy:n välillinen omistusosuus Silmäasema Oyj:n osakkeista ja äänistä on 90,14 prosenttia.

Silmäasema Oyj:lla on yksi osakesarja, jossa kullakin osakkeella on yksi ääni. Silmäaseman osakkeiden kokonaismäärä on 14 248 805.

1. Kohdeyhtiö: Silmäasema Oyj

2. Liputusilmoituksen peruste: Osakkeiden tai äänioikeuksien hankinta

3. Tiedot liputusvelvollisesta: Cor Group Oy, Oulu, Suomi

4. Osakkeenomistajan täydellinen nimi: Coronaria Oy

5. Päivä, jona liputusraja saavutettiin tai rikottiin: 15.11.2019

6. Liputusvelvollisen osuus:

% osakkeista ja äänistä (A)% osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (B)Yhteenlaskettu %-osuus (A+B)Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen90,14N/A90,1414 248 805
Edellisessä liputus-ilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu)82,55N/A82,55

7. Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet

Osakesarja/osakelaji ISIN-koodiOsakkeiden ja äänten lukumäärä, kplOsakkeiden ja äänten %-osuus
Suora (AML 9:5)Välillinen (AML 9:6 ja 9:7)Suora (AML 9:5)Välillinen (AML 9:6 ja 9:7)
FI4000243399N/A12 843 475N/A90,14
A yhteensä12 843 47590,14

Muut liputusilmoituksessa annetut tiedot:

8. Tietoja liputusvelvollisesta:

Koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta tai oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia tai rahoitusvälineitä hallitaan:

Nimi%-osuus osakkeista ja äänistä%-osuus osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kauttaOsakkeet, äänet ja rahoitusvälineet yhteensä
Cor Group Oy0N/A0
Coronaria Oy90,14N/A90,14

SILMÄASEMA OYJ

Lisätietoja antaa
Talousjohtaja Sari Nordblad, p. 050 552 7247
Viestintä- ja sijoittajasuhdepäällikkö Niina Streng p. 050 322 5195

Silmäasema on kotimainen yritys, joka tarjoaa maanlaajuisesti kaikki näkemisen ja silmäterveyden tuotteet ja palvelut. Silmäasema on Suomen suurin yksityinen silmäleikkauksia tarjoava silmäsairaalaketju sekä toiseksi suurin optikkoketju. Silmäasema-ketjulla on lähes 150 myymälää ja 13 silmäsairaalaa Suomessa sekä kahdeksan myymälää Virossa. Silmäasema-ketjun palveluksessa työskentelee yli 1 000 näkemisen ja silmäterveyden ammattilaista. Silmäasema-konsernin liikevaihto vuonna 2018 oli 122,9 miljoonaa euroa ja oikaistu käyttökate 11,8 miljoonaa euroa.

Silmäasema Oyj: Coronaria Oy ilmoittaa 14.11.2019 mennessä vastaanottamiensa hyväksyntöjen lopullisen määrän julkisessa ostotarjouksessa kaikista Silmäasema Oyj:n liikkeeseen laskemista osakkeista – jälkikäteinen tarjousaika jatkuu

Silmäasema Oyj: Coronaria Oy ilmoittaa 14.11.2019 mennessä vastaanottamiensa hyväksyntöjen lopullisen määrän julkisessa ostotarjouksessa kaikista Silmäasema Oyj:n liikkeeseen laskemista osakkeista – jälkikäteinen tarjousaika jatkuu

Silmäasema Oyj
Pörssitiedote
18.11.2019 klo 18.30

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA, HONGKONGISSA TAI MILLÄÄN MUULLA ALUEELLA MISSÄ TARJOUS OLISI SOVELLETTAVAN LAIN VASTAINEN. LISÄTIETOJA ALLA KOHDASSA ”TÄRKEÄÄ TIETOA”.

Silmäasema Oyj on saanut seuraavat tiedot koskien Coronarian julkisen ostotarjouksen jälkikäteistä tarjousaikaa kaikista Silmäasema Oyj:n osakkeista:

Coronaria Oy (”Coronaria” tai ”Tarjouksentekijä”) on 5.9.2019 aloittanut pakollisen julkisen ostotarjouksen kaikista Silmäasema Oyj:n (”Silmäasema”) liikkeeseen laskemista osakkeista, jotka eivät ole Tarjouksentekijän, Silmäaseman tai sen tytäryhtiöiden hallussa (”Ostotarjous”). Ostotarjouksen mukainen jälkikäteinen tarjousaika (”Jälkikäteinen Tarjousaika”) alkoi 2.10.2019 klo 9.30 (Suomen aikaa) ja se päättyy 21.11.2019 klo 16.00 (Suomen aikaa).

Lopullisten tietojen perusteella Jälkikäteisen Tarjousajan aikana 14.11.2019 mennessä tarjotut osakkeet edustavat noin 5,07 % kaikista Silmäaseman liikkeeseen laskemista ja ulkona olevista osakkeista ja äänistä. Kun 14.11.2019 mennessä tarjottujen osakkeiden kaupat toteutetaan 19.11.2019, osakkeet edustavat yhdessä varsinaisena tarjousaikana Ostotarjoukseen tarjottujen ja Tarjouksentekijän markkinoilta muutoin hankkimien Silmäaseman osakkeiden kanssa noin 90,59 % kaikista Silmäaseman liikkeeseen laskemista ja ulkona olevista osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä.

Tarjouksentekijän tarkoituksena on hankkia omistukseensa kaikki Silmäaseman osakkeet ja huolehtia, että Silmäasema hakee osakkeidensa poistamista Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalta. Koska Tarjouksentekijän omistus tulee ylittämään Ostotarjoukseen tarjottujen osakkeiden kauppojen selvittämisen jälkeen 90 prosenttia kaikista Silmäaseman osakkeista ja niiden tuottamista äänistä, Tarjouksentekijä aikoo käynnistää jäljellä olevia Silmäaseman osakkeita koskevan osakeyhtiölain mukaisen vähemmistöosakkeiden lunastusmenettelyn.

Jälkikäteisen Tarjousajan aikana 14.11.2019 mennessä Ostotarjoukseen pätevästi tarjottujen osakkeiden tarjousvastike maksetaan osakkeenomistajille Ostotarjouksen ehdoissa kuvattujen maksumenettelyjen mukaisesti arviolta 20.11.2019. Tarjoavien osakkeenomistajien tosiasiallinen maksun vastaanottaminen on riippuvainen rahalaitosten välisen maksunvälityksen kestosta.

Jälkikäteinen Tarjousaika jatkuu 7.11.2019 tiedotetun mukaisesti ja sen päättymispäivä on 21.11.2019. Jälkikäteisen Tarjousajan aikana Ostotarjouksen voi hyväksyä noudattamalla Ostotarjouksen ehdoissa kuvattua hyväksymismenettelyä. Kaikki Ostotarjouksen hyväksynnät ovat sitovia eikä niitä voida peruuttaa. Lisätietoja ja ohjeita on saatavilla Evli Pankki Oyj:stä sähköpostitse osoitteesta operations@evli.com.

Tarjouksentekijä voi hankkia Silmäaseman osakkeita Jälkikäteisenä Tarjousaikana tai sen jälkeen myös julkisessa kaupankäynnissä Nasdaq Helsinki Oy:ssä tai muutoin Ostotarjouksen ulkopuolella.

Silmäasema jatkaa liiketoimintaansa normaalisti eikä järjestelyllä ole vaikutusta Silmäaseman asiakkaille.

SILMÄASEMA OYJ

Lisätietoja antaa
Toimitusjohtaja Jussi Salminen, p. 040 834 5818
Talousjohtaja Sari Nordblad, p. 050 552 7247
Viestintä- ja sijoittajasuhdepäällikkö Niina Streng p. 050 322 5195

Silmäasema on kotimainen yritys, joka tarjoaa maanlaajuisesti kaikki näkemisen ja silmäterveyden tuotteet ja palvelut. Silmäasema on Suomen suurin yksityinen silmäleikkauksia tarjoava silmäsairaalaketju sekä toiseksi suurin optikkoketju. Silmäasema-ketjulla on lähes 150 myymälää ja 13 silmäsairaalaa Suomessa sekä kahdeksan myymälää Virossa. Silmäasema-ketjun palveluksessa työskentelee yli 1 000 näkemisen ja silmäterveyden ammattilaista. Silmäasema-konsernin liikevaihto vuonna 2018 oli 122,9 miljoonaa euroa ja oikaistu käyttökate 11,8 miljoonaa euroa.

TÄRKEÄÄ TIETOA

TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI MUUTOIN LEVITTÄÄ, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN, JAPANIIN, AUSTRALIAAN, ETELÄ-AFRIKKAAN TAI HONGKONGIIN TAI MILLEKÄÄN SELLAISELLE ALUEELLE, JOLLA OSTOTARJOUS OLISI SOVELTUVAN LAIN VASTAINEN.

TÄMÄ TIEDOTE EI OLE TARJOUSASIAKIRJA EIKÄ SELLAISENAAN MUODOSTA TARJOUSTA TAI KEHOTUSTA TEHDÄ MYYNTITARJOUSTA. ERITYISESTI TÄMÄ TIEDOTE EI OLE TARJOUS MYYDÄ TAI TARJOUSPYYNTÖ OSTAA MITÄÄN TÄSSÄ TIEDOTTEESSA KUVATTUJA ARVOPAPEREITA EIKÄ OSTOTARJOUKSEN ULOTTAMINEN YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN, JAPANIIN, AUSTRALIAAN, ETELÄ-AFRIKKAAN TAI HONGKONGIIN. SIJOITTAJAT VOIVAT HYVÄKSYÄ OSAKKEITA KOSKEVAN OSTOTARJOUKSEN YKSINOMAAN TARJOUSASIAKIRJAAN SISÄLLYTETTYJEN TIETOJEN POHJALTA. OSTOTARJOUSTA EI TULLA TEKEMÄÄN SUORAAN TAI VÄLILLISESTI ALUEILLE, JOILLA TARJOAMINEN TAI TARJOUKSEEN OSALLISTUMINEN OLISI LAINVASTAISTA TAI MIKÄLI ALUEELLA VAADITAAN TARJOUSASIAKIRJAN JULKISTAMISTA TAI REKISTERÖINTEJÄ TAI TARJOUKSEN TEKEMISEEN KOHDISTUU MUITA VAATIMUKSIA SUOMESSA OSTOTARJOUKSEEN LIITTYVIEN VAATIMUSTEN LISÄKSI.

Lassila & Tikanoja Oyj:OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 18.11.2019

Lassila & Tikanoja OyjPÖRSSI-ILMOITUS18.11.2019
Lassila & Tikanoja Oyj:OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 18.11.2019
Helsingin Pörssi
Päivämäärä18.11.2019
PörssikauppaOsto
OsakelajiLAT1V
Osakemäärä4,452osaketta
Keskihinta/ osake14.6884EUR
Kokonaishinta65,392.76EUR
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 18.11.2019
tehtyjen kauppojen jälkeen: 653 616 kpl.
Lassila & Tikanoja Oyj:n puolesta
Nordea Pankki Oyj
Janne SarvikiviSami Huttunen
Lisätietoja:
talousjohtaja Valtteri Palin
puh. 040 734 7749
www.lt.fi

Liite

LAT1V_18.11_trades

Gofore Oyj: Korjaus: Kutsu Gofore Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

GOFORE OYJ YHTIÖTIEDOTE 18.11.2019 KLO 14.15

Korjaus: Kutsu Gofore Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Kutsussa Gofore Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen oli virhe liittyen oikeuksiin hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan osallistumisesta ylimääräiseen yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 28.11.2019. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 6.12.2019 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi ylimääräiseen yhtiökokoukseen.

Kutsussa 15.11.2019 oli virheellisesti tieto, että osallistuminen edellyttää, että osakkeenomistaja on hallintarekisteröityjen osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 5.12.2019 klo 10.00 mennessä.

Korjattu kutsu Gofore Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen alla.

Lisätietoja:
Ali U. Saadetdin
Hallituksen puheenjohtaja, Gofore Oyj
p. 040 844 4201
ali.saadetdin@saadetdin.com

Hyväksytty neuvonantaja: Evli Pankki Oyj, p. 040 579 6210

Gofore Oyj on kansainvälistä kasvua tavoitteleva digitalisaation asiantuntija. Meitä on Suomessa, Saksassa, Isossa-Britanniassa, Espanjassa ja Virossa yhteensä 580 alan johtavaa asiantuntijaa, jotka ovat yrityksemme sydän, aivot ja kädet. Kaikella tekemisellämme on positiivinen vaikutus – oli kyse sitten johdon konsultoinnista, muotoilusta tai koodauksesta. Meillä tehdään töitä ihmisistä, yhteisöistä ja organisaatioista välittäen. Toimintaamme ohjaavat vahvat arvomme: olemme jokaiselle hyvä työpaikka, ja elämme asiakkaidemme onnistumisista. Liikevaihtomme vuonna 2018 oli 50,6 milj. euroa. Gofore Oyj:n osake noteerataan NasdaqFirst North Growth Finland -markkinapaikalla. Tutustu meihin paremmin osoitteessa www.gofore.fi.

GOFORE OYJ YHTIÖTIEDOTE 15.11.2019 KLO 9.05

Kutsu Gofore Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Gofore Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 11.12.2019 klo 10.00 yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Kalevantie 2, 33100 Tampere. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 9.15.

A. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Hallituksen puheenjohtajan palkkiosta päättäminen

Yhtiön nimitysvaliokunta on valmistellut esityksen hallitukselle. Hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen päätoimiselle puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 10 000 euroa kuukaudessa.

7. Hallituksen jäsenen valitseminen
Hallituksen puheenjohtaja Ali U. Saadetdin on ilmoittanut eroavansa hallituksesta ylimääräisen yhtiökokouksen kokouspäivänä 11.12.2019.

Yhtiön nimitysvaliokunta on valmistellut esityksen hallitukselle. Hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen uudeksi jäseneksi valitaan Ali U. Saadetdinin tilalle suostumuksensa mukaisesti Timur Kärki.

Lisäksi kaikki hallituksen jäsenet ovat ilmoittaneet yhtiölle, että mikäli Timur Kärki valitaan hallituksen jäseneksi, he tulevat valitsemaan Timur Kärjen hallituksen päätoimiseksi puheenjohtajaksi.

8. Kokouksen päättäminen

B. Ylimääräisen yhtiökokouksen asiakirjat
Edellä mainitut ylimääräisen yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Gofore Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa http://gofore.com/ylimaarainenyhtiokokous2019.

Päätösehdotukset ovat myös saatavilla ylimääräisessä yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään 23.12.2019.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille
1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja
Oikeus osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 28.11.2019 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 2.12.2019 klo 10.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Ylimääräiseen yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

Internet-sivuilla osoitteessa: http://gofore.com/ylimaarainenyhtiokokous2019

Gofore käsittelee henkilötietoja soveltuvan tietosuojalainsäädännön ja Goforen tietosuojaselosteen mukaisesti (https://gofore.com/tietosuojaseloste/) mahdollistaakseen osakkeenomistajien ilmoittautumisen ja osallistumisen ylimääräiseen yhtiökokoukseen. Henkilöltä pyydetään ilmoittautumisen yhteydessä seuraavat tiedot: osakkeenomistajan etu- ja sukunimi, henkilötunnus, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja mahdollisen avustajan ja/tai asiamiehen nimi ja henkilötunnus. Oikeushenkilöltä pyydetään nimi, y-tunnus ja arvo-osuustilin numero sekä tiedot mahdollisesta asiamiehestä. Ilmoittautuminen toteutetaan täyttämällä sähköinen ilmoittautumislomake, jonka teknisenä alustapalveluntarjoajana toimii Euroclear Finland Oy.

Gofore tarvitsee edellä mainittuja tietoja, jotta Gofore voi varmistua ilmoittautujan henkilöllisyydestä ja oikeudesta osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen. Tietoja voidaan käsitellä myös ylimääräiseen yhtiökokoukseen liittyvien lakisääteisten velvoitteiden täytäntöönpanemiseksi, kuten ylimääräisen yhtiökokouksen osallistuja- ja ääniluettelon muodostamiseksi ja mahdollisen ylimääräisessä yhtiökokouksessa toteutettavan äänestyksen toteuttamiseksi.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeenomistaja
Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 28.11.2019. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 6.12.2019, klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi ylimääräiseen yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista ylimääräiseen yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja saa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu ylimääräiseen yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan skannattuna sähköpostilla osoitteeseen InvestorRelations@gofore.com ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

4. Muut ohjeet/tiedot
Ylimääräisessä yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on ylimääräisessä yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Gofore Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 15.11.2019 yhteensä 14 012 802 osaketta ja ääntä, joista 174 osaketta on yhtiön hallussa. Yhtiön omilla osakkeilla ei ole äänioikeutta.

Yhtiön pääkonttori sijaitsee Technopolis Yliopistonrinne -kiinteistössä, jossa on katutasolla sekä parkkihallissa maksullista pysäköintitilaa. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa on kahvitarjoilu. Ylimääräinen yhtiökokous pidetään Pormestari-salissa.

Tampereella 15.11.2019

GOFORE OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Ali U. Saadetdin
Hallituksen puheenjohtaja, Gofore Oyj
p. 040 844 4201
ali.saadetdin@saadetdin.com

Hyväksytty neuvonantaja: Evli Pankki Oyj, p. 040 579 6210

Gofore Oyj on kansainvälistä kasvua tavoitteleva digitalisaation asiantuntija. Meitä on Suomessa, Saksassa, Isossa-Britanniassa, Espanjassa ja Virossa yhteensä 580 alan johtavaa asiantuntijaa, jotka ovat yrityksemme sydän, aivot ja kädet. Kaikella tekemisellämme on positiivinen vaikutus – oli kyse sitten johdon konsultoinnista, muotoilusta tai koodauksesta. Meillä tehdään töitä ihmisistä, yhteisöistä ja organisaatioista välittäen. Toimintaamme ohjaavat vahvat arvomme: olemme jokaiselle hyvä työpaikka, ja elämme asiakkaidemme onnistumisista. Liikevaihtomme vuonna 2018 oli 50,6 milj. euroa. Gofore Oyj:n osake noteerataan NasdaqFirst North Growth Finland -markkinapaikalla. Tutustu meihin paremmin osoitteessa www.gofore.fi.

Muutos Ramirent-konsernin johtoryhmässä

Ramirent Oyj Pörssitiedote 18.11.2019 klo 9:30

Ulrika Dunker, henkilöstön kehittämisestä ja turvallisuudesta vastaava johtaja ja Ramirent-konsernin johtoryhmän jäsen vuodesta 2017 lähtien, on ilmoittanut eroavansa Ramirent-konsernin palveluksesta siirtyäkseen toisen työnantajan palvelukseen. Ulrika Dunkerin viimeinen päivä Ramirentin palveluksessa tulee olemaan 31.1.2020.

“Ulrikalla on ollut keskeinen rooli Ramirentin kulttuurin kehityksessä sekä henkilöstön sitoutuneisuuden merkittävässä kasvussa viimeisen kolmen vuoden aikana. Haluamme kiittää Ulrikaa lämpimästi hänen panoksestaan ja toivotamme hänelle kaikkea hyvää tuleviin haasteisiin”, sanoo Tapio Kolunsarka, Ramirent Oyj:n toimitusjohtaja.

Lisätietoja antaa:

Franciska Janzon, SVP, markkinointi, viestintä ja sijoittajasuhteet, puh. +358 20 750 2859

Ramirent on johtava palveluyritys, joka tarjoaa konevuokrausta rakentamiseen sekä muuhun teollisuuteen. Autamme asiakkaitamme työskentelemään turvallisesti ja tehokkaasti vuokraamalla juuri heille sopivia koneita sekä palvelemalla sujuvasti ja positiivisella asenteella. Ramirentissä on noin 3 200 työntekijää ja 300 konevuokraamoa yhdeksässä Pohjois- ja Itä-Euroopan maassa. Vuonna 2018 Ramirent-konsernin myynti oli 712 miljoonaa euroa. Ramirent on noteerattu Nasdaq Helsingissä (RAMI). Loxam S.A.S. on hankkinut yli 90 prosenttia kaikista Ramirentin osakkeista ja tulee poistamaan yhtiön Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalta heti kun se on sovellettavien lakien mukaan sallittua.

Jakelu: Nasdaq Helsinki Oy, keskeiset tiedotusvälineet, www.ramirent.com

Sanoma ostaa Essenerin, johtavan hollantilaisen yhteiskuntaopin oppimateriaalien toimittajan

Sanoma Oyj, sijoittajauutinen, 18.11.2019 klo 9.00

Sanoma ostaa Essenerin, johtavan hollantilaisen yhteiskuntaopin oppimateriaalien toimittajan

Sanoma ostaa Essenerin, johtavan hollantilaisen painettuja ja digitaalisia yhteiskuntaopin oppimateriaaleja toimittavan yhtiön sen perustajilta. Essener tarjoaa viisi erilaista digitaalista ja painettua oppimateriaalia yhteiskuntaoppiin, joka on pakollinen oppiaine toisen asteen koulutuksessa Hollannissa. Vuonna 2018 Essenerin liikevaihto oli 3 milj. euroa.

Essenerin tuotevalikoima täydentää Sanoman nykyistä, toisen asteen koulutuksen tuotetarjoomaa Hollannissa. Sanoman hollantilaisen tytäryhtiön Malmbergin ja Essenerin yhtenäisestä digitaalisesta tarjoomasta hyötyvät niin opettajat, oppilaat kuin koulutkin. Lisäksi yhtiöiden yhdistyminen tukee uuden oppimateriaalin lanseeraamista ammatillisessa koulutuksessa pakollisiin kansalaisuusopintoihin vuonna 2020.

Essener raportoidaan osana Sanoma Learning -liiketoimintasegmenttiä.

Lisätietoja
Kaisa Uurasmaa, sijoittajasuhde- ja yritysvastuujohtaja, p. 040 560 5601

Sanoma
Sanoma on oppimisen ja median edelläkävijä, jolla on päivittäin vaikutus miljoonien ihmisten elämään. Autamme opettajia kehittämään jokaisen lapsen taitoja, tarjoamme kuluttajille merkityksellistä sisältöä ja yritysasiakkaillemme ainutlaatuisia markkinointiratkaisuja.

Sanoma toimii Suomessa, Hollannissa, Puolassa, Belgiassa, Ruotsissa ja Espanjassa. Vuonna 2018 liikevaihtomme oli 1,3 miljardia euroa ja työllistimme yli 4 400 ammattilaista. Sanoman osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Lisätietoja osoitteessa www.sanoma.com/fi.

Nexstim Oyj: Suunnatussa osakeannissa merkityt osakkeet on rekisteröity

Yhtiötiedote, Helsinki 18.11.2019 klo 9.00

Nexstim Oyj: Suunnatussa osakeannissa merkityt osakkeet on rekisteröity

Nexstim Oyj (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) (”Nexstim” tai ”Yhtiö”) tiedotti 15.11.2019, että suunnatussa osakeannissa merkittiin yhteensä 15 687 350 Nexstimin uutta osaketta. Ko. osakkeet on tänään rekisteröity kaupparekisteriin.

Suunnatussa osakeannissa merkittyjen osakkeiden tultua rekisteröidyksi kaupparekisteriin Yhtiön osakkeiden lukumäärä on yhteensä 61 599 912.

Kaupankäynti uusilla rekisteröidyillä osakkeilla alkaa arviolta 19.11.2019 Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla ja arviolta 20.11.2019 Nasdaq First North Growth Market Sweden -markkinapaikalla.

NEXSTIM OYJ

Martin Jamieson, toimitusjohtaja

Lisätietoja saa verkkosivulta www.nexstim.com tai ottamalla yhteyttä:

Martin Jamieson, toimitusjohtaja
+44 (0)771 516 3942
martin.jamieson@nexstim.com

Sisu Partners Oy (hyväksytty neuvonantaja)
Jussi Majamaa
+ 358 40 842 4479
jussi.majamaa@sisupartners.com

Tietoja Nexstim Oyj:stä

Nexstim on suomalainen, kansainvälisillä markkinoilla toimiva lääkintäteknologiayritys. Missionamme on mahdollistaa haastavien aivosairauksien yksilöllinen ja tehokas diagnostiikka ja hoito.

Nexstim on kehittänyt uraauurtavan noninvasiivisen aivostimulaatioteknologian nimeltä SmartFocus®. SmartFocus® perustuu kallon ulkopuoliseen aivostimulaatioon (TMS eli transcranial magnetic stimulation), johon on yhdistetty 3D-navigointijärjestelmä. Uniikki teknologia mahdollistaa halutun aivoalueen tarkan ja yksilöllisen stimuloinnin.

SmartFocus® TMS teknologiaa käytetään Nexstimin kehittämässä NBT® (Navigated Brain Therapy) -laitteistossa, jolla on FDA:n markkinointi- ja jakelulupa vakavan masennuksen hoitoon Yhdysvalloissa. NBT®-laitteisto on CE-hyväksytty Euroopassa käytettäväksi vakavan masennuksen ja kroonisen neuropaattisen kivun hoidossa.

Lisäksi Nexstim markkinoi kehittämäänsä, SmartFocus® TMS teknologiaan perustuvaa NBS (Navigated Brain Stimulation) -laitteistoa. Nexstimin NBS-laitteisto on ainoa FDA:n hyväksymä ja CE-merkitty navigoiva TMS-laitteisto liikeaivokuoren ja aivojen puhealueiden leikkausta edeltävää kartoitusta varten. Nexstimin osakkeet on listattu Nasdaq First North Growth Market Finlandin ja Nasdaq First North Growth Market Swedenin markkinapaikoilla.

Lisätietoja on osoitteessa www.nexstim.com

Liite

Nexstim Company Announcement_Shares registered_FI

Ovaro jatkaa omien osakkeiden hankintoja

Ovaro jatkaa omien osakkeiden hankintoja

Julkaisupäivä: 18.11.2019
luokka: Muutokset omien osakkeiden omistuksessa
Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj

Muutokset omien osakkeiden omistuksessa
Pörssitiedote 18.11.2019 klo 08.45

Ovaro aloittaa uuden omien osakkeiden osto-ohjelman

Ovaro Kiinteistösijoitus Oy:n hallitus on 18.11.2019 päättänyt varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella jatkaa yhtiön omien osakkeiden hankintaa.

Ovaro hankkii omia osakkeita enintään 40.000 kappaletta, eli enintään noin 0,42 % koko osakekannasta. Osakkeet hankitaan Nasdaq Helsingin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan. Omien osakkeiden hankinta aloitetaan aikaisintaan 20.11.2019 ja lopetetaan 17.01.2020 tai kun määrä on tullut täyteen.

Ovaro Kiinteistösijoituksen osakekohtainen EPRA NAV 30.9.2019 oli 8,35 euroa, kun Ovaron osakekurssi on kuluvan vuoden 2019 vaihdellut 3,77 ja 5,00 euron välillä.

Varsinainen yhtiökokous valtuutti 13.3.2019 hallituksen päättämään enintään 900.000 oman osakkeen hankkimisesta, yhdessä tai useammassa erässä, yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Valtuutus on voimassa 30.6.2020 asti.

Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi vastikkeena yrityskaupoissa tai osana yhtiön kannustinjärjestelmää sekä muutoin edelleen luovutettavaksi, yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäväksi.

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj:llä on 9.598.910 osaketta, joista yhtiöllä itsellään 247.016 kpl, jotka on hankittu ajalla 11.12.2018 – 14.10.2019.

Lisätiedot:
Hallituksen puheenjohtaja Petri Roininen, p. 040 761 9669

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.ovaro.fi

Muutoksia Ilkka-Yhtymän johtoryhmässä ja toimituksellisessa johdossa

Ilkka-Yhtymä Oyj Pörssitiedote 18.11.2019, klo 8.40

MUUTOKSIA ILKKA-YHTYMÄN JOHTORYHMÄSSÄ JA TOIMITUKSELLISESSA JOHDOSSA

Ilkka-Yhtymä tiedotti 18.11.2019 yhdistävänsä maakuntalehdet Ilkan ja Pohjalaisen yhdeksi mediabrändiksi. Rakenneuudistuksen seurauksena tapahtuu muutoksia myös nykyisten lehtien toimituksellisessa johdossa.

Satu Takala, sanomalehti Ilkan päätoimittaja, jää pois Ilkka-Yhtymä-konsernin johtoryhmästä ja I-Mediat Oy:n palveluksesta. Sanomalehti Ilkan va. päätoimittajana toimii toistaiseksi VTM Pia Hunnakko.

Pohjalaisen päätoimittaja Toni Viljanmaa jää myös pois I-Mediat Oy:n palveluksesta. Sanomalehti Pohjalaisen va. päätoimittajana toimii toistaiseksi FM Mikko Kallionpää.

Uuden yhdistyvän lehden nimi, lanseerausajankohta ja päätoimittaja julkistetaan tiedotustilaisuudessa 22.11.2019.

ILKKA- YHTYMÄ OYJ

Olli Pirhonen
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Olli Pirhonen, Ilkka-Yhtymä Oyj, puh. 040 766 5418

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ilkka-yhtyma.fi

facebook twitter