Etusivu » Arkistot 13.11.2019

Rovio Entertainment Oyj: Omien osakkeiden hankinta 13.11.2019

Rovio Entertainment Oyj Pörssitiedote 13.11.2019 klo 20.15

Rovio Entertainment Oyj: Omien osakkeiden hankinta 13.11.2019

Helsingin Pörssi

Päivämäärä 13.11.2019
Pörssikauppa Osto

Osakelaji ROVIO
Osakemäärä 41,540 osaketta
Keskihinta/osake 4.38744 euroa
Kokonaiskustannus 182,254.26 euroa

Yhtiön hallussa on 13.11.2019 tehtyjen kauppojen jälkeen 478 723 osaketta.

ROVIO ENTERTAINMENT OYJ

Lisätietoja:
Rene Lindell, talousjohtaja
+358 207 888 300 (vaihde)
RovioIR@rovio.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oyj
Keskeiset tiedotusvälineet
www.rovio.com

Rovio lyhyesti:
Rovio Entertainment Oyj on maailmanlaajuinen, peleihin keskittyvä viihdeyhtiö, joka luo, kehittää ja julkaisee mobiilipelejä, joita on jo tähän mennessä ladattu 4,5 miljardia kertaa. Rovio tunnetaan parhaiten Angry Birds -brändistään, joka sai alkunsa mobiilipelistä vuonna 2009 ja on sittemmin lisensointinsa kautta laajentunut peleistä erilaisiin viihde- ja kuluttajatuotekategorioihin. Tänään Rovio tarjoaa useita mobiilipelejä, animaatioita ja on tuottanut Angry Birds -elokuvan, joka oli ensi-iltaviikonloppunaan lipputulojen kärjessä 50 maassa, ja jonka jatko-osan, Angry Birds -elokuva 2 julkaistiin elokuussa 2019. Rovion pääkonttori on Espoossa ja yhtiö on listattu NASDAQ Helsingin päälistalla tunnuksella ROVIO. (www.rovio.com)

Liite

Rovio trades_13112019

Lassila & Tikanoja Oyj:OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 13.11.2019

Lassila & Tikanoja OyjPÖRSSI-ILMOITUS13.11.2019
Lassila & Tikanoja Oyj:OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 13.11.2019
Helsingin Pörssi
Päivämäärä13.11.2019
PörssikauppaOsto
OsakelajiLAT1V
Osakemäärä5,000osaketta
Keskihinta/ osake14.8145EUR
Kokonaishinta74,072.50EUR
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 13.11.2019
tehtyjen kauppojen jälkeen: 639 725 kpl.
Lassila & Tikanoja Oyj:n puolesta
Nordea Pankki Oyj
Janne SarvikiviSami Huttunen
Lisätietoja:
talousjohtaja Valtteri Palin
puh. 040 734 7749
www.lt.fi

Liite

LAT1V_13.11_trades

Huhtamäki Oyj laskee liikkeeseen 175 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan

HUHTAMÄKI OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.11.2019 KLO 17.30

Huhtamäki Oyj laskee liikkeeseen 175 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, SINGAPORESSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI SELLAISISSA MUISSA MAISSA TAI TÄLLAISIIN MAIHIN TAI MUUTOIN OLOSUHTEISSA, JOISSA VELKAKIRJOJEN TARJOAMINEN TAI JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Huhtamäki Oyj laskee liikkeeseen 175 miljoonan euron suuruisen senior-ehtoisen vakuudettoman joukkovelkakirjalainan. Joukkovelkakirjalainan maturiteetti on seitsemän vuotta ja se erääntyy 20.11.2026. Joukkovelkakirjalainalle maksetaan kiinteää 1,125 prosentin vuotuista korkoa. Joukkovelkakirjalaina allokoitiin noin 40 sijoittajalle.

Huhtamäki Oyj tulee jättämään hakemuksen joukkovelkakirjalainan ottamiseksi kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle. Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskusta kertyvät tuotot käytetään konsernin olemassa olevien velkojen uudelleenrahoittamiseen sekä muihin yleisiin rahoitustarpeisiin.

OP Yrityspankki Oyj ja Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) toimivat joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskun pääjärjestäjinä.

Lisätietoja antaa:
Tom Erander, rahoitusjohtaja, puh. 010 686 7893

HUHTAMÄKI OYJ
Konserniviestintä

Huhtamäki on maailmanlaajuisesti toimiva ruuan ja juoman pakkaamisen asiantuntija. 79 tuotantolaitoksen ja 24 vain myyntiin keskittyvän yksikön verkostomme yhteensä 35 maassa antaa meille erinomaiset valmiudet tukea asiakkaidemme kasvua kaikkialla, missä he toimivat. Noin 18 100 työntekijäämme kehittää ja valmistaa kolmea eri teknologiaa hyödyntäen pakkauksia, jotka auttavat huipputuotteita saavuttamaan enemmän kuluttajia, helpommin. Liikevaihtomme vuonna 2018 oli 3,1 miljardia euroa. Emoyhtiö Huhtamäki Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä, ja yhtiön pääkonttori on Espoossa. Lisätietoja osoitteessa www.huhtamaki.fi.

Tärkeitä tietoja

Tässä tiedotteessa olevia tietoja ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai levitettäväksi, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Singaporessa, Etelä-Afrikassa tai sellaisissa muissa maissa tai tällaisiin maihin tai muutoin olosuhteissa, joissa julkaiseminen tai levittäminen olisi lainvastaista. Tähän tiedotteeseen sisältyviä tietoja ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa joukkovelkakirjalainaa, eikä joukkovelkakirjalainaa myydä maissa, joissa joukkovelkakirjalainan tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen sen rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevaa poikkeusta tai muun kyseisten maiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Huhtamäki Oyj:llä, OP Yrityspankki Oyj:llä tai Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ):lla tai niiden edustajilla ei ole oikeudellista vastuuta tällaisista rikkomuksista riippumatta siitä, ovatko tällaiset rajoitukset Huhtamäki Oyj:n arvopapereihin, kuten joukkovelkakirjalainaan, sijoittamista tai niiden myymistä harkitsevien tiedossa vai eivät.

Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Joukkovelkakirjalainaa ei ole rekisteröity eikä sitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen, (“Yhdysvaltain arvopaperilaki”) tai minkään Yhdysvaltain osavaltion soveltuvien arvopaperilakien mukaisesti, eikä sitä saa siten tarjota tai myydä suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisille henkilöille tai niiden lukuun tai hyväksi paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn soveltuvan poikkeuksen mukaisesti tai transaktiossa, johon Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimukset eivät sovellu.

Tämä tiedote ei ole tarjous joukkovelkakirjalainasta yleisölle Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Joukkovelkakirjalainaan liittyvää esitettä ei ole eikä tulla hyväksymään Yhdistyneessä Kuningaskunnassa. Näin ollen tämä tiedote on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella, (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (“Määräys”) 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla, (iii) Määräyksen 49(2) artiklan mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) ja (iv) muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, “relevantit henkilöt”). Lisäksi tämä tiedote on kaikissa tapauksissa tarkoitettu ainoastaan henkilöille, jotka ovat “kokeneita sijoittajia” esiteasetuksen (2017/1129, muutoksineen) tarkoittamalla tavalla. Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan relevanttien henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän tiedotteen perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Robit Oyj: ROBIT OYJ ON SAANUT PÄÄTÖKSEEN OMIEN OSAKKEIDEN HANKINNAN

ROBIT OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.11.2019 KLO 17.30

ROBIT OYJ ON SAANUT PÄÄTÖKSEEN OMIEN OSAKKEIDEN HANKINNAN

Robit Oyj:n 20.9.2019 aloittama omien osakkeiden hankinta päättyi 13.11.2019. Tänä aikana Robit Oyj hankki 150 000 omaa osaketta keskihintaan 2,1888 euroa osakkeelta. Osakkeet hankittiin Nasdaq Helsinki Oy:n julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken markkinahintaan.

Osakkeiden hankinta perustui vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen antamaan valtuutukseen. Robit Oyj:n hallitus päätti 19.9.2019 pidetyssä kokouksessaan aloittaa omien osakkeiden hankinnan ja hankkia yhteensä enintään 150.000 osaketta, mikä vastaa noin 0,7 % yhtiön tällä hetkellä liikkeeseen lasketuista osakkeista

Hankinnan jälkeen Robit Oyj:llä on yhteensä 178 634 omaa osaketta, jotka vastaavat n. 0,85 % yhtiön kaikista osakkeista.

ROBIT OYJ
Tommi Lehtonen
CEO

Lisätietoja:
Tommi Lehtonen, toimitusjohtaja
+358 40 724 9143
tommi.lehtonen@robitgroup.com

Jakelu: Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.robitgroup.com

Robit on voimakkaasti kansainvälistynyt kasvuyhtiö, joka myy kulutusosia eli porakalustoa globaalisti asiakkailleen seuraavilla markkinasegmenteillä: kaivosteollisuus, louhinta ja tuenta, maanalainen rakentaminen sekä kaivonporaus. Yhtiön tarjonta jakaantuu kahteen tuote- ja palvelualueeseen: Top Hammer ja Down-the-Hole. Yhtiöllä on maailmalla 15 omaa myynti- ja palvelupistettä ja aktiivinen myyntiverkosto 115 maassa. Robitilla on tuotantoyksiköt Suomessa, Etelä-Koreassa, Australiassa ja Englannissa. Robitin osake noteerataan NASDAQ Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja osoitteessa: www.robitgroup.com

Metson nimitystoimikunta ehdottaa Jukka Moisiota tulevan Neles Oyj:n hallituksen puheenjohtajaksi

Metson nimitystoimikunta ehdottaa Jukka Moisiota tulevan Neles Oyj:n hallituksen puheenjohtajaksi

Metso Oyj:n pörssitiedote 13.11.2019 klo 17:15 paikallista aikaa

Metso Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että tulevan Neles Oyj:n hallituksen puheenjohtajaksi valittaisiin Jukka Moisio (s. 1961, KTM, MBA). Moisio on toiminut aiemmin toimitusjohtajana Huhtamäki Oyj:ssä (2008-2019) ja Ahlstrom Oyj:ssä (2004-2008) sekä muissa johtotehtävissä Ahlstrom Oyj:ssä (1991-2004).

Metson nimitystoimikunta tekee Moision valintaa koskevan ehdotuksensa Metson hallitukselle, joka nimitystoimikuntaa kuultuaan tekee ehdotuksesta lopullisen päätöksen maaliskuussa 2020 pidettävälle Metson varsinaiselle yhtiökokoukselle. Nimitystoimikunta julkistaa ehdotuksensa Neles Oyj:n hallituksen täydellisestä kokoonpanosta tammikuussa 2020. Nimitystoimikunta katsoo, että puheenjohtajan nimitystä koskevasta ehdotuksesta päättäminen ja sen julkistaminen aiemmin tukee itsenäisen Neles Oyj:n valmisteluprosessia.

Neles Oyj on tarkoitus muodostaa Metso osittaisjakautumisessa, jossa Metson Minerals-liiketoiminta yhdistyisi Outotecin kanssa uudeksi yhtiöksi nimeltään Metso Outotec. Samalla Metson Flow Control -liiketoiminta eli nykyisen listatun Metson jatkuvat toiminnot nimettäisiin uudelleen, ja ne jatkaisivat Neles-nimisenä itsenäisenä pörssiyhtiönä. Osittaisjakautuminen on tavoitteena toteuttaa vuoden 2020 toisen vuosineljänneksen aikana, kunhan lakisääteiset ja muut hyväksynnät on saatu. Metson ja Outotecin ylimääräiset yhtiökokoukset hyväksyivät järjestelyn 29.10.2019.

Tuleva Neles Oyj on tunnettu virtauksensäätölaitteiden ja -palveluiden toimittaja öljyn ja kaasun jalostuksessa, kemianteollisuudessa, sellu-, paperi- ja biotuoteteollisuudessa sekä muilla prosessiteollisuuden aloilla. Neleksen tilintarkastamaton carve-out-liikevaihto vuoden 2019 ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana oli 493 miljoonaa euroa (1-9/2018: 425 miljoonaa) ja liikevoitto 75 miljoonaa euroa (1-9/2018: 58 miljoonaa). Yhtiön palveluksessa on maailmanlaajuisesti noin 2 900 henkilöä ja se toimii yli 40 maassa. Tulevan Neles Oyj:n toimitusjohtajaksi on nimitetty Metson Venttiilit-liiketoiminta-alueen nykyinen johtaja Olli Isotalo ja talous- ja rahoitusjohtajaksi Simo Sääskilahti.

Lisätietoa:
Petter Söderström, Nimitystoimikunnan puheenjohtaja, puh. 010 830 8903, s-posti: petter.soderstrom@solidium.fi

Metso Oyj

jakelu:
Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet
www.metso.com

Metso kuuluu alallaan maailman johtaviin teollisuusyrityksiin. Tarjoamme laitteita ja palveluja luonnonvarojen kestävään käsittelyyn ja virtaukseen kaivos-, kivenmurskaus-, kierrätys- ja prosessiteollisuudessa. Ainutlaatuinen osaamisemme ja innovatiiviset ratkaisumme auttavat asiakkaitamme tehostamaan toimintaansa, vähentämään riskejä ja parantamaan kannattavuutta. Metson osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Yhtiön liikevaihto oli noin 3,2 miljardia euroa vuonna 2018. Metsolla on yli 14 000 työntekijää yli 50 maassa

metso.com/fi, twitter.com/metsogroup

Liitteet

Jukka MoisioJukka Moision CV

Robit Oyj: Omien osakkeiden hankinta 13.11.2019

Robit Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.11.2019 klo 17.05

Omien osakkeiden hankinta 13.11.2019

Helsingin Pörssi

Päivämäärä13.11.2019
PörssikauppaOsto
OsakelajiROBIT
Osakemäärä, kpl232osaketta
Keskihinta, eur2,899138euroa
Kokonaiskustannus, eur8742,06euroa

Yhtiön hallussa on 13.11.2019 tehtyjen kauppojen jälkeen 178 634 osaketta.

ROBIT OYJ

Ilkka Miettinen

Lisätietoja:
Ilkka Miettinen, talousjohtaja
Puh. +358 50 3848 318
Ilkka.miettinen@robitgroup.com
www.robitgroup

Liite

Kaupat 131119

MARIMEKKO JA UNIQLO LANSEERAAVAT UUDEN YHTEISTYÖMALLISTON – RAJOITETUN AJAN SAATAVILLA OLEVA KOKOELMA ON SAANUT INSPIRAATIONSA SUOMEN TALVESTA

Marimekko Oyj, Lehdistötiedote 13.11.2019 klo 15.00

Marimekko ja globaali japanilainen vaatebrändi Uniqlo julkistivat tänään uuden, rajoitetun ajan saatavilla olevan yhteistyömalliston. Mallisto tulee myyntiin 28. marraskuuta 2019 alkaen, ja se on Marimekon ja Uniqlon toinen yhteistyö. Yritysten ensimmäinen, keväällä 2018 lanseerattu yhteistyömallisto menestyi hyvin. Nyt julkistettu rajoitetun ajan saatavilla oleva syys- ja talvimallisto on saanut inspiraationsa Suomen talvesta, ja se sisältää vaatteita ja asusteita naisille ja lapsille.

”Ensimmäinen rajoitetun ajan saatavilla ollut Marimekon ja Uniqlon yhteistyömallisto sai hyvän vastaanoton keväällä 2018. Olemmekin erittäin innoissamme tästä uudesta syksyn ja talven 2019 mallistosta, jossa Marimekon vahvat kuviot ja värit yhdistyvät kaikille sopiviksi suunniteltuihin tärkeimpiin talvivaatteisiin. Olemme mielestämme yhdessä Uniqlon kanssa onnistuneet luomaan asiakkaillemme jotain todella erityistä, ja maltamme tuskin odottaa, että pääsemme näkemään kuinka tämä uusi mallisto ilahduttaa ihmisten arkea eri puolilla maailmaa. Yhteistyö tarjoaa meille ainulaatuisen tilaisuuden kertoa suunnittelufilosofiastamme laajalle globaalille yleisölle ja kasvattaa siten Marimekko-brändin kansainvälistä tunnettuutta”, sanoo Marimekon toimitusjohtaja Tiina Alahuhta-Kasko.

Yhteistyömallistossa yhdistyvät molempien brändien filosofiat. Marimekko haluaa rohkaista ihmisiä olemaan onnellisia omana itsenään sekä tuoda iloa heidän arkeensa kuvioin ja värein. Uniqlo puolestaan on sitoutunut suunnittelemaan jokaisen arkityyliin sopivia laadukkaita, käytännöllisiä ja kohtuuhintaisia vaatteita.

Yhteistyömallistoon sisältyy useita uusia naistenvaatemalleja, jotka on suunniteltu erityisesti Marimekon tunnetuimpia kuvioita ajatellen. Mallistossa on käytetty muun muassa Maija Isolan vuonna 1956 suunnittelemaa Kivet-kuosia, Annika Rimalan Tasaraitaa vuodelta 1968 ja Maija Louekarin Siirtolapuutarhaa vuodelta 2009. Kokoelma yhdistää molempien brändien vahvuudet luontevalla tavalla. Mallisto on saanut inspiraationsa Suomen talvesta, siihen liittyvästä ulkoilmaelämästä ja mökillä takkatulen ääressä hyvässä seurassa oleilusta.

Mallisto tulee olemaan saatavilla kaikilla Uniqlon markkinoilla Japania lukuun ottamatta.

Brändiyhteistyö liittyy Marimekon tammi-syyskuun 2019 osavuosikatsauksessa mainittuun, kesällä 2019 solmittuun sopimukseen, johon liittyviä lisenssituottoja kirjattiin Aasian-Tyynenmeren alueella kolmannella neljänneksellä.

Kuvia tuotteista: https://mediabank.marimekko.fi/l/vxnfqRzfC9mz

Lue lisää: https://www.marimekko.com/fi_fi/marimekon-maailma/uutisia-2019/uniqlo-x-marimekko-limited-edition-collection

Lisätietoa:
Asta Halme, Marimekon viestintä
Puh. 09 7587 233
asta.halme@marimekko.com

JAKELU:
Keskeiset tiedotusvälineet

Marimekko on suomalainen lifestyle-designyritys, joka tunnetaan ennen kaikkea omaleimaisista kuvioista ja väreistä. Yhtiön tuotevalikoimaan kuuluu korkealuokkaisia vaatteita, laukkuja ja asusteita sekä kodintavaroita sisustustekstiileistä astioihin. Kun Marimekko vuonna 1951 perustettiin, sen ennennäkemättömät painokankaat antoivat sille vahvan ja ainutlaatuisen identiteetin. Marimekko-tuotteita myydään noin 40 maassa. Vuonna 2018 tuotteiden brändimyynti oli 248 miljoonaa euroa ja yhtiön liikevaihto 112 miljoonaa euroa. Marimekko-myymälöitä on noin 150 eri puolilla maailmaa. Keskeisiä markkinoita ovat Pohjois-Eurooppa, Pohjois-Amerikka ja Aasian-Tyynenmeren alue. Konsernin palveluksessa on noin 450 henkeä. Yhtiön osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.marimekko.com

Uniqlo on suurin japanilaisen vähittäiskaupassa toimivan, Tokiossa pääkonttoriaan pitävän holdingyhtiön Fast Retailing Co., Ltd:n kahdeksasta brändistä. Yhtiön muut brändit ovat GU, Theory, Helmut Lang, PLST (Plus T), Comptoir des Cotonniers, Princesse tam.tam ja J Brand. Fast Retailing on yksi maailman suurimmista vaatetusalan vähittäiskauppiaista, ja Uniqlo on alan johtava erikoisliike Japanissa. Fast Retailingin myynti 31. elokuuta 2019 päättyneellä tilikaudella oli noin 2,2905 biljoonaa jeniä (21,53 miljardia Yhdysvaltain dollaria).

Uniqlo avaa jatkuvasti isoja myymälöitä maailman tärkeimmissä kaupungeissa ja liikepaikoilla vahvistaakseen asemaansa globaalina brändinä. Tällä hetkellä sillä on lähes 2 200 myymälää yhteensä 24 markkinalla Japani mukaan lukien. Muut markkinat aakkosjärjestyksessä lueteltuna ovat Alankomaat, Australia, Belgia, Espanja, Etelä-Korea, Filippiinit, Hongkong, Indonesia, Intia, Iso-Britannia, Italia, Kanada, Kiina, Malesia, Ranska, Ruotsi, Saksa, Singapore, Taiwan, Tanska, Thaimaa, Venäjä ja Yhdysvallat. Lisäksi Uniqlolla on Bangladeshissa yhdessä Grameen-pankin kanssa vuonna 2010 perustettu sosiaalisen liiketoiminnan yritys, jolla on nykyisin useita Grameen-Uniqlo-myymälöitä Dhakassa.

Fast Retailingin tavoitteena on muuttaa pukeutumista, perinteisiä käsityksiä ja maailmaa, ja se on sitoutunut suunnittelemaan hyviä vaatteita, jotka tuovat uudenlaista ja erityistä arvoa käyttäjilleen rikastaen heidän elämänsä. Lisätietoja Uniqlosta ja Fast Retailingista osoitteissa www.uniqlo.com ja www.fastretailing.com.

Silmäasema Oyj: Coronaria Oy ilmoittaa 7.11.2019 mennessä vastaanottamiensa hyväksyntöjen lopullisen määrän julkisessa ostotarjouksessa kaikista Silmäasema Oyj:n liikkeeseen laskemista osakkeista – jälkikäteinen tarjousaika jatkuu

Silmäasema Oyj: Coronaria Oy ilmoittaa 7.11.2019 mennessä vastaanottamiensa hyväksyntöjen lopullisen määrän julkisessa ostotarjouksessa kaikista Silmäasema Oyj:n liikkeeseen laskemista osakkeista – Jälkikäteinen tarjousaika jatkuu

Silmäasema Oyj
Pörssitiedote
13.11.2019 klo 14.40

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA, HONGKONGISSA TAI MILLÄÄN MUULLA ALUEELLA MISSÄ TARJOUS OLISI SOVELLETTAVAN LAIN VASTAINEN. LISÄTIETOJA ALLA KOHDASSA ”TÄRKEÄÄ TIETOA”.

Silmäasema Oyj on tänään saanut seuraavat tiedot koskien Coronarian julkisen ostotarjouksen jälkikäteistä tarjousaikaa kaikista Silmäasema Oyj:n osakkeista:

Coronaria Oy (”Coronaria” tai ”Tarjouksentekijä”) on 5.9.2019 aloittanut pakollisen julkisen ostotarjouksen kaikista Silmäasema Oyj:n (”Silmäasema”) liikkeeseen laskemista osakkeista, jotka eivät ole Tarjouksentekijän, Silmäaseman tai sen tytäryhtiöiden hallussa (”Ostotarjous”). Ostotarjouksen mukainen jälkikäteinen tarjousaika (”Jälkikäteinen Tarjousaika”) alkoi 2.10.2019 klo 9.30 (Suomen aikaa) ja se päättyy 21.11.2019 klo 16.00 (Suomen aikaa).

Lopullisten tietojen perusteella Jälkikäteisen Tarjousajan aikana 7.11.2019 mennessä tarjotut osakkeet edustavat noin 4,62 % kaikista Silmäaseman liikkeeseen laskemista ja ulkona olevista osakkeista ja äänistä. Yhdessä varsinaisena tarjousaikana Ostotarjoukseen tarjottujen ja Tarjouksentekijän markkinoilta muutoin hankkimien Silmäaseman osakkeiden kanssa osakkeet edustavat noin 89,57 % kaikista Silmäaseman liikkeeseen laskemista ja ulkona olevista osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä.

Jälkikäteisen Tarjousajan aikana 7.11.2019 mennessä Ostotarjoukseen pätevästi tarjottujen osakkeiden tarjousvastike maksetaan osakkeenomistajille Ostotarjouksen ehdoissa kuvattujen maksumenettelyjen mukaisesti arviolta 13.11.2019. Tarjoavien osakkeenomistajien tosiasiallinen maksun vastaanottaminen on riippuvainen rahalaitosten välisen maksunvälityksen kestosta.

Jälkikäteinen Tarjousaika jatkuu 7.11.2019 tiedotetun mukaisesti ja sen päättymispäivä on 21.11.2019. Jälkikäteisen Tarjousajan aikana Ostotarjouksen voi hyväksyä noudattamalla Ostotarjouksen ehdoissa kuvattua hyväksymismenettelyä. Kaikki Ostotarjouksen hyväksynnät ovat sitovia eikä niitä voida peruuttaa. Lisätietoja ja ohjeita on saatavilla Evli Pankki Oyj:stä sähköpostitse osoitteesta operations@evli.com.

Tarjouksentekijä voi hankkia Silmäaseman osakkeita Jälkikäteisenä Tarjousaikana tai sen jälkeen myös julkisessa kaupankäynnissä Nasdaq Helsinki Oy:ssä tai muutoin Ostotarjouksen ulkopuolella.

Silmäasema jatkaa liiketoimintaansa normaalisti eikä järjestelyllä ole vaikutusta Silmäaseman asiakkaille.

SILMÄASEMA OYJ

Lisätietoja antaa
Toimitusjohtaja Jussi Salminen, p. 040 834 5818
Talousjohtaja Sari Nordblad, p. 050 552 7247
Viestintä- ja sijoittajasuhdepäällikkö Niina Streng p. 050 322 5195

Silmäasema on kotimainen yritys, joka tarjoaa maanlaajuisesti kaikki näkemisen ja silmäterveyden tuotteet ja palvelut. Silmäasema on Suomen suurin yksityinen silmäleikkauksia tarjoava silmäsairaalaketju sekä toiseksi suurin optikkoketju. Silmäasema-ketjulla on lähes 150 myymälää ja 13 silmäsairaalaa Suomessa sekä kahdeksan myymälää Virossa. Silmäasema-ketjun palveluksessa työskentelee yli 1 000 näkemisen ja silmäterveyden ammattilaista. Silmäasema-konsernin liikevaihto vuonna 2018 oli 122,9 miljoonaa euroa ja oikaistu käyttökate 11,8 miljoonaa euroa.

TÄRKEÄÄ TIETOA

TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI MUUTOIN LEVITTÄÄ, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN, JAPANIIN, AUSTRALIAAN, ETELÄ-AFRIKKAAN TAI HONGKONGIIN TAI MILLEKÄÄN SELLAISELLE ALUEELLE, JOLLA OSTOTARJOUS OLISI SOVELTUVAN LAIN VASTAINEN.

TÄMÄ TIEDOTE EI OLE TARJOUSASIAKIRJA EIKÄ SELLAISENAAN MUODOSTA TARJOUSTA TAI KEHOTUSTA TEHDÄ MYYNTITARJOUSTA. ERITYISESTI TÄMÄ TIEDOTE EI OLE TARJOUS MYYDÄ TAI TARJOUSPYYNTÖ OSTAA MITÄÄN TÄSSÄ TIEDOTTEESSA KUVATTUJA ARVOPAPEREITA EIKÄ OSTOTARJOUKSEN ULOTTAMINEN YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN, JAPANIIN, AUSTRALIAAN, ETELÄ-AFRIKKAAN TAI HONGKONGIIN. SIJOITTAJAT VOIVAT HYVÄKSYÄ OSAKKEITA KOSKEVAN OSTOTARJOUKSEN YKSINOMAAN TARJOUSASIAKIRJAAN SISÄLLYTETTYJEN TIETOJEN POHJALTA. OSTOTARJOUSTA EI TULLA TEKEMÄÄN SUORAAN TAI VÄLILLISESTI ALUEILLE, JOILLA TARJOAMINEN TAI TARJOUKSEEN OSALLISTUMINEN OLISI LAINVASTAISTA TAI MIKÄLI ALUEELLA VAADITAAN TARJOUSASIAKIRJAN JULKISTAMISTA TAI REKISTERÖINTEJÄ TAI TARJOUKSEN TEKEMISEEN KOHDISTUU MUITA VAATIMUKSIA SUOMESSA OSTOTARJOUKSEEN LIITTYVIEN VAATIMUSTEN LISÄKSI.

PunaMusta Media Oyj julkaisee strategiansa ja tavoitteensa 2020-2021

PUNAMUSTA MEDIA OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.11.2019 KLO 12.00

PunaMusta Media julkaisee strategiansa ja visionsa. Yhtiön visiona on vastuullinen, menestyvä ja yhteisöllinen PunaMusta Media.

Strategia vuoteen 2021 saakka
PunaMusta Median strategian ydin pureutuu visioon vastuullisesta, menestyvästä ja yhteisöllisestä PunaMusta Mediasta, joka huomioi digiajan tuomat muutokset, tehokkaan toiminnan sekä vastuullisuuden yhtiön päätoimialoilla paino- ja lehtiliiketoiminnassa.

Digiajan megatrendit kaupungistuminen ja teknologioiden nopea kehitys ovat muokanneet paino- ja lehtitoimialan suuntaa: printtimainonta laskee edelleen ja digitaalinen mainonta kasvaa. Digitaalisuuden rooli korostuu entisestään, kun ansaintamallit ja rakenteet muuttuvat. Runsaan tarjonnan myötä kuluttajien valinnoissa nousevat esiin valmiiden ja helppojen ratkaisujen merkitys. Lisäksi erityisesti painotoimialalla vastuullisuus ja ekologisten ratkaisujen sekä kotimaisuuden arvostus lisääntyvät ilmastonmuutoskeskustelun myötä. Painotoimialalla konsolidoituminen tervehdyttää alan kehitystä.

Yhteisöllisyyden merkitys digiajassa vahvistuu ja PunaMusta Median tahtotilana on luoda moniosaamiseen perustuva, kehittyvä yhteisö, joka tarjoaa kasvupaikkoja uusille osaajille sekä vahvistaa kotimaisen paino- ja media-alan kehittymistä ja suomalaisen design- ja teknologiaosaamisen jatkuvuutta toimialoillaan.
PunaMusta Median uusi strategia keskittyy operatiivisen tehokkuuden parantamiseen ja kasvuun, vahvaan markkina-asemaan sekä uusien teknologioiden käyttöönottoon ja digipalvelujen kehittämiseen asiakkaiden tarpeisiin vastuullisesti.

Strategian päätavoitteet ovat:

Ketterä ja luotettava kumppani asiakkailleen – moniosaamisen vahvistaminen ja uusien teknologioiden käyttöönotto, ratkaisukeskeisyys ja ainutlaatuinen järjestelmäosaaminen.Kannattavuuden parantaminen – tehokkaat prosessit ja yksiköt, toimintojen keskittäminen, tavoitteellinen ja vastuullinen johtaminen ja toiminta.Johtava markkina-asema – aktiivinen osallistuminen toimialajärjestelyihin ja asiakassuhteiden laajentaminen konsernitarjonnalla.

”PunaMusta Media on käynyt läpi merkittäviä muutoksia viimeisten vuosien aikana ja olemme vahvistaneet markkina-asemaamme aktiivisesti niin paino- kuin lehtiliiketoiminnassa aktiivisten yritysjärjestelyjen kautta. Tämä suunta jatkuu ja osallistumme edelleen toimialajärjestelyihin ja laajennamme asiakassuhteitamme konsernitarjontamme pohjalta.

Konkreettisina strategisina toimenpiteinä operatiivisen tehokkuuden parantamisessa erityisesti painotoimialalla panostamme tekoälyn ja automatisaation hyödyntämiseen sekä asiakaskokemuksen ja ratkaisumyynnin vahvaan kehittämiseen. Toimenpiteidemme avulla haluamme mahdollistaa asiakkaidemme menestyksen. Lehtitoimialalla olemme kannattavaa ja alueellisesti merkittävää toimintaa tekevä monimediatalo, joka tarjoaa ainutlaatuista paikallista sisältöä. Meillä on hyvä asema markkinoilla, sitoutuneet työntekijät sekä tiiviit asiakassuhteet ja uuden strategian myötä pystymme hyödyntämään tarjontaamme tavoitteiden saavuttamiseksi entistä paremmin”, sanoo PunaMusta Media Oyj:n toimitusjohtaja Raimo Puustinen.

Taloudelliset tavoitteet
PunaMusta Media hakee strategiajaksolla omistaja-arvon kasvattamista seuraavilla taloudellisilla tavoitteilla:

Liikevaihto: Liiketoiminnan kasvattaminen vuosittain.Suhteellinen kannattavuus: Sijoitetun pääoman tuotto yli 8 %.Vakavaraisuus: Omavaraisuusaste suurempi kuin 40 % ja nettovelan suhde käyttökatteeseen strategiajakson lopussa pienempi kuin 2,5.

Joensuussa 13. marraskuuta 2019

PUNAMUSTA MEDIA OYJ

Raimo Puustinen
toimitusjohtaja

LISÄTIETOJA:
PunaMusta Media Oyj:n toimitusjohtaja Raimo Puustinen,
puh. 0500 975 873

TIEDOTTEEN JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
keskeiset tiedotusvälineet
www.punamustamedia.fi

PunaMusta Media Oyj on kotimainen media- ja painotoimialan ammattilainen, jonka palveluksessa on noin 650 alan osaajaa. Konsernissa on Sanomalehti Karjalaisen lisäksi kuusi muuta sanomalehtiyhtiötä ja kaksi paikallisradiokanavaa. Konsernin painotoimialaan kuuluvan PunaMusta Oy:n liiketoiminta koostuu aikakaus-, sanomalehti- ja digipainamisesta, yritysnäkyvyyden luomisesta, suurkuvatulostamisesta sekä mainospaino-tuotteiden painamisesta ja lehtituotteiden suunnittelusta sekä tuotannosta. PunaMusta Media -konsernin liikevaihto on lähes 90 miljoonaa euroa (2018).

Siili Solutions tarkentaa strategiaa ja julkaisee tulevien vuosien taloudelliset tavoitteet

logo.jpg

Siili Solutions Oyj Sisäpiiritieto 13.11.2019 kello 8:45

Siili Solutions Oyj:n hallitus on hyväksynyt yhtiön uuden strategian ja uudet taloudelliset tavoitteet.

Tavoitteet

Vuosina 2020-2022 Siili tavoittelee yli 10 prosentin orgaanista vuosittaista liikevaihdon kasvua, jota vauhditetaan lisäksi yrityskaupoilla.

Vuodesta 2020 alkaen tuloksen ohjeistuksen tunnusluku on EBITA (liikevoitto oikaistuna yrityshankintojen käyvän arvon kohdistusten poistoilla). Vuonna 2020 Siili tavoittelee EBITA -prosentin parantamista vuoteen 2019 verrattuna. Vuosina 2021-2022 EBITA -tavoite on noin 10 % liikevaihdosta.

Kansainvälisessä liiketoiminnassa tavoitellaan jatkossakin kaksinkertaista kasvuvauhtia kotimaan liiketoiminnan kasvuun verrattuna. Lisäksi yhtiön toiminnallisena tavoitteena on kasvaa midcap kokoluokkaan.

Osinkopolitiikka säilyy myös ennallaan, eli nettotuloksesta maksetaan osinkona 30-70 prosenttia.

Nettovelan taso pyritään pitämään korkeintaan kaksinkertaisena käyttökatteeseen verrattuna. Tästä voidaan jatkossakin poiketa tilapäisesti painavista syistä johtuen.

Strategia

Siili lisää organisaationsa joustavuutta ja jakaa toimintansa jatkossa kahteen toimintamalliin, ydinliiketoimintaansa “Core” ja itsenäisiin liiketoiminta-alueisiin “Portfolio”.

Core, johon yhdistyvät liiketoiminta-alueet Key Accounts, Solutions ja Cloud Managed Services, toimittaa räätälöityjen digitaalisten ratkaisujen koko elinkaaren palvelut erityisesti keskisuurille ja suurille asiakkaille pääosin Suomessa. Siili_one Oy palvelee tällä hetkellä pääasiallisesti Corea.

Portfolioon kuuluvat tällä hetkellä VALA Group Oy ja Siili_auto liiketoiminta-alue, jonka toiminta on päätetty yhtiöittää vuoden 2019 lopussa. Portfolio mahdollistaa joustavat omistusrakenteet siihen kuuluville yhtiöille. Portfolio-yhtiöt tuottavat asiakkaiden digitalisaatiota kiihdyttäviä erikoistuneita ja tuotteistettuja palveluja. Fokuksessa on erikoisosaamista tarvitsevat asiakkaat Suomessa, Euroopassa ja USA:ssa. Merkittävää osuutta kasvusta tavoitellaan uusista asiakkuuksista.

Saavuttaakseen tavoitteensa Siili vaalii kilpailuetujaan, jotka ovat:

Asiakkaiden tarpeiden ohjaama jatkuva osaamisen, tarjooman ja toimintamallin kehittäminen.Asiakkaan liiketoiminnan arvonluonnin kiihdyttäminen asiakkaan tiimin läheisenä ja pitkäaikaisena luottojäsenenä.Parhaiden design-, teknologia- ja dataosaajien houkutteleminen monipuolisten kehittymismahdollisuuksien ja urapolkujen avulla.Yhdistelmä suuren organisaation toimituskykyä ja pienten yhteisöjen joukon intohimoa ja ketteryyttä.

“Portfolio toimintamalli mahdollistaa orgaanisen kasvun vauhdittamisen ja voimme entistä joustavammin reagoida myös yritysostomahdollisuuksiin,” sanoo toimitusjohtaja Marko Somerma.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Marko Somerma
puhelin: 050 518 1496, sähköposti: marko.somerma(at)siili.com

Hallituksen puheenjohtaja Harry Brade
puhelin: 040 844 6704, sähköposti: harry.brade(at)lamy.fi

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.siili.com/fi

Siili Solutions lyhyesti:
Siili Solutions Oyj on uuden ajan ohjelmistointegraattori ja digitaalisten palveluiden kumppani, joka tuottaa koko tietojärjestelmän kattavia teknologiariippumattomia IT-asiantuntijapalveluita Suomen ja maailman johtaville yrityksille. Siilillä on toimistot Suomessa, Saksassa, Puolassa ja USA:ssa. Siili Solutions Oyj:n osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla. Siili on kasvanut nopeasti ja kannattavasti perustamisestaan vuodesta 2005 lähtien. www.siili.com/fi

facebook twitter