Etusivu » Arkistot 12.11.2019

Robit Oyj: Omien osakkeiden hankinta 12.11.2019

Robit Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2019 klo 21.10

Omien osakkeiden hankinta 12.11.2019

Helsingin Pörssi

Päivämäärä12.11.2019
PörssikauppaOsto
OsakelajiROBIT
Osakemäärä, kpl3055osaketta
Keskihinta, eur2,861558euroa
Kokonaiskustannus, eur8742,06euroa

Yhtiön hallussa on 12.11.2019 tehtyjen kauppojen jälkeen 178 402 osaketta.

ROBIT OYJ

Ilkka Miettinen

Lisätietoja:
Ilkka Miettinen, talousjohtaja
Puh. +358 50 3848 318
Ilkka.miettinen@robitgroup.com
www.robitgroup

Liite

Kaupat 121119

Tulosvaroitus: SSH Communications Security Oyj alentaa arviotaan vuoden 2019 liikevaihdosta

SSH Communications Security Oyj, pörssitiedote, 12. marraskuuta 2019 klo 21.00

Tulosvaroitus: SSH Communications Security Oyj alentaa arviotaan vuoden 2019 liikevaihdosta

SSH arvioi yhtiön ohjelmistoliiketoiminnan (lisenssimyynti, palvelumyynti ja jatkuvat tuotot) liikevaihdon vuonna 2019 jäävän jonkin verran alhaisemmaksi kuin vuonna 2018.

Keskeisimmät tekijät liikevaihdon aikaisemmin arvioitua heikompaan kehitykseen ovat:

Arvioimme palvelumyynnin liikevaihdon laskevan ennakoitua enemmän (noin 1 miljoona euroa) vuodesta 2018 – saimme useita suuria palvelutoimeksiantoja valmiiksi vuonna 2018 ja uudet toimeksiannot ovat olleet pienempiä vuonna 2019.Euron heikentyminen Yhdysvaltain dollariin verrattuna vaikuttaa negatiivisesti vertailukelpoisin valuuttakurssein raportoitavaan liikevaihtoon.NQX®-myynnin käynnistyminen lykkääntyy edelleen – vaikka olemme saaneet selviä indikaatioita kiinnostuksesta tuotteeseen, pitkät hankintaprosessit siirtävät merkittävän myynnin alkamisen vuodelle 2020.

Liikevaihdon laskusta huolimatta tulevaisuuden näkymät ovat positiiviset: jatkuvat tuottomme ovat kasvaneet ja ohjelmistotilausten määrä on noussut, mikä rakentaa vahvaa pohjaa tulevaisuuden kasvulle. Vuonna 2019 olemme myös saaneet useita uusia Universal SSH Key Manager® (UKM) -asiakkuuksia, joiden arvioimme johtavan lisätilauksiin. Etenemme PrivX®-liiketoiminnassamme kaikilla maantieteellisillä alueilla. Arvioimme NQX-liiketoiminnan alkavan tuottaa liikevaihtoa vuonna 2020.

Uusi ohjeistus:

Arvioimme, että ohjelmistoliiketoimintamme (lisenssimyynti, palvelumyynti ja jatkuvat tuotot) liikevaihto vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskee jonkin verran vuoteen 2018 verrattuna.

Keskipitkällä tähtäimellä tavoittelemme kasvua, joka ylittää tietoturvamarkkinan arvioidun vuotuisen 10 prosentin kasvun ja tutkimme myös epäorgaanisia kasvumahdollisuuksia. Merkittävät liikevaihdon kasvun vaihtelut eri vuosineljänneksillä ovat edelleen mahdollisia suurien kauppojen ajoituksesta johtuen.

Aiempi, 12.2.2019 tilinpäätöstiedotteessa julkaistu ohjeistus:

Tavoittelemme vuonna 2019 yli 10 prosentin liikevaihdon kasvua ohjelmistoliiketoiminnassamme (lisenssimyynti, palvelumyynti ja jatkuvat tuotot) vertailukelpoisilla valuuttakursseilla, mikä ylittää tietoturvamarkkinan arvioidun vuotuisen 10 prosentin kasvun. Keskipitkällä tähtäimellä tavoittelemme vastaavaa tai nopeampaa kasvua ja tutkimme myös epäorgaanisia kasvumahdollisuuksia. Merkittävät liikevaihdon kasvun vaihtelut eri vuosineljänneksillä ovat edelleen mahdollisia suurien kauppojen ajoituksesta johtuen.

SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ

Kaisa Olkkonen
Toimitusjohtaja

Lisätiedot:
Kaisa Olkkonen, toimitusjohtaja, puh. +358 40 5795216
Niklas Nordström, talousjohtaja, puh. +358 50 5410543

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ssh.com

SSH Communications Security
SSH.COM auttaa yrityksiä hallitsemaan ja turvaamaan digitaalista ydintään – kriittistä dataa, sovelluksia ja palveluita. Yli 3000 asiakkaamme joukossa on 40% Fortune 500 -yrityksistä, monet maailman johtavista rahoi­tusalojen yrityksistä ja johtavia yrityksiä monilta muilta toimi­aloilta. Autamme asiakkaitamme menes­tymään pilviaikakaudella tarjoamalla kitkattomia pääsynhallintaratkaisuja, jotka minimoivat pääsyoikeuksiin liittyvät riskit. SSH.COM myy sovelluksiaan maailmanlaajuisesti verkossa, toimipisteiden kautta sekä kattavan myynti­partneri­verkoston avulla. Yhtiön osakkeet (SSH1V) on listattu Helsingin pörssissä. Lisätietoja meistä löydät Internet-osoitteestamme www.ssh.com.

Rovio Entertainment Oyj aloittaa omien osakkeiden takaisinosto-ohjelman

Rovio Entertainment Oyj Pörssitiedote 12.11.2019 klo 19.30

Rovio Entertainment Oyj aloittaa omien osakkeiden takaisinosto-ohjelman

Rovio Entertainment Oyj:n hallitus on päättänyt käyttää 9.4.2019 pidetyn yhtiökokouksen antamaa valtuutusta hankkia takaisin Yhtiön omia osakkeita.

Osakkeiden takaisinosto-ohjelman tarkoituksena on kehittää Yhtiön pääomarakennetta ja/tai käyttää osakkeita vastikkeena mahdollisissa yritysostoissa, osana Yhtiön osakepohjaista kannustinjärjestelmää sekä muutoin edelleen luovutettavaksi, yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäväksi.

Omien osakkeiden hankinta alkaa aikaisintaan 13.11.2019 ja päättyy viimeistään 27.3.2020. Hankittava määrä on korkeintaan 3 000 000 osaketta ja käytettävä rahamäärä on enintään 18 miljoonaa euroa. Osakemäärä vastaa noin 3,7 prosenttia Rovio Entertainment Oyj:n kaikista osakkeista. Osakkeet hankitaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan. Yhtiön omien osakkeiden hankinta rahoitetaan Yhtiön vapaalla omalla pääomalla.

Rovio Entertainment Oyj:n hallituksella on yhtiökokouksen 9.4.2019 antama valtuutus, omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta siten, että hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 7 946 474 osaketta.

Rovio Entertainment Oyj:n osakemäärä on tällä hetkellä 81 268 111 ja Yhtiön hallussa on 437 183 sen omia osakkeita.

ROVIO ENTERTAINMENT OYJ

Lisätietoja:
Rene Lindell, talousjohtaja
+358 207 888 300 (vaihde)
RovioIR@rovio.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.rovio.com

Rovio lyhyesti:
Rovio Entertainment Oyj on maailmanlaajuinen, peleihin keskittyvä viihdeyhtiö, joka luo, kehittää ja julkaisee mobiilipelejä, joita on jo tähän mennessä ladattu 4,5 miljardia kertaa. Rovio tunnetaan parhaiten Angry Birds -brändistään, joka sai alkunsa mobiilipelistä vuonna 2009 ja on sittemmin lisensointinsa kautta laajentunut peleistä erilaisiin viihde- ja kuluttajatuotekategorioihin. Tänään Rovio tarjoaa useita mobiilipelejä, animaatioita ja on tuottanut Angry Birds -elokuvan, joka oli ensi-iltaviikonloppunaan lipputulojen kärjessä 50 maassa, ja jonka jatko-osan, Angry Birds -elokuva 2 julkaistiin elokuussa 2019. Rovion pääkonttori on Espoossa ja yhtiö on listattu NASDAQ Helsingin päälistalla tunnuksella ROVIO. (www.rovio.com)

Lassila & Tikanoja Oyj:OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 12.11.2019

Lassila & Tikanoja OyjPÖRSSI-ILMOITUS12.11.2019
Lassila & Tikanoja Oyj:OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 12.11.2019
Helsingin Pörssi
Päivämäärä12.11.2019
PörssikauppaOsto
OsakelajiLAT1V
Osakemäärä5,000osaketta
Keskihinta/ osake14.8063EUR
Kokonaishinta74,031.50EUR
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 12.11.2019
tehtyjen kauppojen jälkeen: 634 725 kpl.
Lassila & Tikanoja Oyj:n puolesta
Nordea Pankki Oyj
Janne SarvikiviSami Huttunen
Lisätietoja:
talousjohtaja Valtteri Palin
puh. 040 734 7749
www.lt.fi

Liite

LAT1V_12.11_trades

UNITED BANKERS OYJ:n OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 12.11.2019

United Bankers Oyj ILMOITUS

12.11.2019 klo 18:30

UNITED BANKERS OYJ:n OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 12.11.2019

Päivämäärä 12.11.2019
Pörssikauppa Osto
Osakelaji UNIAV
Osakemäärä 300 kpl
Keskihinta/osake 8,5500 EUR
Ylin hinta/osake 8,5500 EUR
Alin hinta/osake 8,5500 EUR
Kokonaishinta 2 565,00 EUR

Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 12.11.2019:

UNIAV 34 520 kpl

United Bankers Oyj:n puolesta

Skandinaviska Enskilda Banken AB (Publ)

Antti Salakka Mikko Virtanen

Lisätietoja antaa:
Patrick Anderson, toimitusjohtaja, United Bankers Oyj
Sähköposti: patrick.anderson@unitedbankers.fi
Puhelin: 0400 244 544,09 25 380 236
www.unitedbankers.fi

Liite

UB SBB 12112019

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9 LUVUN 5 §:N MUKAINEN ILMOITUS: KYÖSTI KAKKONEN

Dovre Group Oyj Suurimmat osakkeenomistajat 12.11.2019 klo 13.45

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9 LUVUN 5 §:N MUKAINEN ILMOITUS: KYÖSTI KAKKONEN

Dovre Group Oyj on vastaanottanut Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen Kyösti Kakkoselta 12.11.2019. Liputusilmoituksen mukaan Kyösti Kakkosen välillinen omistusosuus Dovre Group Oyj:n osakkeista ja äänistä on ylittänyt 10 prosenttia.

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

Osakesarja/osakelaji

ISIN-koodi

Osakkeiden ja äänten lukumäärä, kplOsakkeiden ja äänten % – osuus
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
FI000900809811 461 77711,24 %
YHTEENSÄ11 461 77711,24 %

Liputusilmoituksen mukaan Kyösti Kakkosen määräysvaltayhtiö Joensuun Kauppa ja Kone Oy omistaa 9 461 777 kappaletta ja määräysvaltayhtiö K22 Finance Oy 2 000 000 kappaletta Dovre Group Oyj:n osakkeista ja äänistä.

Dovre Group Oyj:n kaupparekisteriin merkitty osakemäärä on 101 946 747 osaketta.

Lisätiedot:

Dovre Group Oyj
Mari Paski, talousjohtaja
mari.paski@dovregroup.com
puh. 020 436 2000
www.dovregroup.com

Dovre Group on kansainvälisesti toimiva projektihenkilöstön ja -johtamisen palvelutoimittaja. Dovre Group -konsernin liiketoimintaryhmät ovat Projektihenkilöstö ja Konsultointi. Konsernilla on toimipisteet Kanadassa, Norjassa, Singaporessa, Suomessa ja Yhdysvalloissa. Maailmanlaajuisesti konsernissa toimii yli 650 henkilöä. Dovre Group Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä (tunnus: DOV1V).

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.dovregroup.com

Indoor Groupin toimitusjohtaja vaihtuu

Sievi Capital Oyj
Lehdistötiedote 12.11.2019 klo 10.00

Indoor Groupin toimitusjohtaja vaihtuu

Indoor Groupin hallitus on nimittänyt yhtiön väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi hallituksen puheenjohtaja Juha Saarisen 1.12.2019 alkaen. Pasi Kohmo jatkaa yhtiön toimitusjohtajana 30.11.2019 saakka. Hallitus on käynnistänyt hakuprosessin uuden toimitusjohtajan valitsemiseksi.

Hallitus haluaa kiittää Pasi Kohmoa hänen panoksestaan yhtiön hyväksi. Hänen toimitusjohtajakaudellaan Indoor Group on edelleen kehittänyt resurssointia sekä sisäisiä prosessejaan, joiden odotetaan parantavan toiminnan tehokkuutta pitkällä aikavälillä.

SIEVI CAPITAL OYJ

LISÄTIETOJA:
Indoor Group Oy, hallituksen puheenjohtaja Juha Saarinen, puh. 040 513 9473
Sievi Capital Oyj, toimitusjohtaja Päivi Marttila, puh. 0400 285 358

JAKELU
Keskeiset tiedotusvälineet
www.sievicapital.fi

Indoor Group on johtava kodin huonekalujen ja sisustustuotteiden vähittäiskauppias Suomessa ja Virossa. Konserniin kuuluvat Suomessa ja Virossa toimivat vähittäiskauppaketjut Asko ja Sotka sekä sohvatehdas Insofa Oy.

Sievi Capital on pörssilistattu (Nasdaq Helsinki) pääomasijoitusyhtiö, joka tekee sijoituksia pieniin ja keskisuuriin suomalaisiin yrityksiin. Sievi Capital on kohdeyritysten johdon ja kanssaomistajien kumppani, joka aktiivisena omistajana tukee kohdeyritysten kasvua, tuloksellisuutta ja arvon rakentamista.

VMP OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–30.9.2019: VMP JA SMILE YHDISTYIVÄT

VMP OYJ — YHTIÖTIEDOTE — 12.11.2019 klo 8.00

VMP OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–30.9.2019: VMP JA SMILE YHDISTYIVÄT

Heinä–syyskuu 2019 lyhyesti

Konsernin liikevaihto oli 55,7 milj. euroa (31,1 milj. euroa heinä–syyskuussa 2018). Liikevaihto kasvoi 79,0 %.Konsernin käyttökate oli 4,5 milj. euroa (2,8), kasvua 61,3 %.Konsernin oikaistu1 käyttökate oli 4,7 milj. euroa (2,8), kasvua 68,5 %.Konsernin osakekohtainen tulos oli 0,00 euroa (0,04) osakkeelta. Tulosta heikensivät 3,0 milj. euron liikearvon poistot2. Osakekohtainen tulos ilman liikearvon poistoja oli 0,17 euroa (0,16) osakkeelta.VMP osti Smilen elokuussa ja Smile on raportoitu osana VMP-konsernia syyskuun alusta lähtien.

Tammi–syyskuu 2019 lyhyesti

Konsernin liikevaihto oli 138,2 milj. euroa (91,6 milj. euroa tammi–syyskuussa 2018). Liikevaihto kasvoi 51,0 %.Konsernin käyttökate oli 11,1 milj. euroa (7,2), kasvua 53,1 %.Konsernin oikaistu3 käyttökate oli 10,5 milj. euroa (7,8), kasvua 34,4 %.Konsernin osakekohtainen tulos oli 0,01 euroa (-0,23) osakkeelta. Tulosta heikensivät 7,4 milj. euron liikearvon poistot2. Osakekohtainen tulos ilman konserniliikearvon poistoja oli 0,47 euroa (0,11) osakkeelta.VMP on vahvistanut liiketoimintaansa kauden aikana usealla yrityskaupalla, joista Smile on merkittävin, mutta myös Extraajat ja Corporate Spirit ovat täydentäneet VMP:n liiketoimintaportfoliota.

Näkymät vuodelle 2019

VMP odottaa oikaistun käyttökatteensa kasvavan merkittävästi 31.12.2019 päättyvällä tilikaudella verrattuna 31.12.2018 päättyneeseen tilikauteen.

Avainluvut

Miljoonaa euroa, jollei toisin ilmoitettu7–9/
2019
7–9/ 2018Muutos %1–9/ 20191–9/ 2018Muutos %2018
Liikevaihto55,731,179,0 %138,291,651,0 %124,9
Oikaistu käyttökate4,72,868,5 %10,57,834,4 %10,2
Oikaistu käyttökate-%8,4 %8,9 %7,6 %8,5 %8,2 %
Käyttökate4,52,861,3 %11,17,253,1 %9,8
Osakekohtainen tulos, euroa0,000,040,01-0,23-0,20
Osakekohtainen tulos ilman liikearvon poistoja, euroa0,170,160,470,110,27
Nettovelka / oikaistu käyttökate2,3 x41,1 x1,4 x
Operatiivinen vapaa kassavirta3,01,56,45,99,5
Ketjuliikevaihto745342 %19215127 %204

Sami Asikainen, toimitusjohtaja

”KAHDEN VAHVAN TOIMIJAN YHDISTYMINEN TÄYDESSÄ VAUHDISSSA, TAVOITTEENA MARKKINAJOHTAJUUS”

”Vuoden 2019 tähän mennessä merkittävin asia on ollut ehdottomasti VMP:n ja Smilen yhdistyminen. Yritysosto julkistettiin heinäkuun alussa ja toteutui elokuun lopussa. Järjestely on kaksinkertaistanut henkilöstövuokrauksen liikevaihtomme vuositasolla. Yhdistynyt yhtiö on merkittävä toimija henkilöstöpalveluiden markkinalla ja tavoittelee markkinajohtajuutta alalla.

Järjestely on luonnollisesti vaikuttanut yhdistyneen yhtiön toimintaan kesän jälkeen, kun olemme suunnitelleet yhdistymisen jälkeistä uutta organisaatiota sekä valmistelleet strategia- ja brändiuudistusta, josta tiedotamme loppuvuoden aikana.

Lähikuukausina fokuksemme on VMP:n ja Smilen liiketoimintojen yhdistämisessä käytännön tasolla. Pyrimme varmistamaan, että paikallisyksikkömme ympäri Suomea toimivat yhtenäisinä tiimeinä, jotta pääsemme hyötymään yhdistymisen tuomista positiivisista liiketoimintasynergioista. Pääliiketoimintamme henkilöstövuokraus pohjautuu sekä yritysasiakkaidemme ajantasaisten tarpeiden ymmärtämiseen, että toisaalta vuokratyöntekijäasiakkaidemme työtoiveiden täyttämiseen. Toimimalla yhtenäisesti pystymme varmistamaan, että palvelemme niin yritysasiakkaita kuin työntekijöitä koko konsernin voimavaroin.

Syys-lokakuun aikana olemme uudistaneet konsernin johtoryhmän sekä muokanneet organisaatiota, jotta pystymme kehittämään käytännön liiketoiminnan johtamistyötämme vastaamaan yhtiön aikaisempaa suurempaa kokoa. Osana tätä prosessia käynnistimme lokakuussa yhteistoimintamenettelyn, jonka päätarkoituksena on konsernin liiketoiminnan uudelleenorganisoiminen. Pyrimme tehostamaan toimintaamme yhtenäistämällä tukitoimintojamme ja toimimalla yhtenäisillä tietojärjestelmillä sekä aikaisempaa pienemmällä määrällä brändejä. Arvioimme, että yhdistymisen avulla voidaan saavuttaa noin 5 milj. euron säästöt, joista merkittävä osa ensimmäisen vuoden aikana ja loput vuosina 2020-2021.

Kolmannella neljänneksellä liikevaihtomme kasvoi 79 % ja oli 55,7 milj. euroa (31,1). Käyttökate oli 4,5 milj. euroa (2,8). Oikaistu käyttökate oli 4,7 milj. euroa (2,8). Smilen liikevaihto ja tulos on huomioitu syyskuun alusta alkaen VMP-konsernin luvuissa. Henkilöstöpalveluiden markkina on jatkanut kasvussa, mutta kasvu on hidastunut edellisvuosiin verrattuna. Oma toimintamme on kehittynyt myönteisesti etenkin ravintola- ja kauppa-liiketoiminnassamme.

Tammi-syyskuussa liikevaihtomme kasvoi 51 % ja nousi 138,2 milj. euroon (91,6). Liikevaihto kasvoi erityisesti viime vuoden lopulla ja tänä vuonna tehtyjen yrityskauppojen ansiosta. Käyttökate oli 11,1 milj. euroa (7,2). Oikaistu käyttökate oli 10,5 milj. euroa (7,8).

VMP:n liiketoimintaa on kehitetty vuoden 2019 aikana yhtiön strategian mukaisesti myös yritysostoin. Henkilöstövuokrauksen palvelualuettamme on vahvistettu hankkimalla alan kolmanneksi suurin toimija Smile sekä kaupan alalle erikoistunut Extraajat. Lisäksi hankimme Corporate Spiritin, jonka henkilöstön kehittämispalvelut täydentävät palveluvalikoimaamme. Olemme myyneet Alina Hoivatiimin, jotta voimme keskittyä entistä paremmin ydinliiketoimintaamme. Yritysostot tulevat jatkossakin olemaan osa kasvuamme.

Eezy, itsensätyöllistämisen yksikkömme, uudistaa tapaa tehdä työtä. Yksikkö on kehittynyt myönteisesti ja on kasvanut selvästi katsauskauden aikana.

Tavoitteemme on parantaa palveluitamme työntekijöillemme ja asiakkaillemme, muun muassa panostamalla erilaisiin digitaalisiin ratkaisuihin. Liiketoimintamme kasvu sekä yrityskauppojen tuomat skaalaedut antavat meille myös hyvän mahdollisuuden toimintamme jatkuvaan tehostamiseen.

Uskon vahvasti yhdistyneen yhtiön menestymiseen kehittyvillä henkilöstöpalveluiden markkinoilla. Meillä on voimavaroja kehittää markkinaa sekä positiivinen asenne uuden tekemiseen, mikä luo meille hyvän lähtökohdan olla markkinoiden suunnannäyttäjä.”

Tulosjulkistustilaisuus

Suomenkielinen tiedotustilaisuus analyytikoille ja medialle järjestetään tiistaina 12.11.2019 klo 10.00 audiocast-lähetyksenä osoitteessa https://vmp.videosync.fi/2019-q3-tulokset/. Tilaisuutta isännöivät toimitusjohtaja Sami Asikainen ja talousjohtaja Hannu Nyman. Tilaisuuden aikana voi esittää kysymyksiä verkon välityksellä.

Esitysaineisto on saatavilla ennen tiedotustilaisuutta yhtiön kotisivuilla osoitteessa http://www.vmpgroup.fi/sijoittajat/raportit-ja-esitykset/

Audiocastin nauhoitus on saatavilla samassa osoitteessa myöhemmin päivän aikana.

Lisätietoja:

VMP Oyj

Sami Asikainen, toimitusjohtaja,
puh. +358 (0)40 700 9915

Hannu Nyman, talousjohtaja,
puh. +358 (0)50 306 9913

Hyväksytty neuvonantaja: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike, puh. +358 10 546 7934

Liite: VMP Oyj:n osavuosikatsaus tammi–syyskuulta 2019

1 Oikaistuissa luvuissa on vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä heinä–syyskuussa 2019 huomioitu 0,2 milj. euroa irtisanomiskorvauksiin liittyviä henkilöstökuluja.

2 VMP Oyj:n tilinpäätökset ja osavuositiedot laaditaan suomalaisen kirjanpitolainsäädännön (FAS) mukaisesti.

3 Oikaistuissa luvuissa on vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä tammi–syyskuussa 2019 huomioitu 1,2 milj. euroa Alina-liiketoiminnan myyntivoittoa ja 0,6 milj. euroa irtisanomiskorvauksiin liittyviä henkilöstökuluja.

4 Oikaistu käyttökate perustuu arvioituun yhdistettyyn edellisen 12 kuukauden pro-forma FAS-käyttökatteeseen.

Liite

VMP osavuosikatsaus Q3 2019

NOHO PARTNERS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–30.9.2019: Erinomainen kvartaali – konsernin ja ravintolaliiketoiminnan kannattavuus historiallisen korkealla tasolla

NoHo Partners Oyj

OSAVUOSIKATSAUS 12.11.2019 klo 8.00

NOHO PARTNERS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–30.9.2019:

Erinomainen kvartaali – konsernin ja ravintolaliiketoiminnan kannattavuus historiallisen korkealla tasolla

Konsernin henkilöstövuokrausliiketoiminta päättyi 23.8.2019, kun tytäryhtiö Smile Henkilöstöpalvelut Oyj yhdistyi VMP Oyj:n kanssa ja yhdistyneestä yhtiöstä tuli NoHo Partners -konsernin osakkuusyhtiö. Ravintolaliiketoiminnan kannattavan kasvun strategian toteutus etenee suunnitelman mukaisesti. Ravintolaliiketoiminnan kannattavuus on ennätystasolla, mikä antaa hyvän lähtökohdan loppuvuodelle 2019.

LIIKEVAIHTO JA TULOS

TAMMI–SYYSKUU 2019 LYHYESTI

Konserni (jatkuvat ja lopetetut toiminnot):

Liikevaihto oli 197,6 miljoonaa euroa (142,0 miljoonaa euroa), kasvua 39,2 prosenttia.Liikevoitto oli 23,3 miljoonaa euroa (11,1 miljoonaa euroa), kasvua 109,7 prosenttia.Liikevoittoprosentti oli 11,8 %.Lopetetun liiketoiminnan tulos oli 23,8 miljoonaa euroa.Tilikauden tulos oli 42,8 miljoonaa euroa (1,7 miljoonaa euroa), kasvua 2476,9 prosenttia.Osakekohtainen tulos oli 2,16 euroa (0,09 euroa), kasvua 2189,2 prosenttia.Nettovelkaantumisaste ilman IFRS 16 -velkojen vaikutuksia oli 85,8 %. IFRS 16 -velka oli 158,3 miljoonaa euroa. Nettovelkaantumisaste IFRS 16 -standardin vaikutus huomioiden oli 205,1 %.

Ravintolaliiketoiminta (vertailukelpoiset jatkuvat toiminnot):

Liikevaihto oli 197,7 miljoonaa euroa (142,1 miljoonaa euroa), kasvua 39,2 prosenttia.Liikevoitto oli 11,7 miljoonaa euroa (1,1 miljoonaa euroa), kasvua 1008,5 prosenttia.Liikevoittoprosentti oli 5,9 %.Tilikauden tulos oli 7,4 miljoonaa euroa (-0,3 miljoonaa euroa), kasvua 2302,3 prosenttia.Osakekohtainen tulos oli 0,29 euroa (-0,01 euroa), kasvua 2129,5 prosenttia.

HEINÄ–SYYSKUU 2019 LYHYESTI

Konserni (jatkuvat ja lopetetut toiminnot):

Liikevaihto oli 76,7 miljoonaa euroa (66,2 miljoonaa euroa), kasvua 15,9 prosenttia.Liikevoitto oli 9,8 miljoonaa euroa (2,5 miljoonaa euroa), kasvua 297,2 prosenttia.Liikevoittoprosentti oli 12,8 %.Lopetetun liiketoiminnan tulos oli 29,7 miljoonaa euroa.Tilikauden tulos oli 37,4 miljoonaa euroa (-0,9 miljoonaa euroa), kasvua 4080,9 prosenttia.Osakekohtainen tulos oli 1,92 euroa (-0,6 euroa), kasvua 3404,2 prosenttia.

Ravintolaliiketoiminta (vertailukelpoiset jatkuvat toiminnot):

Liikevaihto oli 76,7 miljoonaa euroa (66,2 miljoonaa euroa), kasvua 15,9 prosenttia.Liikevoitto oli 6,0 miljoonaa euroa (-1,2 miljoonaa euroa), kasvua 597,6 prosenttia.Liikevoittoprosentti oli 7,8 %.Katsauskauden liikevoitto sisältää 0,2 miljoonaa euroa Norjan transaktiokuluja.Tilikauden tulos oli 3,9 miljoonaa euroa (-1,7 miljoonaa euroa), kasvua 328,0 prosenttia.Osakekohtainen tulos oli 0,15 euroa (-0,10 euroa), kasvua 252,3 prosenttia.

SELVITYS KIRJAUSKÄYTÄNNÖISTÄ

Osavuosikatsauksessa henkilöstövuokraussegmentti on käsitelty lopetettuna toimintona erillisenä eränä tuloslaskelmassa ja vertailutiedot on oikaistu vastaavasti. Ks. tarkemmin osavuosikatsauksen liitetieto 3.Henkilöstövuokrausliiketoiminnan järjestelystä johtuen konserni aloittaa vertailukelpoisuutta parantavien vaihtoehtoisten tunnuslukujen esittämisen, joiden uskotaan parantavan markkinoiden ymmärrystä ravintolaliiketoiminnan kehityksestä ja taloudellisesta tilanteesta. Vertailukelpoiseen tulokseen on lisätty merkittävämpänä eränä ennen järjestelyä tapahtuneet konsernin sisäiset henkilöstöpalveluostot, jotka vastaisuudessa esitetään ulkoisina ostopalveluina. Osavuosikatsauksen liitetiedossa 3. on esitetty tarkemmin vertailukelpoisuutta parantavien tunnuslukujen laskentaperiaatteet.Osavuosikatsauksessa konsernin jatkuvat ja lopetetut toiminnot sekä ravintolaliiketoiminnan vertailukelpoiset jatkuvat toiminnot esitetään erikseen.Syyskuussa 2019 alkaen konsernissa on vain yksi segmentti eli ravintolaliiketoiminta.NoHo Partners otti IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin käyttöön 1.1.2019. Vertailukauden 2018 lukuja ei ole oikaistu. Lisätietoja IFRS 16 -standardin soveltamisesta ja muista merkittävistä osavuosikatsauksen laatimisperiaatteista on osavuosikatsauksen liitetiedoissa.Ellei toisin mainita, suluissa olevat luvut viittaavat edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon.

YHTEENVETO

Konsernin tammi–syyskuun 2019 tulokseen vaikuttaneita tekijöitä olivat henkilöstövuokrausliiketoiminnasta luopuminen, ravintolaportfolion tervehdyttämisohjelman eteneminen, uudet ravintola-avaukset ja konseptiuudistukset sekä investoinnit kansainväliseen liiketoimintaan.

IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin käyttöönotolla on -1,2 miljoonan euron negatiivinen vaikutus tammi–syyskuun 2019 tulokseen.

Ravintola-alalla tuloksen syntyminen painottuu toiminnan kausiluonteisuudesta johtuen vuoden toiselle puoliskolle.

Ravintolaliiketoiminnan liiketoiminta-alueiden liikevaihdot:

Ruokaravintoloiden liikevaihto oli vuoden 2019 tammi–syyskuussa 76,5 miljoonaa euroa (54,5 miljoonaa euroa), kasvua 40,4 prosenttia ja heinä–syyskuussa 29,7 miljoonaa euroa (26,5 miljoonaa euroa), kasvua 12,2 prosenttia.

Yökerho- ja viihderavintoloiden liikevaihto oli vuoden 2019 tammi–syyskuussa 67,5 miljoonaa euroa (62,2 miljoonaa euroa), kasvua 8,5 prosenttia ja heinä–syyskuussa 25,4 miljoonaa euroa (26,4 miljoonaa euroa), laskua 3,7 prosenttia.

Fast casual -ravintoloiden liikevaihto oli vuoden 2019 tammi–syyskuussa 25,0 miljoonaa euroa (18,0 miljoonaa euroa), kasvua 39,3 prosenttia ja heinä–syyskuussa 8,9 miljoonaa euroa (9,1 miljoonaa euroa), laskua 2,6 prosenttia.

Kansainvälisen ravintolatoiminnan liikevaihto oli vuoden 2019 tammi–syyskuussa 28,7 miljoonaa euroa (8,3 miljoonaa euroa), kasvua 246,6 prosenttia ja heinä–syyskuussa 12,7 miljoonaa euroa (5,0 miljoonaa euroa), kasvua 153,0 prosenttia.

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS: AKU VIKSTRÖM

Konsernin tulos historiallisen korkealla tasolla

Kulunut kvartaali oli historiallinen ja poikkeuksellinen. NoHo Partners irtaantui henkilöstöpalvelusegmentistä, ja transaktion seurauksena konsernin tammi–syyskuun 2019 liikevoitto oli 23,3 miljoonaa euroa ja tulos 42,8 miljoonaa euroa. Tilikauden 2019 osakekohtainen tulos tulee olemaan historiallisen korkealla tasolla ollen kolmannen kvartaalin lopussa 2,16 euroa.

Smile-järjestely vahvistaa tasetta ja luo omistaja-arvoa

Elokuussa toteutetun toimialajärjestelyn myötä yhtiön nettovelka vähentyi 29,3 miljoonaa euroa, jonka jälkeen nettovelat ilman IFRS 16 -vaikutusta ovat 112,1 miljoonaa euroa ja nettovelkaantumisaste 85,8 %. Tämän lisäksi yhtiön taseessa on markkina-arvoltaan yli 40 miljoonan euron omaisuuserä, jonka uskotaan kasvattavan omistaja-arvoa tulevaisuudessa.

Ravintolaliiketoiminnan kannattavuuden kehitys ennätysvahvassa tahdissa

Ravintolaliiketoiminnan kannattavuus on kehittynyt kolmannella kvartaalilla suunnitellusti liikevoittomarginaalin ylittäessä tarkastelujaksolla yli 8 prosentin rajan ilman kertaluonteisia eriä. Kumulatiivisesti vuoden alusta myös liikevoittomarginaali on historiallisen korkealla tasolla, mikä kertoo, että portfolion tuottavuutta on onnistuttu parantamaan ja toimintoja tehostamaan kulurakenteen osalta. Tämä antaa hyvän lähtökohdan vuoden viimeiselle ja tärkeimmälle neljännekselle sekä vahvan pohjan siirtyä ensi vuonna kohti seuraavaa jaksoa kannattavan kasvun strategiassa.

Ruokaravintolaliiketoiminnan näkymät säilyvät positiivisina ulkona syömisen kasvun ja arkipäiväistymisen myötä. Kysynnän lisäksi myös tarjonta lisääntyy ja monimuotoistuu. Joustavan toimintamallin ja laajan portfolion lisäksi yhtiön kilpailuetuna kasvavassa markkinassa on jatkuva asiakaskokemuksen kehittäminen, jonka keskiössä on osaava ja motivoitunut henkilöstö.

Nopean ja helpon syömisen kasvutrendiin yhtiö vastaa fast casual -ravintoloiden brandiportfoliolla. Samalla, kun kasvukeskusten ihmisvirroissa tapahtuu muutoksia, jakelutiestrategialla ja mikrolokaatiolla on tulevaisuudessa entistä suurempi merkitys. Digitaalinen jakelukanava kasvattaa merkitystään, ja yhtiö tulee lanseeraamaan lähikuukausien aikana uusia ratkaisuja ostamisen helpottamiseksi. Kuluttajamarkkinoinnissa Hanko Sushi-, American Diner- ja Pizzarium-ravintolat liittyivät Keskon Plussa-järjestelmään, jonka kautta tavoitetaan jopa 3,5 miljoonaa kuluttajaa.

Yö- ja viihderavintolatoiminta on kannattavin ravintolaliiketoiminnan muoto. NoHo Partners on viimeisen vuoden ajan tehostanut ja kehittänyt yö- ja viihdemarkkinan portfoliotaan ja vähentänyt kapasiteettia ei-kilpailukykyisiltä markkinoilta. Yhtiöllä on vahva jalansija suurimpien kaupunkien ykkösyökerhoina, kannattava pubiliiketoiminta sekä hyvin kasvava viihderavintolatoiminta. Markkinajohtajana tulemme jatkossakin olemaan mukana toimialan kehityksessä samalla, kun elämysmarkkina premiumisoituu ja kehittyy entistä sisältövetoisemmaksi.

Kansainvälisessä liiketoiminnassa kaksivaiheinen eteneminen

Kansainvälinen liiketoiminta kasvaa vahvasti strategian mukaisesti ja edustaa nyt jo lähes 15 prosenttia ravintolaliiketoiminnan liikevaihdosta. Tanskan liiketoimintojen keskiössä on kannattavuuden parantaminen. Tämä tullaan saavuttamaan nykyisen portfolion tuottavuuden parantamisella, hallinnon kustannussäästöillä sekä yhtiön operatiivisen toimintamallin entistä vahvemmalla jalkauttamisella. Tätä tavoitetta tukemaan on kolmannella kvartaalilla vaihdettu Tanskan maajohto ja toteutettu hallinnon säästöohjelma.

Norjan liiketoiminnat ovat kehittyneet odotuksia vahvemmin ja toimivat jo nyt operatiivisesti yhtiön liikevoittomarginaalin yläpuolella. Yhtiöllä on Norjassa erittäin vahva partneri, toimiva ja hajautettu portfolio sekä hyvät näkymät niin orgaaniselle kuin yritysostovetoiselle kasvulle. Näistä lähtökohdista yhtiö tulee kiihdyttämään kannattavaa kasvua Norjassa ensi vuonna erityisesti yritysostopuolella.

Vahvistetulla organisaatiolla seuraavaan strategiavaiheeseen

Siirtyessään kohti strategiajakson seuraavaa vaihetta yhtiö on lujittanut organisaatiotaan. Tulevaisuuden kasvuun on valmistauduttu varatoimitusjohtajan ja uuden talousjohtajan nimityksillä, joilla tuetaan erityisesti isoja kasvuhankkeita, yritysostoja sekä digitalisaatiota. Yhtiön johtamisjärjestelmää on kehitetty ja aloitettu keskijohdon johtamiskoulutus. Ravintolahenkilökunnalle lanseerattu Sinä olet tähti -ohjelma on tavoittanut tähän päivään mennessä jo yli 150 tähtityöntekijää 500 euron bonuspalkkioina. Integraation jälkeinen suurten muutosten vuosi haasteineen lähenee loppuaan ja olemme matkalla kohti selkeämpää kannattavan kasvun vaihetta.

Aku Vikström, toimitusjohtaja

AVAINLUKUJA
(1000 euroa)1.7.-30.9.20191.7.-30.9.20181.1.-30.9.20191.1.-30.9.20181.1.-31.12.2018
KESKEISIMMÄT TUNNUSLUVUT,
KOKO KONSERNI
(Jatkuvat ja lopetetut toiminnot)
Liikevaihto76 72066 178197 641141 998209 627
Käyttökate20 81010 10656 03624 95633 072
Käyttökate, %27,1 %15,3 %28,4 %17,6 %15,8 %
Liikevoitto9 8032 46823 31111 11615 635
Liikevoitto, %12,8 %3,7 %11,8 %7,8 %7,5 %
Katsauskauden tulos emoyhtiön osakkeenomistajille7 1741 77718 0639 62713 892
Tilikauden tulos emoyhtiön osakkeenomistajille36 865-1 06541 8911 7294 581
Tulos määräysvallattomille osakkeenomistajille555125890-69-350
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osakekohtainen jatkuvien toimintojen katsauskauden tulos (euroa)0,350,100,900,530,77
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osakekohtainen katsauskauden tulos (euroa)1,92-0,062,160,090,26
Korolliset nettovelat270 369141 610138 500
Nettovelkaantumisaste, %205,1 %199,1 %184,3 %
Omavaraisuusaste, %28,0 %23,7 %24,6 %
Sijoitetun pääoman tuotto, % (p.a.)8,1 %3,9 %5,2 %
Nettorahoituskulut9491 2745 1862 0602 478
Materiaalikate, %73,8 %73,8 %73,8 %73,2 %74,0 %
Henkilöstökulut, %30,2 %31,8 %32,5 %31,5 %32,1 %
RAVINTOLALIIKETOIMINTA
(Vertailukelpoiset jatkuvat toiminnot)
(1000 euroa)1.7.-30.9.20191.7.-30.9.20181.1.-30.9.20191.1.-30.9.20181.1.-31.12.2018
Liikevaihto76 73366 204197 733142 075209 725
Käyttökate16 9626 44144 42314 89619 643
Käyttökate, %22,1 %9,7 %22,5 %10,5 %9,4 %
Liikevoitto5 954-1 19611 6971 0552 206
Liikevoitto, %7,8 %-1,8 %5,9 %0,7 %1,1 %
Osakekohtainen tulos (euroa)0,15-0,100,29-0,010,04

VUODEN 2019 NÄKYMÄT

Tulosohjeistus (12.11.2019 alkaen):

Henkilöstövuokrausliiketoiminnan järjestelystä sekä ravintolaliiketoiminnan loppuvuoden näkymistä johtuen NoHo Partners arvioi konsernin saavuttavan tilikaudella 2019 yhteensä noin 260 miljoonan euron liikevaihdon ja yli 10 prosentin liikevoittomarginaalin. Ravintolaliiketoiminnan (vertailukelpoisen jatkuvan toiminnan) liikevaihdon arvioidaan olevan noin 260 miljoonaa euroa ja liikevoittomarginaalin yli 6 prosenttia.

Konsernin ravintolaliiketoiminnan osalta pitkän aikavälin ohjeistus pysyy ennallaan: tavoitteena on saavuttaa noin 350 miljoonan euron liikevaihto ja noin 8 prosentin liikevoittomarginaali vuoden 2021 loppuun mennessä. Konserni tulee tarkentamaan tilikauden arviota vuosittain neljännen kvartaalin tulosjulkistuksen yhteydessä.

Aiempi tulosohjeistus (14.2.2019 alkaen):

NoHo Partners arvioi konsernin liikevaihdon ja kannattavuuden kasvavan kuluvana vuonna. Koko konsernin tavoitteena on saavuttaa eliminointien jälkeen yhteensä noin 390 miljoonan euron liikevaihto ja noin 5,8 prosentin liikevoittomarginaali (noin 22,5 miljoonaa euroa) vuoden 2019 loppuun mennessä. Ravintolasegmentin tavoitteena on saavuttaa noin 250 miljoonan euron liikevaihto ja yli 6 prosentin liikevoittomarginaali (yli 15 miljoonaa euroa). Henkilöstövuokraussegmentin tavoitteena on saavuttaa noin 150 miljoonan euron liikevaihto ja noin 5 prosentin liikevoittomarginaali (noin 7,5 miljoonaa euroa).

Konsernin pitkän aikavälin tavoitteena on saavuttaa yli 600 miljoonan euron liikevaihto ja noin 7,5 prosentin liikevoittomarginaali vuoden 2021 loppuun mennessä. Ravintolasegmentin tavoitteena on saavuttaa noin 350 miljoonan euron liikevaihto ja noin 8 prosentin liikevoittomarginaali. Henkilöstövuokraussegmentin tavoite on saavuttaa noin 300 miljoonan euron liikevaihto ja noin 6,5 prosentin liikevoittomarginaali. Konserni tulee tarkentamaan tilikauden arviota vuosittain neljännen kvartaalin tulosjulkistuksen yhteydessä.

TIEDOTUSTILAISUUS MEDIALLE, ANALYYTIKOILLE JA SIJOITTAJILLE KLO 10.00

Tiedotustilaisuus medialle, analyytikoille ja sijoittajille järjestetään tänään tiistaina 12.11.2019 klo 10.00 alkaen ravintola Espassa osoitteessa Pohjoisesplanadi 17, 00130 Helsinki. Tilaisuudessa NoHo Partnersin toimitusjohtaja Aku Vikström käy läpi vuoden 2019 kolmannen kvartaalin tärkeimmät tapahtumat, tuloksen sekä kertoo tulevaisuuden näkymistä.

Tulosinfo on seurattavissa suoran webcast-lähetyksen kautta osoitteessa https://noho.videosync.fi/2019-q3-tulosinfo. Tilaisuuden kieli on suomi. Esitysmateriaali ja tilaisuuden taltiointi ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla myöhemmin tänään.

NoHo Partnersin vuoden 2019 tammi–syyskuun osavuosikatsaus kokonaisuudessaan on pdf-muodossa tämän tiedotteen liitteenä. Osavuosikatsaus on myös saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.noho.fi.

NOHO PARTNERS OYJ

Hallitus

LIITE: NoHo Partners Oyj Osavuosikatsaus Q3/2019

Lisätietoja:
Aku Vikström, toimitusjohtaja, puh. +358 44 011 1989
Jarno Suominen, talousjohtaja, puh. +358 40 721 5655

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.noho.fi

NoHo Partners Oyj on vuonna 1996 perustettu suomalainen ravintola-alan palveluihin ja henkilöstövuokraukseen erikoistunut konserni. Vuonna 2013 ensimmäisenä suomalaisena ravintolatoimijana NASDAQ Helsinkiin listautunut pörssiyhtiö on kasvanut voimakkaasti koko historiansa ajan. Konsernin yhtiöihin kuuluu noin 220 ravintolaa Suomessa, Tanskassa ja Norjassa. Yhtiön tunnettuja ravintolakonsepteja ovat mm. Elite, Savoy, Teatteri, Yes Yes Yes, Stefan’s Steakhouse, Palace, Löyly, Hanko Sushi ja Cock’s & Cows. NoHo Partners Oyj:n vuoden 2018 liikevaihto oli 323,2 miljoonaa euroa ja liikevoitto 7,2 miljoonaa euroa. Konserni työllistää sesongista riippuen noin 2 100 henkilöä kokoaikaiseksi muutettuna.

NoHo Partners -yrityssivut: www.noho.fi
NoHo Partners -kuluttajasivustot: www.ravintola.fi ja www.royalravintolat.fi

Liite

NoHo_Partners_Oyj_Osavuosikatsaus_Q3_2019_FIN

facebook twitter