Etusivu » Arkistot 30.10.2019

Robit Oyj: Omien osakkeiden hankinta 30.10.2019

Robit Oyj PÖRSSITIEDOTE 30.10.2019 klo 20.15

Omien osakkeiden hankinta 30.10.2019

Helsingin Pörssi

Päivämäärä 30.10.2019
Pörssikauppa Osto
Osakelaji ROBIT
Osakemäärä, kpl 3962 osaketta
Keskihinta, eur 2,078688 euroa
Kokonaiskustannus, eur 8235,76 euroa

Yhtiön hallussa on 30.10.2019 tehtyjen kauppojen jälkeen 134 955 osaketta.

ROBIT OYJ

Ilkka Miettinen

Lisätietoja:
Ilkka Miettinen, talousjohtaja
Puh. +358 50 3848 318
Ilkka.miettinen@robitgroup.com
www.robitgroup

Liite

Kaupat 301019

OP Ryhmän uudet pitkän aikavälin strategiset tavoitteet

OP Yrityspankki Oyj
OP Osuuskunta
Sisäpiiritieto
30.10.2019 klo 18.35

OP Ryhmän uudet pitkän aikavälin strategiset tavoitteet

OP Ryhmän keskusyhteisön hallintoneuvosto on tänään 30.10.2019 vahvistanut OP Ryhmän uudet ryhmätasoiset pitkän aikavälin strategiset tavoitteet. Uudet tavoitteet ovat voimassa 1.1.2020 alkaen.

OP Ryhmän uudet pitkän aikavälin strategiset tavoitteet ovat:

Mittari Tavoite
Oman pääoman tuotto (ROE ilman OP-bonuksia) 8 % vuonna 2025 (uusi mittari)
CET1-vakavaraisuus määritellään myöhemmin (aiempi: 22 %)
Bränditason suosittelu, NPS (Net Promoter Score, henkilö- ja yritysasiakkaat) 30 vuonna 2025 (aiempi: 25)

Tavoite CET1-vakavaraisuudelle määritellään myöhemmin sääntely- ja valvontaympäristön vaikutusten selkiydyttyä. OP Ryhmän näkemyksen mukaan merkittävimmät avoimet sääntely- ja valvontaympäristön muutokset ovat: vuoden 2020 lopulla voimaan tulevat luottolaitoslain muutokset, EKP:n sisäisten mallien (IRBA) läpikäynnistä (TRIM) mahdollisesti aiheutuvat valvojan asettamat velvoitteet ja uudesta maksukyvyttömyyden määritelmästä mahdollisesti aiheutuvat valvojan asettamat velvoitteet.

Lisäksi OP Ryhmän tavoitteena on, että sen luottoluokitus on vähintään tasolla AA-/Aa3.

Kesäkuussa 2019 OP Ryhmän keskusyhteisön hallintoneuvosto vahvisti OP Ryhmän uuden strategian. Samalla hyväksyttiin OP Ryhmän tulevaisuuden suuntaa osoittava visio ”johtava ja vetovoimaisin finanssiryhmä Suomessa” ja vision tarkempi sisältö.

OP Ryhmän visiota tukevat strategiset painopisteet vuodelle 2020 ovat:

Paras asiakaskokemus Enemmän hyötyä omistaja-asiakkaalle Erinomainen työntekijäkokemus Tuottojen kasvu kulujen kasvua nopeampaa Kehittäminen tuottamaan.

OP Yrityspankki Oyj ei jatkossa aseta omia erillisiä taloudellisia tavoitteita.

OP Yrityspankki Oyj
OP Osuuskunta
Tuuli Kousa
Viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt
OP:n viestintä, puh. 050 523 9904, viestinta@op.fi

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Euronext Dublin (Irish Stock Exchange)
LSE London Stock Exchange
SIX Swiss Exchange
Keskeiset tiedotusvälineet
op.fi

OP Ryhmä on Suomen suurin finanssiryhmä, jonka perustehtävänä on edistää omistaja-asiakkaidensa ja toimintaympäristönsä kestävää taloudellista menestystä, hyvinvointia ja turvallisuutta. OP Ryhmän muodostavat 149 osuuspankkia sekä ryhmän keskusyhteisö OP Osuuskunta tytär- ja lähiyhteisöineen. Ryhmässä työskentelee 12 000 työntekijää. Ryhmällä on 1,98 miljoonaa omistaja-asiakasta.
www.op.fi

OP Yrityspankki ja OP-Asuntoluottopankki vastaavat OP:n varainhankinnasta raha- ja pääomamarkkinoilta. OP Yrityspankki, OP-Asuntoluottopankki ja niiden emoyhtiö OP Osuuskunta sekä muut OP:n jäsenluottolaitokset ovat laissa säädetyllä tavalla keskinäisessä vastuussa toistensa veloista ja sitoumuksista. OP Yrityspankki toimii myös OP:n keskuspankkina.

UNITED BANKERS OYJ:n OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 30.10.2019

United Bankers Oyj ILMOITUS

30.10.2019 klo 18:30

UNITED BANKERS OYJ:n OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 30.10.2019

Päivämäärä 30.10.2019
Pörssikauppa Osto
Osakelaji UNIAV
Osakemäärä 200 kpl
Keskihinta/osake 8,9000 EUR
Ylin hinta/osake 8,9000 EUR
Alin hinta/osake 8,9000 EUR
Kokonaishinta 1 780,00 EUR

Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 30.10.2019:

UNIAV 32 389 kpl

United Bankers Oyj:n puolesta

Skandinaviska Enskilda Banken AB (Publ)

Antti Salakka Mikko Virtanen

Lisätietoja antaa:
Patrick Anderson, toimitusjohtaja, United Bankers Oyj
Sähköposti: patrick.anderson@unitedbankers.fi
Puhelin: 0400 244 544,09 25 380 236
www.unitedbankers.fi

Liite

UB SBB 30102019

Lassila & Tikanoja Oyj:OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 30.10.2019

Lassila & Tikanoja Oyj PÖRSSI-ILMOITUS 30.10.2019
Lassila & Tikanoja Oyj:OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 30.10.2019
Helsingin Pörssi
Päivämäärä 30.10.2019
Pörssikauppa Osto
Osakelaji LAT1V
Osakemäärä 12,500 osaketta
Keskihinta/ osake 14.2666 EUR
Kokonaishinta 178,332.50 EUR
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 30.10.2019
tehtyjen kauppojen jälkeen: 588 725 kpl.
Lassila & Tikanoja Oyj:n puolesta
Nordea Pankki Oyj
Janne Sarvikivi Sami Huttunen
Lisätietoja:
talousjohtaja Valtteri Palin
puh. 040 734 7749
www.lt.fi

Liite

LAT1V_30.10_trades

OP Osuuskunnan uuden hallituksen kokoonpano

OP Yrityspankki Oyj
OP Osuuskunta
Pörssitiedote
30.10.2019 klo 18.05

OP Osuuskunnan uuden hallituksen kokoonpano

OP Osuuskunnan hallintoneuvosto on 30.10.2019 päättänyt OP Osuuskunnan uuden hallituksen ehdollisesta kokoonpanosta. Viime osuuskunnan kokouksen päätöksen mukaisesti OP Ryhmä siirtyy kolmiportaiseen hallintomalliin 1.1.2020.

Uudessa, kolmiportaisessa hallintomallissa keskusyhteisöllä on nykyisen sisäisen johtokunnan sijaan muista kuin keskusyhteisön johtajista koostuva hallitus, joka vastaa keskusyhteisön päätöksenteosta lukuun ottamatta säännöissä erikseen hallintoneuvoston vahvistettavaksi määrättyjä, koko OP Ryhmän kannalta merkittäviä periaatepäätöksiä. Hallitus vastaa lisäksi keskusyhteisön valvonnasta, ja hallintoneuvoston nykyiset valiokunnat (riskienhallinta-, tarkastus- ja palkitsemisvaliokunta sekä keskusyhteisökonsernin johdon nimitys- ja palkitsemisvaliokunta) muuttuvat hallituksen valiokunniksi. Uusi hallintomalli tulee voimaan 1.1.2020.

“Uuden hallintomallin myötä pystymme olemaan tehokkaampia ja tukemaan paremmin strategiamme toteuttamista. Hallitus huolehtii liiketoiminnan jatkuvasta kannattavuudesta, tehokkuudesta ja menestymisestä ottamalla vahvasti huomioon riskienhallinnan sekä regulaation”, sanoo OP Osuuskunnan hallintoneuvoston asettaman nimitystoimikunnan puheenjohtaja Mauri Kontu.

Hallituksen kokoonpano

OP Osuuskunnan hallintoneuvoston asettaman nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti uuteen hallitukseen valittiin kymmenen (10) jäsentä. Hallintoneuvosto vahvistaa nimitykset uusien sääntöjen tultua voimaan 1.1.2020. Nimitykset ovat ehdollisia ja riippuvat sääntelyviranomaisen hyväksynnästä.

Hallitukseen valittiin ehdollisesti seuraavat jäsenet: Leif Enberg (s. 1954, taloustieteen maisteri, HHJ), Jarna Heinonen (s. 1965, kauppatieteiden tohtori), Jari Himanen (s. 1962, ylioppilasmerkonomi, eMBA), Kati Levoranta (s. 1970, oikeustieteen kandidaatti, MBA), Pekka Loikkanen (s. 1959, kauppatieteiden maisteri, KHT), Riitta Palomäki (s. 1957, kauppatieteiden maisteri), Jaakko Pehkonen (s. 1960, ekonomi, kauppatieteiden tohtori), Timo Ritakallio (s. 1962, oikeustieteen maisteri, MBA, tekniikan tohtori), Olli Tarkkanen (s. 1962, oikeustieteen kandidaatti, eMBA) ja Mervi Väisänen (s. 1963, kauppatieteiden maisteri, HHJ). Hallituksen ehdollisilla jäsenillä on vahvaa strategista liiketoimintakokemusta sekä toimintaympäristön ja sääntelyn tuntemusta, mikä tukee OP Ryhmän kilpailukykyä ja menestymistä. Hallituksen jäsenten ansioluettelot ovat tämän tiedotteen liitteenä.

Hallituksen kokoonpanoa täydennetään mahdollisesti keväällä 2020.

Hallintoneuvosto ehdottaa hallituksen puheenjohtajaksi Jaakko Pehkosta ja varapuheenjohtajaksi Jarna Heinosta. Sääntöjen mukaisesti hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan järjestäytymiskokouksessaan tammikuussa 2020.

OP Osuuskunnan hallituksella on lakisääteiset nimitys- ja palkitsemisvaliokunta, riskivaliokunta ja tarkastusvaliokunta, joiden kokoonpanosta ja tehtävistä määrätään keskusyhteisön säännöissä ja joiden tarkemmista tehtävistä määrätään hallituksen hyväksymässä valiokunnan työjärjestyksessä. Valiokuntien jäsenistä enemmistön tulee olla riippumattomia. Hallitus valitsee valiokuntien jäsenet järjestäytymiskokouksessaan.

OP Yrityspankki Oyj
OP Osuuskunta
Tuuli Kousa
Viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja

Lisätiedot:
OP:n viestintä, puh. 050 523 9904, viestinta@op.fi

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Euronext Dublin (Irish Stock Exchange)
LSE London Stock Exchange
SIX Swiss Exchange
Keskeiset tiedotusvälineet
op.fi

OP Ryhmä on Suomen suurin finanssiryhmä, jonka perustehtävänä on edistää omistaja-asiakkaidensa ja toimintaympäristönsä kestävää taloudellista menestystä, hyvinvointia ja turvallisuutta. OP Ryhmän muodostavat 149 osuuspankkia sekä ryhmän keskusyhteisö OP Osuuskunta tytär- ja lähiyhteisöineen. Ryhmässä työskentelee 12 000 työntekijää. Ryhmällä on 1,98 miljoonaa omistaja-asiakasta.
www.op.fi

SUNTI SAS:n ja Savosolarin välisen oikeuskäsittelyn aikataulu on tarkentunut

Savosolar Oyj
Yhtiötiedote 30.10.2019 klo 15.30 (CET)

SUNTI SAS:n ja Savosolarin välisen oikeuskäsittelyn aikataulu on tarkentunut

Tuomioistuin on nyt määritellyt uuden aikataulun SUNTI SAS:n ja Savosolarin väliselle oikeudenkäynnille. Uuden aikataulun mukaan asiassa suoritetaan kirjallista valmistelua 31.1.2020 saakka, jonka jälkeen tuomioistuin määrittelee suullisen käsittelyn aikataulun.

Kuten aiemmin todettu, Savosolar katsoo Suntin väitteen sopimusrikkomuksesta ja vahingonkorvausvaatimuksen olevan perusteettomia.

SAVOSOLAR OYJ

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Jari Varjotie
Puh: +358 400 419 734
Sähköposti: jari.varjotie@savosolar.com

Savosolar lyhyesti
Savosolarin erittäin tehokkaat keräimet ja suuren mittakaavan aurinkolämpöjärjestelmät ovat vieneet aurinkolämpöenergiateknologian aivan uudelle tasolle. Yhtiön keräimissä on patentoidut, nanopinnoitetut suoravirtausabsorberit, ja tällä johtavalla teknologialla Savosolar auttaa asiakkaitaan tuottamaan puhdasta ja kilpailukykyistä energiaa. Savosolarin visio on olla ensisijainen valinta tehokkaiden aurinkolämpöjärjestelmien toimittajana maailmanlaajuisesti. Yhtiö keskittyy suuren mittakaavan projekteihin kaukolämmön tuotannossa, teollisuuden prosessilämmityksessä ja kiinteistöjärjestelmissä – eli markkinoihin, joissa on iso nopean kasvun potentiaali. Yhtiö toimittaa ensisijaisesti kokonaisia järjestelmiä suunnittelusta asennukseen käyttäen parhaita paikallisia yhteistyökumppaneita. Savosolar on tunnustetusti alan innovatiivisin yritys ja haluaa pysyäkin sellaisena. Yhtiö on myynyt ja toimittanut tuotteitaan lähes 20 maahan neljällä mantereella. Savosolarin osake on listattu Nasdaq First North Growth Market Swedenissä tunnuksella SAVOS ja Nasdaq First North Growth Market Finlandissa tunnuksella SAVOH. www.savosolar.com.

Yhtiön Hyväksytty Neuvonantaja on Augment Partners AB, info@augment.se, puh. +46 8 505 65 172.

TÄSMÄYTYSPÄIVÄ JA MAKSUPÄIVÄ VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 2019 PÄÄTTÄMÄLLE TOISELLE OSINKOERÄLLE 0,03 EUROA OSAKKEELTA

Rapala VMC Oyj
Pörssitiedote
30.10.2019 klo 16.00

TÄSMÄYTYSPÄIVÄ JA MAKSUPÄIVÄ VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 2019 PÄÄTTÄMÄLLE TOISELLE OSINKOERÄLLE 0,03 EUROA OSAKKEELTA

Rapala VMC Oyj:n 28.3.2019 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti, että osinkoa maksetaan 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta 0,06 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan kahdessa 0,03 euron suuruisessa erässä. Varsinainen yhtiökokous päätti, että ensimmäinen osinkoerä 0,03 euroa osakkeelta maksetaan huhtikuussa 2019 ja toinen erä 0,03 euroa osakkeelta marraskuussa 2019.

Rapala VMC Oyj:n hallitus on 30.10.2019 päättänyt varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti, että toisen osinkoerän (0,03 euroa osakkeelta) maksupäivä on 8.11.2019 ja täsmäytyspäivä 1.11.2019.

Helsingissä, 30.10.2019

RAPALA VMC OYJ
Hallitus

Lisätietoja antaa:
Olli Aho, lakiasiainjohtaja, p. 09 7562 540

Jakelu: Nasdaq Helsinki ja keskeiset tiedotusvälineet

Rapala-konserni on maailman johtava uistimien, kolmihaarakoukkujen, kalastajan tarvikkei-den ja fileointiveitsien valmistaja ja myyjä. Konsernilla on myös vahva maailmanlaajuinen markkina-asema muissa urheilukalastuksen tuotekategorioissa ja se on yksi Pohjoismaiden johtavista ulkoilu-, metsästys- ja talviurheilutuotteiden jakelijoista. Rapalan jakeluyhtiöver-kosto on alan kattavin. Päätuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Ranskassa, Virossa, Venäjällä, Indonesiassa ja Englannissa. Rapala konsernin brändiportfolioon kuuluu alan johtava brändi, Rapala, ja muita maailmanlaajuisesti tunnettuja brändejä kuten VMC, Sufix, Storm, Blue Fox, Luhr Jensen, Williamson, Dynamite Baits, Mora Ice, StrikeMaster, Marttiini ja Peltonen sekä 13 Fishing Yhdysvaltain ulkopuolella. Konsernin liikevaihto vuonna 2018 oli 262 miljoonaa euroa ja se työllistää noin 2 700 henkilöä 42 maassa. Rapala VMC Oyj:n osakkeella on käyty kauppaa Nasdaq Helsingissä vuodesta 1998.

Liite

Rapala VMC Oyj_Porssitiedote_30.10.2019_osingonmaksu

RAPALA VMC OYJ JULKISTAA SUUNNITELMIA STRATEGIAN TOTEUTTAMISEN KIIHDYTTÄMISEKSI JA KÄYNNISTÄÄ UUDELLEENJÄRJESTELYOHJELMAN TAVOITTEENA LISÄTÄ KONSERNINLAAJUISIA SYNERGIOITA JA KESKITTÄÄ EUROOPAN JAKELUTOIMINTOJA

Rapala VMC Oyj
Pörssitiedote
30.10.2019 klo 15.30

RAPALA VMC OYJ JULKISTAA SUUNNITELMIA STRATEGIAN TOTEUTTAMISEN KIIHDYTTÄMISEKSI JA KÄYNNISTÄÄ UUDELLEENJÄRJESTELYOHJELMANTAVOITTEENA LISÄTÄ KONSERNINLAAJUISIA SYNERGIOITA JA KESKITTÄÄ EUROOPAN JAKELUTOIMINTOJA

Rapala VMC Oyj:n strategia keskittyy kasvuun kalastusliiketoiminnassa sekä valittujen synergististen kolmansien osapuolien tuotteiden jakelussa, pääoman tuoton kasvattamiseen sekä konsernin operatiivisen tehokkuuden parantamiseen. Konserni on edelleen sitoutunut kyseiseen strategiaan ja tulee kiihdyttämään transformaatiotaan Shimano-jakelusopimuksissa tapahtuneiden muutosten sekä DQC International Corporation -yrityksestä hankitun 49% osakepääoman myötä. DQC International Corporation omistaa 13 Fishing vapa- ja kelabrändin.

Konserni käynnistää maailmanlaajuisen uudelleenjärjestelyohjelman, jonka tavoitteena on tehostaa operatiivista toimintaa sekä lisätä sisäisiä synergioita, ja näiden myötä pienentää liiketoiminnan kuluja sekä alentaa nettokäyttöpääomaa. Tavoiteltujen kustannussäästöjen suuruusluokka on noin 10 MEUR koostuen pääosin säästöistä Euroopan liiketoiminnoissa ja jakelussa sekä Aasian uistinvalmistuksessa. Kustannussäästöjen odotetaan toteutuvan asteittain vuodesta 2020 alkaen ja olevan toteutettuja noin kahden vuoden kuluttua tästä. Uudelleenjärjestelytoimenpiteisiin liittyvät kustannukset tullaan raportoimaan ”vertailukelpoisuuteen vaikuttavissa erissä” vuoden 2019 toisesta vuosipuoliskosta lähtien. Suunnitellut toimenpiteet tullaan neuvottelemaan paikallisesti kussakin maassa, joihin toimenpiteet mahdollisesti vaikuttavat.

”Laaja jakeluverkosto sekä vahva paikallinen läsnäolo asiakkaisiin ja markkinaymmärrykseen liittyvissä toiminnoissa tulevat tulevaisuudessakin olemaan yksi tärkeimmistä kilpailueduistamme. Synergioiden hyödyntäminen erityisesti Euroopan jakeluyksiköidemme kesken sekä toimintojen keskittäminen mahdollistavat tulevaisuudessa paremman asiakaspalvelun ja luovat enemmän arvoa asiakkaillemme, kumppaneillemme kolmansien osapuolten liiketoiminnoissa sekä muille sidosryhmille. Nämä toimenpiteet turvaavat kannattavuutemme tulevaisuudessa ja mahdollistavat kestävän kasvun.” sanoo hallituksen puheenjohtaja ja väliaikainen toimitusjohtaja Louis d’Alançon.

RAPALA VMC OYJ

Louis d’Alançon
Hallituksen puheenjohtaja

Lisätietoja antaa:
Jan-Elof Cavander, talous- ja rahoitusjohtaja, p. +358 9 7562 540

Jakelu: Nasdaq Helsinki ja keskeiset tiedotusvälineet

Rapala-konserni on maailman johtava uistimien, kolmihaarakoukkujen, kalastajan tarvikkeiden ja fileointiveitsien valmistaja ja myyjä. Konsernilla on myös vahva maailmanlaajuinen markkina-asema muissa urheilukalastuksen tuotekategorioissa ja se on yksi Pohjoismaiden johtavista ulkoilu-, metsästys- ja talviurheilutuotteiden jakelijoista. Rapalan jakeluyhtiöverkosto on alan kattavin. Päätuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Ranskassa, Virossa, Venäjällä, Indonesiassa ja Englannissa. Rapala konsernin brändiportfolioon kuuluu alan johtava brändi, Rapala, ja muita maailmanlaajuisesti tunnettuja brändejä kuten VMC, Sufix, Storm, Blue Fox, Luhr Jensen, Williamson, Dynamite Baits, Mora Ice, StrikeMaster, Marttiini ja Peltonen sekä 13 Fishing Yhdysvaltain ulkopuolella. Konsernin liikevaihto vuonna 2018 oli 262 miljoonaa euroa ja se työllistää noin 2 700 henkilöä 42 maassa. Rapala VMC Oyj:n osakkeella on käyty kauppaa Nasdaq Helsingissä vuodesta 1998.

Liite

Rapala VMC Oyj, Pörssitiedote, 30.10.2019

RAPALA VMC OYJ VAHVISTAA AIKOMUKSENSA HYBRIDILAINAN LIIKKEESEENLASKUSTA

Rapala VMC Oyj
Pörssitiedote
30.10.2019 klo 15.30

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, AUSTRALIASSA, HONGKONGISSA, ETELÄ-AFRIKASSA, SINGAPORESSA TAI JAPANISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

RAPALA VMC OYJ VAHVISTAA AIKOMUKSENSA HYBRIDILAINAN LIIKKEESEENLASKUSTA

Rapala VMC Oyj (“Rapala” tai “Yhtiö”) julkisti 9.7.2019, että se harkitsee hybridilainan liikkeeseenlaskua. Yhtiö vahvistaa aikomuksensa laskea liikkeeseen uuden arviolta enintään 25 miljoonan euron euromääräisen hybridilainan. Hybridilainalla ei tule olemaan määrättyä eräpäivää, mutta Yhtiöllä on odotettavasti oikeus lunastaa laina takaisin ensimmäistä kertaa kahden (2) vuoden kuluttua hybridilainan liikkeeseenlaskupäivästä. Hybridilainan liikkeeseenlaskun odotetaan tapahtuvan marraskuussa 2019 markkinatilanteesta riippuen.

Konsernin rahoitusstrategiana on jatkuvasti arvioida eri rahoitusvaihtoehtoja ylläpitääkseen taserakennetta, joka optimoi rahoituksen kokonaiskustannuksen sekä tarjoaa tarvittavaa joustavuutta konsernin strategian toteuttamiselle. Liikkeeseen laskettava hybridilaina vahvistaisi yhtiön vakavaraisuutta ja rahoitusasemaa.

Hybridilaina on laina, joka on muita velkasitoumuksia heikommassa asemassa. Sitä käsitellään konsernin IFRS-tilinpäätöksessä omana pääomana. Hybridilainan velkakirjanhaltijalla ei ole osakkeenomistajille kuuluvia oikeuksia, eikä se laimenna nykyisten osakkeenomistajien omistuksia.

OP Yrityspankki Oyj toimii suunnitellun hybridilainan liikkeeseenlaskun järjestäjänä. Asianajotoimisto Hannes Snellman Oy toimii Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana.

RAPALA VMC OYJ

Louis d’Alançon
Hallituksen puheenjohtaja

Lisätietoja antaa:
Jan-Elof Cavander, talous- ja rahoitusjohtaja, p. +358 9 7562 540

Jakelu: Nasdaq Helsinki ja keskeiset tiedotusvälineet

Rapala-konserni on maailman johtava uistimien, kolmihaarakoukkujen, kalastajan tarvikkeiden ja fileointiveitsien valmistaja ja myyjä. Konsernilla on myös vahva maailmanlaajuinen markkina-asema muissa urheilukalastuksen tuotekategorioissa ja se on yksi Pohjoismaiden johtavista ulkoilu-, metsästys- ja talviurheilutuotteiden jakelijoista. Rapalan jakeluyhtiöverkosto on alan kattavin. Päätuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Ranskassa, Virossa, Venäjällä, Indonesiassa ja Englannissa. Rapala konsernin brändiportfolioon kuuluu alan johtava brändi, Rapala, ja muita maailmanlaajuisesti tunnettuja brändejä kuten VMC, Sufix, Storm, Blue Fox, Luhr Jensen, Williamson, Dynamite Baits, Mora Ice, StrikeMaster, Marttiini ja Peltonen sekä 13 Fishing Yhdysvaltain ulkopuolella. Konsernin liikevaihto vuonna 2018 oli 262 miljoonaa euroa ja se työllistää noin 2 700 henkilöä 42 maassa. Rapala VMC Oyj:n osakkeella on käyty kauppaa Nasdaq Helsingissä vuodesta 1998.

Tämä tiedote on laadittu ainoastaan taustatiedoksi eikä se ole tarjous ostaa tai myydä hybridilainaa missään maassa. Tämän tiedotteen sekä hybridilainan liikkeeseenlaskua koskevan dokumentaation jakelu tietyissä maissa on lain mukaan kiellettyä. Hybridilainaa ei tarjota yleisölle Suomessa tai Suomen ulkopuolella, paitsi että hybridilainaa voidaan tarjota yleisölle milloin tahansa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1129 (”Esiteasetus”) artiklan 1(4) mukaisten poikkeusten nojalla. Suomen ulkopuolella asuvat henkilöt saavat ottaa vastaan tämän tiedotteen ja tässä tiedotteessa mainittua hybridilainaa koskevia asiakirjoja ainoastaan soveltuvien poikkeussäännösten tai rajoitusten puitteissa. Tämän tiedotteen ja tässä tiedotteessa mainittua hybridilainaa koskevia asiakirjoja haltuunsa saavien henkilöiden odotetaan hankkivan asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja noudattavan niitä. Tätä tiedotetta ja tässä tiedotteessa mainittua hybridilainaa koskevia asiakirjoja ei saa levittää tai julkaista sellaisissa valtioissa tai hallintoalueilla tai muutoin olosuhteissa, joissa se olisi lainvastaista tai edellyttäisi muun kuin Suomen lain mukaisia toimia, mukaan lukien Yhdysvallat, Kanada, Australia, Hongkong, Etelä-Afrikka, Singapore ja Japani. Tämä tiedote ei muodosta tarjousta myydä tai tarjousta ostaa hybridilainaa sellaisessa valtiossa sellaiselle henkilölle, jonka osalta tarjous laskea liikkeeseen tai ostaa olisi lainvastainen. Rapala VMC Oyj:lla tai sen edustajilla ei ole minkäänlaista oikeudellista vastuuta tällaisista rikkomuksista riippumatta siitä, ovatko tällaiset rajoitukset hybridilainaan sijoittamista harkitsevien tiedossa vai eivät. Hybridilainaa ei rekisteröidä Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (Securities Act of 1933) eikä minkään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperilakien mukaisesti eikä sitä saa tarjota, myydä, jälleenmyydä, lahjoittaa, luovuttaa, jakaa, ostaa tai siirtää Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisille henkilöille tai tällaisten henkilöiden lukuun, paitsi Yhdysvaltain ja sen osavaltioiden arvopaperilakien sallimissa poikkeustapauksissa rekisteröintivelvollisuudesta.

Liite

Rapala VMC Oyj, Pörssitiedote, 30.10.2019

Efecte Oyj:n liiketoimintakatsaus 1-9/2019 – SaaS kasvoi 24%

EFECTE OYJ — YHTIÖTIEDOTE — 30.10.2019 klo 14.00

Efecte Oyj:n liiketoimintakatsaus 1-9/2019 – SaaS kasvoi 24%

SaaS-liikevaihto kasvoi 24%, kansainvälinen SaaS-liikevaihto 60%Liikevaihto kokonaisuudessaan oli 10,2 (8,8) miljoonaa euroa, kasvu 15%SaaS-liikevaihto muodosti 51%, palvelut 38% kokonaisliikevaihdostaKäyttökate oli -0,8 (-1,3) miljoonaa euroa ja liikevoitto -1,1 (-1,6) miljoonaa euroaLiikevoittoprosentti parani -18%:sta -10%:iin

Konsernin keskeiset tunnusluvut

MEUR 1-9/2019 1-9/2018 2018
Liikevaihto 10,2 8,8 12,2
Käyttökate (EBITDA) -0,8 -1,3 -2,0
Liikevoitto -1,1 -1,6 -2,4
SaaS MRR (1000 eur) 602 507 523

Toimitusjohtaja Niilo Fredrikson kommentoi kautta 1-9/2019:

Jatkoimme kolmannella vuosineljänneksellä strategiamme toteuttamista, ja keskeiset tunnuslukumme osoittavat meidän etenevän oikeaan suuntaan. SaaS-liikevaihto oli hyvässä 24%:n kasvuvauhdissa, samalla kun kansainvälinen SaaS-kasvu kiihtyi 60%:iin. Kannattavuuden kehittymiseen olen myös tyytyväinen, käyttökatteen jatkaessa paranemistaan kolmannella neljänneksellä.

Alkusyksyn kohokohtia olivat uuden Kanban-ominaisuuden esittely asiakastapahtumissa Helsingissä, Tukholmassa ja Münchenissä. Ominaisuus tuo Efecteen palveluprosessien hallinnan ja automaation päälle nykyaikaisen käyttöliittymän, joka auttaa asiakkaitamme toimimaan ketterästi lean- ja agile-metodien hengessä. Pilottiasiakkailla ominaisuus on jo käytössä, ja saamamme palaute on ollut rohkaisevaa. Loppuvuoden aikana Kanban-näkymä tulee saataville kaikille asiakkaillemme. Tulemme loppuvuonna panostamaan markkinointiin ketteryysteeman ja tämän ominaisuuden ympärillä.

Saksa kasvoi edelleen vahvasti, ja käynnistimme merkittävien asiakkaiden tietohallintojohdosta koostuvan Customer Advisory Boardin toiminnan. Ruotsissa toiminnan kehitys jatkui varovaisen positiivisissa merkeissä. Henkilöstömäärä on pysynyt Ruotsissa viime neljänneksinä vakaana, mutta lukujen sisällä on tapahtunut tärkeää tiimin kehitystä. Olemme myös käyttäneet Ruotsissa aikaisempaa enemmän alihankkijoiden ja Suomen tiimimme apua.

Palveluntarjoajat olivat edelleen tärkeässä roolissa myyntiaktiviteeteissamme. Palveluntarjoaja-asiakkaidemme määrä jatkoi kasvuaan tyypillisesti vuoden hiljaisimmallakin kolmannella neljänneksellä. Jatkoimme myös kehitystyötä tarjoamamme kehittämiseksi entistä paremmaksi tälle asiakasryhmälle.

Puolivuotiskatsauksessamme mainitsemani kuukausitasolla n. 20 tuhannen euron SaaS-laskutuksen päättyminen toteutui ennustetusti, ja sen vaikutus tulee näkymään SaaS-liikevaihdossa täysimääräisesti Q4 alkaen.

Henkilöstön määrä oli katsauskauden lopussa 107 henkilöä (102 henkilöä). Henkilöstöstä 87 oli Suomessa (78), 8 Ruotsissa (11), 0 Tanskassa (2) sekä 12 Saksassa (11). Keskimäärin henkilöstöä oli katsauskaudella 105 (102).

Yhtiöllä ei ollut korollista lainaa katsauskauden lopussa. Yhtiön likvidit varat olivat yhteensä 4,3 MEUR (9/2018: 4,8 MEUR).

Pitkän ajan taloudelliset tavoitteet

Efecten tavoitteena on yli 20 prosentin keskimääräinen vuosittainen SaaS-liikevaihdon orgaaninen kasvu vuosina 2019-2022. Voimakkaat panostukset kansainvälistymiseen ja tuotekehitykseen alentavat liikevoittoamme lähivuosina, mutta strategiakauden loppua kohden yhtiö tavoittelee kaksinumeroista liikevoittoprosenttia.

Näkymät vuodelle 2019

Vuonna 2019 SaaS-liikevaihdon odotetaan kasvavan yli 20% ja kannattavuuden parantuvan vertailukaudesta.

Seuraava tulosjulkistus

Efecte julkistaa 23.3.2020 tilinpäätöstiedotteen vuodelta 2019.

Lisätietoja:
vt. talousjohtaja Taru Mäkinen, 040 507 1085
toimitusjohtaja Niilo Fredrikson, 050 356 7177

Hyväksytty neuvonantaja: Evli Pankki Oyj, puh. 040 579 6210

Efecte Oyj

Efecte on suomalainen ohjelmistoyhtiö, joka tarjoaa pilvipohjaisia palvelunhallinnan ohjelmistoja ja niitä tukevia asiantuntijapalveluita. Efecten ohjelmistoilla voidaan joustavasti hallita kaikkia organisaation sisäisiä ja ulkoisia palveluita, esimerkiksi IT:n, henkilöstöhallinnon tai talousosaston palveluita ja asiakaspalvelua sekä pääsyoikeuksia. Efecte on yksi alan johtavista keskisuurten ja julkisten organisaatioiden ohjelmistotoimittajista Suomessa ja Pohjoismaissa. Yhtiö on perustettu vuonna 1998 ja se on noteerattu Nasdaq First North Growth Market Finland-markkinapaikalla.Efecte toimii Suomessa, Ruotsissa, Saksassa ja Tanskassa.

www.efecte.com

facebook twitter