Etusivu » Arkistot 29.10.2019

Robit Oyj: Omien osakkeiden hankinta 29.10.2019

Robit Oyj PÖRSSITIEDOTE 29.10.2019 klo 19.40

Omien osakkeiden hankinta 29.10.2019

Helsingin Pörssi

Päivämäärä 29.10.2019
Pörssikauppa Osto
Osakelaji ROBIT
Osakemäärä, kpl 3164 osaketta
Keskihinta, eur 2,067743 euroa
Kokonaiskustannus, eur 6542,34 euroa

Yhtiön hallussa on 29.10.2019 tehtyjen kauppojen jälkeen 130993 osaketta.

ROBIT OYJ

Ilkka Miettinen

Lisätietoja:
Ilkka Miettinen, talousjohtaja
Puh. +358 50 3848 318
Ilkka.miettinen@robitgroup.com
www.robitgroup

Liite

Kaupat 291019

SCANFIL OYJ: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 29.10.2019

logo.jpg

SCANFIL OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 29.10.2019
SCANFIL OYJ: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 29.10.2019
Helsingin Pörssi
Päivämäärä 29.10.2019
Pörssikauppa Osto
Osakelaji SCANFL
Osakemäärä 1,733 osaketta
Keskihinta/ osake 4.3704 EUR
Kokonaishinta 7,573.90 EUR
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 29.10.2019
tehtyjen kauppojen jälkeen: 300 000 kpl.
Scanfil Oyj:n puolesta
Nordea Pankki Oyj
Janne Sarvikivi Sami Huttunen
Lisätietoja:
Petteri Jokitalo, CEO
puh. +358 8 4882 111
www.scanfil.com

Liite

SCANFIL_29.10_trades

Lassila & Tikanoja Oyj:OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 29.10.2019

Lassila & Tikanoja Oyj PÖRSSI-ILMOITUS 29.10.2019
Lassila & Tikanoja Oyj:OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 29.10.2019
Helsingin Pörssi
Päivämäärä 29.10.2019
Pörssikauppa Osto
Osakelaji LAT1V
Osakemäärä 12,000 osaketta
Keskihinta/ osake 14.2929 EUR
Kokonaishinta 171,514.80 EUR
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 29.10.2019
tehtyjen kauppojen jälkeen: 576 225 kpl.
Lassila & Tikanoja Oyj:n puolesta
Nordea Pankki Oyj
Janne Sarvikivi Sami Huttunen
Lisätietoja:
talousjohtaja Valtteri Palin
puh. 040 734 7749
www.lt.fi

Liite

LAT1V_29.10_trades

UNITED BANKERS OYJ:n OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 29.10.2019

United Bankers Oyj ILMOITUS

29.10.2019 klo 18:30

UNITED BANKERS OYJ:n OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 29.10.2019

Päivämäärä 29.10.2019
Pörssikauppa Osto
Osakelaji UNIAV
Osakemäärä 1 200 kpl
Keskihinta/osake 9,0000 EUR
Ylin hinta/osake 9,0000 EUR
Alin hinta/osake 9,0000 EUR
Kokonaishinta 10 800,00 EUR

Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 29.10.2019:

UNIAV 32 189 kpl

United Bankers Oyj:n puolesta

Skandinaviska Enskilda Banken AB (Publ)

Antti Salakka Mikko Virtanen

Lisätietoja antaa:
Patrick Anderson, toimitusjohtaja, United Bankers Oyj
Sähköposti: patrick.anderson@unitedbankers.fi
Puhelin: 0400 244 544,09 25 380 236
www.unitedbankers.fi

Liite

UB SBB 29102019

Outotecin ylimääräinen yhtiökokous on hyväksynyt Outotecin ja Metson liiketoimintojen yhdistämisen Metson osittaisjakautumisella

OUTOTEC OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.10.2019 KLO 16.45

Outotecin ylimääräinen yhtiökokous on hyväksynyt Outotecin ja Metson liiketoimintojen yhdistämisen Metson osittaisjakautumisella

Outotec Oyj:n (”Outotec”) tänään 29.10.2019 pidetty ylimääräinen yhtiökokous (”Yhtiökokous”) hyväksyi Outotecin ja Metso Oyj:n (”Metso”) liiketoimintojen yhdistämisen Metson osittaisjakautumisella (”Jakautuminen”) jakautumissuunnitelman mukaisesti (”Jakautumissuunnitelma”). Osana Jakautumissuunnitelman hyväksymistä, ehdollisena Jakautumisen toteutumiselle, Yhtiökokous hyväksyi myös eräitä muita ehdotuksia.

Jakautumisen täytäntöönpano, mukaan lukien muutokset Outotecin yhtiöjärjestykseen, jakautumisvastikkeena annettavien uusien osakkeiden antaminen ja Outotecin osakepääoman korottaminen, on tarkoitus rekisteröidä kaupparekisteriin vuoden 2020 toisen vuosineljänneksen aikana (”Täytäntöönpanopäivä”), ja se on ehdollinen lakisääteiselle velkojien kuulemismenettelylle ja kaikkien lakisääteisten ja muiden hyväksyntöjen saamiselle, mukaan lukien kilpailuviranomaisten hyväksynnät.

Jakautumisen ja Jakautumissuunnitelman hyväksyminen

Yhtiökokous hyväksyi Jakautumisen Jakautumissuunnitelman mukaisesti ja hyväksyi Jakautumissuunnitelman. Jakautumissuunnitelman mukaan kaikki Metson varat, oikeudet, velat ja vastuut, jotka liittyvät Metson Minerals-liiketoimintaan tai pääasiallisesti palvelevat Metson Minerals‑liiketoimintaa, siirtyvät ilman Metson selvitysmenettelyä Outotecille Jakautumissuunnitelmassa tarkemmin kuvatulla tavalla. Outotecin ja Metson hallitukset hyväksyivät Jakautumissuunnitelman 4.7.2019 ja Jakautumissuunnitelma rekisteröitiin kaupparekisteriin 11.7.2019.

Yhtiökokouksen päätös Jakautumisesta sisälsi muiden Jakautumissuunnitelmassa esitettyjen asioiden ohella muun muassa seuraavat Jakautumissuunnitelmassa esitetyt pääkohdat:

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Osana Jakautumista koskevaa päätöstä Yhtiökokous päätti muuttaa Outotecin yhtiöjärjestyksen kohtia 1, 2, 5, 6, 8, 9 ja 10 Jakautumisen täytäntöönpanon yhteydessä Jakautumissuunnitelmassa kuvatulla tavalla. Merkittävimmät muutokset koskevat kohtien 1, 2 ja 6 mukaista Outotecin toiminimen muuttamista Metso Outotec Oyj:ksi ja Outotecin kotipaikan siirtämistä Helsinkiin, yhtiön toimialan tarkistamista (lisätään muun muassa viittaus huoltopalvelujen tarjoamiseen) sekä yhtiön edustamisoikeuden muuttamista.

Jakautumisvastike

Osana Jakautumista koskevaa päätöstä Yhtiökokous päätti, että Outotec antaa Metson osakkeenomistajille jakautumisvastikkeena 4,3 Outotecin uutta osaketta jokaista Metson osakkeenomistajan omistamaa Metson osaketta kohden heidän omistustensa mukaisessa suhteessa 4,3:1 (”Jakautumisvastike”). Jakautumisvastikkeena annettavien osakkeiden kokonaismäärä pyöristetään tarvittaessa alaspäin lähimpään kokonaiseen osakkeeseen. Jakautumisvastiketta ei anneta Metson hallussa oleville Metson osakkeille. Mikäli Metson yksittäiselle osakkeenomistajalle tuleva Jakautumisvastike ei ole kokonaisluku, osakkeenomistajakohtaiset murto-osaiset oikeudet Outotecin uusiin osakkeisiin yhdistetään ja myydään markkinoilla Täytäntöönpanopäivän jälkeen välittäjän toimesta niiden Metson osakkeenomistajien puolesta, joilla on oikeus saada murto-osaisia oikeuksia. Kyseiset myyntitulot jaetaan keskinäisten osakeomistusten mukaisessa suhteessa niille Metson osakkeenomistajille, joilla on oikeus saada murto-osaisia oikeuksia. Outotec vastaa murto-osaisten oikeuksien myyntiin ja jakamiseen liittyvistä kuluista.

Osakepääoman korottaminen

Osana Jakautumista koskevaa päätöstä Yhtiökokous päätti, että Outotecin osakepääomaa korotetaan 90.000.000,00 eurolla Täytäntöönpanopäivänä.

Muut tiedot

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Outotecin internetsivuilla www.outotec.fi viimeistään 12.11.2019 alkaen.

Kuten Metson tänään 29.10.2019 julkistamassa pörssitiedotteessa todetaan, Metson tänään Helsingissä pidetty ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi Jakautumissuunnitelman ja päätti Metson osittaisjakautumisesta ja yhdistymisestä Outotecin kanssa.

OUTOTEC OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Nina Kiviranta, lakiasiainjohtaja
puhelin 020 529 2017

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.outotec.com

Outotec lyhyesti

Outotecin kehittämät uraauurtavat teknologiat ja palvelut edistävät luonnonvarojen kestävää käyttöä. 4000 huippuosaajaamme kehittävät ratkaisuja asiakkaiden haasteisiin kaikkialla maailmassa. Monipuolisen tarjoamamme ansiosta kaivos-, metalli-, energia- ja kemianteollisuuden asiakkaamme saavat laitoksistaan parhaan tuoton. Outotecin liikevaihto oli 1,3 miljardia euroa vuonna 2018 ja sen osakkeet on noteerattu Helsingin pörssissä. www.outotec.com

Tärkeitä tietoja

Tämä tiedote ei ole tarjous myydä tai kehotus tarjoutua ostamaan mitään osakkeita Yhdysvalloissa tai muualla.

Tässä tiedotteessa tarkoitettuja Outotecin uusia osakkeita ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen, (”Yhdysvaltain arvopaperilaki”) tai minkään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperilakien mukaisesti (kuten Yhdysvaltain arvopaperilain Regulation S -säännöksessä on määritelty) eikä niitä saa tarjota, myydä tai toimittaa suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin, ellei niitä ole rekisteröity, paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn poikkeuksen nojalla tai transaktiossa, joka ei ole Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksen alainen, ja soveltuvia Yhdysvaltain osavaltioiden tai muita Yhdysvaltain arvopaperilakeja noudattaen. Outotecin uusia osakkeita ei tarjota yleisölle Yhdysvalloissa.

Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssiviranomainen (U.S. Securities and Exchange Commission), minkään osavaltion arvopaperiviranomainen tai muu sääntelyviranomainen Yhdysvalloissa ei ole hyväksynyt tai hylännyt Outotecin uusia osakkeita eikä mikään näistä viranomaisista ole kommentoinut tai puoltanut osittaisjakautumista tai tämän tiedotteen tietojen virheettömyyttä tai riittävyyttä. Tämän vastainen lausuma on rikosoikeudellisesti rangaistava teko Yhdysvalloissa.

Metso ja Outotec ovat suomalaisia yhtiöitä. Osittaisjakautumiseen ja tähän liittyvien osakkeenomistajien päätösten yhteydessä annettaviin tietoihin sovelletaan Suomen tiedonantovelvollisuuksia ja aikataulu- ja menettelyvaatimuksia, jotka eroavat Yhdysvaltain vastaavista. Metso ja Outotec laativat taloudelliset tietonsa IFRS-standardien mukaisesti, eivätkä ne välttämättä ole verrattavissa Yhdysvalloissa sovellettaviin tai yhdysvaltalaisten yhtiöiden soveltamiin tilinpäätöksiin tai taloudellisiin tietoihin. Lisäksi Metson yhdysvaltalaisten osakkeenomistajien oikeuksien toteuttaminen tai mahdollisten vaatimusten esittäminen Yhdysvaltain liittovaltion tai osavaltioiden arvopaperilakien nojalla voi olla vaikeaa, koska Outotec ja Metso ovat sijoittautuneet Suomeen ja kaikki tai osa niiden johtajista ja hallituksen jäsenistä asuu Yhdysvaltain ulkopuolella.

Asiakastieto Groupin taloudellinen tiedottaminen vuonna 2020

ASIAKASTIETO GROUP OYJ, PÖRSSITIEDOTE 29.10.2018 KLO 15.00

Asiakastieto Groupin taloudellinen tiedottaminen vuonna 2020

Asiakastieto Group Oyj julkistaa vuoden 2019 tilinpäätöstiedotteen tiistaina 11.2.2020. Vuosikertomus 2019 julkaistaan viikolla 10 osoitteessa http://investors.asiakastieto.fi/

Varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi perjantaina 27.3.2020. Hallitus julkistaa yhtiökokouskutsun myöhemmin.

Asiakastieto Groupin taloudelliset tiedotteet vuonna 2020

Tilinpäätöstiedote 2019 tiistaina 11.2.2020Osavuosikatsaus tammi – maaliskuu 2020 perjantaina 8.5.2020Puolivuosikatsaus tammi – kesäkuu 2020 torstaina 6.8.2020Osavuosikatsaus tammi – syyskuu 2020 perjantaina 6.11.2020

Kaikki taloudelliset katsaukset julkaistaan englanniksi ja suomeksi, ja ne ovat julkistamisen jälkeen saatavilla osoitteessa investors.asiakastieto.fi.

ASIAKASTIETO GROUP OYJ

Lisätietoja:
Elina Stråhlman, CFO, puh. +358 10 270 7578
Pia Katila, sijoittajasuhdepäällikkö, puh. +358 10 270 7506

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
keskeiset tiedotusvälineet
investors.asiakastieto.fi

Asiakastieto Group on yksi Pohjoismaiden johtavista digitaalisten yritys- ja kuluttajatietopalveluiden tarjoajista. Konsernin tuotteita ja palveluita käytetään ensisijaisesti riskienhallinnassa, taloushallinnossa, päätöksenteossa sekä myynnissä ja markkinoinnissa. Yhtiöbrändimme Suomen markkinoilla on Suomen Asiakastieto ja Ruotsissa UC. Vuoden 2018 pro forma -liikevaihtomme oli 134 miljoonaa euroa ja työntekijöitä oli noin 450. Konserni palvelee useita toimialoja, joista suurimpiin kuuluvat rahoitus- ja pankkitoiminta, tukku- ja vähittäiskauppa sekä asiantuntijapalveluyritykset. Asiakastieto Group on listattu Nasdaq Helsinkiin kaupankäyntitunnuksella ATG1V. Lisätietoa Asiakastieto Groupista saa verkkosivuilta www.asiakastieto.fi ja www.uc.se.

Ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi Metson osittaisjakautumisen ja yhdistymisen Outotecin kanssa

Ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi Metson osittaisjakautumisen ja yhdistymisen Outotecin kanssa

Metso Oyj:n pörssitiedote 29.10.2019 klo 13:30 paikallista aikaa

Metso Oyj:n tänään 29.10.2019 Helsingissä pidetty ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi jakautumissuunnitelman hallituksen ehdotuksen mukaisesti ja päätti Metson osittaisjakautumisesta ja yhdistymisestä Outotec Oyj:n kanssa. Lisäksi ylimääräinen yhtiökokous päätti Metson yhtiöjärjestyksen muuttamisesta ja osakepääoman alentamisesta. Ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset tulevat voimaan osittaisjakautumisen täytäntöönpanon tultua rekisteröidyksi, minkä odotetaan tapahtuvan vuoden 2020 toisen vuosineljänneksen aikana. Osittaisjakautumisen rekisteröiminen on ehdollinen lakisääteiselle velkojien kuulemismenettelylle ja kaikkien lakisääteisten ja muiden hyväksyntöjen saamiselle, mukaan lukien kilpailuviranomaisten hyväksynnät.

Osittaisjakautumisesta päättäminen

Ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi jakautumissuunnitelman ja päätti osittaisjakautumisesta jakautumissuunnitelman mukaisesti. Jakautumissuunnitelman mukaan kaikki sellaiset Metson varat, oikeudet, velat ja vastuut, jotka liittyvät Metson Minerals-liiketoimintaan tai pääasiallisesti palvelevat Metson Minerals‑liiketoimintaa, siirtyvät ilman Metson selvitysmenettelyä Outotecille. Kukaan Metson osakkeenomistaja ei vaatinut Osakeyhtiölain 17 luvun 13 §:n mukaisesti jakautumisvastikkeensa lunastamista.

Osana osittaisjakautumisen hyväksymistä ylimääräinen yhtiökokous päätti myös seuraavista asioista:

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Ylimääräinen yhtiökokous päätti muuttaa Metson yhtiöjärjestyksen 1 ja 2 §:iä osittaisjakautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin yhteydessä seuraavasti:

·1 § Toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on suomeksi Neles Oyj, ruotsiksi Neles Abp ja englanniksi Neles Corporation. Yhtiön kotipaikka on Vantaa.

·2 § Toimiala

Yhtiön toimialana on joko suoraan tai tytär- tai osakkuusyhtiöidensä välityksellä suunnitella, kehittää, myydä ja valmistaa maailmanlaajuisesti teollisuuden tuotteita ja järjestelmiä sekä niihin liittyviä varaosia ja huolto- ja diagnostiikkapalveluja muun muassa virtauksensäätöön liittyen.

Yhtiö voi myös emoyhtiönä huolehtia konsernin organisaatiosta, rahoituksesta, ostoista ja muista sen kaltaisista yhteisistä tehtävistä sekä omistaa kiinteistöjä, osakkeita ja osuuksia, harjoittaa arvopaperikauppaa ja muuta sijoitustoimintaa.

Jakautumisvastike

Metson osakkeenomistajat saavat jakautumisvastikkeena 4,3 Outotecin uutta osaketta jokaista omistamaansa Metson osaketta kohden, eli jakautumisvastike annetaan Metson osakkeenomistajille heidän omistustensa mukaisessa suhteessa 4,3:1. Metson osakkeenomistajille ei anneta jakautumisvastikkeena murto-osaisia oikeuksia Outotecin uusiin osakkeisiin. Mikäli yksittäiselle osakkeenomistajalle tuleva jakautumisvastike ei ole kokonaisluku, osakkeenomistajakohtaiset murto-osaiset oikeudet Outotecin uusiin osakkeisiin yhdistetään ja myydään markkinoilla osittaisjakautumisen täytäntöönpanon rekisteröimispäivän jälkeen välittäjän toimesta niiden Metson osakkeenomistajien puolesta, joilla on oikeus saada murto-osaisia oikeuksia. Kyseiset myyntitulot jaetaan keskinäisten osakeomistusten mukaisessa suhteessa niille Metson osakkeenomistajille, joilla on oikeus saada murto-osaisia oikeuksia. Outotec vastaa murto-osaisten oikeuksien myyntiin ja jakamiseen liittyvistä kuluista.

Perustuen Metson liikkeeseen laskemiin ja ulkona oleviin osakkeisiin ylimääräistä yhtiökokousta edeltävänä päivänä, Outotecin uusia osakkeita annettaisiin Metson osakkeenomistajille jakautumisvastikkeena yhteensä 645 327 522 kappaletta.

Osakepääoman alentaminen

Ylimääräinen yhtiökokous päätti Metson osakepääoman alentamisesta 90 000 000,00 eurolla 50 982 843,80 euroon. Määrä, jolla Metson osakepääomaa alennetaan, käytetään varojen jakamiseksi Outotecille.

Ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja on saatavilla yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.metso.com/fi viimeistään 12.11.2019.

Tärkeitä tietoja

Tämä tiedote ei ole tarjous myydä tai kehotus tarjoutua ostamaan mitään osakkeita Yhdysvalloissa tai muualla.

Tässä asiakirjassa tarkoitettuja Outotecin uusia osakkeita ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen, (”Yhdysvaltain arvopaperilaki”) tai minkään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperilakien mukaisesti (kuten Yhdysvaltain arvopaperilain Regulation S -säännöksessä on määritelty) eikä niitä saa tarjota, myydä tai toimittaa suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin, ellei niitä ole rekisteröity, paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn poikkeuksen nojalla tai transaktiossa, joka ei ole Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksen alainen, ja soveltuvia Yhdysvaltain osavaltioiden tai muita Yhdysvaltain arvopaperilakeja noudattaen. Outotecin uusia osakkeita ei tarjota yleisölle Yhdysvalloissa.

Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssiviranomainen (U.S. Securities and Exchange Commission), minkään osavaltion arvopaperiviranomainen tai muu sääntelyviranomainen Yhdysvalloissa ei ole hyväksynyt tai hylännyt Outotecin uusia osakkeita eikä mikään näistä viranomaisista ole kommentoinut tai puoltanut osittaisjakautumista tai tämän asiakirjan tietojen virheettömyyttä tai riittävyyttä. Tämän vastainen lausuma on rikosoikeudellisesti rangaistava teko Yhdysvalloissa.

Metso ja Outotec ovat suomalaisia yhtiöitä. Osittaisjakautumiseen ja tähän liittyvien osakkeenomistajien päätösten yhteydessä annettaviin tietoihin sovelletaan Suomen tiedonantovelvollisuuksia ja aikataulu- ja menettelyvaatimuksia, jotka eroavat Yhdysvaltain vastaavista. Metso ja Outotec laativat taloudelliset tietonsa IFRS-standardien mukaisesti, eivätkä ne välttämättä ole verrattavissa Yhdysvalloissa sovellettaviin tai yhdysvaltalaisten yhtiöiden soveltamiin tilinpäätöksiin tai taloudellisiin tietoihin. Lisäksi Metson yhdysvaltalaisten osakkeenomistajien oikeuksien toteuttaminen tai mahdollisten vaatimusten esittäminen Yhdysvaltain liittovaltion tai osavaltioiden arvopaperilakien nojalla voi olla vaikeaa, koska Outotec ja Metso ovat sijoittautuneet Suomeen ja kaikki tai osa niiden johtajista ja hallituksen jäsenistä asuu Yhdysvaltain ulkopuolella.

Lisätietoja antaa:
Aleksanteri Lebedeff, lakiasianjohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3240

Metso Oyj
Eeva Sipilä
talous- ja rahoitusjohtaja

Juha Rouhiainen
sijoittajasuhdejohtaja

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet
www.metso.com

Metso kuuluu alallaan maailman johtaviin teollisuusyrityksiin. Tarjoamme laitteita ja palveluja luonnonvarojen kestävään käsittelyyn ja virtaukseen kaivos-, kivenmurskaus-, kierrätys- ja prosessiteollisuudessa. Ainutlaatuinen osaamisemme ja innovatiiviset ratkaisumme auttavat asiakkaitamme tehostamaan toimintaansa, vähentämään riskejä ja parantamaan kannattavuutta. Metson osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Yhtiön liikevaihto oli noin 3,2 miljardia euroa vuonna 2018. Metsolla on yli 14 000 työntekijää yli 50 maassa.

metso.com/fi, twitter.com/metsogroup

Aspon taloudellinen tiedottaminen vuonna 2020

Aspo Oyj
Pörssitiedote
29.10.2019 klo 13.00

Aspon taloudellinen tiedottaminen vuonna 2020

Aspo Oyj julkaisee vuoden 2020 aikana tilinpäätöstiedotteen, puolivuosikatsauksen ja kaksi osavuosikatsausta seuraavan aikataulun mukaisesti:

13.2.2020 Tilinpäätöstiedote vuodelta 2019
5.5.2020 Osavuosikatsaus tammi – maaliskuulta 2020
12.8.2020 Puolivuosikatsaus tammi – kesäkuulta 2020
29.10.2020 Osavuosikatsaus tammi – syyskuulta 2020

Tilinpäätös- ja vastuullisuusraportti vuodelta 2019 julkaistaan yhtiön kotisivuilla viikolla 11.

Aspon varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi tiistaina 7.4.2020 Helsingissä. Yhtiön hallitus esittää erillisen yhtiökokouskutsun myöhemmin. Osakkeenomistajan tulee toimittaa mahdollinen pyyntö saada asia Aspon varsinaisen yhtiökokouksen 2020 esityslistalle 13.2.2020 mennessä Aspon hallitukselle. Pyyntö perusteluineen tai päätösehdotuksineen on lähetettävä kirjallisesti osoitteeseen Aspo Oyj, Hallitus, PL 499, 00101 Helsinki.

Yhtiön taloudellinen informaatio julkaistaan suomeksi ja englanniksi ja on luettavissa yhtiön kotisivuilla www.aspo.fi ja www.aspo.com.

ASPO OYJ

Aki Ojanen
toimitusjohtaja

Lisätiedot:
Aki Ojanen, toimitusjohtaja, +358 40 106 592, aki.ojanen@aspo.com tai Arto Meitsalo, talousjohtaja, +358 40 5511 422, arto.meitsalo@aspo.com

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.aspo.fi

Aspo on monialayhtiö, joka omistaa ja kehittää liiketoimintoja Pohjois-Euroopan lisäksi kasvumarkkinoilla keskittyen vaativiin B-to-B -asiakkaisiin. Vahvojen yritysbrändiemme, ESL Shipping, Leipurin, Telko ja Kauko, tavoitteena on olla toimialojensa markkinajohtajia. Ne vastaavat omasta toiminnastaan, asiakassuhteistaan ja niiden kehittämisestä. Kokonaisuutena ne tuottavat Aspon liikearvon. Aspon konsernirakennetta ja liiketoimintoja kehitetään pitkäjänteisesti ilman ennalta määriteltyä aikataulua.

Työllisyysrahasto parantaa tulosennustettaan vuodelle 2019

Työllisyysrahasto
Tiedote
29.10.2019 klo 12

Työllisyysrahaston toiminnallinen tulos vuodelta 2019 on muodostumassa ennakoitua paremmaksi. Tuoreen arvion mukaan vuositulosta syntyy noin 700 miljoonaa euroa, kun tulosarvio oli elokuun lopussa 480 miljoonaa euroa.

– Ennakoitua parempi arvio johtuu pääosin siitä, että saamme kerättyä takautuvasti noin 170 miljoonaa euroa työttömyysvakuutusmaksuja vuodelta 2018. Tämä on enemmän kuin ennustimme, sanoo Työllisyysrahaston toimitusjohtaja Janne Metsämäki.

Vuoden 2019 alusta lähtien Työllisyysrahasto on laskuttanut työttömyysvakuutusmaksut tulorekisteriin ilmoitettujen, toteutuneiden palkkojen mukaan neljä kertaa vuodessa. Aiempina vuosina työnantajat antoivat arvionsa tulevan vuoden maksettavista palkoista etukäteen. Tarvittaessa maksusummaa tasattiin seuraavana vuonna. Tulorekisterin myötä tasausmaksua ja vuosi-ilmoituksia ei enää tarvita.

Kerätyillä työttömyysvakuutusmaksuilla rahoitetaan ansioturvaa ja aikuisopiskelijan etuuksia. Näiden rahoitusosuuksien kokonaismäärä pienenee noin kymmenen prosenttia viime vuodesta.

Ansioturvamenojen pienenemiseen vaikuttaa etenkin kohentunut työllisyystilanne. Vuoden 2020 talousarvion mukaan rahoitusosuuksien kokonaismäärän ennakoidaan lisääntyvän lievästi.

Lisätietoja:
Janne Metsämäki, toimitusjohtaja puh. 040 522 3614
Tapio Oksanen, johtaja, talous ja rahoitus puh. 040 539 4651

OP-Asuntoluottopankki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2019

OP-Asuntoluottopankki Oyj
Pörssitiedote 29.10.2019 klo 10.00
Osavuosikatsaus

OP-Asuntoluottopankki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2019

OP-Asuntoluottopankki Oyj (OPA) on osa OP Ryhmää, ja sen rooli on yhdessä OP Yrityspankki Oyj:n kanssa vastata OP:n varainhankinnasta raha- ja pääomamarkkinoilta. OPA vastaa ryhmän kiinteistövakuudellisesta varainhankinnasta laskemalla liikkeeseen katettuja joukkovelkakirjalainoja.

Taloudellinen asema

OPAn väliluotot ja luottokanta olivat syyskuun lopussa 13 724 miljoonaa euroa (13 771)*. OPA laski liikkeeseen helmikuussa 10 vuoden mittaisen kansainvälisille pääomamarkkinoille suunnatun kiinteäkorkoisen kiinteistövakuudellisen 1,25 miljardin euron suuruisen joukkovelkakirjalainan, josta välitettiin miljardi euroa väliluottoina osuuspankeille. Syyskuun lopussa OPAn väliluottoja oli 121 osuuspankilla yhteensä 7 776 miljoonalla eurolla (6 776).

Yhtiön taloudellinen asema säilyi katsauskaudella vakaana. Tulos ennen veroja oli tammi–syyskuussa 11,8 miljoonaa euroa (12,1).

*Suluissa on vertailuluku vuodelta 2018. Tuloslaskelma- ja muiden kertymätyyppisten lukujen osalta vertailuna on tammi–syyskuun 2018 luku. Tase- ja muiden poikkileikkaustyyppisten lukujen osalta vertailuna on edellisen tilinpäätöksen (31.12.2018) luku.

Yleiseen liikkeeseen laskettujen joukkovelkakirjalainojen vakuudet

Lain kiinnityspankkitoiminnasta (688/2010) alla 12.11.2010 perustetun 20 miljardin Euro Medium Term Covered Note -ohjelman liikkeeseen laskettujen katettujen joukkovelkakirjalainojen vakuutena olevia luottoja oli syyskuun 2019 lopussa 13 804 miljoonaa euroa.

Vakavaraisuus

OPAn ydinvakavaraisuus (CET1) oli syyskuun lopussa 65,8 prosenttia (136,4). Vakavaraisuus laski EKP:n kiinteistövakuudel-lisia vähittäisvastuita koskevan päätöksen seurauksena. Päätös kasvatti asuntoluottojen keskimääräiset riskipainot noin kaksinkertaisiksi aikaisemmasta. Ydinpääoman minimivaade on 4,5 prosenttia ja kiinteä lisäpääomavaatimus on 2,5 pro-senttia, eli ydinpääoman vaade on yhteensä 7 prosenttia. Kokonaisvakavaraisuuden minimivaade on 8 prosenttia ja kiinteällä lisäpääomavaatimuksella lisättynä 10,5 prosenttia. Tilikauden tulosta ei ole luettu ydinpääomaan (CET1).

Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus lasketaan käyttämällä luottoriskin sisäisten luokitusten menetelmää. Operatiivisten riskien pääomavaatimus lasketaan standardimenetelmällä.

Yhteenliittymän keskinäinen vastuu

Talletuspankkien yhteenliittymästä annetun lain mukaan yhteenliittymä muodostuu yhteenliittymän keskusyhteisöstä (OP Osuuskunta), keskusyhteisön jäsenluottolaitoksista ja niiden konsolidointiryhmiin kuuluvista yrityksistä sekä sellaisista luottolaitoksista, rahoituslaitoksista ja palveluyrityksistä, joiden äänivallasta edellä mainitut yhdessä omistavat yli puolet. Yhteenliittymää valvotaan konsolidoidusti. OP Osuuskunnan jäsenluottolaitoksia olivat 30.9.2019 yhteensä 149 osuuspankkia sekä OP Yrityspankki Oyj, OPA, OP-Korttiyhtiö Oyj ja OP Asiakaspalvelut Oy (ent. OP-Prosessipalvelut Oy).

Keskusyhteisö on velvollinen antamaan jäsenluottolaitoksilleen ohjeita niiden sisäisestä valvonnasta sekä riskienhallinnasta, niiden toiminnasta maksuvalmiuden ja vakavaraisuuden turvaamiseksi sekä yhtenäisten tilinpäätösperiaatteiden noudatta-misesta yhteenliittymän yhdistellyn tilinpäätöksen laatimisessa.

Keskusyhteisö on velvollinen suorittamaan yhteenliittymälaissa tarkoitettuna tukitoimena jäsenluottolaitokselle määrän, joka on tarpeen jäsenluottolaitoksen selvitystilan estämiseksi. Lisäksi keskusyhteisö vastaa jäsenluottolaitoksen niistä veloista, joita ei saada suoritetuksi jäsenluottolaitoksen varoista.

Jäsenpankki on velvollinen suorittamaan keskusyhteisölle osuutensa määrästä, jonka keskusyhteisö on suorittanut joko toiselle jäsenpankille tukitoimena taikka toisen jäsenpankin velkojalle maksuna erääntyneestä velasta, johon velkoja ei ole saanut suoritusta jäsenpankilta. Jäsenpankilla on lisäksi keskusyhteisön maksukyvyttömyystilanteessa osuuskuntalaissa tarkoitettu rajaton lisämaksuvelvollisuus keskusyhteisön veloista.

Jäsenpankin vastuu määrästä, jonka keskusyhteisö on jonkin jäsenpankin puolesta tämän velkojalle suorittanut, jakautuu jäsenpankkien kesken niiden viimeksi vahvistettujen taseiden loppusumman mukaisessa suhteessa. OP Ryhmän vakuutus-yhtiöt eivät kuulu keskinäisen vastuun piiriin.

Katetun joukkolainan haltijalla on lain kiinnitysluottopankkitoiminnasta 25 §:n mukaisesti OPAn selvitystilan tai konkurssin estämättä oikeus saada suoritus koko joukkovelkakirjalainan laina-ajalta sopimusehtojen mukaisesti joukkovelkakirjalainan vakuudeksi merkityistä varoista ennen muita saatavia.

Henkilöstö

OPAn palveluksessa oli katsauskauden lopussa kuusi henkilöä. OPA on digitalisoinut toimintaansa ja ostaa kaikki keskeiset tukipalvelut OP Osuuskunnalta ja sen tytäryhtiöiltä, mikä vähentää OPAn oman henkilöstön tarvetta.

Hallinto

Hallituksen kokoonpano on seuraava:

Puheenjohtaja Vesa Aho Talousjohtaja, OP Osuuskunta
Jäsenet Kaisu Christie Johtaja, asuntorahoitus ja asumisen palvelut, OP Osuuskunta
Lauri Iloniemi Johtaja, keskuspankki ja tasehallinta, OP Yrityspankki Oyj

OPAn toimitusjohtajana toimi 31.5.2019 asti Lauri Iloniemi. 1.6.2019 alkaen OPAn toimitusjohtajana toimii Sanna Eriksson.

Toimitusjohtajan varahenkilönä toimi 31.5.2019 asti Sanna Eriksson. Toimitusjohtajan sijaisena toimii 1.6.2019 alkaen Keskuspankin päällikkö Pekka Moisio.

Hallituksen jäsen Hanno Hirvinen erosi OP-Asuntoluottopankki Oyj:n hallituksen jäsenyydestä 31.5.2019.

Hallituksen jäseneksi Hirvisen tilalle nimitettiin 1.6.2019 alkaen Keskuspankki ja tasehallinta -organisaation johtaja Lauri Iloniemi.

Tilintarkastajaksi tilikaudeksi 2019 valittiin varsinaisessa yhtiökokouksessa 19.3.2019 tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. KPMG Oy Ab:n nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Tiia Kataja.

Riskiasema

OPAn merkittävimmät yksittäiset riskilajit ovat luottoriski, rakenteellinen rahoitusriski, maksuvalmiusriski ja korkoriski. OPAn keskeiset luottoriskimittarit osoittavat luottoriskitilanteen olevan vakaa, eikä OPAn hallituksen asettama likviditeettiriskin riskiraja ole ylittynyt. OP Ryhmän maksuvalmiuden hoito on keskitetty OP Yrityspankkiin, ja tästä syystä myös OPA voi hyödyntää OP Ryhmän maksuvalmiusreservejä. OPA on suojannut korkoriskiään koronvaihtosopimuksilla. Koronvaihtosopimuksilla on vaihdettu asuntoluottojen ja väliluottojen korot ja liikkeeseen laskettujen joukkovelkakirjalainojen korot samaan korkoperustaan. Kaikki johdannaissopimukset on solmittu suojaustarkoituksessa, ja niiden vastapuolena on OP Yrityspankki Oyj. OPAn korkoriskiä voidaan pitää pienenä, ja se on ollut asetetun limiitin puitteissa.

Tulevaisuuden näkymät

OPAn vakavaraisuuden arvioidaan pysyvän edelleen erittäin vahvana ja luottosalkun laadun hyvänä. Tämä mahdollistaa uusien kiinteistövakuudellisten joukkovelkakirjalainojen liikkeeseen laskun myös jatkossa.

Vuoden 2019 raporttien julkaisuajankohdat:

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2019 vko 9
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2019 vko 9

Vuoden 2019 tilinpäätöstiedotteen ja vuoden 2020 osavuosikatsausten julkaisupäivät

Tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2019 4.2.2020
Osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2020 28.4.2020
Puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2020 21.7.2020
Osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2020 22.10.2020

Helsingissä 29.10.2019

OP-Asuntoluottopankki Oyj
Hallitus

Lisätiedot:
toimitusjohtaja Sanna Eriksson, puh. +358 10 252 2517

JAKELU
LSE London Stock Exchange
Euronext Dublin (Irish Stock Exchange)
Kansallinen tiedotevarasto (Offically Appointed Mechanism, OAM)
Keskeiset tiedotusvälineet
op.fi

facebook twitter