Etusivu » Arkistot 28.10.2019

Robit Oyj: Omien osakkeiden hankinta 28.10.2019

Robit Oyj PÖRSSITIEDOTE 28.10.2019 klo19.20

Omien osakkeiden hankinta 28.10.2019

Helsingin Pörssi

Päivämäärä 28.10.2019
Pörssikauppa Osto
Osakelaji ROBIT
Osakemäärä, kpl 1405 osaketta
Keskihinta, eur 2,053110 euroa
Kokonaiskustannus, eur 2884,62 euroa

Yhtiön hallussa on 28.10.2019 tehtyjen kauppojen jälkeen 127 829 osaketta.

ROBIT OYJ

Ilkka Miettinen

Lisätietoja:
Ilkka Miettinen, talousjohtaja
Puh. +358 50 3848 318
Ilkka.miettinen@robitgroup.com
www.robitgroup

Liite

kaupat 281019

SCANFIL OYJ: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 28.10.2019

logo.jpg

SCANFIL OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 28.10.2019
SCANFIL OYJ: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 28.10.2019
Helsingin Pörssi
Päivämäärä 28.10.2019
Pörssikauppa Osto
Osakelaji SCANFL
Osakemäärä 5,500 osaketta
Keskihinta/ osake 4.3900 EUR
Kokonaishinta 24,145.00 EUR
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 28.10.2019
tehtyjen kauppojen jälkeen: 298 267 kpl.
Scanfil Oyj:n puolesta
Nordea Pankki Oyj
Janne Sarvikivi Sami Huttunen
Lisätietoja:
Petteri Jokitalo, CEO
puh. +358 8 4882 111
www.scanfil.com

Liite

SCANFIL_28.10_trades

Lassila & Tikanoja Oyj:OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 28.10.2019

Lassila & Tikanoja Oyj PÖRSSI-ILMOITUS 28.10.2019
Lassila & Tikanoja Oyj:OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 28.10.2019
Helsingin Pörssi
Päivämäärä 28.10.2019
Pörssikauppa Osto
Osakelaji LAT1V
Osakemäärä 11,000 osaketta
Keskihinta/ osake 14.3014 EUR
Kokonaishinta 157,315.40 EUR
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 28.10.2019
tehtyjen kauppojen jälkeen: 564 225 kpl.
Lassila & Tikanoja Oyj:n puolesta
Nordea Pankki Oyj
Janne Sarvikivi Sami Huttunen
Lisätietoja:
talousjohtaja Valtteri Palin
puh. 040 734 7749
www.lt.fi

Liite

LAT1V FIN 30

UNITED BANKERS OYJ:n OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 28.10.2019

United Bankers Oyj ILMOITUS

28.10.2019 klo 18:30

UNITED BANKERS OYJ:n OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 28.10.2019

Päivämäärä 28.10.2019
Pörssikauppa Osto
Osakelaji UNIAV
Osakemäärä 220 kpl
Keskihinta/osake 9,0000 EUR
Ylin hinta/osake 9,0000 EUR
Alin hinta/osake 9,0000 EUR
Kokonaishinta 1 980,00 EUR

Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 28.10.2019:

UNIAV 30 989 kpl

United Bankers Oyj:n puolesta

Skandinaviska Enskilda Banken AB (Publ)

Antti Salakka Mikko Virtanen

Lisätietoja antaa:
Patrick Anderson, toimitusjohtaja, United Bankers Oyj
Sähköposti: patrick.anderson@unitedbankers.fi
Puhelin: 0400 244 544,09 25 380 236
www.unitedbankers.fi

Liite

UB SBB 28102019

Nokian hallitus päätti osakeannista Alcatel Lucentin osakepalkkiojärjestelyyn osallistuneille työntekijöille

Nokia Oyj
Pörssitiedote
28.10.2019 klo 16.00

Nokian hallitus päätti osakeannista Alcatel Lucentin osakepalkkiojärjestelyyn osallistuneille työntekijöille

Nokian ja Alcatel Lucentin välisen 15.4.2015 päivätyn Memorandum of Understanding -sopimuksen, muutoksineen, mukaisesti Nokia on tehnyt likviditeettisopimuksen Alcatel Lucentin vuoden 2015 tulosperusteiseen osakepalkkio-ohjelmaan osallistuvien kanssa.

Jotta Nokia täyttäisi edellä mainitun sopimuksen mukaiset velvoitteensa, Nokian hallitus on 21.5.2019 pidetyn yhtiökokouksen antaman osakeantivaltuutuksen nojalla päättänyt enintään 1 314 468 yhtiön hallussa olevan Nokian osakkeen (NOKIA) antamisesta ohjelman osallistujille likviditeettisopimuksen mukaisesti. Osakkeet toimitetaan osallistujille arviolta 29.10.2019. Osakkeet annetaan vastikkeetta.

Nokia
Luomme teknologiaa yhdistämään koko maailman. Nokialla on toimialan ainoa maailmanlaajuisesti saatavilla oleva kokonaisvaltainen valikoima verkkoratkaisuja, ohjelmistoja, palveluita ja lisensointimahdollisuuksia. Asiakkaitamme ovat viestintäpalvelujen tarjoajat, joiden verkoissa on yhteensä yli 6,1 miljardia käyttäjää, sekä yrityksiä yksityisellä ja julkisella sektorilla, jotka käyttävät ratkaisujamme parantaakseen tuottavuutta ja rikastuttaakseen asiakkaidensa elämää.

Maailmankuulun Nokia Bell Labsin ja muiden tutkimusyksiköidemme työn ansiosta johdamme siirtymää kohti nopeampia ja turvallisempia 5G-verkkoja, joilla on käänteentekevä vaikutus ihmisten elämään sekä yhteiskuntaamme. Nokia sitoutuu korkeimpiin eettisiin liiketoimintaperiaatteisiin ja luo laadukasta teknologiaa, jolla on yhteiskunnallista merkitystä. www.nokia.com

Lisätietoja tiedotusvälineille:
Nokia
Viestintä
Puh. +358 (0) 10 448 4900
Sähköposti: press.services@nokia.com
Katja Antila, johtaja, mediasuhteet

TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT
Nokiaan ja sen liiketoimintoihin liittyy erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä, ja tietyt tässä esitetyt lausumat, jotka eivät koske jo toteutuneita seikkoja, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat heijastavat Nokian tämänhetkisiä odotuksia ja näkemyksiä tulevaisuudesta. Näitä ovat esimerkiksi: A) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät strategioihimme ja kasvun hallintaan; B) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät liiketoimintojemme tulevaan tulokseen ja odotettavissa oleviin osinkoihin; C) odotukset ja tavoitteet, ja niistä johdettavat matemaattiset analyysit, jotka koskevat tuloskehitystämme, tulostamme, saatavien ajoitusta, liiketoiminnan kuluja, veroja, valuuttakursseja, suojauksia, kustannussäästöjä ja kilpailukykyä sekä liiketoiminnan tulosta, mukaan lukien tavoitellut synergiat ja tavoitteet, jotka koskevat markkinaosuuksia, hintoja, liikevaihtoa ja katteita; D) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät muutoksiin toiminnallisessa rakenteessamme ja toimintamallissamme; E) odotukset markkinoillamme tapahtuvasta kilpailusta, markkinoiden kehittymisestä, yleisestä taloudellisesta tilanteesta ja rakenteellisista muutoksista maailmanlaajuisesti sekä kansallisilla ja alueellisilla markkinoilla, kuten Kiinassa; F) kykymme integroida hankitut liiketoiminnat toimintoihimme sekä toteuttaa liiketoimintasuunnitelmat ja saavuttaa tavoitellut hyödyt, mukaan lukien tavoitellut synergiaedut, kustannussäästöt ja tehokkuustavoitteet; G) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät mahdollisiin tuleviin yhteistyömahdollisuuksiin, yhteistyösopimuksiin, patenttilisenssisopimuksiin tai välimiesmenettelyihin, mukaan lukien tulo, joka tultaisiin saamaan yhteistyöstä, kumppanuudesta, sopimuksesta tai välimiesmenettelyn nojalla; H) tuotteidemme ja palveluidemme toimitusten ajoitus, mukaan lukien lyhyen ja pitkän aikavälin odotukset 5G-palveluiden tuomisesta markkinoille, kykymme hyötyä siitä ja siihen liittyvät investointitarpeet, sekä yleisesti ottaen 5G-ekosysteemin valmius; I) oletukset ja tavoitteet, jotka koskevat yhteistyö- ja kumppanuusjärjestelyitä, yhteisyrityksiä tai niiden perustamisia ja niihin liittyvät hallinnolliset, oikeudelliset, viranomais- ja muut ehdot, sekä odotettu asiakaskuntamme; J) vireillä olevien ja mahdollisesti tulevien oikeudenkäyntien, välimiesmenettelyiden, riita-asioiden, hallinnollisten menettelyjen ja viranomaistutkimusten lopputulokset; K) oletukset, jotka koskevat uudelleenjärjestelyitä, investointeja, pääomarakenteen optimointitavoitteita, yritysjärjestelyistä saatavien tuottojen käyttöä, yrityskauppoja ja divestointeja, ja kykymme saavuttaa uudelleenjärjestelyjen, investointien, pääomarakenteen optimointitavoitteiden, divestointien ja yrityskauppojen yhteydessä asetetut taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet, mukaan lukien nykyinen kustannussäästöohjelmamme; L) odotuksemme, suunnitelmamme tai hyötymme, jotka liittyvät pääomakuluihin, tilapäisiin lisäkustannuksiin tai muihin T&K-kuluihin uusien ohjelmistojen ja muiden tuotteiden kehittämiseksi ja tuomiseksi markkinoille, mukaan lukien 5G; M) odotukset liittyen asiakkaidemme tulevaisuuden käyttöomaisuusinvestointien rajoitteisiin; N) lausumat, jotka sisältävät tai joita edeltävät “uskoa”, “odottaa”, ”odotukset”, ”sitoutua”, “ennakoida”, “ennustaa”, “nähdä”, “tavoitella”, “arvioida”, “on tarkoitettu”, “tähdätä”, “suunnitella”, “aikoa”, ”vaikuttaa”, ”oletus”, “keskittyä”, “jatkaa”, “arviomme mukaan”, “pitäisi”, “tulisi”, “tulee” tai muut vastaavat ilmaisut. Näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy useita riskejä ja epävarmuustekijöitä, joista useat ovat meidän vaikutusvaltamme ulkopuolella, mikä voi johtaa siihen, että varsinaiset tuloksemme eroavat materiaalisesti näistä lausumista. Tällaiset lausumat perustuvat johdon parhaaseen arvioon ja käsitykseen niiden tietojen valossa, jotka sillä on kyseisellä hetkellä ollut saatavilla. Tulevaisuutta koskevat lausumamme ovat vain ennusteita, jotka perustuvat tämänhetkisiin odotuksiimme ja näkemyksiimme tulevaisuuden tapahtumista ja kehityksestä ja niihin liittyy erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä, joita on vaikeaa ennustaa, koska ne liittyvät tulevaisuuden tapahtumiin ja olosuhteisiin. Riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa tällaisia poikkeamia, voivat olla esimerkiksi: 1) strategiamme on alttiina erilaisille riskeille ja epävarmuuksille ja on mahdollista, että emme välttämättä onnistu toteuttamaan menestyksekkäästi strategisia suunnitelmiamme, ylläpitämään tai parantamaan liiketoimintojemme operatiivista ja taloudellista tulosta, tunnistamaan oikein tai tavoittelemaan menestyksekkäästi liiketoimintamahdollisuuksia tai muuten kasvattamaan liiketoimintaamme; 2) yleinen taloustilanne, markkinaolosuhteet ja muu kehitys maissa joissa toimimme, mukaan lukien 5G:n käyttöönoton aikataulu ja kykymme onnistuneesti hyötyä käyttöönotosta; 3) kilpailu sekä kykymme panostaa tehokkaasti ja kannattavasti olemassa oleviin ja uusiin korkealaatuisiin tuotteisiin, palveluihin, uudistuksiin ja teknologioihin sekä tuoda näitä markkinoille oikea-aikaisesti; 4) riippuvuutemme toimialojemme kehityksestä, mukaan lukien informaatioteknologia- ja televiestintäalojen syklisyys ja vaihtelu ja meidän potentiaalimme ja panostuksemme tutkimus- ja kehitystyön saralla; 5) riippuvuutemme rajallisesta asiakasmäärästä ja laajoista monivuotisista sopimuksista, sekä asiakkaisiimme vaikuttavat ulkoiset tapahtumat mukaan lukien fuusiot ja yrityskaupat; 6) kykymme säilyttää olemassa olevat aineettomaan omaisuuteemme liittyvät tulonlähteemme, esimerkiksi lisensoinnin avulla, luomalla uusia tulonlähteitä ja suojaamalla aineetonta omaisuuttamme loukkauksilta; 7) kykymme hallita ja parantaa taloudellista ja toiminnallista suoritus- ja kilpailukykyämme sekä saavuttaa kustannussäästöjä ja synergiaetuja yleisesti, odotukset ja ajoitus liikevaihtomme kirjaamisessa ja kykymme toteuttaa tehokkaasti muutoksia toiminnallisessa rakenteessamme ja toimintamallissamme; 8) globaali liiketoimintamme ja altistumisemme lainsäädäntöön liittyvälle, poliittiselle tai muulle kehitykselle eri maissa tai alueilla, myös kehittyvillä markkinoilla, sekä muun muassa verotukseen ja valuuttasääntelyyn liittyville riskeille; 9) kykymme saavuttaa hankituista liiketoiminnoista odotetut hyödyt, synergiaedut, kustannussäästöt ja tehokkuustavoitteet; 10) valuuttakurssien vaihtelut sekä suojaustoimenpiteet; 11) kykymme saavuttaa onnistuneesti odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät yhteistyömahdollisuuksiin, yhteistyösopimuksiin, patenttilisenssisopimuksiin tai välimiesmenettelyihin, mukaan lukien tulo, joka tultaisiin saamaan yhteistyöstä, kumppanuudesta, sopimuksesta tai välimiesmenettelyn nojalla; 12) Nokia Technologiesin kyky suojata immateriaalioikeuksiaan ja ylläpitää sekä luoda uusia patentti-, tavaramerkki- ja teknologialisensointitulolähteitä ja IPR-liitännäisiä tuloja erityisesti älypuhelinmarkkinoilla, jotka eivät välttämättä toteudu suunnitelmien mukaisesti; 13) riippuvuutemme immateriaalioikeuksilla suojatuista teknologioista, mukaan lukien itse kehittämämme ja meille lisensoidut teknologiat, sekä immateriaalioikeuksiin liittyvien oikeudellisten vaatimusten, lisensointikustannusten ja käyttörajoitusten riskit; 14) altistumisemme suoralle ja epäsuoralle sääntelylle ja talous- tai kauppapolitiikalle, sekä käyttämiemme prosessien luotettavuus liiketoimintamme tai yhteisyritystemme hallinnossa, sisäisessä valvonnassa ja säädösten noudattamisen varmistamisessa estääksemme oikeudellisia seuraamuksia; 15) tukeutumisemme kolmansien osapuolten ratkaisuihin tietojen tallennuksessa ja palvelujen jakelussa, mikä altistaa meidät tietoturva-, sääntely- ja kyberturvallisuusriskeille; 16) tietoteknisten järjestelmien tehottomuus, tietoturvaloukkaukset, toimintahäiriöt tai -katkokset, sekä asiakkaidemme tietoturvaan kohdistamat huolet; 17) altistumisemme erilaisille sääntökehyksille, jotka sääntelevät korruptiota, petosrikoksia, kauppapolitiikkaa ja muita riskialueita, sekä mahdollisesti sakkoihin, seuraamuksiin tai pakotteisiin johtaviin menettelyihin tai tutkimuksiin; 18) asiakasrahoituksen epäsuotuisa kehitys tai pidennetyt maksuehdot, joita tarjoamme asiakkaillemme; 19) mahdolliset eri lainkäyttöalueilla kohdattavat monitahoiset veroihin liittyvät seikat sekä verokiistat ja -velvoitteet, joiden perusteella meille voidaan määrätä maksettavaksi lisää veroja; 20) kykymme hyödyntää laskennallisia verosaamisia muun muassa todellisen tai oletetun tuloksemme perusteella; 21) kykymme sitouttaa, kannustaa, kehittää ja rekrytoida osaavia työntekijöitä; 22) häiriöt valmistus-, palvelutuotanto-, toimitus-, logistiikka- ja toimitusketjuprosesseissamme sekä maantieteellisesti keskittyneisiin tuotantolaitoksiimme liittyvät riskit; 23) liiketoimintaamme liittyvien oikeudenkäyntien, välimiesmenettelyjen, sopimusriitojen tai tuotevastuita koskevien väitteiden vaikutus; 24) kykymme palauttaa luottoluokituksemme investment grade -tasolle tai säilyttää luottoluokituksemme; 25) kykymme saavuttaa yritysjärjestelyistä odotetut hyödyt tai toteuttaa yritysjärjestelyt onnistuneesti, sekä niihin liittyvät odottamattomat vastuut; 26) osallistumisemme yhteisyrityksiin ja yhteisessä hallinnassa oleviin yhtiöihin; 27) liikearvomme kirjanpitoarvo saattaa olla kerrytettävissä olevia rahamääriä matalampi; 28) osakkeenomistajille kultakin tilikaudelta jaettavien osinkojen ja pääomanpalautusten määrän epävarmuus; 29) eläkekustannukset, työntekijärahastoihin liittyvä kustannukset, ja terveydenhuoltokustannukset; 30) kykymme onnistuneesti purkaa tilauskantaa ja hyötyä siitä taloudellisesti; ja kykymme jatkaa myyntihankkeiden muuttamista liikevaihdoksi; ja 31) merenalaiseen infrastruktuuriin liittyvät riskit, sekä ne riskitekijät, jotka mainitaan Nokian 21.3.2019 jättämässä Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisessa asiakirjassa (Form 20-F) sivuilla 60-75 otsikon “Operating and financial review and prospects – Risk factors” alla sekä muissa Yhdysvaltain arvopaperiviranomaiselle (US Securities and Exchange Commission) jätetyissä asiakirjoissa. Muut tuntemattomat tai odottamattomat tekijät tai vääriksi osoittautuvat oletukset voivat aiheuttaa todellisten tulosten olennaisen poikkeamisen tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitetyistä odotuksista. Nokia ei sitoudu julkisesti päivittämään tai muuttamaan tulevaisuutta koskevia lausumia uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtumien tai muun syyn johdosta, paitsi siltä osin kuin sillä on siihen lainmukainen velvollisuus.

Liettuan aurinkokennotehtaan omistus siirtyi Valoe Oyj:lle

Valoe Oyj Sisäpiirtieto 28.10.2019 klo 16.00

Valoe Oyj (“Yhtiö”) tiedotti 19.2.2019 sopineensa ostavansa liettualaiselta Global BOD Group SIA:lta (”BOD”) JCS SoliTek R&D:n (“SoliTek”) aurinkokennoliiketoiminnan. 21.10.2019 Valoe tiedotti sopineensa BOD:n kanssa Liettuan aurinkokennoliiketoiminnan kauppahinnan loppuosan maksusta ja omistuksen siirtymisen ehdoista.

SoliTekin siirrettyä aurinkokennoliiketoimintansa, mukaan lukien kennotehtaansa, uuteen yhtiöön ja Valoen suoritettua sovitut maksut BOD:lle aurinkokennoliiketoimintakauppa tuli voimaan ja omistus kaupan kohteena olevan, mm. aurinkokennotehtaan omistavan yhtiön osakkeisiin siirtyi tänään Valoelle.

21.10.2019 tiedotetun mukaisesti Valoe maksaa BOD:lle kauppahinnasta vielä 0,5 miljoonaa euroa vaihtovelkakirjalla, jonka Yhtiö antaa BOD:lle 4.11.2019 mennessä, ja lisäksi Valoe maksaa jäljelle jäävän kauppahinnan osuuden, 1,1 miljoonaa euroa, 30.11.2019 mennessä.

Valoe rakentaa Vilnassa, Liettuassa uutta IBC-aurinkokennotehdasta yhdistämällä Vilnassa olevaan, nyt Valoen omistukseen siirtyneeseen kennolinjaan viime vuonna Italiasta ostetun kennolinjan laitteistot. Asennustöitä on jo tehty kuukausien ajan ja omistusoikeuden siirtyminen mahdollistaa viimeisen asennusvaiheen aloittamisen. Jäljellä oleviin töihin ja kennojen testaukseen arvioidaan kuluvan noin kolme kuukautta. IBC-kennojen tuotannon arvioidaan alkavan suunnitellusti alkuvuodesta 2020.

Mikkelissä 28. päivänä lokakuuta 2019

Valoe Oyj

HALLITUS

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Iikka Savisalo, Valoe Oyj
p. 0405216082
email: iikka.savisalo@valoe.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.valoe.com

Valoen toimiala muodostuu uusiutuvaan energiaan, erityisesti aurinkosähköön, liittyvistä sovellutuksista. Valoe myy sen omaan teknologiaan pohjautuvaa automaattista aurinkosähkömodulien valmistustekniikkaa, modulien valmistuslinjoja, moduleita sekä modulien avainkomponentteja. Valoen pääkonttori on Mikkelissä.

OP Osuuskunta selvittää edelleen mahdollisuuksia Vallilan kiinteistön myyntiin

OP Yrityspankki Oyj
OP Osuuskunta
Sisäpiiritieto
28.10.2019 klo 16.00

OP Osuuskunta selvittää edelleen mahdollisuuksia Vallilan kiinteistön myyntiin

OP Ryhmä tiedotti 20.8.2019, että OP Osuuskunta neuvottelee Vallilan kiinteistön myynnistä eteläkorealaisvetoisen konsortion kanssa. Neuvottelut kiinteistön myynnistä ovat edenneet arvioitua hitaammin, eikä ole varmuutta kiinteistön myynnin toteutumisesta vuoden 2019 aikana. Mikäli kiinteistön kauppa toteutuu, sen arvioidaan parantavan OP Ryhmän CET1-vakavaraisuutta 0,2 %-yksikköä.

OP Osuuskunta jatkaa kiinteistön myynnin selvitystyötä. Mahdollisen myynnin toteutuessa OP Ryhmä jatkaisi toimintaansa kiinteistössä pitkäaikaisena vuokralaisena.

OP Yrityspankki Oyj
OP Osuuskunta
Tuuli Kousa
Viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja

Lisätiedot:
OP:n viestintä, puh. 050 523 9904, viestinta@op.fi

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Euronext Dublin (Irish Stock Exchange)
LSE London Stock Exchange
SIX Swiss Exchange
Keskeiset tiedotusvälineet
op.fi

OP Ryhmä on Suomen suurin finanssiryhmä, jonka perustehtävänä on edistää omistaja-asiakkaidensa ja toimintaympäristönsä kestävää taloudellista menestystä, turvallisuutta ja hyvinvointia. OP Ryhmän muodostavat 149 osuuspankkia sekä ryhmän keskusyhteisö OP Osuuskunta tytär- ja lähiyhteisöineen. Ryhmässä työskentelee 12 000 työntekijää. Ryhmällä on 1,95 miljoonaa omistaja-asiakasta. www.op.fi

Konecranes ja GE Power tekivät sopimuksen kunnossapito- ja konsultointipalveluista Ranskassa

Konecranes auttaa asiakkaitaan optimoimaan laitteiden käytettävyyden ja tuotannon

Konecranes ja GE Power ovat tehneet huoltosopimuksen, jonka piiriin kuuluu 264 nosturia ja puominosturia. Konecranes auttaa maailman johtavaa energiayhtiötä tehostamaan toimintojaan kahdessa toimipaikassa Pohjois-Ranskassa.

Sopimus sisältää MAINMAN-määräaikaishuollot, säännölliset huollot ja tukea vaatimustenmukaisuutta koskevissa tarkastuksissa sekä konsultointipalveluja. Kaksi Konecranesin asentajaa on paikan päällä GE:n Belfortin ja Bourognen toimipaikoissa kahden vuoden ajan, ja lähiviikkoina otetaan käyttöön TRUCONNECT -etäpalvelu 14 nosturille. Etäpalvelu tukee GE:n kunnossapitotoimintoja ja parantaa turvallisuutta ja tuottavuutta.

”Sopimuksen myötä Konecranes tehostaa GE Powerin liiketoimintaa Ranskassa reaaliaikaisen elinkaaripalvelun avulla. Siihen kuuluvat paikan päällä annettava tuki, mahdollisten ongelmien ennakoiva havainnointi ja korjaaminen, käyttö- ja kunnossapitotietojen analysointi ja asiakkaan kaikkien laitteiden seuranta yourKONECRANES-asiakasportaalin välityksellä”, sanoo Konecranesin Pohjois-Ranskan aluepäällikkö Jean-François Veissieres.

”Ei riitä, että GE:n nosturit pidetään hyvässä käyttökunnossa. Haluamme auttaa asiakasta myös maksimoimaan tuottavuuden ja minimoimaan seisokit jokaisessa työvuorossa. Samalla asiakas pystyy seuraamaan läpinäkyvästi kaikkia nostureihinsa liittyviä tapahtumia ja toimintoja”, Veissieres jatkaa.

”GE-projekti on ainutlaatuinen kahdestakin syystä”, Veissieres kertoo. ”Nosturien ja puominosturien määrä on suuri, ja niiden kapasiteetti vaihtelee 125 kilosta 500 tonniin. Tämä on Konecranesin suurin sopimus Pohjois-Ranskan toimialueella, johon kuuluvat Pariisi, Rouen, Lens ja Strasbourg.”

”Konecranesin laitteet on suunniteltu monenlaisiin käyttötarkoituksiin energiateollisuudessa. Siksi nostolaitteemme ja palvelumme vastaavat asiakkaiden tarpeita energian tuotantotavasta riippumatta”, Veissieres sanoo.

”Tämä sopimus on merkittävä voitto Konecranesille Pohjois-Ranskassa ja osoitus siitä, että Konecranesin toimintamalli tehostaa aina asiakkaan liiketoimintaa sekä parantaa työturvallisuutta ja suorituskykyä.”

Lisätietoja:
Jean-François Veissieres, aluepäällikkö, Pohjois-Ranska, Konecranes
Sähköposti: jean-francois.veissieres@konecranes.com, puh. +33 6 24 86 33 80

Konecranes on yksi maailman johtavista nostolaitevalmistajista, ja sen asiakkaita ovat muun muassa koneenrakennus- ja prosessiteollisuus, telakat, satamat ja terminaalit. Konecranes toimittaa asiakkailleen toimintaa tehostavia nostoratkaisuja ja huoltopalveluita kaikille nosturimerkeille. Vuonna 2018 Konecranes-konsernin liikevaihto oli yhteensä 3,16 miljardia euroa. Konsernilla on 16 100 työntekijää 50 maassa. Konecranes Oyj:n osakkeet on noteerattu Nasdaq Helsingissä (osakkeen tunnus: KCR).

Yhteistoimintaneuvottelut päättyneet PunaMusta Media -konsernissa

PUNAMUSTA MEDIA OYJ SISÄPIIRITIETO 28.10.2019 KLO 9.30

PunaMusta Media -konsernin painotoimialan pienpainamisen ja medialogistiikan liiketoimintoja PunaMusta Oy:ssä, Erweko Oy:ssä ja Faktor Oy:ssä koskevat 28.8.2019 aloitetut yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet. Neuvottelujen tavoitteena oli parantaa konsernin painotoimialan kilpailukykyä ja pystyä vastaamaan muuttuvaan markkinatilanteeseen uudelleenjärjestelemällä ja tehostamalla toimintoja. Neuvotteluissa henkilöstön vähentämistarve oli enintään 50 henkilöä.

Yt-neuvottelujen tuloksena henkilöstön määrä vähenee yhteensä 44 henkilöä, mutta uudelleenjärjestelyjen ansiosta 31 irtisanotuista pystytään tarjoamaan töitä konsernin muissa toimipisteissä. Vähennystarvetta saatiin pienennettyä karsimalla päällekkäisyyksiä toimitiloissa ja tuotantolaitteissa. Lisäksi säästöjä saadaan henkilöstön luontaisen poistuman, osa-aikaistusten ja määräaikaisten työsuhteiden lopettamisen kautta. Näillä henkilöstövähennyksillä sekä toimintojen ja tehtävien uudelleenjärjestelyillä ja tehostamisilla saavutetaan neuvotteluille asetettu 2,5 miljoonan euron säästötavoite. Kustannussäästöistä arvioidaan toteutuvan tilikaudella 2020 yli puolet ja kaikki kustannussäästöt toteutuvat viimeistään vuoden 2021 toisella vuosipuoliskolla. Mahdolliset uudelleenjärjestelyihin liittyvät kertaluontoiset kulut selviävät vuoden 2019 viimeisen kvartaalin aikana.

Joensuussa 28. lokakuuta 2019

PUNAMUSTA MEDIA OYJ

Raimo Puustinen
toimitusjohtaja

LISÄTIETOJA:
PunaMusta Media Oyj:n toimitusjohtaja Raimo Puustinen,
puh. 0500 975 873

TIEDOTTEEN JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
keskeiset tiedotusvälineet
www.punamustamedia.fi

PunaMusta Media Oyj on kotimainen media- ja painotoimialan ammattilainen, jonka palveluksessa on noin 650 alan osaajaa. Konsernissa on Sanomalehti Karjalaisen lisäksi kuusi muuta sanomalehtiyhtiötä ja kaksi paikallisradiokanavaa. Konsernin painotoimialaan kuuluvan PunaMusta Oy:n liiketoiminta koostuu aikakaus-, sanomalehti- ja digipainamisesta, yritysnäkyvyyden luomisesta, suurkuvatulostamisesta sekä mainospaino-tuotteiden painamisesta ja lehtituotteiden suunnittelusta sekä tuotannosta. PunaMusta Media -konsernin liikevaihto on lähes 90 miljoonaa euroa (2018).

DANSKE BANK A/S:N LIIKKEESEEN LASKEMIEN MINIFUTUURIEN POISTAMINEN LISTALTA

DANSKE BANK A/S YHTIÖTIEDOTE

DANSKE BANK A/S:N LIIKKEESEEN LASKEMIEN MINIFUTUURIEN POISTAMINEN LISTALTA

Danske Bank A/S on pyytänyt Nasdaq First North Finlandia poistamaan listalta kaikki Danske Bank A/S:n liikkeeseen laskemat minifutuurit.

Minifutuurit on laskettu liikkeeseen kulloinkin voimassa olleen Danske Bank A/S:n Irlannin keskuspankin hyväksymän warrantti- ja sertifikaattiohjelmaesitteen ja sen täydennysten mukaisesti. Ohjelmaesite täydennyksineen ja minifutuurien lopulliset ehdot ovat saatavilla osoitteessa www.danskebank.fi/warrantit.

Listaltapoistamisen aikataulu on seuraava:

29.10.2019 Minifutuurit siirtyvät buy-back –tilaan, jolloin Danske Bank A/S tarjoaa instrumenteilleen vain ostotarjouksen. Buy-back –tila jatkuu lopulliseen arvostuspäivään (Final Valuation Date)

29.11.2019 Lopullinen arvostuspäivä (Final Valuation Date)

3.12.2019 Täsmäytyspäivä (Record Date)

4.12.2019 Eräpäivä ja selvityssumman maksupäivä (Cash Settlement Day)

Listaltapoistaminen koskee seuraavia minifutuureja:

Minifutuurin kaupankäyntitunnus ISIN Minifutuurin allaoleva osake Allaolevan osakkeen ISIN
MINIS CGC DB2 DK0060831022 CGCBV FI0009013429
MINIL ELI DB DK0060757706 ELISA FI0009007884
MINIL FUM DB DK0060727717 FORTUM FI0009007132
MINIL KNE DB DK0060757979 KNEBV FI0009013403
MINIL MEO DB DK0060758191 METSO FI0009007835
MINIS NDA DB2 DK0060906139 NDA FI FI4000297767
MINIL NES DB1 DK0060793180 NESTE FI0009013296
MINIL NES DB2 DK0061130523 NESTE FI0009013296
MINIL NOK DB2 DK0060771533 NOKIA FI0009000681
MINIL ORN DB3 DK0061130952 ORNBV FI0009014377
MINIS ORN DB DK0060871671 ORNBV FI0009014377
MINIS OUT DB3 DK0060784866 OUT1V FI0009002422
MINIL SAM DB1 DK0060744720 SAMPO FI0009003305
MINIS SAM DB1 DK0060826378 SAMPO FI0009003305
MINIL STE DB DK0060728525 STERV FI0009005961
MINIL NRE DB DK0060758860 TYRES FI0009005318
MINIS NRE DB1 DK0060797173 TYRES FI0009005318
MINIL UPM DB DK0060728798 UPM FI0009005987

Minifutuurien selvityssumma määräytyy lopullisen arvostuspäivän 29.11.2019 allaolevan osakkeen lopetushinnasta seuraavien kaavojen mukaisesti:

Minifutuuri Sertifikaatti Long

(a) Jos lopetushinta on korkeampi kuin viimeisen viitepäivän rahoitustaso:

(lopetushinta – viimeisen viitepäivän rahoitustaso) x kerroin

(b) muussa tapauksessa nolla.

Minifutuuri Sertifikaatti Short

(a) Jos lopetushinta on alempi kuin viimeisen viitepäivän rahoitustaso:

(viimeisen viitepäivän rahoitustaso – lopetushinta) x kerroin

(b) muussa tapauksessa nolla.

Danske Bank A/S

Maj van Dijk

+ 358 (0)10 236 4836

facebook twitter