Etusivu » Arkistot 24.10.2019

Robit Oyj: Omien osakkeiden hankinta 24.10.2019

Robit Oyj PÖRSSITIEDOTE 24.10.2019 klo 20.55

Omien osakkeiden hankinta 24.10.2019

Helsingin Pörssi

Päivämäärä 24.10.2019
Pörssikauppa Osto
Osakelaji ROBIT
Osakemäärä, kpl 4458 osaketta
Keskihinta, eur 2.077322 euroa
Kokonaiskustannus, eur 9260.70 euroa

Yhtiön hallussa on 24.10.2019 tehtyjen kauppojen jälkeen 122 985 osaketta.

ROBIT OYJ

Ilkka Miettinen

Lisätietoja:
Ilkka Miettinen, talousjohtaja
Puh. +358 50 3848 318
Ilkka.miettinen@robitgroup.com
www.robitgroup

Liite

Kaupat 241019

SOLIDIUM KÄYNNISTÄÄ KEMIRA OYJ:N OSAKKEIDEN MYYNNIN

24.10.2019

TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI LEVITTÄÄ YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, JAPANISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA SELLAISESSA MAASSA, JOSSA ARVOPAPERIEN TARJOAMINEN TAI MYYMINEN OLISI SOVELTUVAN LAINSÄÄDÄNNÖN MUKAAN KIELLETTY

Solidium Oy julkistaa tänään 24.10.2019 osakemyynnin, jossa yhtiö tarjoaa myyntiin 6 miljoonaa Kemira Oyj:n osaketta eli noin 3,9 prosenttia kaikista Kemiran osakkeista (”Osakemyynti”). Osakemyynti alkaa välittömästi. Osakemyynnissä osakkeita tarjotaan suomalaisille ja kansainvälisille instituutiosijoittajille nopeutetussa tarjousmenettelyssä. Solidium omistaa tällä hetkellä noin 21,8 miljoonaa Kemiran osaketta, eli noin 14,0 prosenttia kaikista Kemiran osakkeista. Osakemyynnin pääjärjestäjänä toimii SEB.

Solidium tiedottaa Osakemyynnin lopputuloksesta arviolta 25.10.2019. Solidium on sitoutunut tietyin tavanomaisin poikkeuksin olemaan myymättä muita omistamiaan Kemiran osakkeita markkinoille 90 päivän aikana.

”Kemiran operatiivinen ja taloudellinen kehitys on ollut hyvää viime aikoina. Uskomme Kemiran kehityksen jatkuvan hyvänä myös jatkossa. Solidium tulee jatkamaan Kemiran toiseksi suurimpana omistajana yli 10 prosentin omistusosuudella”, sanoo Solidiumin toimitusjohtaja Antti Mäkinen.

Solidium on Suomen valtion kokonaan omistama osakeyhtiö, jonka tehtävänä on vahvistaa ja vakauttaa kotimaista omistusta kansallisesti merkittävissä yrityksissä ja kasvattaa pitkäjänteisesti omistustensa taloudellista arvoa. Solidium on omistajana kolmessatoista merkittävässä pörssilistatussa yhtiössä, joissa kaikissa Solidium on vähemmistöomistajana (Elisa Oyj, Kemira Oyj, Konecranes Oyj, Metso Oyj, Nokia Oyj, Nokian Renkaat Oyj, Outokumpu Oyj, Outotec Oyj, Sampo Oyj, SSAB AB, Stora Enso Oyj, Tieto Oyj ja Valmet Oyj). Solidiumin sijoitusvarallisuuden arvo on noin 7,7 miljardia euroa.

Lisätiedot: toimitusjohtaja Antti Mäkinen, Solidium Oy, puh. 050 561 1501

Tärkeä huomautus

TÄMÄ TIEDOTE ON TEHTY AINOASTAAN TIEDONANTAMISTARKOITUKSESSA EIKÄ SITÄ TULE TULKITA TARJOUKSEKSI TAI TARJOUSPYYNNÖKSI OSTAA, MYYDÄ, LASKEA LIIKKEESEEN TAI MERKITÄ ARVOPAPEREITA. ARVOPAPERIEN MYYNTIÄ EI MYÖSKÄÄN TAPAHDU SELLAISISSA VALTIOISSA, JOISSA TÄLLAINEN TARJOUS, TARJOUSPYYNTÖ TAI MYYNTI OLISI LAINVASTAINEN ENNEN REKISTERÖINTIÄ TAI MUUTA HYVÄKSYMISTOIMENPIDETTÄ TÄLLAISEN VALTION ARVOPAPERIMARKKINALAINSÄÄDÄNNÖN NOJALLA.

OSAKEMYYNTI EI OLE TARKOITETTU YLEISÖLLE. TÄMÄ TIEDOTE JA MIKÄ TAHANSA ARVOPAPERIEN TARJOAMINEN, JOHON SE VIITTAA, ON SUUNNATTU VAIN HENKILÖILLE, JOTKA OVAT (1) KOKENEITA SIJOITTAJIA ESITEASETUKSEN (EU) 2017/1129 NOJALLA JA (2) JOILLA ON AMMATTIMAISTA KOKEMUSTA SIJOITTAMISESTA VUODEN 2000 RAHOITUSPALVELU- JA MARKKINALAIN (FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000) (FINANCIAL PROMOTION) MÄÄRÄYKSEN 2005 (”MÄÄRÄYS”) ARTIKLAN 19(1) TARKOITTAMALLA TAVALLA TAI JOTKA OVAT MÄÄRÄYKSEN ARTIKLAN 49(2)(A)-(D) MUKAISIA KORKEAN NETTOVARALLISUUSTASON OMAAVIA TAHOJA (KORKEAN NETTOVARALLISUUDEN OMAAVAT YHTEISÖT, MUUT KUIN YHTIÖMUOTOISET YHDISTYKSET JNE. ) TAI OVAT HENKILÖITÄ, JOILLE TÄSSÄ TIEDOTTEESSA MAINITTUJA ARVOPAPEREITA VOIDAAN MUUTOIN LAILLISESTI TARJOTA (KAIKKI EDELLÄ MAINITUT HENKILÖT YHDESSÄ, ”RELEVANTIT HENKILÖT”). HENKILÖIDEN, JOTKA EIVÄT OLE RELEVANTTEJA HENKILÖITÄ, EI TULE TOIMIA OSAKEMYYNNISTÄ TÄSSÄ TIEDOTTEESSA ANNETTUJEN TIETOJEN NOJALLA TAI MUUTOIN NOJAUTUA NIIHIN. TÄSSÄ TIEDOTTEESSA MAINITUT SIJOITUKSET TAI SIJOITUSTOIMINTA, JOHON TÄSSÄ TIEDOTTEESSA VIITATAAN, ON AINOASTAAN RELEVANTTIEN HENKILÖIDEN SAATAVILLA JA NIIHIN RYHDYTÄÄN AINOASTAAN RELEVANTTIEN HENKILÖIDEN KANSSA.

TÄTÄ TIEDOTETTA EI OLE TARKOITETTU JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA TAI YHDYSVALTOIHIN (MUKAAN LUKIEN SEN TERRITORIOT JA ALUEET, YHDYSVALTAIN OSAVALTIOT SEKÄ HALLINNOLLINEN PIIRIKUNTA DISTRICT OF COLUMBIA). TÄMÄ TIEDOTE EI OLE TARJOUS MYYDÄ OSAKKEITA YHDYSVALTOIHIN. TÄSSÄ TIEDOTTEESSA MAINITTUJA OSAKKEITA EI OLE REKISTERÖITY, EIKÄ NIITÄ TULLA REKISTERÖIMÄÄN YHDYSVALTAIN VUODEN 1933 ARVOPAPERILAIN (MUUTOKSINEEN) MUKAISESTI, EIKÄ NIITÄ SAA TARJOTA TAI MYYDÄ YHDYSVALLOISSA MUUTOIN KUIN SOVELTUVAN REKISTERÖINTIVAATIMUSTA KOSKEVAN POIKKEUKSEN NOJALLA. ARVOPAPEREITA EI TARJOTA YLEISÖLLE YHDYSVALLOISSA.

SIJOITUSPÄÄTÖS OSTAA ARVOPAPEREITA OSAKEMYYNNISSÄ TULEE TEHDÄ AINOASTAAN JULKISESTI SAATAVILLA OLEVAAN TIETOON PERUSTUEN, JOTA PÄÄJÄRJESTÄJÄ TAI MYYJÄ EIVÄT OLE ITSENÄISESTI VAHVISTANEET. TÄTÄ TIEDOTETTA TAI SEN KOPIOTA EI SAA VIEDÄ, LÄHETTÄÄ TAI LEVITTÄÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA TAI YHDYSVALTOIHIN, AUSTRALIASSA TAI AUSTRALIAAN, KANADASSA TAI KANADAAN, JAPANISSA TAI JAPANIIN TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA TAI MIHINKÄÄN MUUHUN MAAHAN, JOSSA TARJOUS TAI MYYNTI OLISI SOVELTUVAN LAIN NOJALLA KIELLETTYÄ. TÄMÄN RAJOITUKSEN NOUDATTAMATTA JÄTTÄMINEN VOI JOHTAA YHDYSVALTAIN, AUSTRALIAN, KANADAN, JAPANIN TAI MUUN SOVELTUVAN ARVOPAPERILAIN RIKKOMISEEN.

TÄMÄN TIEDOTTEEN JAKELU JA TÄSSÄ TIEDOTTEESSA MAINITTUJEN ARVOPAPEREIDEN TARJOAMINEN TAI MYYNTI SAATTAA OLLA LAILLA RAJOITETTUA JOISSAKIN VALTIOISSA. PÄÄJÄRJESTÄJÄ TAI MIKÄÄN SEN LÄHIPIIRIIN KUULUVA TAHO TAI MIKÄÄN MUU HENKILÖ EIVÄT OLE RYHTYNYT TOIMENPITEISIIN, JOILLA SALLITTAISIIN TÄSSÄ TIEDOTTEESSA MAINITTUJEN ARVOPAPEREIDEN TARJOAMINEN TAIKKA TÄMÄN TIEDOTTEEN TAI TÄSSÄ TIEDOTTEESSA MAINITTUIHIN ARVOPAPEREIHIN LIITTYVÄN MUUN TARJOUS- TAI MARKKINOINTIMATERIAALIN HALLINTA TAI JAKELU MISSÄÄN SELLAISESSA VALTIOSSA, JOSSA ENNEN TÄLLAISEN TOIMINNAN SALLITTAVUUTTA EDELLYTETÄÄN TIETTYJÄ TOIMENPITEITÄ. PÄÄJÄRJESTÄJÄ EDELLYTTÄÄ, ETTÄ HENKILÖIDEN, JOIDEN HALTUUN TÄMÄ TIEDOTE TULEE, ON TUTUSTUTTAVA TÄLLAISIIN RAJOITUKSIIN JA NOUDATETTAVA NIITÄ.

PÄÄJÄRJESTÄJÄ TOIMII YKSINOMAAN MYYJÄN PUOLESTA OSAKEMYYNNISSÄ. PÄÄJÄRJESTÄJÄ EI PIDÄ KETÄÄN MUUTA HENKILÖÄ (RIIPPUMATTA SIITÄ ONKO HÄN TÄMÄN TIEDOTTEEN VASTAANOTTAJA VAI EI) ASIAKKAANAAN OSAKEMYYNNIN YHTEYDESSÄ JA SE EI OLE VASTUUSSA ASIAKASSUOJAN JÄRJESTÄMISESTÄ TAI OSAKEMYYNTIIN, JÄRJESTELYYN TAI MUUHUN TÄSSÄ TIEDOTTEESSA MAINITTUUN ASIAAN LIITTYVÄSTÄ NEUVONNASTA KENELLEKÄÄN MUULLE KUIN MYYJÄLLE. PÄÄJÄRJESTÄJÄ VOI OSALLISTUA OSAKEMYYNTIIN OMAAN LUKUUNSA.

SCANFIL OYJ: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 24.10.2019

logo.jpg

SCANFIL OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 24.10.2019
SCANFIL OYJ: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 24.10.2019
Helsingin Pörssi
Päivämäärä 24.10.2019
Pörssikauppa Osto
Osakelaji SCANFL
Osakemäärä 3,054 osaketta
Keskihinta/ osake 4.4516 EUR
Kokonaishinta 13,595.19 EUR
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 24.10.2019
tehtyjen kauppojen jälkeen: 287 467 kpl.
Scanfil Oyj:n puolesta
Nordea Pankki Oyj
Janne Sarvikivi Sami Huttunen
Lisätietoja:
Petteri Jokitalo, CEO
puh. +358 8 4882 111
www.scanfil.com

Liite

SCANFIL_24.10_trades

Lassila & Tikanoja Oyj:OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 24.10.2019

Lassila & Tikanoja Oyj PÖRSSI-ILMOITUS 24.10.2019
Lassila & Tikanoja Oyj:OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 24.10.2019
Helsingin Pörssi
Päivämäärä 24.10.2019
Pörssikauppa Osto
Osakelaji LAT1V
Osakemäärä 7,400 osaketta
Keskihinta/ osake 13.6949 EUR
Kokonaishinta 101,342.26 EUR
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 24.10.2019
tehtyjen kauppojen jälkeen: 542 225 kpl.
Lassila & Tikanoja Oyj:n puolesta
Nordea Pankki Oyj
Janne Sarvikivi Sami Huttunen
Lisätietoja:
talousjohtaja Valtteri Palin
puh. 040 734 7749
www.lt.fi

Liite

LAT1V_24.10_trades

Silmäasema Oyj: Johdon liiketoimet – Roope Sihvola / RS-Holding Oy

Silmäasema Oyj: Johdon liiketoimet Roope Sihvola / RS-Holding Oy

Silmäasema Oyj: Johdon liiketoimet – Roope Sihvola / RS-Holding Oy

Silmäasema Oyj
Johtohenkilöiden liiketoimet
24.10.2019 klo 17.05
Silmäasema Oyj – Johdon liiketoimet
____________________________________________
Ilmoitusvelvollinen
Nimi: RS-Holding Oy
Asema: Lähipiiriin kuuluva henkilö
(X) Oikeushenkilö

(1):Liikkeeseenlaskijassa johtotehtävissä toimiva henkilö
Nimi: Roope Sihvola
Asema: Muu ylin johto

Liikkeeseenlaskija: Silmäasema Oyj
LEI: 743700LM1ZRKRMCG7U81

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 743700LM1ZRKRMCG7U81_20191024154842_2
____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2019-10-23
Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000243399
Liiketoimen luonne: LUOVUTUS

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 81 312 Yksikköhinta: 6 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(1): Volyymi: 81 312 Keskihinta: 6 EUR

SILMÄASEMA OYJ

Lisätiedot:
Niina Streng, viestintä- ja sijoittajasuhdepäällikkö, puh. 050 322 5195

Silmäasema on kotimainen yritys, joka tarjoaa maanlaajuisesti kaikki näkemisen ja silmäterveyden tuotteet ja palvelut. Silmäasema on Suomen suurin yksityinen silmäleikkauksia tarjoava silmäsairaalaketju sekä toiseksi suurin optikkoketju. Silmäasema-ketjulla on lähes 150 myymälää ja 13 silmäsairaalaa Suomessa sekä yhdeksän myymälää Virossa. Silmäasema-ketjun palveluksessa työskentelee yli 1 000 näkemisen ja silmäterveyden ammattilaista. Silmäasema-konsernin liikevaihto vuonna 2018 oli 122,9 miljoonaa euroa ja oikaistu käyttökate 11,8 miljoonaa euroa.

Vaisala Oyj osavuosikatsaus tammi–syyskuu 2019

logo.jpg

Vaisala Oyj Osavuosikatsaus 24.10.2019 klo 14.00

Vaisala Oyj osavuosikatsaus tammi–syyskuu 2019

Erinomaiset tilaukset, liikevaihto ja liiketulos kolmannella neljänneksellä

Kolmas neljännes 2019 lyhyesti

Saadut tilaukset 105,1 (76,8) miljoonaa euroa, kasvua 37 %Tilauskanta kauden lopussa 154,4 (119,2) miljoonaa euroa, kasvua 29 %Liikevaihto 105,2 (84,1) miljoonaa euroa, kasvua 25 %Liiketulos (EBIT) 16,3 (14,5) miljoonaa euroa, 15,5 (17,3) % liikevaihdostaOsakekohtainen tulos 0,37 (0,30) euroaLiiketoiminnan rahavirta 16,1 (10,6) miljoonaa euroa

Tammi–syyskuu 2019 lyhyesti

Saadut tilaukset 316,1 (235,0) miljoonaa euroa, kasvua 34 %Liikevaihto 285,5 (240,5) miljoonaa euroa, kasvua 19 %Liiketulos (EBIT) 23,5 (24,9) miljoonaa euroa, 8,2 (10,4) % liikevaihdostaOsakekohtainen tulos 0,52 (0,51) euroaLiiketoiminnan rahavirta 17,8 (18,9) miljoonaa euroaRahavarat kauden lopussa 52,6 (31.12.2018: 72,7) miljoonaa euroa, laskua 28 %

Taloudellinen ohjeistus 2019

Vaisala arvioi vuoden 2019 liikevaihdon olevan 380–400 miljoonaa euroa ja liiketuloksen (EBIT) 25–35 miljoonaa euroa sisältäen 10–12 miljoonaa euroa yritysostoihin liittyviä aineettomien hyödykkeiden poistoja ja kertaluonteisia kuluja vuokrasopimukseen liittyen.

Avainluvut
Milj. euroa 7-9/
2019
7-9/
2018
Muutos 1-9/
2019
1-9/
2018
Muutos 1-12/
2018
Saadut tilaukset 105,1 76,8 37 % 316,1 235,0 34 % 334,2
Tilauskanta 154,4 119,2 29 % 154,4 119,2 29 % 120,6
Liikevaihto 105,2 84,1 25 % 285,5 240,5 19 % 348,8
Bruttokate 58,1 47,0 24 % 155,0 126,3 23 % 185,0
Bruttokateprosentti 55,3 55,9 54,3 52,5 53,1
Kiinteät kulut 40,7 32,5 25 % 128,4 101,9 26 % 148,3
Liiketulos 16,3 14,5 12 % 23,5 24,9 -6 % 38,9
Liiketulosprosentti 15,5 17,3 8,2 10,4 11,1
Tulos ennen veroja 16,9 14,0 21 % 23,7 23,5 1 % 37,5
Kauden tulos 13,3 10,7 24 % 18,6 18,1 3 % 29,5
Osakekohtainen tulos 0,37 0,30 24 % 0,52 0,51 3 % 0,82
Oman pääoman tuotto, % 13,6 13,6 16,0
Investoinnit aineettomiin ja
aineellisiin hyödykkeisiin 6,1 4,5 36 % 16,3 10,3 58 % 14,5
Poistot ja arvonalentumiset 5,4 2,2 149 % 17,5 6,5 172 % 12,1
Liiketoiminnan rahavirta 16,1 10,6 51 % 17,8 18,9 -6 % 48,3
Rahavarat 52,6 62,6 -16 % 72,7
Korolliset velat 50,4 0,0 40,5
Nettovelkaantumisaste, % -1,2 -36,8 -17,6
Vaisalan yhtiökokouksen 10.4.2018 hyväksymä maksuton osakeanti nosti Vaisalan K-sarjan osakkeiden kokonaismäärän 6 778 662:een ja A-sarjan osakkeiden kokonaismäärän 29 658 066:een. Osakkeeseen liittyvät vertailuluvut on oikaistu vastaamaan uutta osakemäärää.

Vaisalan toimitusjohtaja Kjell Forsénin kommentti vuoden 2019 kolmannesta neljänneksestä

“Vaisalan vahva suoritus jatkui kolmannella neljänneksellä. Saadut tilaukset ja liikevaihto kasvoivat molemmilla liiketoiminta-alueilla ja kaikilla maantieteellisillä alueilla. Kasvu oli vahvinta EMEA-alueella. Reilu kolmannes tilausten kasvusta tuli yritysostoista. Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen tilausten kasvu oli 45 %. Tilausten vahva kasvu jatkui liikenneasiakassegmentillä ja tilaukset meteorologia-asiakkailta kasvoivat yli 50 %. Uusiutuvan energian asiakassegmentin tilausten kasvu tuli tuulilidareista. Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen tilaukset kasvoivat 23 %.

Kolmannen neljänneksen liikevaihto kasvoi 25 %. Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen liikevaihto kasvoi huomattavasti, 27 %:n kasvu saavutettiin kaikkien regioonien vahvalla suorituksella. Projektitoimitukset kasvoivat merkittävästi kolmannella neljänneksellä erittäin hiljaisen ensimmäisen vuosipuoliskon jälkeen. Tuotemyynnin liikevaihdon kasvu tuli tuulilidareista. Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen liikevaihto kasvoi 22 % kaikkien regioonien vahvan suorituksen seurauksena. Liikevaihto saavutti kaikkien aikojen korkeimman tason vuosineljänneksellä.

Liiketulosmarginaali oli erinomainen 15,5 %. Erinomainen liikevaihdon kasvu paransi liiketulosta, mutta vaati myös kiinteiden kulujen lisäämistä. Kaksi kolmannesta kulujen kasvusta tuli yritysostoista. Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen liiketulosmarginaali oli hyvä kuten tyypillisesti toisella vuosipuoliskolla ja Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen liiketulosmarginaali oli vahva 23,6 %.

Strategian implementointi on edennyt hyvin. Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen lippulaivamarkkinat eli kosteus- ja hiilidioksidimittaukset ovat yhä tuoneet kolmanneksen liiketoiminta-alueen liikevaihdon kasvusta kuluvana vuonna ja lähes puolet kasvusta on tullut ostetusta nestemittausliiketoiminnasta. Olosuhdevalvontajärjestelmien kuluvan vuoden kasvu on saavuttanut lähes 30 % edelliseen vuoteen verrattuna. Teollisten mittausten kasvu on ollut korkein sähköjärjestelmien kunnonvalvontalaitteissa, mutta toimitusmäärät ovat yhä alhaisella tasolla. K-Patents-yritysoston integrointi eteni hyvin kolmannen neljänneksen aikana, jolloin kaikki nestemittausliiketoiminnan toiminnot muuttivat Vaisalan toimitiloihin Vantaalla.

Sää- ja ympäristöliiketoiminnan isot projektitoimitukset ovat edenneet erinomaisesti. Käynnissä olevat projektit Bahamalla, Vietnamissa, Argentiinassa ja Ruotsissa toivat viidenneksen projektiliiketoiminnan kuluvan vuoden liikevaihdosta. Ilmanlaatutuotteen uuden version kehittäminen on viivästyttänyt ympäristömittausliiketoiminnan laajentumista kaupunkien ilmanlaatumarkkinalle. Tuulilidariliiketoiminnan kasvu on jäänyt tavoitteesta uuden tehtaan käyttöönottoon liittyvien haasteiden seurauksena.

Vaisala ilmoitti elokuussa ostavansa Forecalta ammattikäyttäjien yrityssääpalvelut. Yritysosto istuu hyvin digitaalisen transformaation strategiaan vahvistamalla digitaalista tarjoomaa sääkriittisissä toiminnoissa. Yritysosto tuo tiimiin uutta osaamista sekä uuden teknologia-alustan ennustamiseen, mallintamiseen ja sään vaikutusten analysointiin. Toivotan lämpimästi tervetulleiksi uudet kollegamme, jotka liittyivät joukkoomme yritysoston myötä 1.10. Yritysoston julkistamisen yhteydessä Vaisala ilmoitti uudistavansa digitaalisen liiketoimintansa painopistealueita ja uudelleenorganisoivansa sen toimintoja. Edistääksemme liiketoiminnan tehokkuutta ja innovaationopeutta, keskitymme tulevaisuudessa liikenteeseen, uusiutuvaan energiaan, salamatietoihin ja datapohjaiseen liiketoimintaan kehittämällä koneoppimis- ja tekoälyosaamista sekä keskittämällä toimintomme kahteen palvelinkeskukseen.”

Tuloskehitys Q3 2019

Saadut tilaukset ja tilauskanta

Milj. euroa 7-9/
2019
7-9/
2018
Muutos

FX*

2018
Saadut tilaukset 105,1 76,8 37 % 35 % 334,2
Tilauskanta kauden lopussa 154,4 119,2 29 % 120,6

* Muutos vertailukelpoisilla valuuttakursseilla

Vuoden 2019 kolmannen neljänneksen saadut tilaukset kasvoivat 37 % edelliseen vuoteen verrattuna ja olivat 105,1 (76,8) miljoonaa euroa. Saadut tilaukset kasvoivat molemmilla liiketoiminta-alueilla ja kaikilla maantieteellisillä alueilla. Kasvu oli voimakkainta EMEA-alueella. Saatujen tilausten kasvu ilman valuuttakurssivaikutusta ja yritysostoja oli 20 %.

Syyskuun 2019 lopussa tilauskanta oli 154,4 (119,2) miljoonaa euroa ja se kasvoi 29 % edelliseen vuoteen verrattuna. Tilauskannasta 74,8 (59,5) miljoonaa euroa on aikataulutettu toimitettavaksi vuonna 2019. Yritysostojen osuus tilauskannan kasvusta oli 14 miljoonaa euroa.

Taloudellinen kehitys

Milj. euroa 7-9/
2019
7-9/
2018
Muutos

FX**

2018
Liikevaihto 105,2 84,1 25 % 23 % 348,8
Tuotteet 71,5 59,2 21 % 230,5
Projektit 21,7 13,5 60 % 70,0
Palvelut 12,0 11,3 7 % 48,3
Bruttokateprosentti 55,3 55,9 53,1
Kiinteät kulut 40,7 32,5 25 % 148,3
T&K-menot 12,1 10,0 21 % 45,4
% liikevaihdosta 11,5 11,9 13,0
Poistot* 2,0 0,2 3,8
Liiketulos 16,3 14,5 38,9
% liikevaihdosta 15,5 17,3 11,1

* Yritysostoihin liittyvät aineettomien hyödykkeiden poistot
** Muutos vertailukelpoisilla valuuttakursseilla

Vuoden 2019 kolmannen neljänneksen liikevaihto kasvoi 25 % edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 105,2 (84,1) miljoonaa euroa. Valuuttakurssivaikutus liikevaihdon kasvuun oli 2 miljoonaa euroa, joka jakautui tasaisesti liiketoiminta-alueiden kesken. Liikevaihto kasvoi molemmilla liiketoiminta-alueilla ja kaikilla maantieteellisillä alueilla. Kasvu oli voimakkainta EMEA-alueella. Liikevaihdon kasvu oli voimakasta sekä tuote- että projektiliiketoiminnassa. Liikevaihdon kasvu ilman valuuttakurssivaikutusta ja yritysostoja oli 12 %.

Liikevaihto maantieteellisin aluein

Milj. euroa 7-9/
2019
7-9/
2018
Muutos 2018
Americas 39,2 33,6 17 % 136,8
APAC 32,5 26,0 25 % 109,6
EMEA 33,4 24,4 37 % 102,3
Yhteensä 105,2 84,1 25 % 348,8

Vuoden 2019 kolmannen neljänneksen bruttokateprosentti oli hyvällä tasolla 55,3 (55,9) %. Liiketulos parani edellisestä vuodesta ja oli 16,3 (14,5) miljoonaa euroa eli 15,5 (17,3) % liikevaihdosta. Liikevaihdon kasvu nosti liiketulosta, mutta vaati samanaikaisesti kiinteiden kulujen kasvua. Kiinteät kulut sisälsivät 2,0 (0,2) miljoonaa euroa yritysostoihin liittyviä aineettomien hyödykkeiden poistoja, joilla ei ollut rahavirtavaikutusta. Lisäksi liiketoiminnan muut tuotot ja kulut sisälsivät 1,0 miljoonan euron kulun, joka liittyy elokuussa 2019 ilmoitettuun Vaisala Digitalin uudelleenorganisointiin.

Vuoden 2019 kolmannen neljänneksen rahoitustuotot ja -kulut olivat 0,6 (-0,5) miljoonaa euroa. Nämä tulivat pääasiassa Yhdysvaltain dollarimääräisten saamisten arvostuksista ja valuuttasuojauksista. Tulos ennen veroja oli 16,9 (14,0) miljoonaa euroa ja kauden tulos 13,3 (10,7) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos oli 0,37 (0,30) euroa.

Tuloskehitys tammi–syyskuu 2019

Saadut tilaukset ja tilauskanta

Milj. euroa 1-9/
2019
1-9/
2018
Muutos

FX*

2018
Saadut tilaukset 316,1 235,0 34 % 32 % 334,2
Tilauskanta kauden lopussa 154,4 119,2 29 % 120,6

* Muutos vertailukelpoisilla valuuttakursseilla

Tammi–syyskuun 2019 saadut tilaukset kasvoivat 34 % edelliseen vuoteen verrattuna ja olivat 316,1 (235,0) miljoonaa euroa. Saadut tilaukset kasvoivat molemmilla liiketoiminta-alueilla ja kaikilla maantieteellisillä alueilla. Kasvu oli voimakkainta EMEA-alueella. Saatujen tilausten kasvu ilman valuuttakurssivaikutusta ja yritysostoja oli 18 %.

Taloudellinen kehitys

Milj. euroa 1-9/
2019
1-9/
2018
Muutos

FX**

2018
Liikevaihto 285,5 240,5 19 % 16 % 348,8
Tuotteet 198,5 156,4 27 % 230,5
Projektit 50,0 50,9 -2 % 70,0
Palvelut 37,0 33,3 11 % 48,3
Bruttokateprosentti 54,3 52,5 53,1
Kiinteät kulut 128,4 101,9 26 % 148,3
T&K-menot 39,2 32,1 22 % 45,4
% liikevaihdosta 13,7 13,4 13,0
Poistot* 7,2 0,5 3,8
Liiketulos 23,5 24,9 38,9
% liikevaihdosta 8,2 10,4 11,1

* Yritysostoihin liittyvät aineettomien hyödykkeiden poistot
** Muutos vertailukelpoisilla valuuttakursseilla

Tammi–syyskuun 2019 liikevaihto kasvoi 19 % edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 285,5 (240,5) miljoonaa euroa. Suomen ulkopuolisten liiketoimintojen osuus liikevaihdosta oli 98 (98) %. Valuuttakurssivaikutus liikevaihdon kasvuun oli 6 miljoonaa euroa, joka jakautui tasaisesti liiketoiminta-alueiden kesken. Liikevaihto kasvoi molemmilla liiketoiminta-alueilla ja kaikilla maantieteellisillä alueilla. Kasvu oli voimakkainta EMEA-alueella. Liikevaihdon kasvu oli voimakasta tuoteliiketoiminnassa, kun taas projektiliiketoiminnan liikevaihto oli lähes edellisen vuoden tasolla hiljaisen ensimmäisen vuosipuoliskon seurauksena. Liikevaihdon kasvu ilman valuuttakurssivaikutusta ja yritysostoja oli 5 %.

Liikevaihto maantieteellisin aluein

Milj. euroa 1-9/
2019
1-9/
2018
Muutos 2018
Americas 106,1 96,7 10 % 136,8
APAC 85,6 73,9 16 % 109,6
EMEA 93,8 70,0 34 % 102,3
Yhteensä 285,5 240,5 19 % 348,8

Tammi–syyskuun 2019 bruttokateprosentin paraneminen 54,3 (52,5) %:iin oli seurausta tuotekannattavuuden paranemisesta sekä tuotteiden korkeammasta osuudesta molemmilla liiketoiminta-alueilla. Bruttokateprosentti parani erityisesti toisella neljänneksellä.

Tammi–syyskuun 2019 liiketulos laski edellisestä vuodesta ja oli 23,5 (24,9) miljoonaa euroa eli 8,2 (10,4) % liikevaihdosta. Liikevaihdon kasvu ja bruttokateprosentin paraneminen kasvattivat liiketulosta. Liikevaihdon kasvu vaati myös kiinteiden kulujen kasvua. Kiinteät kulut sisälsivät 7,2 miljoonaa euroa yritysostoihin liittyviä aineettomien hyödykkeiden poistoja, joilla ei ollut rahavirtavaikutusta. Liiketulosta laskivat -3,1 (0,5) miljoonan euron kulut liiketoiminnan muissa tuotoissa ja kuluissa. Nämä kulut sisälsivät Vaisala Digitalin uudelleenorganisointiin liittyvät kulut, vuokrasopimuksen päättämiseen liittyvän kertaluonteisen kulun sekä kulut liittyen tuotelinjan lopettamispäätökseen Yhdysvalloissa.

Vuoden 2019 tammi–syyskuun rahoitustuotot ja -kulut olivat 0,2 (-1,4) miljoonaa euroa. Nämä tulivat pääasiassa Yhdysvaltain dollarimääräisten saamisten arvostuksista ja valuuttasuojauksista. Tulos ennen veroja oli 23,7 (23,5) miljoonaa euroa ja kauden tulos 18,6 (18,1) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos oli 0,52 (0,51) euroa.

Tase, rahavirta ja rahoitus

Vaisalan tase säilyi vahvana tammi–syyskuussa 2019. Rahavarat laskivat 52,6 (31.12.2018: 72,7) miljoonaan euroon. Osinkoja maksettiin 20,8 (37,6) miljoonaa euroa toisella neljänneksellä. Taseen loppusumma oli syyskuun lopussa 338,6 (31.12.2018: 334,4) miljoonaa euroa. Varat kasvoivat 11,1 miljoonaa euroa ja velat 10,1 miljoonaa euroa IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin käyttöönoton seurauksena.

Tammi–syyskuussa 2019 liiketoiminnan rahavirta oli 17,8 (18,9) miljoonaa euroa. Varastojen 7,9 miljoonan euron kasvu nosti käyttöpääomaa ja netotti liiketuloksen kasvun myönteisen vaikutuksen rahavirtaan.

Vaisalalla oli 30.9.2019 korollisia lainoja rahoituslaitoksilta 40,2 (31.12.2018: 40,5) miljoonaa euroa, josta 40,0 miljoonaa euroa oli käytettyä valmiusluottoa. Tämän lisäksi korollisia vuokrasopimusvelkoja oli yhteensä 10,1 (31.12.2018: 0,0) miljoonaa euroa.

Investoinnit

Tammi–syyskuussa 2019 investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin olivat 16,3 (10,3) miljoonaa euroa. Investoinnit liittyivät pääosin koneisiin ja kalustoon, joilla kehitetään ja ylläpidetään Vaisalan tuotanto- ja palvelutoimintoja, sekä rakennusprojekteihin Vantaalla ja Louisvillessä, Yhdysvaltojen Coloradossa. Vantaan ja Louisvillen rakennusprojekteihin liittyvät vastuusitoumukset olivat 30.9.2019 yhteensä 11 (31.12.2018: 1) miljoonaa euroa.

Poistot ja arvonalentumiset olivat 17,5 (6,5) miljoonaa euroa. Tämä sisälsi 7,2 miljoonaa euroa yritysostojen yhteydessä tunnistettujen aineettomien hyödykkeiden poistoja.

Vaisala Digitalin painopistealueet ja toimintojen uudelleenorganisointi

Vaisala ilmoitti elokuussa uudistavansa digitaalisen liiketoimintansa painopistealueita ja uudelleenorganisoivansa sen toimintoja. Samassa yhteydessä Digital Solutions -yksikön nimi muutettiin Vaisala Digitaliksi. Edistääkseen liiketoiminnan tehokkuutta ja innovaationopeutta, Vaisala Digital keskittyy tulevaisuudessa liikenteeseen, uusiutuvaan energiaan, salamatietoihin ja datapohjaiseen liiketoimintaan kehittämällä koneoppimis- ja tekoälyosaamista sekä keskittämällä toimintojaan kahteen palvelinkeskukseen. Suomeen sijoitettavan tie-, lentoasema- ja satamaliikenneratkaisuja kehittävän tiimin muodostamisen lisäksi Yhdysvalloissa irtisanottiin 21 työntekijää. Näiden toimenpiteiden arvioidaan tuovan noin 3 miljoonan euron vuotuiset säästöt vuodesta 2020 alkaen. Vaisala kirjasi vuoden 2019 kolmannella neljänneksellä henkilöstövähennyksiin liittyvän 1,0 miljoonan euron kulun.

Henkilöstö

Tammi–syyskuussa 2019 Vaisalassa työskenteli keskimäärin 1 827 (1 644) henkilöä. Syyskuun 2019 lopussa henkilöstön määrä oli 1 810 (31.12.2018: 1 816). Henkilöstöstä 74 (70) % työskenteli EMEA-alueella, 17 (21) % Americas-alueella ja 9 (9) % APAC-alueella. Henkilöstöstä 61 (64) % työskenteli Suomessa.

Q3 ja tammi–syyskuu 2019 liiketoiminnan kehitys liiketoiminta-alueittain

Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alue

Milj. euroa 7-9/
2019
7-9/
2018
Muutos

FX**

1-9/
2019

1-9/
2018

Muutos

FX**

2018
Saadut tilaukset 70,7 48,7 45 % 43 % 210,0 147,3 43 % 41 % 215,2
Tilauskanta kauden lopussa 138,3 106,3 30 % 138,3 106,3 30 % 104,9
Liikevaihto 69,1 54,6 27% 25 % 179,4 154,7 16 % 14 % 232,3
Tuotteet 38,6 32,5 19% 102,0 79,0 29 % 125,4
Projektit 21,7 13,5 60 % 50,0 50,9 -2 % 70,0
Palvelut 8,9 8,5 4 % 27,4 24,8 11 % 36,9
Bruttokateprosentti 51,0 52,2 48,6 47,3 48,6
Kiinteä kulut 26,0 21,0 24 % 81,9 66,1 24 % 96,7
T&K-menot 7,9 6,8 17 % 25,6 21,1 22 % 30,5
% liikevaihdosta 11,4 12,4 14,3 13,6 13,1
Poistot* 1,6 0,2 4,8 0,5 3,8
Liiketulos 9,3 7,5 5,6 7,2 17,7
% liikevaihdosta 13,5 13,7 3,1 4,6 7,6

* Yritysostoihin liittyvät aineettomien hyödykkeiden poistot
** Muutos vertailukelpoisilla valuuttakursseilla

Q3 2019 kehitys
Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen vuoden 2019 kolmannen neljänneksen saadut tilaukset kasvoivat 45 % edelliseen vuoteen verrattuna ja olivat 70,7 (48,7) miljoonaa euroa. Saadut tilaukset kasvoivat kaikissa regioonissa, ja kasvu oli voimakkainta Aasian ja Tyynenmeren, Lähi-idän ja Afrikan alueella sekä Euroopassa. Kasvu tuli keskisuurista tilauksista ja oli voimakkainta meteorologia-, liikenne- ja uusiutuvan energian asiakassegmenteissä. Saatujen tilausten kasvu ilman valuuttakurssivaikutusta ja yritysostoja oli 27 %.

Syyskuun 2019 lopussa Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen tilauskanta oli 138,3 (106,3) miljoonaa euroa ja se kasvoi 30 % edelliseen vuoteen verrattuna. Tilauskannasta 62,4 (50,3) miljoonaa euroa on aikataulutettu toimitettavaksi vuonna 2019.

Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen vuoden 2019 kolmannen neljänneksen liikevaihto kasvoi 27 % edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 69,1 (54,6) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi kaikissa regioonissa sekä tuote- ja projektiliiketoiminnoissa. Liikevaihdon kasvu ilman valuuttakurssivaikutusta ja yritysostoja oli 14 %. Projektiliiketoiminnan korkeampi osuus sekä tuote- ja palveluliiketoimintojen kannattavuuden heikentyminen laskivat bruttokateprosentin 51,0 (52,2) %:iin. Projektiliiketoiminnan bruttokateprosentti parani.

Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen vuoden 2019 kolmannen neljänneksen liiketulos kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 9,3 (7,5) miljoonaa euroa eli 13,5 (13,7) % liikevaihdosta. Liikevaihdon kasvu nosti liiketulosta. Kiinteät kulut kasvoivat pääasiassa yritysoston seurauksena ja ne sisälsivät 1,6 miljoonaa euroa yritysostoihin liittyviä aineettomien hyödykkeiden poistoja.

Tammi–syyskuu 2019 kehitys
Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen tammi–syyskuun 2019 saadut tilaukset kasvoivat 43 % edelliseen vuoteen verrattuna ja olivat 210,0 (147,3) miljoonaa euroa. Saatujen tilausten kasvu oli tasaisen vahva kaikissa regioonissa. Tilausten kasvu tuli keskisuurista ja suurista tilauksista ja kasvu oli voimakkainta liikenneasiakassegmentissä. Saatujen tilausten kasvu ilman valuuttakurssivaikutusta ja yritysostoja oli 24 %.

Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen tammi–syyskuun 2019 liikevaihto kasvoi 16 % edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 179,4 (154,7) miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu ylitti 20 % kaikissa muissa regioonissa paitsi Americas-alueella, jossa liikevaihto kasvoi 2 %. Liikevaihto kasvoi pääasiassa tuoteliiketoiminnassa kun taas projektiliiketoiminnan liikevaihto oli lähes edellisen vuoden tasolla. Liikevaihdon kasvu ilman valuuttakurssivaikutusta ja yritysostoja oli 3 %. Tuoteliiketoiminnan korkeampi osuus edelliseen vuoteen verrattuna nosti bruttokateprosentin 48,6 (47,3) %:iin.

Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen tammi–syyskuun 2019 liiketulos laski edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 5,6 (7,2) miljoonaa euroa eli 3,1 (4,6) % liikevaihdosta. Kiinteät kulut kasvoivat liikevaihdon kasvun myötä ja sisälsivät 4,8 miljoonaa euroa yritysostoihin liittyviä aineettomien hyödykkeiden poistoja.

Teollisten mittausten liiketoiminta-alue

Milj. euroa 7-9/
2019
7-9/
2018
Muutos

FX**

1-9/
2019

1-9/
2018

Muutos

FX**

2018
Saadut tilaukset 34,5 28,1 23 % 19 % 106,1 87,7 21 % 17 % 119,0
Tilauskanta kauden lopussa 16,2 13,0 25 % 16,2 13,0 25 % 15,7
Liikevaihto 36,1 29,5 22 % 19 % 106,0 85,8 24 % 20 % 116,4
Tuotteet 32,9 26,7 23 % 96,5 77,3 25 % 105,1
Palvelut 3,2 2,8 13 % 9,6 8,5 13 % 11,4
Bruttokateprosentti 63,6 63,0 64,0 62,0 62,1
Kiinteät kulut 14,4 10,9 33 % 45,8 34,9 31 % 48,5
T&K-menot 4,2 3,2 29 % 13,6 11,1 23 % 14,9
% liikevaihdosta 11,6 11,0 12,9 12,9 12,8
Poistot* 0,4 0,0 2,4 0,0 0,0
Liiketulos 8,5 7,7 20,6 18,4 23,9
% liikevaihdosta 23,6 26,1 19,5 21,4 20,5

* Yritysostoihin liittyvät aineettomien hyödykkeiden poistot
** Muutos vertailukelpoisilla valuuttakursseilla

Q3 2019 kehitys
Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen vuoden 2019 kolmannen neljänneksen saadut tilaukset kasvoivat 23 % edelliseen vuoteen verrattuna ja olivat 34,5 (28,1) miljoonaa euroa. Saatujen tilausten kasvu oli vahva kaikissa regioonissa. Saatujen tilausten kasvu ilman valuuttakurssivaikutusta ja yritysostoja oli 9 %.

Syyskuun 2019 lopussa Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen tilauskanta oli 16,2 (13,0) miljoonaa euroa ja se kasvoi 25 % edelliseen vuoteen verrattuna. Tilauskannasta 12,4 (9,2) miljoonaa euroa on aikataulutettu toimitettavaksi vuonna 2019.

Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen vuoden 2019 kolmannen neljänneksen liikevaihto kasvoi 22 % edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 36,1 (29,5) miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu oli vahva kaikissa regioonissa, voimakkain APAC-alueella. Pääosa liikevaihdon kasvusta tuli nestemittaustuotteista, instrumenteista ja olosuhdevalvontajärjestelmistä. Sähköjärjestelmien kunnonvalvontalaitteiden liikevaihto kehittyi myönteisesti, vaikkakin liikevaihto oli yhä maltillinen. Liikevaihdon kasvu ilman valuuttakurssivaikutusta ja yritysostoja oli 9 %. Bruttokateprosentti parani 63,6 (63,0) %:iin tuote- ja palveluliiketoimintojen kannattavuuden parannuttua edelliseen vuoteen verrattuna.

Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen vuoden 2019 kolmannen neljänneksen liiketulos parani edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 8,5 (7,7) miljoonaa euroa eli 23,6 (26,1) % liikevaihdosta. Liikevaihdon kasvu ja bruttokateprosentin paraneminen kasvattivat liiketulosta. Kiinteiden kulujen kasvu, sisältäen 0,4 miljoonaa euroa yritysostoon liittyviä aineettomien hyödykkeiden poistoja, rasitti liiketulosmarginaalia.

Tammi–syyskuu 2019 kehitys
Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen tammi–syyskuun 2019 saadut tilaukset kasvoivat 21 % edelliseen vuoteen verrattuna ja olivat 106,1 (87,7) miljoonaa euroa. Tilausten kasvu oli vahva kaikissa regioonissa. Saatujen tilausten kasvu ilman valuuttakurssivaikutusta ja yritysostoja oli 7 %.

Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen tammi–syyskuun 2019 liikevaihto kasvoi 24 % edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 106,0 (85,8) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi vahvasti kaikissa regioonissa. Liikevaihdon kasvu ilman valuuttakurssivaikutusta ja yritysostoja oli 9 %. Bruttokateprosentti parani 64,0 (62,0) %:iin tuote- ja palveluliiketoimintojen kannattavuuden parannuttua edelliseen vuoteen verrattuna.

Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen tammi–syyskuun 2019 liiketulos parani edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 20,6 (18,4) miljoonaa euroa eli 19,5 (21,4) % liikevaihdosta. Liikevaihdon kasvu ja bruttokateprosentin paraneminen kasvattivat liiketulosta. Kiinteiden kulujen kasvu, sisältäen 2,4 miljoonaa euroa yritysostoon liittyviä aineettomien hyödykkeiden poistoja, rasitti liiketulosmarginaalia. Lisäksi liiketulos sisälsi vuokrasopimuksen päättämiseen liittyneen kertaluonteisen kulun.

Strategiapäivitys ja pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

Toisella neljänneksellä Vaisalan hallitus hyväksyi yhtiön strategian vuosille 2019–2023 ja päivitetyt pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet. Kannattavan kasvun perustana ovat luotettavat tuotteet ja ratkaisut, jotka ovat korkealaatuisia, pohjautuvat johtaviin teknologioihin ja luovat asiakkaille arvoa optimoiden kokonaiskustannukset yli koko elinkaaren.

Teollisten mittausten liiketoiminta-alue tavoittelee kannattavaa kasvua kaasu- ja nestemittausteknologioissa tuotejohtajuuteen perustuvan strategiansa kautta. Liiketoiminta-alueen lippulaivamarkkinoiden eli kosteus- ja hiilidioksidimittauksen lisäksi kasvua haetaan nestemittauksista, olosuhdevalvontajärjestelmistä sekä sähköjärjestelmien kunnonvalvonnan laitteista. Tavoitteena on ylittää Vaisalan keskimääräinen kasvu. Menestystä tavoitellaan luotettavimmilla mittaustuloksilla, parhaalla asiakaskokemuksella, nopealla toimituskyvyllä sekä erinomaisilla myynnin ja palveluiden kyvykkyyksillä.

Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen strategisena tavoitteena on säilyttää asema säähavainnoinnin kiistattomana johtajana. Liiketoiminta-alueen strategiassa on neljä ydinosa-aluetta: tarjota toimialan parhaat tuotteet säähavainnointiin, olla luotettava toimija isoissa projektitoimituksissa, hyödyntää digitaalista transformaatiota ja kehittää päätöksentekoa tukevia ratkaisuita valittuihin sääkriittisiin toimintoihin, sekä laajentua ympäristömittauksiin kaupunkien ilmanlaatu keihäänkärkenä. Tavoitteena on menestyä fokusoimalla tutkimus- ja kehitystyötä instrumentti- ja tutkatarjooman uudistamiseen, hakemalla kasvua tuulen etämittausratkaisuista ja kehittämällä innovatiivisia data- ja ohjelmistotuotteita etenkin älykkäiden liikennejärjestelmien markkinalle.

Tuotanto valmistaa molempien liiketoiminta-alueiden tuotteet ja kehittää Vaisalan tuotantojärjestelmää (Vaisala Production System) laajan valikoiman ja pienten volyymien (high mix low volume) toimitusketjulle. Strategisia ohjelmia ovat tuottavuuden parantaminen, varhainen osallistuminen tuotekehitykseen, sekä älykkään tehtaan teknologioiden valinta ja käyttöönotto.

Näiden strategisten tavoitteiden perusteella Vaisala odottaa myynnin kasvua strategiakaudella. Kasvu vaatii uusia kyvykkyyksiä ja resursseja tuotekehitykseen, myyntiin ja markkinointiin. Lisäksi poistot liittyen yritysostoihin ja investointeihin kasvavat.

Vaisalan päivitetyt pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ovat yli 5 %:n keskimääräinen vuotuinen kasvu ja yli 12 %:n liiketulosmarginaali (EBIT).

Vaisala ei pidä pitkän aikavälin taloudellisia tavoitteita markkinaohjeistuksena yhdellekään vuodelle.

Varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

Vaisala Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tiistaina 26.3.2019. Kokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.–31.12.2018.

Osinko
Osingoksi vahvistettiin 0,58 euroa osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä oli 28.3.2019 ja maksupäivä 4.4.2019.

Hallitus
Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kahdeksan. Hallituksen jäseninä jatkavat Petri Castrén, Petra Lundström, Kaarina Ståhlberg, Pertti Torstila, Raimo Voipio ja Ville Voipio. Hallituksen uusiksi jäseniksi valittiin Jukka Rinnevaara ja Tuomas Syrjänen.

Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi vahvistettiin 45 000 euroa ja jäsenten palkkioksi 35 000 euroa. Vuosipalkkiosta noin 40 % maksetaan markkinoilta hankittavina Vaisala Oyj:n A-sarjan osakkeina ja loput rahana. Lisäksi yhtiökokous päätti, että tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 1 500 euroa per osallistuttu kokous, ja että kullekin tarkastusvaliokunnan jäsenelle, palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan tai muun hallituksen perustaman valiokunnan puheenjohtajalle ja kullekin jäsenelle maksetaan 1 000 euroa per osallistuttu kokous toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2020 varsinaiseen yhtiökokoukseen. Kokouspalkkiot maksetaan rahana.

Tilintarkastaja
Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy, jonka päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Merja Itäniemi. Tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaisesti.

Valtuutus omien A-sarjan osakkeiden suunnattuun hankkimiseen
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 300 000 yhtiön oman A-sarjan osakkeen suunnatusta hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 26.9.2020 saakka.

Valtuutus omien osakkeiden luovuttamiseen
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 769 732 oman A-sarjan osakkeen luovuttamisesta. Omien osakkeiden luovuttaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Osakkeita voidaan luovuttaa suunnatusti maksutta osana yhtiön osakepohjaista kannustinjärjestelmää. Osakkeiden merkintähinta voidaan maksaa rahan sijasta myös kokonaan tai osittain apporttiomaisuudella. Valtuutus on voimassa 26.9.2020 saakka. Valtuutus kannustinjärjestelmiä varten on kuitenkin voimassa 26.3.2023 saakka.

Hallituksen järjestäytymiskokous

Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi uudelleen Raimo Voipion ja varapuheenjohtajaksi Ville Voipion.

Kaarina Ståhlberg valittiin tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi ja Petri Castrén, Jukka Rinnevaara ja Ville Voipio jäseniksi. Ville Voipio valittiin palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtajaksi ja Petri Castrén ja Petra Lundström jäseniksi. Tarkastusvaliokunnan sekä palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja ja kaikki jäsenet ovat yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia.

Osakkeet ja osakkeenomistajat

Osakepääoma ja osakkeet
Vaisalan osakepääoma 30.9.2019 oli 7 660 808 euroa. Vaisalalla on 36 436 728 osaketta, joista 6 751 398 kuuluu sarjaan K ja 29 685 330 sarjaan A. K-sarjan osakkeiden lukumäärä väheni 27 264 osakkeella ja A-sarjan osakkeiden lukumäärä kasvoi 27 264 osakkeella toisen neljänneksen aikana, kun hallitus päätti, että 27 264 K-sarjan osaketta muunnetaan A-sarjan osakkeiksi. Muunto merkittiin kaupparekisteriin 27.5.2019. K- ja A-sarjan osakkeet eroavat toisistaan siten, että jokainen K-sarjan osake tuottaa oikeuden äänestää yhtiökokouksessa 20 äänellä ja jokainen A-sarjan osake 1 äänellä. A-sarjan osakkeet edustivat 81,5 % kaikista osakkeista ja 18,0 % äänimäärästä. K-sarjan osakkeet puolestaan edustivat 18,5 % kaikista osakkeista ja 82,0 % äänimäärästä.

Osakevaihto ja kurssikehitys
Vaisalan A-sarjan osakkeita vaihdettiin Nasdaq Helsinki Oy:ssä tammi–syyskuussa 2019 yhteensä 1 882 456 kappaletta 36,3 miljoonan euron kokonaishintaan. A-sarjan osakkeen viimeinen kauppa tehtiin Nasdaq Helsingissä hintaan 25,35 euroa. Osakkeen ylin kurssi oli 26,10 euroa ja alin 15,95 euroa. Osakkeen volyymilla painotettu keskikurssi oli 19,31 euroa.

A-sarjan osakkeiden markkina-arvo 30.9.2019 ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita oli 738,4 miljoonaa euroa. Kaikkien osakkeiden markkina-arvo, jossa pörssissä noteeraamattomat K-sarjan osakkeet on arvostettu A-sarjan osakkeen syyskuun viimeisen kaupankäyntipäivän päätöskurssiin, oli yhteensä 909,6 miljoonaa euroa ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

Omat osakkeet
Maaliskuussa 2019 Vaisala luovutti yhteensä 88 452 yhtiön hallussa olevaa A-sarjan osaketta vastikkeetta yhtiön osakepalkkiojärjestelmään 2016 kuuluville 30 avainhenkilölle osakepalkkiojärjestelmän ehtojen mukaisesti. Osakkeiden luovuttaminen suunnatulla maksuttomalla osakeannilla perustui Vaisalan yhtiökokouksen 10.4.2018 hallitukselle antamaan valtuutukseen.

Kesäkuussa 2019 Vaisala luovutti yhteensä 2 195 yhtiön hallussa olevaa A-sarjan osaketta vastikkeetta yhtiön osakepalkkiojärjestelmiin 2017 ja 2018 kuuluvalle henkilölle osakepalkkiojärjestelmien ehtojen mukaisesti. Osakkeiden luovuttaminen suunnatulla maksuttomalla osakeannilla perustui Vaisalan yhtiökokouksen 26.3.2019 hallitukselle antamaan valtuutukseen.

Näiden luovutusten jälkeen yhtiön hallussa on 555 989 omaa A-sarjan osaketta, mikä vastaa 1,9 % A-sarjan osakkeista ja 1,5 % kaikista osakkeista.

Osakkeenomistajat
Syyskuun 2019 lopussa Vaisalalla oli 9 198 (8 435) rekisteröityä osakkeenomistajaa. Suomen ulkopuolella olevat omistajat ja hallintarekisteröidyt omistajat omistivat osakkeista 15,7 (16,3) %. Kotitaloudet omistivat osakkeista 40,7 (40,4) %, yksityiset yritykset 13,5 (13,9) %, rahoitus- ja vakuutuslaitokset 14,5 (14,3) %, voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 11,0 (11,1) % ja julkisyhteisöt 4,6 (4,0) %.

Lisää tietoa Vaisalan osakkeista ja osakkeenomistajista on yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.vaisala.fi/sijoittajat.

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Kauppapoliittiset epävarmuudet ja epävakaa poliittinen tilanne sekä julkisen sektorin asiakkaiden budjettirahoituksen leikkaukset tai muutokset heidän hankintakriteereissään voivat alentaa tai lykätä Vaisalan tuotteiden ja palveluiden kysyntää.

Digitaalisiin ratkaisuihin liittyvien sovellusten kehittämisen sekä niihin liittyvien myynnin osaamisen hankkimisen ja kehittämisen viivästyminen voivat hidastaa Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen kasvua. Budjettileikkaukset, asiakkaiden monimuotoiset päätöksentekoprosessit, muutokset projektien kattavuudessa sekä rahoituksen saatavuus voivat lykätä infrastruktuurisopimusten solmimista Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueella. Häiriöt projektien toimituksissa voivat alentaa tai viivästyttää niihin liittyvää tulosta. Näin ollen Vaisalan taloudellinen suoriutuminen voi vaihdella merkittävästi eri aikoina.

Uusien tuotteiden, kuten muuntajien kunnonvalvontalaitteiden, ilmanlaatuantureiden ja -verkostojen, digitaalisten ratkaisujen sekä olosuhdevalvontajärjestelmien menestyksekkään lanseerauksen tai viranomaishyväksyntöjen pitkittyminen voi viivästyttää Vaisalan kasvusuunnitelmia.

Pitkät katkokset tuotannossa tai testilaitteissa tai häiriöt toimittajien ja alihankkijoiden toimituskyvyssä tai tuotteiden laadussa voivat vaikuttaa merkittävästi Vaisalan liikevaihtoon ja kannattavuuteen. Kyberriski ja tietojärjestelmien häiriöt voivat vaikuttaa liiketoimintaan ja digitaalisten ratkaisujen toimittamiseen.

Vaisalan kykyyn toteuttaa menestyksekkäästi ja oikea-aikaisesti investointeja, divestointeja ja uudelleenjärjestelyjä sekä saavuttaa niihin liittyvät taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet, liittyy epävarmuuksia ja riskejä, jotka voivat toteutuessaan vaikuttaa negatiivisesti liikevaihtoon ja kannattavuuteen.

Lisää tietoa Vaisalan riskienhallinnasta löytyy Vuosiraportista sekä yrityksen verkkosivuilta osoitteesta www.vaisala.fi/sijoittajat.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Vaisala ilmoitti elokuussa ostavansa Forecalta ammattikäyttäjien yrityssääpalvelut. Yritysosto vahvistaa Vaisalan digitaalista tarjoomaa sääkriittisissä toiminnoissa tuomalla tiimiin uutta osaamista sekä teknologia-alustan ennustamiseen, mallintamiseen ja sään vaikutusten analysointiin. Yritysosto saatiin päätökseen 1.10.2019, jolloin yhdeksän työntekijää siirtyi Vaisalaan.

Markkinanäkymät 2019

Sään mittausratkaisujen kysynnän arvioidaan paranevan kaikissa regioonissa, Amerikoissa maltillisesti. Digitaalisten ratkaisujen kysynnän arvioidaan parantuvan maltillisesti.

Teollisuuden mittausratkaisujen kysynnän arvioidaan jatkavan kasvua kaikissa regioonissa. Olosuhdevalvontajärjestelmien, nestemittausratkaisujen ja sähköjärjestelmien kunnonvalvontalaitteiden kysynnän arvioidaan kehittyvän positiivisesti.

Taloudellinen ohjeistus 2019

Vaisala arvioi vuoden 2019 liikevaihdon olevan 380–400 miljoonaa euroa ja liiketuloksen (EBIT) 25–35 miljoonaa euroa sisältäen 10–12 miljoonaa euroa yritysostoihin liittyviä aineettomien hyödykkeiden poistoja ja kertaluonteisia kuluja vuokrasopimukseen liittyen.

Talouskalenteri 2020

12.2.2020: Tilinpäätöstiedote 2019
Viikko 9: Vuosiraportti 2019
28.4.2020: Osavuosikatsaus tammi–maaliskuu 2020
21.7.2020: Puolivuosikatsaus 2020
27.10.2020: Osavuosikatsaus tammi–syyskuu 2020

Vantaa, 24.10.2019

Vaisala Oyj
Hallitus

Tämän tiedotteen sisältämät tulevaisuuteen suuntautuneet lausumat perustuvat tällä hetkellä johdon tiedossa oleviin oletuksiin ja tekijöihin sekä tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin. Vaikka johto uskoo näiden oletusten olevan perusteltuja, ei ole varmuutta, että ne osoittautuvat oikeiksi. Tämän vuoksi tulokset voivat erota merkittävästi tulevaisuuteen suuntautuneisiin lausumiin sisältyneistä oletuksista. Syynä voivat olla mm. talouden, markkinoiden, kilpailuolosuhteiden, lakien, säännöksien ja valuuttakurssien muutokset.

Taloudelliset tiedot ja muutokset laskentaperiaatteissa

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti, käyttäen samoja menettelytapoja ja laadintaperiaatteita kuin 2018 vuositilinpäätöksessä. Kaikki osavuosikatsauksen luvut ovat konsernilukuja. Kaikki esitetyt luvut on pyöristetty, mistä johtuen yksittäisten lukujen summa voi poiketa osavuosikatsauksessa esitetystä. Osavuosikatsausta ei ole tilintarkastettu.

IFRS-standardien mukaisen osavuosikatsauksen valmistelu vaatii Vaisalan johdolta arvioiden ja oletusten tekemistä, jotka vaikuttavat raportoidun omaisuuden ja velkojen arvoon sekä tulojen ja menojen kirjaamiseen tuloslaskelmassa. Vaikka arviot perustuvat johdon parhaaseen tietämykseen osavuosikatsauksen päiväyksenä, toteutunut tulos voi erota arvioista.

Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueeseen kuuluvat uusiutuvan energian digital solutions -liiketoiminnot eivät enää täytä myytävänä oleviksi luokiteltavien omaisuuserien kriteerejä ja siten näiden varojen luokittelu myytävänä oleviksi luokitelluiksi omaisuuseriksi on lopetettu 30.9.2019.

Vuonna 2019 voimaan tulleet uudet ja muutetut IFRS-standardit
Vaisala on ottanut käyttöön seuraavat uudet ja uudistetut IFRS-standardit ja tulkinnat 1.1.2019 alkaen.

IFRS 16 VuokrasopimuksetIFRS 9:n muutokset: Etukäteen suoritettavaa maksua koskevat ominaisuudet, joihin liittyy negatiivinen kompensaatioIAS 28:n muutokset: Pitkäaikaiset osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissäVuosittaiset parannukset IFRS-standardeihin 2015–2017: Muutokset standardeihin IFRS 3 Liiketoimintojen yhdistäminen, IFRS 11 Yhteisjärjestelyt, IAS 12 Tuloverot and IAS 23 Vieraan pääoman menotIAS 19 Työsuhde-etuudet -standardin muutokset: Järjestelyn muuttaminen, järjestelyn supistaminen tai velvoitteen täyttäminenIFRIC 23 Tuloverokäsittelyjä koskeva epävarmuus

Johto ei odota yllä listattujen standardien käyttöönotolla olevan merkittävää vaikutusta konsernin tilinpäätöksiin tulevina kausina lukuun ottamatta IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardia.

IFRS 16 Vuokrasopimukset – siirtymä ja vaikutus taloudelliseen raportointiin

Vaisala on soveltanut IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardia 1.1.2019 alkaen.

Vuoden 2018 lopussa konsernin ei-peruutettavissa olevista operatiivisista vuokrasopimuksista johtuvat vuokravelvoitteet olivat yhteensä 16,6 miljoonaa euroa. Selvityksen perusteella näistä järjestelyistä 12 miljoonaa euroa liittyi vuokrasopimuksiin, jotka on johdon arvioissa tulkittu olennaisiksi ja kirjattiin siten IFRS 16 -standardin käyttöönoton myötä taseeseen. Tämän lisäksi 4 miljoonan euron vuokrasopimusvastuun osalta sopimuksen vuokrakausi oli määrä alkaa vasta tulevaisuudessa. Loput järjestelyistä todettiin epäolennaisiksi. Konserni kirjasi 12 miljoonan euron käyttöoikeusomaisuuserän ja vastaavan 11 miljoonan euron vuokravelan kaikkiin näihin sopimuksiin liittyen 1.1.2019.

Syyskuun 2019 lopussa käyttöoikeusomaisuuserät olivat yhteensä 11,1 miljoonaa euroa ja vuokravelka yhteensä 10,2 miljoonaa euroa. Käyttöoikeusomaisuuseriin liittyvät poistot olivat yhteensä 3,1 miljoonaa euroa ja vuokravelkaan liittyvät korkokulut yhteensä 0,2 miljoonaa euroa tammi–syyskuussa 2019. Vuokrakulujen eliminointi oli yhteensä 3,3 miljoonaa euroa tammi–syyskuussa 2019. Tammi–syyskuun 2018 tuloslaskelmaan sisältyneet vuokrakulut olivat yhteensä 3,2 miljoonaa euroa.

IAS 17 -standardin mukaan kaikki operatiivisten vuokrasopimusten vuokramaksut esitettiin liiketoiminnan rahavirrassa. IFRS 16 -standardin mukaan vuokrasopimusten vuokramaksut esitetään rahoituksen rahavirrassa. Tammi–syyskuussa 2019 vuokrasopimusvelkojen pääoman maksut rahoituksen rahavirrassa olivat yhteensä 3,1 miljoonaa euroa ja korkokulut liiketoiminnan rahavirrassa olivat yhteensä 0,2 miljoonaa euroa. Vastaava vuokrakulujen eliminointi liiketoiminnan rahavirrasta oli 3,3 miljoonaa euroa. Tammi–syyskuussa 2018 liiketoiminnan rahavirtaan sisältyneet vuokrakulut olivat yhteensä 3,2 miljoonaa euroa.

Vaisala otti standardin käyttöön takautuvasti siten, että siirtymän vaikutus kirjattiin 1.1.2019 eikä vertailuvuosia oikaista.

Konsernituloslaskelma
Milj. euroa 7-9/
2019
7-9/
2018
1-9/
2019
1-9/
2018
1-12/
2018
Liikevaihto 105,2 84,1 285,5 240,5 348,8
Myytyjä suoritteita vastaavat kulut -47,0 -37,0 -130,5 -114,2 -163,7
Bruttokate 58,1 47,0 155,0 126,3 185,0
Myynnin, markkinoinnin ja hallinnon kulut -28,6 -22,5 -89,2 -69,7 -102,8
Tutkimus- ja kehityskulut -12,1 -10,0 -39,2 -32,1 -45,4
Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut -1,1 0,0 -3,1 0,5 2,1
Liiketulos 16,3 14,5 23,5 24,9 38,9
Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta 0,1
Rahoitustuotot ja -kulut 0,6 -0,5 0,2 -1,4 -1,5
Tulos ennen veroja 16,9 14,0 23,7 23,5 37,5
Tuloverot -3,6 -3,3 -5,1 -5,4 -8,0
Kauden tulos 13,3 10,7 18,6 18,1 29,5
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos
Osakekohtainen tulos, euroa 0,37 0,30 0,52 0,51 0,82
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, euroa 0,37 0,30 0,51 0,50 0,81
Konsernin laaja tuloslaskelma
Milj. euroa 7-9/
2019
7-9/
2018
1-9/
2019
1-9/
2018
1-12/
2018
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi (verojen jälkeen)
Etuuspohjaiset vakuutusmatemaattiset tuotot ja kulut 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
Yhteensä 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
Erät, jotka saatetaan siirtää myöhemmin tulosvaikutteisiksi
Muuntoerot 1,3 0,0 1,4 0,7 1,0
Yhteensä 1,3 0,0 1,4 0,7 1,0
Muut laajan tuloksen erät yhteensä 1,3 0,0 1,4 0,7 1,2
Kauden laaja tulos 14,6 10,8 20,0 18,8 30,7
Konsernitase
Milj. euroa
Varat 30.9.2019 30.9.2018 31.12.2018
Pitkäaikaiset varat
Aineettomat hyödykkeet 67,9 20,7 74,1
Aineelliset hyödykkeet 56,4 44,8 46,3
Käyttöoikeusomaisuuserät 11,1
Osakesijoitukset 0,1 0,1 0,1
Osuus osakkuusyhtiössä 1,0 0,8 1,0
Pitkäaikaiset saamiset 1,0 0,7 2,1
Laskennalliset verosaamiset 10,4 7,9 9,8
Pitkäaikaiset varat yhteensä 147,9 75,1 133,2
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 40,2 27,7 32,0
Myyntisaamiset ja muut saamiset 69,2 63,8 74,7
Sopimuksiin perustuvat omaisuuserät 24,6 16,0 17,8
Tuloverosaamiset 4,1 2,0 0,9
Rahavarat 52,6 62,6 72,7
Lyhytaikaiset varat yhteensä 190,7 172,2 198,0
Myytävänä oleviksi luokitellut omaisuuserät 3,1
Varat yhteensä 338,6 247,2 334,4
Oma pääoma ja velat 30.9.2019 30.9.2018 31.12.2018
Oma pääoma
Osakepääoma 7,7 7,7 7,7
Muut rahastot 5,8 5,2 6,1
Muuntoerot 2,1 0,5 0,8
Omat osakkeet -7,9 -9,0 -9,0
Kertyneet voittovarat 175,1 165,7 177,3
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma, yhteensä 182,8 170,1 182,9
Pitkäaikaiset velat
Korolliset lainat rahoituslaitoksilta 0,0 0,0 0,2
Korolliset vuokrasopimusvelat 7,0 0,0 0,0
Eläkevelvoitteet 2,9 2,6 2,7
Laskennalliset verovelat 7,7 0,4 9,4
Varaukset 0,2 0,2 0,2
Muut pitkäaikaiset velat 6,1 1,9 5,6
Pitkäaikaiset velat yhteensä 23,9 5,1 18,0
Lyhytaikaiset velat
Korolliset lainat rahoituslaitoksilta 40,2 0,0 40,3
Korolliset vuokrasopimusvelat 3,1 0,0 0,0
Ostovelat ja muut velat 57,2 43,4 57,2
Sopimuksiin perustuvat velat 25,1 25,0 30,2
Tuloverovelat 2,7 2,0 1,4
Varaukset 3,7 1,5 3,2
Lyhytaikaiset velat yhteensä 131,9 72,0 132,3
Myytävänä oleviksi luokiteltuihin omaisuuseriin liittyvät velat 1,1
Velat yhteensä 155,8 77,1 151,5
Oma pääoma ja velat yhteensä 338,6 247,2 334,4
Konsernin rahavirtalaskelma
Milj. euroa 1-9/
2019
1-9/
2018
1-12/
2018
Liiketoiminnan rahavirta
Myynnistä saadut maksut 280,3 244,5 346,7
Maksut liiketoiminnan kuluista -253,4 -219,2 -289,3
Maksetut rahoituserät -1,2 -0,1 -0,4
Maksetut tuloverot -7,9 -6,3 -8,7
Liiketoiminnan rahavirta 17,8 18,9 48,3
Investointien rahavirta
Tytäryhtiöiden hankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla -51,7
Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin -16,3 -10,3 -14,5
Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden luovutustulot 0,3 0,1 0,1
Investointien rahavirta -15,9 -10,2 -66,1
Rahoituksen rahavirta
Maksetut osingot -20,8 -37,6 -37,6
Lainasaamisten muutos 0,1 0,1 0,0
Lainojen nostot 40,0 40,0
Lainojen takaisinmaksut -40,3 -2,6
Vuokrasopimusvelan pääoman maksut -3,1 -0,0 -0,0
Rahoituksen rahavirta -24,0 -37,4 -0,1
Rahavarojen muutos lisäys ( + ) / vähennys ( – ) -22,2 -28,8 -17,9
Rahavarat kauden alussa 72,7 91,3 91,3
Rahavarojen muutos -22,2 -28,8 -17,9
Myytävänä oleviksi omaisuuseriksi luokitellut rahavarat -1,1
Myytävänä oleviksi omaisuuseriksi luokiteltujen rahavarojen siirto
jatkuviin toimintoihin 1,1
Valuuttakurssien muutosten vaikutus 1,0 0,2 0,4
Rahavarat kauden lopussa 52,6 62,6 72,7
Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista
Milj. euroa Osake-pääoma Muut rahastot Muuntoerot Omat osakkeet Kertyneet voittovarat Yhteensä
Oma pääoma 31.12.2017 7,7 3,0 -0,2 -10,1 185,1 185,4
Avaavan taseen oikaisut omaan pääomaan
IFRS 2:n muutoksen vaikutus 3,9 3,9
IFRS 9:n käyttöönoton vaikutus, verojen jälkeen -0,2 -0,2
IFRS 15:n käyttöönoton vaikutus, verojen jälkeen 0,3 0,3
Oma pääoma 1.1.2018 7,7 6,8 -0,2 -10,1 185,2 189,3
Kauden tulos 18,1 18,1
Muut laajan tuloksen erät -0,0 0,7 0,7
Osingonjako -37,6 -37,6
Osakeperusteiset maksut -1,6 1,1 -0,5
Oma pääoma 30.9.2018 7,7 5,2 0,5 -9,0 165,7 170,1
Milj. euroa Osake-pääoma Muut rahastot Muuntoerot Omat osakkeet Kertyneet voittovarat Yhteensä
Oma pääoma 31.12.2018 7,7 6,1 0,8 -9,0 177,3 182,9
Kauden tulos 18,6 18,6
Muut laajan tuloksen erät 0,0 1,4 1,4
Osingonjako -20,8 -20,8
Osakeperusteiset maksut -0,3 1,1 0,7
Oma pääoma 30.9.2019 7,7 5,8 2,1 -7,9 175,1 182,8
Katsauksen liitetiedot
Saadut tilaukset liiketoiminta-alueittain
Milj. euroa 7-9/
2019
7-9/
2018
1-9/
2019
1-9/
2018
1-12/
2018
Sää ja ympäristö 70,7 48,7 210,0 147,3 215,2
Teolliset mittaukset 34,5 28,1 106,1 87,7 119,0
Yhteensä 105,1 76,8 316,1 235,0 334,2
Liikevaihto liiketoiminta-alueittain
Milj. euroa 7-9/
2019
7-9
2018
1-9/
2019
1-9/
2018
1-12/
2018
Sää ja ympäristö
Tuotteet 38,6 32,5 102,0 79,0 125,4
Projektit 21,7 13,5 50,0 50,9 70,0
Palvelut 8,9 8,5 27,4 24,8 36,9
Yhteensä 69,1 54,6 179,4 154,7 232,3
Teolliset mittaukset
Tuotteet 32,9 26,7 96,5 77,3 105,1
Palvelut 3,2 2,8 9,6 8,5 11,4
Yhteensä 36,1 29,5 106,0 85,8 116,4
Liikevaihto yhteensä 105,2 84,1 285,5 240,5 348,8
Liiketulos liiketoiminta-alueittain
Milj. euroa 7-9/
2019
7-9/
2018
1-9/
2019
1-9/
2018
1-12/
2018
Sää ja ympäristö 9,3 7,5 5,6 7,2 17,7
Teolliset mittaukset 8,5 7,7 20,6 18,4 23,9
Muu toiminta -1,5 -0,7 -2,8 -0,6 -2,7
Yhteensä 16,3 14,5 23,5 24,9 38,9
Liikevaihto maantieteellisin aluein
Milj. euroa 7-9/
2019
7-9/
2018
1-9/
2019
1-9/
2018
1-12/
2018
Americas 39,2 33,6 106,1 96,7 136,8
APAC 32,5 26,0 85,6 73,9 109,6
EMEA 33,4 24,4 93,8 70,0 102,3
Yhteensä 105,2 84,1 285,5 240,5 348,8
Myyntituottojen kirjaamisen ajoitus
Milj. euroa 7-9/
2019
7-9/
2018
1-9/
2019
1-9/
2018
1-12/
2018
Suoritevelvoitteet, jotka tuloutettu yhtenä ajanhetkenä 78,4 63,6 220,1 174,8 251,7
Suoritevelvoitteet, jotka tuloutettu ajan kuluessa 26,8 20,4 65,3 65,7 97,1
Yhteensä 105,2 84,1 285,5 240,5 348,8
Henkilöstö
7-9/
2019
7-9/
2018
1-9/
2019
1-9/
2018
1-12/
2018
Henkilöstö, keskimäärin 1 840 1 656 1 827 1 644 1 678
Henkilöstö, kauden lopussa 1 810 1 643 1 810 1 643 1 816
Johdannaisinstrumentit
Milj. euroa 30.9.2019 30.9.2018 31.12.2018
Johdannaissopimuksien nimellisarvot 28,4 35,0 26,9
Johdannaissopimuksien käyvät arvot, varat 0,2 0,0
Johdannaissopimuksien käyvät arvot, velat 0,8 1,3 1,0
Johdannaisinstrumentit koostuvat valuuttatermiinisopimuksista. Käyvät arvot lasketaan johtamalla ne aktiivisilta markkinoilta saaduista hintatiedoista ja käyttämällä yleisesti tunnettuja arvostusmalleja (käypien arvojen taso 2). Johdannaissopimuksia solmitaan vain vastapuolten kanssa, joilla on korkea
luottoluokitus.
Osaketiedot
Tuhatta/euroa 7-9/
2019
7-9/
2018
1-9/
2019
1-9/
2018
1-12/
2018
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä 35 881 35 790 35 881 35 790 35 790
Omien osakkeiden lukumäärä 556 647 556 647 647
Osakkeiden painotettu keskimääräinen lukumäärä
laimennusvaikutuksella 36 152 36 353 36 106 36 329 36 376
Osakkeiden painotettu keskimääräinen lukumäärä 35 881 35 790 35 859 35 766 35 772
Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä 308 673 1 882 2 220 3 136
Osakekurssi, ylin 26,10 23,90 26,10 23,90 23,90
Osakekurssi, alin 19,12 18,00 15,95 18,00 15,85
Tunnusluvut
Euroa 7-9/
2019
7-9/
2018
1-9/
2019
1-9/
2018
1-12/
2018
Osakekohtainen tulos 0,37 0,30 0,52 0,51 0,82
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos 0,37 0,30 0,51 0,50 0,81
Osakekohtainen oma pääoma 5,10 4,75 5,11
Oman pääoman tuotto, % 13,6 13,6 16,0
Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta 0,45 0,30 0,49 0,53 1,35
Omavaraisuusaste, % 54,8 70,0 55,6
Nettovelkaantumisaste, % -1,2 -36,8 -17,6
Vaisalan yhtiökokouksen 10.4.2018 hyväksymä maksuton osakeanti nosti Vaisalan K-sarjan osakkeiden kokonaismäärän 6 778 662:een ja A-sarjan osakkeiden kokonaismäärän 29 658 066:een. Osakkeeseen liittyvät vertailuluvut on oikaistu vastaamaan uutta osakemäärää.
Keskeiset valuuttakurssit
Keskikurssit Päätöskurssit
1-9/2019 1-9/2018 30.9.2019 30.9.2018 31.12.2018
USD 1,1281 1,1979 1,0889 1,1576 1,1450
CNY 7,7099 7,7742 7,7784 7,9662 7,8751
JPY 123,19 131,21 117,59 131,23 125,85
GBP 0,8839 0,8842 0,8857 0,8873 0,8945

Lisätietoja
Talousjohtaja Kaarina Muurinen
Puh. 040 577 5066
Vaisala Oyj

Tiedotustilaisuus ja puhelinkonferenssi
Analyytikoille, sijoittajille ja medialle järjestetään samanaikaisesti englanninkielisen puhelinkonferenssin kanssa tiedotustilaisuus klo 16.00 Hotelli Klaus K:n Studio K:ssa, Bulevardi 2–4, Helsinki.

Puhelinkonferenssiin, jonka aikana voi esittää kysymyksiä, voi osallistua soittamalla numeroon 09 8171 0310, rekisteröintitunnus 20800933#.

Audiocast
Toimitusjohtaja Kjell Forsénin esitystä voi seurata myös reaaliaikaisena verkkolähetyksenä (audiocast) osoitteessa www.vaisala.fi/sijoittajat klo 16.00 alkaen. Esitys julkaistaan tallenteena klo 18.00 mennessä samassa osoitteessa.

Jakelu
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.vaisala.fi

Vaisala on maailman johtava ympäristön ja teollisuuden mittausratkaisuihin erikoistunut yritys. Yli 80-vuotiseen kokemukseemme pohjaten tarjoamme asiakkaillemme luotettavia mittaratkaisuja ja palveluja paremman päätöksenteon, turvallisuuden ja tehokkuuden tueksi. Vaisalan pääkonttori sijaitsee Suomessa, ja yhtiön palveluksessa on noin 1 850 ammattilaista eri puolilla maailmaa. Yhtiön A-sarjan osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki arvopaperipörssissä. www.vaisala.fi www.twitter.com/VaisalaSuomi

Liite

Vaisala Q3 2019 Interim Report FI

Kalmarin ekotehokkaat mobiilipukkinosturit ja prosessiautomaatioratkaisut Asyaportin laajennusprojektiin

CARGOTEC OYJ, LEHDISTÖTIEDOTE, 24. LOKAKUUTA 2019 KLO 14

Cargoteciin kuuluva Kalmar on allekirjoittanut sopimuksen Asyaport Liman A.S.:n (Asyaport) kanssa kuuden Kalmar Zero Emission -mobiilipukkinosturin (RTG) toimituksesta. Cargotecin vuoden 2019 viimeiseen neljännekseen kirjattu tilaus sisältää myös äskettäin julkaistuun Kalmar One -automaatiojärjestelmään kuuluvia SmartPort-prosessiautomaatioratkaisuja. Uudet laitteet toimitetaan vuoden 2020 viimeisen neljänneksen aikana.

Asyaport on turkkilaisen Soyuerin perheen ja Global Terminal Limitedin yhteisyritys, joka vastaa laituripaikoista ja terminaalikapasiteetista tärkeimmissä Mediterranean Shipping Companyn (MSC) käyttämissä satamissa. Asyaport on Turkin ensimmäinen jälleenlaivausliikenteen konttiterminaali, ja sen vuosittainen käsittelykapasiteetti on jopa 2,5 miljoonaa TEU:ta. Terminaali investoi kapasiteetin laajentamiseen, ja Kalmar-mobiilipukkinosturit toimitetaan laajennusprojektissa rakennettavalle uudelle konttikentälle.

Kalmar Zero Emission -mobiilipukkinosturissa on täysin sähköinen voimajärjestelmä, joka ei tuota päästöjä tai moottorimelua eikä tarvitse lainkaan hydrauliikkaöljyä. Pelkistetyn mallinsa ansiosta laite tarvitsee huomattavasti vähemmän huoltoa kuin dieselkäyttöinen RTG.

Asyaportiin toimitettavat laitteet pystyvät käsittelemään kontteja 7 + 1 leveillä konttiriveillä yksi yli seitsemän kontin korkeudelle. Niiden nostokapasiteetti tarttujan alla on 40 tonnia. Laitteisiin tulee Kalmarin SmartFleet-etävalvontaratkaisu, jonka avulla terminaali voi hallita ja analysoida laitteiston tilaa, tuottavuutta ja huoltotarpeita ja tehdä vianmäärityksen. Turvallisuuden parantamiseksi laitteisiin asennetaan myös tarttujalle kehitetty Kalmar SmartProfile -törmäyksenestojärjestelmä.

Kadir Uzun, Asyaportin toimitusjohtaja: ”Valitsimme Kalmarin kumppaniksemme, koska heillä on johtavaa teknistä osaamista ja kyky räätälöidä mobiilipukkinosturit vaatimustemme mukaisiksi. Uusien mobiilipukkinosturien avulla voimme laajentaa terminaalimme kapasiteettia ja parantaa ympäristötehokkuuttamme.”

Mikko Mononen, Kalmarin EMEIA-alueen myyntijohtaja: ”Olemme erittäin tyytyväisiä saadessamme Asyaportin Kalmarin asiakkaaksi. Odotamme pitkää ja menestyksekästä kumppanuutta. Kalmar Zero Emission -mobiilipukkinostureiden avulla Asyaport voi vähentää kustannuksia ja lisäksi poistaa päästöt ja melun tinkimättä tuottavuudesta, luotettavuudesta tai joustavuudesta.”

Lisätietoja:

Mikko Mononen, EMEIA-alueen myyntijohtaja, Kalmar, puh. +358 40 536 0596 mikko.mononen@kalmarglobal.com

Maija Eklöf, markkinointi- ja viestintäjohtaja, Kalmar, puh. +358 20 777 4096 maija.eklof@kalmarglobal.com

Kalmar tarjoaa markkinoiden kattavimman valikoiman lastinkäsittelyratkaisuja ja -palveluja satamiin, terminaaleihin, jakelukeskuksiin ja raskaan teollisuuden käyttöön. Kalmar on edelläkävijä terminaalien automatisoinnissa ja energiatehokkaassa konttien käsittelyssä. Joka neljäs kontti ympäri maailman siirretään Kalmar-ratkaisun avulla. Kalmarin laaja tuotevalikoima, maailmanlaajuinen palveluverkosto ja kyky integroida terminaalien eri prosessit saumattomasti toisiinsa tehostavat asiakkaan liiketoiminnan tuottavuutta kaikilla osa-alueilla. www.kalmarglobal.com

Kalmar on osa Cargotec-konsernia. Cargotecin (Nasdaq Helsinki: CGCBV) liikevaihto vuonna 2018 oli noin 3,3 miljardia euroa, ja konserni työllistää noin 13 000 henkilöä. www.cargotec.com

Liite

Kuva: Kalmar-mobiilipukkinosturi

INVESTORS HOUSE INVESTOI TOIMISTOKIINTEISTÖÖN JA ASUNTOKEHITYSKOHTEESEEN TIKKURILAN KESKUSTASSA

Investors House Oyj

Sisäpiiritieto

Julkaistavissa 24.10.2019 klo 13.45

INVESTORS HOUSE INVESTOI TOIMISTOKIINTEISTÖÖN JA ASUNTOKEHITYSKOHTEESEEN TIKKURILAN KESKUSTASSA

Investors House on tänään hankkinut omistukseensa Vantaan Tikkurilan keskustassa osoitteessa Neilikkatie 17 sijaitsevan kiinteistön. Hankittu kokonaisuus muodostuu toimistokiinteistöstä ja mittavasta asuntokehityshankkeesta. Myyjänä on Schroder Nordic Real Estate Fund.

Toimistokiinteistössä on 7.347 m2 vuokrattavaa pinta-alaa ja sen vuokrausaste on noin 96 %. Asuntokehityshanke muodostuu samalla kiinteistöllä sijaitsevasta ja vireillä olevasta kaavakehityshankkeesta. Vantaan kaupungin asemakaavaluonnoksen mukaan tontille kaavoitettaisiin 11.000 kerrosneliömetriä asuinrakennusoikeutta ja solmittaisiin maankäyttösopimus. Asemakaava on luonnosvaiheessa ja sen sisältö luonnollisesti voi kehittyä. Asuntokehityshanke niveltyy läheisesti Vantaan kaupungin laajaan Tikkurilan keskustan uudistussuunnitelmaan.

Hankinnan kokonaiskauppahinta on 13,5 – 14,3 M€ siten, että lopullinen hinta määräytyy asemakaavan tultua vahvistetuksi. Kauppahinta maksetaan osissa siten, että tänään kauppaa tehdessä on maksettu 8,5 M€ ja loppuosa kauppahinnasta määrittyy ja maksetaan asemakaavoituksen valmistuttua kuitenkin viimeistään H1 2021 aikana.

Toimitusjohtaja Petri Roininen:

’’Olemme alkuvuoden aktiivisten asunto- ja hotellimyyntien jälkeen hakeneet kasvukeskuksiin sijoittuvaa hanketta, jossa voitaisiin yhdistää koko kiinteistöalan arvoketjun kattavia toimintojamme. Tänään hankittu toimistokohde yhdistettynä asuntopuolen hankekehitysmahdollisuuteen Tikkurilan uudistuvassa keskustassa sopii tarkoitukseen hyvin.

Nyt toteutuneen kaupan jälkeen olemme viimeisen 10 kuukauden aikana tehneet kiinteistöjen hankintoja ja myyntejä yhteensä noin 66,3 M€:lla eli 72 % alkavasta taseestamme. Pääoman kierrättäminen ja aktiivinen toiminta markkinoilla on ollut ja on edelleen yksi toimintamme kulmakivistä.’’

Helsinki 24.10.2019

Investors House Oyj

Lisätiedot: Toimitusjohtaja Petri Roininen, puh 040 761 96 69

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.investorshouse.fi

Muutos Sammon näkemykseen odotettavista osingoista

SAMPO OYJ SISÄPIIRITIETO 24.10.2019 klo 13.15

Muutos Sammon näkemykseen odotettavista osingoista

Sampo on usean vuoden ajan pyrkinyt kasvattamaan osinkoaan vuosittain. Nykyisessä toimintaympäristössä, jossa valtionvelkakirjojen korkojen odotetaan pysyvän pidemmän aikaa negatiivisina, Sammon johto kuitenkin katsoo, ettei osingon korotus ole yhtiön eikä sen osakkeenomistajien etujen mukaista.

Nordean tänään ilmoittama osinkopolitiikan muutos vahvistaa edelleen Sammon johdon näkemystä osinko-odotusten tarkistamisesta.

Johto aikoo ehdottaa hallitukselle 2,10–2,30 euron suuruista osinkoa osaketta kohden vuodelta 2019. Tähän ei sisälly kuluneen vuoden elokuussa Nordean osakkeina maksettu ylimääräinen osinko. Johdon tavoitteena on jatkossakin pitää osinko houkuttelevana ja vakaalla pohjalla. Sammon nykyisen osinkopolitiikan mukaan maksettujen osinkojen kokonaismäärä on vähintään 50 prosenttia konsernin vuotuisesta nettotuloksesta. Viiden viime vuoden aikana Sampo on maksanut osinkoa keskimäärin noin 80 prosenttia nettotuloksesta. Hallitus tarkastelee uudelleen osinkopolitiikkaa helmikuun 2020 alussa.

Osinko-odotusten muutos ei vaikuta Sampo-konsernin vuoden 2019 näkymiin. Vakuutusliiketoimintojen erinomainen tuloskehitys jatkuu.

SAMPO OYJ

Kari Stadigh
Konsernijohtaja

Lisätiedot:

Jarmo Salonen
Johtaja, sijoittajasuhteet ja konserniviestintä
Puh. 010 516 0030

Maria Silander
Viestintäpäällikkö, mediayhteydet
Puh. 010 516 0031

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Lontoon pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
Finanssivalvonta
www.sampo.com

Valmetin osavuosikatsaus 1. tammikuuta – 30. syyskuuta 2019: Saadut tilaukset olivat yli miljardi euroa ja kannattavuus parani edelleen

Valmet Oyj:n pörssitiedote 24. lokakuuta 2019 klo 13:00

Sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vertailukauteen eli samaan ajanjaksoon edellisenä vuonna, ellei muuta mainita. Valmet otti käyttöön IFRS 16 -standardin 1. tammikuuta 2019 oikaisematta vertailukauden 2018 lukuja.
.

Heinä–syyskuu 2019: Saadut tilaukset olivat 1,1 miljardia euroa

Saadut tilaukset kasvoivat 13 prosenttia 1 058 miljoonaan euroon (940 milj. euroa). Saadut tilaukset kasvoivat Sellu ja energia-, Automaatio- ja Palvelut-liiketoimintalinjoilla ja laskivat Paperit-liiketoimintalinjalla.Saadut tilaukset kasvoivat Etelä-Amerikassa ja Pohjois-Amerikassa, pysyivät edellisvuoden tasolla Aasian ja Tyynenmeren alueella sekä EMEA-alueella (Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka) ja laskivat Kiinassa.Liikevaihto kasvoi 12 prosenttia 857 miljoonaan euroon (765 milj. euroa). Liikevaihto kasvoi Palvelut-, Automaatio- ja Paperit-liiketoimintalinjoilla ja pysyi edellisvuoden tasolla Sellu ja energia -liiketoimintalinjalla.Vertailukelpoinen tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (vertailukelpoinen EBITA) oli 81 miljoonaa euroa (61 milj. euroa) ja vastaava vertailukelpoinen EBITA-marginaali oli 9,5 prosenttia (8,0 %). Kannattavuus parani kasvaneesta liikevaihdosta ja korkeammasta bruttokatteesta johtuen.Osakekohtainen tulos oli 0,34 euroa (0,23 euroa).Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat 1 miljoonaa euroa (-6 milj. euroa).Liiketoiminnan rahavirta oli 126 miljoonaa euroa (119 milj. euroa).

Tammi–syyskuu 2019: Saadut tilaukset kasvoivat ja kannattavuus parani

Saadut tilaukset kasvoivat 10 prosenttia 2 976 miljoonaan euroon (2 696 milj. euroa). Saadut tilaukset kasvoivat Sellu ja energia-, Automaatio- sekä Palvelut-liiketoimintalinjoilla ja laskivat Paperit-liiketoimintalinjalla.Saadut tilaukset kasvoivat Etelä-Amerikassa ja Aasian ja Tyynenmeren alueella, pysyivät edellisvuoden tasolla EMEA-alueella ja laskivat Kiinassa sekä Pohjois-Amerikassa.Liikevaihto pysyi edellisvuoden tasolla ja oli 2 444 miljoonaa euroa (2 340 milj. euroa). Liikevaihto kasvoi Palvelut- ja Automaatio-liiketoimintalinjoilla ja pysyi edellisvuoden tasolla Sellu ja energia- sekä Paperit-liiketoimintalinjoilla.Vertailukelpoinen tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (vertailukelpoinen EBITA) oli 198 miljoonaa euroa (144 milj. euroa) ja vastaava vertailukelpoinen EBITA-marginaali oli 8,1 prosenttia (6,2 %). Kannattavuus parani korkeammasta bruttokatteesta johtuen.Osakekohtainen tulos oli 0,80 euroa (0,52 euroa).Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat -2 miljoonaa euroa (-13 milj. euroa).Liiketoiminnan rahavirta oli 113 miljoonaa euroa (141 milj. euroa).

Tulosohjeistus vuodelle 2019 muuttumaton

Valmet toistaa 26. helmikuuta 2019 antamansa ja 1. huhtikuuta 2019 vahvistamansa tulosohjeistuksen, jonka mukaan Valmet arvioi, että liikevaihto vuonna 2019 kasvaa verrattuna vuoteen 2018 (3 325 milj. euroa), ja että tulos (vertailukelpoinen EBITA) vuonna 2019 kasvaa verrattuna vuoteen 2018 (257 milj. euroa).

Lyhyen aikavälin näkymät

Yleiset talousnäkymät

IMF:n globaalin kasvun ennuste vuodelle 2019 on 3,0 prosenttia, joka on alin taso sitten vuosien 2008–2009 ja 0,3 prosenttiyksikköä matalampi kuin IMF:n huhtikuussa 2019 antama ennuste. Kasvun odotetaan voimistuvan 3,4 prosenttiin vuonna 2020 johtuen ensisijaisesti talouden ennustetusta vahvistumisesta monilla tiukasta makrotaloudesta kärsivillä Latinalaisen Amerikan, Lähi-idän ja Euroopan kehittyvillä markkinoilla. Näkymien epävarmuus useissa näistä maista, Kiinan ja Yhdysvaltain talouskasvun ennustettu hidastuminen sekä huomattavat riskit saattavat hyvinkin aiheuttaa myös paljon vaimeammaksi jäävän globaalin talousaktiviteetin. (Kansainvälinen valuuttarahasto IMF, lokakuu 2019)

Lyhyen aikavälin markkinanäkymät

Valmet toistaa hyvän lyhyen aikavälin markkinanäkymän palvelu-, automaatio-, sellu- sekä kartonki ja paperi -markkinoille ja tyydyttävän lyhyen aikavälin markkinanäkymän energia- ja pehmopaperi­markkinoille.

Toimitusjohtaja Pasi Laine: Saadut tilaukset olivat yli miljardi euroa ja kannattavuus parani edelleen

”Saatujen tilausten suotuisa kehitys jatkui kolmannella neljänneksellä. Saadut tilaukset kasvoivat Palvelut-, Automaatio- sekä Sellu ja energia -liiketoimintalinjoilla ja ylittivät miljardi euroa toisella perättäisellä neljänneksellä. Viimeisen 12 kuukauden saadut tilaukset olivat 4 miljardia euroa, joka on Valmetille ennätyskorkea taso. Tilauskanta on nyt 3,4 miljardia euroa.

Vertailukelpoinen EBITA-marginaali, 9,5 prosenttia, oli tavoitehaarukassa ja 1,5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuosi sitten. Kannattavuus parani myös tammi–syyskuussa 2019, ja 8,1 prosentin vertailukelpoinen EBITA-marginaali oli tavoitetasolla.

Olemme edistyneet hyvin Sustainability360˚-ohjelmassamme painottaen jatkuvaa parannusta kestävissä liiketoimintakäytännöissä. Yhtenä osoituksena hyvästä edistyksestä Valmet valittiin syyskuussa Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksiin jo kuudentena perättäisenä vuonna.

Ostimme GL&V:n ja J&L:n toisella vuosineljänneksellä. Ostettujen liiketoimintojen integroiminen etenee suunnitelmiemme mukaan.”

Avainluvut1

Milj. euroa Q3/2019 Q3/2018 Muutos Q1–Q3/
2019
Q1–Q3/
2018
Muutos
Saadut tilaukset 1 058 940 13 % 2 976 2 696 10 %
Tilauskanta2 3 425 2 791 23 % 3 425 2 791 23 %
Liikevaihto 857 765 12 % 2 444 2 340 4 %
Vertailukelpoinen tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (vertailukelpoinen EBITA) 81 61 32 % 198 144 38 %
% liikevaihdosta 9,5 % 8,0 % 8,1 % 6,2 %
Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (EBITA) 83 55 49 % 196 131 50 %
% liikevaihdosta 9,7 % 7,2 % 8,0 % 5,6 %
Liikevoitto (EBIT) 73 48 52 % 172 109 57 %
% liikevaihdosta 8,5 % 6,3 % 7,0 % 4,7 %
Tulos ennen veroja 70 46 52 % 164 105 56 %
Tulos 51 35 48 % 121 78 56 %
Tulos per osake, euroa 0,34 0,23 48 % 0,80 0,52 56 %
Tulos per osake, laimennettu, euroa 0,34 0,23 48 % 0,80 0,52 56 %
Oma pääoma per osake, euroa2 6,13 5,83 5 % 6,13 5,83 5 %
Liiketoiminnan rahavirta 126 119 6 % 113 141 -20 %
Rahavirta investointien jälkeen 102 98 4 % -102 89
Oman pääoman tuotto (ROE) (annualisoitu) 17 % 12 %
Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE), ennen veroja (annualisoitu) 19 % 13 %
Omavaraisuusaste2 38 % 43 %
Nettovelkaantuneisuusaste2 6 % -11 %

Valmet otti IFRS 16 – Vuokrasopimukset -standardin käyttöön 1. tammikuuta 2019 yksinkertaistetulla siirtymätavalla, ja siten vertailukauden 2018 lukuja ei ole oikaistu

1Avainlukujen laskentakaavat on esitelty sivulla 43.
2Kauden lopussa.

Saadut tilaukset, milj. euroa Q3/2019 Q3/2018 Muutos Q1–Q3/
2019
Q1–Q3/
2018
Muutos
Palvelut 335 300 12 % 1 064 990 7 %
Automaatio 86 70 23 % 263 235 12 %
Sellu ja energia 395 272 45 % 805 549 47 %
Paperit 243 299 -19 % 844 921 -8 %
Yhteensä 1 058 940 13 % 2 976 2 696 10 %
Tilauskanta, milj. euroa 30.9.2019 30.9.2018 Muutos 30.6.2019
Yhteensä 3 425 2 791 23 % 3 216
Liikevaihto, milj. euroa Q3/2019 Q3/2018 Muutos Q1–Q3/
2019
Q1–Q3/
2018
Muutos
Palvelut 336 282 19 % 973 854 14 %
Automaatio 75 64 18 % 221 200 11 %
Sellu ja energia 231 223 4 % 604 631 -4 %
Paperit 214 196 9 % 646 657 -2 %
Yhteensä 857 765 12 % 2 444 2 340 4 %

Tiedotustilaisuus ja webcast-lähetys analyytikoille, sijoittajille ja medialle

Valmet järjestää englanninkielisen tiedotustilaisuuden analyytikoille, sijoittajille ja medialle torstaina 24. lokakuuta 2019 klo 15.00 Suomen aikaa. Tiedotustilaisuus järjestetään Valmetin pääkonttorissa Keilaniemessä, osoitteessa Keilasatama 5, 02150 Espoo. Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa www.valmet.com/webcastit.

Tiedotustilaisuuteen voi osallistua myös puhelinkonferenssin kautta. Puhelinkonferenssiin osallistutaan soittamalla viimeistään viisi minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon 09-4245 0806. Osallistujia pyydetään antamaan konferenssipuhelun ID-numero: 1353259.

Webcast-lähetyksen ja puhelinkonferenssin aikana kysymykset tulee esittää englanniksi. Webcast-lähetyksen ja puhelinkonferenssin jälkeen medialla on mahdollisuus haastatella johtoa suomeksi.

Tilaisuutta voi myös seurata Twitterin välityksellä osoitteessa www.twitter.com/valmetir.

Lisätietoja antaa:
Pekka Rouhiainen, sijoittajasuhdejohtaja, Valmet, puh. 010 672 0020
Kari Saarinen, talousjohtaja, Valmet, puh. 050 317 1830

VALMET

Kari Saarinen
talousjohtaja

Pekka Rouhiainen
sijoittajasuhdejohtaja

Valmet on maailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja palvelujen toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Tavoitteemme on tulla maailman parhaaksi asiakkaidemme palvelussa.

Vahvan teknologiatarjonnan ytimen muodostavat sellutehtaat, pehmopaperin-, kartongin- ja paperinvalmistuslinjat ja bioenergiaa tuottavat voimalaitokset. Valmetin edistykselliset palvelut ja automaatioratkaisut parantavat asiakkaidemme tuotantoprosessien luotettavuutta ja suorituskykyä sekä tehostavat raaka-aineiden ja energian käyttöä.

Valmetin liikevaihto vuonna 2018 oli noin 3,3 miljardia euroa. Yli 13 000 ammattilaistamme ympäri maailmaa työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen – joka päivä. Valmetin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä.

Lue lisää www.valmet.fi, www.twitter.com/valmetglobal

Seuraa Valmetin sijoittajasuhteita Twitterissä www.twitter.com/valmetir

Henkilötietojen käsittely

Liite

Osavuosikatsaus tammi–syyskuu 2019

facebook twitter