Etusivu » Arkistot 21.10.2019

Robit Oyj: Omien osakkeiden hankinta 21.10.2019

Robit Oyj PÖRSSITIEDOTE 21.10.2019 klo 20.00

Omien osakkeiden hankinta 21.10.2019

Helsingin Pörssi

Päivämäärä 21.10.2019
Pörssikauppa Osto
Osakelaji ROBIT
Osakemäärä, kpl 3771 osaketta
Keskihinta, eur 2,047815 euroa
Kokonaiskustannus, eur 7722,31 euroa

Yhtiön hallussa on 21.10.2019 tehtyjen kauppojen jälkeen 112 237 osaketta.

ROBIT OYJ

Ilkka Miettinen

Lisätietoja:
Ilkka Miettinen, talousjohtaja
Puh. +358 50 3848 318
Ilkka.miettinen@robitgroup.com
www.robitgroup

Liite

Kaupat 211019

Valoe Oyj on sopinut Global BOD Groupin kanssa Liettuan aurinkokennotehtaan kauppahinnan loppuosan maksun ja omistuksen siirtymisen ehdoista

Valoe Oyj Pörssitiedote 21.10.2019 klo 20.00

Valoe Oyj (“Yhtiö”) tiedotti 19.2.2019 sopineensa ostavansa liettualaiselta Global BOD Group SIA:lta (”BOD”) JCS SoliTek R&D:n (“SoliTek”) aurinkokennoliiketoiminnan. Valoe tiedotti 16.9.2019 sopineensa kauppahinnan loppuosan, 3,2 miljoonan euron, maksuajan jatkamisesta 18.10.2019 asti.

Yhtiö ja BOD ovat tänään sopineet Liettuan aurinkokennotehtaan kauppahinnan loppuosan maksun ja omistuksen siirtymisen ehdoista seuraavasti: ostettavan, aiemmin tiedotetusti jakautumisen tuloksena syntyneen, Solitek R&D:n aurinkokennoliiketoiminnan kiinteän ja immateriaalisen omaisuuden kuten kennotehtaan omistavan liettualaisen yhtiön osakkeet siirtyvät Valoen omistukseen kun Valoe maksaa 28.10.2019 mennessä BOD:lle kauppahinnasta n. 1,6 miljoonaa euroa sekä maksaa kaikki ostovelkansa, noin 0,4 miljoonaa euroa, BOD:lle ja sen lähipiiriyhtiöille. Kauppa tulee voimaan ja omistus kaupan kohteena olevan yhtiön (joka omistaa mm. kennotehtaan) osakkeisiin siirtyy Valoelle sen suoritettua nämä maksut.

Lisäksi Valoe maksaa BOD:lle kauppahinnasta 0,5 miljoonaa euroa vaihtovelkakirjalla, jonka Yhtiö antaa BOD:lle 4.11.2019 mennessä. Vaihtovelkakirjalainan vuosikorko on 8 % ja eräpäivä 31.1.2020. Valoe maksaa jäljelle jäävän kauppahinnan osuuden, 1,1 miljoonaa euroa, 30.11.2019 mennessä ja vaihtovelkakirja vaihdetaan automaattisesti Valoen osakkeiksi 0,09 euron osakekohtaisella merkintähinnalla 1.12.2019. Mikäli Valoe ei pystyisi maksamaan jäljellä olevaa 1,1 miljoonan euron kauppahintaa 30.11.2019 mennessä, Valoen tulee BOD:n niin halutessa maksaa vaihtovelkakirjalainaa takaisin nimellisarvoisena vastaava määrä, joka jää puuttumaan sovitusta 1,1 miljoonasta eurosta. Valoen tulee maksaa tämä summa ja jäljellä oleva kauppahinta viimeistään 31.1.2020.

Valoen toimitusjohtaja Iikka Savisalo: “Valoe kiittää BOD:ta sen joustavuudesta. Erityisen tärkeänä pidämme BOD:n sijoitusta, joka lujittaa BOD:n ja Valoen jo entuudestaan hyviä suhteita ja yhteistyötä. Me Valoessa keskitymme nyt IBC-kennoteknologiasiirron loppuun viemiseen ja Vilnan tehtaan valmiiksi saattamiseen. Työskentelemme varmistaaksemme, että asiakastoimitukset voidaan aloittaa suunnitellusti.”

Mikkelissä 21. päivänä lokakuuta 2019

Valoe Oyj

HALLITUS

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Iikka Savisalo, Valoe Oyj
p. 0405216082
email: iikka.savisalo@valoe.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.valoe.com

Valoen toimiala muodostuu uusiutuvaan energiaan, erityisesti aurinkosähköön, liittyvistä sovellutuksista. Valoe myy sen omaan teknologiaan pohjautuvaa automaattista aurinkosähkömodulien valmistustekniikkaa, modulien valmistuslinjoja, moduleita sekä modulien avainkomponentteja. Valoen pääkonttori on Mikkelissä.

Valoe Oyj:n osakeannin lopputulos – Osakekannissa merkittiin osakkeita yhteensä noin 7,15 miljoonalla eurolla

Valoe Oyj Pörssitiedote 21.10.2019 klo 19.55

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai epäsuorasti Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hong Kongissa, Japanissa, Kanadassa, Singaporessa tai Yhdysvalloissa tai missään muussa maassa, missä levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista.

Valoe Oyj:n (“Yhtiö”) hallitus päätti 24.9.2019 suunnatusta osakeannista (“Osakeanti”), jossa Yhtiö tarjosi yksityishenkilöiden ja yhteisöjen merkittäväksi yhteensä enintään 111.111.111 uutta osaketta (“Uudet Osakkeet”).

Yhtiön hallitus on tänään päättänyt Osakeannissa tehtyjen osakemerkintöjen hyväksymisestä. Osakeannissa merkittiin hyväksytysti yhteensä 79.403.553 Uutta Osaketta.

Osakeannin ehtojen mukaisesti Uusien Osakkeiden merkintähinta voitiin maksaa rahana tai kuittaamalla merkintähinta Merkitsijällä Yhtiöltä merkintähetkellä olevia Yhtiön hallituksen käsityksen mukaan riidattomia saatavia vastaan. Osakeannissa merkityistä Uusista Osakkeista yhteensä 38.337.744 Uuden Osakkeen merkintähinta maksettiin rahana ja yhteensä 41.065.809 Uuden Osakkeen merkintähinta maksettiin kuittaamalla.

Näin ollen Yhtiö keräsi Osakeannilla noin 3,45 miljoonaa euroa uutta rahaa ennen palkkioita ja kuluja ja Yhtiön velkaisuus väheni yhteensä noin 3,70 miljoonalla eurolla. Uusien Osakkeiden merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Yhtiö odottaa, että Osakeannissa hyväksytysti merkityt Uudet Osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin arviolta 25.10.2019. Uudet Osakkeet haetaan kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle arviolta 28.10.2019 yhdessä Yhtiön muiden osakkeiden kanssa.

Osakeannissa merkittyjen Uusien Osakkeiden kaupparekisteriin merkitsemisen jälkeen Yhtiöllä on yhteensä 118.324.388 osaketta, joista 3.846.088 osaketta on Yhtiön itsensä hallussa.

Mikkelissä 21. päivänä lokakuuta 2019

Valoe Oyj

HALLITUS

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Iikka Savisalo, Valoe Oyj
p. 0405216082
email: iikka.savisalo@valoe.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.valoe.com

Valoen toimiala muodostuu uusiutuvaan energiaan, erityisesti aurinkosähköön, liittyvistä sovellutuksista. Valoe myy sen omaan teknologiaan pohjautuvaa automaattista aurinkosähkömodulien valmistustekniikkaa, modulien valmistuslinjoja, moduleita sekä modulien avainkomponentteja. Valoen pääkonttori on Mikkelissä.

UNITED BANKERS OYJ:n OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 21.10.2019

United Bankers Oyj ILMOITUS

21.10.2019 klo 18:30

UNITED BANKERS OYJ:n OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 21.10.2019

Päivämäärä 21.10.2019
Pörssikauppa Osto
Osakelaji UNIAV
Osakemäärä 113 kpl
Keskihinta/osake 8,8000 EUR
Ylin hinta/osake 8,8000 EUR
Alin hinta/osake 8,8000 EUR
Kokonaishinta 994,40 EUR

Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 21.10.2019:

UNIAV 29 359 kpl

United Bankers Oyj:n puolesta

Skandinaviska Enskilda Banken AB (Publ)

Antti Salakka Mikko Virtanen

Lisätietoja antaa:
Patrick Anderson, toimitusjohtaja, United Bankers Oyj
Sähköposti: patrick.anderson@unitedbankers.fi
Puhelin: 0400 244 544,09 25 380 236
www.unitedbankers.fi

Liite

UB SBB 21102019

Lassila & Tikanoja Oyj:OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 21.10.2019

Lassila & Tikanoja Oyj PÖRSSI-ILMOITUS 21.10.2019
Lassila & Tikanoja Oyj:OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 21.10.2019
Helsingin Pörssi
Päivämäärä 21.10.2019
Pörssikauppa Osto
Osakelaji LAT1V
Osakemäärä 7,100 osaketta
Keskihinta/ osake 13.3290 EUR
Kokonaishinta 94,635.90 EUR
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 21.10.2019
tehtyjen kauppojen jälkeen: 520 125 kpl.
Lassila & Tikanoja Oyj:n puolesta
Nordea Pankki Oyj
Janne Sarvikivi Sami Huttunen
Lisätietoja:
talousjohtaja Valtteri Palin
puh. 040 734 7749
www.lt.fi

Liite

LAT1V_21.10_trades

SCANFIL OYJ: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 21.10.2019

logo.jpg

SCANFIL OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 21.10.2019
SCANFIL OYJ: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 21.10.2019
Helsingin Pörssi
Päivämäärä 21.10.2019
Pörssikauppa Osto
Osakelaji SCANFL
Osakemäärä 5,085 osaketta
Keskihinta/ osake 4.3585 EUR
Kokonaishinta 22,162.97 EUR
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 21.10.2019
tehtyjen kauppojen jälkeen: 281 193 kpl.
Scanfil Oyj:n puolesta
Nordea Pankki Oyj
Janne Sarvikivi Sami Huttunen
Lisätietoja:
Petteri Jokitalo, CEO
puh. +358 8 4882 111
www.scanfil.com

Liite

SCANFIL_21.10_trades

Silmäasema Oyj: Coronaria Oy ilmoittaa 17.10.2019 mennessä vastaanottamiensa hyväksyntöjen lopullisen määrän julkisessa ostotarjouksessa kaikista Silmäasema Oyj:n liikkeeseen laskemista osakkeista – jälkikäteinen tarjousaika jatkuu

Silmäasema Oyj: Coronaria Oy ilmoittaa 17.10.2019 mennessä vastaanottamiensa hyväksyntöjen lopullisen määrän julkisessa ostotarjouksessa kaikista Silmäasema Oyj:n liikkeeseen laskemista osakkeista – jälkikäteinen tarjousaika jatkuu

Silmäasema Oyj
Pörssitiedote
21.10.2019 klo 17.30

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA, HONGKONGISSA TAI MILLÄÄN MUULLA ALUEELLA MISSÄ TARJOUS OLISI SOVELLETTAVAN LAIN VASTAINEN. LISÄTIETOJA ALLA KOHDASSA ”TÄRKEÄÄ TIETOA”.

Silmäasema Oyj on saanut seuraavat tiedot koskien Coronarian julkisen ostotarjouksen jälkikäteistä tarjousaikaa kaikista Silmäasema Oyj:n osakkeista:

Coronaria Oy (”Coronaria” tai ”Tarjouksentekijä”) on 5.9.2019 aloittanut pakollisen julkisen ostotarjouksen kaikista Silmäasema Oyj:n (”Silmäasema”) liikkeeseen laskemista osakkeista, jotka eivät ole Tarjouksentekijän, Silmäaseman tai sen tytäryhtiöiden hallussa (”Ostotarjous”). Ostotarjouksen mukainen jälkikäteinen tarjousaika (”Jälkikäteinen Tarjousaika”) alkoi 2.10.2019 klo 9.30 (Suomen aikaa) ja se päättyy 7.11.2019 klo 16.00 (Suomen aikaa).

Lopullisten tietojen perusteella Jälkikäteisen Tarjousajan aikana 17.10.2019 mennessä tarjotut osakkeet edustavat noin 4,4 % kaikista Silmäaseman liikkeeseen laskemista ja ulkona olevista osakkeista ja äänistä. Yhdessä varsinaisena tarjousaikana Ostotarjoukseen tarjottujen ja Tarjouksentekijän markkinoilta muutoin hankkimien Silmäaseman osakkeiden kanssa osakkeet edustavat noin 88,8 % kaikista Silmäaseman liikkeeseen laskemista ja ulkona olevista osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä.

Jälkikäteisen Tarjousajan aikana 17.10.2019 mennessä Ostotarjoukseen pätevästi tarjottujen osakkeiden tarjousvastike maksetaan osakkeenomistajille Ostotarjouksen ehdoissa kuvattujen maksumenettelyjen mukaisesti arviolta 23.10.2019. Tarjoavien osakkeenomistajien tosiasiallinen maksun vastaanottaminen on riippuvainen rahalaitosten välisen maksunvälityksen kestosta.

Jälkikäteinen Tarjousaika jatkuu 18.10.2019 tiedotetun mukaisesti ja sen päättymispäivä on 7.11.2019. Jälkikäteisen Tarjousajan aikana Ostotarjouksen voi hyväksyä noudattamalla Ostotarjouksen ehdoissa kuvattua hyväksymismenettelyä. Kaikki Ostotarjouksen hyväksynnät ovat sitovia eikä niitä voida peruuttaa. Lisätietoja ja ohjeita on saatavilla Evli Pankki Oyj:stä sähköpostitse osoitteesta operations@evli.com.

Tarjouksentekijä voi hankkia Silmäaseman osakkeita Jälkikäteisenä Tarjousaikana tai sen jälkeen myös julkisessa kaupankäynnissä Nasdaq Helsinki Oy:ssä tai muutoin Ostotarjouksen ulkopuolella.

Silmäasema jatkaa liiketoimintaansa normaalisti eikä järjestelyllä ole vaikutusta Silmäaseman asiakkaille.

SILMÄASEMA OYJ

Jussi Salminen
toimitusjohtaja

Lisätietoja antaa

Toimitusjohtaja Jussi Salminen, p. 040 834 5818
Talousjohtaja Sari Nordblad, p. 050 552 7247

Viestintä- ja sijoittajasuhdepäällikkö Niina Streng p. 050 322 5195

Silmäasema on kotimainen yritys, joka tarjoaa maanlaajuisesti kaikki näkemisen ja silmäterveyden tuotteet ja palvelut. Silmäasema on Suomen suurin yksityinen silmäleikkauksia tarjoava silmäsairaalaketju sekä toiseksi suurin optikkoketju. Silmäasema-ketjulla on lähes 150 myymälää ja 13 silmäsairaalaa Suomessa sekä yhdeksän myymälää Virossa. Silmäasema-ketjun palveluksessa työskentelee yli 1 000 näkemisen ja silmäterveyden ammattilaista. Silmäasema-konsernin liikevaihto vuonna 2018 oli 122,9 miljoonaa euroa ja oikaistu käyttökate 11,8 miljoonaa euroa.

TÄRKEÄÄ TIETOA

TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI MUUTOIN LEVITTÄÄ, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN, JAPANIIN, AUSTRALIAAN, ETELÄ-AFRIKKAAN TAI HONGKONGIIN TAI MILLEKÄÄN SELLAISELLE ALUEELLE, JOLLA OSTOTARJOUS OLISI SOVELTUVAN LAIN VASTAINEN.

TÄMÄ TIEDOTE EI OLE TARJOUSASIAKIRJA EIKÄ SELLAISENAAN MUODOSTA TARJOUSTA TAI KEHOTUSTA TEHDÄ MYYNTITARJOUSTA. ERITYISESTI TÄMÄ TIEDOTE EI OLE TARJOUS MYYDÄ TAI TARJOUSPYYNTÖ OSTAA MITÄÄN TÄSSÄ TIEDOTTEESSA KUVATTUJA ARVOPAPEREITA EIKÄ OSTOTARJOUKSEN ULOTTAMINEN YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN, JAPANIIN, AUSTRALIAAN, ETELÄ-AFRIKKAAN TAI HONGKONGIIN. SIJOITTAJAT VOIVAT HYVÄKSYÄ OSAKKEITA KOSKEVAN OSTOTARJOUKSEN YKSINOMAAN TARJOUSASIAKIRJAAN SISÄLLYTETTYJEN TIETOJEN POHJALTA. OSTOTARJOUSTA EI TULLA TEKEMÄÄN SUORAAN TAI VÄLILLISESTI ALUEILLE, JOILLA TARJOAMINEN TAI TARJOUKSEEN OSALLISTUMINEN OLISI LAINVASTAISTA TAI MIKÄLI ALUEELLA VAADITAAN TARJOUSASIAKIRJAN JULKISTAMISTA TAI REKISTERÖINTEJÄ TAI TARJOUKSEN TEKEMISEEN KOHDISTUU MUITA VAATIMUKSIA SUOMESSA OSTOTARJOUKSEEN LIITTYVIEN VAATIMUSTEN LISÄKSI.

Efore on sopinut rahoitusjärjestelystä Efore 2.0 valmistelun rahoittamiseksi, rahoitusjärjestely sisältää lähipiiriin kuuluvan Jussi Capital Oy:n vakuuden

EFORE OYJ Pörssitiedote 21.10.2019 klo 17:30

Efore on sopinut rahoitusjärjestelystä Efore 2.0 valmistelun rahoittamiseksi, rahoitusjärjestely sisältää lähipiiriin kuuluvan Jussi Capital Oy:n vakuuden

Efore on sopinut 1,0 milj. euron pankkilimiitin nostosta päärahoittajapankin kanssa. Yhtiön lähipiiriin kuuluva Jussi Capital Oy on asettanut vakuuden myönnetylle limiitille. Limiittiä käytetään yleisiin rahoitustarpeisiin ja Efore 2.0 valmisteluiden rahoitukseen.

Efore kertoi 31.7. tiedotteessa Telekommunikaatioliiketoiminnan myynnistä ja yhtiön tulevaisuuden kehittämisestä työnimellä ”Efore 2.0”. Efore 2.0 tulee keskittymään kahteen asiakaslähtöiseen tuotelinjaan: teollisuuden ja mm. junaliikenteen teholähdejärjestelmiä tarjoavaan Digital Power Systems -tuotelinjaan sekä mm. testaus- ja mittalaitteiden, terveydenhuollon sekä valaistusratkaisujen teholähteitä tarjoavaan Digital Power & Light -tuotelinjaan.

EFORE OYJ

Vesa Leino
toimitusjohtaja

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Vesa Leino, puh. +358 40 759 8956.

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Efore-konserni
Efore on vaativia tehoelektroniikkatuotteita kehittävä ja valmistava kansainvälinen konserni. Yhtiön pääkonttori on Suomessa ja sen myynti-, markkinointi- sekä tuotekehitystoiminnot sijaitsevat Euroopassa ja Kiinassa. Sen lisäksi konsernilla on myynti- ja markkinointiyksikkö Yhdysvalloissa. Joulukuussa 2018 päättyneellä tilikaudella konsernin liikevaihto oli 52,4 milj. euroa ja sen palveluksessa oli keskimäärin 406 henkilöä. Konsernin emoyhtiö Efore Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.efore.com

Rovio Entertainment Oyj: Ohjelma pääomamarkkinapäivään 2019 

Rovio Entertainment Oyj Lehdistötiedote 21.10.2019

Rovio Entertainment järjestää pääomamarkkinapäivän analyytikoille, institutionaalisille sijoittajille ja talousmedialle maanantaina 4.11.2019 osoitteessa Kluuvikatu 4, 00100, Helsinki.

Pääomamarkkinapäivän aikana toimitusjohtaja Kati Levoranta, yhdessä Games-liiketoiminnan ja muun ylimmän johdon kanssa, antaa yleiskatsauksen Rovion strategiasta sekä syvällisemmän kuvauksen mm. peliportfoliosta ja kasvustrategiasta. Jokaisen esityksen jälkeen sekä päivän päätteeksi on varattu aikaa kysymyksille.

Pääomamarkkinapäivän 2019 ohjelma:

12:00-13:00 Ilmoittautuminen & lounas
13:00-13:40 Rovion yleiskatsaus & strategia: voittaminen dynaamisella kasvumarkkinalla
13:40-13:55 Intohimoisia ja osaava tiimejä innostavassa kulttuurissa
13:55-15:10 Ainutlaatuinen lähestymistapa peliliiketoimintamme kasvattamiseen
15:10-15:25 Tauko
15:25-15:45 Angry Birds -brändin pitkän aikavälin kasvun rakentaminen
15:45-16:00 Hatch – edelläkävijä mobiilipelien suoratoistopalveluissa
16:00-16:30 Katsaus Rovion talouslukuihin ja Free-to-play -liiketoimintamalliin
16:30-16:45 Q&A
16:45-16:50 Yhteenveto & lopetus
16:50-17:30 Pientä suolaista & keskustelua

Tilaisuuteen voi ilmoittautua sähköpostilla RovioIR@rovio.com tai puhelimitse +358 40 485 8985.

Pääomamarkkinapäivää voi seurata suorana Rovion verkkosivuilla www.rovio.com/cmd. Tilaisuuden esitysmateriaalit julkaistaan englannin kielellä pääomamarkkinapäivän päätteeksi Rovion verkkosivuilla www.rovio.com/cmd .

ROVIO ENTERTAINMENT OYJ

Kati Levoranta, toimitusjohtaja

Lisätietoja:
RovioIR@rovio.com
Rovio IR: +358 40 485 8985

Rovio lyhyesti:
Rovio Entertainment Oyj on maailmanlaajuinen, peleihin keskittyvä viihdeyhtiö, joka luo, kehittää ja julkaisee mobiilipelejä, joita on jo tähän mennessä ladattu 4,5 miljardia kertaa. Rovio tunnetaan parhaiten Angry Birds -brändistään, joka sai alkunsa mobiilipelistä vuonna 2009 ja on sittemmin lisensointinsa kautta laajentunut peleistä erilaisiin viihde- ja kuluttajatuotekategorioihin. Tänään Rovio tarjoaa useita mobiilipelejä, animaatioita ja on tuottanut Angry Birds -elokuvan, joka oli ensi-iltaviikonloppunaan lipputulojen kärjessä 50 maassa, ja jonka jatko-osan, Angry Birds -elokuva 2 julkaistiin elokuussa 2019. Rovion pääkonttori on Espoossa ja yhtiö on listattu NASDAQ Helsingin päälistalla tunnuksella ROVIO. (www.rovio.com)

Valmet toimittaa päällystetyn kartongin koneen Graphic Packaging Internationalille Yhdysvaltoihin

Valmet Oyj:n lehdistötiedote 21.10.2019 klo 15:00

Valmet toimittaa päällystetyn kartongin koneen Graphic Packaging Internationalin (GPI) tehtaalle Kalamazoon kaupunkiin, Michiganiin, Yhdysvaltoihin. Investoimalla uusimpaan päällystetyn kartongin tekniikkaan GPI sitoutuu tuottamaan laadultaan erinomaisia, kustannuskilpailukykyisiä ja ympäristöä säästäviä pakkauksia päällystetystä kierrätyskartongista (CRB). Koneen käyttöönotto on suunniteltu vuoden 2022 ensimmäiselle puoliskolle.

Tilaus sisältyy Valmetin vuoden 2019 kolmannen vuosineljänneksen saatuihin tilauksiin. Tilauksen arvoa ei julkisteta.

”Valmet on tarjonnut meille innovatiivista mutta toimivaksi todettua teknologiaa saavuttaaksemme tuotteidemme korkeat laatutavoitteet. Meillä on ollut Valmetin kanssa hyvä ja pitkä yhteistyö. Suhteemme perustuu molemminpuoliseen luottamukseen, mikä on erittäin tärkeää tämänkaltaisissa suurissa hankkeissa”, sanoo GPI:n suunnittelun ja teknologian vanhempi apulaisjohtaja Rusty Miller.

”Valmetilla on erittäin hyvät suhteet GPI:iin, ja meillä on ollut menestyviä yhteisiä projekteja. Olemme iloisia, että saamme olla mukana tässä tärkeässä hankkeessa ja toimittaa uuden päällystetyn kartonkikoneen Yhdysvaltoihin,” sanoo Dave King, Pohjois-Amerikan aluejohtaja Valmetilta.

Kartonkikone tuottaa päällystettyjä kierrätyskartonkeja (CRB eli valkopintainen kierrätyskartonki, WLC). Koneen vuotuinen kapasiteetti on noin 500 000 lyhyttä tonnia, mikä vastaa 454 000 metristä tonnia.

Valmetin toiminnot Pohjois-Amerikassa

Valmetin Pohjois-Amerikan toiminnot tukevat sellu-, paperi- ja energiateollisuutta 1 344 työntekijän voimin ympäri Yhdysvaltoja, Kanadaa ja Meksikoa sijaitsevissa 18 palvelu-, tuotanto- ja myyntiyksikössä. Valmetin toimittamat koneet tuottavat vuosittain 86 miljoonaa tonnia paperia, kartonkia, pehmopaperia ja massaa, mikä on 70 prosenttia Pohjois-Amerikan tuotannosta.

Tietoja asiakkaasta Graphic Packaging

Graphic Packaging Holding Company, jonka pääkonttori sijaitsee Atlantassa, Georgiassa, valmistaa kuluttajapakkauksia. Yhtiö on johtava monenlaisten tuotteiden paperipohjaisten pakkausratkaisujen toimittaja ruoka-, juoma-, ravintola- ja muille kulutustavaroita tarjoaville yrityksille. Yhtiö toimii maailmanlaajuisesti, ja se on yksi Yhdysvaltojen suurimmista taivekartonkien ja paperipohjaisten ruokailutuotteiden tuottajista. Yhtiöllä on johtava markkina-asema päällystetyssä kierrätyskartongissa, päällystetyssä valkaisemattomissa voimakartongeissa ja valkoisissa sellukartongeissa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2018 oli noin 6 miljardia dollaria. Sillä on yli 70 toimipistettä ja yli 17 000 työntekijää maailmanlaajuisesti.

Lisätietoja:
Kari Räisänen, myyntijohtaja, EMEA & Pohjois-Amerikka, Kartonki- ja paperitehtaat, Valmet, puh. +358 40 518 0567
Dave King, aluejohtaja, Pohjois-Amerikka, Valmet, puh. +1 7049680521

VALMET
Konserniviestintä

Valmet on maailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja palvelujen toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Tavoitteemme on tulla maailman parhaaksi asiakkaidemme palvelussa.

Vahvan teknologiatarjonnan ytimen muodostavat sellutehtaat, pehmopaperin-, kartongin- ja paperinvalmistuslinjat ja bioenergiaa tuottavat voimalaitokset. Valmetin edistykselliset palvelut ja automaatioratkaisut parantavat asiakkaidemme tuotantoprosessien luotettavuutta ja suorituskykyä sekä tehostavat raaka-aineiden ja energian käyttöä.

Valmetin liikevaihto vuonna 2018 oli noin 3,3 miljardia euroa. Yli 13 000 ammattilaistamme ympäri maailmaa työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen – joka päivä. Valmetin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä.

Lue lisää www.valmet.fi, www.twitter.com/valmetglobal

Henkilötietojen käsittely

facebook twitter