Etusivu » Arkistot 18.10.2019

Robit Oyj: Omien osakkeiden hankinta 18.10.2019

Robit Oyj PÖRSSITIEDOTE 18.10.2019 klo 20.45

Omien osakkeiden hankinta 18.10.2019

Helsingin Pörssi

Päivämäärä 18.10.2019
Pörssikauppa Osto
Osakelaji ROBIT
Osakemäärä, kpl 3684 osaketta
Keskihinta, eur 2,049837 euroa
Kokonaiskustannus, eur 7551,60 euroa

Yhtiön hallussa on 18.10.2019 tehtyjen kauppojen jälkeen 108 467 osaketta.

ROBIT OYJ

Ilkka Miettinen

Lisätietoja:
Ilkka Miettinen, talousjohtaja
Puh. +358 50 3848 318
Ilkka.miettinen@robitgroup.com
www.robitgroup

Liite

Kaupat 181019

SCANFIL OYJ: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 18.10.2019

logo.jpg

SCANFIL OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 18.10.2019
SCANFIL OYJ: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 18.10.2019
Helsingin Pörssi
Päivämäärä 18.10.2019
Pörssikauppa Osto
Osakelaji SCANFL
Osakemäärä 2,161 osaketta
Keskihinta/ osake 4.2518 EUR
Kokonaishinta 9,188.14 EUR
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 18.10.2019
tehtyjen kauppojen jälkeen: 276 108 kpl.
Scanfil Oyj:n puolesta
Nordea Pankki Oyj
Janne Sarvikivi Sami Huttunen
Lisätietoja:
Petteri Jokitalo, CEO
puh. +358 8 4882 111
www.scanfil.com

Liite

SCANFIL_18.10_trades

UNITED BANKERS OYJ:n OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 18.10.2019

United Bankers Oyj ILMOITUS

18.10.2019 klo 18:30

UNITED BANKERS OYJ:n OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 18.10.2019

Päivämäärä 18.10.2019
Pörssikauppa Osto
Osakelaji UNIAV
Osakemäärä 200 kpl
Keskihinta/osake 8,8000 EUR
Ylin hinta/osake 8,8000 EUR
Alin hinta/osake 8,8000 EUR
Kokonaishinta 1 760,00 EUR

Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 18.10.2019:

UNIAV 29 246 kpl

United Bankers Oyj:n puolesta

Skandinaviska Enskilda Banken AB (Publ)

Antti Salakka Mikko Virtanen

Lisätietoja antaa:
Patrick Anderson, toimitusjohtaja, United Bankers Oyj
Sähköposti: patrick.anderson@unitedbankers.fi
Puhelin: 0400 244 544,09 25 380 236
www.unitedbankers.fi

Liite

UB SBB 18102019

Lassila & Tikanoja Oyj:OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 18.10.2019

Lassila & Tikanoja Oyj PÖRSSI-ILMOITUS 18.10.2019
Lassila & Tikanoja Oyj:OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 18.10.2019
Helsingin Pörssi
Päivämäärä 18.10.2019
Pörssikauppa Osto
Osakelaji LAT1V
Osakemäärä 7,000 osaketta
Keskihinta/ osake 13.0072 EUR
Kokonaishinta 91,050.40 EUR
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 18.10.2019
tehtyjen kauppojen jälkeen: 513 025 kpl.
Lassila & Tikanoja Oyj:n puolesta
Nordea Pankki Oyj
Janne Sarvikivi Sami Huttunen
Lisätietoja:
talousjohtaja Valtteri Palin
puh. 040 734 7749
www.lt.fi

Liite

LAT1V_18.10_trades

Silmäasema Oyj: Coronaria Oy ilmoittaa 17.10.2019 mennessä vastaanottamiensa hyväksyntöjen alustavan määrän ja jatkaa jälkikäteistä tarjousaikaa julkisessa ostotarjouksessa kaikista Silmäasema Oyj:n liikkeeseen laskemista osakkeista

Coronaria Oy ilmoittaa 17.10.2019 mennessä vastaanottamiensa hyväksyntöjen alustavan määrän ja jatkaa jälkikäteistä tarjousaikaa julkisessa ostotarjouksessa kaikista Silmäasema Oyj:n liikkeeseen laskemista osakkeista

Silmäasema Oyj
Pörssitiedote
18.10.2019 klo 15.30

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA, HONGKONGISSA TAI MILLÄÄN MUULLA ALUEELLA MISSÄ TARJOUS OLISI SOVELLETTAVAN LAIN VASTAINEN. LISÄTIETOJA ALLA KOHDASSA ”TÄRKEÄÄ TIETOA”.

Silmäasema Oyj on saanut seuraavat tiedot koskien Coronarian julkisen ostotarjouksen jälkikäteistä tarjousaikaa kaikista Silmäasema Oyj:n osakkeista:

Coronaria Oy (”Coronaria” tai ”Tarjouksentekijä”) on 5.9.2019 aloittanut pakollisen julkisen ostotarjouksen kaikista Silmäasema Oyj:n (”Silmäasema”) liikkeeseen laskemista osakkeista, jotka eivät ole Tarjouksentekijän, Silmäaseman tai sen tytäryhtiöiden hallussa (”Ostotarjous”). Ostotarjouksen mukainen jälkikäteinen tarjousaika (”Jälkikäteinen Tarjousaika”) alkoi 2.10.2019 klo 9.30 (Suomen aikaa) ja sen suunniteltu päättymispäivä oli 17.10.2019 klo 16.00 (Suomen aikaa).

Tarjouksentekijä on päättänyt jatkaa Jälkikäteistä Tarjousaikaa kolmella viikolla siten, että se päättyy 7.11.2019 klo 16.00 (Suomen aikaa).

Alustavien tietojen perusteella Jälkikäteisen Tarjousajan aikana 17.10.2019 mennessä tarjotut osakkeet edustavat noin 4,4 % kaikista Silmäaseman liikkeeseen laskemista ja ulkona olevista osakkeista ja äänistä. Yhdessä varsinaisena tarjousaikana Ostotarjoukseen tarjottujen ja Tarjouksentekijän markkinoilta muutoin hankkimien Silmäaseman osakkeiden kanssa osakkeet edustavat noin 88,7 % kaikista Silmäaseman liikkeeseen laskemista ja ulkona olevista osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä.

Jälkikäteisen Tarjousajan aikana Ostotarjoukseen tarjottujen osakkeiden toteutuskauppoja suoritetaan kahden viikon välein. Tarjouksentekijä vahvistaa ja julkistaa Jälkikäteisen Tarjousajan aikana 17.10.2019 mennessä pätevästi tarjottujen osakkeiden lopullisen määrän arviolta 22.10.2019 ja toteuttaa näiden osakkeiden kaupat arviolta 23.10.2019.

Tarjouksentekijä tulee ilmoittamaan Jälkikäteisen Tarjousajan aikana 31.10.2019 mennessä ja 7.11.2019 mennessä pätevästi tarjottujen osakkeiden alustavan määrän arviolta ensimmäisenä näitä seuraavana arkipäivänä ja lopullisen määrän arviolta kolmantena näitä seuraavana arkipäivänä, ja toteuttamaan näiden osakkeiden kaupat arviolta neljäntenä kumpaakin edellä mainittua päivää seuraavana arkipäivänä Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti. Tarjoavien osakkeenomistajien tosiasiallinen maksun vastaanottaminen on riippuvainen rahalaitosten välisen maksunvälityksen kestosta.

Jälkikäteisen Tarjousajan aikana Ostotarjouksen voi hyväksyä noudattamalla Ostotarjouksen ehdoissa kuvattua hyväksymismenettelyä. Kaikki Ostotarjouksen hyväksynnät ovat sitovia eikä niitä voida peruuttaa. Lisätietoja ja ohjeita on saatavilla Evli Pankki Oyj:stä sähköpostitse osoitteesta operations@evli.com.

Tarjouksentekijä voi hankkia Silmäaseman osakkeita Jälkikäteisenä Tarjousaikana tai sen jälkeen myös julkisessa kaupankäynnissä Nasdaq Helsinki Oy:ssä tai muutoin Ostotarjouksen ulkopuolella.

Silmäasema jatkaa liiketoimintaansa normaalisti eikä järjestelyllä ole vaikutusta Silmäaseman asiakkaille.

SILMÄASEMA OYJ

Jussi Salminen
toimitusjohtaja

Lisätietoja antaa

Toimitusjohtaja Jussi Salminen, p. 040 834 5818
Talousjohtaja Sari Nordblad, p. 050 552 7247

Viestintä- ja sijoittajasuhdepäällikkö Niina Streng p. 050 322 5195

Silmäasema on kotimainen yritys, joka tarjoaa maanlaajuisesti kaikki näkemisen ja silmäterveyden tuotteet ja palvelut. Silmäasema on Suomen suurin yksityinen silmäleikkauksia tarjoava silmäsairaalaketju sekä toiseksi suurin optikkoketju. Silmäasema-ketjulla on lähes 150 myymälää ja 13 silmäsairaalaa Suomessa sekä yhdeksän myymälää Virossa. Silmäasema-ketjun palveluksessa työskentelee yli 1 000 näkemisen ja silmäterveyden ammattilaista. Silmäasema-konsernin liikevaihto vuonna 2018 oli 122,9 miljoonaa euroa ja oikaistu käyttökate 11,8 miljoonaa euroa.

TÄRKEÄÄ TIETOA

TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI MUUTOIN LEVITTÄÄ, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN, JAPANIIN, AUSTRALIAAN, ETELÄ-AFRIKKAAN TAI HONGKONGIIN TAI MILLEKÄÄN SELLAISELLE ALUEELLE, JOLLA OSTOTARJOUS OLISI SOVELTUVAN LAIN VASTAINEN.

TÄMÄ TIEDOTE EI OLE TARJOUSASIAKIRJA EIKÄ SELLAISENAAN MUODOSTA TARJOUSTA TAI KEHOTUSTA TEHDÄ MYYNTITARJOUSTA. ERITYISESTI TÄMÄ TIEDOTE EI OLE TARJOUS MYYDÄ TAI TARJOUSPYYNTÖ OSTAA MITÄÄN TÄSSÄ TIEDOTTEESSA KUVATTUJA ARVOPAPEREITA EIKÄ OSTOTARJOUKSEN ULOTTAMINEN YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN, JAPANIIN, AUSTRALIAAN, ETELÄ-AFRIKKAAN TAI HONGKONGIIN. SIJOITTAJAT VOIVAT HYVÄKSYÄ OSAKKEITA KOSKEVAN OSTOTARJOUKSEN YKSINOMAAN TARJOUSASIAKIRJAAN SISÄLLYTETTYJEN TIETOJEN POHJALTA. OSTOTARJOUSTA EI TULLA TEKEMÄÄN SUORAAN TAI VÄLILLISESTI ALUEILLE, JOILLA TARJOAMINEN TAI TARJOUKSEEN OSALLISTUMINEN OLISI LAINVASTAISTA TAI MIKÄLI ALUEELLA VAADITAAN TARJOUSASIAKIRJAN JULKISTAMISTA TAI REKISTERÖINTEJÄ TAI TARJOUKSEN TEKEMISEEN KOHDISTUU MUITA VAATIMUKSIA SUOMESSA OSTOTARJOUKSEEN LIITTYVIEN VAATIMUSTEN LISÄKSI.

Outotec sai suuren jauhinmyllytilauksen Australiasta

OUTOTEC OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 18.10.2019 KLO 14:00

Outotec sai suuren jauhinmyllytilauksen Australiasta

Outotec on saanut Iron Bridge Operationsilta (IBO) tilauksen Outotec® HIGmill®-hienojauhatusteknologian ja palveluiden toimituksesta rauta-magnetiittirikastamohankkeeseen Australiaan. IBO on Fortescue Metals Groupin tytäryhtiö FMG Magnetite Pty Ltd:n ja Formosa Steel IB:n yhteisyritys. Noin 50 miljoonan euron tilaus on kirjattu vuoden 2019 viimeisen neljänneksen tilauskertymään.

Outotec suunnittelee ja toimittaa hankkeeseen kymmenen edistyksellistä Outotec HIGmill-jauhinmyllyä sekä varaosia ja erilaisia asiantuntijapalveluita tukemaan asiakasta asennuksessa, käyttöönotossa, käytössä ja kunnossapidossa. Toimitukset ajoittuvat vuosiin 2020 ja 2021.

Valmistuttuaan hanke tuottaa vuosittain 22 miljoonaa tonnia korkeatasoista 67-prosenttista rauta-magnetiittirikastetta maailmanlaajuisesti vertailtuna energia- ja kustannustehokkaasti ja pienin käyttökustannuksin.

“Kattavat teknologia-arvioinnit ja yhdessä Fortescuen kanssa tehdyt testit osoittivat Outotec HIGmill-hienojauhatusteknologian huomattavat energiansäästöt, minkä ansiosta se valittiin tähän uraauurtavaan prosessiin. Vaaditun jauhinvoiman lisäksi asiakkaan valintaperusteena oli tavoite vähentää jauhinmyllyjen määrää, ja parhaiten tarpeisiin vastasivat pieneen tilaan mahtuvat ja maailman tehokkaimmat HIGmill-jauhatusmyllyt”, sanoo Outotecin Minerals Processing -liiketoiminnan johtaja Kimmo Kontola.

Lisätietoja:

OUTOTEC

Kimmo Kontola, Minerals Processing -liiketoimintayksikön johtaja
puhelin 040 822 7100

Saija Kinanen, viestintäjohtaja
puhelin 020 529 2044, 040 187 5353

sähköpostit etunimi.sukunimi@outotec.com

JAKELU
Keskeiset tiedotusvälineet
www.outotec.com

INVESTORS HOUSE: DIVIDEND HOUSE TUOTTOKIINTEISÖT RAHASTO SAANUT MARKKINOINTILUVAN

Investors House Oyj 18.10.2019

Lehdistötiedote 18.10.2019 klo 10.45

INVESTORS HOUSE: DIVIDEND HOUSE TUOTTOKIINTEISÖT RAHASTO SAANUT MARKKINOINTILUVAN

Investors Housen tytäryhtiö Dividend House on saanut Finanssivalvonnalta markkinointiluvan uudelle rahastolle. Dividend House Tuottokiinteistöt on muodoltaan erikoissijoitusrahasto, joka on avoinna kaikille sijoittajille.

Dividend House arvioi, että rahaston markkinointi ja kiinteistöhankinnat käynnistetään vuoden loppuun mennessä.

Dividend House sai AIFM-toimiluvan joulukuussa 2018, jolloin yhtiö myös lanseerasi ammattimaisille sijoittajille suunnatun IVH Kampus -kiinteistörahaston. Nyt markkinointiluvan saanut erikoissijoitusrahasto on tarkoitettu kaikille sijoittajille ja näin se laajentaa yhtiön asiakaskuntaa.

Tällä hetkellä Dividend Housen 105 M€:n hallinnoitavasta varallisuudesta noin 60 % on kiinteistörahastoja ja 40 % osinkoteemaan erikoistuneita osakerahastoja.

Salkunhoitaja Antti Lahtinen, Dividend House

’’Olemme yhdessä emoyhtiö Investors Housen kanssa analysoineet Suomen kiinteistömarkkinoita huolellisesti. Uskoakseni olemme tunnistaneet markkinoilta segmentin, jollaista ei tällä hetkellä ole rahastosijoittajille tarjolla. Pyrimme avaamaan rahaston asiakkaille vielä kuluvan vuoden aikana.’’

Toimitusjohtaja Risto Päivänsalo, Dividend House

’’Asiakaskysyntä kiinteistörahastoja kohtaan on vahvaa. Nyt saatu markkinointilupa laajentaa kiinteistösektorin tarjontaamme ammattimaisista sijoittajista kaikkiin sijoittajiin sijoitussummasta riippumatta. Dividend Housesta onkin viimeisen vuoden aikana tullut aidosti kahden omaisuuslajin yhtiö.’’

Helsinki 18.10.2019

Investors House Oyj

Lisätiedot: Risto Päivänsalo, toimitusjohtaja, Dividend House Oy, puh 040 522 2309

Antti Lahtinen, salkunhoitaja, Dividend House Oy, puh. 040 5386931

Investors House Oyj on Nasdaq Helsingin päälistalla noteerattu kiinteistöalan sijoitusyhtiö. Dividend House on osa Investors House-konsernin Palvelut -segmenttiä.

Vincit Oyj: Liiketoimintakatsaus 1.1.–30.9.2019

Vincit Oyj

Yhtiötiedote 18.10.2019 kello 9.30

Liiketoimintakatsaus 1.1.–30.9.2019

Liikevaihto kasvoi 12,5%, oikaistu liikevoitto 7,8% liikevaihdosta

Vincitin kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen kumulatiivinen liikevaihto 1.1.–30.9.2019 oli 35,3 (2018: 31,4) miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu oli 3,9 miljoonaa euroa eli 12,5 %. Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 8,7 %. Oikaistu liikevoitto (liikevoitto ennen liikearvopoistoja) oli 2,8 (3,3) miljoonaa euroa eli 7,8 % (10,4 %) liikevaihdosta.

Liikevaihto vuoden 2019 kolmannella vuosineljänneksellä (Q3/2019) oli 10,7 (Q3/2018: 9,0) miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu edellisvuoden kolmanteen vuosineljännekseen nähden oli 1,6 miljoonaa euroa eli 18,0 %. Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 11,2 %. Oikaistu liikevoitto (liikevoitto ennen liikearvopoistoja) oli 1,0 (0,5) miljoonaa euroa eli 9,4 % (5,4 %) liikevaihdosta.

Henkilöstömäärä katsauskauden päättyessä oli 470 (432).

Heinä-syyskuun tärkeimmät tapahtumat:

Yleinen työttömyyskassa YTK:n kanssa solmittu sopimus ohjelmistokehityspalveluista sekä ohjelmistojen ylläpito-, valvonta- ja häiriönhallintapalveluista Nimitykset Vincitin johtoryhmään: Marko Tarkiaisen nimitys yhtiön operatiiviseksi johtajaksi ja Lasse Lundénin nimitys strategiajohtajaksi Edelleen jatkuva erinomainen kehitys Kalifornian liiketoiminnoissa.

Toimitusjohtaja Mikko Kuitunen: “Olemme kesän jälkeen nousseet rivakasti satulaan ja saaneet palautettua ydinliiketoimintamme uomiinsa. Myynnin uudelleen organisoituminen on alkanut tuottaa tulosta ja olemme onnistuneet vakuuttamaan uusia strategisen tason asiakkuuksia, joista esimerkkinä katsantokaudelta voidaan mainita Yleinen työttömyyskassa YTK.

Keskitymme strategiamme mukaisesti tarkastelemaan aktiivisesti tuoteliiketoimintojemme kokonaispanostuksia ja rahoitusmalleja. Tähän liittyen olemme päättäneet yhtiöittää LaaS -liiketoiminnan ja tulemme etsimään sille ulkoista rahoitusta. Kerromme näistä toimista tarkemmin lisää niiden edetessä.”

Ohjeistus vuodelle 2019

Yhtiön 14.6.2019 päivitetty ohjeistus ei muutu: Vertailukelpoinen liikevaihto kasvaa, mutta suhteellinen kannattavuus jää viime vuoden tasosta.

Tämä ei ole IAS 34 –standardin mukainen osavuosikatsaus. Yhtiö noudattaa arvopaperimarkkinalain mukaista puolivuotisraportointia ja julkistaa vuoden kolmen ja yhdeksän ensimmäisen kuukauden osalta liiketoimintakatsaukset, joissa esitetään yhtiön taloudellista kehitystä kuvaavat keskeiset tiedot. Tässä liiketoimintakatsauksessa esitettävät taloudelliset tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Lisätietoja:

Vincit Oyj, toimitusjohtaja Mikko Kuitunen, puhelin: 040 589 8316

Hyväksytty neuvonantaja: Alexander Corporate Finance Oy, puhelin: 050 520 4098

Vincit Oyj lyhyesti:

Vincit on huippuasiantuntijaorganisaatio, joka luo hyvää huomenta tarjoamalla asiakkailleen Suomen selväjärkisintä ATK:ta tyytyväisyystakuulla. Vincit Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla, kaupankäyntitunnus VINCIT. www.vincit.fi

Verkkokauppa.com julkaisee 25.10.2019 osavuosikatsauksen tammi-syyskuu 2019

Verkkokauppa.com Oyj LEHDISTÖTIEDOTE 18.10.2019 klo 9.15

Verkkokauppa.com julkaisee 25.10.2019 osavuosikatsauksen tammi-syyskuu 2019

Verkkokauppa.com julkaisee osavuosikatsauksen tammi-syyskuu 2019 perjantaina 25.10.2019 noin klo 8.00.

Verkkokauppa.comin toimitusjohtaja Panu Porkka esittelee osavuosikatsauksen analyytikoille ja lehdistölle tiedotustilaisuudessa Helsingissä perjantaina 25.10. klo 10.00. Tilaisuus lähetetään suorana verkossa. Tilaisuus pidetään yhtiön tiloissa osoitteessa Tyynenmerenkatu 11, 6. kerros, neuvotteluhuone Shenzen. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu. Tilaisuuteen osallistuminen ei edellytä ilmoittautumista, ovet avautuvat klo 9.30.

Tämän lisäksi toimitusjohtaja Panu Porkka esittelee katsauksen englanniksi webcast-lähetyksenä samana päivänä klo 11.00.

Sekä suomen-, että englanninkielistä esitystä voi seurata suorana myös internetissä webcast-lähetyksenä osoitteessa www.verklive.com. Esityksen seuraaminen ei edellytä kirjautumista.

Kysymyksiä voi esittää etukäteen tai esitysten aikana sähköpostilla osoitteeseen investors@verkkokauppa.com.

Esitysmateriaali on saatavilla yhtiötiedotteen julkaisemisen jälkeen osoitteessa www.verkkokauppa.com/fi/investors/presentations.

Lisätietoja:

Panu Porkka
Toimitusjohtaja
panu.porkka@verkkokauppa.com
Puh. +358 10 309 5555

Mikko Forsell
Talousjohtaja
mikko.forsell@verkkokauppa.com
Puh. +358 10 309 5555

Hyväksytty neuvonantaja
Nordea Bank Oyj
Puh. +358 9 5300 6785

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.verkkokauppa.com

facebook twitter