Etusivu » Arkistot 8.10.2019

Robit Oyj: Omien osakkeiden hankinta 8.10.2019

Robit Oyj PÖRSSITIEDOTE 8.10.2019 klo 19.30

Omien osakkeiden hankinta 8.10.2019

Helsingin Pörssi

Päivämäärä 8.10.2019
Pörssikauppa Osto
Osakelaji ROBIT
Osakemäärä, kpl 3514 osaketta
Keskihinta, eur 1,987580 euroa
Kokonaiskustannus, eur 6984,36 euroa

Yhtiön hallussa on 8.10.2019 tehtyjen kauppojen jälkeen 75 569 osaketta.

ROBIT OYJ

Ilkka Miettinen

Lisätietoja:
Ilkka Miettinen, talousjohtaja
Puh. +358 50 3848 318
Ilkka.miettinen@robitgroup.com
www.robitgroup

Liite

Kaupat 081019

Metso Oyj käynnistää suostumusten hakumenettelyn tiettyjen sen EMTN-ohjelman puitteissa liikkeeseen laskettujen joukkovelkakirjojen haltijoilta

Metso Oyj käynnistää suostumusten hakumenettelyn tiettyjen sen EMTN-ohjelman puitteissa liikkeeseen laskettujen joukkovelkakirjojen haltijoilta

Metso Oyj:n pörssitiedote 8.10.2019 klo 18:45 paikallista aikaa

Metso Oyj ilmoittaa käynnistävänsä suostumusten hakumenettelyn hankkiakseen suostumukset ja vapautukset ulkona olevien joukkovelkakirjojen haltijoilta koskien tiettyjä joukkovelkakirjasarjoja, jotka on laskettu liikkeeseen sen EMTN-ohjelman puitteissa, jokaisen tällaisen joukkovelkakirjasarjan osalta erikseen tehtävän joukkovelkakirjojen haltijoiden ylimääräisen kokouksen hyväksyvän päätöksen saamiseksi liittyen:

(a) Metso Oyj:n korvaamiseen Outotec Oyj:llä joukkovelkakirjojen liikkeeseenlaskijana Metso Oyj:n osittaisjakautumisen ja Metso Oyj:n Minerals-liiketoiminnan ja Outotec Oyj:n yhdistymisen täytäntöönpanon Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin rekisteröimisen päivänä, jonka on tarkoitus tapahtua vuoden 2020 toisen vuosineljänneksen aikana, ja se on ehdollinen jakautumisen hyväksynnälle Metso Oyj:n ja Outotec Oyj:n ylimääräisissä yhtiökokouksissa, lakisääteiselle velkojien kuulemismenettelylle ja kaikkien lakisääteisten ja muiden hyväksyntöjen saamiselle, mukaan lukien kilpailuviranomaisten hyväksynnät, (”Jakautuminen”), (b) vapautukseen ja valtuutuksen antamiseen koskien mitä tahansa joukkovelkakirjojen ehtojen rikkomusta tai väitettyä rikkomusta, joka voivat johtua tai aiheutua ehdotetun Jakautumisen kautta ja (c) tiettyihin vapautuksiin tietyistä joukkovelkakirjojen haltijoille Suomen oikeuden mukaan syntyvistä lakisääteisistä oikeuksista, jotka voivat johtuaa tai aiheutua ehdotetun Jakautumisen kautta.

Suostumusten hankkimista koskevan prosessin yksityiskohdat on kuvattu tarkemmin liitteenä olevassa Launch Announcement -tiedotteessa ja siinä mainitussa Consent Solicitation Memorandum -muistiossa.

Vastuuvapauslauseke

Tämä ilmoitus tulee lukea yhdessä Consent Solicitation Memorandum -muistion kanssa. Mikäli olette millään tavoin epävarma toimenpiteistä, joihin teidän tulisi ryhtyä, teitä kehotetaan välittömästi hankkimaan taloudellista neuvontaa arvopaperivälittäjältänne, pankin yhteyshenkilöltänne, kirjanpitäjältänne tai muulta itsenäiseltä taloudelliselta neuvonantajaltanne.

Tämä ilmoitus tai Consent Solicitation Memorandum -muistio eivät ole kutsu antaa suostumusta missään maassa, tai kenellekään sellaiselle henkilölle tai keneltäkään sellaiselta henkilöltä, jonka osalta olisi laitonta soveltuvan arvopaperimarkkinalainsäädännön nojalla tehdä sellainen kutsu tai osallistua suostumusten hakumenettelyyn. Tämän ilmoituksen tai Consent Solicitation Memorandum -muistion jakelu tai julkaisu saattaa olla tietyissä maissa lailla rajoitettua. Metso Oyj edellyttää, että tämän tiedotteen tai Consent Soliciation Memorandum -muistion haltuunsa saavat henkilöt hankkivat asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja noudattavat niitä.

Tämä suostumusten hakumenettely tehdään koskien ulkomaisen yhtiön arvopapereita. Tähän suostumusten hakumenettelyyn kohdistuu vieraan valtion tiedonantovaatimuksia, jotka eroavat Yhdysvaltojen vastaavista, ja tämä suostumusten hakumenettely eroaa transaktion aikataulun ja maksujen ajankohdan osalta Yhdysvaltojen sisällä tehtävistä tarjousmenettelyistä ja niihin kohdistuvista säännöistä. Consent Solicitation Memorandum -muistioon sisältyvät tai siinä viitatut tilinpäätökset ja taloudelliset tiedot on laadittu ulkomaisten kirjanpitostandardien mukaisesti eivätkä ne välttämättä ole vertailukelpoisia yhdysvaltalaisten yhtiöiden tilinpäätösten kanssa. Oikeuksiesi toteuttaminen tai mahdollisten vaatimusten esittäminen Yhdysvaltain liittovaltion arvopaperilakien nojalla voi olla vaikeaa, koska yhtiö on sijoittautunut vieraaseen valtioon ja osa tai kaikki sen johtajista ja hallituksen jäsenistä voi asua vieraassa valtiossa. Et välttämättä voi haastaa ulkomaista yhtiötä tai sen johtajia ja hallituksen jäseniä oikeuteen Yhdysvaltain lakien rikkomisesta ulkomaisessa tuomioistuimessa. Ulkomaisen yhtiön tai näiden lähipiiriin kuuluvien tahojen pakottaminen hyväksymään yhdysvaltalaisen tuomioistuimen toimivaltaa voi olla vaikeaa. Sinun tulee olla tietoinen siitä, että yhtiö voi myös ostaa joukkovelkakirjoja vapailta markkinoilta tai yksityisesti neuvoteltuina ostoina.

Metso kuuluu alallaan maailman johtaviin teollisuusyrityksiin. Tarjoamme laitteita ja palveluja luonnonvarojen kestävään käsittelyyn ja virtaukseen kaivos-, kivenmurskaus-, kierrätys- ja prosessiteollisuudessa. Ainutlaatuinen osaamisemme ja innovatiiviset ratkaisumme auttavat asiakkaitamme tehostamaan toimintaansa, vähentämään riskejä ja parantamaan kannattavuutta. Metson osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Yhtiön liikevaihto oli noin 3,2 miljardia euroa vuonna 2018. Metsolla on yli 14 000 työntekijää yli 50 maassa.

Lisätietoja antaa:

Minna Helppi, rahoitusjohtaja, Metso Oyj, puh. 040 772 1024

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Media
www.metso.com

Liite

Launch Announcement

SCANFIL OYJ: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 8.10.2019

logo.jpg

SCANFIL OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 10/8/19
SCANFIL OYJ: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 8.10.2019
Helsingin Pörssi
Päivämäärä 10/8/19
Pörssikauppa Osto
Osakelaji SCANFL
Osakemäärä 11,000 osaketta
Keskihinta/ osake 4.1280 EUR
Kokonaishinta 45,408.00 EUR
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 8.10.2019
tehtyjen kauppojen jälkeen: 208 897 kpl.
Scanfil Oyj:n puolesta
Nordea Pankki Oyj
Janne Sarvikivi Sami Huttunen
Lisätietoja:
Petteri Jokitalo, CEO
puh. +358 8 4882 111
www.scanfil.com

Liite

SCANFIL_8.10_trades

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 8.10.2019

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj Pörssitiedote 10/8/19
Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 8.10.2019
NASDAQ OMX Helsinki
Päivämäärä 10/8/19
Pörssikauppa Osto
Osakelaji OVARO
Osakemäärä 1,000 osaketta
Keskihinta/ osake 4.0800 EUR
Kokonaishinta 4,080.00 EUR
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 8.10.2019
tehtyjen kauppojen jälkeen: 244 016 kpl.
Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj:n puolesta
Nordea Bank Oyj
Janne Sarvikivi Ilari Isomäki
Lisätietoja:
hallituksen puheenjohtaja Petri Roininen, p. 040 761 9669
toimitusjohtaja Kari Sainio, p. 0400 209 147
www.ovaro.fi

Liite

OVARO_8.10_trades

Lassila & Tikanoja Oyj:OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 8.10.2019

Lassila & Tikanoja Oyj PÖRSSI-ILMOITUS 10/8/19
Lassila & Tikanoja Oyj:OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 8.10.2019
Helsingin Pörssi
Päivämäärä 10/8/19
Pörssikauppa Osto
Osakelaji LAT1V
Osakemäärä 5,643 osaketta
Keskihinta/ osake 13.1223 EUR
Kokonaishinta 74,049.14 EUR
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 8.10.2019
tehtyjen kauppojen jälkeen: 465 925 kpl.
Lassila & Tikanoja Oyj:n puolesta
Nordea Pankki Oyj
Janne Sarvikivi Sami Huttunen
Lisätietoja:
talousjohtaja Valtteri Palin
puh. 040 734 7749
www.lt.fi

Liite

LAT1V_8.10_trades

Silmäasema Oyj: Johdon liiketoimet – Roope Sihvola

Silmäasema Oyj: Johdon liiketoimet – Roope Sihvola

Silmäasema Oyj
Johtohenkilöiden liiketoimet
8.10.2019 klo 17.15
Silmäasema Oyj – Johdon liiketoimet
____________________________________________
Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Roope Sihvola
Asema: Muu ylin johto
Liikkeeseenlaskija: Silmäasema Oyj
LEI: 743700LM1ZRKRMCG7U81

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 743700LM1ZRKRMCG7U81_20191008105036_3
____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2019-10-07
Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000243399
Liiketoimen luonne: HANKINTA

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 105 Yksikköhinta: 6,02 EUR
(2): Volyymi: 8 Yksikköhinta: 6,02 EUR
(3): Volyymi: 300 Yksikköhinta: 6,02 EUR
(4): Volyymi: 207 Yksikköhinta: 6,02 EUR
(5): Volyymi: 3 167 Yksikköhinta: 6,02 EUR
(6): Volyymi: 100 Yksikköhinta: 6,02 EUR
(7): Volyymi: 6 113 Yksikköhinta: 6,02 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(7): Volyymi: 10 000 Keskihinta: 6,02 EUR

SILMÄASEMA OYJ

Lisätiedot:
Niina Streng, viestintä- ja sijoittajasuhdepäällikkö, puh. 050 322 5195

Silmäasema on kotimainen yritys, joka tarjoaa maanlaajuisesti kaikki näkemisen ja silmäterveyden tuotteet ja palvelut. Silmäasema on Suomen suurin yksityinen silmäleikkauksia tarjoava silmäsairaalaketju sekä toiseksi suurin optikkoketju. Silmäasema-ketjulla on lähes 150 myymälää ja 13 silmäsairaalaa Suomessa sekä yhdeksän myymälää Virossa. Silmäasema-ketjun palveluksessa työskentelee yli 1 000 näkemisen ja silmäterveyden ammattilaista. Silmäasema-konsernin liikevaihto vuonna 2018 oli 122,9 miljoonaa euroa ja oikaistu käyttökate 11,8 miljoonaa euroa.

Loxam on toimittanut kannekirjelmänsä lunastaakseen Ramirentin jäljellä olevat vähemmistöosakkeet 8,77 euron osakekohtaiseen hintaan

Ramirent Oyj
Pörssitiedote
8.10.2019 klo 16.00 (EEST)

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, KANADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA, HONGKONGISSA TAI MILLÄÄN MUULLA ALUEELLA MISSÄ TARJOUS OLISI SOVELLETTAVAN LAIN VASTAINEN.

Loxam on toimittanut kannekirjelmänsä lunastaakseen Ramirentin jäljellä olevat vähemmistöosakkeet 8,77 euron osakekohtaiseen hintaan

Ramirent Oyj (”Ramirent”) on saanut tiedon, että Loxam S.A.S (”Loxam”) on toimittanut kannekirjelmänsä välimiesmenettelyssä koskien kaikkien Ramirentin vähemmistöosakkeiden lunastusta, ja että Loxam on kannekirjelmässään vaatinut muuan muassa, että Ramirentin vähemmistöosakkeiden lunastushinnaksi vahvistetaan 8,77 euroa osakkeelta. Loxamin 18.6.2019 päivätyn ostotarjousasiakirjan mukaisesti Loxamin tarjoamaa lunastushintaa on tarkistettu Ramirentin 14.3.2019 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen päättämän osingon toisen 0,23 euron suuruisen osakekohtaisen maksuerän maksamisen seurauksena. Osinko maksettiin 3.‑4.10.2019 osakkeenomistajille, jotka olivat merkittynä Ramirentin osakasluetteloon 18.9.2019.

Ramirent tiedotti aiemmin, että Loxam on 29.7.2019 saattanut vireille osakeyhtiölain mukaisen välimiesmenettelyn koskien Ramirentin vähemmistöosakkeiden lunastusta lunastaakseen kaikki Ramirentin liikkeeseen lasketut ja ulkona olevat osakkeet. Keskuskauppakamarin lunastuslautakunnan määräämä välimiesoikeus tulee myöhemmin päättämään Loxamin lunastusoikeudesta ja käyvästä vähemmistöosakkeiden lunastushinnasta.

Lisätietoja:

Jukka Havia, talousjohtaja, Ramirent Oyj

Puh. +358 50 355 3757

jukka.havia@ramirent.com

Ramirent on johtava palveluyritys, joka tarjoaa konevuokrausta rakentamiseen sekä muuhun teollisuuteen. Autamme asiakkaitamme työskentelemään turvallisesti ja tehokkaasti vuokraamalla juuri heille sopivia koneita sekä palvelemalla sujuvasti ja positiivisella asenteella. Ramirentissä on noin 3 000 työntekijää ja 300 konevuokraamoa yhdeksässä Pohjois- ja Itä-Euroopan maassa. Vuonna 2018 Ramirent-konsernin myynti oli 712 miljoonaa euroa. Ramirent on noteerattu Nasdaq Helsingissä (RAMI). Loxam S.A.S. on hankkinut yli 90 prosenttia kaikista Ramirentin osakkeista ja tulee poistamaan yhtiön Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalta heti kun se on sovellettavien lakien mukaan sallittua.

Ramirent – Gear up. Konevuokraamo palveluksessasi

Jakelu: Nasdaq Helsinki Oy, keskeiset tiedotusvälineet, www.ramirent.com

Cargotec nimittää Aki Vesikallion sijoittajasuhdepäälliköksi

logo.jpg

CARGOTEC OYJ, LEHDISTÖTIEDOTE, 8. LOKAKUUTA 2019 KLO 13.00

Cargotec nimittää Aki Vesikallion sijoittajasuhdepäälliköksi

Aki Vesikallio (kauppatieteiden maisteri) on nimitetty Cargotecin sijoittajasuhdepäälliköksi 2. joulukuuta 2019 alkaen. Hän siirtyy Cargoteciin Outokummulta, missä hän on toiminut sijoittajasuhdepäällikkönä.

“Akilla on vahvaa kokemusta sekä sijoittajaviestinnästä ja rahoitusmaailmasta, ja olen innoissani saadessamme hänet vahvistamaan tiimiämme,” kommentoi sijoittajasuhdejohtaja Hanna-Maria Heikkinen. ”Uskon, että hänen sijoittajasuhdetaustansa Outokummulta ja useamman vuoden rahoituskokemuksensa Nordealta ovat yhdistelmä, joka auttaa meitä kehittämään entisestään dialogia sijoittajien ja analyytikoiden kanssa.”

Lisätietoja:
Carina Geber-Teir, viestintäjohtaja, Cargotec, carina.geber-teir(a)cargotec.com, puh. 020 777 4000

Cargotecin (Nasdaq Helsinki: CGCBV) johtavat lastin- ja kuormankäsittelyn ratkaisut lisäävät älykkyyttä tavaravirtoihin ja sujuvoittavat arkea.
Cargotecin liiketoiminta-alueet Kalmar, Hiab ja MacGregor ovat alojensa edelläkävijöitä. Niiden ainutlaatuinen asema satamissa, merillä ja
maanteillä takaa maailmanlaajuisten tavaravirtojen optimoinnin, ja ne luovat asiakkailleen kestävää arvoa. Cargotecin liikevaihto vuonna
2018 oli noin 3,3 miljardia euroa, ja yhtiö työllistää noin 12 000 henkilöä. www.cargotec.fi

Neo Industrial Oyj: Liiketoimintakatsauksen julkistaminen ja kutsu tiedotustilaisuuteen 22.10.2019

NEO INDUSTRIAL OYJ SIJOITTAJAUUTINEN 8.10.2019 klo 12.00

Neo Industrial Oyj: Liiketoimintakatsauksen julkistaminen ja kutsu tiedotustilaisuuteen 22.10.2019

Neo Industrial julkaisee liiketoimintakatsauksen tammi-syyskuulta 2019 pörssitiedotteena tiistaina 22.10.2019 klo 9.00. Yhtiö pitää samana päivänä Hyvinkäällä tiedotustilaisuuden analyytikoille, sijoittajille ja median edustajille.

TIEDOTUSTILAISUUS
Aika: Tiistai 22.10.2019 klo 10-11
Paikka: Villatehdas / Kokoustila Rulla, Kankurinkatu 4-6, 05800 Hyvinkää

Tiedotustilaisuus pidetään suomeksi. Tilaisuuden esitys on nähtävissä yhtiön internetsivuilla tilaisuuden jälkeen. Tilaisuuteen pyydetään ilmoittautumaan maanantaihin 14.10. klo 12 mennessä.

Tervetuloa!

Jukka Poutanen
Toimitusjohtaja

Lisätietoja ja ilmoittautuminen:
Viestintäpäällikkö Sanna Jaakkola
sanna.jaakkola@neoindustrial.fi
Puh. 0207 200 395

www.neoindustrial.fi

Neo Industrial Oyj:n strategiana on investoida pääasiassa teollista liiketoimintaa harjoittaviin ja keskenään synergiaetuja tarjoaviin yrityksiin. Yhtiön tavoitteena on kehittää ostettuja yrityksiä aktiivisella omistajuudella ja luoda niihin lisää arvoa. Tuottoa sijoitukselle syntyy osinkona ja arvonnousuna. Neo Industrialin B-osake noteerataan NASDAQ Helsingin päämarkkinalla. Neo Industrialin teollisena toimialana on kaapeliteollisuus.

Moody’s Investors Services ja S&P Global Ratings ja ovat myöntäneet ’Baa2’ ja ‘BBB-’ luottoluokitukset tulevalle Metso Outotecille

Moody’s Investors Services ja S&P Global Ratings ja ovat myöntäneet ’Baa2’ ja ‘BBB-’ luottoluokitukset tulevalle Metso Outotecille

Metso Oyj:n pörssitiedote 8.10.2019 klo 11.30 paikallista aikaa

Metso Oyj ja Outotec Oyj ovat hankkineet tulevalle Metso Outotecille luottoluokituksen Moody’s Investor Servicesilta (“Moody’s”) sekä S&P Global Ratingsilta (“S&P”) osana suunniteltua Outotecin ja Metson Minerals-liiketoiminnan yhdistymistä.

Moody’s on myöntänyt tulevalle Metso Outotecille pitkäaikaisen luottoluokituksen tasolla ’Baa2’. Samanaikaisesti S&P on myöntänyt Outotecille, tulevalta nimeltään Metso Outotec, alustavan pitkäaikaisen luottoluokituksen tasolla ’BBB-’ ennakoiden tulevaa yhdistymistä Metson Minerals-liiketoiminnan kanssa. Molempien luottoluokitusten näkymät ovat vakaat.

Metson luottoluokitukset pysyvät tämänhetkisillä tasoillaan Baa2 Stable (Moody’s) ja BBB CreditWatch Negative (S&P).

”Olemme tyytyväisiä, että Moody’sin ja S&P:n myöntämät luokitukset ovat linjassa Metso Outotecille tavoittelemamme investment grade -luottoluokituksen kanssa. Lopputulemat antavat tulevalle Metso Outotecille vahvan pohjan tulevaisuutta varten”, kommentoivat Metson talous- ja rahoitusjohtaja Eeva Sipilä ja Outotecin talous- ja rahoitusjohtaja Jari Ålgars.

Nordea toimi molempien yhtiöiden neuvonantajana luottoluokitusprosessissa.

Järjestelystä lyhyesti

Metso tiedotti 4.7.2019, että sen hallitus on hyväksynyt suunnitelman yhdistää Metso Minerals -liiketoiminta ja Outotec uudeksi yhtiöksi nimeltään Metso Outotec. Metson Flow Control -liiketoiminta eli nykyisen listatun Metson jatkuvat toiminnot nimetään uudelleen ja ne jatkavat Neles-nimisenä virtauksensäätölaitteita ja ‑palveluja tarjoavana itsenäisenä yhtiönä.Transaktio toteutetaan Metson osittaisjakautumisella siten, että kaikki Metso Minerals -liiketoimintaan liittyvät varat ja vastuut siirtyvät Outotecille.

Lisätietoja antaa:
Minna Helppi, rahoitusjohtaja, Metso Oyj, puh. 040 772 1024

Metso Oyj

jakelu:
Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet
www.metso.com

Metso kuuluu alallaan maailman johtaviin teollisuusyrityksiin. Tarjoamme laitteita ja palveluja luonnonvarojen kestävään käsittelyyn ja virtaukseen kaivos-, kivenmurskaus-, kierrätys- ja prosessiteollisuudessa. Ainutlaatuinen osaamisemme ja innovatiiviset ratkaisumme auttavat asiakkaitamme tehostamaan toimintaansa, vähentämään riskejä ja parantamaan kannattavuutta. Metson osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Yhtiön liikevaihto oli noin 3,2 miljardia euroa vuonna 2018. Metsolla on yli 14 000 työntekijää yli 50 maassa.

metso.com/fi, twitter.com/metsogroup

Liitteet

Moody's Rating on Metso Outotec 08 10 2019S&P Rating on Metso Outotec 08 10 2019

facebook twitter