Etusivu » Telenor jatkaa DNA:n osakkeista tekemänsä pakollisen käteisostotarjouksen tarjousaikaa 10.10.2019 saakka

Telenor jatkaa DNA:n osakkeista tekemänsä pakollisen käteisostotarjouksen tarjousaikaa 10.10.2019 saakka

DNA OYJ PÖRSSITIEDOTE 26.9.2019, 17.25

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI SELLAISISSA MUISSA MAISSA TAI TÄLLAISIIN MAIHIN TAI MUUTOIN OLOSUHTEISSA, JOISSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN, TAI OSTOTARJOUS, OLISI LAINVASTAISTA.

Telenor Finland Holding Oy (”Tarjouksentekijä”) aloitti 29.8.2019 pakollisen julkisen käteisostotarjouksen ostaakseen kaikki DNA Oyj:n (”DNA”) liikkeeseenlasketut ja ulkona olevat osakkeet, jotka eivät ole DNA:n tai sen konserniyhtiöiden tai Tarjouksentekijän tai sen konserniyhtiöiden hallussa (”Osakkeet”) (”Ostotarjous”). Tarjouksentekijä on 28.8.2019 julkaissut Ostotarjousta koskevan tarjousasiakirjan ja 4.9.2019 sen täydennyksen (tarjousasiakirja täydennyksineen, ”Tarjousasiakirja”).

Tarjouksentekijän tänään julkistaman pörssitiedotteen mukaan:

Tarjottava vastike on 20,90 euroa käteisenä jokaisesta Osakkeesta, jonka osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty (”Tarjousvastike”), Tarjousasiakirjasta ilmenevän mukaisesti.

Ostotarjouksen tarjousaika alkoi 29.8.2019 klo 9.00 (Suomen aikaa) ja sen suunniteltu päättymisajankohta oli 26.9.2019 klo 16.00 (Suomen aikaa) (”Alustava Tarjousaika”).

Tarjouksentekijä on tänään Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti päättänyt jatkaa Ostotarjouksen tarjousaikaa siten, että se päättyy 10.10.2019 klo 16.00 (Suomen aikaa) (”Jatkettu Tarjousaika”), ellei tarjousaikaa edelleen jatketa. Jatkettu Tarjousaika tarjoaa jäljellä oleville osakkeenomistajille mahdollisuuden hyväksyä Ostotarjous.

Jatketun Tarjousajan aikana Ostotarjouksen voi hyväksyä noudattamalla Tarjousasiakirjassa kuvattua hyväksymismenettelyä.

Osakkeiden kauppa kaikkien niiden DNA:n osakkeenomistajien osalta, jotka ovat pätevästi hyväksyneet Ostotarjouksen Jatketun Tarjousajan aikana (eivätkä ole pätevästi peruuttaneet hyväksyntäänsä), toteutetaan viimeistään 16.10.2019. Kyseisiä Osakkeita koskevat toteutuskaupat selvitetään ja Tarjousvastike maksetaan kyseisille DNA:n osakkeenomistajille Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti arviolta 16.10.2019.

Tarjousajan jatkamisella ei ole vaikutusta Osakkeisiin, joiden osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty Alustavan Tarjousajan aikana. Osakkeiden kauppa ja Tarjousvastikkeen maksu Osakkeiden osalta, joiden osalta Ostotarjous on Alustavan Tarjousajan aikana pätevästi hyväksytty toteutetaan Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti viimeistään 2.10.2019.

Tarjouksentekijä ilmoittaa arviolta 27.9.2019 niiden Osakkeiden alustavan prosenttimäärän, joiden osalta Ostotarjous on Alustavan Tarjousajan aikana pätevästi hyväksytty (eikä hyväksyntää ole pätevästi peruutettu) ja kyseisten Osakkeiden lopullisen prosenttimäärän arviolta 1.10.2019.

DNA Oyj

Lisätietoja:
Marja Mäkinen, Head of IR, DNA Oyj, +358 44 044 1262, marja.makinen@dna.fi
DNA:n viestintä, +358 44 044 8000, viestinta@dna.fi

DNA on yksi Suomen johtavista tietoliikenneyhtiöistä. Haluamme tehdä asiakkaidemme arjesta mutkattomampaa. Tarjoamme yhteydet, palvelut ja laitteet koteihin sekä töihin ja pidämme näin huolta yhteiskunnan digitalisaatiosta. DNA:n matkaviestinverkon asiakkaat käyttävät eniten mobiilidataa maailmassa liittymää kohden. Olemme Suomen suurin kaapelioperaattori ja johtava maksu-tv-toimija. DNA:lla on yli 4 miljoonaa matkaviestin- ja kiinteän verkon liittymäasiakkuutta. Yhtiö valittiin Suomen parhaaksi työpaikaksi vuonna 2019 Great Place To Work -tutkimuksessa suurten yritysten sarjassa. Vuonna 2018 liikevaihtomme oli 912 miljoonaa euroa ja yhtiössä työskentelee noin 1600 henkilöä ympäri Suomea. DNA:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Lisätietoa osoitteessa www.dna.fi, Twitterissä @DNA_fi ja Facebookissa.

Tärkeitä tietoja

TÄTÄ PÖRSSITIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI MUUTOIN LEVITTÄÄ KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI NÄIHIN MAIHIN TAI MUISSA SELLAISISSA OLOSUHTEISSA, JOISSA JULKISTAMINEN TAI LEVITTÄMINEN, TAI OSTOTARJOUS, OLISI LAINVASTAISTA.

TÄMÄ PÖRSSITIEDOTE EI OLE TARJOUSASIAKIRJA EIKÄ SELLAISENAAN MUODOSTA TARJOUSTA TAI KEHOTUSTA TEHDÄ MYYNTITARJOUSTA. TÄMÄ PÖRSSITIEDOTE NIMENOMAISESTI EI OLE TARJOUS OSTAA TAI PYYNTÖ SAADA MYYNTITARJOUKSIA KOSKIEN MITÄÄN TÄSSÄ PÖRSSITIEDOTTEESSA KUVATTUJA ARVOPAPEREITA, EIKÄ SE LAAJENNA OSTOTARJOUKSTA. SIJOITTAJIEN TULEE HYVÄKSYÄ OSAKKEITA KOSKEVA OSTOTARJOUS YKSINOMAAN TARJOUSASIAKIRJAAN SISÄLLYTETTYJEN TIETOJEN POHJALTA.

Tietoja osakkeenomistajille Yhdysvalloissa

Yhdysvaltalaisille osakkeenomistajille ilmoitetaan, että Osakkeet eivät ole listattuna Yhdysvaltain arvopaperipörssissä ja että DNA:ta eivät koske Yhdysvaltain vuoden 1934 arvopaperipörssilain, muutoksineen (”Pörssilaki”) vaatimukset säännöllisestä tiedonantovelvollisuudesta, eikä DNA ole velvollinen toimittamaan, eikä toimita, mitään sen mukaisia raportteja Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssiviranomaiselle (U.S. Securities and Exchange Commission, ”SEC”). Ostotarjous tehdään DNA:n Yhdysvalloissa asuville osakkeenomistajille samoin ehdoin kuin kaikille muille DNA:n osakkeenomistajille, joille tarjous tehdään. Kaikki asiakirjat, mukaan lukien Tarjousasiakirja, annetaan yhdysvaltalaisille osakkeenomistajille tavalla, joka on verrattavissa menetelmään, jolla tällaiset asiakirjat toimitetaan DNA:n muille osakkeenomistajille.

Ostotarjous tehdään DNA:n, jonka kotipaikka on Suomessa, liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista. Ostotarjouksen yhteydessä annettaviin tietoihin sovelletaan Suomen tiedonantovelvollisuuksia, jotka eroavat Yhdysvaltain vastaavista. Etenkin tähän pörssitiedotteeseen tai Tarjousasiakirjaan sisällytetty tilinpäätös ja taloudelliset tiedot on laadittu Suomessa soveltuvien kirjanpitostandardien mukaisesti, eivätkä ne välttämättä ole verrattavissa yhdysvaltalaisten yhtiöiden tilinpäätöksiin tai taloudellisiin tietoihin.

DNA:n osakkeenomistajien oikeuksien toteuttaminen tai mahdollisten vaatimusten esittäminen Yhdysvaltain liittovaltion arvopaperilakien nojalla voi olla vaikeaa, koska Tarjouksentekijä ja DNA ovat sijoittuneet Yhdysvaltain ulkopuolelle ja osa tai kaikki Tarjouksentekijän ja DNA:n johtajista ja hallituksen jäsenistä saattaa asua Yhdysvaltain ulkopuolella. DNA:n osakkeenomistajat eivät välttämättä voi haastaa Tarjouksentekijää tai DNA:ta tai näiden johtajia tai hallituksen jäseniä oikeuteen Yhdysvaltain arvopaperilakien rikkomisesta Yhdysvaltain ulkopuolisessa tuomioistuimessa. Tarjouksentekijän, DNA:n ja näiden tytäryhtiöiden pakottaminen noudattamaan yhdysvaltalaisen tuomioistuimen tuomiota voi olla vaikeaa.

Ostotarjous tehdään Yhdysvalloissa Pörssilain kohdan 14(e) ja Regulation 14E -säännöksen mukaisesti ”Tier II” -ostotarjouksena, ja muutoin Suomen lainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Ostotarjoukseen sovelletaan näin ollen tiedonantovelvollisuus- ja muita menettelymääräyksiä, mukaan tarjousaikataulua, selvitysmenettelyitä ja maksujen ajoitusta koskevia määräyksiä, jotka eroavat Yhdysvaltain kansallisesta ostotarjousmenettelystä ja ‑laista.

Tarjouksentekijä ja sen tytäryhtiöt tai välittäjät (toimiessaan Tarjouksentekijän tai sen tytäryhtiöiden asiamiehinä) voivat ajoittain soveltuvien lakien tai määräysten sallimissa rajoissa, ja muutoin kuin Ostotarjouksen nojalla, suoraan tai välillisesti, ostaa tai järjestää ostavansa sellaisia Osakkeita tai mitä tahansa muita arvopapereita, jotka ovat vaihdettavissa tai muunnettavissa tällaisiksi Osakkeiksi tai jotka oikeuttavat Osakkeisiin. Siinä laajuudessa kuin tieto ostoista tai järjestelyistä ostaa julkistetaan Suomessa, tieto julkistetaan lehdistötiedotteella tai muulla sellaisella tavalla, jolla tällaisen tiedon voidaan kohtuudella arvioida tavoittavan DNA:n osakkeenomistajat Yhdysvalloissa. Lisäksi Tarjouksentekijän taloudelliset neuvonantajat voivat harjoittaa DNA:n arvopapereilla tavanomaista kaupankäyntiä, joka voi käsittää tällaisten arvopaperien oston tai niiden ostamisen järjestämisen.

Käteisen vastaanottaminen Ostotarjouksen perusteella yhdysvaltalaisena osakkeenomistajana saattaa olla Yhdysvaltain liittovaltion tuloverotuksessa ja soveltuvan Yhdysvaltain osavaltion ja paikallisten sekä ulkomaisten ja muiden verolakien mukaan verotettava tapahtuma. Kaikkia osakkeenomistajia kehotetaan välittömästi kääntymään riippumattoman ammattimaisen neuvonantajan puoleen Ostotarjouksen hyväksymistä koskeviin veroseuraamuksiin liittyen.

SEC tai mikään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperikomitea ei ole hyväksynyt tai hylännyt Ostotarjousta eikä lausunut mitenkään Tarjousasiakirjan oikeellisuudesta tai täydellisyydestä. Tämän vastainen lausuma on rikosoikeudellisesti rangaistava teko Yhdysvalloissa.

Tietoa osakkeenomistajille Yhdistyneessä kuningaskunnassa

TÄTÄ PÖRSSITIEDOTETTA, TARJOUSASIAKIRJAA TAI MITÄ TAHANSA MUUTA OSTOTARJOUKSEEN LIITTYVIÄÄ ASIAKIRJAA TAI AINEISTOA EI OLE TEHNYT TAI HYVÄKSYNYT AUKTORISOITU HENKILÖ YHDISTYNEEN KUNINGASKUNNAN VUODEN 2000 RAHOITUSPALVELU- JA MARKKINALAIN (FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT, ”FSMA”) 21 ARTIKLAN TARKOITTAMALLA TAVALLA. VASTAAVASTI TÄTÄ PÖRSSITIEDOTETTA, TARJOUSASIAKIRJAA TAI MITÄ TAHANSA MUUTA OSTOTARJOUKSEEN LIITTYVÄÄ ASIAKIRJAA TAI AINEISTOA EI JAELLA, EIKÄ SAA VÄLITTÄÄ, YLEISÖLLE YHDISTYNEESSÄ KUNINGASKUNNASSA. TÄMÄN PÖRSSITIEDOTTEEN, TARJOUSASIAKIRJAN TAI MINKÄ TAHANSA MUUN OSTOTARJOUKSEEN LIITTYVÄN ASIAKIRJAN TAI AINEISTON JULKAISUA EI RAJOITA FSMA:N 21 ARTIKLAN MUKAISET RAHOITUSTARJOUSTEN RAJOITUKSET, KOSKA KYSEESSÄ ON YHTIÖN TEKEMÄ TAI YHTIÖN PUOLESTA TEHTY JULKAISU, JOKA LIITTYY TRANSAKTIOON, JOLLA HANKITAAN PÄIVITTÄISTEN ASIOIDEN KONTROLLI; TAI HANKITAAN 50 PROSENTTIA TAI ENEMMÄN ÄÄNIOIKEUDELLISISTA OSAKKEISTA (PROSENTTIOSUUTEEN MUKAAN LUKIEN OSTAJAN JO HALLUSSAAN PITÄMÄT ÄÄNIOIKEUDELLISET OSAKKEET) YHTIÖSSÄ VUODEN 2000 RAHOITUSPALVELU- JA MARKKINALAIN NOJALLA ANNETUN RAHOITUSTARJOUSASETUKSEN (FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000 (FINANCIAL PROMOTION) ORDER 2005) 62 ARTIKLAN MUKAISESTI.

Jätä kommentti

etoro

Osta osakkeita ja kryptovaluuttoja eTorossa ilman välityspalkkioita!