Etusivu » Silmäasema Oyj: Coronaria Oy aloittaa pakollisen julkisen käteisostotarjouksensa kaikista Silmäasema Oyj:n osakkeista 5.9.2019

Silmäasema Oyj: Coronaria Oy aloittaa pakollisen julkisen käteisostotarjouksensa kaikista Silmäasema Oyj:n osakkeista 5.9.2019

Coronaria Oy aloittaa pakollisen julkisen käteisostotarjouksensa kaikista Silmäasema Oyj:n osakkeista 5.9.2019

Silmäasema Oyj
Julkinen ostotarjous 4.9.2019 klo 18:00

Coronaria Oy (”Coronaria” tai ”Tarjouksentekijä”) on 15.8.2019 ja 16.8.2019 tekemillään osakekaupoilla hankkinut yhteensä 1 420 031 Silmäasema Oyj:n (”Silmäasema” tai ”Yhtiö”) osaketta.

Osakekauppojen myötä Coronarian omistus Silmäasemassa nousi yhteensä 4 615 443 osakkeeseen, mikä vastaa 32,4 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä. Coronarian omistuksen ylittäessä 30 prosenttia Silmäaseman osakkeiden tuottamista äänistä Coronarialle on syntynyt arvopaperimarkkinalain mukainen velvollisuus tehdä pakollinen julkinen ostotarjous Silmäaseman kaikista osakkeista ja osakkeisiin oikeuttavista arvopapereista (”Ostotarjous”).

Coronaria ilmoitti tänään käynnistävänsä ostotarjouksen torstaina 5.9.2019. Tarjousaika päättyy 26.9.2019. Tarjouksentekijä varaa itselleen oikeuden pidentää Tarjousaikaa Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti.

Tarjousasiakirja on saatavilla 5.9.2019 alkaen Coronarian pääkonttorissa, Saaristonkatu 22, 3. kerros, 90100 Oulu, Carnegie Investment Bank AB, Suomen sivukonttorissa, Eteläesplanadi 22 A, 7. kerros, 00130 Helsinki ja Nasdaq Helsinki Oy:ssä osoitteessa Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki. Tarjousasiakirjan sähköinen versio on saatavilla suomenkielisenä 5.9.2019 alkaen internetissä osoitteissa www.coronaria.fi/ostotarjous ja www.carnegie.se/ostotarjous sekä englanniksi 5.9.2019 alkaen internetissä osoitteessa www.coronaria.fi/tender-offer ja www.carnegie.se/tenderoffer.

Suomen arvopaperimarkkinalakiin perustuen Silmäaseman hallitus julkistaa lausuntonsa ostotarjouksesta. Lausuntoon sisällytetään perusteltu arvio ostotarjouksesta Silmäaseman ja sen osakkeenomistajien näkökulmasta sekä Coronarian tarjousasiakirjassa esittämistä strategisista suunnitelmista ja niiden todennäköisistä vaikutuksista Silmäaseman toimintaan ja työllisyyteen. Lausunto julkistetaan erikseen.

Tarjouksentekijä voi Suomen lainsäädännön ja muiden soveltuvien lakien tai säännösten sallimissa rajoissa ostaa Silmäaseman osakkeita myös Ostotarjouksen ulkopuolella Nasdaq Helsinki Oy:ssä tai muuten ennen Tarjousajan tai mahdollisen jatketun Tarjousajan tai jälkikäteisen Tarjousajan päättymistä hinnalla, joka ei ylitä Tarjousvastiketta.

Silmäasema jatkaa liiketoimintaansa normaalisti eikä järjestelyllä ole vaikutusta Silmäaseman asiakkaille.

SILMÄASEMA OYJ

Jussi Salminen
toimitusjohtaja

Lisätietoja antaa

Toimitusjohtaja Jussi Salminen, p. 040 834 5818
Talousjohtaja Sari Nordblad, p. 050 552 7247
Viestintä- ja sijoittajasuhdepäällikkö Mikko Merisaari p. 050 521 4055

Silmäasema on kotimainen yritys, joka tarjoaa maanlaajuisesti kaikki näkemisen ja silmäterveyden tuotteet ja palvelut. Silmäasema on Suomen suurin yksityinen silmäleikkauksia tarjoava silmäsairaalaketju sekä toiseksi suurin optikkoketju. Silmäasema-ketjulla on yli 150 myymälää ja 13 silmäsairaalaa Suomessa sekä yhdeksän myymälää Virossa. Silmäasema-ketjun palveluksessa työskentelee yli 1 000 näkemisen ja silmäterveyden ammattilaista. Silmäasema-konsernin liikevaihto vuonna 2018 oli 122,9 miljoonaa euroa ja oikaistu käyttökate 11,8 miljoonaa euroa.

Jätä kommentti

facebook twitter