Etusivu » KESLA OYJ:N TALOUDELLISET TAVOITTEET JA STRATEGIA

KESLA OYJ:N TALOUDELLISET TAVOITTEET JA STRATEGIA

Kesla Oyj Pörssitiedote 18.9.2019 Klo 12.00

KESLA OYJ:N TALOUDELLISET TAVOITTEET JA STRATEGIA

Keslan hallitus on hyväksynyt Keslan pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ja strategian vuosille 2019-23.

Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

Taloudellisilla tavoitteilla pyritään taloudellisen lisäarvon luomiseen, omistaja-arvon kasvattamiseen ja yhtiön taloudellisen vakauden turvaamiseen. Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet arvioidaan suhdannekierron yli eikä niitä voi pitää minkään vuoden markkinaohjeistuksena. Pitkän aikavälin tavoitteet ovat seuraavat:

Liikevaihto: markkinoiden keskimääräistä kasvua voimakkaampi kasvu.

Pääoman käytön tehokkuus: sijoitetun pääoman tuotto (ROI) yli 15 %.

Taserakenne: omavaraisuusaste yli 40 % ja nettovelkaantumisaste alle 50 %.

Keslan osingonjakopolitiikka

Keslan osingonjakopolitiikka ottaa huomioon yhtiön jakokelpoisten voittovarojen lisäksi taloudellisten tavoitteiden saavuttamisen vaatimat investointi- ja rahoitustarpeet. Yhtiö pyrkii jakamaan, rahoitusaseman niin salliessa, noin 40 % vuosittaisesta tuloksestaan.

Keslan visio

Keslan visio kiteytyy sloganissa #yourlifetimematch, jossa ”your” viittaa Keslan asiakaskeskeisyyteen, ”lifetime” viittaa kestävyyteen, elinkaarikustannuskilpailukykyyn ja pitkäjänteisiin asiakassuhteisiin sekä ”match” viittaa laitteidemme integroitavuuteen eri alustoille ja syviin liiketoimintakumppanuuksiin jakelutiessä ja toimittajaverkostossa.

Keslan strategia 2019 – 2023

Keslan liiketoiminnan fokus on metsäteknologian ja materiaalikäsittelyn laitteissa sekä niihin liittyvissä ohjausjärjestelmissä ja elinkaaripalveluissa. Tällä alueella Keslan toiminta-ajatuksena on tuottaa asiakkaan alustaan integroituvia, parasta käyttökokemusta tuottavia ja asiakkaan liiketoimintaa edistäviä laadukkaita materiaalinkäsittelyratkaisuja.

Kesla-konsernin liiketoimintaportfolioon kuuluvat traktorivarusteiden, puunkorjuulaitteiden sekä auto- ja teollisuusnosturien liiketoiminnat.

Konsernin kasvustrategia perustuu vahvan kumppaniverkoston kehittämiseen, Keslan liiketoiminta-alueiden syvään loppuasiakasymmärrykseen, digitalisaation luomiin mahdollisuuksiin ja Kesla-brändin vahvistamiseen.

Konsernin kannattavuusstrategiassa korostuvat fokusointi, digitalisaation, valmistuksen ja hankinnan synergioiden hyödyntäminen Keslan eri liiketoimintojen välillä, tarkoituksenmukainen työnjako tilaus-toimitusprosesseissa, osavalmistuksen tarkkuus- ja automaatiotason nostaminen sekä konsernin avainprosessien ja toimintatapojen systematisointi.

Seuraavan kahden vuoden konsernin strategiset kehittämisteemat liittyvät pääomatehokkaaseen toimituskykyyn, tuotevalikoiman hallintaan, palveluliiketoimintaan sekä läsnäolon vahvistamiseen markkinoilla.

Organisaatiokulttuurin kehittämisteemana on rohkeus ja sitkeys uudistua.

Keslan arvopohja – vastuullinen, innovatiivinen, ripeä ja luotettava tuloksentekijä – ohjaa yhtiön päivittäistä liiketoiminnan toteuttamista.

KESLA OYJ

Hallitus

LISÄTIETOJA:

Toimitusjohtaja Simo Saastamoinen, 040 560 9310

JAKELU:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.kesla.com

Kesla on metsäteknologian ja materiaalikäsittelyn kehittämiseen, markkinointiin ja valmistukseen erikoistunut konepajakonserni, joka tuottaa asiakkaan alustaan integroituvia, parasta käyttökokemusta tuottavia ja asiakkaan liiketoimintaa edistäviä laadukkaita materiaalinkäsittelyratkaisuja. Keslan liiketoiminta on keskittynyt kolmeen liiketoiminta-alueeseen, jotka ovat traktorivarusteet, puunkorjuulaitteet sekä auto- ja teollisuusnosturit. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2018 45 miljoonaa euroa. Konsernin viennin osuus liikevaihdosta oli 72 %. Vuonna 1960 perustetulla Keslalla on tuotantolaitokset Joensuussa, Kesälahdella ja Ilomantsissa sekä myyntiyhtiö Appenweierissa, Saksassa. Keslan palveluksessa on noin 250 henkeä. Keslan A-osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. #yourlifetimematch.

Jätä kommentti

facebook twitter