Etusivu » BlackRockin välillinen osakeomistus UPM:stä noussut yli 5 prosentin rajan

BlackRockin välillinen osakeomistus UPM:stä noussut yli 5 prosentin rajan

UPM-Kymmene Oyj Pörssitiedote (Liputusilmoitus) 25.9.2019 klo 11.15 EET

BlackRockin välillinen osakeomistus UPM:stä noussut yli 5 prosentin rajan

UPM-Kymmene Oyj on 24.9.2019 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan BlackRock, Inc:n välillinen osakeomistus UPM:n osakkeista ja äänistä on 23.9.2019 noussut yli 5 prosentin rajan.

UPM:n saaman tiedon mukaan BlackRock, Inc:n välillinen osakeomistus UPM:stä on noussut 26 802 191 osakkeeseen, mikä vastaa 5,02 prosenttia UPM:n osake- ja äänimäärästä. BlackRock, Inc:n ja sen rahastojen omistamien UPM:n osakkeiden tai niihin liittyvien rahoitusvälineiden kokonaismäärä 23.9.2019 oli 5,22 prosenttia UPM:n kaikista osakkeista ja äänistä. Ilmoituksen prosenttiosuuksien laskennassa on käytetty UPM:n rekisteröityä kokonaisosake- ja äänimäärää 533 735 699.

BlackRock, Inc:n ja sen rahastojen osuus:

% osakkeista ja äänistä (A:n yhteismäärä) % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (B:n yhteismäärä) Yhteenlaskettu
%-osuus (A+B)
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 5,02 % 0,20 % 5,22 %
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu) 4,95 % 0,22 % 5,17 %

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänioikeudet

Osakesarja/
osakelaji

Osakkeidenja
äänioikeuksien lukumäärä
Osakkeidenja
äänioikeuksien
lukumäärä
Osakkeidenja
äänioikeuksien %-osuus
Osakkeidenja
äänioikeuksien %-osuus
ISIN-koodi
(jos mahdollista)
Suora (AML 9:5) Välillinen (AML 9:6 ja 9:7) Suora (AML 9:5) Välillinen (AML 9:6 ja 9:7)
FI0009005987 26 802 191 5,02 %
A YHTEENSÄ 26 802 191 5,02 %

B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet:

Rahoitusvälineenluonne Eräpäivä Toteutusaika Toimitustapa (osakeomistus / nettoarvontilitys) Osakkeidenja äänioikeuksienlukumäärä Osakkeidenjaäänioikeuksien %-osuus
Securities Lent N/A N/A Osakeomistus 624 757 0,11 %
CFD N/A N/A Nettoarvon tilitys 469 475 0,08 %
B YHTEENSÄ 1 094 232 0,20 %

Koko määräysvaltaketju, jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia tai rahoitusvälineitä hallitaan:

Nimi % osakkeista ja äänistä % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Molemmat yhteensä
BlackRock Japan Co., Ltd. Alle 5 %
BlackRock Investment Management, LLC Alle 5 %
BlackRock Investment Management (UK) Limited Alle 5 %
BlackRock Investment Management (Australia) Limited Alle 5 %
BlackRock International Limited Alle 5 %
BlackRock Institutional Trust Company, National Association Alle 5 %
BlackRock Fund Advisors Alle 5 %
BlackRock Financial Management, Inc. Alle 5 %
BlackRock Capital Management Inc. Alle 5 %
BlackRock Asset Management North Asia Limited Alle 5 %
BlackRock Asset Management Deutschland AG Alle 5 %
BlackRock Asset Management Canada Limited Alle 5 %
BlackRock Advisors, LLC Alle 5 %
BlackRock Advisors (UK) Limited Alle 5 %
BlackRock (Singapore) Limited Alle 5 %
BlackRock (Netherlands) B.V. Alle 5 %

**

UPM-Kymmene Oyj
Pirkko Harrela
Johtaja, Sidosryhmäsuhteet

UPM, Mediasuhteet
ma-pe klo 9-16
puh. 040 588 3284
media@upm.com

UPM
Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Yhtiössämme työskentelee noin 19 000 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10,5 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. UPM Biofore – Beyond fossils. www.upm.fi

Seuraa UPM:ää Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | #UPM #biofore #beyondfossils

Jätä kommentti

etoro

Osta osakkeita ja kryptovaluuttoja eTorossa ilman välityspalkkioita!