Etusivu » BlackRockin välillinen osakeomistus UPM:stä noussut yli 5 prosentin rajan

BlackRockin välillinen osakeomistus UPM:stä noussut yli 5 prosentin rajan

UPM-Kymmene Oyj Pörssitiedote (Liputusilmoitus) 25.9.2019 klo 11.15 EET

BlackRockin välillinen osakeomistus UPM:stä noussut yli 5 prosentin rajan

UPM-Kymmene Oyj on 24.9.2019 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan BlackRock, Inc:n välillinen osakeomistus UPM:n osakkeista ja äänistä on 23.9.2019 noussut yli 5 prosentin rajan.

UPM:n saaman tiedon mukaan BlackRock, Inc:n välillinen osakeomistus UPM:stä on noussut 26 802 191 osakkeeseen, mikä vastaa 5,02 prosenttia UPM:n osake- ja äänimäärästä. BlackRock, Inc:n ja sen rahastojen omistamien UPM:n osakkeiden tai niihin liittyvien rahoitusvälineiden kokonaismäärä 23.9.2019 oli 5,22 prosenttia UPM:n kaikista osakkeista ja äänistä. Ilmoituksen prosenttiosuuksien laskennassa on käytetty UPM:n rekisteröityä kokonaisosake- ja äänimäärää 533 735 699.

BlackRock, Inc:n ja sen rahastojen osuus:

% osakkeista ja äänistä (A:n yhteismäärä)% osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (B:n yhteismäärä)Yhteenlaskettu
%-osuus (A+B)
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen5,02 %0,20 %5,22 %
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu)4,95 %0,22 %5,17 %

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänioikeudet

Osakesarja/
osakelaji

Osakkeidenja
äänioikeuksien lukumäärä
Osakkeidenja
äänioikeuksien
lukumäärä
Osakkeidenja
äänioikeuksien %-osuus
Osakkeidenja
äänioikeuksien %-osuus
ISIN-koodi
(jos mahdollista)
Suora (AML 9:5)Välillinen (AML 9:6 ja 9:7)Suora (AML 9:5)Välillinen (AML 9:6 ja 9:7)
FI000900598726 802 1915,02 %
A YHTEENSÄ26 802 1915,02 %

B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet:

RahoitusvälineenluonneEräpäiväToteutusaikaToimitustapa (osakeomistus / nettoarvontilitys)Osakkeidenja äänioikeuksienlukumääräOsakkeidenjaäänioikeuksien %-osuus
Securities LentN/AN/AOsakeomistus624 7570,11 %
CFDN/AN/ANettoarvon tilitys469 4750,08 %
B YHTEENSÄ1 094 2320,20 %

Koko määräysvaltaketju, jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia tai rahoitusvälineitä hallitaan:

Nimi% osakkeista ja äänistä% osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kauttaMolemmat yhteensä
BlackRock Japan Co., Ltd.Alle 5 %
BlackRock Investment Management, LLCAlle 5 %
BlackRock Investment Management (UK) LimitedAlle 5 %
BlackRock Investment Management (Australia) LimitedAlle 5 %
BlackRock International LimitedAlle 5 %
BlackRock Institutional Trust Company, National AssociationAlle 5 %
BlackRock Fund AdvisorsAlle 5 %
BlackRock Financial Management, Inc.Alle 5 %
BlackRock Capital Management Inc.Alle 5 %
BlackRock Asset Management North Asia LimitedAlle 5 %
BlackRock Asset Management Deutschland AGAlle 5 %
BlackRock Asset Management Canada LimitedAlle 5 %
BlackRock Advisors, LLCAlle 5 %
BlackRock Advisors (UK) LimitedAlle 5 %
BlackRock (Singapore) LimitedAlle 5 %
BlackRock (Netherlands) B.V.Alle 5 %

**

UPM-Kymmene Oyj
Pirkko Harrela
Johtaja, Sidosryhmäsuhteet

UPM, Mediasuhteet
ma-pe klo 9-16
puh. 040 588 3284
media@upm.com

UPM
Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Yhtiössämme työskentelee noin 19 000 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10,5 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. UPM Biofore – Beyond fossils. www.upm.fi

Seuraa UPM:ää Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | #UPM #biofore #beyondfossils

Jätä kommentti

facebook twitter