Etusivu » Arkistot 24.9.2019

Valoe Oyj:n osakeanti yleisölle

Valoe Oyj Pörssitiedote 24.9.2019 klo 22.01

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai epäsuorasti Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hong Kongissa, Japanissa, Kanadassa, Singaporessa tai Yhdysvalloissa tai missään muussa maassa, missä levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista.

VALOE OYJ:N OSAKEANTI YLEISÖLLE

Valoe Oyj:n (“Yhtiö”) hallitus on tänään päättänyt ylimääräisen yhtiökokouksen sille 5.9.2019 antaman valtuutuksen nojalla suunnatusta osakeannista (“Osakeanti”), jossa Yhtiö tarjoaa yksityishenkilöiden ja yhteisöjen merkittäväksi yhteensä 111.111.111 uutta osaketta (“Uudet Osakkeet”). Yhtiön hallitus on hyväksynyt Osakeannin ehdot, jotka ovat kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä.

Uusien Osakkeiden merkintähinta voidaan maksaa rahana tai kuittaamalla merkintähinta merkitsijällä Yhtiöltä merkintähetkellä olevia Yhtiön hallituksen käsityksen mukaan riidattomia saatavia vastaan.

Merkintähinta per Uusi Osake on 0,09 euroa. Merkintähinta on määritelty siten, että se on Yhtiön hallituksen arvion mukaan riittävän houkutteleva, jotta mahdollisimman moni olisi halukas merkitsemään Uusia Osakkeita, mikä vahvistaisi Yhtiön taloudellista tilannetta ja olisi täten kaikkien osakkeenomistajien intressissä.

Merkinnän vähimmäismäärä on 9.000 Uutta Osaketta.

Osakkeiden merkintäaika alkaa 27.9.2019 klo 9:00 Suomen aikaa ja päättyy 11.10.2019 klo 16:00 Suomen aikaa. Yhtiö tiedottaa Osakeannin lopullisesta tuloksesta merkintäajan päättymisen jälkeen Yhtiön hallituksen hyväksyttyä merkinnät, arviolta 14.10.2019 (ellei merkintäaikaa pidennetä).

Osakeannin tarkoituksena on Yhtiön käyttöpääomavajauksen kattaminen, Yhtiön strategisten investointien rahoittaminen ja Yhtiön taloudellisten toimintaedellytysten parantaminen. Yhtiön tavoitteena on kerätä Osakeannissa yhteensä noin 7,0 miljoonaa euroa uutta pääomaa (bruttona). Lisäksi tavoitteena on, että velkoja kuittaamalla merkittäisiin Uusia Osakkeita noin 3,0 miljoonalla eurolla.

Uudet Osakkeet tarjotaan Yhtiön nykyisten osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Perusteet merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle ovat Yhtiön käyttöpääomavajauksen kattaminen, Yhtiön strategisten investointien rahoittaminen ja Yhtiön taloudellisten toimintaedellytysten parantaminen. Näillä perusteilla Yhtiön hallitus katsoo, että osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on olemassa osakeyhtiölain 9 luvun 4 §:n 1 momentin tarkoittama painava taloudellinen syy.

Yhtiö hakee Uusien Osakkeiden rekisteröimistä kaupparekisteriin niin pian kuin käytännössä on mahdollista Yhtiön hallituksen hyväksyttyä Uusien Osakkeiden merkinnät. Yhtiö odottaa, että Osakeannissa hyväksytysti merkityt Uudet Osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin arviolta 18.10.2019 (ellei merkintäaikaa pidennetä).

Uudet Osakkeet haetaan kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle arviolta 21.10.2019 yhdessä Yhtiön muiden osakkeiden kanssa (ellei merkintäaikaa pidennetä).

Mikkelissä 24. päivänä syyskuuta 2019

Valoe Oyj

HALLITUS

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Iikka Savisalo, Valoe Oyj
p. 0405216082
email: iikka.savisalo@valoe.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.valoe.com

Valoen toimiala muodostuu uusiutuvaan energiaan, erityisesti aurinkosähköön, liittyvistä sovellutuksista. Valoe myy sen omaan teknologiaan pohjautuvaa automaattista aurinkosähkömodulien valmistustekniikkaa, modulien valmistuslinjoja, moduleita sekä modulien avainkomponentteja. Valoen pääkonttori on Mikkelissä.

Osakeannin ehdot

Hallituksen osakeantipäätös

Yhtiön hallitus päätti 24.9.2019 ylimääräisen yhtiökokouksen sille 5.9.2019 antaman valtuutuksen perusteella maksullisesta osakeannista, jossa Yhtiö tarjoaa yhteensä enintään 111.111.111 Yhtiön Uutta Osaketta merkittäväksi osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen näiden Osakeannin ehtojen mukaisesti.

Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeaminen

Osakeanti on suunnattu osakeanti, jossa Uudet Osakkeet tarjotaan yleisön merkittäväksi Yhtiön nykyisten osakkeenomistajien osakeyhtiölain (624/2012, muutoksineen) 9 luvun 3 §:n mukaisesta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Perusteet merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle ovat Yhtiön strategisten investointien rahoittamien, Yhtiön käyttöpääomavajauksen kattaminen ja Yhtiön taloudellisten toimintaedellytysten parantaminen. Näillä perusteilla Yhtiön hallitus katsoo, että osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on olemassa osakeyhtiölain 9 luvun 4 §:n 1 momentin tarkoittama painava taloudellinen syy.

Merkintäoikeus

Osakeannissa tarjotaan yksityishenkilöiden ja yhteisöjen merkittäväksi yhteensä 111.111.111 Uutta Osaketta. Osakeantiin voivat osallistua sijoittajat, joiden pysyvä osoite tai kotipaikka on Suomessa ja jotka tekevät merkinnän Suomessa. Yhtiön hallitus voi harkintansa mukaan hyväksyä myös ulkomaalaisten sijoittajien merkinnät.

Merkintähinta ja sen merkintä taseessa

Merkintähinta per Uusi Osake on 0,09 euroa. Merkintähinta vastaa Yhtiön osakkeen päätöskurssia Nasdaq Helsingissä 23.9.2019 vähennettynä 13 prosentilla.

Merkintähinta on määritelty siten, että se on Yhtiön hallituksen arvion mukaan riittävän houkutteleva, jotta mahdollisimman moni olisi halukas merkitsemään osakkeita, mikä vahvistaisi Yhtiön taloudellista tilannetta ja olisi täten kaikkien osakkeenomistajien intressissä.

Uusien Osakkeiden merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Näin ollen Yhtiön osakepääomaa ei koroteta Osakeannin yhteydessä.

Merkintäaika

Uusien Osakkeiden Merkintäaika alkaa 27.9.2019 klo 9:00 Suomen aikaa, ja se päättyy 11.10.2019 klo 16:00 Suomen aikaa (Merkintäaika).

Uusien Osakkeiden merkintä tapahtuu Yhtiön sekä merkintäpaikan antamien ohjeiden mukaisesti.

Yhtiö voi oman harkintansa mukaan keskeyttää Merkintäajan tai pidentää sitä.

Osallistumisoikeus osakeantiin

Merkinnän vähimmäismäärä on vähintään 9.000 Uutta Osaketta. Saman sijoittajan yhtä useammat merkinnät yhdistetään yhdeksi merkinnäksi. Merkinnän tekijällä on oltava suomalainen pankkitili sekä arvo-osuustili suomalaisessa tai Suomessa toimivassa tilinhoitajassa ja hänen on ilmoitettava arvo-osuustilinsä tiedot merkinnän yhteydessä, ellei merkintäpaikka myönnä tästä poikkeusta merkittävän osakemerkinnän yhteydessä.

Merkintäpaikka ja merkinnän tekeminen

Osakeannin merkintäpaikka on Nordnet Bank Ab Suomen sivuliike (”Nordnet”). Osakeannin merkintäsitoumukset voidaan antaa Nordnetin verkkopalvelussa osoitteessa www.nordnet.fi/valoe. Palvelussa on mahdollisuus tehdä merkintöjä Nordnetin sekä Aktian, Danske Bankin, Handelsbankenin, Nordean, Oma Säästöpankin, Osuuspankin, POP Pankin, S-Pankin, Säästöpankin ja Ålandsbankenin verkkopankkitunnuksin. Erikseen sovittaessa merkitsijä voi tehdä merkinnän myös Nordnet Bank Ab Suomen sivuliikkeen toimipisteessä osoitteessa Yliopistonkatu 5, 00100 Helsinki, arkisin kello 13.00–16.00.

Verkkopalvelussa tehtävä merkintä on maksettava merkintää tehtäessä ja merkitsijän tulee varmistaa, että merkinnän maksun määrä ei ylitä hänen tilinsä mahdollista päiväkohtaista rajoitetta varojen siirrolle. Merkintää ei voida tehdä verkkopalvelussa, jos maksua ei suoriteta samassa yhteydessä. Verkkopalvelussa tehtävä merkintä vaatii henkilökohtaiset verkkopankkitunnukset. Nordnetin verkkopalvelun kautta voi antaa sitoumuksen myös yhteisön puolesta. Kuolinpesät tai edunvalvonnassa olevat, jotka eivät ole Nordnetin omia asiakkaita, eivät voi tehdä merkintää Nordnetin verkkopalvelun kautta, vaan niiden tulee tehdä merkintä Nordnetin toimipisteessä. Merkintä katsotaan tehdyksi, kun allekirjoitettu merkintälomake on jätetty Nordnetin verkkopalvelussa tai Nordnet Bank Ab Suomen sivuliikkeen edellä mainittuun toimipisteeseen ja merkintä on maksettu. Maksu tulee suorittaa Uusia Osakkeita I merkittäessä merkinnän tekevän sijoittajan omissa nimissä olevalta suomalaiselta pankkitililtä tai Nordnetissa Nordnetin rahatililtä.

Yhtiön hallituksella ja merkintäpaikalla on oikeus hylätä merkintä, mikäli merkinnän maksu ei ole Yhtiön pankkitilillä merkintäajan päättyessä.

Merkintä on sitova eikä sitä voi muuttaa tai perua muutoin kuin näiden ehtojen kohdan “Merkintöjen peruminen tietyissä olosuhteissa” mukaisesti.

Merkintähinnan maksaminen

Merkintähinnan valuutta on euro.

Merkintähinta maksetaan rahana.

Merkintähinta voidaan maksaa myös kuittaamalla se merkitsijällä merkintähetkellä olevia, Yhtiön hallituksen käsityksen mukaan riidattomia saatavia vastaan.

Merkintähinta suoritetaan merkintäpaikan antamien ohjeiden mukaisesti. Yhtiön hallituksella ja merkintäpaikalla on oikeus hylätä merkintä osittain tai kokonaan, ellei sitä ole tehty ja merkintähintaa maksettu näiden ehtojen ja merkintäpaikan tarkempien ohjeiden mukaisesti. Tällaisessa tilanteessa merkintähinta palautetaan merkitsijälle. Palautettaville varoille ei makseta korkoa.

Merkintäsitoumukset

Yhtiön velkojat ovat antaneet yhteensä noin 0,3 miljoonan euron suuruiset merkintäsitoumukset Osakeannissa velkoja kuittaamalla merkittävistä Uusista Osakkeista.

Merkintäsitoumukset kattavat Uusien Osakkeiden Merkinnän yhteensä noin 0,3 miljoonan euron arvosta, joka vastaa noin 3,6 miljoonaa Uutta Osaketta, jotka edustavat noin 3,2 prosenttia tarjottavien Uusien Osakkeiden kokonaismäärästä.

Merkintäsitoumuksilla ei ole vakuutta.

Merkintöjen peruuttaminen tietyissä olosuhteissa

Esiteasetuksen mukaisesti esitteen sisältämiin tietoihin liittyvät merkittävät uudet seikat, olennaiset virheet tai olennaiset epätarkkuudet, jotka voivat vaikuttaa arvopapereiden arviointiin ja jotka ilmenevät tai havaitaan esitteen hyväksymisen jälkeen, mutta ennen tarjouksen voimassaoloajan päättymistä tai kaupankäynnin aloittamista säännellyllä markkinalla sen mukaan, kumpi näistä tapahtuu myöhemmin, on ilman aiheetonta viivytystä kerrottava esitteen täydennyksenä. Sijoittajille, jotka jo päättäneet ostaa tai merkitä arvopapereita ennen esitteen täydennyksen julkaisemista, on annettava oikeus perua sitoumuksensa määräajassa, joka on vähintään kaksi (2) työpäivää siitä, kun täydennys on julkaistu. Perumisoikeuden edellytyksenä on lisäksi, että edellä tarkoitettu virhe, puute tai olennainen uusi tieto on käynyt ilmi tai havaittiin ennen tarjousajan päättymistä tai arvopaperien toimittamista sijoittajille, kumpi näistä tapahtuu ensin. Palautettaville varoille ei makseta korkoa.

Mahdollisen merkinnän peruutuksen tulee koskea peruutettavan merkinnän kattamaa osakemäärää kokonaisuudessaan. Sitoumuksen peruuttamisesta tulee ilmoittaa merkintäpaikan antamien ohjeiden mukaisesti kirjallisesti merkintäpaikalle. Merkitsijöiden tulee lähettää kirjallinen peruutuspyyntö sähköpostilla asetetun määräajan kuluessa osoitteeseen operations.fi@nordnet.fi tai toimittamalla peruutuspyyntö toimipaikalle seuraavin poikkeuksin: Nordnetin omien asiakkaiden Nordnet-verkkopalvelun kautta tehdyn merkinnän voi peruuttaa valtuutetun välityksellä tai Nordnetin verkkopalvelun kautta hyväksymällä erillisen merkinnän peruutuksen käyttäen Nordnetin pankkitunnuksia.

Peruuttamiseen oikeuttavan ajanjakson päätyttyä peruuttamisoikeutta ei enää ole. Mikäli merkintä peruutetaan, merkintäpaikka palauttaa tarjottavista osakkeista maksetun määrän merkintälomakkeessa ilmoitetulle pankkitilille. Varat palautetaan mahdollisimman pian peruuttamisen jälkeen, arviolta viiden (5) pankkipäivän sisällä merkintäpaikalle annetusta peruuttamisilmoituksesta. Mikäli sijoittajan pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin merkintäpaikan, palautettavat varat maksetaan suomalaiselle pankkitilille rahalaitosten välisen maksuliikenteen aikataulun mukaisesti arviolta viimeistään kaksi (2) pankkipäivää myöhemmin.

Yhtiö ilmoittaa mahdollisen merkinnän peruuttamiseen liittyvät toimenpiteet pörssitiedotteella samanaikaisesti mahdollisen Esitteen täydentämisen kanssa.

Merkintöjen hyväksyminen ja Osakeannin tuloksen julkistaminen

Yhtiön hallitus päättää arviolta 14.10.2019 (ellei merkintäaikaa pidennetä) Osakeannissa tehtyjen merkintöjen hyväksymisestä kokonaan tai osittain ja julkistaa Osakeannin tuloksen pörssitiedotteella.

Uusien Osakkeiden rekisteröinti ja kirjaaminen arvo-osuustileille

Yhtiö hakee Uusien Osakkeiden rekisteröintiä kaupparekisteriin niin pian kuin on käytännössä mahdollista Yhtiön hallituksen hyväksyttyä Uusien Osakkeiden merkinnät. Yhtiö odottaa, että Osakeannissa merkityt Uudet Osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin arviolta 18.10.2019 (ellei merkintäaikaa pidennetä).

Uudet Osakkeet lasketaan liikkeeseen ja kirjataan Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään ja kirjataan merkitsijöiden arvo-osuustileille arviolta 18.10.2019 (ellei merkintäaikaa pidennetä).

Listaaminen

Uudet Osakkeet haetaan kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä arviolta 21.10.2019 mennessä yhdessä Yhtiön muiden osakkeiden kanssa (ellei merkintäaikaa pidennetä).

Maksetun määrän palauttaminen; ylimerkintätilanne

Mikäli merkintä hylätään tai hyväksytään vain osittain, maksettu määrä tai sen osa palautetaan merkinnän yhteydessä ilmoitetulle pankkitilille. Palautettaville varoille ei makseta korkoa.

Mahdollisessa ylimerkintätilanteessa hallitus päättää Uusien Osakkeiden allokoinnista merkitsijöiden kesken. Hyväksytyistä merkinnöistä toimitetaan sähköinen vahvistusilmoitus merkitsijöille arviolta 14.10.2019 (ellei merkintäaikaa pidennetä).

Uusien Osakkeiden tuottamat oikeudet

Uudet Osakkeet ovat samanlajisia kuin Yhtiön olemassa olevat osakkeet.

Kukin Uusi Osake oikeuttaa yhteen (1) ääneen Yhtiön yhtiökokouksissa ja Uudet Osakkeet tuottavat yhtäläiset oikeudet Yhtiön voitonjakoon Yhtiön muiden osakkeiden kanssa siitä lähtien, kun ne on merkitty kaupparekisteriin.

Maksut ja kulut

Uusien Osakkeiden merkinnästä ei peritä varainsiirtoveroa. Tilinhoitajayhteisöt ja arvopaperinvälittäjät, jotka toteuttavat merkintätoimeksiantoja, saattavat periä näistä toimenpiteistä välityspalkkion omien hinnastojensa mukaisesti. Tilinhoitajayhteisöt voivat periä myös hinnastonsa mukaisen maksun arvo-osuustilin ylläpitämisestä ja osakkeiden säilyttämisestä.

Osakeyhtiölain mukaiset asiakirjat

Osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:ssä tarkoitetut asiakirjat ovat saatavilla Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.valoe.fi/sijoittajattiedotteet

Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen

Osakeantiin ja Uusiin Osakkeisiin sovelletaan Suomen lakia. Osakeantia mahdollisesti koskevat riidat ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa.

Muut Seikat

Yhtiön hallitus päättää Uusien Osakkeiden liikkeeseenlaskuun ja Osakeantiin liittyvistä muista seikoista ja niistä aiheutuvista käytännön toimenpiteistä.

Mikäli kaikki Uudet Osakkeet merkitään, Uusien Osakkeiden kaupparekisteriin merkitsemisen jälkeen Yhtiöllä on kaikkiaan 146.331.946 osaketta (huomioimatta Yhtiön suunnatussa maksuttomassa osakeannissa sille itselleen 24.9.2019 merkitsemiä osakkeita).

VALOE OYJ:N 111.111.111 UUDEN OSAKKEEN OSAKEANTIA SEKÄ 3.700.000 UUDEN OSAKKEEN LISTALLEOTTOA KOSKEVA ESITE HYVÄKSYTTY; TIETOJA YHTIÖN KÄYTTÖPÄÄOMATILANTEESTA JA MARKKINAOHJEISTUS TULEVAISUUDENNÄKYMISTÄ VUODELLE 2020

Valoe Oyj Pörssitiedote 24.9.2019 klo 22.00

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai epäsuorasti Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hong Kongissa, Japanissa, Kanadassa, Singaporessa tai Yhdysvalloissa tai missään muussa maassa, missä levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista.

VALOE OYJ:N 111.111.111 UUDEN OSAKKEEN OSAKEANTIA SEKÄ 3.700.000 UUDEN OSAKKEEN LISTALLEOTTOA KOSKEVA ESITE HYVÄKSYTTY

TIETOJA YHTIÖN KÄYTTÖPÄÄOMATILANTEESTA JA MARKKINAOHJEISTUS TULEVAISUUDENNÄKYMISTÄ VUODELLE 2020

Finanssivalvonta on tänään hyväksynyt Valoe Oyj:n (“Yhtiö”) 111.111.111 uuden osakkeen tarjoamiseen ja listalleottoon sekä yhteensä 3.700.000 uuden osakkeen listalleottoon liittyvän arvopaperimarkkinalain ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1129 (“Esiteasetus”) mukaisen esitteen (“Esite”). Esite on laadittu yksinkertaistettuna esitteenä Esiteasetuksen 14 artiklan mukaisesti.

Yhtiö julkistaa tällä tiedotteella eräitä tietoja Yhtiön taloudellisesta asemasta ja rahoituksen tarpeesta sekä tulevaisuudennäkymiä vuodelle 2020 koskevasta ohjeistuksesta siten kuin niitä on kuvattu Esitteessä.

Yhtiön käyttöpääomatilanne

Esitteessä kuvatusti Yhtiöllä ei ole sen hallituksen käsityksen mukaan käytettävissään riittävästi käyttöpääomaa sen liiketoiminnan toteuttamiseen seuraavan 12 kuukauden ajaksi. Yhtiön olemassa oleva rahoitus riittää sen strategian mukaisen IBC-kennojen kehittämiseen ja valmistukseen laajentuvan liiketoiminnan toteuttamiseen 18.10.2019 saakka, jolloin Liettuan aurinkokennoliiketoiminnan kaupan loppukauppahinta erääntyy, ja Yhtiön perusliiketoiminnan eli paneeli- ja kennoteknologian myynnin harjoittamiseen noin kahdeksan kuukauden ajaksi.

Yhtiön käsityksen mukaan se tarvitsee strategiansa mukaisen liiketoiminnan harjoittamiseen Yhtiön kassavarojen ja olemassa olevien rahoitussitoumusten, yhteensä noin 3,25 miljoonaa euroa (sisältäen 0,3 miljoonan euron arvosta Osakeannin kuittaamalla maksettavia merkintäsitoumuksia), täysimääräisen hyödyntämisen lisäksi vähintään noin 5,8 miljoonan euron lisärahoituksen seuraavan 12 kuukauden ajaksi.

Yhtiön käsityksen mukaan se tarvitsee perusliiketoimintansa harjoittamiseen Yhtiön kassavarojen ja olemassa olevien yhteensä 3,25 miljoonan euron määräisten rahoitussitoumusten täysimääräisen hyödyntämisen lisäksi vähintään noin 1,3 miljoonan euron lisärahoituksen seuraavan 12 kuukauden ajaksi.

Yhtiöllä on erääntyneitä ostovelkoja Esitteen päivämääränä 24.9.2019 yhteensä noin 1,8 miljoonaa euroa ja muita lyhytaikaisia velkoja 0,7 miljoonaa euroa, sisältäen 0,09 miljoonaa euroa verovelkaa. Yhtiöllä on seuraavien 12 kuukauden aikana erääntyviä lähipiirin ulkopuolisia lainoja, jotka eivät ole oman pääoman ehtoisia lainoja, yhteensä noin 0,7 miljoonaa euroa. Yhtiön investointisuunnitelman mukaiset investoinnit tuotekehitykseen, mm. kennoteknologiaan, ovat 6,0 miljoonaa euroa seuraavan 12 kuukauden aikana.

Yhtiöllä on sen kassavaratilanteen parantamiseksi Winance Investment LLC:lta tällä hetkellä enintään 1,00 miljoonan euron suuruinen rahoitussitoumus, jonka Yhtiö arvioi nostavansa kokonaan seuraavan 12 kuukauden aikana.

Yhtiöllä on lisäksi käytössään Business Finlandin(ent. Tekes) myöntämä Yhtiön käynnissä oleviin aurinkokennokehityksen tuotekehityshankkeisiin liittyvä tuotekehityslaina, josta Yhtiö uskoo pystyvänsä nostamaan loput 0,8 miljoonaa euroa loppuvuodesta 2019. Valoe on myös osana Euroopan laajuista konsortiota mukana Euroopan Unionin Horisontti 2020 -ohjelmaan kuuluvassa tutkimusprojektissa, josta Yhtiö arvioi saavansa käyttöönsä yhteensä noin 0,9 miljoonaa euroa seuraavan 12 kuukauden aikana siten, että noin 0,6 miljoonaa euroa Yhtiö saa projektin alkaessa lokakuussa 2019 ja 0,3 miljoonaa euroa maaliskuussa 2020.

Lisäksi Yhtiöllä on Esitteen päivämääränä käytössään 0,2 miljoonan euron kassavarat.

Mikäli Yhtiö pystyy hankkimaan laajentuvan liiketoimintansa edellyttämän lisärahoituksen ja pystyy toteuttamaan laajentumiseen perustuvan strategian mukaista liiketoimintaa, Yhtiön 15.8.2019 tiedottaman IBC-kennojen toimitussopimuksen odotetaan parantavan Yhtiön liiketoiminnan kassavirtaa merkittävästi seuraavan 12 kuukauden aikana, mikä huomioiden Yhtiö arvioi liiketoimintansa kumulatiivisen kassavirran seuraavan 12 kuukauden aikana olevan noin 0,2 miljoonaa euroa positiivinen.

Käyttöpääomavajauksen kattamiseksi ja Strategisten investointiensa toteuttamiseksi Yhtiön hallitus on päättänyt 24.9.2019 enintään 111.111.111 uuden osakkeen yleisölle suunnatun osakeannin (“Osakeanti”) järjestämisestä. Yhtiön tavoitteena on kerätä Osakeannissa bruttona 7,0 miljoonaa euroa uutta pääomaa ja lisäksi Yhtiö tavoittelee, että Osakeannissa merkittäisiin velkoja kuittaamalla osakkeita yhteensä 3,0 miljoonan euron arvosta. Yhtiöllä on yhteensä 0,3 miljoonan euron merkintäsitoumukset Osakeannissa tehtävistä merkinnöistä. Merkintäsitoumukset koskevat merkintöjä, jotka maksetaan kuittaamalla merkintähinta merkitsijällä Yhtiöltä olevaa saatavaa vastaan. Yhtiö on julkistanut tänään erikseen Osakeantia koskevan tiedotteen.

Yhtiön strategian kannalta keskeisen Liettuan aurinkokennoliiketoiminnan kaupan loppuun saattamiseen ja tuotannon aloittamisen edellyttämien investointien toteuttamiseen Yhtiö tarvitsee yhteensä noin 4,0 miljoonaa euroa 18.10.2019 mennessä seuraavasti: 2,8 miljoonaa aurinkokennoliiketoiminnan kauppahinnan osittaiseksi suorittamiseksi 19.7.2019 ja 16.9.2019 tiedotetun mukaisesti sekä 1,2 miljoonaa euroa kennotehtaan muutostöiden toteuttamiseen. Näin ollen Yhtiö tarvitsee strategian mukaiseen laajentumiseen liittyvien investointien toteuttamiseksi osakeannissa tai muutoin lisärahoitusta 18.10.2019 mennessä vähintään 4,0 miljoonaa euroa nettona.

Mikäli se ei saisi kerättyä mainittua lisärahoitusta 18.10.2019 mennessä, Valoe pyrkisi ensisijaisesti neuvottelemaan Liettuan aurinkokennoliiketoiminnan kauppahinnan maksuehtojen muuttamisesta. Mikäli Yhtiö onnistuisi maksuehtojen muuttamista koskevissa neuvotteluissa, Yhtiö pystyisi toteuttamaan laajentumiseen tähtäävää liiketoimintaansa. Mikäli Yhtiö ei onnistuisi neuvottelemaan kauppahinnan maksuehtojen muutoksesta, Valoe joutuisi luopumaan voimakkaaseen laajentumiseen tähtäävästä strategiastaan, myymään laajentuvaan liiketoimintaan liittyvät omaisuuserät ja jatkamaan pelkkää sen perusliiketoimintaa uuden sukupolven paneeli- ja kennoteknologiaa myyvänä yhtiönä edellyttäen, että Yhtiö saa hankittua perusliiketoimintansa edellyttämän lisärahoituksen.

Mikäli Yhtiö joutuisi luopumaan strategisista investoinneistaan eikä onnistuisi hankkimaan perusliiketoimintaansa varten tarvittavaa vähintään 1,3 miljoonan euron lisärahoitusta, mutta edellä kuvatut olemassa oleviin rahoitussitoumuksiin perustuvat järjestelyt toteutuvat suunnitellusti seuraavan 12 kuukauden kuluessa, Valoe arvioi sen käyttöpääoman riittävän noin kahdeksan kuukauden ajaksi ja mahdollistavan Valoen liiketoiminnan jatkumisen pelkän perusliiketoiminnan laajuudessa tämän ajan.

Tulevaisuudennäkymät vuodelle 2020

Esitteessä kuvatusti Valoe arvioi liikevaihtonsa kasvavan vuonna 2020 moninkertaiseksi tilikauden 2018 1,3 miljoonan euron liikevaihtoon verrattuna. Yhtiö arvioi liiketoiminnan kassavirran kääntyvän positiiviseksi vuoden 2020 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.

Tulevaisuudennäkymien toteutuminen edellyttää, että Yhtiö onnistuu keräämään Osakeannissa riittävän rahoituksen Liettuan kennotehdasinvestoinnin toteuttamiseksi ja että Yhtiön solmimat, Esitteessä tarkemmin kuvatut IBC-teknologian toimittamiseen liittyvät sopimukset toteutuvat ja saavuttavat niille asetetun kannattavuuden.

Sijoittajia pyydetään tutustumaan Esitteen koko sisältöön ja etenkin sen riskejä koskevaan kuvaukseen.

Esite on saatavilla suomenkielisenä 24.9.2019 alkaen Yhtiön rekisteröidyn toimipaikan vastaanotosta osoitteesta Insinöörinkatu 5, 50150 Mikkeli, arkisin normaalina toimistoaikana ja sähköisenä Yhtiön verkkosivustolta osoitteessa: www.valoe.fi/Osakeanti2019.

Mikkelissä 24. päivänä syyskuuta 2019

Valoe Oyj

HALLITUS

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Iikka Savisalo, Valoe Oyj
p. 0405216082
email: iikka.savisalo@valoe.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.valoe.com

Valoen toimiala muodostuu uusiutuvaan energiaan, erityisesti aurinkosähköön, liittyvistä sovellutuksista. Valoe myy sen omaan teknologiaan pohjautuvaa automaattista aurinkosähkömodulien valmistustekniikkaa, modulien valmistuslinjoja, moduleita sekä modulien avainkomponentteja. Valoen pääkonttori on Mikkelissä.

Lassila & Tikanoja Oyj:OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 24.9.2019

Lassila & Tikanoja OyjPÖRSSI-ILMOITUS24.9.2019
Lassila & Tikanoja Oyj:OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 24.9.2019
Helsingin Pörssi
Päivämäärä24.9.2019
PörssikauppaOsto
OsakelajiLAT1V
Osakemäärä4 348osaketta
Keskihinta/ osake13.4639EUR
Kokonaishinta58 541.04EUR
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 24.9.2019
tehtyjen kauppojen jälkeen: 411 103 kpl.
Lassila & Tikanoja Oyj:n puolesta
Nordea Pankki Oyj
Janne SarvikiviSami Huttunen
Lisätietoja:
talousjohtaja Valtteri Palin
puh. 040 734 7749
www.lt.fi

Liite

LAT1V_24.9_trades

UNITED BANKERS OYJ:n OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 24.09.2019

United Bankers Oyj ILMOITUS

24.09.2019 klo 18:30

UNITED BANKERS OYJ:n OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 24.09.2019

Päivämäärä 24.09.2019
Pörssikauppa Osto
Osakelaji UNIAV
Osakemäärä 190 kpl
Keskihinta/osake 8,0000 EUR
Ylin hinta/osake 8,0000 EUR
Alin hinta/osake 8,0000 EUR
Kokonaishinta 1 520,00 EUR

Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 24.09.2019:

UNIAV 25 552 kpl

United Bankers Oyj:n puolesta

Skandinaviska Enskilda Banken AB (Publ)

Antti Salakka Mikko Virtanen

Lisätietoja antaa:
Patrick Anderson, toimitusjohtaja, United Bankers Oyj
Sähköposti: patrick.anderson@unitedbankers.fi
Puhelin: 0400 244 544,09 25 380 236
www.unitedbankers.fi

Liite

UB SBB 24092019

SCANFIL OYJ: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 24.9.2019

logo.jpg

SCANFIL OYJPÖRSSI-ILMOITUS24.9.2019
SCANFIL OYJ: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 24.9.2019
Helsingin Pörssi
Päivämäärä24.9.2019
PörssikauppaOsto
OsakelajiSCANFL
Osakemäärä4 600osaketta
Keskihinta/ osake4.0770EUR
Kokonaishinta18 754.20EUR
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 24.9.2019
tehtyjen kauppojen jälkeen: 112 370 kpl.
Scanfil Oyj:n puolesta
Nordea Pankki Oyj
Janne SarvikiviSami Huttunen
Lisätietoja:
Petteri Jokitalo, CEO
puh. +358 8 4882 111
www.scanfil.com

Liite

SCANFIL_24.9_trades

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 24.9.2019

Ovaro Kiinteistösijoitus OyjPörssitiedote24.9.2019
Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 24.9.2019
NASDAQ OMX Helsinki
Päivämäärä24.9.2019
PörssikauppaOsto
OsakelajiOVARO
Osakemäärä1 650osaketta
Keskihinta/ osake4.1298EUR
Kokonaishinta6 814.17EUR
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 24.9.2019
tehtyjen kauppojen jälkeen: 230 450 kpl.
Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj:n puolesta
Nordea Bank Oyj
Janne SarvikiviIlari Isomäki
Lisätietoja:
hallituksen puheenjohtaja Petri Roininen, p. 040 761 9669
toimitusjohtaja Kari Sainio, p. 0400 209 147
www.ovaro.fi

Liite

OVARO_24.9_trades

Nordea Bank ABP laskee liikkeeseen 76 uutta warranttisarjaa 25.09.2019 (sarjat 2019: C13 FI ja 2019: P13 FI)

Nordea Bank ABP laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 76 uutta warranttisarjaa 25.09.2019. Warranttien kohde-etuutena on Stora Enso Oyj, UPM-Kymmene Oyj, Kone Oyj, Metso Oyj, Nokia Oyj, Neste Oyj, Fortum Oyj ja Wärtsilä Oyj.. Warrantit ovat osto- tai myyntiwarrantteja. Warranttien lunastustapa on käteissuoritus. Warrantin erääntyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo käteisenä.

Warranttikohtaiset ehdot

Kaikki warrantit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank ABP warranttiohjelmaa, joka muodostuu 18.12.2018 julkaistusta ohjelmaesitteestä ja mahdollisista täydentävistä ohjelmaesitteistä. Warranttiohjelmaa koskevat ohjelmaesitteet ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin warrantteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla liikkeeseenlaskijan kotisivuilta: http://www.nordea.fi/warrantit/. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja ohjelmaesitteessä esitetyistä tiedoista.

Liikkeeseenlaskija Nordea Bank ABP
Sijoitusinstrumentti Warrantti (osto ja myynti)
Warranttien kohde-etuus Sampo Oyj, Stora Enso Oyj, UPM-Kymmene Oyj, Kone Oyj, Metso Oyj, Nokia Oyj, Neste Oyj, Fortum Oyj ja Wärtsilä Oyj.
Käteissuorituksen määrä Ostowarrantti:
(Loppukurssi – Lunastushinta) x Kerroin
Jos Loppukurssi on alhaisempi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta.

Myyntiwarrantti:
(Lunastushinta – Loppukurssi) x Kerroin
Jos Loppukurssi on korkeampi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta.

Loppukurssi Jos kohde-etuutena on osake: virallinen päätöskurssi erääntymispäivänä

Jos kohde-etuutena on indeksi: EUREX:in julkaisema virallinen päätöskurssi erääntymispäivänä

Erääntymispäivä Erääntymispäivä alla olevassa taulukossa 2
Vertailulähde Jos kohde-etuutena on osake:
Nasdaq Helsinki Oy

Toteutustapa Pankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen
Valuutta EUR
Kauppakäyntierä 1 warrantti
Warranttien kokonaismäärä 1 500 000 – 10 000 000
Markkinapaikka Nasdaq First North Finland
Markkinatakaaja Markkinatakaajana toimii Nordea Bank Abp

Markkinatakaaja sitoutuu antamaan warrantille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana, jolloin warrantille on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena. Markkinatakaus on voimassa julkisen tai monenkeskisen kaupankäyntipaikan jatkuvassa kaupankäynnissä.

Osto- ja myyntinoteerauksen ero on korkeintaan:

10 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on pienempi kuin 2,00 euroa
20 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00 euroa

Noteeraukset ovat vähintään 1 000 warrantille. Warrantille, joiden markkina-arvo on alle yksi (1) senttiä tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei anneta ostotarjousta. Markkinatakaajalla on oikeus määritellä noteerauksiinsa vaikuttavien parametrien arvot. Markkinatakaajalla ei ole velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta, jos kaupankäynti kohde-etuudella on keskeytynyt.

Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan, että noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisten häiriöiden vuoksi.

Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.

Lisätiedot warrantin kohteesta Lisätietoja kohde-etuuden arvonkehityksestä on saatavissa Nasdaq Helsingin kotisivuilta:
http://www.nasdaqomxnordic.com/etp/warrants sekä sivuilta www.nokianrenkaat.fi, www.sampo.fi, www.storaenso.com, www.upm-kymmene.com, www.wartsila.com

Sijoittajan tulee tehdessään warrantteja koskevia päätöksiä itse tutustua kohde-etuutta koskeviin tietoihin.

Liikkeeseenlaskettavat warrantit

TAULUKKO 1

Warrantin kaupankäyntitunnusWarrantin ISIN-koodiKohde-etuusKohde-etuuden ISIN-koodi
FOR9V 205NDS FI4000392394 Fortum Oyj FI0009007132
FOR9W 20NDS FI4000392386 Fortum Oyj FI0009007132
FOR9W 205NDS FI4000392378 Fortum Oyj FI0009007132
FOR9K 225NDS FI4000392360 Fortum Oyj FI0009007132
FOR9K 235NDS FI4000392352 Fortum Oyj FI0009007132
FOR9X 20NDS FI4000392345 Fortum Oyj FI0009007132
FOR9L 225NDS FI4000392337 Fortum Oyj FI0009007132
FOR9L 235NDS FI4000392329 Fortum Oyj FI0009007132
KNE9J 53NDS FI4000392311 Kone Oyj FI0009013403
KNE9W 50NDS FI4000392303 Kone Oyj FI0009013403
KNE9K 55NDS FI4000392295 Kone Oyj FI0009013403
KNE9X 49NDS FI4000392287 Kone Oyj FI0009013403
KNE9L 54NDS FI4000392279 Kone Oyj FI0009013403
KNE9L 56NDS FI4000392261 Kone Oyj FI0009013403
MET9V 32NDS FI4000392253 Metso Oyj FI0009007835
MET9W 31NDS FI4000392246 Metso Oyj FI0009007835
MET9W 32NDS FI4000392238 Metso Oyj FI0009007835
MET9K 36NDS FI4000392220 Metso Oyj FI0009007835
MET9K 38NDS FI4000392212 Metso Oyj FI0009007835
MET9X 31NDS FI4000392204 Metso Oyj FI0009007835
MET9L 36NDS FI4000392196 Metso Oyj FI0009007835
MET9L 38NDS FI4000392188 Metso Oyj FI0009007835
NES9J 31NDS FI4000392170 Neste Oyj FI0009013296
NES9W 28NDS FI4000392162 Neste Oyj FI0009013296
NES9K 33NDS FI4000392154 Neste Oyj FI0009013296
NES9X 27NDS FI4000392147 Neste Oyj FI0009013296
NES9L 32NDS FI4000392139 Neste Oyj FI0009013296
NES9L 34NDS FI4000392121 Neste Oyj FI0009013296
NOK0C 52NDS FI4000392113 Nokia Oyj FI0009000681
SAM9V 37NDS FI4000392105 Sampo Oyj FI0009003305
SAM9W 365NDS FI4000392097 Sampo Oyj FI0009003305
SAM9W 37NDS FI4000392089 Sampo Oyj FI0009003305
SAM9K 39NDS FI4000392071 Sampo Oyj FI0009003305
SAM9K 40NDS FI4000392063 Sampo Oyj FI0009003305
SAM9X 365NDS FI4000392055 Sampo Oyj FI0009003305
SAM9L 39NDS FI4000392048 Sampo Oyj FI0009003305
SAM9L 40NDS FI4000392030 Sampo Oyj FI0009003305
STE9V 10NDS FI4000392022 Stora Enso Oyj FI0009005961
STE9V 102NDS FI4000392014 Stora Enso Oyj FI0009005961
STE9J 11NDS FI4000392006 Stora Enso Oyj FI0009005961
STE9J 112NDS FI4000391990 Stora Enso Oyj FI0009005961
STE9J 115NDS FI4000391982 Stora Enso Oyj FI0009005961
STE9W 10NDS FI4000391974 Stora Enso Oyj FI0009005961
STE9W 102NDS FI4000391966 Stora Enso Oyj FI0009005961
STE9K 112NDS FI4000391958 Stora Enso Oyj FI0009005961
STE9K 115NDS FI4000391941 Stora Enso Oyj FI0009005961
STE9K 117NDS FI4000391933 Stora Enso Oyj FI0009005961
STE9X 10NDS FI4000391925 Stora Enso Oyj FI0009005961
STE9L 112NDS FI4000391917 Stora Enso Oyj FI0009005961
STE9L 117NDS FI4000391909 Stora Enso Oyj FI0009005961
UPM9V 245NDS FI4000391891 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM9V 25NDS FI4000391883 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM9J 265NDS FI4000391875 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM9J 27NDS FI4000391867 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM9J 275NDS FI4000391859 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM9W 245NDS FI4000391842 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM9W 25NDS FI4000391834 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM9K 27NDS FI4000391826 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM9K 275NDS FI4000391818 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM9K 28NDS FI4000391800 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM9X 245NDS FI4000391792 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM9L 27NDS FI4000391784 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM9L 28NDS FI4000391776 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
WRT9V 95NDS FI4000391768 Wärtsilä Oyj FI0009003727
WRT9V 97NDS FI4000391750 Wärtsilä Oyj FI0009003727
WRT9J 105NDS FI4000391743 Wärtsilä Oyj FI0009003727
WRT9J 107NDS FI4000391735 Wärtsilä Oyj FI0009003727
WRT9J 11NDS FI4000391727 Wärtsilä Oyj FI0009003727
WRT9W 95NDS FI4000391719 Wärtsilä Oyj FI0009003727
WRT9W 97NDS FI4000391701 Wärtsilä Oyj FI0009003727
WRT9K 107NDS FI4000391693 Wärtsilä Oyj FI0009003727
WRT9K 11NDS FI4000391685 Wärtsilä Oyj FI0009003727
WRT9K 112NDS FI4000391644 Wärtsilä Oyj FI0009003727
WRT9X 95NDS FI4000391651 Wärtsilä Oyj FI0009003727
WRT9L 107NDS FI4000391669 Wärtsilä Oyj FI0009003727
WRT9L 112NDS FI4000391677 Wärtsilä Oyj FI0009003727

TAULUKKO 2

Warrantin kaupankäyntitunnusLunastushintaC/P *KerroinWarranttien kokonaismääräLiikkeeseenlaskupäiväErääntymispäivä
FOR9V 205NDS 20,50 P 1/5 2019-09-25 2019-10-18
FOR9W 20NDS 20,00 P 1/5 2019-09-25 2019-11-15
FOR9W 205NDS 20,50 P 1/5 2019-09-25 2019-11-15
FOR9K 225NDS 22,50 C 1/5 2019-09-25 2019-11-15
FOR9K 235NDS 23,50 C 1/5 2019-09-25 2019-11-15
FOR9X 20NDS 20,00 P 1/5 2019-09-25 2019-12-20
FOR9L 225NDS 22,50 C 1/5 2019-09-25 2019-12-20
FOR9L 235NDS 23,50 C 1/5 2019-09-25 2019-12-20
KNE9J 53NDS 53,00 C 1/5 2019-09-25 2019-10-18
KNE9W 50NDS 50,00 P 1/5 2019-09-25 2019-11-15
KNE9K 55NDS 55,00 C 1/5 2019-09-25 2019-11-15
KNE9X 49NDS 49,00 P 1/5 2019-09-25 2019-12-20
KNE9L 54NDS 54,00 C 1/5 2019-09-25 2019-12-20
KNE9L 56NDS 56,00 C 1/5 2019-09-25 2019-12-20
MET9V 32NDS 32,00 P 1/5 2019-09-25 2019-10-18
MET9W 31NDS 31,00 P 1/5 2019-09-25 2019-11-15
MET9W 32NDS 32,00 P 1/5 2019-09-25 2019-11-15
MET9K 36NDS 36,00 C 1/5 2019-09-25 2019-11-15
MET9K 38NDS 38,00 C 1/5 2019-09-25 2019-11-15
MET9X 31NDS 31,00 P 1/5 2019-09-25 2019-12-20
MET9L 36NDS 36,00 C 1/5 2019-09-25 2019-12-20
MET9L 38NDS 38,00 C 1/5 2019-09-25 2019-12-20
NES9J 31NDS 31,00 C 1/5 2019-09-25 2019-10-18
NES9W 28NDS 28,00 P 1/5 2019-09-25 2019-11-15
NES9K 33NDS 33,00 C 1/5 2019-09-25 2019-11-15
NES9X 27NDS 27,00 P 1/5 2019-09-25 2019-12-20
NES9L 32NDS 32,00 C 1/5 2019-09-25 2019-12-20
NES9L 34NDS 34,00 C 1/5 2019-09-25 2019-12-20
NOK0C 52NDS 5,20 C 1/5 2019-09-25 2020-03-20
SAM9V 37NDS 37,00 P 1/5 2019-09-25 2019-10-18
SAM9W 365NDS 36,50 P 1/5 2019-09-25 2019-11-15
SAM9W 37NDS 37,00 P 1/5 2019-09-25 2019-11-15
SAM9K 39NDS 39,00 C 1/5 2019-09-25 2019-11-15
SAM9K 40NDS 40,00 C 1/5 2019-09-25 2019-11-15
SAM9X 365NDS 36,50 P 1/5 2019-09-25 2019-12-20
SAM9L 39NDS 39,00 C 1/5 2019-09-25 2019-12-20
SAM9L 40NDS 40,00 C 1/5 2019-09-25 2019-12-20
STE9V 10NDS 10,00 P 1/5 2019-09-25 2019-10-18
STE9V 102NDS 10,25 P 1/5 2019-09-25 2019-10-18
STE9J 11NDS 11,00 C 1/5 2019-09-25 2019-10-18
STE9J 112NDS 11,25 C 1/5 2019-09-25 2019-10-18
STE9J 115NDS 11,50 C 1/5 2019-09-25 2019-10-18
STE9W 10NDS 10,00 P 1/5 2019-09-25 2019-11-15
STE9W 102NDS 10,25 P 1/5 2019-09-25 2019-11-15
STE9K 112NDS 11,25 C 1/5 2019-09-25 2019-11-15
STE9K 115NDS 11,50 C 1/5 2019-09-25 2019-11-15
STE9K 117NDS 11,75 C 1/5 2019-09-25 2019-11-15
STE9X 10NDS 10,00 P 1/5 2019-09-25 2019-12-20
STE9L 112NDS 11,25 C 1/5 2019-09-25 2019-12-20
STE9L 117NDS 11,75 C 1/5 2019-09-25 2019-12-20
UPM9V 245NDS 24,50 P 1/5 2019-09-25 2019-10-18
UPM9V 25NDS 25,00 P 1/5 2019-09-25 2019-10-18
UPM9J 265NDS 26,50 C 1/5 2019-09-25 2019-10-18
UPM9J 27NDS 27,00 C 1/5 2019-09-25 2019-10-18
UPM9J 275NDS 27,50 C 1/5 2019-09-25 2019-10-18
UPM9W 245NDS 24,50 P 1/5 2019-09-25 2019-11-15
UPM9W 25NDS 25,00 P 1/5 2019-09-25 2019-11-15
UPM9K 27NDS 27,00 C 1/5 2019-09-25 2019-11-15
UPM9K 275NDS 27,50 C 1/5 2019-09-25 2019-11-15
UPM9K 28NDS 28,00 C 1/5 2019-09-25 2019-11-15
UPM9X 245NDS 24,50 P 1/5 2019-09-25 2019-12-20
UPM9L 27NDS 27,00 C 1/5 2019-09-25 2019-12-20
UPM9L 28NDS 28,00 C 1/5 2019-09-25 2019-12-20
WRT9V 95NDS 9,50 P 1/5 2019-09-25 2019-10-18
WRT9V 97NDS 9,75 P 1/5 2019-09-25 2019-10-18
WRT9J 105NDS 10,50 C 1/5 2019-09-25 2019-10-18
WRT9J 107NDS 10,75 C 1/5 2019-09-25 2019-10-18
WRT9J 11NDS 11,00 C 1/5 2019-09-25 2019-10-18
WRT9W 95NDS 9,50 P 1/5 2019-09-25 2019-11-15
WRT9W 97NDS 9,75 P 1/5 2019-09-25 2019-11-15
WRT9K 107NDS 10,75 C 1/5 2019-09-25 2019-11-15
WRT9K 11NDS 11,00 C 1/5 2019-09-25 2019-11-15
WRT9K 112NDS 11,25 C 1/5 2019-09-25 2019-11-15
WRT9X 95NDS 9,50 P 1/5 2019-09-25 2019-12-20
WRT9L 107NDS 10,75 C 1/5 2019-09-25 2019-12-20
WRT9L 112NDS 11,25 C 1/5 2019-09-25 2019-12-20

*C/P: C = Call (osto), P = Put (myynti)

Tukholmassa 24.09.2019

NORDEA BANK ABP

Per Wickman
Lisätietoja: Per Wickman puh.nro. +46 8 407 95 08

Liite

Warranttilehdistötiedote 2019-09-25

Nordea Bank Abp laskee liikkeeseen 2 uutta sertifikaattisarjaa 25.09.2019

Nordea Bank Abp laskee warrantti- ja sertifikaattiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 2 uutta sertifikaattisarjaa 18.09.2019. Sertifikaattien kohde-etuutena ovat Energy – Oil – Brent ja Metals – Precious – Gold. Sertifikaatit ovat BULL- ja BEAR-sertifikaatteja. Sertifikaattien lunastustapa on rahasuoritus. Sertifikaatin päättyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo rahana.

Sertifikaattikohtaiset ehdot

Kaikki sertifikaatit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank Abp:n warrantti- ja sertifikaattiohjelmaa, joka muodostuu 18.12.2018 julkaistusta ohjelmaesitteestä ja mahdollisista täydentävistä ohjelmaesitteistä. Warrantti- ja sertifikaattiohjelmaa koskevat ohjelmaesitteet ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin sertifikaatteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla liikkeeseenlaskijan kotisivuilta: http://www.nordea.fi/warrantit/. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja ohjelmaesitteessä esitetyistä tiedoista.

LiikkeeseenlaskijaNordea Bank Abp
SijoitusinstrumenttiSertifikaatti (BULL ja BEAR)
Sertifikaatin kohde-etuusEnergy – Oil – Brent ja Metals – Precious – Gold

Vipukerroin15, katso tarkemmat tiedot sertifikaattikohtaisista ehdoista.
Käteissuorituksen määräKumuloitunut arvo erääntymispäivänä.

BULL-sertifikaatti:
Jos kohde-etuuden vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai alittanut sen, käteissuoritusta ei makseta.

BEAR-sertifikaatti:
Jos kohde-etuuden vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai ylittänyt sen, käteissuoritusta ei makseta.

Erääntymispäivä / viimeinen kaupankäyntipäiväAikaisin seuraavista:

Kaupankäyntipäivä, jolloin BULL-sertifikaatin kohde-etuuden vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai alittanut sen tai BEAR-sertifikaatin kohde-etuuden vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai ylittänyt sen; tai

Liikkeeseenlaskijan määrittelemä erääntymispäivä. Sertifikaatit ovat nk. ”open end”-rakenteisia, eikä niillä ole ennalta määriteltyä erääntymispäivää/viimeistä kaupankäyntipäivää. Liikkeeseenlaskijalla on oikeus määritellä sertifikaateille erääntymispäivä/viimeinen kaupankäyntipäivä. Katso tarkemmat tiedot sertifikaattikohtaisista ehdoista.

Kohde-etuuden vertailuhinta

Viimeisimmät noteeraukset vertailulähteen jatkuvassa kaupankäynnissä alkaen Liikkeeseenlaskupäivästä ja päättyen erääntymispäivään se mukaan lukien. Liikkeeseenlaskija varaa itselleen oikeuden määritellä, onko hintataso siten kohtuullinen että sen perusteella voidaan arvioida vertailuhintaa rajatasoa varten.
MarkkinapaikkaNasdaq Helsinki
VertailulähdeNasdaq Helsinki
ToteutustapaPankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen
ValuuttaEuro
Kauppakäyntierä1 sertifikaatti
Sertifikaattien kokonaismäärä2 400 000 per ISIN
MarkkinatakaajaNordea
Markkinantakaaja antaa sertifikaateille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana, jolloin sertifikaatti on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena. Markkinatakaus on voimassa julkisen tai monenkeskisen kaupankäyntipaikan jatkuvassa kaupankäynnissä.

Sertifikaateille, joiden markkina-arvo on alle pienimmän kaupankäyntikoon (”tick-size”), ei anneta ostotarjousta. Markkinatakaajalla ei ole velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta jos kaupankäynti kohde-etuudella on keskeytynyt.

Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan että noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisen häiriöiden vuoksi.

Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.

Lisätiedot sertifikaatin kohteesta ja kohdeindeksistäLisätietoja kohde-etuuksista on saatavissa yhtiöiden verkkosivuilta,
www.cmegroup.com, www.standardandpoors.com ja www.nasdaq.com.

Lisätietoja sertifikaattien arvonkehityksestä on saatavissa Helsingin Pörssin verkkosivuilta http://www.nasdaqomxnordic.com/

Sijoittajan tulee tehdessään sertifikaatteja koskevia päätöksiä itse tutustua kohde-etuutta koskeviin tietoihin.

Liikkeeseenlaskettavat sertifikaatit:

Taulukko 1

Sertifikaatin kaupankäyntitunnusSertifikaatin ISIN-koodiKohde-etuusKohde-etuuden ISIN-koodi
BULL OLJY X1 NF1FI4000391594Energy – Oil – BrentNot Applicable
BULL KULTAX1 NF1FI4000391586Metals – Precious – GoldNot Applicable

Taulukko 2

Sertifikaatin kaupankäyntitunnusLähtökurssiVipukerroinHallinnointipalkkioRajatasoKorkoperustemarginaali
BULL OLJY X1 NF11010,00%0,00%0,99%
BULL KULTAX1 NF11010,00%0,00%0,99%

Tukholmassa 24.09.2019

NORDEA BANK Abp

Per Wickman
Lisätietoja: Per Wickman puh.nro. +46 8 407 95 08

Liite

NBAB pörssitiedote CLC 2019-09-25

Vincit Oyj: Vincit antaa lisätietoja liittyen 20.9.2019 julkaistuun tiedotteeseen

Vincit Oyj

Sisäpiiritieto 24.9.2019 kello 12.15

Vincit antaa lisätietoja liittyen 20.9.2019 julkaistuun tiedotteeseen

Vincit tiedotti 20.9.2019 solmineensa palvelusopimuksen Yleinen työttömyyskassa YTK:n kanssa. Sopimus astui voimaan 20.9.2019 ja jatkuu vuoden 2022 loppuun. Lisätietona aikaisempaan, yhtiön arvion mukaan sopimuksen vaikutus liikevaihtoon ensimmäisen 12 kuukauden aikana todennäköisesti ylittää miljoona euroa, mutta jää alle kahden miljoonan. Sopimuksen perusteella YTK:lla ei kuitenkaan ole ostovelvoitetta.

Yhtiön kuluvan vuoden ohjeistukseen sopimuksella ei ole vaikutusta.

Lisätietoja:

Vincit Oyj, toimitusjohtaja Mikko Kuitunen, puhelin: 040 589 8316

Hyväksytty neuvonantaja: Alexander Corporate Finance Oy, puhelin: 050 520 4098

Vincit Oyj lyhyesti:

Vincit on huippuasiantuntijaorganisaatio, joka luo hyvää huomenta tarjoamalla asiakkailleen Suomen selväjärkisintä ATK:ta tyytyväisyystakuulla. Vincit Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North -markkinapaikalla, kaupankäyntitunnus VINCIT. www.vincit.fi

FINANSSIVALVONTA MÄÄRÄSI SEURAAMUSMAKSUN AFARAKILLE

07:30 Lontoo, 09:30 Helsinki, 24.9.2019 – Afarak Group Oyj (”Afarak” tai ”Yhtiö) (LSE: AFRK, NASDAQ: AFAGR)

FINANSSIVALVONTA MÄÄRÄSI SEURAAMUSMAKSUN AFARAKILLE

Finanssivalvonta määräsi Afarak Group Oyj:lle 1 450 000 euron seuraamusmaksu sisäpiiritiedon julkistamiseen ja sisäpiiriluettelon pitämiseen liittyvistä laiminlyönneistä

Finanssivalvonta määrää Afarak Group Oyj:lle 1 450 000 euron seuraamusmaksun, koska yhtiö on joulukuussa 2017 laiminlyönyt EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (MAR) mukaisten velvollisuuksien noudattamisen liittyen sisäpiiritiedon julkistamiseen (artikla 17) ja sisäpiiriluettelon laatimiseen (artikla 18).

Finanssivalvonnan päätös ei ole lainvoimainen. Yhtiöllä on oikeus valittaa 23.9.2019 annetusta päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa siitä, kun se on saanut päätöksestä tiedon.

Yhtiön hallitus tulee perehtymään Finanssivalvonnan päätökseen huolella ja harkitsee soveliaita jatkotoimia. Yhtiö tulee tiedottamaan jatkotoimista aikanaan.

Helsingissä, 24.9.2019

Afarak Group Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Guy Konsbruck, toimitusjohtaja, +356 2122 1566, guy.konsbruck@afarak.com

Vuosikertomukset ja muut sijoittajille annettavat tiedot ovat tarkasteltavissa Yhtiön verkkosivustolla www.afarak.com.

Afarak Group on erikoismetalliseosten valmistaja, joka tavoittelee vakaata kasvua. Yhtiöllä on erikoismetalliliiketoimintaa Etelä-Euroopassa ja rautametalliliiketoimintaa Etelä-Afrikassa. Yhtiön osake on listattu NASDAQ Helsingissä (AFAGR) ja Lontoon pörssissä (AFRK).

Jakelu:

NASDAQ Helsinki
Lontoon pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

www.afarak.com

facebook twitter