Suomisen taloudellinen tiedottaminen vuonna 2020

Suominen Oyj:n pörssitiedote 18. syyskuuta 2019 klo 13:00

Suominen julkaisee vuonna 2020 tilinpäätöstiedotteen, puolivuosikatsauksen ja kaksi osavuosikatsausta seuraavasti:

29. tammikuuta 2020 – Tilinpäätöstiedote 2019
23. huhtikuuta 2020 – Osavuosikatsaus, tammi-maaliskuu 2020
12. elokuuta 2020 – Puolivuosikatsaus, tammi-kesäkuu 2020
22. lokakuuta 2020 – Osavuosikatsaus, tammi-syyskuu 2020

Vuoden 2019 vuosikertomus julkaistaan viimeistään 24. helmikuuta 2020 alkavalla viikolla (viikko 9).

Suomisen varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi torstaina 19. maaliskuuta 2020. Suomisen hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle myöhemmin.

Lisätietoja:
Emilia Peltola, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja p. 010 214 3082

SUOMINEN OYJ

Suominen valmistaa kuitukankaita rullatavarana pyyhintä- ja hygieniatuotteisiin sekä terveydenhuollon sovelluksiin. Suomisen kuitukankaista valmistetut lopputuotteet – esimerkiksi kosteuspyyhkeet, terveyssiteet ja haavataitokset – luovat lisäarvoa kuluttajien ja ammattilaisten käytössä eri puolilla maailmaa. Suominen on pyyhintään tarkoitettujen kuitukankaiden globaali markkinajohtaja ja sillä on lähes 700 työntekijää Euroopassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Suomisen liikevaihto vuonna 2018 oli 431,1 milj. euroa. Suomisen osake (SUY1V) noteerataan Nasdaq Helsingissä keskisuurten yhtiöiden listalla. Lue lisää: www.suominen.fi.

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.suominen.fi

KESLA OYJ:N TALOUDELLISET TAVOITTEET JA STRATEGIA

Kesla Oyj Pörssitiedote 18.9.2019 Klo 12.00

KESLA OYJ:N TALOUDELLISET TAVOITTEET JA STRATEGIA

Keslan hallitus on hyväksynyt Keslan pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ja strategian vuosille 2019-23.

Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

Taloudellisilla tavoitteilla pyritään taloudellisen lisäarvon luomiseen, omistaja-arvon kasvattamiseen ja yhtiön taloudellisen vakauden turvaamiseen. Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet arvioidaan suhdannekierron yli eikä niitä voi pitää minkään vuoden markkinaohjeistuksena. Pitkän aikavälin tavoitteet ovat seuraavat:

Liikevaihto: markkinoiden keskimääräistä kasvua voimakkaampi kasvu.

Pääoman käytön tehokkuus: sijoitetun pääoman tuotto (ROI) yli 15 %.

Taserakenne: omavaraisuusaste yli 40 % ja nettovelkaantumisaste alle 50 %.

Keslan osingonjakopolitiikka

Keslan osingonjakopolitiikka ottaa huomioon yhtiön jakokelpoisten voittovarojen lisäksi taloudellisten tavoitteiden saavuttamisen vaatimat investointi- ja rahoitustarpeet. Yhtiö pyrkii jakamaan, rahoitusaseman niin salliessa, noin 40 % vuosittaisesta tuloksestaan.

Keslan visio

Keslan visio kiteytyy sloganissa #yourlifetimematch, jossa ”your” viittaa Keslan asiakaskeskeisyyteen, ”lifetime” viittaa kestävyyteen, elinkaarikustannuskilpailukykyyn ja pitkäjänteisiin asiakassuhteisiin sekä ”match” viittaa laitteidemme integroitavuuteen eri alustoille ja syviin liiketoimintakumppanuuksiin jakelutiessä ja toimittajaverkostossa.

Keslan strategia 2019 – 2023

Keslan liiketoiminnan fokus on metsäteknologian ja materiaalikäsittelyn laitteissa sekä niihin liittyvissä ohjausjärjestelmissä ja elinkaaripalveluissa. Tällä alueella Keslan toiminta-ajatuksena on tuottaa asiakkaan alustaan integroituvia, parasta käyttökokemusta tuottavia ja asiakkaan liiketoimintaa edistäviä laadukkaita materiaalinkäsittelyratkaisuja.

Kesla-konsernin liiketoimintaportfolioon kuuluvat traktorivarusteiden, puunkorjuulaitteiden sekä auto- ja teollisuusnosturien liiketoiminnat.

Konsernin kasvustrategia perustuu vahvan kumppaniverkoston kehittämiseen, Keslan liiketoiminta-alueiden syvään loppuasiakasymmärrykseen, digitalisaation luomiin mahdollisuuksiin ja Kesla-brändin vahvistamiseen.

Konsernin kannattavuusstrategiassa korostuvat fokusointi, digitalisaation, valmistuksen ja hankinnan synergioiden hyödyntäminen Keslan eri liiketoimintojen välillä, tarkoituksenmukainen työnjako tilaus-toimitusprosesseissa, osavalmistuksen tarkkuus- ja automaatiotason nostaminen sekä konsernin avainprosessien ja toimintatapojen systematisointi.

Seuraavan kahden vuoden konsernin strategiset kehittämisteemat liittyvät pääomatehokkaaseen toimituskykyyn, tuotevalikoiman hallintaan, palveluliiketoimintaan sekä läsnäolon vahvistamiseen markkinoilla.

Organisaatiokulttuurin kehittämisteemana on rohkeus ja sitkeys uudistua.

Keslan arvopohja – vastuullinen, innovatiivinen, ripeä ja luotettava tuloksentekijä – ohjaa yhtiön päivittäistä liiketoiminnan toteuttamista.

KESLA OYJ

Hallitus

LISÄTIETOJA:

Toimitusjohtaja Simo Saastamoinen, 040 560 9310

JAKELU:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.kesla.com

Kesla on metsäteknologian ja materiaalikäsittelyn kehittämiseen, markkinointiin ja valmistukseen erikoistunut konepajakonserni, joka tuottaa asiakkaan alustaan integroituvia, parasta käyttökokemusta tuottavia ja asiakkaan liiketoimintaa edistäviä laadukkaita materiaalinkäsittelyratkaisuja. Keslan liiketoiminta on keskittynyt kolmeen liiketoiminta-alueeseen, jotka ovat traktorivarusteet, puunkorjuulaitteet sekä auto- ja teollisuusnosturit. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2018 45 miljoonaa euroa. Konsernin viennin osuus liikevaihdosta oli 72 %. Vuonna 1960 perustetulla Keslalla on tuotantolaitokset Joensuussa, Kesälahdella ja Ilomantsissa sekä myyntiyhtiö Appenweierissa, Saksassa. Keslan palveluksessa on noin 250 henkeä. Keslan A-osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. #yourlifetimematch.

Verkkokauppa.com Oyj – Johdon liiketoimet – Forsell

Verkkokauppa.com Oyj JOHDON LIIKETOIMET 18.9.2019 klo 11.00

Verkkokauppa.com Oyj – Johdon liiketoimet – Forsell

Johdon liiketoimet

Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen 19. artiklan mukainen ilmoitus liiketoimesta.

Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Forsell, Mikko
Asema: Muu ylin johto
____________________________________________

Liikkeeseenlaskija: Verkkokauppa.com Oyj
LEI: 743700QZE6B52SHHTV75

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 743700QZE6B52SHHTV75_20190918101802_3
____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2019-09-17
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000049812
Liiketoimen luonne: HANKINTA

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 4 467 Yksikköhinta: 3,320 EUR

(2): Volyymi: 1 352 Yksikköhinta: 3,270 EUR

(3): Volyymi: 500 Yksikköhinta: 3,260 EUR

(4): Volyymi: 150 Yksikköhinta: 3,250 EUR

(5): Volyymi: 35 Yksikköhinta: 3,250 EUR

(6): Volyymi: 1 000 Yksikköhinta: 3,240 EUR

(7): Volyymi: 2 224 Yksikköhinta: 3,240 EUR

(8): Volyymi: 272 Yksikköhinta: 3,240 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(8): Volyymi: 10 000 Keskihinta: 3,28098 EUR

Lisätietoja:
Panu Porkka, Toimitusjohtaja
panu.porkka@verkkokauppa.com
Puh. +358 10 309 5555

Robert Tallberg, Lakimies
robert.tallberg@verkkokauppa.com
Puh. +358 10 309 5555

Hyväksytty neuvonantaja
Nordea Bank Oyj
Puh. +358 9 5300 6785

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.verkkokauppa.com

Suomen ensimmäinen lääkekuljetus droonilla toteutettiin onnistuneesti

Suomen ensimmäinen lääkekuljetus droonilla toteutettiin onnistuneesti

ORION OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 18.9.2019

Suomen Apteekkariliitto ja Orion toteuttivat Suomen ensimmäisen lääkekuljetuksen robottilennokilla eli droonilla Helsingin Lauttasaaressa maanantaina 16.9.

Drooni kuljetti valikoiman itsehoitolääkkeitä Lauttiksen apteekilta Lauttasaaren Senioritalolle, jossa hoitohenkilökunta vastaanotti paketin.

─ Oli upeaa, että ensimmäinen lääkekuljetus droonilla onnistui hyvin! Suomalaiset apteekit haluavat olla edelläkävijöinä kehittämässä uusia, moderneja palveluja, kertoo Lauttiksen apteekin apteekkari Risto Holma.

─ Uusi palvelu hyödyttäisi esimerkiksi asiakkaita, joilla yllättävän avuntarpeen tai sairauden vuoksi on hankaluuksia päästä asioimaan apteekkiin. Erilaiset kuljetusratkaisut osana palvelua tuovat apteekin lähelle, Holma jatkaa.

Toimituksen toteutti AI-startup Third Space Auto.

─ Robottilennokit ovat nopeita. Kun niihin yhdistetään lentoautomaatiojärjestelmä, kuten AI.Pilot-teknologiaan perustuvan ByDrone, apteekit ja sairaalat voivat toimittaa lääkkeitä hetkessä avun tarvitsijoille. Esimerkiksi meidän käyttämämme lennokki lentää kilometrin minuutissa. Lennokkien kantama vaihtelee 10 kilometristä jopa 110 kilometriin. Tällaiset esittelytilaisuudet ovat todella tarpeen, koska niiden avulla lääketeollisuus ja viranomaiset voivat kannustaa logistiikka-alaa muuttamaan toimintatapojaan. Uskon, että parin vuoden kuluessa tällaiset järjestelmät otetaan käyttöön maaseudulla, saaristossa ja muilla vaikeapääsyisillä seuduilla, joilla niille on todella tarvetta,toteaa Third Space Auton perustaja Arshia Gratiot.

Maanantain demolento on osa yhteishanketta, jossa selvitettiin droonikuljetusten käyttömahdollisuuksia ja hyötyjä lääkkeiden toimituksessa. Hanke toteutettiin tutkimus- ja kehitysyhteistyönä Aalto-yliopistossa poikkitieteellisesti eri alojen opiskelijoiden kanssa. Aalto-yliopiston tutkimusryhmät kartoittivat muun muassa droonikuljetusten palvelumuotoilua ja lainsäädäntöä.

Apteekkariliiton toiveena on, että droonikuljetukset voisivat olla arkipäivää tulevaisuudessa. Liitto on kehittänyt useiden vuosien ajan apteekkien digitaalisia palveluja. Yli 200 apteekkia on ottamassa lähitulevaisuudessa käyttöön uuden verkkopalvelualustan, johon on integroitu verkkoapteekki.

Orion on mukana yhteishankkeessa ainoana lääkeyhtiönä, ja haluaa yhdessä apteekkien kanssa mahdollistaa uudenlaisia ratkaisuja, joilla voidaan palvella asiakkaita entistä monipuolisemmin ja tarvelähtöisemmin. Suomalaiset ovat nopeita omaksumaan uusia sovelluksia ja moderneja palveluita, ja niiden käyttö yleistyy myös osana lääkehoitoa.

Lisätietoja:

Apteekkariliiton farmaseuttinen johtaja Charlotta Sandler
p. 050 543 0411, charlotta.sandler@apteekkariliitto.fi

Myyntijohtaja Sari Pesonen, Orionin Kaupalliset toiminnot, Suomi
p. 050 966 3641, sari.pesonen@orionpharma.com

Third Space Auto (in English): Arshia Gratiot
p. +44 7500 014730 arshia@thirdspaceauto.com

Lauttiksen apteekin apteekkari Risto Holma
p. 0400 605 208, risto.holma@lauttasaarenapteekki.fi

Orion on suomalainen lääkeyhtiö – hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä sekä lääkkeiden vaikuttavia aineita. Yhtiö panostaa jatkuvasti uusien lääkkeiden sekä hoitotapojen tutkimiseen ja kehittämiseen.

Suomen Apteekkariliitto ry (www.apteekkariliitto.fi) on yksityisiä apteekkeja edustava yhdistys. Apteekkariliitto kehittää eettisesti ja ammatillisesti korkeatasoista apteekkitoimintaa osana terveydenhuoltoa ja tuottaa jäsenilleen apteekkitoimintaa tukevia palveluita.

Julkaisija:
Orion Oyj
Viestintä
Orionintie 1A, 02200 Espoo
www.orion.fi

Orion on suomalainen lääkeyhtiö – hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä sekä lääkkeiden vaikuttavia aineita. Yhtiö panostaa jatkuvasti uusien lääkkeiden sekä hoitotapojen tutkimiseen ja kehittämiseen. Orionin lääketutkimuksen ydinterapia-alueita ovat keskushermostosairaudet, syöpäsairaudet sekä hengityselinsairaudet, joiden hoitoon Orion kehittää inhaloitavia Easyhaler®-keuhkolääkkeitä. Orionin liikevaihto vuonna 2018 oli 977 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllisti vuoden lopussa noin 3 200 henkilöä. Orionin A- ja B-osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.

Silmäasema Oyj: Tulosvaroitus: Silmäasema parantaa vuoden 2019 näkymiään

Silmäasema Oyj
Sisäpiiritieto
18.9.2019 klo 9.20

Silmäasema nostaa arviotaan vuoden 2019 vertailukelpoisen liikevaihdon ja oikaistun käyttökateprosentin kehittymisestä.

Vertailukelpoisen liikevaihdon näkymien parantuminen perustuu Optisen kaupan toteutuneeseen ja loppuvuodelle ennustettuun positiiviseen myynnin kehitykseen. Lisäksi Silmäklinikoissa alkuvuonna aloitettujen myyntiä parantavien toimenpiteiden odotetaan tukevan vertailukelpoisen liikevaihdon myönteistä kehitystä loppuvuoden aikana.

Konsernin liiketoiminnan suhteellisen kannattavuuden arvioidaan parantuvan edellisvuodesta. Aiemmin tänä vuonna julkaistun tehostamisohjelman toimenpiteet vaikuttavat ennakoitua nopeammin, samoin kuin toimenpiteet verkoston tehokkuuden ja tuottavuuden parantamiseksi.

Päivitetyt näkymät vuodelle 2019:

Silmäasema arvioi koko vuoden vertailukelpoisen liikevaihdon kasvavan hieman edellisvuodesta sekä oikaistun käyttökateprosentin olevan hieman edellisvuotta parempi (2018: 9,6%) ilman vuoden 2019 alusta käyttöönotetun IFRS 16 -standardin vaikutusta.

Aiemmat näkymät vuodelle 2019 (annettu 7.3.2019):

Silmäasema arvioi koko vuoden vertailukelpoisen liikevaihdon olevan edellisvuoden tasolla sekä oikaistun käyttökateprosentin olevan edellisvuoden tasolla tai paranevan hieman (2018: 9,6%) ilman vuoden 2019 alusta käyttöönotetun IFRS 16 -standardin vaikutusta.

SILMÄASEMA OYJ

Jussi Salminen
toimitusjohtaja

Lisätietoja antavat

Toimitusjohtaja Jussi Salminen, puh. 040 834 5818
Talousjohtaja Sari Nordblad, puh. 050 552 7247

Viestintä- ja sijoittajasuhdepäällikkö Mikko Merisaari p. 050 521 4055

Silmäasema on kotimainen yritys, joka tarjoaa maanlaajuisesti kaikki näkemisen ja silmäterveyden tuotteet ja palvelut. Silmäasema on Suomen suurin yksityinen silmäleikkauksia tarjoava silmäsairaalaketju sekä toiseksi suurin optikkoketju. Silmäasema-ketjulla on lähes 150 myymälää ja 13 silmäsairaalaa Suomessa sekä yhdeksän myymälää Virossa. Silmäasema-ketjun palveluksessa työskentelee yli 1 000 näkemisen ja silmäterveyden ammattilaista. Silmäasema-konsernin liikevaihto vuonna 2018 oli 122,9 miljoonaa euroa ja oikaistu käyttökate 11,8 miljoonaa euroa.

Sponda Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2019

Sponda Oyj Pörssitiedote 18.9.2019 klo 8.30

SPONDA OYJ:N PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1.–30.6.2019

YHTEENVETO 1.1.-30.6.2019 (VERTAILUKAUSI 1.1.–30.6.2018)

Konsernin liikevaihto laski 123,4 (128,9) milj. euroon.Nettotuotot laskivat 76,8 (82,6) milj. euroon.Liikevoitto laski 67,3 (82,9) milj. euroon. Lukuun sisältyy käyvän arvon muutosta -17,5 (19,0) milj. euroa, josta -1,1 milj. euroa liittyy IFRS 16 käyttöoikeusomaisuuden poistoihin. Enemmän tietoa IFRS 16 -standardin käyttöönoton vaikutuksista löytyy puolivuosikatsauksen Laadintaperiaatteissa.Tulos/osake oli 0,11 (0,05) euroa. Tulos/osake -tunnusluvun kasvuun vaikutti laskennallisista veroista tuleva 18,8 milj. euron positiivinen tulosvaikutus.Sijoituskiinteistöjen käypä arvo oli 3 634,9 (4 036,7) milj. euroa, joka sisältää IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin vaikutuksen 38,4 milj. euroa.

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

1-6/2019 1-6/2018 1-12/2018
Liikevaihto, M€ 123,4 128,9 259,2
Nettotuotot, M€ 76,8 82,6 182,8
Liikevoitto, M€ 67,3 82,9 155,1
Tulos/osake, € 0,11 0,05 0,10
Osakekohtainen oma pääoma, € 3,46 3,08 3,67
Omavaraisuusaste, % 30,5 25,1 29,8

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Suomen talouskasvu jää viime vuosia maltillisemmaksi vuonna 2019. Valtiovarainministeriön ennusteiden (julkaistu 17.6.2019) mukaan BKT kasvaa 1,6 % vuonna 2019. Tilastokeskuksen mukaan työttömyysaste oli 6,5 % heinäkuun 2019 lopussa.

KONSERNIN TULOS 1.1.-30.6.2019

Sponda konsernin tilikauden tulos ajanjaksolta 1.1.-30.6.2019 oli 37,3 (18,0) milj. euroa ja tulos ennen veroja oli 19,3 (30,4) milj. euroa. Liikevoitto oli 67,3 (82,9) milj. euroa.

Nettotuotot laskivat noin 7 %, ja olivat 76,8 (82,6) milj. euroa. Nettotuottojen lasku johtui pääasiassa myydyistä kohteista ja kehityshankkeiden vuoksi tyhjentyneistä kohteista. Hallinnon ja markkinoinnin kulut sekä liiketoiminnan muut tuotot ja kulut olivat yhteensä -18,4 (-15,8) milj. euroa. Tästä hallinnon ja markkinoinnin kulut olivat -18,6 (-14,4) milj. euroa. Hallinnon ja markkinoinnin kulujen nousu johtuu pääasiassa henkilöstöön ja ulkopuolisiin palveluihin liittyvien kulujen kasvusta.

Tilikauden aikana on kirjattu myyntivoittoa 26,4 (0,5) milj. euroa sekä sijoitus että vaihto-omaisuuskiinteistöjen myynneistä. Sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutos kaudella oli -17,5 (19,0) milj. euroa. Pääosa negatiivisesta arvonmuutoksesta tulee Suomessa sijaitsevasta kiinteistöportfoliosta, ja siihen on vaikuttanut erityisesti tilikaudella 2018 valmistuneista kehityskohteista kirjattu kehityskate sekä hieman kasvaneet ajanmukaistamisinvestoinnit. Lisäksi IFRS 16 standardin soveltamisen vaikutus sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutokseen oli katsauskaudella -1,1 milj. euroa.

Kauden rahoitustuotot ja -kulut olivat -48,0 (-52,5) milj. euroa. Rahoituskulujen laskua selittää myytyihin kohteisiin liittyvien korollisten velkojen lyhennykset. Laskennalliset verovelat pienentyivät tarkastelujakson aikana muodostaen noin 18,8 milj. euron positiivisen tulosvaikutuksen. Laskennallisten verovelkojen lasku liittyi pääasiassa myytyihin kohteisiin.

KIINTEISTÖOMAISUUS 1.1.–30.6.2019

Spondalla oli 30.6.2019 yhteensä 161 vuokrattavaa kiinteistöä, joiden yhteenlaskettu vuokrattava pinta-ala on n. 1,2 milj. m². Kiinteistöjen pinta-alasta noin 57 % on toimistotilaa, 25 % kauppakeskuksia ja 17 % logistiikkatilaa. Noin 1 % vuokrattavasta pinta-alasta on Venäjällä.

Spondan sijoituskiinteistöjen käyvät arvot vahvistetaan yhtiön oman kassavirtaperusteisen tuottoarvolaskennan tuloksena. Arviointimenetelmä on kansainvälisten arviointistandardien (IVS) mukainen. Koko kiinteistöjen käyvän arvon laskennassa käytetty aineisto tarkastutetaan vähintään kaksi kertaa vuodessa ulkopuolisella asiantuntijalla, millä varmistetaan laskennassa käytettyjen parametrien ja arvojen perustuvan markkinahavaintoihin.

Kesäkuun 2019 lopussa Spondan sijoituskiinteistöjen käyvät arvot tarkasti ulkopuolinen arvioitsija Suomessa (Catella Property Oy). Venäjän kohteet arvioitiin ulkopuolisen arvioitsijan toimesta (CB Richard Ellis ja Jones Lang LaSalle LCC). Sijoituskiinteistöjen käypä arvo oli kesäkuun 2019 lopussa yhteensä noin 3,6 mrd euroa.

Voitto/tappio käypään arvoon arvostamisesta

M€ 1-6/2019 1-6/2018 1-12/2018
Tuottovaatimusten muutokset (Suomi) 13,6 23,8 31,0
Kiinteistökehityksen hankkeista saatu kehitysvoitto 1,3 24,8 24,8
Ajanmukaistamisinvestoinnit -19,8 -14,2 -42,3
Markkinavuokrien ja ylläpitokulujen muutos (Suomi) -11,9 -5,1 -2,7
Arvonmuutos (Venäjä) 0,4 -10,2 -14,6
Sijoituskiinteistöt yhteensä -16,4 19,0 -3,8
Kiinteistörahastot 0,0 0,0 -4,6
Sijoituskiinteistöihin luokiteltavien käyttöoikeusomaisuuserien käyvän arvon muutos (IFRS 16) -1,1
Konserni yhteensä -17,5 19,0 -8,4

Muutokset Spondan sijoituskiinteistöomaisuudessa 1.1.–30.6.2019*

M€ Yhteensä Toimisto-
kiinteistöt
Kauppa-
keskukset
Kiinteistö-
kehitys
Ei-
strateginen omaisuus
Vuokratuotot 122,7 69,2 45,3 0,4 7,7
Ylläpitokulut -39,5 -22,8 -12,5 -0,7 -3,4
Nettovuokratuotot 83,2 46,4 32,8 -0,3 4,2
Sijoituskiinteistöt 1.1.2019 3 755,8 2 006,0 1 514,4 72,0 163,5
Myytävänä olevat sijoituskiinteistöt 1.1.2019 241,3 220,4 21,0
Investoinnit 24,2 17,2 2,1 4,5 0,3
Myynnit -347,1 -310,1 -28,8 -6,1 -2,0
Käyvän arvon muutos (sisältää IFRS 16 vaikutuksen) -16,4 -8,5 -8,6 1,2 -0,6
Myytävänä oleviin pitkäaikaisiin omaisuuseriin siirretyt -61,3 -61,3
IFRS 16 käyvän arvon muutos** -1,1
Sijoituskiinteistöihin luokiteltavat käyttöoikeusomaisuuserät (IFRS 16)** 39,4
Sijoituskiinteistöt 30.6.2019 3 634,9 1 863,7 1 500,0 71,5 161,2
Käyvän arvon muutos % -0,3 -0,4 -0,6 1,7 -0,3

* Taulukossa on esitetty ainoastaan sijoituskiinteistöihin liittyvät luvut. Vaihto-omaisuus ja muut kiinteistöt sekä segmenttikohtaiset hallinnon kulut eivät sisälly lukuihin.
** Ei allokoitu segmenteille.

VUOKRAUSTOIMINTA

Kesäkuun 2019 lopussa Spondalla oli 1 707 vuokralaista ja vuokrasopimuksia oli yhteensä 2 965 kpl.

Pääosa Spondan vuokrasopimukset Suomessa on sidottu vuosittaisiin tai puolivuosittaisiin indekseihin.

Koko vuokrasopimuskannan keskimääräinen kesto oli 3,0 (3,6) vuotta, josta toimistotilojen vuokrasopimusten keskimääräinen kesto oli 3,1 (3,9) vuotta ja kauppakeskusten 3,3 (3,9) vuotta.

Vuokrasopimukset erääntyvät seuraavasti:

% vuokratuotosta Koko kiinteistökanta
30.6.2019 30.6.2018 31.12.2018
1. vuoden sisällä 20,2 18,6 18,1
2. vuoden sisällä 15,3 12,5 12,0
3. vuoden sisällä 17,3 12,9 13,7
4. vuoden sisällä 9,7 13,2 12,5
5. vuoden sisällä 7,4 7,5 7,6
6. vuoden sisällä 6,4 4,4 5,1
6. vuoden jälkeen 11,0 19,4 18,5
Toistaiseksi voimassa olevat 12,7 11,6 12,5

SEGMENTTIKOHTAISET TULOKSET

Raportoitavat segmentit ovat: Toimistokiinteistöt, Kauppakeskukset, Kiinteistökehitys, Ei-strateginen omaisuus sekä Muut. Ei-strateginen omaisuus -segmenttiin sisältyy jäljellä olevat logistiikkakiinteistöt ja kiinteistöt Venäjällä sekä Kiinteistösijoitusyhtiöt-segmentti. Muut-segmenttiin sisältyy konsernin liiketoiminnoille kohdistamattomat kulut. Tarkempaa tietoa Muut -Segmentistä löytyy taulukosta Tuloslaskelma segmenteittäin.

Toimistokiinteistöt

Toimistokiinteistöt-segmentti vastaa toimistotilojen vuokraamisesta, hankinnasta ja myynnistä Suomessa.

Vuoden 2019 ensimmäisellä vuosipuoliskolla liikevaihto oli 69,9 (80,2) milj. euroa ja nettotuotot olivat 46,6 (56,3) milj. euroa.

1-6/2019 1-6/2018 1-12/2018
Liikevaihto, M€ 69,9 80,2 157,0
Nettotuotto, M€* 46,6 56,3 111,1
Liikevoitto, M€* 54,1 44,8 97,8
Kiinteistöjen käypä arvo, M€ 1 863,7 2 276,2 2 006,0
-ei sisällä myytäväksi luokiteltuja kiinteistöjä, M€ 61,3 220,4
Käyvän arvon muutos vuoden alusta, M€ -8,5 -5,0 -15,9
Vuokrattava pinta-ala, m2 736 500 800 000 800 000

*Perustuu segmenttiraportointiin ja sisältää siten vain puolen vuoden kiinteistöverot

Kauppakeskukset

Kauppakeskukset-segmentti vastaa kauppakeskusten ja liiketilojen vuokraamisesta, hankinnasta ja myynnistä Suomessa.

Vuoden 2019 ensimmäisellä vuosipuoliskolla liikevaihto oli 45,3 (40,8) milj. euroa ja nettotuotot olivat 32,8 (30,9) milj. euroa.

1-6/2019 1-6/2018 1-12/2018
Liikevaihto, M€ 45,3 40,8 86,6
Nettotuotto, M€* 32,8 30,9 65,8
Liikevoitto, M€* 19,7 35,8 68,5
Kiinteistöjen käypä arvo, M€ 1 500,0 1 528,4 1 514,4
-ei sisällä myytäväksi luokiteltuja kiinteistöjä, M€ 21,0
Käyvän arvon muutos vuoden alusta, M€ -8,6 9,8 12,6
Vuokrattava pinta-ala, m2 249 500 255 000 255 500

*Perustuu segmenttiraportointiin ja sisältää siten vain puolen vuoden kiinteistöverot

Kiinteistökehitys

Kiinteistökehitys-segmentti vastaa kiinteistöhankkeiden toteuttamisesta. Kiinteistökehitystoiminta koostuu sekä uudishankekohteista että perusparannuskohteista.

Spondan kiinteistökehityssalkun tasearvo oli kesäkuun 2019 lopussa 71,5 milj. euroa. Tästä maa-alueiden osuus oli 46,8 milj. euroa ja loput 24,7 milj. euroa oli sidottu kiinteistökehityshankkeisiin. Käyttämättömän rakennusoikeuden arvo on esitetty asianomaisen segmentin varoissa niissä sijoituskiinteistöissä, joissa on rakennus, ja osana Kiinteistökehitys-segmenttiä siltä osin kuin rakennusoikeus on rakentamattomissa tonteissa.

Vuoden 2019 ensimmäisellä vuosipuoliskolla Kiinteistökehitys-yksikkö investoi yhteensä 6,1 milj. euroa. Investoinnit kohdistuivat pääosin Ratinan toimistotalon rakentamiseen. Ratinan toimistotalon investoinnit tarkasteluajanjaksolla olivat noin 5,9 milj. euroa

Ei-strateginen omaisuus

Ei-strateginen omaisuus -segmenttiin sisältyy jäljellä olevat logistiikkakiinteistöt ja kiinteistöt Venäjällä.

Ei-strateginen omaisuus -segmentin sijoituskiinteistöjen käypä arvo oli kesäkuun lopussa 161,2 milj. euroa, josta 77,6 milj. euroa on logistiikkakiinteistöjä ja 83,7 milj. euroa Venäjällä sijaitsevia kiinteistöjä.

Spondan omistusosuus Venäjän kiinteistökehityshankkeisiin sijoittavasta Russia Investistä on 27 %. Russia Invest omistaa 55 %:n omistusosuuden Pietarissa sijaitsevan Septem City -hankkeen I-vaiheesta, Okhta Mall -kauppakeskushankkeesta. Spondan sijoituksen käypä arvo oli noin 16,2 milj. euroa kesäkuun 2019 lopussa.

RAHOITUS SEKÄ TASEEN KESKEISET TUNNUSLUVUT

Sponda-konsernin korollinen vieras pääoma pieneni merkittävästi vertailuvuodesta johtuen lainojen takaisinmaksusta. Korollinen vieras pääoma oli kesäkuun 2019 lopussa 2 488,6 (2 892,7) milj. euroa sisältäen lainoihin liittyvät kulut. Konsernin kassavarat olivat 105,5 (69,1) milj. euroa, josta vapaasti käytettävissä oli 32,7 milj. euroa. Konsernin nettovelka oli 2 383,1 (2 823,6) milj. euroa muodostuen joukkovelkakirjalainasta ja rahalaitoslainoista sisältäen investointeihin tarkoitettuja nostettuja limiittejä 47,0 milj. euroa. Yhtiöllä oli kesäkuun lopussa vakuudellisia lainoja 2 286,0 milj. euroa, joka on noin 59 % konsernin taseesta.

Spondan omavaraisuusaste kesäkuun lopussa oli 30,5 (25,1) %. Loan to Value (LTV), perustuen nettovelkaan, oli 63,8 (69,3) %. Luottojen pääomilla painotettu keskimääräinen laina-aika oli 1,4 (1,5) vuotta ja keskikorko oli 3,8 (3,7) % sisältäen korkojohdannaiset sekä jaksotetut järjestelypalkkiot. Kiinteäkorkoisten ja korkosuojattujen lainojen osuus oli 84,6 (86,6) % koko lainaportfoliosta ja 53,7 (60,1) % konsernin taseesta.

Spondan nettorahoituskulut olivat katsauskauden aikana -48,0 (-52,5) milj. euroa ja 2019 ei ollut aktivoitavia korkokuluja. Liiketoiminnan nettorahavirta oli katsauskaudella 27,7 (34,1) milj. euroa. Investointien nettorahavirta oli 343,7 (-70,0) milj. euroa ja rahoituksen nettorahavirta oli -373,2 (-623,7) milj. euroa.

Taseen tunnusluvut

30.6.2019 30.6.2018 31.12.2018
Omavaraisuusaste, % 30,5 25,1 29,8
Loan to Value (LTV)*, % 63,8 69,3 64,4
Korollinen vieraspääoma, milj. euroa 2 489 2 893 2 706
Kassavaroja, milj. euroa 106 69 107
Investointeihin tarkoitetut limiitit, milj. euroa 47 27 47

*) Nettovelkaan perustuen

SPONDAKONSERNI

Sponda Oyj kuuluu Luxemburgilaiseen Polar TopCo S.à r.l. – konserniin.

Sponda-konserni muodostuu emoyhtiöstä Sponda Oyj:stä, sekä sen kokonaan tai osittain omistamista tytäryhtiöistä.

SPONDAN JOHTO

Spondan toimitusjohtajana on toiminut huhtikuusta 2018 asti Kai Aejmelaeus.

Sponda on uusinut johtoryhmänsä alkuvuodesta 2019. Johtoryhmään kuuluu toimitusjohtajan lisäksi Martti Savenius (operatiivinen johtaja), Anna Blasik (talous- ja rahoitusjohtaja), Timo Pantsari (tietohallintojohtaja) ja Ari Käkelä (lakijohtaja)

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUDET

Sponda arvioi, että sen vuoden 2019 riskit ja epävarmuustekijät liittyvän pääosin seuraaviin alueisiin:

Tilakysynnän muutos johtuen esimerkiksi teknologian kehityksestä voi vaikuttaa negatiivisesti vuokrausasteen ja nettotuottojen kehitykseen.

Venäjällä riskit liittyvät pääosin Venäjän talouden kehitykseen.

NÄKYMÄT VUODELLE 2019

Yhtiö on päättänyt olla antamatta näkymiä vuodelle 2019

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Sponda on heinäkuussa myynyt kiinteistöjä tasearvoltaan 61,5 milj. euroa, joista myyntivoitot olivat 4,4 milj. euroa.

Yhtiö on elokuussa ottanut vakuudellista lainaa arvoltaan 189 milj. euroa.

Sponda Oyj jakoi elokuussa 155 milj. euroa jakokelpoisia varoja osakkeenomistajalleen.

18.9.2019
Sponda Oyj
Hallitus

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Kai Aejmelaeus, puh. 020 431 31
Talous- ja rahoitusjohtaja Anna Blasik, puh. 020 431 31

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki
Tiedotusvälineet
www.sponda.fi

Sponda Oyj on Suomen suurimpien kaupunkien toimitilakiinteistöihin erikoistunut kiinteistösijoitusyhtiö. Spondan toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja kehittää toimistotiloja, liiketiloja ja kauppakeskuksia toimintaympäristöiksi, jotka luovat edellytykset asiakkaiden menestykselle. www.sponda.fi.

Liite

Sponda Oyj Puolivuosikatsaus 2019

facebook twitter