Etusivu » Arkistot 17.9.2019

Savosolar päätti suunnatusta maksuttomasta osakeannista hallituksen jäsenille

Savosolar Oyj
Yhtiötiedote, Sisäpiiritieto 17.9.2019 klo 10.15 (CEST)

Savosolar päätti suunnatusta maksuttomasta osakeannista hallituksen jäsenille

Savosolar Oyj:n (”Savosolar”) hallitus on osana hallituksen jäsenten palkkiojärjestelyjä päättänyt suunnatun osakeannin järjestämisestä 28.3.2019 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen tekemän päätöksen mukaisesti.

Yhtiön 28.3.2019 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan yhtiökokouksen päättyessä alkavalta ja valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat palkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 21.600 euroa ja muille hallituksen jäsenille kullekin 10.800 euroa. Noin 40 % hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista maksetaan hallituksen osakeantivaltuutuksen perusteella antamalla hallituksen jäsenille yhtiön uusia osakkeita ja noin 60 % rahana. Rahaosuus palkkiosta maksetaan 12 erässä kuukausittain siltä osin kuin se ylittää palkkiosta suoritettavan ennakonpidätyksen määrän. Osakeosuus palkkiosta maksetaan hallituksen jäsenille kahdessa (2) erässä, siten, että ensimmäinen erä maksetaan kahden (2) viikon kuluessa siitä, kun puolivuosikatsaus ajalta 1.1.-30.6.2019 on julkistettu ja toinen erä 1.11.-30.11.2019 välisenä aikana.

Yhtiö laskee liikkeelle yhteensä 787.346 uutta osaketta, jotka tarjottiin merkittäväksi hallituksen jäsenille vastikkeetta. Hallituksen puheenjohtaja merkitsi 314.939 uutta osaketta ja muut hallituksen jäsenet kukin 157.469 uutta osaketta. Osakkeiden määrää laskettaessa osakekohtaisena arvona on käytetty yhtiön osakkeen kaupankäyntimäärällä painotettua keskikurssia Nasdaq First North Growth Market Swedenissä 30.8.2019-12.9.2019 välisenä aikana, eli 0,1469 Ruotsin kruunua.

SAVOSOLAR OYJ

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Jari Varjotie
Puh: +358 400 419 734
Sähköposti: jari.varjotie@savosolar.com

Tämä yhtiötiedote sisältää tietoja, joita Savosolar Oyj:n on julkaistava markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (MAR) perusteella. Yhtiötiedote toimitettiin julkaistavaksi 17.9.2019 klo 10.15 (CEST) edellä mainitun henkilön toimesta.

Savosolar lyhyesti
Savosolarin erittäin tehokkaat keräimet ja suuren mittakaavan aurinkolämpöjärjestelmät ovat vieneet aurinkolämpöenergiateknologian aivan uudelle tasolle. Yhtiön keräimissä on patentoidut, nanopinnoitetut suoravirtausabsorberit, ja tällä johtavalla teknologialla Savosolar auttaa asiakkaitaan tuottamaan puhdasta ja kilpailukykyistä energiaa. Savosolarin visio on olla ensisijainen valinta tehokkaiden aurinkolämpöjärjestelmien toimittajana maailmanlaajuisesti. Yhtiö keskittyy suuren mittakaavan projekteihin kaukolämmön tuotannossa, teollisuuden prosessilämmityksessä ja kiinteistöjärjestelmissä – eli markkinoihin, joissa on iso nopean kasvun potentiaali. Yhtiö toimittaa ensisijaisesti kokonaisia järjestelmiä suunnittelusta asennukseen käyttäen parhaita paikallisia yhteistyökumppaneita. Savosolar on tunnustetusti alan innovatiivisin yritys ja haluaa pysyäkin sellaisena. Yhtiö on myynyt ja toimittanut tuotteitaan lähes 20 maahan neljällä mantereella. Savosolarin osake on listattu Nasdaq First North Growth Market Swedenissä tunnuksella SAVOS ja Nasdaq First North Growth Market Finlandissa tunnuksella SAVOH. www.savosolar.com.

Yhtiön Hyväksytty Neuvonantaja on Augment Partners AB, info@augment.se, puh. +46 8 505 65 172.

SATO säilytti neljä tähteään kansainvälisessä kiinteistöalan vastuullisuusvertailussa

SATO Oyj, Lehdistötiedote 17.9. klo 11

Vuokrakoteja tarjoava SATO osallistui viidettä kertaa Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) -vastuullisuusvertailuun, joka tarjoaa kansainvälisesti vertailukelpoisen tuloksen. SATO säilytti GRESB-vertailussa neljä tähteä, asteikolla yhdestä viiteen mitattuna. Omassa vertailuryhmässään SATOn tulos muihin pohjoiseurooppalaisiin asuntosijoittajiin verrattuna nousee yli keskiarvon.

SATOn pitkäjänteinen työ vastuullisuuden eteen näkyi lähes kaikilla osa-alueilla, kun SATO osallistui viidettä kertaa Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) -vastuullisuusvertailuun. SATO säilytti neljä tähteään, ja paransi kokonaistulosta kolmella pisteellä.

”Vuonna 2018 SATO panosti erityisesti vastuullisstrategian kehittämiseen. Tämä nousi myös pohjoiseurooppalaisessa vertailuryhmässä SATOn vahvuudeksi. Myös energiatehokkuuden toimenpiteet ja seurannan kattavuus sekä läpinäkyvyys toimintaperiaatteissa ja raportoinnissa ovat SATOn vahvuuksia”, kertoo SATOn markkinointi- ja viestintäjohtaja Miia Eloranta. ”GRESB-tutkimus antaa meille tärkeitä työkaluja kestävän toimintatavan ylläpitämiseen ja kehittämiseen.”

SATOn kehityskohteeksi vertailussa nousee kiinteistöjen ympäristösertifikaattien puute. Sertifikaatteja on toistaiseksi hyödynnetty lähinnä uusien toimitilojen ja kauppakeskusten rakentamisessa, eivätkä ne ole laajalti käytössä asuintaloissa Suomessa

GRESB yhtenäistää alan raportointia

GRESB (The Global Real Estate Sustainability Benchmark) arvioi vastuullisuutta kiinteistöportfolioiden hallinnassa. GRESB-tutkimus on tuonut kiinteistöalalle yhtenäisen ja vertailtavan raportointimallin, joka lisää ja tukee investointipäätöksiä. Mitattavina osa-alueina ovat johtaminen, toimintaperiaatteet ja raportointi, riskit ja mahdollisuudet, ympäristöjärjestelmät, vastuullisuuden indikaattorit, sertifikaatit sekä sidosryhmäyhteistyö.

Tutkimus on tehty kansainvälisesti vuodesta 2009 saakka ja eri yritysten tulokset muodostavat yhdessä vertailumatriisin. Vuonna 2019 vertailuun osallistui 964 yritystä 65 eri maasta.

Lisätietoja:

SATO Oyj
Miia Eloranta, markkinointi- ja viestintäjohtaja, p. 050 441 4221

www.sato.fi

SATO Oyj on yksi Suomen johtavista vuokranantajista. SATOn tavoitteena on tarjota kattavat vuokra-asumisen vaihtoehdot ja erinomainen asiakaskokemus. SATOn omistuksessa oli vuoden 2018 lopussa yhteensä noin 25 900 asuntoa Suomen suurimmissa kasvukeskuksissa ja Pietarissa.

Edistämme toiminnallamme kestävää kehitystä ja aloitteellisuutta sekä toimimme avoimessa vuorovaikutuksessa sidosryhmiemme kanssa lisäarvon tuottamiseksi. Toimimme pitkäjänteisesti ja kannattavasti. Kasvatamme asunto-omaisuuden arvoa investoinnein ja realisoinnein sekä korjaustoiminnalla.

SATO-konsernin liikevaihto vuonna 2018 oli 290 miljoonaa euroa, liikevoitto 273 miljoonaa euroa ja tulos ennen veroja 231 miljoonaa euroa. SATOn sijoitusomaisuuden arvo oli noin 3,9 miljardia euroa.

Fingrid Oyj:n taloudelliset tiedotteet 2020

Fingrid Oyj
pörssitiedote 17.9.2019 kello 10.00 EET

Fingrid Oyj:n taloudelliset tiedotteet 2020

Fingrid-konserni julkaisee vuonna 2020 seuraavat taloudelliset tiedotteet.

27.2.2020 tilinpäätöstiedote, toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2019
23.4.2020 johdon katsaus
28.7.2020 puolivuosikatsaus tammi – kesäkuulta 2020
29.10.2020 johdon katsaus

Varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi 20.3.2020.

Lisätiedot:
Talous- ja rahoitusjohtaja Jan Montell, puh. 030 395 5213

Panostaja jakaa ylimääräisen osingon 0,03 euroa osakkeelta

Panostaja Oyj Pörssitiedote, sisäpiiritieto, ylimääräinen osingonjako 17.9.2019 klo 9.30

Panostaja jakaa ylimääräisen osingon 0,03 euroa osakkeelta

Panostaja Oyj:n hallitus on tänään 17.9.2019 päättänyt 0,03 euron osakekohtaisen ylimääräisen osingon jakamisesta. Päätös perustuu yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 31.1.2019 myöntämään valtuutukseen. Ylimääräisen osingon irtoamispäivä on 18.9.2019, täsmäytyspäivä 19.9.2019 ja maksupäivä 26.9.2019. Jaettavan ylimääräisen osingon kokonaismäärä on 1.570.185,48 euroa.

Panostaja Oyj:n 31.1.2019 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti yhtiön hallituksen päättämään harkintansa mukaan mahdollisesta varojen jakamisesta osakkeenomistajille yhtiön taloudellisen tilanteen sitä puoltaessa joko osinkona tai pääomanpalautuksena sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. Valtuutuksen perusteella tehtävän varojenjaon enimmäismäärä voi olla yhteensä 4.700.000 euroa. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista edellä mainittuun varojenjakoon liittyvistä ehdoista. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkamiseen saakka.

Panostajan voitonjako heijastaa konsernin tuloksen kehitystä pitkällä aikavälillä ja ensisijaisena tavoitteena on varmistaa konsernin sijoitustoiminnan jatkuvuus, jonka jälkeen vähintään puolet emoyhtiön osakkeenomistajille kohdistuvasta konsernin vuosittaisesta tuloksesta voidaan jakaa joko osinkoina, pääomanpalautuksina tai osakkeiden takaisinostoina. Panostaja on viimeisen kahden vuoden aikana tehnyt strategiansa mukaisesti sekä onnistuneita irtautumisia sijoituskohteistaan (KotiSun, KL-Varaosat ja Ecosir) että samanaikaisesti täydentänyt ja kehittänyt yhtiön toimintaa uusilla sijoituskohteilla (Oscar, Carrot, CoreHW ja Gugguu). Panostajan taloudellinen asema, voitonjakopolitiikka sekä sijoitustoiminnan toteutuneet tulokset ja näkymät antavat hyvän perustan Panostajan ylimääräiselle osingolle.

Panostaja Oyj
Hallitus

Lisätiedot:

Tapio Tommila toimitusjohtaja, Panostaja Oyj, 040 527 6311, tapio.tommila@panostaja.fi

Panostaja on sijoitusyhtiö, joka kehittää aktiivisena omistajana suomalaisia pk-yrityksiä. Yhtiön tavoitteena on olla halutuin kumppani liiketoimintansa myyville yrittäjille, parhaille johtajille sekä sijoittajille. Panostaja kasvattaa yhdessä kumppaniensa kanssa konsernin omistaja-arvoa ja luo suomalaisia menestystarinoita. Panostajalla on kahdeksan enemmistöomistuksessa olevaa sijoituskohdetta. Panostajan (PNA1V) osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. Tilikaudella 2018 konsernin liikevaihto oli 185,2 miljoonaa euroa.

facebook twitter