Etusivu » Arkistot 17.9.2019

Talenom Oyj – omien osakkeiden hankinta 17.09.2019

Talenom Oyj, Pörssitiedote, 17.9.2019

Talenom Oyj – omien osakkeiden hankinta 17.09.2019

Nasdaq Helsinki Oy:

Päivämäärä 17.09.2019
Pörssikauppa Osto
Osakelaji TNOM
Osakemäärä, kpl 800
Keskihinta/osake, euroa 34,5055
Kokonaiskustannus, euroa 27 604,40

Yhtiön hallussa on 17.09.2019 tehtyjen kauppojen jälkeen 23 145 omaa osaketta (TNOM).

Yksityiskohtaiset tiedot hankinnasta ovat tämän pörssitiedotteen liitteenä.

Talenom Oyj:n puolesta

DANSKE BANK A/S, SUOMEN SIVULIIKE

Jonathan Nyberg Antti Väliaho

Liite

Talenom 17.9

SCANFIL OYJ: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 17.9.2019

logo.jpg

SCANFIL OYJPÖRSSI-ILMOITUS17.9.2019
SCANFIL OYJ: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 17.9.2019
Helsingin Pörssi
Päivämäärä17.9.2019
PörssikauppaOsto
OsakelajiSCANFL
Osakemäärä5 100osaketta
Keskihinta/ osake4.1029EUR
Kokonaishinta20 924.79EUR
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 17.9.2019
tehtyjen kauppojen jälkeen: 86 870 kpl.
Scanfil Oyj:n puolesta
Nordea Pankki Oyj
Janne SarvikiviSami Huttunen
Lisätietoja:
Petteri Jokitalo, CEO
puh. +358 8 4882 111
www.scanfil.com

Liite

SCANFIL_17.9_trades

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 17.9.2019

Ovaro Kiinteistösijoitus OyjPörssitiedote17.9.2019
Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 17.9.2019
NASDAQ OMX Helsinki
Päivämäärä17.9.2019
PörssikauppaOsto
OsakelajiOVARO
Osakemäärä1 398osaketta
Keskihinta/ osake4.1115EUR
Kokonaishinta5 747.88EUR
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 17.9.2019
tehtyjen kauppojen jälkeen: 225 597 kpl.
Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj:n puolesta
Nordea Bank Oyj
Janne SarvikiviIlari Isomäki
Lisätietoja:
hallituksen puheenjohtaja Petri Roininen, p. 040 761 9669
toimitusjohtaja Kari Sainio, p. 0400 209 147
www.ovaro.fi

Liite

OVARO_17.9_trades

Lassila & Tikanoja Oyj:OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 17.9.2019

Lassila & Tikanoja OyjPÖRSSI-ILMOITUS17.9.2019
Lassila & Tikanoja Oyj:OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 17.9.2019
Helsingin Pörssi
Päivämäärä17.9.2019
PörssikauppaOsto
OsakelajiLAT1V
Osakemäärä4 800osaketta
Keskihinta/ osake13.6208EUR
Kokonaishinta65 379.84EUR
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 17.9.2019
tehtyjen kauppojen jälkeen: 388 755 kpl.
Lassila & Tikanoja Oyj:n puolesta
Nordea Pankki Oyj
Janne SarvikiviSami Huttunen
Lisätietoja:
talousjohtaja Valtteri Palin
puh. 040 734 7749
www.lt.fi

Liite

LAT1V_17.9_trades

Silmäasema Oyj: Lääketieteellinen johtaja Roope Sihvola Silmäaseman johtoryhmän jäseneksi

Silmäasema Oyj

Pörssitiedote
17.9.2019 klo 16.15

Silmäaseman lääketieteellinen johtaja Roope Sihvola (LT, silmätautien erikoislääkäri) on nimitetty Silmäaseman johtoryhmän jäseneksi. Hänen vastuulleen kuuluvat Silmäaseman toiminnan kliininen laatu, lääkäriyhteistyö sekä näönhuoltoketjun ja sairaalatoiminnan hoitoprosessien kehittäminen. Lääketieteellinen johtaja toimii tiiviissä yhteistyössä Silmäasemalla toimivien ammatinharjoittajalääkärien kanssa.

– Silmäaseman hyvän näkemisen palvelu- ja hoitoketju ulottuu optikon näöntutkimuksista aina vaativiin silmäleikkauksiin saakka. Tavoitteemme on vahvistaa koko ketjun asiakaslähtöisyyttä, sisäistä yhteistyötä sekä toiminnallista tehokkuutta korkea kliininen laatu joka hetki varmistaen. Lääketieteellisen johtajan rooli johtoryhmässä tukee tätä tavoitetta hyvin, toteaa toimitusjohtaja Jussi Salminen.

Silmäaseman johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtaja Jussi Salminen, talousjohtaja Sari Nordblad, liiketoimintajohtaja Tapani Kyrki, myyntijohtaja Jyrki Alamäki, henkilöstöjohtaja Sirkkaliisa Kulmala sekä lääketieteellinen johtaja Roope Sihvola.

SILMÄASEMA OYJ

Jussi Salminen
toimitusjohtaja

Lisätietoja antavat

Toimitusjohtaja Jussi Salminen, puh. 040 834 5818
Lääketieteellinen johtaja Roope Sihvola, puh. 050 501 1920

Viestintä- ja sijoittajasuhdepäällikkö Mikko Merisaari p. 050 521 4055

Silmäasema on kotimainen yritys, joka tarjoaa maanlaajuisesti kaikki näkemisen ja silmäterveyden tuotteet ja palvelut. Silmäasema on Suomen suurin yksityinen silmäleikkauksia tarjoava silmäsairaalaketju sekä toiseksi suurin optikkoketju. Silmäasema-ketjulla on lähes 150 myymälää ja 13 silmäsairaalaa Suomessa sekä yhdeksän myymälää Virossa. Silmäasema-ketjun palveluksessa työskentelee yli 1 000 näkemisen ja silmäterveyden ammattilaista. Silmäasema-konsernin liikevaihto vuonna 2018 oli 122,9 miljoonaa euroa ja oikaistu käyttökate 11,8 miljoonaa euroa.

Nordea Bank Abp laskee liikkeeseen 6 uutta sertifikaattisarjaa 18.09.2019

Nordea Bank Abp laskee warrantti- ja sertifikaattiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 6 uutta sertifikaattisarjaa 18.09.2019. Sertifikaattien kohde-etuutena ovat Energy – Oil – Brent. Sertifikaatit ovat BULL- ja BEAR-sertifikaatteja. Sertifikaattien lunastustapa on rahasuoritus. Sertifikaatin päättyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo rahana.

Sertifikaattikohtaiset ehdot

Kaikki sertifikaatit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank Abp:n warrantti- ja sertifikaattiohjelmaa, joka muodostuu 18.12.2018 julkaistusta ohjelmaesitteestä ja mahdollisista täydentävistä ohjelmaesitteistä. Warrantti- ja sertifikaattiohjelmaa koskevat ohjelmaesitteet ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin sertifikaatteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla liikkeeseenlaskijan kotisivuilta: http://www.nordea.fi/warrantit/. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja ohjelmaesitteessä esitetyistä tiedoista.

Liikkeeseenlaskija Nordea Bank Abp
Sijoitusinstrumentti Sertifikaatti (BULL ja BEAR)
Sertifikaatin kohde-etuus Energy – Oil – Brent
Vipukerroin 15, katso tarkemmat tiedot sertifikaattikohtaisista ehdoista.
Käteissuorituksen määrä Kumuloitunut arvo erääntymispäivänä.

BULL-sertifikaatti:
Jos kohde-etuuden vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai alittanut sen, käteissuoritusta ei makseta.

BEAR-sertifikaatti:
Jos kohde-etuuden vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai ylittänyt sen, käteissuoritusta ei makseta.

Erääntymispäivä / viimeinen kaupankäyntipäivä Aikaisin seuraavista:

Kaupankäyntipäivä, jolloin BULL-sertifikaatin kohde-etuuden vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai alittanut sen tai BEAR-sertifikaatin kohde-etuuden vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai ylittänyt sen; tai

Liikkeeseenlaskijan määrittelemä erääntymispäivä. Sertifikaatit ovat nk. ”open end”-rakenteisia, eikä niillä ole ennalta määriteltyä erääntymispäivää/viimeistä kaupankäyntipäivää. Liikkeeseenlaskijalla on oikeus määritellä sertifikaateille erääntymispäivä/viimeinen kaupankäyntipäivä. Katso tarkemmat tiedot sertifikaattikohtaisista ehdoista.

Kohde-etuuden vertailuhinta

Viimeisimmät noteeraukset vertailulähteen jatkuvassa kaupankäynnissä alkaen Liikkeeseenlaskupäivästä ja päättyen erääntymispäivään se mukaan lukien. Liikkeeseenlaskija varaa itselleen oikeuden määritellä, onko hintataso siten kohtuullinen että sen perusteella voidaan arvioida vertailuhintaa rajatasoa varten.
Markkinapaikka Nasdaq Helsinki
Vertailulähde Nasdaq Helsinki
Toteutustapa Pankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen
Valuutta Euro
Kauppakäyntierä 1 sertifikaatti
Sertifikaattien kokonaismäärä 2 400 000 per ISIN
Markkinatakaaja Nordea
Markkinantakaaja antaa sertifikaateille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana, jolloin sertifikaatti on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena. Markkinatakaus on voimassa julkisen tai monenkeskisen kaupankäyntipaikan jatkuvassa kaupankäynnissä.

Sertifikaateille, joiden markkina-arvo on alle pienimmän kaupankäyntikoon (”tick-size”), ei anneta ostotarjousta. Markkinatakaajalla ei ole velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta jos kaupankäynti kohde-etuudella on keskeytynyt.

Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan että noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisen häiriöiden vuoksi.

Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.

Lisätiedot sertifikaatin kohteesta ja kohdeindeksistä Lisätietoja kohde-etuuksista on saatavissa yhtiöiden verkkosivuilta,
www.cmegroup.com, www.standardandpoors.com ja www.nasdaq.com.

Lisätietoja sertifikaattien arvonkehityksestä on saatavissa Helsingin Pörssin verkkosivuilta http://www.nasdaqomxnordic.com/

Sijoittajan tulee tehdessään sertifikaatteja koskevia päätöksiä itse tutustua kohde-etuutta koskeviin tietoihin.

Liikkeeseenlaskettavat sertifikaatit:

Taulukko 1

Sertifikaatin kaupankäyntitunnusSertifikaatin ISIN-koodiKohde-etuusKohde-etuuden ISIN-koodi
BULL OLJYX12 NF2 FI4000395454 Energy – Oil – Brent Not Applicable
BEAR OLJYX12 NF3 FI4000395462 Energy – Oil – Brent Not Applicable
BULL OLJYX10 NF2 FI4000395470 Energy – Oil – Brent Not Applicable
BEAR OLJYX10 NF3 FI4000395488 Energy – Oil – Brent Not Applicable
BULL OLJY X8 NF3 FI4000395496 Energy – Oil – Brent Not Applicable
BEAR OLJY X8 NF3 FI4000395504 Energy – Oil – Brent Not Applicable

Taulukko 2

Sertifikaatin kaupankäyntitunnusLähtökurssiVipukerroinHallinnointipalkkioRajatasoKorkoperustemarginaali
BULL OLJYX12 NF2 10 12 0.49% 91.67% 17.00%
BEAR OLJYX12 NF3 10 -12 0.49% 108.33% 17.00%
BULL OLJYX10 NF2 10 10 0.49% 90.00% 14.00%
BEAR OLJYX10 NF3 10 -10 0.49% 110.00% 14.00%
BULL OLJY X8 NF3 10 8 0.49% 87.50% 11.00%
BEAR OLJY X8 NF3 10 -8 0.49% 112.50% 11.00%

Tukholmassa 17.09.2019

NORDEA BANK Abp

Per Wickman
Lisätietoja: Per Wickman puh.nro. +46 8 407 95 08

Liite

NBAB pörssitiedote CLC 2019-09-18

Valmet rakentaa uuden koelaitoksen Sundsvallin kuituteknologiakeskukseensa

Valmet Oyj:n lehdistötiedote 17.9.2019 klo 14.30

Valmet investoi uuteen koelaitokseen Sundsvallin kuituteknologiakeskuksessaan. Investoinnin tavoitteena on vahvistaa yhtiön bioenergian, biopolttoaineiden ja biokemikaalien tutkimus- ja kehitystyötä. Uusi koelaitos on määrä ottaa käyttöön lokakuussa 2020.

Valmetin tutkimus- ja kehitystyö keskittyy edistyksellisen ja kilpailukykyisen teknologia- ja palvelutarjoaman varmistamiseen, raaka-aine- ja energiatehokkuuden parantamiseen sekä uusiutuvien raaka-aineiden käytön edistämiseen. Perinteisten painopisteidensä, sellu-, paperi- ja energiateknologioiden, lisäksi yhtiö kehittää entistä enemmän uusia biojalostusprosesseja, joilla edistetään biomassaan perustuvien raaka-aineiden tehokasta käyttöä.

Uusi koelaitos Sundsvallissa vahvistaa entisestään Valmetin biomassan jalostuksen tutkimus- ja kehitystyötä sekä mahdollistaa testaamisen yhteistyössä asiakkaiden ja kumppanien kanssa.

Alusta tulevaisuuden innovaatioille

Sundsvallin koelaitos-investointi osoittaa Valmetin asiakkaille ja sijoittajille, että yhtiö käyttää ajanmukaista huipputeknologiaa biojalostamoliiketoiminnassaan.

”Menestyvä tutkimus- ja kehitystyö edellyttää yhteistyötä asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa. Tämä investointi vahvistaa Valmetin jatkuvaa kehitystä biomassan jalostuksessa sekä mahdollisuuksiamme edistää fossiilisista polttoaineista luopumista ja pienentää ilmastovaikutuksia. Uusi koelaitos tulee olemaan tärkeä alusta tulevaisuuden innovaatioille”, sanoo Mats Arnberg, Valmetin biomassan jalostuksesta vastaava johtaja.

Investointi sisältää uuden BioTracTM-pilottilaitteiston, jossa käytetään Valmetin DNA-ohjausjärjestelmää. Laitteisto mukautuu eri prosessien ja raaka-aineiden vaatimuksiin, ja sitä voidaan mahdollisesti käyttää ympärivuorokautisesti.

Valmet investoi uuteen koelaitokseen Sundsvallin kuituteknologiakeskuksessaan.

Lisätietoja:
Mats Arnberg, Director, Biomass Conversion, Sellu ja energia -liiketoimintalinja, Valmet, puh. +46 70 623 86 66
Olof Melander, Senior Manager, Fiber Technology Center, Sellu ja energia -liiketoimintalinja, Valmet, puh. +46 70 328 70 21

VALMET
Konserniviestintä

Valmet on maailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja palvelujen toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Tavoitteemme on tulla maailman parhaaksi asiakkaidemme palvelussa.

Vahvan teknologiatarjonnan ytimen muodostavat sellutehtaat, pehmopaperin-, kartongin- ja paperinvalmistuslinjat ja bioenergiaa tuottavat voimalaitokset. Valmetin edistykselliset palvelut ja automaatioratkaisut parantavat asiakkaidemme tuotantoprosessien luotettavuutta ja suorituskykyä sekä tehostavat raaka-aineiden ja energian käyttöä.

Valmetin liikevaihto vuonna 2018 oli noin 3,3 miljardia euroa. Yli 13 000 ammattilaistamme ympäri maailmaa työskentelevät lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen – joka päivä. Valmetin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä.

Lue lisää www.valmet.fi,www.twitter.com/valmetglobal

Henkilötietojen käsittely

Työvaateyritys TouchPoint kansainvälistyy ja laajentaa toimintaansa Yhdysvaltoihin

TAALERI OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 17.9.2019 KLO 13:30

Työvaateyritys TouchPoint kansainvälistyy ja laajentaa toimintaansa Yhdysvaltoihin

Työvaateyritys TouchPointin liiketoiminta kansainvälistyy Yhdysvaltoihin. Yritys aloittaa yhteistyön lähes sata vuotta työvaatteita valmistaneen kalifornialaisen perheyrityksen Regent Apparelin kanssa. Yhteistyöllä mahdollistetaan USA:n markkinoille kestävän kehityksen mukainen työvaatepalvelumalli. USA:n työvaatemarkkinan koko on arviolta reilu 10 miljardia dollaria, joten TouchPointille yhteistyö voi tarkoittaa merkittävää liikevaihdon kasvua.

TouchPointin ja Regent Apparelin yhteistyössä tuotetussa työvaatepalvelumallissa vaatemallistot tullaan valmistamaan ekologisista materiaaleista ja samalla yhteistyön puitteissa ratkotaan myös käytöstä poistuvien tekstiilien käyttämistä uudelleen raaka-aineena. Näin mahdollistetaan työvaatteiden hyödyntäminen kiertotalouden keinoin. Esimerkiksi elinkaarensa päässä käytetyistä työvaatteista voidaan valmistaa rakennusmateriaaliksi soveltuvaa komposiittia. Jo tänään TouchPointin pitkäaikaisen asiakkaan Hesburgerin työvaatteet päätyvät ketjun omien ravintoloiden terassikalusteiksi. ”Työvaateyrityksenä haluamme olla osa vastuullisempaa ratkaisua. Tästä syystä olemme päättäneet raivata tietä ja kehittää uusia kiertotalouden ratkaisuja alallemme,” toteaa TouchPointin toimitusjohtaja Outi Luukko. ”On upeaa todeta, että palvelumallimme on noteerattu myös ulkomailla ja kumppanuus Regent Apparelin kanssa mahdollistaa kestävän kehityksen ratkaisujen laajentamisen Yhdysvaltoihin,” jatkaa Luukko.

Tekstiiliteollisuus on yksi maailman saastuttavimmista toimialoista. Arviolta Yhdysvalloissa pois heitetyistä vaatteista peräti 85 % päätyy poltettaviksi tai kaatopaikoille. Regent Apparelin omistaja Alexis Miller iloitsee alkavasta yhteistyöstä. ”On upeaa saada näin edistyksellinen kumppani mukaan kehittämään tulevaisuuden työvaatepalvelumallia ja tekstiilien kiertotalousmahdollisuuksia Yhdysvaltojen markkinoille.”

Työvaatteiden suljettu kierto tullaan mahdollistamaan aluksi Kalifornian alueella ja New Yorkissa. Nyt solmittu yritysyhteistyö pohjautuu jaettuun arvopohjaan ja voimakkaaseen tahtotilaan edistää työvaate- sekä tekstiilitoimialan kestävää kehitystä.

Yhteistyön myötä TouchPointin liiketoiminta laajenee Euroopan ulkopuolelle ja samalla yritys vahvistaa paikkaansa toimialan kasvuyhtiönä ja innovaattorina.

Regent Apparel tekee työvaatteita pääasiassa ravintola- ja muille palvelualoille USA:ssa. Perheyritys on perustettu vuonna 1921.

TouchPointista

Taaleri Pääomarahastot Oyn hallinnoiman pääomarahaston Taaleri Kiertotalous Ky:n osakkuusyhtiö TouchPoint Oy on vuonna 2008 perustettu suomalainen työvaatepalveluita tarjoava yritys. Yritys on alusta asti toiminut ekologisten ja vastuullisten ratkaisuiden edelläkävijänä ja tarjoaa kumppaneilleen kestävän kehityksen työvaatepalveluita mahdollistaen tekstiilien suljetun kierron.TouchPointin työvaatteita käyttävät mm. Hesburger, Viking Line, SOL Palvelut, Finavia, AirPro, NoHo Partners, Scandic ja Yliopiston Apteekki. www.touchpoint.fi / Twitter @Touchpoint_FI / Facebook @touchpointoffice /Instagram touchpointfi

Taaleri Oyj

Viestintä

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Outi Luukko TouchPoint Oy, 0400 40 6083, outi.luukko@touchpoint.fi

Taaleri lyhyesti

Taaleri on finanssiryhmä, jonka emoyhtiö Taaleri Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle pörssilistalle. Taaleri-konserni koostuu kolmesta liiketoiminta-alueesta: Varainhoito, Rahoitus ja Energia. Lisäksi konserni tekee sijoituksia omasta taseestaan.

Taalerilla oli kesäkuun 2019 lopussa hallinnoitavia varoja 6,6 miljardia euroa ja varainhoidon asiakkaita 5 300. Taaleri Oyj:llä on noin 4 300 osakkeenomistajaa. Taalerin toiminta on Finanssivalvonnan valvomaa.

Lisää tietoa yrityksestämme ja palveluistamme:

www.taaleri.com
www.taalerivarainhoito.com
www.taalerienergia.com
www.taalerikapitaali.com
www.garantia.fi
www.fellowfinance.fi

Taaleri Twitterissä

sophie jolly, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, sophie.jolly@taaleri.com, puh. 040 828 7317

Metso ostaa loput kiinalaisen Shaorui Heavy Industries Ltd:n osakkeista

Metso ostaa loput kiinalaisen Shaorui Heavy Industries Ltd:n osakkeista

Metso Oyj:n lehdistötiedote 17. syyskuuta 2019 klo 13:00 paikallista aikaa

Tukeakseen kasvutavoitteitaan Kiinassa Metso on allekirjoittanut sopimuksen, jonka mukaisesti se käyttää alkuperäisen osto-optionsa ja ostaa jäljellä olevan 25 %:n osuuden Shaorui Heavy Industries Ltd:stä. Shaorui Heavy Industries on kiinalainen murskaus- ja seulontalaitteiden valmistaja.

Kaupan arvioidaan toteutuvan vuoden 2019 viimeisen neljänneksen aikana, jonka jälkeen Metso omistaa 100 % yhtiön osakkeista. Aikaisempi 75 %:n osuus hankittiin syyskuussa 2013.

“Shaoruin liiketoiminta on kasvussa ja odotuksemme ovat positiiviset. Yhtiö on yksi Kiinan johtavista kehittyville markkinoille tarkoitettujen murskaus- ja seulontalaitteiden valmistajista. Täyden omistajuuden myötä voimme laajentaa sekä tuotteiden markkinoita että tarjontaa”, kertoo Markku Simula, Metson Aggregates Equipment -liiketoiminta-alueen johtaja.

Metso kuuluu alallaan maailman johtaviin teollisuusyrityksiin. Tarjoamme laitteita ja palveluja luonnonvarojen kestävään käsittelyyn ja virtaukseen kaivos-, kivenmurskaus-, kierrätys- ja prosessiteollisuudessa. Ainutlaatuinen osaamisemme ja innovatiiviset ratkaisumme auttavat asiakkaitamme tehostamaan toimintaansa, vähentämään riskejä ja parantamaan kannattavuutta. Metson osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Yhtiön liikevaihto oli noin 3,2 miljardia euroa vuonna 2018. Metsolla on yli 14 000 työntekijää yli 50 maassa. metso.com, twitter.com/metsogroup

Lisätietoja

Markku Simula, Metson Aggregates Equipment -liiketoiminta-alueen johtaja, p. 040 5798128, sähköposti: markku.simula@metso.com

Helena Marjaranta, viestinnästä ja sidosryhmäsuhteista vastaava johtaja, p. 020 484 3212, sähköposti: helena.marjaranta@metso.com

Liite

Kuva

Taalerin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano

logo.jpg

TAALERI OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.9.2019 klo 13:00

Taalerin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano

Taaleri Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano on:

Pertti Laine, Veikko Laine Oy:n hallituksen puheenjohtaja, nimeäjä Veikko Laine OyPeter Fagernäs, Oy Hermitage Ab:n hallituksen puheenjohtaja, nimeäjä Oy Hermitage AbJuhani Elomaa, Taaleri Oyj:n hallituksen varapuheenjohtaja, nimeäjä Juhani Elomaa

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta valitsi kokouksessaan 17.9.2019 puheenjohtajakseen Peter Fagernäsin.

Yhtiökokous perusti 20.3.2019 pysyvän osakkeenomistajien nimitystoimikunnan, joka koostuu kolmen suurimman osakkeenomistajan edustajista kunkin vuoden elokuun viimeisen arkipäivän omistustilanteen mukaan.

Nimitystoimikunnan päätehtävänä on valmistella ja esitellä varsinaiselle yhtiökokoukselle ja tarvittaessa ylimääräiselle yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten valintaa ja palkitsemisesta koskevat ehdotukset sekä kartoittaa hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaita.

Taaleri Oyj
Hallitus

Lisätietoja antaa: Hallituksen puheenjohtaja Peter Fagernäs, puh. 050 523 5831

Taaleri lyhyesti

Taaleri on finanssiryhmä, jonka emoyhtiö Taaleri Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle pörssilistalle. Taaleri-konserni koostuu kolmesta liiketoiminta-alueesta: Varainhoito, Rahoitus ja Energia. Lisäksi konserni tekee sijoituksia omasta taseestaan.

Taalerilla oli kesäkuun 2019 lopussa hallinnoitavia varoja 6,6 miljardia euroa ja varainhoidon asiakkaita 5 300. Taaleri Oyj:llä on noin 4 300 osakkeenomistajaa. Taalerin toiminta on Finanssivalvonnan valvomaa.

Lisää tietoa yrityksestämme ja palveluistamme:

www.taaleri.com
www.taalerivarainhoito.com
www.taalerienergia.com
www.taalerikapitaali.com
www.garantia.fi
www.fellowfinance.fi

Taaleri Twitterissä

sophie jolly, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, sophie.jolly@taaleri.com, puh. 040 828 7317

facebook twitter