Etusivu » Arkistot 12.9.2019

Silmäasema Oyj: Coronaria Oy ilmoittaa vastaanottamiensa hyväksyntöjen määrän olennaisesta muutoksesta koskien julkista ostotarjousta kaikista Silmäasema Oyj:n liikkeeseen laskemista osakkeista

Coronaria Oy ilmoittaa vastaanottamiensa hyväksyntöjen määrän olennaisesta muutoksesta koskien julkista ostotarjousta kaikista Silmäasema Oyj:n liikkeeseen laskemista osakkeista – saadut hyväksynnät ja sitoumukset yhdessä Coronarian omistamien osakkeiden kanssa edustavat noin 40,2 prosenttia Silmäasema Oyj:n osakkeista

Silmäasema Oyj
Pörssitiedote
12.9.2019 klo 21.15

Coronaria Oy (”Coronaria” tai ”Tarjouksentekijä”) on 5.9.2019 aloittanut pakollisen julkisen ostotarjouksen kaikista Silmäasema Oyj:n (”Silmäasema”) liikkeeseen laskemista osakkeista, jotka eivät ole Tarjouksentekijän, Silmäaseman tai sen tytäryhtiöiden hallussa (”Ostotarjous”). Ostotarjouksen hyväksymisaika alkoi 5.9.2019 klo 9:30 (Suomen aikaa) ja se päättyy 26.9.2019 klo 16:00 (Suomen aikaa) (”Tarjousaika”). Tarjouksentekijä varaa itselleen oikeuden pidentää Tarjousaikaa Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti.

Tarjouksentekijä on Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti sitoutunut ilmoittamaan Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti vastaanottamiensa pätevien hyväksyntöjen määrän olennaisista muutoksista viikoittain. Tämän tiedotteen ajankohtana osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä noin 6,3 prosenttia Silmäaseman osakkeista ovat hyväksyneet tai ovat antaneet Ostotarjouksen alkamisen jälkeen tietyin tavanomaisin ehdoin peruuttamattoman sitoumuksensa hyväksyä Ostotarjous sen ehtojen mukaisesti. Yhdessä Coronarian jo omistamien osakkeiden kanssa (mukaan lukien noin 1,5 prosenttia Silmäaseman osakkeista, jotka Coronaria on ostanut tarjoushinnalla markkinoilta tarjousasiakirjan julkistamisen jälkeen) tämä edustaa yhteensä noin 40,2 prosenttia Silmäaseman kaikista osakkeista.

Silmäasema jatkaa liiketoimintaansa normaalisti eikä järjestelyllä ole vaikutusta Silmäaseman asiakkaille.

SILMÄASEMA OYJ

Jussi Salminen
toimitusjohtaja

Lisätietoja antaa

Toimitusjohtaja Jussi Salminen, p. 040 834 5818
Talousjohtaja Sari Nordblad, p. 050 552 7247
Viestintä- ja sijoittajasuhdepäällikkö Mikko Merisaari p. 050 521 4055

Silmäasema on kotimainen yritys, joka tarjoaa maanlaajuisesti kaikki näkemisen ja silmäterveyden tuotteet ja palvelut. Silmäasema on Suomen suurin yksityinen silmäleikkauksia tarjoava silmäsairaalaketju sekä toiseksi suurin optikkoketju. Silmäasema-ketjulla on lähes 150 myymälää ja 13 silmäsairaalaa Suomessa sekä yhdeksän myymälää Virossa. Silmäasema-ketjun palveluksessa työskentelee yli 1 000 näkemisen ja silmäterveyden ammattilaista. Silmäasema-konsernin liikevaihto vuonna 2018 oli 122,9 miljoonaa euroa ja oikaistu käyttökate 11,8 miljoonaa euroa.

Talenom Oyj – omien osakkeiden hankinta 12.09.2019

Talenom Oyj, Pörssitiedote, 12.9.2019

Talenom Oyj – omien osakkeiden hankinta 12.09.2019

Nasdaq Helsinki Oy:

Päivämäärä 12.09.2019
Pörssikauppa Osto
Osakelaji TNOM
Osakemäärä, kpl 883
Keskihinta/osake, euroa 34,3316
Kokonaiskustannus, euroa 30 314,80

Yhtiön hallussa on 12.09.2019 tehtyjen kauppojen jälkeen 20 857 omaa osaketta (TNOM).

Yksityiskohtaiset tiedot hankinnasta ovat tämän pörssitiedotteen liitteenä.

Talenom Oyj:n puolesta

DANSKE BANK A/S, SUOMEN SIVULIIKE

Jonathan Nyberg Antti Väliaho

Liite

Talenom 12.9

SCANFIL OYJ: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 12.9.2019

logo.jpg

SCANFIL OYJPÖRSSI-ILMOITUS12.9.2019
SCANFIL OYJ: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 12.9.2019
Helsingin Pörssi
Päivämäärä12.9.2019
PörssikauppaOsto
OsakelajiSCANFL
Osakemäärä4 600osaketta
Keskihinta/ osake4,1000EUR
Kokonaishinta18 860,00EUR
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 12.9.2019
tehtyjen kauppojen jälkeen: 72 170 kpl.
Scanfil Oyj:n puolesta
Nordea Pankki Oyj
Janne SarvikiviSami Huttunen
Lisätietoja:
Petteri Jokitalo, CEO
puh. +358 8 4882 111
www.scanfil.com

Liite

SCANFIL_12.9_trades

Lakimuutokset vahvistaneet Mashin markkina-asemaa

Kuluttajaluottoja koskeva lakimuutos on johtanut Mashilla kasvavaan kysyntään, kun moni toimija lopettaa toimintansa. Yhtiö näkee merkittäviä positiivisia vaikutuksia, kun yhä parempia asiakkaita on tarjolla entistä enemmän, halvemmalla, ja he hakevat suurempaa luottoa. Tähän kasvaneeseen kysyntään Mash vastaa laajentamalla rahoituspohjaa yhteensä EUR 100 miljoonan euron uusien joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskuilla.

Kuluttajaluottoja koskeva laki kuluttajasuojalain muuttamisesta (596/2019), sisältäen mm. korko- ja kulukatot, astui voimaan 1.9.2019 ja ensimmäiset vaikutukset näkyvät jo Mash Group Oyj:n hallituksen puheenjohtajan, Tommi Lindforsin mukaan: ”Tehokkaaseen asiakashankintaan ja luotonmyöntämiseen keskittyvän Fintech–konserni Mashin osalta vaikutukset ovat olleet myönteisiä. Mash on aina edustanut sääntelymyönteistä linjaa. Esim. Ruotsissa olemme paikallisen finanssivalvonnan alaisia. Suomalaisten asiakkaidemme näkökulmasta muutokset ovat olleet vähäisiä, erityisesti maksa laskulla-palveluiden osalta. Lainatoiminta Suomessa on nykyään vain osa konsernin palvelutarjontaa.”

Mash toivottaa tervetulleeksi lakimuutoksen, joka on tuonut asiakkaille pysyvästi alentuneet kuluttajaluottojen hinnat. Mash Group Oyj:n toimitusjohtaja Gaëtan Van Wynsberghen mukaan alentuneet hinnat ovat selvästi lisänneet kuluttajaluottojen kysyntää. ”Tämä ei varmaan ollut lainsäätäjien tarkoituksena. Halvempaa tuotetta haetaan enemmän, ja asiakkaalla on varaa suuremman lainan takaisinmaksuun, jolloin kysyntää on entistä suuremmille lainoille. Pienen vähemmistön osalta vaikutus on toinen. Korkokaton takia korkeamman luottoriskin asiakkaat voivat jäädä kokonaan ilman rahoitusta, kun luotosta saatava tuotto ei vastaa riskiarviota.”

”Aiempi laki oli valvonnan ja sanktioiden osalta puutteellinen, mikä rajoitti sen vaikutusta”, Van Wynsberghe jatkaa. ”Uusi laki on seurauksien osalta paljon selkeämpi. Tämä on siivonnut markkinoita tehokkaasti. Moni korkeaa korkoa veloittanut, suurella rahalla mainostava lainanantaja on lopettanut toimintansa, ja kysyntä keskittynyt edullisempaa rahoitusta tarjoaville yhtiöille, kuten Mashille, jolle lakimuutoksella on hyvin positiivisia vaikutuksia. Näemme jo kysynnässä merkittävää kasvua tämän johdosta. Luottamuksen koko alaa ja jäljellä olevia luotonantajia kohtaan odotetaan myös kasvavan, kun villeimmät tarjoajat ovat kadonneet.”

Van Wynsberghen mukaan ”Mash on ollut asiakkaalle hyvin edullinen jo useamman vuoden ajan. Tehokkaaseen, täysin automatisoituun lainanantoon sekä markkinan yleistä tasoa selvästi tiukempiin luottokriteereihin perustuva hinnoittelu on ollut jo aiemmin markkinoiden edullisimpien joukossa, eikä lakimuutos ei näin ole edellyttänyt Mashilta suurempia toimenpiteitä. Tuotevalikoimaa ja hinnastoa on toki säädetty jonkin verran. Esim. korkokatto on vaikuttanut vain alle 10% Mashin asiakkaista – näiden korkeamman riskin asiakkaiden osalta on lakimuutoksen myöstä kiristetty luotonmyöntökriteerejä entisestään. Tämän odotetaan johtavan pidemmällä aikavälillä luottoriskien pienentymiseen”

”Asiakashankintakulut ovat myös laskussa, kun korkean hinnan lainanantajat, joiden toimintaperiaatteena on ollut aggressiivinen mainostaminen, ovat yleisesti lopettaneet toimintansa. Koska luotonantajia on vähemmän, kasvanut kysyntä keskittyy jäljellä oleviin yhtiöihin. Kysyntä on kasvanut Mashin osalta merkittävästi – Mash voi nyt valikoida asiakkaansa vielä entistä tarkemmin, mikä osaltaan alentaa luottoriskejä. Alemmilla asiakashankintakuluilla on merkittävä positiivinen vaikutus Mashin osalta.”

Yleisen kysynnän kasvun lisäksi myös yhä suurempien lainojen kysyntä on kasvanut, mikä lisää rahoitustarvetta entisestään. Konserni vahvisti omaa pääomaa 25 miljoonalla eurolla kesäkuussa, ja on hankkinut vuoden 2018 alusta yhteensä yli 60 miljoonaa euroa lisää omaa pääomaa. Tällä on varmistettu vahva tase lisärahoituksen pohjaksi. Vahva tase helpottaa vieraan pääoman hankkimista Mashin kasvun rahoittamiseksi. hallituksen puheenjohtaja Lindforsin mukaan yhtiö laskee liikkeelle kaksi uutta EUR 50 miljoonan suuruista joukkovelkakirjalainaa olemassa olevan rahoituksen lisäksi. ”Odotamme kasvua erityisesti maksa laskulla-kanavien kautta, ja teemme yhteistyötä partnerien ja kauppiaiden kanssa asiakaskonversion kasvattamiseksi maksupääteratkaisullamme partneriverkostossa. Tämä tarkoittaa, että voimme myöntää luottoa alhaisella asiakashankintakululla yhä nopeampaan tahtiin, mikä edellyttää myös rahoituspohjan samanaikaista kasvua. Mash Groupin merkittävästi vahvistunut tase auttaa edullisemman lisärahoituksen saamisessa, jotta voisimme kasvaa entistä nopeammin.”

TJ Van Wynsberghe näkee, että vastaavia vaikutuksia on myös muilla markkinoilla, kuten Puolassa odotettavia lakimuutoksilla, joiden odotetaan olevan Mashin ja muiden vastuullisten toimijoiden osalta myönteisiä. ”Avainmarkkinoilla tapahtuneet sääntelymuutokset ovat jo osoittaneet, että toimintamallimme on kohdallaan. Olemme tietoisesti siirtyneet kohti parempaa asiakaslaatua ja hyvälaatuiseen luottosalkkuun perustuvaa kestävää liiketoimintamallia. Tästä syystä olemme tänä päivänä suurimmalta osin suojassa Suomen sääntelymuutoksien vaikutuksilta, ja valmiina hyötymään niistä syntyvistä mahdollisuuksista. Tällä hetkellä kysyntä tuotteitamme kohtaan on suurempi kuin koskaan aiemmin, ja teemme hartiavoimin töitä laajemman rahoituspohjan varmistamiseksi vastaamaan kasvaneeseen kysyntään. Voimme tällä valita asiakkaamme vapaasti. Strateginen asemamme on erittäin hyvä. ”

Tietoa Mashista
Mash on ollut fintech-innovaatioiden etulinjassa jo vuodesta 2007. Hyödynnämme kehittyneitä algoritmejamme, koneoppimista ja automatisoitua alustaamme toimittaaksemme huippuluokan maksuratkaisuja sadoilletuhansille asiakkaille joka päivä. Rakennamme tulevaisuutta, jossa teknologia auttaa meitä jokaista, tehden maksamisesta sujuvaa ja joustavaa. Mash on yksi FinTech50 listatuista yrityksistä.
mash.fi | press@mash.com | investor@mash.com | @MashComOfficial

Lisätiedot:
Jonas Lindholm
Mash Group Oyj
Tel +358 10 217 1003
investor@mash.com
press@mash.com

Savosolar on solminut lopullisen sopimuksen Fernwärme Ettenheim GmbH:n kanssa

Savosolar Oyj
Yhtiötiedote, Sisäpiiritieto 12.9.2019 klo 14.00 (CEST)

Savosolar on solminut lopullisen sopimuksen Fernwärme Ettenheim GmbH:n kanssa

Viitaten Savosolar Oyj:n (”Savosolar”) 9.7.2019 julkistamaan yhtiötiedotteeseen koskien tarjouskilpailun voittoa, Savosolar on solminut lopullisen sopimuksen Fernwärme Ettenheim GmbH:n kanssa noin 1 700 m2:n aurinkolämpöjärjestelmän ja 200 m3:n lämpövaraston toimituksesta. Fernwärme Ettenheim operoi kaukolämpöverkkoa, joka toimittaa lämpöä Stuttgartin lounaispuolella sijaitsevalle Ettenheimin kaupungille. Savosolarin uusi järjestelmä tulee vähentämään sekä kustannuksia että päästöjä aurinkolämmön korvatessa nyt käytettävän hakkeen ja öljyn. 1,2 MW:n aurinkolämpöjärjestelmän odotetaan olevan toiminnassa jo vuoden 2019 viimeisellä neljänneksellä, lopputestit ja luovutus on suunniteltu tapahtuvan vuoden 2020 alussa. Toimituksen arvo Savosolarille on yli 800.000 €.

Maa-asennettava aurinkolämpöjärjestelmä, jossa on Savosolarin huippuluokan keräimet, on avaimet käteen -toimitus. Aurinkokeräimien valmistajana Savosolar on tehnyt vastaavia kokonaistoimituksia menestyksekkäästi aiemmin esim. Suomessa ja Ranskassa.

Savosolarin toimitusjohtaja Jari Varjotie: ”Ettenheimin projekti on uusi virstanpylväs kansainvälistymisstrategiassamme. Sijoitimme Saksaan ja tulimme jäädäksemme. Asiakkaat selvästikin arvostavat kokemustamme ja kilpailukykyistä tarjontaamme. Kuuluisa saksalainen ”Energiewende” täydentyy nyt ”Wärmewendellä”, toisin sanoen siirtyy kohti 100-prosenttisesti terveellistä lämmöntuotantoa. Suuret tasokeräimet tulevat olemaan merkittävä ja erittäin kilpailukykyinen osa tätä ratkaisua! Olemme kiitollisia ja ylpeitä nähdessämme Fernwärme Ettenheim GmbH:n siirtyvän kohti 100-prosenttisesti uusiutuvaa energiantuotantoa. Tämä Savosolarin aurinkolämpölaitos voi toimia mallina muille Saksassa toimiville kaukolämpöyhtiöille heidän siirtyessään kohti aurinkoenergiaa.

SAVOSOLAR OYJ

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Jari Varjotie
Puh: +358 400 419 734
Sähköposti: jari.varjotie@savosolar.com

Tämä yhtiötiedote sisältää tietoja, joita Savosolar Oyj:n on julkaistava markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (MAR) perusteella. Yhtiötiedote toimitettiin julkaistavaksi 12.9.2019 klo 14.00 (CEST) edellä mainitun henkilön toimesta.

Savosolar lyhyesti
Savosolarin erittäin tehokkaat keräimet ja suuren mittakaavan aurinkolämpöjärjestelmät ovat vieneet aurinkolämpöenergiateknologian aivan uudelle tasolle. Yhtiön keräimissä on patentoidut, nanopinnoitetut suoravirtausabsorberit, ja tällä johtavalla teknologialla Savosolar auttaa asiakkaitaan tuottamaan puhdasta ja kilpailukykyistä energiaa. Savosolarin visio on olla ensisijainen valinta tehokkaiden aurinkolämpöjärjestelmien toimittajana maailmanlaajuisesti. Yhtiö keskittyy suuren mittakaavan projekteihin kaukolämmön tuotannossa, teollisuuden prosessilämmityksessä ja kiinteistöjärjestelmissä – eli markkinoihin, joissa on iso nopean kasvun potentiaali. Yhtiö toimittaa ensisijaisesti kokonaisia järjestelmiä suunnittelusta asennukseen käyttäen parhaita paikallisia yhteistyökumppaneita. Savosolar on tunnustetusti alan innovatiivisin yritys ja haluaa pysyäkin sellaisena. Yhtiö on myynyt ja toimittanut tuotteitaan lähes 20 maahan neljällä mantereella. Savosolarin osake on listattu Nasdaq First North Growth Market Swedenissä tunnuksella SAVOS ja Nasdaq First North Growth Market Finlandissa tunnuksella SAVOH. www.savosolar.com.

Yhtiön Hyväksytty Neuvonantaja on Augment Partners AB, info@augment.se, puh. +46 8 505 65 172.

Cramo päivittää strategiansa sekä taloudelliset tavoitteensa ja antaa tulosennusteen vuodelle 2020

logo.gif

Cramo Oyj Sisäpiiritieto 12.9.2019 klo 12.15 (CET)

Cramo päivittää strategiansa sekä taloudelliset tavoitteensa ja antaa tulosennusteen vuodelle 2020

Cramo järjestää tänään torstaina 12.9.2019 pääomamarkkinapäivän institutionaalisille sijoittajille, analyytikoille ja median edustajille Tukholmassa. Päivän tarkoituksena on esitellä konsernin uusi strategia ja taloudelliset tavoitteet yksityiskohtaisemmin sekä linjata tärkeimmät toimenpiteet ja hankkeet strategian toteuttamiseksi.

Cramo NXT – Strategia vuoteen 2023 asti

Uuden Cramo NXT -strategian ydin pohjautuu visioon “Your productivity partner in rental and beyond”. Uusi strategia keskittyy kasvuun, operatiivisen tehokkuuden parantamiseen edelleen, markkina-aseman vahvistamiseen teollisuussegmentissä, palvelutarjoaman laajentamiseen sekä innovatiivisten digitaalisten ratkaisujen kehittämiseen asiakkaiden tehokkuuden parantamiseksi. Uuden strategian päätavoitteet ovat:

Huipputason tuloksentekokyky – operatiivisen tehokkuuden parantaminen Vahva asema teollisuussegmentissä – liiketoiminnan laajentaminen ja syklisyyden tasapainottaminenAlan johtava palveluntarjoaja – erilaistuneiden palveluiden tarjoaminen pitkäaikaisten asiakaskumppanuuksien edistämiseksiAlan digijohtaja – Asiakkaidemme tuottavuuden parantaminen digitaalisilla ratkaisuilla

”Kesäkuun lopussa tapahtuneen osittaisjakautumisen ja Siirtokelpoiset tilat -liiketoiminnan eriyttämisen jälkeen, keskitymme nyt täysin Kone- ja laitevuokrausliiketoiminnan kehittämiseen, jossa näemme potentiaalia parantaa edelleen tuloksentekokykyämme ja erottautua kilpailijoista. Uuden Cramo NXT -strategian tavoitteena on auttaa asiakkaitamme menestymään liiketoiminnassaan entistä paremmin yhdistämällä palvelumme ja digitaaliset innovaatiot luoden ratkaisuja, jotka parantavat asiakkaidemme päivittäisten toimintojen tehokkuutta ja tuottavuutta.

Tasapainottaaksemme rakennusalan syklisyyden vaikutusta, pyrimme edelleen kasvattamaan vahvaa asemaamme teollisuussegmentissä kaikissa toimintamaissamme. Cramo on luotettu brändi ja meillä on kattava tuotevalikoima, lojaalit asiakkaat ja erittäin sitoutuneet työntekijät. Meillä on hyvä asema tärkeimmillä markkinoillamme ja uskomme vahvasti, että Cramo NXT -strategian myötä pystymme hyödyntämään markkinoiden tarjoamia mahdollisuuksia vielä enemmän”, sanoo Cramo-konsernin toimitusjohtaja Leif Gustafsson.

Uudet taloudelliset tavoitteet

Cramo on määrittänyt myös uudet taloudelliset tavoitteet vuosille 2019-2023 pohjautuen Cramo NXT -strategiaan. Uudet taloudelliset tavoitteet ovat:

Kaksinumeroinen EPS-kasvu vuosien 2019-2023 aikana Operatiivinen ROCE > 15% vuoden 2023 loppuun mennessä Nettovelka/EBITDA alhaisempi kuin 3,0x Osingonjakosuhde > 50% osakekohtaisesta tuloksesta (EPS)

Tulosennuste vuodelle 2020

Cramo arvioi, että sen vertailukelpoinen EBITA-liikevoitto vuodelle 2020 ylittää 75 miljoonaa euroa.

Pääomamarkkinapäivän esitysmateriaalit

Pääomamarkkinapäivän esitysmateriaalit ovat saatavana Cramon verkkosivuilla www.cramogroup.com 12.9.2019 noin klo 12.30 (CET). Tallenne tilaisuudesta on saatavilla verkkosivuilla tilaisuuden jälkeen samana päivänä. Materiaalit ja esitykset ovat englanninkielisiä.

CRAMO OYJ

Leif Gustafsson
toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Leif Gustafsson, toimitusjohtaja, puh: 010 661 10, sähköposti: leif.gustafsson@cramo.com
Aku Rumpunen, talous- ja rahoitusjohtaja, puh: 040 556 3546, sähköposti: aku.rumpunen@cramo.com

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.cramogroup.com

Cramo on yksi Euroopan johtavista kone- ja laitevuokrauspalveluyrityksistä, jonka liikevaihto oli 632 miljoonaa euroa vuonna 2018. Cramon noin 300 toimipistettä 11 markkina-alueella palvelee noin 150 000 asiakasta täyden valikoiman kone- ja laitevuokrauspalveluilla. Cramolla on vankka markkina-asema kaikilla avainmarkkinoilla sekä vahva fokus vaativimpiin asiakkaisiin korjaus- ja uudisrakentamisen, teollisuuden sekä julkisen sektorin markkinoilla. Cramo (CRA1V) on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

Lisätietoja: www.cramogroup.com, www.twitter.com/cramogroup

Aktian taloudellinen kalenteri ja yhtiökokous vuonna 2020

Aktia Pankki Oyj
Pörssitiedote
12.9.2019 klo 12.00

Aktian taloudellinen kalenteri ja yhtiökokous vuonna 2020

Tilinpäätöstiedote 2019
Aktia Pankki Oyj julkaisee tilinpäätöstiedotteensa vuodelta 2019 perjantaina 14. helmikuuta 2020.

Vuosikertomus 2019
Aktia Pankki Oyj:n vuosikertomus 2019 julkaistaan viimeistään viikolla 13.

Varsinainen yhtiökokous 2020
Aktia Pankki Oyj:n varsinainen yhtiökokous suunnitellaan pidettävän torstaina 16. huhtikuuta 2020.

Osavuosikatsaukset 2020
Osavuosikatsaus tammi–maaliskuu 2020: tiistaina 5. toukokuuta 2020
Osavuosikatsaus tammi–kesäkuu 2020: tiistaina 4. elokuuta 2020
Osavuosikatsaus tammi–syyskuu 2020: tiistaina 3. marraskuuta 2020

Aktia Pankki Oyj

Lisätietoja:
Lotta Borgström, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 010 247 6838, lotta.borgstrom@aktia.fi

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Tiedotusvälineet
www.aktia.com

Aktia tarjoaa laajan valikoiman pankki- ja varainhoitoratkaisuja sekä henkilövakuutuksia. Aktia toimii Suomen rannikkoalueella ja sisämaan kasvukeskuksissa. Aktia palvelee asiakkaitaan konttoreissa, verkossa, mobiileissa käyttöliittymissä ja puhelimitse. Aktian osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja Aktiasta saa osoitteesta www.aktia.com.

Valmet toimittaa kartonkikoneen JK Paper Limitedille Intiaan

Valmet Oyj:n lehdistötiedote 12.9.2019 klo 11:00

Valmet toimittaa kartonkikoneen ja siihen liittyvän laajan automaatio- ja teollisen internetin paketin JK Paper Limitedin Fort Songadhin tehtaalle Intiaan. Sijoittamalla uusimpaan päällystetyn kartongin teknologiaan JK Paper pyrkii kasvattamaan markkinaosuuttaan kasvavilla Intian markkinoilla ja palvelemaan markkinoita enemmän paikallisilla toimituksilla. Kartonkikone on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2020 loppuun mennessä.

Tilaus sisältyy Valmetin vuoden 2019 kolmannen vuosineljänneksen saatuihin tilauksiin. Tilauksen arvoa ei julkisteta.

“Lisätäksemme markkinaosuuttamme kasvavilla Intian markkinoilla halusimme investoida todella luotettavaan päällystetyn kartongin tekniikkaan. Testasimme teknologiakonsepteja Valmetin koeajolaitoksella, jotta saimme varmuuden luotettavuudesta. Suunnittelemme käyttävämme pilotointipalveluita kartonkituotteiden lisäkehittämiseen myös myöhemmin tässä projektissa. Valmetin osaaminen päällystetyn kartongin valmistuksessa monine hyvine referensseineen vahvisti päätöstämme entisestään”, sanoo S.K. Jain, JK Paper Limitedin pakkauskartonkiprojektijohtaja.

”Olen todella iloinen, että Valmet valittiin tämän projektin päätoimittajaksi. Kartonkikonetekniikan lisäksi toimitamme kattavan valikoiman kemikaalijärjestelmiä – kyseessä on ensimmäinen kemikaalijärjestelmätoimituksemme Intiassa. Vahva erikoispäällystysosaamisemme ja erinomaiset märänpään referenssimme Intiassa ja muissa Aasian maissa auttoivat osaltaan sopimuksen saamisessa”, kertoo Varun Jain, Valmetin Intian maajohtaja.

Toimituksen tekniset tiedot

Valmetin toimitus sisältää uuden päällystävän kartonkikoneen perälaatikoista rullaimelle sisältäen ilmakuivaimet, kemikaalijärjestelmät, lämmöntalteenoton ja muita kartonginvalmistusjärjestelmiä. Kartonki päällystetään useilla päällystysasemilla, mukaan lukien teknologisesti edistyksellinen Opti Coat Layer -päällystysasema, jolla saadaan kaksi päällystekerrosta yhdellä kertaa. Toimitukseen kuuluu myös Valmetin uuden Mill Process Solutions Business -yksikön (aiemmin GL&V) toimittama kiekkosuodin ja laaja automaatiojärjestelmäpaketti sisältäen reaaliaikaista tukea Valmetin suorituskykykeskuksesta (VPC).

Viiraltaan 4,250 mm leveä kartonkikone tuottaa taivekartonkia, valkaistua sellukartonkia (SBS) sekä kuppi- ja barrier-kartonkilajeja.

Tietoja asiakkaasta JK Paper Limited

JK Paper Limited perustettiin vuonna 1962 integroidussa sellu- ja paperitehtaassa. JK Paper Ltd:llä on kaksi suurta integroitua paperinvalmistusyksikköä, JK Paper Mills, Rayagada, Odisha ja Central Pulp Mills, Songadh, Gujarat, joiden yhteenlaskettu vuosikapasiteetti on 455 000 tonnia. Se on Intian markkinajohtaja brändituotteiden kopiopaperisegmentissä ja Intian kahden parhaan toimijan joukossa päällystetyn paperin ja huippulaatuisen pakkauskartongin valmistajana. Yhtiö tarjoaa laajan valikoiman korkealaatuisia paperituotteita. Uuden kartonkikoneen ja Sirpur-yksikön käyttöönoton jälkeen kokonaisvuosituotanto nousee noin 800 000 tonniin.

Lisätietoja:
Varun Jain, Intian maajohtaja, Valmet, puh. +91 (96548) 13696
Mika Ollikainen, myynti- ja markkinointijohtaja, Kartonki- ja paperitehtaat, Valmet, puh. +358 452711711

VALMET
Konserniviestintä

Valmet on maailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja palvelujen toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Tavoitteemme on tulla maailman parhaaksi asiakkaidemme palvelussa.

Vahvan teknologiatarjonnan ytimen muodostavat sellutehtaat, pehmopaperin-, kartongin- ja paperinvalmistuslinjat ja bioenergiaa tuottavat voimalaitokset. Valmetin edistykselliset palvelut ja automaatioratkaisut parantavat asiakkaidemme tuotantoprosessien luotettavuutta ja suorituskykyä sekä tehostavat raaka-aineiden ja energian käyttöä.

Valmetin liikevaihto vuonna 2018 oli noin 3,3 miljardia euroa. Yli 13 000 ammattilaistamme ympäri maailmaa työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen – joka päivä. Valmetin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä.

Lue lisää www.valmet.fi, www.twitter.com/valmetglobal

Henkilötietojen käsittely

Nordic ID Oyj aloittaa Suomessa yhteistoimintaneuvottelut

NORDIC ID OYJ

YHTIÖTIEDOTE 12.09.2019 KELLO 09.45

Yhtiö on alkuvuoden 2019 aikana tehnyt merkittäviä investointeja ja panostuksia ennen kaikkea uusien laitteiden, sovellutusten ja ohjelmistoalustan kehitykseen strategian mukaisesti. Samoin olemme kasvattaneet henkilökunnan määrää merkittävästi Suomessa ja ulkomailla. Laitemyynti ei vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla yltänyt tavoiteltuihin myyntimääriin. (Yhtiötiedote 22.8.19) Yhtiö ryhtyy toimenpiteisiin kustannusrakenteen korjaamiseksi.

Yhtiö aloittaa koko Suomen henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut tuotannollisista ja taloudellisista syistä. Neuvottelut eivät koske ohjelmistokehitystä eikä uusien laitteiden elektroniikkasuunnittelua.

Yhtiö suunnittelee kannattavuuden parantamiseksi ja toimintojen tehostamiseksi töiden uudelleenjärjestelyä tehtäviä yhdistelemällä. Yhtiön alustavan arvion mukaan suunnitelluilla toimenpiteillä saattaa olla seuraavia henkilöstövaikutuksia:

olennaisia muutoksia tehtäviin ja toimenkuviinarvioitu henkilöstön vähentämistarve on korkeintaan yhdeksän (9) henkilöä

Nordic ID:n palveluksessa on noin 54 työntekijää, joista Suomessa 45.

Lisätietoja antaa:

Juha Reima, toimitusjohtaja, puh. 050 555 3224
Hyväksytty Neuvonantaja: Aalto Capital Partners Oy, Pekka Halonen, puh. 040 587 7000

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.nordicid.fi

Nordic ID Oyj lyhyesti:

Nordic ID Oyj on suomalainen RFID-teknologiayhtiö, joka tarjoaa asiakkailleen pilvipohjaista, palveluratkaisua (PaaS, Platform as a Service) tavaravirtojen ja tuotteiden reaaliaikaiseen seurantaan ja hallintaan. Yhtiön liikevaihto tilikaudella 1.4.2018 – 31.12.2018 oli 6,5 miljoonaa euroa. Liikevaihdosta 80 % muodostuu viennistä; yhtiön tavoitteena on vahvistaa entisestään asemaansa Euroopassa sekä kasvattaa markkinaosuuttaan Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa. Yhtiö on listattuna Nasdaq First North-markkinapaikalla.

www.nordicid.fi

Liite

Yhtiötiedote_NordicID_12092019

Heeros Oyj: Heeroksen toimitusjohtaja vaihtuu

Heeros Oyj

Yhtiötiedote 12.9.2019 9.00

Heeroksen toimitusjohtaja vaihtuu

Heeros Oyj:n toimitusjohtaja Matti Lattu on ilmoittanut yhtiön hallitukselle jättävänsä toimitusjohtajan tehtävät vuoden 2020 aikana. Yhtiö on aloittanut uuden toimitusjohtajan etsinnän ja vaihto pyritään tekemään alkuvuoden aikana. Lattu jatkaa toimitusjohtajana toistaiseksi ja perehdyttää uuden toimitusjohtajan tehtäviinsä.

“Olen työskennellyt Heeroksen toimitusjohtajana kohta 13 vuotta, joista viimeiset kolme olemme olleet listattu yhtiö. Heeroksen täyttäessä ensi vuonna 20 vuotta koen tässä kohtaa oikeaksi siirtää viestikapulan seuraavalle johtajalle. Heeros on hyvissä asemissa kohti uutta kasvuvaihdetta.”, Lattu kommentoi.

”Matti Lattu on luotsannut Heerosta pitkän menestyksekkään jakson. Matin aikana Heeros on kehittänyt modernin taloushallinnon ohjelmistoperheen helpottamaan ja tehostamaan ammattilaisten työtä. Haluan koko hallituksen puolesta kiittää Mattia upeasta työstä toimitusjohtajana”, Heeroksen hallituksen puheenjohtaja Kimmo Rasila toteaa.

”Yhtiön palveluilla on laaja tyytyväinen käyttäjäkunta erityisesti keskisuurten suomalaisten tilitoimistojen keskuudessa. Heeroksen digitaalisilla ratkaisuilla tulee olemaan yhä merkittävämpi rooli näiden yritysten kehittäessä omia palveluitaan. Myös Keski-Euroopasta on hankittu jalansija, joka tarjoaa merkittäviä kasvun mahdollisuuksia. Heeros on uuden vaiheen alkumetreillä, josta jatkamaan haemme nyt uutta toimitusjohtajaa”, Rasila summaa.

Lisätietoja:
Heeros Oyj,
hallituksen puheenjohtaja Kimmo Rasila, puhelin 040 732 7524
sähköposti kimmo.rasila@execnet.fi
toimitusjohtaja Matti Lattu, puhelin 040 762 5525
Sähköposti: matti.lattu@heeros.com

Hyväksytty neuvonantaja: Ernst & Young Oy, puhelin 0207 280 190
Sähköposti: antti.uusitalo@fi.ey.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.heeros.com/sijoittajille

Heeros on taloushallinnon pilvipalveluratkaisuiden uranuurtaja ja tunnustettu asiantuntijayritys. Yhtiö perustettiin vuonna 2000 ja olemme kasvaneet nopeasti koko olemassaolomme ajan. Yhtiön osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Finland -markkinapaikalla kaupankäyntitunnuksella HEEROS.

facebook twitter