Etusivu » VMP OYJ:N YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

VMP OYJ:N YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

VMP Oyj — Yhtiötiedote — 22.8.2019 klo 15.15

VMP OYJ:N YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

VMP Oyj:n (“VMP” tai “Yhtiö”) ylimääräinen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 22.8.2019. Yhtiökokous hyväksyi kaikki hallituksen ehdotukset ja teki VMP:n 5.7.2019 julkistaman Smile Henkilöstöpalvelut Oyj:n (“Smile”) ostoa koskevan yrityskaupan (“Yritysosto”) toteuttamiseksi tarvittavat päätökset. Ylimääräinen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti hyväksyä Yritysoston toteuttamisen, lisäosingon ja pääomanpalautuksen jakamisen sekä hallituksen valtuuttamisen päättämään suunnatusta osakeannista. Lisäksi yhtiökokous päätti Yhtiön hallituksen kokoonpanon muuttamisesta Yritysoston toteuttamisen yhteydessä alla tarkemmin esitetyllä tavalla.

Lisäosinko ja varojen jakaminen sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta

Yritysoston ehtojen mukaisesti VMP:n hallitus ehdotti ylimääräiselle yhtiökokoukselle yhteismäärältään noin 3,5 miljoonan euron suuruista varojenjakoa osakkeenomistajille lisäosinkona ja pääomanpalautuksena ennen Yritysoston toteutumista.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että vuodelta 2018 vahvistetun taseen perusteella jaetaan 28.3.2019 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen päätöksellä maksetun osingon lisäksi osinkoa 0,136 euroa / osake ja pääomanpalautusta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta 0,10 euroa / osake.

Osinko ja pääomanpalautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka on maksun täsmäytyspäivänä maanantaina 26.8.2019 merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osinko ja pääomanpalautus maksetaan 4.9.2019.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään suunnatusta osakeannista

Yritysosto toteutetaan 5.7.2019 julkistetun yhtiötiedotteen mukaisesti osakevaihtona, jossa Smilen osakkeenomistajat saavat vastikkeena 0,8087 VMP:n uutta osaketta jokaista omistamaansa Smilen osaketta kohden.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa Yhtiön hallituksen päättämään enintään 10 100 000 uuden osakkeen antamisesta yhdessä erässä Yritysoston toteuttamisen yhteydessä. Osakeanti tapahtuu osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen Smilen osakkeenomistajille Yritysoston yhteydessä maksettavaksi tulevan osakevastikkeen maksamiseksi.

Valtuutus vastaa noin 68,2 prosenttia kaikista VMP:n liikkeelle lasketuista osakkeista, mikä mahdollistaa sen, että VMP voi maksaa osakevastikkeen, joka vastaa 40,4 prosenttia kaikista VMP:n liikkeeseen lasketuista osakkeista osakeannin jälkeen.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallituksella on oikeus päättää osakeannin kaikista ehdoista, mukaan lukien osakkeiden merkintähinnasta tai apportista, mutta kuitenkin siten, että osakeantia ei toteuteta ennen edellä kuvatun osingon ja pääomanpalautuksen maksun täsmäytyspäivää, eli osakeannissa annettavat uudet osakkeet eivät oikeuta edellä mainittuun osinkoon ja pääomanpalautukseen.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että valtuutus on voimassa 31.12.2019 saakka. Valtuutus ei kumoa aiempia yhtiökokouksen hallitukselle antamia valtuutuksia.

Hallituksen kokoonpanon muuttaminen Yritysoston toteuttamisen yhteydessä

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti muuttaa Yhtiön hallituksen kokoonpanoa Yritysoston toteutuessa siten, että VMP:n hallituksen jäsenet Tapio Pajuharju, Kati Hagros, Liisa Harjula, Paul-Petteri Savolainen ja Mika Uotila jatkavat hallituksen jäseninä ja Timo Laine, Jarno Suominen ja Timo Mänty tulevat yhdistyneen yhtiön hallituksen jäseniksi Yritysoston toteutumisen yhteydessä. Timo Laineen, Jarno Suomisen ja Timo Männyn toimikausi alkaa ja valinta ilmoitetaan rekisteröitäväksi samassa yhteydessä edellä mainitun osakeantivaltuutuksen perusteella annettavien osakkeiden rekisteröitäväksi ilmoittamisen kanssa tai välittömästi sitä ennen. Mikäli osakeantivaltuutuksen perusteella ei anneta osakkeita ennen valtuutuksen raukeamista, raukeaa Timo Laineen, Jarno Suomisen ja Timo Männyn valinta Yhtiön hallitukseen.

Yhtiökokous päätti edelleen hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että Joni Aaltosen, Heimo Hakkaraisen ja Timur Kärjen toimikausi Yhtiön hallituksen varsinaisena jäsenenä päättyy siten, että päättyminen on ehdollinen Yritysoston toteuttamiselle. Joni Aaltosen, Heimo Hakkaraisen ja Timur Kärjen toimikausi päättyy ja päättyminen ilmoitetaan rekisteröitäväksi samassa yhteydessä yllä mainitun osakeantivaltuutuksen perusteella annettavien osakkeiden rekisteröitäväksi ilmoittamisen kanssa tai välittömästi sitä ennen. Mikäli osakeantivaltuutuksen perusteella ei annettaisi osakkeita ennen valtuutuksen raukeamista, raukeaa Joni Aaltosen, Heimo Hakkaraisen ja Timur Kärjen toimikauden päättyminen.

Timo Laineen, Jarno Suomisen ja Timo Männyn toimikauden alkaessa hallituksen jäsenten lukumäärä on kahdeksan (8).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäsenten lukumäärästä ja jäsenten valitsemisesta ehdollisena Yritysoston toteuttamiselle.

Helsinki 22.8.2019

VMP Oyj

Lisätietoja:

VMP Oyj

Liisa Harjula, hallituksen puheenjohtaja
liisa.harjula@sentica.fi
puh. +358 (0)40 506 2295

Hannu Nyman, talousjohtaja
hannu.nyman@vmp.fi
puh. +358 (0)50 306 9913

Hyväksytty neuvonantaja:

Danske Bank A/S, Suomen sivuliike, puh. +358 (0)10 546 7934

Jätä kommentti

facebook twitter