Etusivu » Verohallinto valitsi Innofactorin IT-Asiantuntijapalveluiden ensisijaiseksi toimittajaksi pilviasiantuntijoiden osa-alueeseen

Verohallinto valitsi Innofactorin IT-Asiantuntijapalveluiden ensisijaiseksi toimittajaksi pilviasiantuntijoiden osa-alueeseen

logo.png

Innofactor Oyj:n sisäpiiritieto 26.8.2019 klo 9.55

Verohallinto on valinnut julkisen hankinnan kilpailutuksessa Innofactorin IT-Asiantuntijapalveluiden ensisijaiseksi toimittajaksi pilviasiantuntijoiden osa-alueeseen. Hankinnan kohteena on ICT-asiantuntijaresurssit tukemaan Verohallinnon uusien ja olemassa olevien järjestelmien määrittelyä, ohjelmointia, testaamista ja hallintaa sekä muuta Verohallinnon ICT:tä tukevaa teknistä osaamista. Puitejärjestely on jaettu seitsemään osa-alueeseen. Jokaiseen osa-alueeseen valittiin kolme toimittajaa, joiden kanssa solmitaan puitesopimukset osa-aluekohtaisesti. Puitejärjestelyn sisäiset hankinnat tehdään puitesopimuskilpailutuksen sijoittumisjärjestyksen perusteella ja etusijatoimittajaa käytetään ensisijaisesti kaikkiin kyseisen osa-alueen erikseen tilattaviin toimeksiantoihin. Toimittaja voi olla etusijalla ainoastaan yhdessä osa-alueessa.

Asiakkaan hankinnassa ilmoittaman volyymin perusteella osa-alueen kokonaisarvo on noin 10–20 miljoonaa euroa. Puitesopimuksen kesto on 6 vuotta ja puitesopimuskautena tehdyt toimeksiannot voivat jatkua 48 kk puitesopimuksen päättymisajan jälkeen.

Innofactor valittiin ensisijaiseksi toimittajaksi pilviasiantuntijoiden osa-alueeseen sekä kolmanneksi toimittajaksi web-teknologian ja tietokantojen asiantuntijapalveluiden osa-alueeseen.

Pilvipalveluasiantuntijoiden osa-alueen hankinnan tavoitteena on laajentaa Verohallinnon MS Azure- ja Office365-pilvipalveluiden käyttöä eri järjestelmien alustana. Hankinta-alueen pääpaino on Azure-pilvipalveluinfran asiantuntijaresurssit, mutta sisältää myös tukea esimerkiksi sovelluskehitystyökaluille. Osa-alueen arvioitu resurssitarpeiden suuruus on arviolta 15 henkilötyövuotta vuonna 2020, 20 henkilötyövuotta vuonna 2021 ja 15 henkilötyövuotta vuodesta 2022 eteenpäin.

Verohallinto kuuluu valtiovarainministeriön alaisuuteen ja työllistää noin 5 000 työntekijää. Verohallinnon Kehitys- ja tietohallintoyksikkö vastaa keskitetysti hankintayksikön tietoteknisistä palveluista, tuottaen ratkaisuja liiketoiminnan tueksi ja huolehtien Verohallinnon tietoteknisestä toimintavarmuudesta ja tietovirroista. Yksikössä työskentelee yhteensä noin 200 henkilöä. Lisäksi Kansallisen tulorekisterin teknisten palveluiden tuottaminen on Verohallinnon vastuulla.

Päätös on lainvoimainen hankintalain mukaisen valitusajan päätyttyä.

Espoossa 26.8.2019

INNOFACTOR OYJ

Sami Ensio, toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Sami Ensio, toimitusjohtaja
Innofactor Oyj
Puh. 050 584 2029
sami.ensio@innofactor.com

Jakelu:
NASDAQ Helsinki
Keskeiset mediat
www.innofactor.fi

Innofactor
Innofactor on johtava yritysten, julkishallinnon ja kolmannen sektorin modernin digitaalisen organisaation edistäjä Pohjoismaissa yli 1 500 asiakkaalleen. Innofactorilla on Pohjoismaiden laajin Microsoft-ekosysteemin ratkaisutarjonta ja johtava osaaminen. Innofactorilla työskentelee noin 600 innostunutta ja motivoitunutta huippuasiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa. Vuosina 2014–2018 Innofactorin liikevaihdon vuotuinen kasvu on ollut keskimäärin yli 14 %. Innofactor Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ Helsinki Oy:n päälistalla toimialalla teknologia. www.innofactor.fi #ModernDigitalOrganization

Jätä kommentti

facebook twitter