Etusivu » Silmäasema Oyj: Coronaria Oy on julkistanut velvollisuuden tehdä pakollinen ostotarjous Silmäasema Oyj:n osakkeista

Silmäasema Oyj: Coronaria Oy on julkistanut velvollisuuden tehdä pakollinen ostotarjous Silmäasema Oyj:n osakkeista

Coronaria Oy on julkistanut velvollisuuden tehdä pakollinen ostotarjous Silmäasema Oyj:n osakkeista

Silmäasema Oyj
Sisäpiiritieto

Silmäasema on saanut seuraavat tiedot yhtiön osakkeella tehdyistä kaupoista ja velvollisuudesta tehdä pakollinen ostotarjous:

Coronaria Oy (”Coronaria”) on 15.8.2019 ja 16.8.2019 tekemillään osakekaupoilla hankkinut yhteensä 1 420 031 Silmäasema Oyj:n (”Silmäasema” tai ”Yhtiö”) osaketta. Osakkeista maksettu korkein hinta on ollut 6,00 euroa osakkeelta, mikä on myös korkein Coronarian Silmäaseman osakkeista maksama hinta.

Osakekauppojen myötä Coronarian omistus Silmäasemassa nousee yhteensä 4 615 443 osakkeeseen, mikä vastaa 32,4 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä. Coronarian omistuksen ylittäessä 30 prosenttia Silmäaseman osakkeiden tuottamista äänistä Coronarialle syntyy arvopaperimarkkinalain mukainen velvollisuus tehdä pakollinen julkinen ostotarjous Silmäaseman kaikista osakkeista ja osakkeisiin oikeuttavista arvopapereista (”Ostotarjous”).

Ennen tehtyjä osakekauppoja Coronaria omisti 3 195 412 Silmäaseman osaketta eli 22,43 prosenttia Silmäaseman kaikista osakkeista. Coronaria on Silmäaseman suurin osakkeenomistaja.

Coronaria tulee tarjoamaan Ostotarjouksessa käteisvastikkeen, joka on 6,00 euroa jokaiselta Silmäaseman osakkeelta. Tarjousvastike on noin 7,5 prosenttia korkeampi suhteessa osakkeen päätöskurssiin Helsingin pörssissä 15.8.2019 eli tarjousvelvollisuuden syntymistä edeltävänä kaupankäyntipäivänä sekä noin 9,4 prosenttia korkeampi kuin Silmäaseman osakkeen ostotarjouksen julkistamispäivää edeltävän kolmen kuukauden ajanjakson kaupankäyntimäärillä painotettu keskikurssi Nasdaq Helsingissä.

Coronarian tavoitteena on aloittaa Ostotarjouksen tarjousaika viimeistään 16.9.2019. Ostotarjous aloitetaan, kun Finanssivalvonta on hyväksynyt Ostotarjousta koskevan tarjousasiakirjan, joka sisältää Ostotarjouksen yksityiskohtaiset ehdot. Tarjousajan kesto tulee olemaan kolme viikkoa. Coronarian käsityksen mukaan Ostotarjouksen toteuttaminen ei edellytä kilpailuviranomaisten hyväksyntää.

Coronaria pidättää oikeuden hankkia Yhtiön osakkeita ennen Ostotarjouksen tarjousajan alkamista, tarjousaikana ja/tai tarjousajan jälkeen julkisessa kaupankäynnissä Nasdaq Helsingissä tai muutoin.

Silmäasema jatkaa liiketoimintaansa normaalisti eikä järjestelyllä ole vaikutusta Silmäaseman asiakkaille.

SILMÄASEMA OYJ

Jussi Salminen
toimitusjohtaja

Lisätietoja antaa

Toimitusjohtaja Jussi Salminen, p. 040 834 5818
Talousjohtaja Sari Nordblad, p. 050 552 7247
Väliaikainen viestintä- ja sijoittajasuhdepäällikkö Mikko Merisaari p. 050 521 4055

Silmäasema on kotimainen yritys, joka tarjoaa maanlaajuisesti kaikki näkemisen ja silmäterveyden tuotteet ja palvelut. Silmäasema on Suomen suurin yksityinen silmäleikkauksia tarjoava silmäsairaalaketju sekä toiseksi suurin optikkoketju. Silmäasema-ketjulla on yli 150 myymälää ja 14 silmäsairaalaa Suomessa sekä yhdeksän myymälää Virossa. Silmäasema-ketjun palveluksessa työskentelee yli 1 000 näkemisen ja silmäterveyden ammattilaista. Silmäasema-konsernin liikevaihto vuonna 2018 oli 122,9 miljoonaa euroa ja oikaistu käyttökate 11,8 miljoonaa euroa.

Jätä kommentti

etoro

Osta osakkeita ja kryptovaluuttoja eTorossa ilman välityspalkkioita!