Etusivu » Silmäasema Oyj: Coronaria Oy julkistaa pakollisen ostotarjouksen Silmäasema Oyj:n osakkeista

Silmäasema Oyj: Coronaria Oy julkistaa pakollisen ostotarjouksen Silmäasema Oyj:n osakkeista

Coronaria Oy julkistaa pakollisen ostotarjouksen Silmäasema Oyj:n osakkeista

Silmäasema Oyj
Sisäpiiritieto
27.8.2019 klo 12.30

Silmäasema on saanut seuraavat tiedot koskien Coronarian pakollista ostotarjousta kaikista Silmäaseman osakkeista:

Coronaria Oy (”Coronaria” tai ”Tarjouksentekijä”) on 15.8.2019 ja 16.8.2019 tekemillään osakekaupoilla hankkinut yhteensä 1 420 031 Silmäasema Oyj:n (”Silmäasema” tai ”Yhtiö”) osaketta.

Osakekauppojen myötä Coronarian omistus Silmäasemassa nousi yhteensä 4 615 443 osakkeeseen, mikä vastaa 32,4 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä. Coronarian omistuksen ylittäessä 30 prosenttia Silmäaseman osakkeiden tuottamista äänistä Coronarialle on syntynyt arvopaperimarkkinalain mukainen velvollisuus tehdä pakollinen julkinen ostotarjous Silmäaseman kaikista osakkeista ja osakkeisiin oikeuttavista arvopapereista (”Ostotarjous”).

Tarjottava vastike on 6,00 euroa käteisenä jokaista Silmäaseman osaketta kohden (”Tarjousvastike”). Tarjousvastike vastaa noin 17,8 prosentin preemiota verrattuna Yhtiön Osakkeiden kaupankäyntimäärillä painotettuun keskikurssiin Nasdaq Helsingissä kuuden (6) kuukauden ajalta ennen tarjousvelvollisuuden syntymistä ja noin 9,4 prosentin preemiota verrattuna kaupankäyntimäärillä painotettuun keskikurssiin kolmen (3) kuukauden ajalta ennen tarjousvelvollisuuden syntymistä. Osakekohtainen Tarjousvastike vastaa noin 7,5 prosentin preemiota verrattuna Yhtiön Osakkeiden päätöskurssiin (5,58 euroa) Nasdaq Helsingissä 15.8.2019 eli viimeisenä kaupankäyntipäivänä ennen tarjousvelvollisuuden syntymistä.

Coronarian arvion mukaan Ostotarjouksen toteuttaminen ei edellytä kilpailuviranomaisten hyväksyntää.

Tarjouksentekijä tulee julkistamaan tarjousasiakirjan, joka sisältää Ostotarjousta koskevat yksityiskohtaiset ehdot arviolta 5.9.2019.

Ostotarjouksen mukaisen tarjousajan odotetaan alkavan arviolta 5.9.2019 ja päättyvän arviolta 26.9.2019, paitsi jos Tarjouksentekijä jatkaa tarjousaikaa Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti.

Tarjouksentekijä on sitoutunut noudattamaan Arvopaperimarkkinayhdistyksen antamaa suositusta suomalaisessa julkisessa ostotarjouksessa noudatettavista menettelytavoista, muutoksineen.

Tarjouksentekijä ei tule korottamaan Ostotarjouksen Tarjousvastiketta tarjousaikana.

Tarjouksentekijä aikoo rahoittaa Ostotarjouksen olemassa olevien kassavarojen ja käyttämättömien myönnettyjen luottojärjestelyiden yhdistelmällä. Tarjouksentekijän velvollisuus toteuttaa Ostotarjous ei ole ehdollinen rahoituksen saatavuudelle, eikä Tarjouksentekijä tarvitse kenenkään kolmannen osapuolen suostumusta Ostotarjouksen rahoittamiseksi. Ostotarjouksen rahoitusjärjestelyillä ei ole vaikutusta Silmäaseman liiketoimintoihin tai velvoitteisiin.

Tämän pörssitiedotteen edeltävän kaupankäyntipäivän päättymistilanteen mukaan Tarjouksentekijällä on hallussaan 4 731 116 Silmäaseman osaketta ja ääntä.

Coronaria pidättää oikeuden hankkia Yhtiön osakkeita ennen Ostotarjouksen tarjousajan alkamista, tarjousaikana ja/tai tarjousajan jälkeen julkisessa kaupankäynnissä Nasdaq Helsingissä tai muutoin.

Silmäasema jatkaa liiketoimintaansa normaalisti eikä järjestelyllä ole vaikutusta Silmäaseman asiakkaille.

SILMÄASEMA OYJ

Jussi Salminen
toimitusjohtaja

Lisätietoja antaa

Toimitusjohtaja Jussi Salminen, p. 040 834 5818
Talousjohtaja Sari Nordblad, p. 050 552 7247
Viestintä- ja sijoittajasuhdepäällikkö Mikko Merisaari p. 050 521 4055

Silmäasema on kotimainen yritys, joka tarjoaa maanlaajuisesti kaikki näkemisen ja silmäterveyden tuotteet ja palvelut. Silmäasema on Suomen suurin yksityinen silmäleikkauksia tarjoava silmäsairaalaketju sekä toiseksi suurin optikkoketju. Silmäasema-ketjulla on yli 150 myymälää ja 14 silmäsairaalaa Suomessa sekä yhdeksän myymälää Virossa. Silmäasema-ketjun palveluksessa työskentelee yli 1 000 näkemisen ja silmäterveyden ammattilaista. Silmäasema-konsernin liikevaihto vuonna 2018 oli 122,9 miljoonaa euroa ja oikaistu käyttökate 11,8 miljoonaa euroa.

Jätä kommentti