Etusivu » RUSH FACTORY OYJ: PUOLIVUOTISKATSAUS 1.1.-30.6.2019: Kannattavuus saavuttanut tavoitetason

RUSH FACTORY OYJ: PUOLIVUOTISKATSAUS 1.1.-30.6.2019: Kannattavuus saavuttanut tavoitetason

YHTIÖTIEDOTE 27.8.2019 KLO 9.00

Rush Factory Oyj

Vuoden 2018 strategian mukaan tehdyt kehitystoimet operatiivisen toiminnan tehostamiseksi ovat olleet onnistuneita, ja vuoden 2019 ensimmäinen puoliskolla kannattavuus saavutti tavoitetason käyttökatteen ollessa 25 %.

TAMMI-KESÄKUUN 2019 PÄÄKOHDAT

Raportointikauden 1.1.-30.6.2019 liikevaihto oli 2,412 miljoonaa euroa.Käyttökate raportointikaudella oli 0,596 miljoonaa euroa, joka on 24,7 % liikevaihdosta.Raportointikauden liikevoitto oli 0,534 miljoonaa euroa.Yhtäjaksoisesti vuodesta 2015 järjestetyn Color Obstacle Rush -juoksutapahtumakiertueen suosio on noussut lähes kaikilla päämarkkina-alueilla Euroopassa, ja vuodesta 2019 on tulossa osallistujamäärältään konseptin kaikkien aikojen suurin.

NÄKYMÄT

Strategian mukainen tuotanto- sekä prosessikehitys etenee suunnitellusti.

Arvioimme tilikauden 2019 tilikauden liikevaihdon olevan 4.4 – 5.1 miljoonaa euroa ja käyttökatteen 1.2 – 1.6 miljoonaa euroa. Vaihteluväli aiheutuu mm. Color Obstacle Rush -kiertueen loppuvuoden lipunmyynnin määrästä sekä talvikauden 2019-2020 uusien tapahtumien lopullisista ajankohdista. Talven 2019-2020 tapahtumien valmistelu on parhaillaan käynnissä, ja lopulliset päätökset niiden ajoituksesta tehdään syksyn 2019 aikana. Mikäli vuodenvaihteen tienoille kaavaillut tapahtumat ajoittuvat pääosin vuoden 2020 puolelle, se saattaa vaikuttaa 2019 tavoitteiden toteutumiseen.

RUSH FACTORY OYJ -KONSERNIN TUNNUSLUVUT

(Tilintarkastamaton, ellei toisin mainittu)1.1.-30.6.201920.6.-31.12.2018*20.6.-31.12.2018 ilman kertaluonteisia eriä1.7.-31.12.2018
Liikevaihto, t€ 2412 1027 1027 1027
Käyttökate (EBITDA), t€ 596 -524 -524 -524
Käyttökate (EBITDA), % liikevaihdosta 24,7% -51% -51% -51%
Liikevoitto, (EBIT) t€ 534 -345 -345 -345
Liikevoitto (EBIT), % liikevaihdosta 22,2% -33,6% -33,6% -33,6%
Tulos ennen veroja (EBT) 509 -747 -346 -747
Tulos ennen veroja (EBT), % 21,1% -72,7% -33,6% -72,7%
Tilikauden tulos 422 -760 -359 -760
Oman pääoman tuotto, % 54,0% -224,9% -81,8% -224,9%
Sijoitetun pääoman tuotto, % 68,6% -101,5%

-78,2% -101,5%

Omavaraisuusaste, % 74,7% 59,5% 59,5% 59,5%
Nettovelkaantumisaste, % -91,1% -101% -101% -101%
Osakekohtainen tulos, € 0,179 -0,455 -0,428 -0,455
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä kauden aikana keskimäärin 2 353 498 1 677 255 1 677 255 1 677 255
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä kauden lopussa 2 353 498 2 353 498 2 353 498 2 353 498
Henkilöstö 12 11 11 11

*Tilintarkastettu

Vertailutietoa H1:n osalta Yhtiöllä ei ole esittää, koska ensimmäinen tilikausi on 20.6.2018-31.12.2018.

TOIMITUSJOHTAJA MARKUS NIEMELÄN KOMMENTIT

“Aloitimme vuoden 2019 ennakkomyynnin räväkästi jo 2018 loppupuolella, jolloin Color Obstacle Rush –lipunmyynti oli huomattavasti suurempaa kuin yhtenäkään neljänä aikaisempana vuotena. Ennätystahti jatkui myös vuodenvaihteen jälkeen. Myöhemmin lipunmyynnin ero kumulatiivisella käyrällä verrattuna entiseen “ennätysvuoteen” on odotetusti hieman tasoittunut, mutta hyvältä näyttää edelleen. Tapahtumakausi käynnistyi loppuunmyydyllä tapahtumalla Pariisin Jablinesissa. Tämä oli 12.316 osallistujallaan yhtiön historian suurin yksittäinen tapahtuma tähän mennessä.

Olemme hyvin tyytyväisiä myös uuteen, enimmäkseen lapsille suunnattuun, liikunnalliseen koko perheen tapahtumaan Duudsonit Funlandiin. Tapahtumakonseptia sisältöineen on suunniteltu yhteistyössä Duudsoneiden (Rabbit Merchandising Oy) kanssa, ja yhteistyö on sujunut loistavasti. Toukokuussa 2019 Raumalla ja Turussa järjestettyjen pilottitapahtumien tarkoituksena oli kartoittaa mm. tapahtuman kohderyhmät, testata erilaisia asioita tapahtuman sisällössä kuten esteitä eri vaikeustasolla, selvittää syyt tiettyjen asioiden suosittuudessa – sekä tunnistaa mahdollisimman paljon asioita, jotka voivat muodostua ongelmaksi myöhemmin. Saimme pilottitapahtumista paljon tärkeää palautetta ja numeerista dataa, riittävän suurella otannalla, että näemme Duudson Funland -konseptin potentiaalin hyvin lupaavana.

Rush Workout -ryhmäliikuntatapahtumia on järjestetty tänä vuonna Englannissa, Saksassa ja Ruotsissa arkipäivinä ja työajan jälkeen. Yhtiön suurimmat tapahtumat, Color Obstacle Rush -tapahtumat pidetään lähes poikkeuksetta viikonloppuisin. Rush Workout on pienempi tapahtuma, joka käyttää pelkästää COR-kiertueen kalustoa, mutta tarvitsee vain murto-osan COR:n tarvitsemasta tilasta. Rush Workout -tapahtumat ovat pienempiä, mutta myös niiden järjestäminen on merkittävästi edullisempaa ja nopeampaa.

Listautumisen yhteydessä mainitun “2020 projekti” -nimellä kulkeneen uuden tapahtumakonseptin suunnittelu on myös edennyt H1 2019 aikana. Olemme kaluston suunnittelussa nyt ottaneet huomioon sen käyttömahdollisuudet myös muissa tapahtumakonsepteissa sekä kaluston laajennettavuuden tulevaisuudessa. Nämä uudet tarpeet huomioiden saamme kaluston käyttöastetta nostettua sekä jaettua merkittävästi kalustoon kohdistuvien investointien riskiä useiden konseptien jakaessa saman kalusto. Aikataulu kaluston valmistumiselle on parhaillaan muotoutumassa, ja sen selvittyä tiedämme tarkemmin “2020 projektin” tapahtumien ajankohdat ja siten myös kyseisen projektin vaikutukset tavoitteiden toteutumiseen aikataulussa. Olemme erittäin innoissamme tästä projektista ja kerromme tästä lisää heti kun suunnitelmat varmistuvat!”

Puolivuotiskatsaus 27.8.2019 – Rush Factory Oyj

Lisätietoja:

Markus Niemelä

Toimitusjohtaja

Rush Factory Oyj

markus@rushfactory.fi

Mika Metsämäki

Kaupallinen johtaja

Rush Factory Oyj

mika@rushfactory.fi

+358 44 5544 894

Hyväksytty neuvonantaja: Aalto Capital Partners Oy, puh. 050 539 47 81

JAKELU:

Nasdaq Helsinki Oy, Keskeiset tiedotusvälineet

www.rushfactory.fi

Rush Factory Oyj

Rush Factory on kansainvälinen elämystehdas, joka kehittää ja toteuttaa ainutlaatuisia tapahtuma- ja elämyskonsepteja. Raumalta lähtöisin olevan Rush Factoryn kansainväliset hyvinvointipainotteiset liikunta- ja elämystapahtumakiertueet ovat tarjonneet hauskanpitoa ja unohtumattomia elämyksiä jo yli 400 000 asiakkaalle vuodesta 2015 alkaen. Rush Factoryn kasvua ja liiketoimintaa tukee Yhtiön liiketoimintamalli joka haastaa alan perinteisiä toimintamalleja ratkomalla tyypillisiä tapahtumatuotannon ja toteutuksen ongelmakohtia mm. vähentämällä ulkoistamisen aiheuttamia riskejä ja kustannuksia, sekä olemalla riippumaton tapahtumapaikasta tai esiintyjästä. Tämän lisäksi Rush Factoryn liiketoiminnan liikkuva luonne ja kyky tuoda ainutlaatuisia tapahtumaelämyksiä sinne missä asiakkaat ovat, mahdollistavat sen riippumattomuuden markkinoiden suhdanteista.

HUOMAUTUS

Tämän tiedotteen sisältämän tiedon levittäminen tiettyihin maihin, kuten Australiaan, Etelä-Afrikkaan, Hongkongiin, Japaniin, Kanadaan, Singaporeen, Uudessa Seelannissa ja Yhdysvaltoihin on lakisääteisesti rajoitettu eikä tiedotteen sisältämää tietoa ole tarkoitettu levitettäväksi näissä maissa.

Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta.

Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kukin “Relevantti jäsenvaltio”), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu “tarjota arvopapereita yleisölle” tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, kuten ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltiossa tehtyjen Esitedirektiivin täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Ilmaisu “Esitedirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön Relevantissa jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa jäsenvaltiossa, ja ilmaisu “2010 Muutosdirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.

Tässä yhtiötiedotteessa esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (“Määräys”) 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii) Määräyksen 49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä “Relevantit Henkilöt”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan Relevanttien Henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan Relevanttien Henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole Relevantti Henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Liite

Puolivuotiskatsaus 27.8.2019 – Rush Factory Oyj

Jätä kommentti