Etusivu » Robit Oyj: ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9 LUVUN 10 § MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTOKSESTA

Robit Oyj: ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9 LUVUN 10 § MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTOKSESTA

ROBIT OYJ PÖRSSITIEDOTE 30.8.2019 KLO 09.00

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9 LUVUN 10 § MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTOKSESTA

Robit Oyj on vastaanottanut 29.8.2019 Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5. pykälän mukaisen ilmoituksen
Five Alliance Oy:ltä (Y-tunnus 0735545-3), jonka mukaan Five Alliance Oyn omistusosuus Robit Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä on ylittänyt 25 prosentin rajan 29.8.2019.

Ilmoituksen mukaan Five Alliancen omistus Robit Oyj:stä on 5 688 567 osaketta eli noin 26,7 prosenttia koko Robit Oyj:n osakekannasta.

% osakkeista ja äänistä % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Yhteenlaskettu
% -osuus
Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä
Osuus liputus-
rajan saavuttamisen
tai rikkoutumisen jälkeen
26,7 % 0,0 % 26,7 % 21,083,900
Edellisessä liputus-ilmoituksessa ilmoitettu osuus
(jos liputettu)
21,25 % 0,0 % 21,25 %

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänioikeudet
Osakesarja / osakelaji ISIN-koodi Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
FI4000150016 5,688,567 26,7 %
YHTEENSÄ A 5,688,567 26,7%

Robit Oyj:llä on yhteensä 21,083,900 osaketta, joista kukin oikeuttaa yhteen ääneen.

ROBIT OYJ

Tommi Lehtonen
Toimitusjohtaja

Lisätiedot:
Tommi Lehtonen, Toimitusjohtaja
Puh. +358 40 384 8318

Robit on voimakkaasti kansainvälistynyt kasvuyhtiö, joka myy kulutusosia eli porakalustoa globaalisti asiakkailleen seuraavilla markkinasegmenteillä: kaivosteollisuus, louhinta ja tuenta, maanalainen rakentaminen sekä kaivonporaus. Yhtiön tarjonta jakaantuu kahteen tuote- ja palvelualueeseen: Top Hammer ja Down-the-Hole. Yhtiöllä on maailmalla 15 omaa myynti- ja palvelupistettä ja aktiivinen myyntiverkosto 115 maassa. Robitilla on tuotantoyksiköt Suomessa, Etelä-Koreassa, Australiassa ja Englannissa. Robitin osake noteerataan NASDAQ Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja osoitteessa: www.robitgroup.com

Jakelu: Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.robitgroup.com

Jätä kommentti

facebook twitter