Etusivu » Arkistot elokuu 2019

Robit Oyj: ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9 LUVUN 10 § MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTOKSESTA

ROBIT OYJ PÖRSSITIEDOTE 30.8.2019 KLO 09.00

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9 LUVUN 10 § MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTOKSESTA

Robit Oyj on vastaanottanut 29.8.2019 Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5. pykälän mukaisen ilmoituksen
Five Alliance Oy:ltä (Y-tunnus 0735545-3), jonka mukaan Five Alliance Oyn omistusosuus Robit Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä on ylittänyt 25 prosentin rajan 29.8.2019.

Ilmoituksen mukaan Five Alliancen omistus Robit Oyj:stä on 5 688 567 osaketta eli noin 26,7 prosenttia koko Robit Oyj:n osakekannasta.

% osakkeista ja äänistä% osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kauttaYhteenlaskettu
% -osuus
Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä
Osuus liputus-
rajan saavuttamisen
tai rikkoutumisen jälkeen
26,7 %0,0 %26,7 %21,083,900
Edellisessä liputus-ilmoituksessa ilmoitettu osuus
(jos liputettu)
21,25 %0,0 %21,25 %

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänioikeudet
Osakesarja / osakelaji ISIN-koodiOsakkeiden ja äänten lukumääräOsakkeiden ja äänten %-osuus
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
FI40001500165,688,56726,7 %
YHTEENSÄ A5,688,56726,7%

Robit Oyj:llä on yhteensä 21,083,900 osaketta, joista kukin oikeuttaa yhteen ääneen.

ROBIT OYJ

Tommi Lehtonen
Toimitusjohtaja

Lisätiedot:
Tommi Lehtonen, Toimitusjohtaja
Puh. +358 40 384 8318

Robit on voimakkaasti kansainvälistynyt kasvuyhtiö, joka myy kulutusosia eli porakalustoa globaalisti asiakkailleen seuraavilla markkinasegmenteillä: kaivosteollisuus, louhinta ja tuenta, maanalainen rakentaminen sekä kaivonporaus. Yhtiön tarjonta jakaantuu kahteen tuote- ja palvelualueeseen: Top Hammer ja Down-the-Hole. Yhtiöllä on maailmalla 15 omaa myynti- ja palvelupistettä ja aktiivinen myyntiverkosto 115 maassa. Robitilla on tuotantoyksiköt Suomessa, Etelä-Koreassa, Australiassa ja Englannissa. Robitin osake noteerataan NASDAQ Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja osoitteessa: www.robitgroup.com

Jakelu: Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.robitgroup.com

BBS Osavuosikatsaus H1/2019

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj:n puolivuotiskatsaus 1.1.-30.6.2019 (tilintarkastamaton)

Tammi-kesäkuu lyhyesti (vertailukausi 1-6/2018)

Uuden lääkinnällisten laitteiden asetuksen (MDR 2017/745) vaatimuksien
mukaisia päivityksiä tehdään, ne on toteutettava 5/2020 mennessäARTEBONE® -lopputuotteen tuotantovaiheiden validoinnit on likimain
tehty, meneillään on steriloinnin validoinnin viimeinen vaiheLopputuotteelle on valmistunut ja validoitu oma räätälöity annosteluruiskuTuotantoon on valmistunut ja validoitu ruiskujen täyttölaiteViranomaisen ehdottama, täydentävä ison eläimen koe on meneilläänRuotsiin suunnatulla annilla saatiin 215 uutta osakasta ja noin 300.000 euroa pääomaaYhtiön investointi- ja käyttöpääomalainoja on järjestelty uudelleenYhtiön tilintarkastajaksi on valittu 1.9.2019 alkaen Ernst & Young Oy ja päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Jari KarppinenBBS:llä ei ollut katsauskaudella liikevaihtoaLiiketoiminnan rahavirta oli -0,79 (-1,15) miljoonaa euroaBBS:n rahavarat 30.6.2019 olivat 0,88 (2,27) miljoonaa euroa

Avainluvut

(1000) euroa1-6/20191-6/20181-12/2018
Liiketoiminnan muut tulot29*2 237*2 262
Henkilöstökulut350356670
Poistot ja arvon alentumiset112112229
Muut liiketoiminnan kulut340588757
Tilikauden tulos-809-1 076-477
Liiketoiminnan rahavirta-786-1 153-1 701
Omavaraisuusaste %34,642,839,6
Osakekohtainen tulos €-0,16-0,21-0,076
Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa5 090 5205 090 5205 090 520
Osakkeiden määrä kaudella keskimäärin5 090 5204 904 1364 998 094

*Sisältää 2018 aikana lainoista saadun akordin 2,22 M€

(1000) euroa30.6.201930.6.201831.12.2018
Rahavarat ja arvopaperit8782 2701 685
Oma pääoma3 5585 0614 417
Taseen loppusumma10 29811 81611 156

Omavaraisuusaste = Oma pääoma/Taseen loppusumma
Osakekohtainen tulos = katsauskauden tulos/osakkeiden lukumäärä keskimäärin kauden aikana

Ohjeistus vuodelle 2019

Vuodelle 2019 ei odoteta oleellista liikevaihtoa. CE-merkintää ei saada vuoden 2019 aikana.

Näkymät vuodelle 2020
BBS:n suorittaa täydentäviä eläinkokeita ja vie ensimmäisen tuotteen CE-merkintäprosessia eteenpäin sekä valmistelee myynnin ja markkinoinnin käynnistämistä.

Toimitusjohtaja Pekka Jalovaara

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj (BBS) on suomalainen kasvuyritys, joka on kehittänyt uuden luuimplantin, lääkinnällisen laitteen, luuvaurioiden, luupuutosten ja luutumisongelmien hoitoon. Yhtiöllä on hallinto ja laadunvalvontalaboratorio Oulussa ja EU-sertifioitu tuotantolaitos Reisjärvellä. Yhtiöllä on takanaan jo yli 15 vuoden historia, jona aikana yhtiö on kehittänyt tuotteen ja tuotantomenetelmät, tehnyt vaadittavat prekliiniset ja kliiniset testit sekä pystyttänyt kaupallisen tuotannontasoisen tuotantolinjan ja laatujärjestelmän. BBS:n kaltaisen yrityksen tuotekehitysvaihe on tyypillisesti 10-15 vuotta ja tätä BBS ei ole pystynyt alittamaan varsinkaan, kun kyseessä on lääkinnällisen laitteen ja lääkkeen rajapinnassa oleva uutuustuote.

Yhtiöllämme ei ole vielä liikevaihtoa, mutta tuotteen myyntilupaan vaadittavat CE-merkinnän ja FDA-hyväksynnän hakuprosessit ovat parhaillaan menossa. Myynnin arvioidaan alkavan ensi vuonna, heti kun CE-merkki on saatu. Tähän päivään saakka BBS on ollut tuotekehitysyritys mutta nyt on menossa muutos markkinointiin ja myyntiin panostavaksi yritykseksi. Myynti on tarkoitus aloittaa Pohjoismaissa ja muutamassa Keski-Euroopan maassa, samalla panostetaan voimakkaasti yhteistyökumppaneihin.

ARTEBONE® – tuote sisältää luonnollisen luun kovaosan eli trikalsiumfosfaattimineraalirakeita sekä luun kasvutekijät sisältävät proteiinit, jotka on eristetty poron luusta. Tuote hajoaa ja häviää korjausalueelta sitä mukaan kuin luuvaurio paranee. Tällä hetkellä markkinoilla on tuotteita, joissa on vain toinen näistä komponenteista mutta BBS on onnistunut yhdistämään nämä kaksi. Ensimmäinen tuotteemme on valmiina ruiskussa oleva tahna, joten leikkauspöydällä ei tarvitse tehdä erikseen mitään sekoituksia, mikä on tyypillistä kilpaileville tuotteille. ARTEBONE®-tuote on ainesosiensa perusteella verrattavissa esim. pankkiluuhun tai ihmisluuperäisiin DBM (demineralisoitu luumatriksi)-tuotteisiin. DBM tuotteiden on todettu olevan heikosti uudisluuta tuottavia. Lisäksi ihmisluuperäisten tuotteiden laatu voi vaihdella paljonkin riippuen luovuttajan iästä ja terveydentilasta. ARTEBONE®:n sisältämä poron luusta eristetty proteiiniuute on hyvin tasalaatuista, sillä yhteen valmistuserään käytetään keskimäärin 70 poron luita. Poronluuproteiiniuute on prekliinisissä testeissä todettu turvalliseksi eikä siitä voi saada mitään ihmisperäisiä virustauteja. Kliinisessä kokeessa ARTEBONE® on osoittautunut turvalliseksi ja toimivaksi.

Tehtyjen tutkimusten perusteella ARTEBONE®-tuotteemme voi jatkossa korvata tällä hetkellä eniten luuongelmien hoidossa käytetyt omaluusiirteet. Tämä tuo merkittäviä säästöjä yhteiskunnalle, sairaaloille ja potilaille. Omaluusiirre on otettava omasta kehosta, tyypillisesti suoliluusta, ja tämä merkitsee toista leikkausta, joka vie aikaa jopa tunnin. Luunottoleikkaukseen liittyy lisäksi omat komplikaationsa. ARTEBONE®:n avulla selvitään kahden leikkauksen sijaan yhdellä, sairaalassaoloaika lyhenee ja potilas toipuu nopeammin.

Lisäksi tuotteemme on ekologinen, sillä käytämme uusiutuvia materiaaleja huipputuotteessamme ihmisten terveyden edistämiseksi.

Ensimmäinen lähiajan tavoitteemme on saada myyntiluvat ja avata myynti Pohjoismaissa ja Euroopassa. Yksi tärkeimmistä tavoitteistamme on löytää suuri kumppani globaaleille markkinoille pääsyn varmistamiseksi. Alan suuryritykset eivät tee omaa tuotekehitystä, sen sijaan ne seuraavat pieniä tuotekehitysyhtiöitä.

TALOUDELLINEN KATSAUS 1.1.-30.6.2019

Yleistä

BBS omistaa 100% tytäryhtiöstä Bio Bones Oy, joka omistaa Reisjärvellä olevan tuotantotilakiinteistön. Bio Bonesilla ei ole muuta liiketoimintaa.

Liiketoiminnan tuotot sekä kehityskulut

BBS:lla ei ollut oleellista liikevaihtoa katsauskaudella eikä edellisen vuoden vastaavalla jaksolla. Muihin tuottoihin on kaudella 2018 kirjattu Tekesiltä saatu päätös olla perimättä vanhoja t&k-lainoja 2,22 miljoonaa euroa.

Rahoitus ja investoinnit

Yhtiön rahavarat 30.6.2019 olivat 0,88 (2,27) miljoonaa euroa. Yhtiö arvioi nykyisen rahoituksen riittävän säästötoimenpiteillä noin vuoden eteenpäin tämän tiedotteen päivämäärästä. Yhtiön johto voi päätöksillään vaikuttaa rahan riittävyyteen.

Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella -0,79 (-1,15) miljoonaa euroa.

Yritysostot ja suunnatut annit

Katsauskauden aikana ei ole toteutettu yritysostoja.

Kesäkuussa 2019 järjestettiin suunnattu anti Ruotsiin. Tarjous käsitti enintään 509 000 uutta osaketta, joka on noin 10% yhtiön olemassa olevista osakkeista, sijoittajien merkittäväksi Ruotsin markkinoilla. BBS järjesti suunnatun osakeannin Ruotsissa 17.-30.6.2019. Syynä osakkeenomistajien etuoikeudesta poikkeamiseen oli tavoite laajentaa Yhtiön osakaspohjaa Ruotsissa ja kasvattaa kaupankäynnin määrää. Tulos ei ollut selvillä katsauskaudella.

Tase

Konsernitaseen loppusumma 30.6.2019 oli 10,30 (11,82) miljoonaa euroa. Yhtiöllä oli katsauskauden päättyessä 30.6.2019 lyhytaikaisia velkoja 1,37 (0,53) miljoonaa euroa, pitkäaikaisia lainoja rahoituslaitoksilta 5,37 (6,22) miljoonaa euroa, pääomalainoja 0,18 (0,18) miljoonaa euroa. Rahoitustuotot ja kulut olivat -0,05 (-0,05) miljoonaa euroa.

Yhtiön investointi- ja käyttöpääomalainoja määrältään 641 668 € ja 277 690 € on neuvoteltu uudelleen kesäkuussa 2019. Lainat olisivat langenneet maksuun vuosien 2019 ja 2020 aikana. Uusittujen lainojen lyhennykset alkavat 31.12.2019 ja päättyvät 31.12.2024. Laina-ajat ovat 5v tasalyhennyksillä 6kk:n välein. Järjestely keventää velkojen hoitotaakkaa merkittävästi.

Katsauskauden aikana ei ole tehty taseeseen aktivoituja tuotekehitysinvestointeja.

Oma pääoma

Oma pääoma 30.6.2019 oli 3,56 (5,06) miljoonaa euroa. Tilinpäätöksessä 31.12.2018 oma pääoma oli 4,42 miljoona euroa.

Henkilöstö ja hallinto

Henkilöstö katsauskauden 30.6.2019 lopussa oli 12 henkilöä. Yhtiön hallitukseen kuului katsauskaudella Jarmo Halonen (pj), Ilkka Kangasniemi, Auvo Kaikkonen, Tomi Numminen, Pekka Jalovaara ja Hannu Säynäjäkangas. Pekka Jalovaara toimi toimitusjohtajana.

Varsinainen yhtiökokous 2019

BBS Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Oulussa 5.4.2019.

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2018 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, ettei osinkoa jaeta tilikaudelta 1.1.2018-31.12.2018 ja että tilikauden tappio kirjataan voitto-/tappio tilille.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten palkkioksi 500 euroa kokoukselta ja puheenjohtajalle 750 euroa kokoukselta.

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajalle maksetaan kohtuullinen palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan. BBS:n tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö Ernst&Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Juhani Rönkkö.

Osakepohjainen kannustinjärjestelmä

Yhtiöllä on voimassa oleva optio-ohjelma 2012 jonka yhtiökokous on hyväksynyt 18.7.2012. Hallitus on yhtiökokouksen valtuuttamana päättänyt optioista 2.1.2013. Optioita on annettu avainhenkilöille ja kullakin optiolla voi merkitä yhden osakkeen yhden euron hinnalla 31.12.2019 mennessä. Hallitus on 9.1.2018 jatkanut merkintäaikaa 31.12.2023 saakka. Optioiden merkinnöistä voi tulla korkeintaan 170000 uutta osaketta, eikä sillä ole havaittavaa vaikutusta osakekohtaisen tuloksen tunnuslukuun.

Riskit ja epävarmuustekijät

Velkojen akordi 2018 sekä investointi- ja käyttöpääomalainojen uudelleen järjestely kesäkuussa 2019, sekä suunnattu anti Ruotsiin ovat laskeneet lähitulevaisuuden rahoitusriskiä. Euroopan komission manuaalin tarkennus lääkinnällisistä laitteista laski ARTEBONEN luokitteluun liittyvää riskiä. Yhtiön johdon näkemyksen mukaan BBS:n liiketoimintaan liittyvissä riskeissä ja epävarmuustekijöissä ei ole muilta osin tapahtunut olennaisia muutoksia ensimmäisellä vuosipuoliskolla 2019.

Tuotekehitykseen ja kaupallistamiseen liittyy yhtiöstä riippumattomia merkittävät riskejä ja epävarmuustekijöitä kuten viranomaisten toiminta, lainsäädännön muutokset ja markkinoiden halu vastaanottaa uutta tuotetta. Aktivointien ja vahvistettujen tappioiden hyödyntäminen ei ole varmaa. Rahoituksen riittävyyteen liittyy epävarmuustekijöitä, jotka voivat viivästyttää myyntiluvan saamista.

Osakkeet ja osakkeenomistajat

BBS:n markkina-arvo katsauskauden lopussa 30.6.2019 oli 15,8 miljoonaa euroa. Osakkeen päätöskurssi oli 30.6.2019 oli 3,10 euroa. Katsauskauden ylin kurssi oli 3,75 euroa ja alin 2,06 euroa.

BBS:llä oli 1025 rekisteröityä osakkeenomistajaa ja 5 090 520 osaketta, 28.6.2019 päivätyn osakasrekisterin mukaan.

BBS:n hallituksen ja toimitusjohtajan omistuksessa oli 30.6.2019 yhteensä 543 650 (543 650) osaketta mukaan lukien määräysvaltayhtiöiden kautta omistetut osakkeet, eli 10,7 % yhtiön osakekannasta. Tiedot yhtiön sisäpiirin kaupankäynnistä yhtiön osakkeilla julkaistaan yhtiön verkkosivuilla.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

BBS:n tilintarkastajana on toiminut Ernst & Young Oy ja vastuullisena tilintarkastajana KHT Juhani Rönkkö, joka siirtyy toisen yhtiön palvelukseen. Hallituksen valitsema uusi tilintarkastaja 1.9.2019 alkaen on Ernst & Young Oy ja päävastuullinen tilintarkastaja KHT Jari Karppinen.

Lontoolaisen Nofied Bodyn (Ilmoitettu Laitos) tuotteemme hyväksymisprosessissa mukana olleet arvioijat, joiden kanssa oli päästy yhteisymmärrykseen hyväksymispolusta, siirtyivät muihin tehtäviin ilmeisesti Brexitiin liittyen. Notified Bodyn asettama uusi arvioija, katsoi että suureneläimen kokeessa olisi pitänyt olla yksi lisäkontrolliryhmä, joka liittyy lääkkeellisyyden poissulkuun. Meillä olisi ollut mahdollisuus haastaa tämä ehdotus keskustelemalla Notified Bodyä valvovan viranomaisen kanssa, mutta se ei enää ollut tämän vuoden puolella Brexitin vuoksi mahdollista, sillä Notified Body oli rekisteröitynyt Amsterdamiin. Näin ollen ei jäänyt muuta mahdollisuutta kuin tehdä eläinkoe uudestaan. Eläimet on operoitu elokuussa 2019 ja 3 viikon seurantatuloksien arvellaan olevan valmiit helmikuussa 2020. Silloin on tarkoitus jättää CE merkki anomus ja täydentää sitä myöhemmin 8 ja 12 viikon tuloksilla.

Ruotsiin suunnatun osakeannin merkintäaika päättyi 30.6.2019. Hallitus hyväksyi 1.7.2019 annissa tehdyt merkinnät ja merkityt osakkeet siirtyivät merkitsijöiden arvo-osuustileille 10.7.2019. Yhteensä 215 uutta osakkeenomistajaa merkitsi Osakeannissa yhteensä 114 300 uutta osaketta. Osakeanti aiheutti noin 2 prosentin laimentumisen osakemäärässä ja äänivallassa. Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä on 5 204 820 osaketta, uusien osakkeiden rekisteröimisen (5.7.2019) jälkeen.

Puolivuotiskatsauksen laadintaperiaatteet

Puolivuotiskatsaus on laadittu Suomen kirjanpitolakia sekä First North markkinapaikan sääntöjä noudattaen. Puolivuotiskatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia.

Taloudellinen tiedottaminen 2020

Tilinpäätöstiedote tammi-joulukuulta 2019 julkaistaan 20.3.2020 klo 9.00. Osavuosikatsaus H1/2020 julkaistaan 31.8.2020 klo 9.00.

Oulussa 30. elokuuta 2019

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj

Hallitus

Lisätietoja antavat:

Pekka Jalovaara, toimitusjohtaja,

puh. 050 5529275, s-posti: pekka.jalovaara@bbs-artebone.fi

Hannu Säynäjäkangas, talousjohtaja,

puh. 040 5021092, s-posti: hannu.saynajakangas@bbs-artebone.fi

Hyväksytty neuvonantaja:

Stockholm Certified Advisers AB, p. +46 70 5516 729

JAKELU:

Nasdaq Helsinki Oy

Nasdaq Stockholm AB

Keskeiset tiedotusvälineet

www.bbs-artebone.fi

Tämä on tieto, jonka BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj on velvollinen julkistamaan EU:n markkinoiden väärinkäytön asetuksen mukaisesti. Tiedot on toimitettu julkaisemista varten edellä mainitun yhteyshenkilön edustajan välityksellä 30. elokuuta 2019 klo 12.00 (UTC).

BBS-Bioactive Bone Substitutes on vuonna 2003 toimintansa aloittanut terveysteknologiayhtiö. Olemme kehittäneet uuden tuotteen vaikeiden luumurtumien ja luutumisongelmien hoitoon. Tavoitteemme on tarjota uuden sukupolven lääkinnällisiä tuotteita luuvaurioiden hoitoon ortopedisessa kirurgiassa. Lääkealalla kehitys-ja tutkimustyö vaatii pitkäjänteisyyttä ja rohkeutta kehittää uusia asioita. Tästä meillä on näyttöä jo yli 20 vuoden ajalta. Toiminnallemme on ominaista huippuasiantuntemus, innovatiivisuus sekä työstään innostuneet ja siihen sitoutuneet työntekijät. Kehittämämme ARTEBONE®on tuotekehityksen loppumetreillä, ja haemme sille kaupallistamisen EU-alueella mahdollistavaa CE-merkintää. Olemme oululainen yritys, jolla on lääketehdasluvan omaava tehdas Reisjärvellä. Lisätietoa: www.bbs-artebone.com.

LIITTEET:

Tuloslaskelma ja tase 30.6.2019
Rahavirtalaskelma 30.6.2019
Laskelma oman pääoman muutoksista

Jakelu: Nasdaq ja keskeiset tiedotusvälineet

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj1.1.-30.6.20191.1.-30.6.20181.1.-31.12.2018
KONSERNITULOSLASKELMA
Liiketoiminnan muut tuotot29 050,602 237 121,942 262 011,03
Materiaalit ja palvelut
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana-6 996,90-57 557,54-58 302,16
Ulkopuoliset palvelut-29 399,36-46 912,67-69 956,73
Materiaalit ja palvelut yhteensä-36 396,26-104 470,21-128 258,89
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot-301 676,59-309 625,69-576 744,28
Henkilösivukulut
Eläkekulut-41 883,80-44 176,05-84 065,19
Muut henkilösivukulut-6 159,02-2 577,59-9 026,53
Henkilöstökulut yhteensä-349 719,41-356 379,33-669 836,00
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot-112 388,67-112 241,02-229 029,43
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä-112 388,67-112 241,02-229 029,43
Liiketoiminnan muut kulut-339 542,53-588 043,76-757 410,10
LIIKEVOITTO (-TAPPIO)-808 996,271 075 987,62477 476,61
Rahoitustuotot ja -kulut
Muut korko- ja rahoitustuotot
Muilta0,181,651,80
Korkokulut ja muut rahoituskulut
Muille-50 050,03-51 389,91-97 638,60
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä-50 049,85-51 388,26-97 636,80
VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖS-SIIRTOJA JA VEROJA-859 046,121 024 599,36379 839,81
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)-859 046,121 024 599,36379 839,81
BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj
KONSERNITASE30.6.201930.6.201831.12.2018
V A S T A A V A A
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Kehittämismenot7 532 827,557 532 827,557 532 827,55
Muut aineettomat hyödykkeet396 271,93470 306,35433 289,14
Aineettomat hyödykkeet yhteensä7 929 099,488 003 133,907 966 116,69
Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet
Omistuskiinteistöt83 719,0083 719,0083 719,00
Rakennukset ja rakennelmat
Omistusrakennukset ja -rakennelmat534 920,50575 183,34554 321,76
Koneet ja kalusto739 027,62812 793,14773 860,95
Aineelliset hyödykkeet yhteensä1 357 667,121 471 695,481 411 901,71
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ9 286 766,609 474 829,389 378 018,40
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Saamiset
Lyhytaikaiset
Muut saamiset131 721,8869 436,8893 416,69
Siirtosaamiset1 693,151 496,980,00
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä133 415,0370 933,8693 416,69
Saamiset yhteensä133 415,0370 933,8693 416,69
Rahat ja pankkisaamiset877 563,842 269 877,201 684 870,70
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ1 010 978,872 340 811,061 778 287,39
V A S T A A V A A Y H T E E N S Ä10 297 745,4711 815 640,4411 156 305,79
BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj
KONSERNITASE30.6.201930.6.201831.12.2018
V A S T A T T A V A A
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma
Osakepääoma80 000,0080 000,0080 000,00
Osakepääoma yhteensä80 000,0080 000,0080 000,00
Ylikurssirahasto1 394 957,011 394 957,011 394 957,01
Muut rahastot
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto11 337 847,2611 337 847,2611 337 847,26
Muut rahastot yhteensä11 337 847,2611 337 847,2611 337 847,26
Edellisten tilikausien voitto (tappio)-8 396 062,95-8 775 902,76-8 775 902,76
Tilikauden voitto (tappio)-859 046,121 024 599,36379 839,81
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ3 557 695,205 061 500,874 416 741,32
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen
Pääomalainat175 825,46175 825,46175 825,46
Lainat rahoituslaitoksilta5 191 297,006 048 145,335 633 425,33
Pitkäaikaiset velat yhteensä5 367 122,466 223 970,795 809 250,79
Lyhytaikainen
Lainat rahoituslaitoksilta963 793,00122 648,67521 664,67
Ostovelat23 123,4160 692,9220 923,70
Muut velat11 959,16731,4013 485,30
Siirtovelat374 052,24346 095,79374 240,01
Lyhytaikaiset velat yhteensä1 372 927,81530 168,78930 313,68
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ6 740 050,276 754 139,576 739 564,47
V A S T A T T A V A A Y H T E E N S Ä10 297 745,4711 815 640,4411 156 305,79
RAHAVIRTALASKELMA
BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj Konserni
[tuhatta euroa]1-6/20191-6/20182018
Liiketoiminnan rahavirta
Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja-8591025380
Oikaisut
Suunnitelman mukaiset poistot112112229
Rahoitustuotot ja –kulut505198
Muut oikaisut: Lainan akordi0-2224-2224
Muut oikaisut: Arvonalennukset000
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta-697-1036-1517
Käyttöpääoman muutos
Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys(-)/vähennys(+)-40-11-33
Vaihto-omaisuuden lisäys(-)/vähennys(+)000
Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys(+)/vähennys(-)25-22-45
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja-712-1069-1595
Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista7484106
Saadut korot ja muut rahoitustuotot liiketoiminnasta000
Rahavirta ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja-786-1153-1701
Liiketoiminnan rahavirta (A)-786-1153-1701
Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin-21-13-34
Investoinnit tytäryhtiöosakkeisiin000
Myönnetyt lainat000
Investointien rahavirta (B)-21-13-34
Rahoituksen rahavirta
Maksullinen osakeanti035013501
Pitkäaikaisten lainojen nostot000
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut0016
Lyhytaikaisten lainojen nostot000
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut0100100
Rahoituksen rahavirta (C)034013385
Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys (+) / vähennys (-)-80722351650
Rahavarat tilikauden alussa16853535
Rahavarat tilikauden lopussa87822701685

Oman pääoman kehitys

(1000 EUR)Osake-pääomaYlikurssi-rahastoSVOP-rahastoVoitto-varatTilikauden voitto/tappioYHTEENSÄ
Oma pääoma 1.1.2019801 39511 338-8 7763804417
Maksullinen osakeanti
Edellisen tilikauden voiton siirto380-380
Tilikauden voitto/tappio-859-859
Oma pääoma 30.6.2019801 39511 338 -8 396-8593558

Suomen suurin hirsipäiväkoti avattiin Espoon Lintuvaaraan

logo.jpg

Suomen suurin hirsipäiväkoti avattiin Espoon Lintuvaaraan

LEHDISTÖTIEDOTE 30.8.2019 klo 9:00

Pilke päiväkodit Oy avasi elokuussa tiedepainotteisen päiväkodin Pilke tiedepäiväkoti Sirun Espoon Lintuvaaraan. Kerrosalaltaan yli 1500 m2 ja 170 lapsen päiväkoti on Suomen suurin hirsipäiväkoti. Tänä syksynä Pilke päiväkodeilla on yhteensä 11 hirsipäiväkotia eri puolilla Suomea. Hirsipäiväkotien takana on kolme kotimaista toimijaa, Pilke päiväkodit, Honkarakenne ja Mediset Hoivarakentajat.

Päiväkoti Sirussa on 170 paikkaa 0-5-vuotiaille lapsille. Tiedepainotteisen päiväkodin leikkitilat on rakennettu siten, että ne houkuttelevat ja kannustavat tutkimiseen ja kokeiluun. Päiväkodissa on muun muassa tutkimusleikkitila, jossa pienet professorit voivat tehdä tutkimuksiaan pipeteillä, luupeilla, koeputkilla ja suurennuslaseilla sekä erillinen aistihuone.

Kaksikerroksinen hirsipäiväkoti on vastaus voimakkaasti kasvavaan kysyntään saada lapsille sisäilmaltaan puhtaita päiväkotitiloja. Ekologisessa hirsipäiväkodissa lapset saavat nauttia raikkaasta sisäilmasta, miellyttävästä akustiikasta sekä massiivipuun tuomasta levollisesta ja rauhallisesta tunnelmasta.

”On hienoa saada lisää hirsipäiväkoteja pääkaupunkiseudulle, sillä ne ovat herättäneet paljon kiinnostusta. Hirsirakenteisissa yksiköissämme muun muassa äänieristys sekä ilmanlaatu ovat erittäin hyvin havaittavissa”, kertoo Pilke päiväkodit Oy:n aluejohtaja Johanna Raski-Pitkänen.

Pilke päiväkotien tavoitteena on huomioida rakentamisessa kestävän kehityksen sekä terveellisen rakentamisen periaatteita. Päiväkodissa panostetaan erityisen paljon laadukkaaseen ilmanvaihtoon. Älyohjattu ilmanvaihtojärjestelmä mittaa ilmanlaatua reaaliajassa ja säätää sitä tilan käytön ja tarpeen mukaan.

Nykyaikainen hirsirakennus on toteutettu Honkarakenteen painumattomasta hirrestä ja nollanurkkaratkaisulla. Honkarakenne on toimittanut päiväkodin hirsirungon säältä suojaan asennettuna ja hankkeen kokonaisvastuu-urakoitsija on laadukkaaseen hoivarakentamiseen erikoistunut Mediset Hoivarakentajat.

”Hirsi on luonnollinen, kosteusturvallinen ja antibakteerinen rakennusmateriaali. Sillä on tutkitusti myös stressiä vähentäviä vaikutuksia. Olemme iloisia, että saamme olla mukana tuottamassa laadukkaita, terveellisiä kasvuympäristöjä lapsille”, Honkarakenteen projektimyyntipäällikkö Markus Saarelainen iloitsee.

Osoite: Pilke päiväkoti Siru, Lintukorpi 16, 02660 Espoo

Lisätietoja:

Valokuvia ladattavissa osoitteessa https://honka.com/media

Markus Saarelainen, projektimyyntipäällikkö, Honkarakenne Oyj, p. 040 596 6007, markus.saarelainen@honka.com

Minna Martikainen, toimitusjohtaja, Pilke päiväkodit Oy, p. 044 521 2159, minna.martikainen@pilkepaivakodit.fi

Tarmo Kemppainen, toimitusjohtaja, Mediset Hoivarakentajat Oy, p. 044 556 9935, tarmo.kemppainen@hoivarakentajat.fi

Honkarakenne Oyj valmistaa Honka®-tuotemerkillään laadukkaita, terveellisiä ja ekologisia omakotitaloja, vapaa-ajan asuntoja ja julkisia rakennuksia suomalaisesta massiivipuusta. Yhtiö on toimittanut 85 000 rakennusta yli 50 maahan. Talopaketit valmistetaan Suomessa, yhtiön oma tehdas sijaitsee Karstulassa. Vuonna 2018 Honkarakenne-konsernin liikevaihto oli 48,9 miljoonaa euroa, josta viennin osuus oli 37 %. www.honka.fi

Pilke päiväkodit Oy on kotimainen varhaiskasvatuspalveluja tarjoava yritys, jolla on 128 päiväkotia ympäri Suomen. Päiväkoti Siru on Pilkkeen ensimmäinen tiedepainotteinen päiväkoti Espoossa, missä Pilkkeellä on ennestään 17 päiväkotia. Pilke järjestää myös perusopetuksen iltapäivätoimintaa 24 koululla ja muuta kerhotoimintaa. Pilke päiväkodeissa ja iltapäiväkerhoissa leikkii ja kasvaa yli 9000 lasta ja yritys työllistää noin 1450 varhaiskasvatuksen ammattilaista. Pilke päiväkotien laatulupaus on – parasta oppia pienelle! www.pilkepaivakodit.fi

Mediset Hoivarakentajat Oy on erikoistunut aistiystävällisten hirsipäiväkotien sekä erityisryhmille suunnattujen hoivakotien ja asumispalveluyksiköiden ammattimaiseen kokonaisvastuurakentamiseen Suomessa. Olemme toteuttaneet vuodesta 2005 lähtien kymmeniä kohteita eri puolille Suomea. Yritys on viime vuodet ollut reilussa kasvussa. Vuoden 2018 liikevaihto oli 26 miljoonaa euroa. www.hoivarakentajat.fi

Talenom Oyj – omien osakkeiden hankinta 29.08.2019

Talenom Oyj, Pörssitiedote, 29.8.2019

Talenom Oyj – omien osakkeiden hankinta 29.08.2019

Nasdaq Helsinki Oy:

Päivämäärä 29.08.2019
Pörssikauppa Osto
Osakelaji TNOM
Osakemäärä, kpl 1 300
Keskihinta/osake, euroa 32,8409
Kokonaiskustannus, euroa 42 693,17

Yhtiön hallussa on 29.08.2019 tehtyjen kauppojen jälkeen 13 909 omaa osaketta (TNOM).

Yksityiskohtaiset tiedot hankinnasta ovat tämän pörssitiedotteen liitteenä.

Talenom Oyj:n puolesta

DANSKE BANK A/S, SUOMEN SIVULIIKE

Jonathan Nyberg Antti Väliaho

Liite

Talenom 29.8

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 29.8.2019

Ovaro Kiinteistösijoitus OyjPörssitiedote29.8.2019
Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 29.8.2019
NASDAQ OMX Helsinki
Päivämäärä29.8.2019
PörssikauppaOsto
OsakelajiOVARO
Osakemäärä1 217osaketta
Keskihinta/ osake4,0000EUR
Kokonaishinta4 868,00EUR
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 29.8.2019
tehtyjen kauppojen jälkeen: 200 669 kpl.
Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj:n puolesta
Nordea Bank Oyj
Janne SarvikiviIlari Isomäki
Lisätietoja:
hallituksen puheenjohtaja Petri Roininen, p. 040 761 9669
toimitusjohtaja Kari Sainio, p. 0400 209 147
www.ovaro.fi

Liite

OVARO_29.8_trades

SCANFIL OYJ: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 29.8.2019

logo.jpg

SCANFIL OYJPÖRSSI-ILMOITUS29.8.2019
SCANFIL OYJ: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 29.8.2019
Helsingin Pörssi
Päivämäärä29.8.2019
PörssikauppaOsto
OsakelajiSCANFL
Osakemäärä4 000osaketta
Keskihinta/ osake4,1300EUR
Kokonaishinta16 520,00EUR
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 29.8.2019
tehtyjen kauppojen jälkeen: 28 440 kpl.
Scanfil Oyj:n puolesta
Nordea Pankki Oyj
Janne SarvikiviSami Huttunen
Lisätietoja:
Petteri Jokitalo, CEO
puh. +358 8 4882 111
www.scanfil.com

Liite

SCANFIL_29.8_trades

Hoivatilat Oyj: arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksista

Hoivatilat Oyj
Pörssitiedote 29.8.2019 klo 16:20

Hoivatilat Oyj: arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksista

Hoivatilat Oyj (“Hoivatilat”) on 29.8.2019 vastaanottanut Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen OP-Rahastoyhtiö Oy:ltä, jonka mukaan OP-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoiman OP-Suomi -sijoitusrahaston omistus- ja ääniosuus Hoivatiloissa on alittanut 5 prosentin rajan 28.8.2019 tehdyn osakkeiden luovutuksen seurauksena.

OP-Suomi -sijoitusrahaston hallinnoimien rahastojen osuus ilmoituksen mukaan:

% osakkeista ja äänistä (A:n yhteismäärä)% osakkeista ja äänistä rahoitusvälinei
den kautta (B:n yhteismäärä)
Yhteenlaskettu %-osuus (A+B)

Kohdeyhtiön osakkeiden
ja äänten kokonaismäärä
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen4,99 %4,99 %25 439 229
Edellisessä liputusilmoituk-sessa ilmoitettu osuus6,16 %6,16 %

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet
Osakesarja/ osakelaji
ISIN-koodi
Osakkeiden ja äänten lukumääräOsakkeiden ja äänten %-osuus

Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
FI40001486481 270 2734,99 %
A YHTEENSÄ1 270 2734,99 %
B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet
Rahoitusvälineen luonneErä-päiväToteutusaikaToimitustapa (osakeomistus / nettoarvon tilitys)Osakkeiden ja äänten lukumääräOsakkei-den ja äänten %-osuus
Ei ole
B YHTEENSÄ
Tietoja liputusvelvollisesta
Koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta henkilöstä tai oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia tai rahoitusvälineitä hallitaan:
Nimi%-osuus osakkeista ja äänistä%-osuus osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kauttaOsakkeet, äänet ja rahoitusvälineet yhteensä
OP-Rahastoyhtiö Oy0 %0 %
OP-Suomi Indeksi -sijoitusrahasto0,06 %0,06 %
OP-Suomi -sijoitusrahasto4,99 %4,99 %
OP-Suomi Pienyhtiöt -sijoitusrahasto1,90 %1,90 %

Hoivatiloille on liputusilmoituksessa ilmoitettu seuraavat lisätiedot:

OP-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien sijoitusrahastojen kokonaisomistusosuus on 6,96 % 28.08.2019.

OP Rahastoyhtiö Oy:n emoyhtiö OP Osuuskunta on soveltanut 13.6.2011 lukien valtiovarainministeriön asetuksen (152/2007) 2 §:n 4 momentin mukaista poikkeusta OP-Rahastoyhtiö Oy:n osalta. OP Osuuskunta ei laske omia, tytäryritystensä ja vaikutuspiirissään olevien yhteisöjen omistusosuuksia yhteen OP-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoiman sijoitusrahaston tai yhteissijoitusyrityksen omistamien osakkeiden kanssa 13.6.2011 lukien. OP-Rahastoyhtiö Oy käyttää hallinnoimansa sijoitusrahaston tai yhteissijoitusyrityksen omistamiin osakkeisiin liittyvää äänivaltaa emoyrityksestä riippumattomalla tavalla.

Hoivatilat Oyj

Lisätietoja:
Talousjohtaja Tommi Aarnio, puhelin: +358 40 756 3773

Hoivatilat lyhyesti:

Hoivatilat Oyj on erikoistunut päivä- ja hoivakotikiinteistöjen sekä palvelukortteleiden ja koulujen tuottamiseen, omistamiseen ja vuokraamiseen. Hoivatilat on perustettu vuonna 2008 ja yhtiö on tehnyt yhteistyötä jo noin 60 suomalaisen kunnan kanssa ja käynnistänyt yli 200 kiinteistöhanketta eri puolille Suomea ja Ruotsiin. www.hoivatilat.fi

Neo Industrial Oyj: Neo Industrial konserni jatkaa Reka Kaapelin käyttämien tilojen omistusjärjestelyjä

NEO INDUSTRIAL OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.8.2019 klo 15.30

Neo Industrial Oyj: Neo Industrial konserni jatkaa Reka Kaapelin käyttämien tilojen omistusjärjestelyjä

Neo Industrial Oyj on myynyt sijoitusomaisuutena olleet Riihimäen Kaapelitehdas Oy:n osakkeensa Riihimäen Tilat ja Kehitys Oy:lle. Kauppahinta on 2,0 miljoonaa euroa.

Myynti oli osa kokonaisjärjestelyä, jossa Riihimäen Tilat ja Kehitys Oy osti yhteensä 68,05 % ja Neo Industrial Oyj:n tytäryhtiö Reka Kaapeli Oy 20,2 % Riihimäen Kaapelitehdas Oy:n osakkeista. Kolmas omistaja on Reka eläkekassa, jonka omistusosuus aleni järjestelyssä hieman alle 12 %iin.

1.1.2019 voimaan tullut IFRS 16 -standardi Vuokrasopimukset houkuttelee hankkimaan omaisuuserät itselle vuokrasopimusten sijaan. Ensimmäisenä toimenpiteenä Neo Industrial -konsernin kaapelitoimiala osti yhden käytössään olevan Keuruun tuotantolaitokseen liittyvän kiinteistön kesäkuun 2019 lopussa. Nyt elokuun lopussa toteutettu järjestely on kaapelitoimialan avaus Riihimäen tuotantolaitoksen suuntaan. Reka Kaapeli Oy hankki järjestelyssä 20,2 % omistusosuuden Riihimäen Kaapelitehdas Oy:stä. Yhtiön suunnitelmana on kasvattaa omistusosuutta tulevina vuosina.

Hyvinkäällä 29.8.2019

Neo Industrial Oyj

Jukka Poutanen
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Jukka Poutanen, toimitusjohtaja, puh. 040 833 9007
Markku E. Rentto, hallituksen puheenjohtaja, puh. 040 500 1858

www.neoindustrial.fi

Neo Industrial Oyj:n strategiana on investoida pääasiassa teollista liiketoimintaa harjoittaviin ja keskenään synergiaetuja tarjoaviin yrityksiin. Yhtiön tavoitteena on kehittää ostettuja yrityksiä aktiivisella omistajuudella ja luoda niihin lisää arvoa. Tuottoa sijoitukselle syntyy osinkona ja arvonnousuna. Neo Industrialin B-osake noteerataan NASDAQ Helsingin päämarkkinalla. Neo Industrialin teollisena toimialana on kaapeliteollisuus.

Tikkurilan ydinkeskustaan rakentuvan asuinkorttelin peruskivi muurattiin

SRV YHTIÖT OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 29.08.2019 KLO 14.15

Tikkurilan ydinkeskustaan rakentuvan asuinkorttelin peruskivi muurattiin

Tikkurilassa vietettiin tänään 29. elokuuta keskustan ytimeen rakentuvan uuden asuinkorttelin peruskiven muurausjuhlaa. Keskeiselle paikalle vastapäätä Vantaan kaupungintaloa uuden kirkon kupeeseen rakentuva Tikkurilan uusi keskustakortteli on SRV:n ja NREP:n yhteishanke.

Tontille rakennetaan seitsemän kerrostaloa, joihin tulee yhteensä noin 450 asuntoa, pysäköintihalli sekä liiketilaa noin 800 neliömetriä. Korttelikokonaisuudelle omaleimaista ilmettä antaa rohkea arkkitehtuuri sekä voimakkaasti muotoiltu viherkatto. Ensimmäisten NREP:lle rakennettavien kahden asuinkerrostalon rakentaminen käynnistyi keväällä ja talojen arvioitu valmistumisajankohta on keväällä 2021. Ensimmäisen gryndikohteen ennakkomarkkinointi käynnistyy syksyn aikana, ja rakentaminen käynnistyy arviolta alkuvuodesta 2020.

”Asuntotyömailla ei peruskiven muurausjuhlaa ole aiemmin järjestetty, mutta nyt olemme uuden äärellä luomassa tulevaisuuden Tikkurilaa, joten ensimmäisten asuintalojen rakentaminen saa arvoisensa käynnistyksen. On hienoa päästä toteuttamaan Tikkurilalle uutta keskustaa yhdessä NREP:n kanssa. Meillä SRV:ssä on vahva kokemus kaupunkien kehittämisestä. Parhaillaan rakennamme vastaavanlaisia uudistuvia asuinalueita niin Espoon Tapiolassa, Helsingin Kalasatamassa, Keravan keskustassa kuin Tampereen Kannellakin”, kertoo SRV:n asuntoliiketoiminnan johtaja Antero Nuutinen.

Tikkurila elää nyt muutoksen aikaa ja suosittu asuinalue saa uuden ilmeen, kun koko kortteli uudistuu eläväksi kaupunkibulevardiksi. Tikkurilan uudistus on otettu erittäin positiivisesti vastaan, ja alueella ollaan yhteisöllisesti innostuneita keskustan uudistumisesta.

”Tavoitteenamme NREP:llä on kehittää viihtyisiä kaupunkiympäristöjä, joissa ihmisten ja yritysten on hyvä toimia. Uusi moderni asuntokortteli tuo uutta elinvoimaa Tikkurilaan, jossa asunnoille on myös suuri kysyntä. Olemme erittäin ylpeitä tästä hankkeesta ja tyytyväisiä, että se etenee suunnitelmien mukaan”, kertoo NREP:n osakas Mikko Räsänen.

Ensimmäisenä NREP:lle rakennettavat kaksi asuinkerrostaloa ovat yhdeksänkerroksisia rakennuksia, joissa on yhteensä 194 modernia asuntoa; näppäriä yksiöitä, kahteen suuntaan aukeavia kaksioita sekä läpitalon kolmioita.

Peruskiveen muurattu tikkurilalaisten lasten taideteos

Tervehdyksensä peruskiven muuraustilaisuuteen toivat Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljanen, NREP:n osakas Mikko Räisänen sekä SRV:n asuntoliiketoiminnan johtaja Antero Nuutinen. Peruskiven muurauksen yhteydessä rakennusten perustuksiin muurataan aikakapseli, joka aikanaan kertoo tuleville sukupolville kapselin hautaushetkestä. Tikkurilan peruskiveen muurattiin peruskirja, Suomen kolikot, tuorein Vantaan Sanomat sekä Tikkurilan seurakunnan kerhon lasten tekemä taideteos.

Teoksen sisältöä suunnittelemassa ja toteuttamassa ovat olleet mukana Tikkurilan seurakunnan järjestämä päiväkerho sekä koululaisten iltapäiväkerho. Teoksen tekemiseen on osallistunut yhteensä 38 lasta, joista päiväkerhossa on seitsemän 3-5 vuotiasta lasta ja iltapäiväkerhossa 31 koululaista 1.- ja 2. luokalta. Teoksen pohjana on käytetty Vantaan opaskarttaa, johon on liitetty piirustuksia teemalla ”Koti Tikkurilassa”. Lapset ovat itse piirtäneet ja sijoittaneen talonsa karttaan. Teoksessa esiintyvät talot ovat taloja, joissa lapset itse asuvat, tai sellaisia joissa he haluaisivat asua. Joukossa on myös muita Tikkurilan kaupunkikuvasta tuttuja rakennuksia, kuten koulu, kirkko ja kauppa. Lopputuloksena on iloinen teos, jossa näkyy miltä tikkurilalainen koti näyttää lapsen silmin vuonna 2019.

Tikkurilan uusi asuntokortteli

Kortteliin rakennetaan yhteensä 7 kerrostaloa, joiden korkeudet vaihtelevat 5-8 kerrokseen.Asemakaavan mukainen kerrosala on 20 500 kerrosalaneliömetriä, asuntoja yhteensä noin 450 kpl. Lisäksi kortteliin tulee liiketilaa noin 800 neliömetriä.Rakennuksiin tulee näyttävä maksaruohoviherkatto. Rakennusten muodostamalle sisäpihalle tulee vihreä pihakansi.Sisäpihakannen alle tulee korttelin yhteinen pysäköintihalli, jonne pääsee suoralla hissiyhteydellä sisäkautta.Lisäksi tontin asuntoyhtiöiden käyttöön varataan yhteiskäyttöauto.KRV-urakoitsijana toimii SRV.

Lisätiedot:
Antero Nuutinen, Johtaja, asunnot ja alueyksiköt, SRV, puh. 040 531 4918, antero.nuutinen@srv.fi
Heidi Tetteh, viestintäpäällikkö, SRV, 040 662 3220, heidi.tetteh@srv.fi
Mikko Räsänen, osakas, NREP, 050 353 8438, mikko.rasanen@nrep.fi

www.srv.fi

Löydät meidät myös sosiaalisesta mediasta:
FacebookLinkedInTwitterInstagram

SRV – Elämäsi rakentaja

SRV lyhyesti
SRV on rohkea rakennusalan kehittäjä ja uudistaja. Haluamme tarjota parhaan asiakaskokemuksen kaupunkikeskusten rakentajana ja olla alan innostavin työpaikka. Tuomme aidon yhteistyön ja innostuksen jokaiseen kohtaamiseen. Vastuullisuus näkyy kaikessa toiminnassamme.

Olemme vuonna 1987 perustettu, Helsingin pörssissä vuodesta 2007 listattu yhtiö. Toimimme kasvukeskuksissa Suomessa ja Venäjällä. Liikevaihtomme vuonna 2018 oli 960 miljoonaa euroa ja meillä työskentelee yli 1 000 ihmistä. Lisäksi työllistämme hankkeissamme lähes 4 000 alihankkijan verkoston.

NREP lyhyesti
NREP on vuonna 2005 perustettu Pohjoismaiden johtava kiinteistösijoittaja ja -kehittäjä. Yhtiö hallinnoi 4 miljardin euron kiinteistövarallisuutta ja työllistää yli 150 asiantuntijaa Pohjoismaissa, joista yli 40 on Suomessa. NREP toimii kaikissa tärkeimmissä kiinteistöalan segmenteissä: asunnot, toimistot, liiketilat, ja logistiikka. Kiinteistöjen omistamisen lisäksi NREP kehittää aktiivisesti kohteitaan tiiviissä yhteistyössä sidosryhmiensä kanssa.

Liitteet

Tikkurilan uusi asuinkortteliTikkurilan asuinkorttelin viherkatto

Nordea Bank Abp laskee liikkeeseen 15 uutta unlimited turbowarranttisarjaa 30.08.2019, sarjat 2019: L45N FI, 2019: S45N FI.

Nordea Bank Abp laskee unlimited turbowarrantit liikkeeseen osana warrantti- ja sertifikaattiohjelmaansa, joka muodostuu 18.12.2018 julkaistusta ohjelmaesitteestä ja mahdollisista täydentävistä ohjelmaesitteistä sekä unlimited turbowarranttien lopullisista ehdoista. Unlimited turbowarranttien kohde-etuuksina ovat Energy – Oil – Brent

LiikkeeseenlaskijaNordea Bank Abp
InstrumenttiUnlimited turbowarrantti
Kohde-etuusEnergy – Oil – Brent
Unlimited turbowarranttien kokonaismäärä1 000 000 per ISIN
Kaupankäyntierä1 unlimited turbowarrantti
MarkkinatakaajaNordea Bank Abp

Lisätietoa instrumenteista on saatavissa: http://www.nasdaqomxnordic.com/

KaupankäyntitunnusUnlimited turbowarrantin ISIN-koodiKohde-etuusKohde-etuuden ISIN-koodi
TSHRTOLJYNONF94FI4000396171Energy – Oil – BrentXXBRNT
TSHRTOLJYNONF95FI4000396189Energy – Oil – BrentXXBRNT
TSHRTOLJYNONF96FI4000396197Energy – Oil – BrentXXBRNT
TSHRTOLJYNONF97FI4000396205Energy – Oil – BrentXXBRNT
TSHRTOLJYNONF98FI4000396213Energy – Oil – BrentXXBRNT
TSHRTOLJYNONF99FI4000396221Energy – Oil – BrentXXBRNT
TSHRTOLJYNONF100FI4000396239Energy – Oil – BrentXXBRNT
TSHRTOLJYNONF101FI4000396247Energy – Oil – BrentXXBRNT
TLONGOLJYNONF91FI4000396254Energy – Oil – BrentXXBRNT
TLONGOLJYNONF92FI4000396262Energy – Oil – BrentXXBRNT
TLONGOLJYNONF93FI4000396270Energy – Oil – BrentXXBRNT
TLONGOLJYNONF94FI4000396288Energy – Oil – BrentXXBRNT
TLONGOLJYNONF95FI4000396296Energy – Oil – BrentXXBRNT
TLONGOLJYNONF96FI4000396304Energy – Oil – BrentXXBRNT
TLONGOLJYNONF97FI4000396312Energy – Oil – BrentXXBRNT

Tukholmassa 29.08.2019

NORDEA BANK Abp

Per Wickman

Lisätietoja: Per Wickman puh. nro. +46 8 407 95 08

Liite

Unlimited turbos exchange notice 2019-08-30

facebook twitter